Thành viên

Nhớ tôi

Thích Trí Huệ

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Trí Huệ

Có tất cả 1507 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Cầu Siêu Và Tu Được Siêu Cầu Siêu Và Tu Được Siêu
Tác giả: Thích Trí Huệ
232
Khổ Ở Chổ Không Tu Khổ Ở Chổ Không Tu
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,266
Nhân Quả Ba Đời Nhân Quả Ba Đời
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,180
Bồ Đề Nhất Thiết Hành Bồ Đề Nhất Thiết Hành
Tác giả: Thích Trí Huệ
414
Tam Độc Tham Sân Si Tam Độc Tham Sân Si
Tác giả: Thích Trí Huệ
679
Niệm Phật Siêu Xuất Cảnh Giới Niệm Phật Siêu Xuất Cảnh Giới
Tác giả: Thích Trí Huệ
442
Có Trách Chỉ Trách Chính Mình Có Trách Chỉ Trách Chính Mình
Tác giả: Thích Trí Huệ
391
Niên Hoa Vi Tiếu Và Chiếc Giày Của Tổ Niên Hoa Vi Tiếu Và Chiếc Giày Của Tổ
Tác giả: Thích Trí Huệ
288
Lòng Nhân Và Tâm Từ Bi Lòng Nhân Và Tâm Từ Bi
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,482
Kinh Pháp Cú - Phẩm A La Hán Kinh Pháp Cú - Phẩm A La Hán
Tác giả: Thích Trí Huệ
559
Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện
Tác giả: Thích Trí Huệ
813
Thế Nào Là Được (Giảng Tại Tịnh Xá Ngọc Nhân) Thế Nào Là Được (Giảng Tại Tịnh Xá Ngọc Nhân)
Tác giả: Thích Trí Huệ
830
Có Trách Hãy Trách Chính Mình Có Trách Hãy Trách Chính Mình
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,019
Hành Trì Của Người Cư Sĩ Tại Gia Hành Trì Của Người Cư Sĩ Tại Gia
Tác giả: Thích Trí Huệ
763
Sức Mạnh Hữu Học Sức Mạnh Hữu Học
Tác giả: Thích Trí Huệ
470
Nghiệp Trong Đời Sống Nghiệp Trong Đời Sống
Tác giả: Thích Trí Huệ
2,872
Cầu Siêu Và Tu Cầu Siêu Cầu Siêu Và Tu Cầu Siêu
Tác giả: Thích Trí Huệ
876
Sống Đẹp Sống Đẹp
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,078
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Bửu Quang) Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Bửu Quang)
Tác giả: Thích Trí Huệ
991
Phần Thưởng Của Sự Tu Học Phần Thưởng Của Sự Tu Học
Tác giả: Thích Trí Huệ
826
Sám Hối Để Làm Gì Sám Hối Để Làm Gì
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,760
Vấn Đáp Phật Pháp Vấn Đáp Phật Pháp
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,672
Hành Giả Tu Tịnh Độ Cần Biết Hành Giả Tu Tịnh Độ Cần Biết
Tác giả: Thích Trí Huệ
937
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Trì: Số 13 Kinh Pháp Hoa - Phẩm Trì: Số 13
Tác giả: Thích Trí Huệ
882
Thật Giả Trong Kiếp Sống Vô Thường Thật Giả Trong Kiếp Sống Vô Thường
Tác giả: Thích Trí Huệ
2,187
Tu Đâu Cần Quá Cao Siêu Tu Đâu Cần Quá Cao Siêu
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,183
Tâm Hướng Phật Hết Mọi Khổ Đau Tâm Hướng Phật Hết Mọi Khổ Đau
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,139
Kinh Nghiệm Niệm Phật Vãng Sanh Kinh Nghiệm Niệm Phật Vãng Sanh
Tác giả: Thích Trí Huệ
655
Chuyển Nghiệp, Giải Nghiệp Và Giải Khổ Chuyển Nghiệp, Giải Nghiệp Và Giải Khổ
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,282
Phước Báo Công Đức Trong Thời Xa Phật Phước Báo Công Đức Trong Thời Xa Phật
Tác giả: Thích Trí Huệ
621
Có Rồi Lại Mất, Sống Rồi Lại Chết Có Rồi Lại Mất, Sống Rồi Lại Chết
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,113
Muốn Khổ Hay Vui Muốn Khổ Hay Vui
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,770
Chữ Tu Đừng Có Chần Chờ Chữ Tu Đừng Có Chần Chờ
Tác giả: Thích Trí Huệ
994
Tam Quy Ngũ Giới Là Gì Tam Quy Ngũ Giới Là Gì
Tác giả: Thích Trí Huệ
546
Cứu Khổ Và Giải Khổ Cứu Khổ Và Giải Khổ
Tác giả: Thích Trí Huệ
914
Phước Nào Lớn Hơn Phước Nào Lớn Hơn
Tác giả: Thích Trí Huệ
940
Nợ Đời Nợ Đời
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,325
Biết Khước Từ Biết Khước Từ
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,932
Trung Thu Trung Thu
Tác giả: Thích Trí Huệ
547
Ý Nghĩa Của Thần Chú Đại Bi Ý Nghĩa Của Thần Chú Đại Bi
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,607
Ý Nghĩa Của Tám Giới Bát Quan Trai Ý Nghĩa Của Tám Giới Bát Quan Trai
Tác giả: Thích Trí Huệ
638
Thiền Và Cách Ngồi Thiền Thiền Và Cách Ngồi Thiền
Tác giả: Thích Trí Huệ
992
Con Người Và Khả Năng Kì Lạ Con Người Và Khả Năng Kì Lạ
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,141
Thầy Thuốc Và Tâm Bệnh Thầy Thuốc Và Tâm Bệnh
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,842
Đời Nay Khó Tu Đời Nay Khó Tu
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,784
Tu Đến Đâu Rồi Tu Đến Đâu Rồi
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,427
Nhìn Lên Để Khiêm Hạ, Nhìn Xuống Để Yêu Thương Nhìn Lên Để Khiêm Hạ, Nhìn Xuống Để Yêu Thương
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,335
Pháp Thoại Đầu Năm Pháp Thoại Đầu Năm
Tác giả: Thích Trí Huệ
689
Chia Sẻ Đầu Năm Chia Sẻ Đầu Năm
Tác giả: Thích Trí Huệ
568
Cổ Xe Dê Trong Kinh Pháp Hoa Cổ Xe Dê Trong Kinh Pháp Hoa
Tác giả: Thích Trí Huệ
634