Thành viên

Nhớ tôi

Thích Trí Huệ

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Trí Huệ

Có tất cả 1527 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Đừng Niệm Phật Suông Đừng Niệm Phật Suông
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,890
Lấy Tâm Bồ Đề Mà Niệm Phật Lấy Tâm Bồ Đề Mà Niệm Phật
Tác giả: Thích Trí Huệ
987
Bí Quyết Tu Tập Bí Quyết Tu Tập
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,126
Tu Sao Cũng Được Không Vướng Mắc Là Được Tu Sao Cũng Được Không Vướng Mắc Là Được
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,078
Các Cõi Tịnh Độ Của Tâm Chứng Các Cõi Tịnh Độ Của Tâm Chứng
Tác giả: Thích Trí Huệ
473
Ý Nghĩa Hồi Hướng Trong Kinh Ý Nghĩa Hồi Hướng Trong Kinh
Tác giả: Thích Trí Huệ
498
Kinh Pháp Hoa (Phẩm 15) - Tùng Địa Dũng Xuất Kinh Pháp Hoa (Phẩm 15) - Tùng Địa Dũng Xuất
Tác giả: Thích Trí Huệ
302
Ý Nghĩa Tắm Phật Ý Nghĩa Tắm Phật
Tác giả: Thích Trí Huệ
361
Thực Tập Thiền Thực Tập Thiền
Tác giả: Thích Trí Huệ
488
Con Phật Biết Sử Phật Con Phật Biết Sử Phật
Tác giả: Thích Trí Huệ
272
Ý Nghĩa Thờ Phật, An Vị Phật Và Như Lai Bổn Sư Ý Nghĩa Thờ Phật, An Vị Phật Và Như Lai Bổn Sư
Tác giả: Thích Trí Huệ
294
Phật Hóa Gia Đình Phật Hóa Gia Đình
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,563
Buông Bỏ Thật Sự Buông Bỏ Thật Sự
Tác giả: Thích Trí Huệ
2,115
Niệm Phật Và Niệm Phật Ba La Mật Niệm Phật Và Niệm Phật Ba La Mật
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,141
Giác Ngộ Còn Xa, Giác Ra An Lạc Giác Ngộ Còn Xa, Giác Ra An Lạc
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,410
Cái Mất Cái Còn Của Trí Giả Và Phàm Phu Cái Mất Cái Còn Của Trí Giả Và Phàm Phu
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,216
Hình Tượng Hoa Sen Hình Tượng Hoa Sen
Tác giả: Thích Trí Huệ
563
Tu Tập Trong Tầm Tay Tu Tập Trong Tầm Tay
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,023
Lối Vào Cửa Không Lối Vào Cửa Không
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,578
Tình Cha Tình Cha
Tác giả: Thích Trí Huệ
772
Cầu Siêu Và Tu Được Siêu Cầu Siêu Và Tu Được Siêu
Tác giả: Thích Trí Huệ
930
Khổ Ở Chổ Không Tu Khổ Ở Chổ Không Tu
Tác giả: Thích Trí Huệ
2,357
Nhân Quả Ba Đời Nhân Quả Ba Đời
Tác giả: Thích Trí Huệ
2,366
Bồ Đề Nhất Thiết Hành Bồ Đề Nhất Thiết Hành
Tác giả: Thích Trí Huệ
768
Tam Độc Tham Sân Si Tam Độc Tham Sân Si
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,394
Niệm Phật Siêu Xuất Cảnh Giới Niệm Phật Siêu Xuất Cảnh Giới
Tác giả: Thích Trí Huệ
824
Có Trách Chỉ Trách Chính Mình Có Trách Chỉ Trách Chính Mình
Tác giả: Thích Trí Huệ
832
Niên Hoa Vi Tiếu Và Chiếc Giày Của Tổ Niên Hoa Vi Tiếu Và Chiếc Giày Của Tổ
Tác giả: Thích Trí Huệ
720
Lòng Nhân Và Tâm Từ Bi Lòng Nhân Và Tâm Từ Bi
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,987
Kinh Pháp Cú - Phẩm A La Hán Kinh Pháp Cú - Phẩm A La Hán
Tác giả: Thích Trí Huệ
751
Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,129
Thế Nào Là Được (Giảng Tại Tịnh Xá Ngọc Nhân) Thế Nào Là Được (Giảng Tại Tịnh Xá Ngọc Nhân)
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,100
Có Trách Hãy Trách Chính Mình Có Trách Hãy Trách Chính Mình
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,309
Hành Trì Của Người Cư Sĩ Tại Gia Hành Trì Của Người Cư Sĩ Tại Gia
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,089
Sức Mạnh Hữu Học Sức Mạnh Hữu Học
Tác giả: Thích Trí Huệ
672
Nghiệp Trong Đời Sống Nghiệp Trong Đời Sống
Tác giả: Thích Trí Huệ
3,492
Cầu Siêu Và Tu Cầu Siêu Cầu Siêu Và Tu Cầu Siêu
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,032
Sống Đẹp Sống Đẹp
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,352
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Bửu Quang) Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Bửu Quang)
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,154
Phần Thưởng Của Sự Tu Học Phần Thưởng Của Sự Tu Học
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,064
Sám Hối Để Làm Gì Sám Hối Để Làm Gì
Tác giả: Thích Trí Huệ
2,226
Vấn Đáp Phật Pháp Vấn Đáp Phật Pháp
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,965
Hành Giả Tu Tịnh Độ Cần Biết Hành Giả Tu Tịnh Độ Cần Biết
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,132
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Trì: Số 13 Kinh Pháp Hoa - Phẩm Trì: Số 13
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,060
Thật Giả Trong Kiếp Sống Vô Thường Thật Giả Trong Kiếp Sống Vô Thường
Tác giả: Thích Trí Huệ
2,562
Tu Đâu Cần Quá Cao Siêu Tu Đâu Cần Quá Cao Siêu
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,375
Tâm Hướng Phật Hết Mọi Khổ Đau Tâm Hướng Phật Hết Mọi Khổ Đau
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,367
Kinh Nghiệm Niệm Phật Vãng Sanh Kinh Nghiệm Niệm Phật Vãng Sanh
Tác giả: Thích Trí Huệ
811
Chuyển Nghiệp, Giải Nghiệp Và Giải Khổ Chuyển Nghiệp, Giải Nghiệp Và Giải Khổ
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,610
Phước Báo Công Đức Trong Thời Xa Phật Phước Báo Công Đức Trong Thời Xa Phật
Tác giả: Thích Trí Huệ
782