Thành viên

Nhớ tôi

Thích Thiện Xuân

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Thiện Xuân

Có tất cả 451 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Giác Ngộ (Kỳ 3) Giác Ngộ (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
40
Giác Ngộ (Kỳ 1) Giác Ngộ (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
70
Tu Tài, Sắc, Danh, Thực, Thùy Tu Tài, Sắc, Danh, Thực, Thùy
Tác giả: Thích Thiện Xuân
744
Giác Ngộ Góc Độ Thời Gian Giác Ngộ Góc Độ Thời Gian
Tác giả: Thích Thiện Xuân
466
Tinh Tấn Tu Hành Tinh Tấn Tu Hành
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
240
Chịu Không Nổi Chịu Không Nổi
Tác giả: Thích Thiện Xuân
631
Đi Chùa Đi Chùa
Tác giả: Thích Thiện Xuân
399
Hiện Tại Hiện Tại
Tác giả: Thích Thiện Xuân
245
Tham Việc Nhỏ, Bỏ Việc Lớn Tham Việc Nhỏ, Bỏ Việc Lớn
Tác giả: Thích Thiện Xuân
823
Tình Huống Tình Huống
Tác giả: Thích Thiện Xuân
173
Suy Nghĩ Suy Nghĩ
Tác giả: Thích Thiện Xuân
157
Làm Dâu Làm Dâu
Tác giả: Thích Thiện Xuân
222
Cái Gì Quan Trọng Với Mình Cái Gì Quan Trọng Với Mình
Tác giả: Thích Thiện Xuân
362
Lưu Dấu Lưu Dấu
Tác giả: Thích Thiện Xuân
456
Hiện Tại Hiện Tại
Tác giả: Thích Thiện Xuân
769
Di Lặc Di Lặc
Tác giả: Thích Thiện Xuân
516
Tình Bạn Tình Bạn
Tác giả: Thích Thiện Xuân
849
Nhân Quả 22 - Tứ Thập Nhị Chương (Phần 8) Nhân Quả 22 - Tứ Thập Nhị Chương (Phần 8)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
885
Nhân Quả 22 - Tứ Thập Nhị Chương (Phần 7) Nhân Quả 22 - Tứ Thập Nhị Chương (Phần 7)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
531
Nhân Quả 22 - Tứ Thập Nhị Chương (Phần 6) Nhân Quả 22 - Tứ Thập Nhị Chương (Phần 6)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
630
Làm Dâu Làm Dâu
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,662
Sự Lý Viên Dung Sự Lý Viên Dung
Tác giả: Thích Thiện Xuân
843
Ba Châu Bảy Dụ Trong Kinh Pháp Hoa Ba Châu Bảy Dụ Trong Kinh Pháp Hoa
Tác giả: Thích Thiện Xuân
788
Ba Giải Pháp Của Người Tu Ba Giải Pháp Của Người Tu
Tác giả: Thích Thiện Xuân
810
Đi Chùa Đi Chùa
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,223
Chữ Hiếu Trong Tứ Ân Chữ Hiếu Trong Tứ Ân
Tác giả: Thích Thiện Xuân
648
Đắc Đắc
Tác giả: Thích Thiện Xuân
613
Nhìn Lại Chính Mình Nhìn Lại Chính Mình
Tác giả: Thích Thiện Xuân
974
Tham Việc Nhỏ, Bỏ Việc Lớn Tham Việc Nhỏ, Bỏ Việc Lớn
Tác giả: Thích Thiện Xuân
733
Vọng Khởi Ra Ma Xuất Hiện Vọng Khởi Ra Ma Xuất Hiện
Tác giả: Thích Thiện Xuân
846
Giữ Giữ
Tác giả: Thích Thiện Xuân
692
Suy Nghĩ Suy Nghĩ
Tác giả: Thích Thiện Xuân
623
Tình Huống Tình Huống
Tác giả: Thích Thiện Xuân
579
Chịu Không Nổi Chịu Không Nổi
Tác giả: Thích Thiện Xuân
782
Chiến Thắng Chiến Thắng
Tác giả: Thích Thiện Xuân
571
Gốc Gốc
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,464
Hẹn Hẹn
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,154
Răn Răn
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,663
Nhân Quả 21 - Hành Trang Nhân Quả 21 - Hành Trang
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,507
Nhân Quả 22 - Tứ Thập Nhị Chương (Phần 5) Nhân Quả 22 - Tứ Thập Nhị Chương (Phần 5)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
878
Nhân Quả 22 - Tứ Thập Nhị Chương (Phần 3) Nhân Quả 22 - Tứ Thập Nhị Chương (Phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
897
Nhân Quả 22 - Tứ Thập Nhị Chương (Phần 2) Nhân Quả 22 - Tứ Thập Nhị Chương (Phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,189
Nhân Quả 22 - Tứ Thập Nhị Chương (Phần 4) Nhân Quả 22 - Tứ Thập Nhị Chương (Phần 4)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,201
54.Vụ Trụ Quan Phật Giáo P3 54.Vụ Trụ Quan Phật Giáo P3
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
765
53.Vụ Trụ Quan Phật Giáo P2 53.Vụ Trụ Quan Phật Giáo P2
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
685
52.Vụ Trụ Quan Phật Giáo P1 52.Vụ Trụ Quan Phật Giáo P1
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
885
51. Chuẩn Bị Ngày Lễ Vu Lan TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) 51. Chuẩn Bị Ngày Lễ Vu Lan TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
1,069
37. 10 Tông Phái Của Phật Giáo Trung Hoa P2 TT Thích Thiện Xuân 37. 10 Tông Phái Của Phật Giáo Trung Hoa P2 TT Thích Thiện Xuân
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
550
35. Sinh Hoạt Tổng Kết Cuối Năm 2013 35. Sinh Hoạt Tổng Kết Cuối Năm 2013
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
502
34. Phong Trào Chấn Hưng Phật Giáo P2 34. Phong Trào Chấn Hưng Phật Giáo P2
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
509