Thành viên

Nhớ tôi

Thích Thiện Xuân

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Thiện Xuân

Có tất cả 621 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa  Phẩm 21 & 22 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 21 & 22
Tác giả: Thích Thiện Xuân
209
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm 23-24 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm 23-24
Tác giả: Thích Thiện Xuân
125
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa ( Phẩm Thứ 8 ) tại Hiền Như Tịnh Thất ngày 3-7-2016 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa ( Phẩm Thứ 8 ) tại Hiền Như Tịnh Thất ngày 3-7-2016
Tác giả: Thích Thiện Xuân
268
Tu Thân 2016 Tu Thân 2016
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,417
Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Kỳ 6) Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Kỳ 6)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
512
Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Kỳ 5) Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Kỳ 5)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
284
Kinh Khởi Thế Nhân Bổn (8/6/2016) Kinh Khởi Thế Nhân Bổn (8/6/2016)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
171
Kinh Khởi Thế Nhân Bổn (10/6/2016) Kinh Khởi Thế Nhân Bổn (10/6/2016)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
263
Kinh Phúng Tụng (Tụng phẩm 1) Kinh Phúng Tụng (Tụng phẩm 1)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
122
Kinh Đế Thích Sở Vấn (Phần cuối) (Trường Bộ Kinh) Kinh Đế Thích Sở Vấn (Phần cuối) (Trường Bộ Kinh)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
437
Hạnh nguyện Hạnh nguyện
Tác giả: Thích Thiện Xuân
562
Kinh Sở Thích Vấn (Trường Bộ Kinh) Kinh Sở Thích Vấn (Trường Bộ Kinh)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
169
Tâm Từ Tâm Từ
Tác giả: Thích Thiện Xuân
950
Đổi Mới Đổi Mới
Tác giả: Thích Thiện Xuân
444
Nhìn Ra Thế Giới Nhìn Ra Thế Giới
Tác giả: Thích Thiện Xuân
404
Giảng trực tiếp Kinh Tưởng (Trường Bộ Kinh) Giảng trực tiếp Kinh Tưởng (Trường Bộ Kinh)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
231
Kinh Hoan Hỷ (Trường Bộ Kinh) Kinh Hoan Hỷ (Trường Bộ Kinh)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
299
Kinh Người Áo Trắng Kinh Người Áo Trắng
Tác giả: Thích Thiện Xuân
311
Di Lặc Bồ Tát Di Lặc Bồ Tát
Tác giả: Thích Thiện Xuân
785
Kinh Đại Hội (Bắc truyền) Kinh Đại Hội (Bắc truyền)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
156
Kinh Đại Thiện Kiến Vương Kinh Đại Thiện Kiến Vương
Tác giả: Thích Thiện Xuân
189
Kinh Đại Điển Tôn (Phần 2: Nam Truyền) Kinh Đại Điển Tôn (Phần 2: Nam Truyền)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
233
Pháp Số Pháp Số
Tác giả: Thích Thiện Xuân
612
Kinh Thanh Tịnh (Phần 2) Kinh Thanh Tịnh (Phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
192
Suy Tư Suy Tư
Tác giả: Thích Thiện Xuân
826
Định Định
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,415
Bản Năng Bản Lề Bản Lãnh Bản Năng Bản Lề Bản Lãnh
Tác giả: Thích Thiện Xuân
353
Kinh Thanh Tịnh Kinh Thanh Tịnh
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,349
Tri Ân Tri Ân
Tác giả: Thích Thiện Xuân
415
Phúc Phúc
Tác giả: Thích Thiện Xuân
645
Vấn đáp Phật Pháp Vấn đáp Phật Pháp
Tác giả: Thích Thiện Xuân
733
Kinh Pháp Cú Kinh Pháp Cú
Tác giả: Thích Thiện Xuân
622
Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 9) Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 9)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
243
Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 8) Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 8)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
232
Vượt Khổ Vượt Khổ
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,003
Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Kỳ 7) Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Kỳ 7)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
832
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Kỳ 4 Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Kỳ 4
Tác giả: Thích Thiện Xuân
236
Giác Ngộ (Phần 9) Giác Ngộ (Phần 9)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
216
Phật học phổ thông (Khóa 1,bài 4: Quy y tam bảo) Phật học phổ thông (Khóa 1,bài 4: Quy y tam bảo)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
308
Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 6) Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 6)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
195
Duyên Phật Duyên Phật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
399
Kinh Đại Bát NIết Bàn (Phần 5) Kinh Đại Bát NIết Bàn (Phần 5)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
226
Ân Thầy Tổ Ân Thầy Tổ
Tác giả: Thích Thiện Xuân
344
Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 3) Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
218
Kinh Đại Bát Niết Bàn - Phần 2 Kinh Đại Bát Niết Bàn - Phần 2
Tác giả: Thích Thiện Xuân
197
Kinh Đại Bát Niết Bàn - Phần 1 Kinh Đại Bát Niết Bàn - Phần 1
Tác giả: Thích Thiện Xuân
284
Tinh Tấn Niệm Phật Tinh Tấn Niệm Phật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
520
Kỷ Niệm 20 Năm Vào Đạo Kỷ Niệm 20 Năm Vào Đạo
Tác giả: Thích Thiện Xuân
364
Nghiệp Nghiệp
Tác giả: Thích Thiện Xuân
597
Kinh Đại Bổn 3 Kinh Đại Bổn 3
Tác giả: Thích Thiện Xuân
208