Thành viên

Nhớ tôi

Thích Thiện Xuân

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Thiện Xuân

Có tất cả 619 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa ( Phẩm Thứ 8 ) tại Hiền Như Tịnh Thất ngày 3-7-2016 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa ( Phẩm Thứ 8 ) tại Hiền Như Tịnh Thất ngày 3-7-2016
Tác giả: Thích Thiện Xuân
151
Tu Thân 2016 Tu Thân 2016
Tác giả: Thích Thiện Xuân
934
Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Kỳ 6) Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Kỳ 6)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
214
Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Kỳ 5) Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Kỳ 5)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
223
Kinh Khởi Thế Nhân Bổn (8/6/2016) Kinh Khởi Thế Nhân Bổn (8/6/2016)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
110
Kinh Khởi Thế Nhân Bổn (10/6/2016) Kinh Khởi Thế Nhân Bổn (10/6/2016)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
214
Kinh Phúng Tụng (Tụng phẩm 1) Kinh Phúng Tụng (Tụng phẩm 1)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
91
Kinh Đế Thích Sở Vấn (Phần cuối) (Trường Bộ Kinh) Kinh Đế Thích Sở Vấn (Phần cuối) (Trường Bộ Kinh)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
394
Hạnh nguyện Hạnh nguyện
Tác giả: Thích Thiện Xuân
437
Kinh Sở Thích Vấn (Trường Bộ Kinh) Kinh Sở Thích Vấn (Trường Bộ Kinh)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
127
Tâm Từ Tâm Từ
Tác giả: Thích Thiện Xuân
844
Đổi Mới Đổi Mới
Tác giả: Thích Thiện Xuân
382
Nhìn Ra Thế Giới Nhìn Ra Thế Giới
Tác giả: Thích Thiện Xuân
312
Giảng trực tiếp Kinh Tưởng (Trường Bộ Kinh) Giảng trực tiếp Kinh Tưởng (Trường Bộ Kinh)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
190
Kinh Hoan Hỷ (Trường Bộ Kinh) Kinh Hoan Hỷ (Trường Bộ Kinh)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
255
Kinh Người Áo Trắng Kinh Người Áo Trắng
Tác giả: Thích Thiện Xuân
259
Di Lặc Bồ Tát Di Lặc Bồ Tát
Tác giả: Thích Thiện Xuân
704
Kinh Đại Hội (Bắc truyền) Kinh Đại Hội (Bắc truyền)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
130
Kinh Đại Thiện Kiến Vương Kinh Đại Thiện Kiến Vương
Tác giả: Thích Thiện Xuân
160
Kinh Đại Điển Tôn (Phần 2: Nam Truyền) Kinh Đại Điển Tôn (Phần 2: Nam Truyền)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
205
Pháp Số Pháp Số
Tác giả: Thích Thiện Xuân
351
Kinh Thanh Tịnh (Phần 2) Kinh Thanh Tịnh (Phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
153
Suy Tư Suy Tư
Tác giả: Thích Thiện Xuân
746
Định Định
Tác giả: Thích Thiện Xuân
741
Bản Năng Bản Lề Bản Lãnh Bản Năng Bản Lề Bản Lãnh
Tác giả: Thích Thiện Xuân
291
Kinh Thanh Tịnh Kinh Thanh Tịnh
Tác giả: Thích Thiện Xuân
718
Tri Ân Tri Ân
Tác giả: Thích Thiện Xuân
359
Phúc Phúc
Tác giả: Thích Thiện Xuân
594
Vấn đáp Phật Pháp Vấn đáp Phật Pháp
Tác giả: Thích Thiện Xuân
677
Kinh Pháp Cú Kinh Pháp Cú
Tác giả: Thích Thiện Xuân
564
Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 9) Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 9)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
216
Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 8) Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 8)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
200
Vượt Khổ Vượt Khổ
Tác giả: Thích Thiện Xuân
962
Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Kỳ 7) Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Kỳ 7)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
789
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Kỳ 4 Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Kỳ 4
Tác giả: Thích Thiện Xuân
210
Giác Ngộ (Phần 9) Giác Ngộ (Phần 9)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
189
Phật học phổ thông (Khóa 1,bài 4: Quy y tam bảo) Phật học phổ thông (Khóa 1,bài 4: Quy y tam bảo)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
284
Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 6) Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 6)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
170
Duyên Phật Duyên Phật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
355
Kinh Đại Bát NIết Bàn (Phần 5) Kinh Đại Bát NIết Bàn (Phần 5)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
201
Ân Thầy Tổ Ân Thầy Tổ
Tác giả: Thích Thiện Xuân
310
Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 3) Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
200
Kinh Đại Bát Niết Bàn - Phần 2 Kinh Đại Bát Niết Bàn - Phần 2
Tác giả: Thích Thiện Xuân
170
Kinh Đại Bát Niết Bàn - Phần 1 Kinh Đại Bát Niết Bàn - Phần 1
Tác giả: Thích Thiện Xuân
253
Tinh Tấn Niệm Phật Tinh Tấn Niệm Phật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
482
Kỷ Niệm 20 Năm Vào Đạo Kỷ Niệm 20 Năm Vào Đạo
Tác giả: Thích Thiện Xuân
325
Nghiệp Nghiệp
Tác giả: Thích Thiện Xuân
549
Kinh Đại Bổn 3 Kinh Đại Bổn 3
Tác giả: Thích Thiện Xuân
191
Kinh Đại Bổn 2 Kinh Đại Bổn 2
Tác giả: Thích Thiện Xuân
214
Kinh Đại Bổn 1 Kinh Đại Bổn 1
Tác giả: Thích Thiện Xuân
211