Thành viên

Nhớ tôi

Thích Thiện Xuân

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Thiện Xuân

Có tất cả 618 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Tu Thân 2016 Tu Thân 2016
Tác giả: Thích Thiện Xuân
339
Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Kỳ 6) Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Kỳ 6)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
146
Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Kỳ 5) Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Kỳ 5)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
117
Kinh Khởi Thế Nhân Bổn (8/6/2016) Kinh Khởi Thế Nhân Bổn (8/6/2016)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
81
Kinh Khởi Thế Nhân Bổn (10/6/2016) Kinh Khởi Thế Nhân Bổn (10/6/2016)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
189
Kinh Phúng Tụng (Tụng phẩm 1) Kinh Phúng Tụng (Tụng phẩm 1)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
66
Kinh Đế Thích Sở Vấn (Phần cuối) (Trường Bộ Kinh) Kinh Đế Thích Sở Vấn (Phần cuối) (Trường Bộ Kinh)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
382
Hạnh nguyện Hạnh nguyện
Tác giả: Thích Thiện Xuân
390
Kinh Sở Thích Vấn (Trường Bộ Kinh) Kinh Sở Thích Vấn (Trường Bộ Kinh)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
111
Tâm Từ Tâm Từ
Tác giả: Thích Thiện Xuân
801
Đổi Mới Đổi Mới
Tác giả: Thích Thiện Xuân
358
Nhìn Ra Thế Giới Nhìn Ra Thế Giới
Tác giả: Thích Thiện Xuân
254
Giảng trực tiếp Kinh Tưởng (Trường Bộ Kinh) Giảng trực tiếp Kinh Tưởng (Trường Bộ Kinh)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
167
Kinh Hoan Hỷ (Trường Bộ Kinh) Kinh Hoan Hỷ (Trường Bộ Kinh)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
231
Kinh Người Áo Trắng Kinh Người Áo Trắng
Tác giả: Thích Thiện Xuân
232
Di Lặc Bồ Tát Di Lặc Bồ Tát
Tác giả: Thích Thiện Xuân
665
Kinh Đại Hội (Bắc truyền) Kinh Đại Hội (Bắc truyền)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
118
Kinh Đại Thiện Kiến Vương Kinh Đại Thiện Kiến Vương
Tác giả: Thích Thiện Xuân
143
Kinh Đại Điển Tôn (Phần 2: Nam Truyền) Kinh Đại Điển Tôn (Phần 2: Nam Truyền)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
188
Pháp Số Pháp Số
Tác giả: Thích Thiện Xuân
308
Kinh Thanh Tịnh (Phần 2) Kinh Thanh Tịnh (Phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
139
Suy Tư Suy Tư
Tác giả: Thích Thiện Xuân
697
Định Định
Tác giả: Thích Thiện Xuân
374
Bản Năng Bản Lề Bản Lãnh Bản Năng Bản Lề Bản Lãnh
Tác giả: Thích Thiện Xuân
258
Kinh Thanh Tịnh Kinh Thanh Tịnh
Tác giả: Thích Thiện Xuân
694
Tri Ân Tri Ân
Tác giả: Thích Thiện Xuân
310
Phúc Phúc
Tác giả: Thích Thiện Xuân
561
Vấn đáp Phật Pháp Vấn đáp Phật Pháp
Tác giả: Thích Thiện Xuân
630
Kinh Pháp Cú Kinh Pháp Cú
Tác giả: Thích Thiện Xuân
529
Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 9) Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 9)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
199
Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 8) Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 8)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
179
Vượt Khổ Vượt Khổ
Tác giả: Thích Thiện Xuân
905
Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Kỳ 7) Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Kỳ 7)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
758
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Kỳ 4 Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Kỳ 4
Tác giả: Thích Thiện Xuân
194
Giác Ngộ (Phần 9) Giác Ngộ (Phần 9)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
168
Phật học phổ thông (Khóa 1,bài 4: Quy y tam bảo) Phật học phổ thông (Khóa 1,bài 4: Quy y tam bảo)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
265
Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 6) Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 6)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
157
Duyên Phật Duyên Phật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
331
Kinh Đại Bát NIết Bàn (Phần 5) Kinh Đại Bát NIết Bàn (Phần 5)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
187
Ân Thầy Tổ Ân Thầy Tổ
Tác giả: Thích Thiện Xuân
287
Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 3) Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
185
Kinh Đại Bát Niết Bàn - Phần 2 Kinh Đại Bát Niết Bàn - Phần 2
Tác giả: Thích Thiện Xuân
155
Kinh Đại Bát Niết Bàn - Phần 1 Kinh Đại Bát Niết Bàn - Phần 1
Tác giả: Thích Thiện Xuân
234
Tinh Tấn Niệm Phật Tinh Tấn Niệm Phật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
456
Kỷ Niệm 20 Năm Vào Đạo Kỷ Niệm 20 Năm Vào Đạo
Tác giả: Thích Thiện Xuân
306
Nghiệp Nghiệp
Tác giả: Thích Thiện Xuân
523
Kinh Đại Bổn 3 Kinh Đại Bổn 3
Tác giả: Thích Thiện Xuân
183
Kinh Đại Bổn 2 Kinh Đại Bổn 2
Tác giả: Thích Thiện Xuân
206
Kinh Đại Bổn 1 Kinh Đại Bổn 1
Tác giả: Thích Thiện Xuân
204
Sáu Căn Sáu Căn
Tác giả: Thích Thiện Xuân
757