Thành viên

Nhớ tôi

Thích Thiện Xuân

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Thiện Xuân

Có tất cả 447 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Tinh Tấn Tu Hành Tinh Tấn Tu Hành
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
65
Chịu Không Nổi Chịu Không Nổi
Tác giả: Thích Thiện Xuân
400
Đi Chùa Đi Chùa
Tác giả: Thích Thiện Xuân
204
Hiện Tại Hiện Tại
Tác giả: Thích Thiện Xuân
134
Tham Việc Nhỏ, Bỏ Việc Lớn Tham Việc Nhỏ, Bỏ Việc Lớn
Tác giả: Thích Thiện Xuân
115
Tình Huống Tình Huống
Tác giả: Thích Thiện Xuân
88
Suy Nghĩ Suy Nghĩ
Tác giả: Thích Thiện Xuân
80
Làm Dâu Làm Dâu
Tác giả: Thích Thiện Xuân
117
Cái Gì Quan Trọng Với Mình Cái Gì Quan Trọng Với Mình
Tác giả: Thích Thiện Xuân
328
Lưu Dấu Lưu Dấu
Tác giả: Thích Thiện Xuân
392
Hiện Tại Hiện Tại
Tác giả: Thích Thiện Xuân
704
Di Lặc Di Lặc
Tác giả: Thích Thiện Xuân
448
Tình Bạn Tình Bạn
Tác giả: Thích Thiện Xuân
778
Nhân Quả 22 - Tứ Thập Nhị Chương (Phần 8) Nhân Quả 22 - Tứ Thập Nhị Chương (Phần 8)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
826
Nhân Quả 22 - Tứ Thập Nhị Chương (Phần 7) Nhân Quả 22 - Tứ Thập Nhị Chương (Phần 7)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
495
Nhân Quả 22 - Tứ Thập Nhị Chương (Phần 6) Nhân Quả 22 - Tứ Thập Nhị Chương (Phần 6)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
594
Làm Dâu Làm Dâu
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,608
Sự Lý Viên Dung Sự Lý Viên Dung
Tác giả: Thích Thiện Xuân
816
Ba Châu Bảy Dụ Trong Kinh Pháp Hoa Ba Châu Bảy Dụ Trong Kinh Pháp Hoa
Tác giả: Thích Thiện Xuân
744
Ba Giải Pháp Của Người Tu Ba Giải Pháp Của Người Tu
Tác giả: Thích Thiện Xuân
768
Đi Chùa Đi Chùa
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,169
Chữ Hiếu Trong Tứ Ân Chữ Hiếu Trong Tứ Ân
Tác giả: Thích Thiện Xuân
604
Đắc Đắc
Tác giả: Thích Thiện Xuân
569
Nhìn Lại Chính Mình Nhìn Lại Chính Mình
Tác giả: Thích Thiện Xuân
906
Tham Việc Nhỏ, Bỏ Việc Lớn Tham Việc Nhỏ, Bỏ Việc Lớn
Tác giả: Thích Thiện Xuân
690
Vọng Khởi Ra Ma Xuất Hiện Vọng Khởi Ra Ma Xuất Hiện
Tác giả: Thích Thiện Xuân
785
Giữ Giữ
Tác giả: Thích Thiện Xuân
632
Suy Nghĩ Suy Nghĩ
Tác giả: Thích Thiện Xuân
582
Tình Huống Tình Huống
Tác giả: Thích Thiện Xuân
550
Chịu Không Nổi Chịu Không Nổi
Tác giả: Thích Thiện Xuân
745
Chiến Thắng Chiến Thắng
Tác giả: Thích Thiện Xuân
524
Gốc Gốc
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,419
Hẹn Hẹn
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,117
Răn Răn
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,600
Nhân Quả 21 - Hành Trang Nhân Quả 21 - Hành Trang
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,454
Nhân Quả 22 - Tứ Thập Nhị Chương (Phần 5) Nhân Quả 22 - Tứ Thập Nhị Chương (Phần 5)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
850
Nhân Quả 22 - Tứ Thập Nhị Chương (Phần 3) Nhân Quả 22 - Tứ Thập Nhị Chương (Phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
864
Nhân Quả 22 - Tứ Thập Nhị Chương (Phần 2) Nhân Quả 22 - Tứ Thập Nhị Chương (Phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,162
Nhân Quả 22 - Tứ Thập Nhị Chương (Phần 4) Nhân Quả 22 - Tứ Thập Nhị Chương (Phần 4)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,149
54.Vụ Trụ Quan Phật Giáo P3 54.Vụ Trụ Quan Phật Giáo P3
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
749
53.Vụ Trụ Quan Phật Giáo P2 53.Vụ Trụ Quan Phật Giáo P2
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
662
52.Vụ Trụ Quan Phật Giáo P1 52.Vụ Trụ Quan Phật Giáo P1
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
858
51. Chuẩn Bị Ngày Lễ Vu Lan TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) 51. Chuẩn Bị Ngày Lễ Vu Lan TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
1,055
37. 10 Tông Phái Của Phật Giáo Trung Hoa P2 TT Thích Thiện Xuân 37. 10 Tông Phái Của Phật Giáo Trung Hoa P2 TT Thích Thiện Xuân
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
536
35. Sinh Hoạt Tổng Kết Cuối Năm 2013 35. Sinh Hoạt Tổng Kết Cuối Năm 2013
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
493
34. Phong Trào Chấn Hưng Phật Giáo P2 34. Phong Trào Chấn Hưng Phật Giáo P2
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
495
33. Phong Trào Chấn Hưng Phật Giáo P1 33. Phong Trào Chấn Hưng Phật Giáo P1
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
522
32. Khóa 5 Bài 4 Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam TT.Thích Thiện Xuân 32. Khóa 5 Bài 4 Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam TT.Thích Thiện Xuân
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
530
31. Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam P2 TT Thích Thiện Xuân 31. Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam P2 TT Thích Thiện Xuân
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
550
30. Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam P1 TT Thích Thiện Xuân 30. Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam P1 TT Thích Thiện Xuân
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
620