Thành viên

Nhớ tôi

Thích Thiện Xuân

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Thiện Xuân

Có tất cả 480 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Tâm Từ Ba La Mật Tâm Từ Ba La Mật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
331
Tứ Thập Nhị Chương (Phần 20 Và 21) Tứ Thập Nhị Chương (Phần 20 Và 21)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
303
Ứng hóa thân Quan Âm Ứng hóa thân Quan Âm
Tác giả: Thích Thiện Xuân
640
Mười nền tảng của đức tin Mười nền tảng của đức tin
Tác giả: Thích Thiện Xuân
356
Tuệ (Duy Tuệ Thị Nghiệp) Tuệ (Duy Tuệ Thị Nghiệp)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
302
Tứ Nhiếp Pháp Tứ Nhiếp Pháp
Tác giả: Thích Thiện Xuân
525
Kết Kết
Tác giả: Thích Thiện Xuân
761
Kinh Chuyển Pháp Luân Kinh Chuyển Pháp Luân
Tác giả: Thích Thiện Xuân
578
Năng Lượng Năng Lượng
Tác giả: Thích Thiện Xuân
623
Lấy Trí Tuệ Làm Sự Nghiệp Lấy Trí Tuệ Làm Sự Nghiệp
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,101
Mơ
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,016
Đợi Đợi
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,246
Tứ Thập Nhị Chương (Phần 19) Tứ Thập Nhị Chương (Phần 19)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
565
Tứ Thập Nhị Chương (Phần 18) Tứ Thập Nhị Chương (Phần 18)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
380
Tứ Thập Nhị Chương (Phần 17) Tứ Thập Nhị Chương (Phần 17)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
288
Tứ Thập Nhị Chương (Phần 16) Tứ Thập Nhị Chương (Phần 16)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
249
Tứ Thập Nhị Chương (Phần 15) Tứ Thập Nhị Chương (Phần 15)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
286
Tứ Thập Nhị Chương (Phần 14) Tứ Thập Nhị Chương (Phần 14)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
390
Thờ Phật Cúng Phật Lạy Phật Thờ Phật Cúng Phật Lạy Phật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
645
Nghiệp (Giảng Tại Chùa Bửu Quang) Nghiệp (Giảng Tại Chùa Bửu Quang)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,089
Giác Ngộ (Kỳ 7) - Nội Lực Giác Ngộ (Kỳ 7) - Nội Lực
Tác giả: Thích Thiện Xuân
472
Người Người
Tác giả: Thích Thiện Xuân
762
Hãy Tự Soi Gương Chính Mình Hãy Tự Soi Gương Chính Mình
Tác giả: Thích Thiện Xuân
553
Ngu Ngu
Tác giả: Thích Thiện Xuân
882
Hoa Sen Trong Ao Tù Hoa Sen Trong Ao Tù
Tác giả: Thích Thiện Xuân
372
Chấp Chấp
Tác giả: Thích Thiện Xuân
590
Nghiệp Báo Sai Biệt Nghiệp Báo Sai Biệt
Tác giả: Thích Thiện Xuân
594
Khổ Hạnh Khổ Hạnh
Tác giả: Thích Thiện Xuân
2,037
Sự tích Hoa Hồng Sự tích Hoa Hồng
Tác giả: Thích Thiện Xuân
760
Giác Ngộ (Kỳ 3) Giác Ngộ (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
484
Giác Ngộ (Kỳ 1) Giác Ngộ (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
770
Tu Tài, Sắc, Danh, Thực, Thùy Tu Tài, Sắc, Danh, Thực, Thùy
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,436
Giác Ngộ Góc Độ Thời Gian Giác Ngộ Góc Độ Thời Gian
Tác giả: Thích Thiện Xuân
880
Tinh Tấn Tu Hành Tinh Tấn Tu Hành
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
638
Chịu Không Nổi Chịu Không Nổi
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,321
Đi Chùa Đi Chùa
Tác giả: Thích Thiện Xuân
815
Hiện Tại Hiện Tại
Tác giả: Thích Thiện Xuân
522
Tham Việc Nhỏ Bỏ Việc Lớn Tham Việc Nhỏ Bỏ Việc Lớn
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,082
Tình Huống Tình Huống
Tác giả: Thích Thiện Xuân
447
Suy Nghĩ Suy Nghĩ
Tác giả: Thích Thiện Xuân
417
Làm Dâu Làm Dâu
Tác giả: Thích Thiện Xuân
578
Cái Gì Quan Trọng Với Mình Cái Gì Quan Trọng Với Mình
Tác giả: Thích Thiện Xuân
531
Lưu Dấu Lưu Dấu
Tác giả: Thích Thiện Xuân
675
Hiện Tại Hiện Tại
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,008
Di Lặc Di Lặc
Tác giả: Thích Thiện Xuân
846
Tình Bạn Tình Bạn
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,155
Nhân Quả 22 - Tứ Thập Nhị Chương (Phần 8) Nhân Quả 22 - Tứ Thập Nhị Chương (Phần 8)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,128
Nhân Quả 22 - Tứ Thập Nhị Chương (Phần 7) Nhân Quả 22 - Tứ Thập Nhị Chương (Phần 7)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
784
Nhân Quả 22 - Tứ Thập Nhị Chương (Phần 6) Nhân Quả 22 - Tứ Thập Nhị Chương (Phần 6)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
878
Làm Dâu Làm Dâu
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,897