Thành viên

Nhớ tôi

Thích Thiện Xuân

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Thiện Xuân

Có tất cả 546 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Hạnh Nguyện tại chùa Quang Minh, Mỹ Hạnh Nguyện tại chùa Quang Minh, Mỹ
Tác giả: Thích Thiện Xuân
153
Tu viện Linh Thứu trao nhà Từ Thiện ở Cà Mau năm 2016 Tu viện Linh Thứu trao nhà Từ Thiện ở Cà Mau năm 2016
Tác giả: Thích Thiện Xuân
117
Kinh Người Áo Trắng Kinh Người Áo Trắng
Tác giả: Thích Thiện Xuân
345
Tấm Lòng Người Con Phật Tấm Lòng Người Con Phật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
219
Xây Xây
Tác giả: Thích Thiện Xuân
248
Đua Đua
Tác giả: Thích Thiện Xuân
328
Phúc Phúc
Tác giả: Thích Thiện Xuân
205
Bát Đại Nhân Giác Bát Đại Nhân Giác
Tác giả: Thích Thiện Xuân
133
Thiện Thiện
Tác giả: Thích Thiện Xuân
138
Bậc Thang Bậc Thang
Tác giả: Thích Thiện Xuân
140
Sáu Pháp Thành Tựu - Sử Dụng Thời Gian Sáu Pháp Thành Tựu - Sử Dụng Thời Gian
Tác giả: Thích Thiện Xuân
128
Nương Tựa Nương Tựa
Tác giả: Thích Thiện Xuân
518
Tâm Từ P2 Tâm Từ P2
Tác giả: Thích Thiện Xuân
195
Tâm Từ P.2 Tâm Từ P.2
Tác giả: Thích Thiện Xuân
104
Bảo Hộ Tâm Bảo Hộ Tâm
Tác giả: Thích Thiện Xuân
417
Tu Ở Nhà Như Thế Nào Tu Ở Nhà Như Thế Nào
Tác giả: Thích Thiện Xuân
966
Nghiệp Nghiệp
Tác giả: Thích Thiện Xuân
476
Nhớ Đời Nhớ Đời
Tác giả: Thích Thiện Xuân
555
Bàn Tay Bàn Tay
Tác giả: Thích Thiện Xuân
642
Giác Ngộ (Kỳ 6) - Huân Tập Giác Ngộ (Kỳ 6) - Huân Tập
Tác giả: Thích Thiện Xuân
451
Dễ Thương Dễ Thương
Tác giả: Thích Thiện Xuân
558
Duyên Phật Duyên Phật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
640
Kinh Pháp Cú - Phẩm Tinh Cần (Câu 25) Kinh Pháp Cú - Phẩm Tinh Cần (Câu 25)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
393
Giá Trị Bình Đẳng Trong Đạo Phật Giá Trị Bình Đẳng Trong Đạo Phật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
253
Kinh Pháp Cú Kinh Pháp Cú
Tác giả: Thích Thiện Xuân
309
Phúc Phúc
Tác giả: Thích Thiện Xuân
445
Bát quan trai Nghiệp P1  - Chùa Bửu Quang 10 05 2015 Bát quan trai Nghiệp P1 - Chùa Bửu Quang 10 05 2015
Tác giả: Thích Thiện Xuân
581
Bát quan trai Nghiệp P2  - Chùa Bửu Quang 10 05 2015 Bát quan trai Nghiệp P2 - Chùa Bửu Quang 10 05 2015
Tác giả: Thích Thiện Xuân
474
Di Lặc Bồ Tát Di Lặc Bồ Tát
Tác giả: Thích Thiện Xuân
531
Gốc Gốc
Tác giả: Thích Thiện Xuân
598
Phước Duyên Phước Duyên
Tác giả: Thích Thiện Xuân
648
Tứ Nhiếp Pháp (Giảng Tại Chùa Quan Thế Âm, 2015) Tứ Nhiếp Pháp (Giảng Tại Chùa Quan Thế Âm, 2015)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
371
Chánh Chánh
Tác giả: Thích Thiện Xuân
575
Pháp Thoại (2015) Pháp Thoại (2015)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
685
Vấn Đáp Vấn Đáp
Tác giả: Thích Thiện Xuân
839
Ngũ Trược Ngũ Trược
Tác giả: Thích Thiện Xuân
270
Số Số
Tác giả: Thích Thiện Xuân
602
Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Kỳ 3) Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
454
Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Kỳ 2) Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
329
Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Kỳ 1) Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
980
Ngũ Thừa Ngũ Thừa
Tác giả: Thích Thiện Xuân
390
Giác Ngộ (Kỳ 9) - Đạo Phật Giác Ngộ (Kỳ 9) - Đạo Phật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
318
Đường Đường
Tác giả: Thích Thiện Xuân
516
Pháp Đối Trị Pháp Đối Trị
Tác giả: Thích Thiện Xuân
602
Tự Tại Tự Tại
Tác giả: Thích Thiện Xuân
480
Chuyển Chuyển
Tác giả: Thích Thiện Xuân
339
Giác Ngộ (Kỳ 2) - Ngũ Giới Giác Ngộ (Kỳ 2) - Ngũ Giới
Tác giả: Thích Thiện Xuân
661
Răn Răn
Tác giả: Thích Thiện Xuân
424
Nhân Quả Trong Việc Tu Học Nhân Quả Trong Việc Tu Học
Tác giả: Thích Thiện Xuân
696
Tài Sản Tài Sản
Tác giả: Thích Thiện Xuân
954