Thành viên

Nhớ tôi

Thích Thiện Xuân

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Thiện Xuân

Có tất cả 630 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (phẩm 27-28) Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (phẩm 27-28)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
104
Pháp Hoa vấn đáp Pháp Hoa vấn đáp
Tác giả: Thích Thiện Xuân
117
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (phẩm 15-16) Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (phẩm 15-16)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
51
Niệm an lạc Niệm an lạc
Tác giả: Thích Thiện Xuân
109
Bất Thoái Bất Thoái
Tác giả: Thích Thiện Xuân
357
Ba chữ Bản Ba chữ Bản
Tác giả: Thích Thiện Xuân
256
Bất Thoái Bất Thoái
Tác giả: Thích Thiện Xuân
283
Ru Ru
Tác giả: Thích Thiện Xuân
333
10 điều trói buộc 10 điều trói buộc
Tác giả: Thích Thiện Xuân
437
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa  Phẩm 21 & 22 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 21 & 22
Tác giả: Thích Thiện Xuân
302
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm 23-24 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm 23-24
Tác giả: Thích Thiện Xuân
186
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa ( Phẩm Thứ 8 ) tại Hiền Như Tịnh Thất ngày 3-7-2016 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa ( Phẩm Thứ 8 ) tại Hiền Như Tịnh Thất ngày 3-7-2016
Tác giả: Thích Thiện Xuân
314
Tu Thân 2016 Tu Thân 2016
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,574
Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Kỳ 6) Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Kỳ 6)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
559
Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Kỳ 5) Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Kỳ 5)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
329
Kinh Khởi Thế Nhân Bổn (8/6/2016) Kinh Khởi Thế Nhân Bổn (8/6/2016)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
199
Kinh Khởi Thế Nhân Bổn (10/6/2016) Kinh Khởi Thế Nhân Bổn (10/6/2016)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
304
Kinh Phúng Tụng (Tụng phẩm 1) Kinh Phúng Tụng (Tụng phẩm 1)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
148
Kinh Đế Thích Sở Vấn (Phần cuối) (Trường Bộ Kinh) Kinh Đế Thích Sở Vấn (Phần cuối) (Trường Bộ Kinh)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
462
Hạnh nguyện Hạnh nguyện
Tác giả: Thích Thiện Xuân
609
Kinh Sở Thích Vấn (Trường Bộ Kinh) Kinh Sở Thích Vấn (Trường Bộ Kinh)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
192
Tâm Từ Tâm Từ
Tác giả: Thích Thiện Xuân
988
Đổi Mới Đổi Mới
Tác giả: Thích Thiện Xuân
471
Nhìn Ra Thế Giới Nhìn Ra Thế Giới
Tác giả: Thích Thiện Xuân
476
Giảng trực tiếp Kinh Tưởng (Trường Bộ Kinh) Giảng trực tiếp Kinh Tưởng (Trường Bộ Kinh)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
258
Kinh Hoan Hỷ (Trường Bộ Kinh) Kinh Hoan Hỷ (Trường Bộ Kinh)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
325
Kinh Người Áo Trắng Kinh Người Áo Trắng
Tác giả: Thích Thiện Xuân
345
Di Lặc Bồ Tát Di Lặc Bồ Tát
Tác giả: Thích Thiện Xuân
843
Kinh Đại Hội (Bắc truyền) Kinh Đại Hội (Bắc truyền)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
174
Kinh Đại Thiện Kiến Vương Kinh Đại Thiện Kiến Vương
Tác giả: Thích Thiện Xuân
211
Kinh Đại Điển Tôn (Phần 2: Nam Truyền) Kinh Đại Điển Tôn (Phần 2: Nam Truyền)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
250
Pháp Số Pháp Số
Tác giả: Thích Thiện Xuân
669
Kinh Thanh Tịnh (Phần 2) Kinh Thanh Tịnh (Phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
215
Suy Tư Suy Tư
Tác giả: Thích Thiện Xuân
883
Định Định
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,465
Bản Năng Bản Lề Bản Lãnh Bản Năng Bản Lề Bản Lãnh
Tác giả: Thích Thiện Xuân
383
Kinh Thanh Tịnh Kinh Thanh Tịnh
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,366
Tri Ân Tri Ân
Tác giả: Thích Thiện Xuân
441
Phúc Phúc
Tác giả: Thích Thiện Xuân
688
Vấn đáp Phật Pháp Vấn đáp Phật Pháp
Tác giả: Thích Thiện Xuân
765
Kinh Pháp Cú Kinh Pháp Cú
Tác giả: Thích Thiện Xuân
673
Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 9) Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 9)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
272
Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 8) Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 8)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
256
Vượt Khổ Vượt Khổ
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,048
Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Kỳ 7) Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Kỳ 7)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
861
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Kỳ 4 Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Kỳ 4
Tác giả: Thích Thiện Xuân
256
Giác Ngộ (Phần 9) Giác Ngộ (Phần 9)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
236
Phật học phổ thông (Khóa 1,bài 4: Quy y tam bảo) Phật học phổ thông (Khóa 1,bài 4: Quy y tam bảo)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
322
Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 6) Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 6)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
214
Duyên Phật Duyên Phật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
425