Thành viên

Nhớ tôi

Thích Thiện Thuận

"Thích Thiện Thuận"

Có tất cả 434 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Đường Về Rừng Xiêm Gai (Phần 1) Đường Về Rừng Xiêm Gai (Phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
717
Ý nghĩa của sự tụng kinh Ý nghĩa của sự tụng kinh
Tác giả: Thích Thiện Thuận
528
Chú Tiểu Và Dạ Xoa Chú Tiểu Và Dạ Xoa
Tác giả: Thích Thiện Thuận
751
Bài Kinh Phân Biệt Bố Thí Bài Kinh Phân Biệt Bố Thí
Tác giả: Thích Thiện Thuận
880
Vì Sao Ta Khổ (Trọn Bài, 1 Phần) Vì Sao Ta Khổ (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,249
Mười Quy Chuẩn Của Người Học Phật (Phần Cuối) Mười Quy Chuẩn Của Người Học Phật (Phần Cuối)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
557
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Phần 5) Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Phần 5)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
443
Mười Quy Chuẩn Của Người Học Phật (Phần 3) Mười Quy Chuẩn Của Người Học Phật (Phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
606
Mười Quy Chuẩn Của Người Học Phật (Phần 2) Mười Quy Chuẩn Của Người Học Phật (Phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
609
Canh Bạc Cuộc Đời Canh Bạc Cuộc Đời
Tác giả: Thích Thiện Thuận - Thích Hạnh Bảo
1,895
Tư Cách Người Học Phật (Phần 1) Tư Cách Người Học Phật (Phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,353
Dấu Ấn Cuộc Đời Dấu Ấn Cuộc Đời
Tác giả: Thích Thiện Thuận
2,045
Suy Ngẫm Về Cuộc Đời Suy Ngẫm Về Cuộc Đời
Tác giả: Thích Thiện Thuận
4,497
Mười Quy Chuẩn Đạo Đức Của Người Phật Tử Mười Quy Chuẩn Đạo Đức Của Người Phật Tử
Tác giả: Thích Thiện Thuận
2,632
Kỳ Kiết Tập Kinh Điển Lần Thứ 3 Kỳ Kiết Tập Kinh Điển Lần Thứ 3
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,082
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Phần 4) Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Phần 4)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,004
Tạo Dựng Công Đức Tạo Dựng Công Đức
Tác giả: Thích Thiện Thuận
3,440
Ý Nghĩa Tụng Kinh Ý Nghĩa Tụng Kinh
Tác giả: Thích Thiện Thuận
2,965
Quà Cho Người Ra Đi Quà Cho Người Ra Đi
Tác giả: Thích Thiện Thuận
3,145
Lần Kiết Tập Kinh Điển (Kỳ 2) Lần Kiết Tập Kinh Điển (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,234
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Phần 3) Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
948
Kỳ Kiết Tập Kinh Điển Lần Thứ 1 Kỳ Kiết Tập Kinh Điển Lần Thứ 1
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,878
Cơ Hội Của Người Học Phật Cơ Hội Của Người Học Phật
Tác giả: Thích Thiện Thuận
2,673
Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Phần 10) Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Phần 10)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,485
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Phần 2) Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,398
Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Phần 9) Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Phần 9)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,352
Kết Nối Yêu Thương Kết Nối Yêu Thương
Tác giả: Thích Thiện Thuận
3,238
Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Phần 8) Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Phần 8)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,503
Tôn Giả Nhiếp Ma Đằng Và Tôn Giả Trúc Pháp Lan Tôn Giả Nhiếp Ma Đằng Và Tôn Giả Trúc Pháp Lan
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,758
Bắt Đầu Và Kết Thúc Bắt Đầu Và Kết Thúc
Tác giả: Thích Thiện Thuận
5,547
Nơi Tình Yêu Bắt Đầu Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
Tác giả: Thích Thiện Thuận
3,301
Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Phần 7) Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Phần 7)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,369
Thân Người Khó Được Thân Người Khó Được
Tác giả: Thích Thiện Thuận
4,028
Đại lễ Vu Lan 2013 tại Viện Chuyên Tu: Một đời ru con Đại lễ Vu Lan 2013 tại Viện Chuyên Tu: Một đời ru con
Tác giả: Thích Thiện Thuận
9,039
Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Phần 6) Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Phần 6)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,774
Giới Luật Trong Đạo Phật Giới Luật Trong Đạo Phật
Tác giả: Thích Thiện Thuận
2,783
Lòng Người Xuất Gia Lòng Người Xuất Gia
Tác giả: Thích Thiện Thuận
3,266
Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Phần 5) Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Phần 5)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
2,046
Tấm Lòng Người Xa Xứ Tấm Lòng Người Xa Xứ
Tác giả: Thích Thiện Thuận
2,857
Bài Kinh Điềm Lành (Phần 4) Bài Kinh Điềm Lành (Phần 4)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,398
Tấm Lòng Của Biển Tấm Lòng Của Biển
Tác giả: Thích Thiện Thuận
3,547
Lòng Hổ Thẹn Lòng Hổ Thẹn
Tác giả: Thích Thiện Thuận
3,701
Tám Pháp Thế Gian Tám Pháp Thế Gian
Tác giả: Thích Thiện Thuận
2,524
Niềm Tin Đúng Đắn Niềm Tin Đúng Đắn
Tác giả: Thích Thiện Thuận
2,520
Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Phần 4) Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Phần 4)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,912
Lỗi Tại Ai Lỗi Tại Ai
Tác giả: Thích Thiện Thuận
4,273
Bậc Thầy Vĩ Đại Bậc Thầy Vĩ Đại
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,898
Bước Chân Vô Ưu (Trọn Bài, 1 Phần) Bước Chân Vô Ưu (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,807
Cánh Cửa Đã Khép (Trọn Bài, 1 Phần) Cánh Cửa Đã Khép (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,981
Bể Ái Nghìn Trùng (Trọn Bài, 1 Phần) Bể Ái Nghìn Trùng (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,866