Thành viên

Nhớ tôi

Thích Thiện Thuận

"Thích Thiện Thuận"

Có tất cả 434 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Đường Về Rừng Xiêm Gai (Phần 1) Đường Về Rừng Xiêm Gai (Phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
455
Ý nghĩa của sự tụng kinh Ý nghĩa của sự tụng kinh
Tác giả: Thích Thiện Thuận
338
Chú Tiểu Và Dạ Xoa Chú Tiểu Và Dạ Xoa
Tác giả: Thích Thiện Thuận
577
Bài Kinh Phân Biệt Bố Thí Bài Kinh Phân Biệt Bố Thí
Tác giả: Thích Thiện Thuận
793
Vì Sao Ta Khổ (Trọn Bài, 1 Phần) Vì Sao Ta Khổ (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,123
Mười Quy Chuẩn Của Người Học Phật (Phần Cuối) Mười Quy Chuẩn Của Người Học Phật (Phần Cuối)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
516
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Phần 5) Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Phần 5)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
414
Mười Quy Chuẩn Của Người Học Phật (Phần 3) Mười Quy Chuẩn Của Người Học Phật (Phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
580
Mười Quy Chuẩn Của Người Học Phật (Phần 2) Mười Quy Chuẩn Của Người Học Phật (Phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
575
Canh Bạc Cuộc Đời Canh Bạc Cuộc Đời
Tác giả: Thích Thiện Thuận - Thích Hạnh Bảo
1,826
Tư Cách Người Học Phật (Phần 1) Tư Cách Người Học Phật (Phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,309
Dấu Ấn Cuộc Đời Dấu Ấn Cuộc Đời
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,974
Suy Ngẫm Về Cuộc Đời Suy Ngẫm Về Cuộc Đời
Tác giả: Thích Thiện Thuận
4,417
Mười Quy Chuẩn Đạo Đức Của Người Phật Tử Mười Quy Chuẩn Đạo Đức Của Người Phật Tử
Tác giả: Thích Thiện Thuận
2,593
Kỳ Kiết Tập Kinh Điển Lần Thứ 3 Kỳ Kiết Tập Kinh Điển Lần Thứ 3
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,066
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Phần 4) Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Phần 4)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
984
Tạo Dựng Công Đức Tạo Dựng Công Đức
Tác giả: Thích Thiện Thuận
3,410
Ý Nghĩa Tụng Kinh Ý Nghĩa Tụng Kinh
Tác giả: Thích Thiện Thuận
2,935
Quà Cho Người Ra Đi Quà Cho Người Ra Đi
Tác giả: Thích Thiện Thuận
3,119
Lần Kiết Tập Kinh Điển (Kỳ 2) Lần Kiết Tập Kinh Điển (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,214
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Phần 3) Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
930
Kỳ Kiết Tập Kinh Điển Lần Thứ 1 Kỳ Kiết Tập Kinh Điển Lần Thứ 1
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,862
Cơ Hội Của Người Học Phật Cơ Hội Của Người Học Phật
Tác giả: Thích Thiện Thuận
2,647
Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Phần 10) Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Phần 10)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,470
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Phần 2) Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,376
Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Phần 9) Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Phần 9)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,342
Kết Nối Yêu Thương Kết Nối Yêu Thương
Tác giả: Thích Thiện Thuận
3,197
Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Phần 8) Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Phần 8)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,485
Tôn Giả Nhiếp Ma Đằng Và Tôn Giả Trúc Pháp Lan Tôn Giả Nhiếp Ma Đằng Và Tôn Giả Trúc Pháp Lan
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,738
Bắt Đầu Và Kết Thúc Bắt Đầu Và Kết Thúc
Tác giả: Thích Thiện Thuận
5,508
Nơi Tình Yêu Bắt Đầu Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
Tác giả: Thích Thiện Thuận
3,276
Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Phần 7) Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Phần 7)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,351
Thân Người Khó Được Thân Người Khó Được
Tác giả: Thích Thiện Thuận
4,004
Đại lễ Vu Lan 2013 tại Viện Chuyên Tu: Một đời ru con Đại lễ Vu Lan 2013 tại Viện Chuyên Tu: Một đời ru con
Tác giả: Thích Thiện Thuận
8,967
Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Phần 6) Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Phần 6)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,754
Giới Luật Trong Đạo Phật Giới Luật Trong Đạo Phật
Tác giả: Thích Thiện Thuận
2,761
Lòng Người Xuất Gia Lòng Người Xuất Gia
Tác giả: Thích Thiện Thuận
3,252
Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Phần 5) Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Phần 5)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
2,037
Tấm Lòng Người Xa Xứ Tấm Lòng Người Xa Xứ
Tác giả: Thích Thiện Thuận
2,840
Bài Kinh Điềm Lành (Phần 4) Bài Kinh Điềm Lành (Phần 4)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,384
Tấm Lòng Của Biển Tấm Lòng Của Biển
Tác giả: Thích Thiện Thuận
3,525
Lòng Hổ Thẹn Lòng Hổ Thẹn
Tác giả: Thích Thiện Thuận
3,676
Tám Pháp Thế Gian Tám Pháp Thế Gian
Tác giả: Thích Thiện Thuận
2,502
Niềm Tin Đúng Đắn Niềm Tin Đúng Đắn
Tác giả: Thích Thiện Thuận
2,501
Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Phần 4) Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Phần 4)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,893
Lỗi Tại Ai Lỗi Tại Ai
Tác giả: Thích Thiện Thuận
4,225
Bậc Thầy Vĩ Đại Bậc Thầy Vĩ Đại
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,885
Bước Chân Vô Ưu (Trọn Bài, 1 Phần) Bước Chân Vô Ưu (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,786
Cánh Cửa Đã Khép (Trọn Bài, 1 Phần) Cánh Cửa Đã Khép (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,958
Bể Ái Nghìn Trùng (Trọn Bài, 1 Phần) Bể Ái Nghìn Trùng (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,842