Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tiến

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Phước Tiến

Có tất cả 596 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Hố Sâu Ngăn Cách 2 Hố Sâu Ngăn Cách 2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,368
Nhận Thức Phật Giáo 1 Nhận Thức Phật Giáo 1
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,901
Nhận Thức Phật Giáo 2 Nhận Thức Phật Giáo 2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,615
Đạo Phật Vì Cuộc Đời (Phần 1) Đạo Phật Vì Cuộc Đời (Phần 1)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,510
Đạo Phật Vì Cuộc Đời (Phần 2) Đạo Phật Vì Cuộc Đời (Phần 2)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,298
Nhìn Lại Chính Mình (Phần 1) Nhìn Lại Chính Mình (Phần 1)
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,476
Nhìn Lại Chính Mình (Phần 2) Nhìn Lại Chính Mình (Phần 2)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,722
Làm Phước 1 Làm Phước 1
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,817
Làm Phước 2 Làm Phước 2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,706
Chuyển Hóa Nỗi Đau Phản Bội 1 Chuyển Hóa Nỗi Đau Phản Bội 1
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,133
Chuyển Hóa Nỗi Đau Phản Bội 2 Chuyển Hóa Nỗi Đau Phản Bội 2
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,640
Xin Lỗi Chính Mình Xin Lỗi Chính Mình
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,410
Sự Vĩ Đại Của Đức Phật Sự Vĩ Đại Của Đức Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,987
Những điểm trọng yếu của Kinh A Di Đà - full Những điểm trọng yếu của Kinh A Di Đà - full
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,895
Bí ẩn từ nghịch cảnh Bí ẩn từ nghịch cảnh
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,703
Cũ mới chỉ là tương đối Cũ mới chỉ là tương đối
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,448
Đâu là tổ ấm Đâu là tổ ấm
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,141
Đức Phật Đản Sanh: Hiện thực và huyền thoại Đức Phật Đản Sanh: Hiện thực và huyền thoại
Tác giả: Thích Phước Tiến
13,722
Đức Phật là ai Đức Phật là ai
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,900
Đức tin trong đạo Phật Đức tin trong đạo Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,576
Giá trị đời người Giá trị đời người
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,681
Giải Thoát Là Gì? Giải Thoát Là Gì?
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,569
Hãy nói lời yêu thương Hãy nói lời yêu thương
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,112
Hổ thẹn: Nhân cách con người Hổ thẹn: Nhân cách con người
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,022
Hòa thuận là nguồn hạnh phúc Hòa thuận là nguồn hạnh phúc
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,993
Hôn nhân và ly dị Hôn nhân và ly dị
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,757
Ngũ uẩn: Pháp tu căn bản Ngũ uẩn: Pháp tu căn bản
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,847
Nhân quả: Bài học ngàn đời - phần 1/2 Nhân quả: Bài học ngàn đời - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
13,804
Nhân quả: Bài học ngàn đời - phần 2/2 Nhân quả: Bài học ngàn đời - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
34,816
Nhớ ơn - Trả ơn Nhớ ơn - Trả ơn
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,952
Nối lại thâm tình Nối lại thâm tình
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,166
Thiên đàng, địa ngục - Pháp đàm Thiên đàng, địa ngục - Pháp đàm
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,403
Phật pháp vấn đáp 02 Phật pháp vấn đáp 02
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,090
Phật pháp vấn đáp Phật pháp vấn đáp
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,318
Sống tiết kiệm Sống tiết kiệm
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,406
Tại sao chúng ta sợ chết Tại sao chúng ta sợ chết
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,535
Tâm hạnh người tu Tâm hạnh người tu
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,138
Tập đời sống thích nghi Tập đời sống thích nghi
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,258
Tập làm chủ bát phong Tập làm chủ bát phong
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,510
Tham ái là nguyên nhân đau khổ Tham ái là nguyên nhân đau khổ
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,228
Thần thông trong đạo Phật Thần thông trong đạo Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,821
Thiện ác Thiện ác
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,336
Tìm hiểu Kinh Suy Đồi Tìm hiểu Kinh Suy Đồi
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,272
Tình người tâm Phật Tình người tâm Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,555
Trọng nghĩa khinh tài Trọng nghĩa khinh tài
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,496
Tu xuất gia, tu tại gia Tu xuất gia, tu tại gia
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,596
Vầng trăng ảnh dụ Vầng trăng ảnh dụ
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,245
Vô thường: Một vài nhận định Vô thường: Một vài nhận định
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,840
Ý nghĩa Phật thành đạo Ý nghĩa Phật thành đạo
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,444
Giá trị đồng tiền Giá trị đồng tiền
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,916