Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tiến

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Phước Tiến

Có tất cả 681 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Tính Thiện Trong Ta Tính Thiện Trong Ta
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,121
Làm Phước Làm Phước
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,663
Hãy Tự Mình Thắp Đuốc Lên Mà Đi Hãy Tự Mình Thắp Đuốc Lên Mà Đi
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,099
Phật Dạy Bốn Điều Vui Phật Dạy Bốn Điều Vui
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,883
Phật Ơi Con Biết Khổ Rồi Phật Ơi Con Biết Khổ Rồi
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,101
Lối rẽ cuộc đời Lối rẽ cuộc đời
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,635
Thiên Tai Và Động Đất Thiên Tai Và Động Đất
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,065
Đời Là Một Giấc Mộng Đời Là Một Giấc Mộng
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,160
Phá Thai Và Nghiệp Lực Phá Thai Và Nghiệp Lực
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,937
Xin Cho Tôi Được Bình Yên Xin Cho Tôi Được Bình Yên
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,676
Vì Sao Tôi Đau Khổ Vì Sao Tôi Đau Khổ
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,327
Pháp Thoại Và Lễ Quy Y Cho Nhân Viên Khách Sạn Angella Pháp Thoại Và Lễ Quy Y Cho Nhân Viên Khách Sạn Angella
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,271
Những đức tính cần thiết của hoằng pháp viên Những đức tính cần thiết của hoằng pháp viên
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,108
Một ngày an lạc Một ngày an lạc
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,930
Trái đất này là của chúng ta Trái đất này là của chúng ta
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,335
Tìm hiểu sự hình thành thế giới và con người Tìm hiểu sự hình thành thế giới và con người
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,044
Hành Trang Cho Ngày Cuối Hành Trang Cho Ngày Cuối
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,660
Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 13) Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 13)
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,145
Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 11) Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 11)
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,090
Phương Pháp Đoạn Trừ Lậu Hoặc Phương Pháp Đoạn Trừ Lậu Hoặc
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,036
Lược Sử Đức Phật Thích Ca Từ Thành Đạo Đến Nhập Niết Bàn Lược Sử Đức Phật Thích Ca Từ Thành Đạo Đến Nhập Niết Bàn
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,441
Ăn Chay - Sức Khỏe Và Môi Trường Ăn Chay - Sức Khỏe Và Môi Trường
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,714
Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,110
Kinh Ví Dụ Con Rắn Kinh Ví Dụ Con Rắn
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,534
Bồ Tát Giữa Đời Thường Bồ Tát Giữa Đời Thường
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,260
Bệnh! Nỗi Lo Và Niềm Đau Bệnh! Nỗi Lo Và Niềm Đau
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,883
Họa Phúc Khó Lường Họa Phúc Khó Lường
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,987
Vài Đặc Điểm Của Bộ Kinh A Di Đà Vài Đặc Điểm Của Bộ Kinh A Di Đà
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,794
Cũ Và Mới Chỉ Là Tương Đối Cũ Và Mới Chỉ Là Tương Đối
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,320
Đạo Phật Một Góc Nhìn Đạo Phật Một Góc Nhìn
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,607
Bát Chánh Đạo Con Đường Giác Ngộ Bát Chánh Đạo Con Đường Giác Ngộ
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,455
Xuất Gia Gieo Duyên Xuất Gia Gieo Duyên
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,161
Nhận Thức Phật Giáo Nhận Thức Phật Giáo
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,458
Đạo Phật Là Đạo Giác Ngộ Đạo Phật Là Đạo Giác Ngộ
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,845
Giáo Pháp Ngược Dòng Giáo Pháp Ngược Dòng
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,622
Tâm Hạnh Của Người Tu Tâm Hạnh Của Người Tu
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,142
Thời Mạt Pháp Thời Mạt Pháp
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,682
Nuôi Dạy Con Thời Hiện Đại Nuôi Dạy Con Thời Hiện Đại
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,204
Bồ Tát Giữa Chợ Đời Bồ Tát Giữa Chợ Đời
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,151
Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan Tứ Ân Trong Mùa Vu Lan
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,169
Niệm Phật- Phương Pháp Giữ Chánh Niệm Niệm Phật- Phương Pháp Giữ Chánh Niệm
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,398
Buông Tất Cả Sẽ Được Tất Cả Buông Tất Cả Sẽ Được Tất Cả
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,149
Có Đức Mặc Sức Mà Ăn Có Đức Mặc Sức Mà Ăn
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,702
Bát Nhã Tâm Kinh Bát Nhã Tâm Kinh
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,498
Tu Xuất Gia Và Tu Tại Gia Tu Xuất Gia Và Tu Tại Gia
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,539
Tu Phước Và Tu Huệ Tu Phước Và Tu Huệ
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,699
Niệm Phật Và Những Điều Cần Biết Niệm Phật Và Những Điều Cần Biết
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,665
Tình Mẹ Thiên Thu Tình Mẹ Thiên Thu
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,946
Xin Cho Tôi Một Niềm Tin Xin Cho Tôi Một Niềm Tin
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,933
Nghiệp Chi Phối Chúng Sanh Nghiệp Chi Phối Chúng Sanh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,367