Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tiến

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Phước Tiến

Có tất cả 882 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Có Thực Mới Vực Được Đạo Có Thực Mới Vực Được Đạo
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,455
Quy Y Những Điều Cần Biết Quy Y Những Điều Cần Biết
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,139
Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 17) Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 17)
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,594
Chia Sẻ Phật Pháp Chia Sẻ Phật Pháp
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,875
Nhìn Lại Một Mùa Xuân Nhìn Lại Một Mùa Xuân
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,361
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 1) Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 1)
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,009
Tu Theo Phật Có Khó Không (Rất Hay) Tu Theo Phật Có Khó Không (Rất Hay)
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,326
Phật pháp vấn đáp - Kỳ 16 Phật pháp vấn đáp - Kỳ 16
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,715
Niệm Phật Nhất Tâm Niệm Phật Nhất Tâm
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,499
Nếu Thời Gian Trở Lại Nếu Thời Gian Trở Lại
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,099
Lòng Tri Ân Lòng Tri Ân
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,603
Lễ hằng thuận Lễ hằng thuận
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,884
Kinh Pháp Cú - Phẩm A La Hán Kinh Pháp Cú - Phẩm A La Hán
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,016
Đưa Đạo Vào Đời (Rất Hay) Đưa Đạo Vào Đời (Rất Hay)
Tác giả: Thích Phước Tiến
8,079
Đạo Phật, Tôn Giáo Và Tín Ngưỡng Đạo Phật, Tôn Giáo Và Tín Ngưỡng
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,874
Chúc Xuân (2013) Chúc Xuân (2013)
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,559
Phương Pháp Đoạn Trừ Lậu Hoặc (Kinh Trung Bộ) (Trọn Bài, 1 Phần) Phương Pháp Đoạn Trừ Lậu Hoặc (Kinh Trung Bộ) (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,659
Thiền, Yoga Và Sức Khỏe Thiền, Yoga Và Sức Khỏe
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,066
Giới Luật Là Nền Tảng Giải Thoát Giới Luật Là Nền Tảng Giải Thoát
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,427
Phóng Sanh - Cách Thức Ban Tặng Sự Sống Phóng Sanh - Cách Thức Ban Tặng Sự Sống
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,362
Thiền Tịnh Song Tu Thiền Tịnh Song Tu
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,994
Không Gì Là Tuyệt Đối Không Gì Là Tuyệt Đối
Tác giả: Thích Phước Tiến
12,419
Phá Chấp Mê Lầm Phá Chấp Mê Lầm
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,103
Không Ai Muốn Mình Nghèo Không Ai Muốn Mình Nghèo
Tác giả: Thích Phước Tiến
11,469
Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán) Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,838
Tu Học Tu Học
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,542
Về Với Phật Về Với Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,544
Ở Hiền Gặp Lành (Rất Hay) Ở Hiền Gặp Lành (Rất Hay)
Tác giả: Thích Phước Tiến
31,154
Đời Vay Trả (Trọn Bài, 1 Phần) Đời Vay Trả (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Phước Tiến
15,190
Phát Bồ Đề Tâm Phát Bồ Đề Tâm
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,976
Hoa Sen Trong Bùn Hoa Sen Trong Bùn
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,118
Đâu Là Chân Lý Đâu Là Chân Lý
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,060
Thiện Và Ác Thiện Và Ác
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,485
Tu Phước Tu Huệ Tu Phước Tu Huệ
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,909
Tứ Diệu Đế Tứ Diệu Đế
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,254
Tìm Hiểu Đặc Điểm Kinh A Di Đà Tìm Hiểu Đặc Điểm Kinh A Di Đà
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,962
Đặc Tính Của Đạo Phật Đặc Tính Của Đạo Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,744
Trải Rộng Từ Tâm Trải Rộng Từ Tâm
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,793
Biến Ước Mơ Thành Sự Thật Biến Ước Mơ Thành Sự Thật
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,239
Hố Sâu Ngăn Cách Hố Sâu Ngăn Cách
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,537
Tội Và Phước Tội Và Phước
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,506
Dòng Nghiệp Chướng Dòng Nghiệp Chướng
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,949
Vô Ngã Giữa Đời Thường (HD) Vô Ngã Giữa Đời Thường (HD)
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,738
Phật Pháp Tại Thế Gian Phật Pháp Tại Thế Gian
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,247
Phật Ơi Con Biết Khổ Rồi Phật Ơi Con Biết Khổ Rồi
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,259
Y Báo và Chánh Báo Y Báo và Chánh Báo
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,556
10 Điều Tâm Niệm 10 Điều Tâm Niệm
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,233
Họa Phước Khó Lường Họa Phước Khó Lường
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,922
Quán Âm Cứu Khổ Quán Âm Cứu Khổ
Tác giả: Thích Phước Tiến
11,453
Tình Yêu Mù Quáng Tình Yêu Mù Quáng
Tác giả: Thích Phước Tiến
9,057