Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tiến

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Phước Tiến

Có tất cả 781 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Biết Đủ Trong Đạo Phật Biết Đủ Trong Đạo Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,467
Đạo Phật Duy Tâm hay Duy Vật Đạo Phật Duy Tâm hay Duy Vật
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,840
Ý Nghĩa Cuộc Sống Độc Thân Ý Nghĩa Cuộc Sống Độc Thân
Tác giả: Thích Phước Tiến
8,603
Tự Đại và Lỗi Lầm Tự Đại và Lỗi Lầm
Tác giả: Thích Phước Tiến
10,944
Trở Về Cố Hương Trở Về Cố Hương
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,946
Tu Phước và Tu Huệ Tu Phước và Tu Huệ
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,935
Bồ Tát Giữa Chợ Đời Bồ Tát Giữa Chợ Đời
Tác giả: Thích Phước Tiến
12,649
Đức Phật Là Bậc Đại Y Vương Đức Phật Là Bậc Đại Y Vương
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,495
Hạnh Phúc Thay Đức Phật Đản Sanh Hạnh Phúc Thay Đức Phật Đản Sanh
Tác giả: Thích Phước Tiến
19,330
Bí Mật Tiềm Thức Bí Mật Tiềm Thức
Tác giả: Thích Phước Tiến
9,057
Vô Thường Một Vài Nhận Định Vô Thường Một Vài Nhận Định
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,684
Tìm Hiểu Vô Minh và Trí Tuệ Trong Đạo Phật Tìm Hiểu Vô Minh và Trí Tuệ Trong Đạo Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,558
Bồ Tát Hạnh Bồ Tát Hạnh
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,077
Tâm Hạnh Của Người Tu Tâm Hạnh Của Người Tu
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,903
Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,231
Nhân Duyên và Nghiệp Duyên Nhân Duyên và Nghiệp Duyên
Tác giả: Thích Phước Tiến
10,080
Phật Dạy 4 Điều Vui Phật Dạy 4 Điều Vui
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,972
Phật Học và Học Phật Phật Học và Học Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,173
Một Ngày An Lạc Một Ngày An Lạc
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,565
Đạo Phật Vì Cuộc Đời Đạo Phật Vì Cuộc Đời
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,941
Bốn Pháp Nương Tựa Bốn Pháp Nương Tựa
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,598
Nhìn Đời Bằng Nghiệp Cảm Nhìn Đời Bằng Nghiệp Cảm
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,647
Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,293
Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,122
Họa Phước Khó Lường Họa Phước Khó Lường
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,801
Chữ Tín Trong Pháp Môn Tịnh Độ Chữ Tín Trong Pháp Môn Tịnh Độ
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,684
Chuyển Hóa Muộn Phiền Chuyển Hóa Muộn Phiền
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,548
Giàu và Nghèo Giàu và Nghèo
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,047
Thuyết Luân Hồi Trong Phật Giáo Thuyết Luân Hồi Trong Phật Giáo
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,272
Hóa Giải Hận Thù Hóa Giải Hận Thù
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,146
Hạnh Phúc Chân Thật Hạnh Phúc Chân Thật
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,332
Giá Trị Lòng Chân Thật Giá Trị Lòng Chân Thật
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,612
Tu Là Cội Phúc Tu Là Cội Phúc
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,090
Đi Tìm Chốn Bình An Đi Tìm Chốn Bình An
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,277
Tham Để Được Gì? Tham Để Được Gì?
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,840
Bên Bờ Sanh Tử Bên Bờ Sanh Tử
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,052
Học và Hành Học và Hành
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,487
Làm Chủ Cơn Giận Làm Chủ Cơn Giận
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,115
Hạnh Ban Vui Hạnh Ban Vui
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,015
Giá Trị Một Đời Người Giá Trị Một Đời Người
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,917
Lòng Ganh Tị Lòng Ganh Tị
Tác giả: Thích Phước Tiến
9,054
Đừng Vô Cảm Đừng Vô Cảm
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,570
Vô Ngã Giữa Đời Thường Vô Ngã Giữa Đời Thường
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,065
Tỉnh Cơn Mê Tỉnh Cơn Mê
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,949
Tịnh Độ Con Đường Tu Tắt Tịnh Độ Con Đường Tu Tắt
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,141
Ý Nghĩa Tuần Chung Thất Ý Nghĩa Tuần Chung Thất
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,502
Ý Nghĩa Bố Thí Cúng Dường Ý Nghĩa Bố Thí Cúng Dường
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,030
Sống Vì Người Tôi Yêu Sống Vì Người Tôi Yêu
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,676
Nghiệp Là Người Bạn Đồng Hành Nghiệp Là Người Bạn Đồng Hành
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,013
Tham Ái Là Nguyên Nhân Đau Khổ Tham Ái Là Nguyên Nhân Đau Khổ
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,199