Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tiến

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Phước Tiến

Có tất cả 689 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Chuyển Hóa Nỗi Đau Phản Bội 1 Chuyển Hóa Nỗi Đau Phản Bội 1
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,916
Chuyển Hóa Nỗi Đau Phản Bội 2 Chuyển Hóa Nỗi Đau Phản Bội 2
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,485
Xin Lỗi Chính Mình Xin Lỗi Chính Mình
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,312
Sự Vĩ Đại Của Đức Phật Sự Vĩ Đại Của Đức Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,879
Những điểm trọng yếu của Kinh A Di Đà - full Những điểm trọng yếu của Kinh A Di Đà - full
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,793
Ăn chay và ăn mặn - Phần 1/2 Ăn chay và ăn mặn - Phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,883
Ăn chay và ăn mặn - Phần 2/2 Ăn chay và ăn mặn - Phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,637
Bí ẩn từ nghịch cảnh - phần 1/2 Bí ẩn từ nghịch cảnh - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,589
Bí ẩn từ nghịch cảnh - phần 2/2 Bí ẩn từ nghịch cảnh - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,856
Cũ mới chỉ là tương đối - phần 1/2 Cũ mới chỉ là tương đối - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,373
Cũ mới chỉ là tương đối - phần 2/2 Cũ mới chỉ là tương đối - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,204
Đặc tính của đạo Phật - phần 1/2 Đặc tính của đạo Phật - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,278
Đặc tính của đạo Phật - phần 2/2 Đặc tính của đạo Phật - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,361
Đâu là tổ ấm - phần 1/2 Đâu là tổ ấm - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,056
Đâu là tổ ấm - phần 2/2 Đâu là tổ ấm - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,980
Dòng nghiệp chướng - phần 1/2 Dòng nghiệp chướng - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,135
Dòng nghiệp chướng - phần 2/2 Dòng nghiệp chướng - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,453
Đức Phật Đản Sanh: Hiện thực và huyền thoại - phần 1/2 Đức Phật Đản Sanh: Hiện thực và huyền thoại - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
13,642
Đức Phật Đản Sanh: Hiện thực và huyền thoại - phần 2/2 Đức Phật Đản Sanh: Hiện thực và huyền thoại - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,381
Đức Phật là ai - phần 1/2 Đức Phật là ai - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,789
Đức Phật là ai - phần 2/2 Đức Phật là ai - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,170
Đức tin trong đạo Phật - phần 1/2 Đức tin trong đạo Phật - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,501
Đức tin trong đạo Phật - phần 2/2 Đức tin trong đạo Phật - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,365
Giá trị đời người - phần 1/2 Giá trị đời người - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,550
Giá trị đời người - phần 2/2 Giá trị đời người - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,799
Giải Thoát Là Gì? (Phần 1) Giải Thoát Là Gì? (Phần 1)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,458
Giải Thoát Là Gì? (Phần 2) Giải Thoát Là Gì? (Phần 2)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,047
Giới luật là nền tảng giải thoát - phần 1/2 Giới luật là nền tảng giải thoát - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,466
Giới luật là nền tảng giải thoát - phần 2/2 Giới luật là nền tảng giải thoát - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,307
Hạnh ban vui - phần 1/2 Hạnh ban vui - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,254
Hạnh ban vui - phần 2/2 Hạnh ban vui - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
989
Hạnh phúc chân thật - phần 1/2 Hạnh phúc chân thật - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,331
Hạnh phúc chân thật - phần 2/2 Hạnh phúc chân thật - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,839
Hãy nói lời yêu thương - phần 1/2 Hãy nói lời yêu thương - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,008
Hãy nói lời yêu thương - phần 2/2 Hãy nói lời yêu thương - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,714
Hổ thẹn: Nhân cách con người - phần 1/2 Hổ thẹn: Nhân cách con người - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,920
Hổ thẹn: Nhân cách con người - phần 2/2 Hổ thẹn: Nhân cách con người - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,601
Hóa giải hận thù - phần 1/2 Hóa giải hận thù - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,911
Hóa giải hận thù - phần 2/2 Hóa giải hận thù - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,615
Hòa thuận là nguồn hạnh phúc Hòa thuận là nguồn hạnh phúc
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,867
Học và hành - phần 1/2 Học và hành - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,189
Học và hành - phần 2/2 Học và hành - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,143
Hôn nhân và ly dị - phần 1/2 Hôn nhân và ly dị - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,477
Hôn nhân và ly dị - phần 2/2 Hôn nhân và ly dị - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,116
Làm mới tự thân - phần 1/2 Làm mới tự thân - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,350
Làm mới tự thân - phần 2/2 Làm mới tự thân - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
975
Ngũ uẩn: Pháp tu căn bản - phần 1/2 Ngũ uẩn: Pháp tu căn bản - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,744
Ngũ uẩn: Pháp tu căn bản - phần 2/2 Ngũ uẩn: Pháp tu căn bản - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,376
Nhân quả: Bài học ngàn đời - phần 1/2 Nhân quả: Bài học ngàn đời - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
13,382
Nhân quả: Bài học ngàn đời - phần 2/2 Nhân quả: Bài học ngàn đời - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
33,279