Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tiến

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Phước Tiến

Có tất cả 889 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn (Phần 1) Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn (Phần 1)
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,332
Ý Nghĩa Cuộc Đời Ý Nghĩa Cuộc Đời
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,432
Chúng Ta Nên Thực Hành Giáo Pháp Chúng Ta Nên Thực Hành Giáo Pháp
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,331
Ngọn Lửa Từ Bi Ngọn Lửa Từ Bi
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,323
Đức Phật Của Chúng Ta Đức Phật Của Chúng Ta
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,514
Chỉ Có Một Con Đường Chỉ Có Một Con Đường
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,068
Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 18) Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 18)
Tác giả: Thích Phước Tiến
9,422
Có Thực Mới Vực Được Đạo Có Thực Mới Vực Được Đạo
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,522
Quy Y Những Điều Cần Biết Quy Y Những Điều Cần Biết
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,207
Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 17) Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 17)
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,651
Chia Sẻ Phật Pháp Chia Sẻ Phật Pháp
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,909
Nhìn Lại Một Mùa Xuân Nhìn Lại Một Mùa Xuân
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,393
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 1) Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 1)
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,101
Tu Theo Phật Có Khó Không (Rất Hay) Tu Theo Phật Có Khó Không (Rất Hay)
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,438
Phật pháp vấn đáp - Kỳ 16 Phật pháp vấn đáp - Kỳ 16
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,774
Niệm Phật Nhất Tâm Niệm Phật Nhất Tâm
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,576
Nếu Thời Gian Trở Lại Nếu Thời Gian Trở Lại
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,146
Lòng Tri Ân Lòng Tri Ân
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,655
Lễ hằng thuận Lễ hằng thuận
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,918
Kinh Pháp Cú - Phẩm A La Hán Kinh Pháp Cú - Phẩm A La Hán
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,063
Đưa Đạo Vào Đời (Rất Hay) Đưa Đạo Vào Đời (Rất Hay)
Tác giả: Thích Phước Tiến
8,166
Đạo Phật, Tôn Giáo Và Tín Ngưỡng Đạo Phật, Tôn Giáo Và Tín Ngưỡng
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,937
Chúc Xuân (2013) Chúc Xuân (2013)
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,633
Phương Pháp Đoạn Trừ Lậu Hoặc (Kinh Trung Bộ) (Trọn Bài, 1 Phần) Phương Pháp Đoạn Trừ Lậu Hoặc (Kinh Trung Bộ) (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,706
Thiền, Yoga Và Sức Khỏe Thiền, Yoga Và Sức Khỏe
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,151
Giới Luật Là Nền Tảng Giải Thoát Giới Luật Là Nền Tảng Giải Thoát
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,476
Phóng Sanh - Cách Thức Ban Tặng Sự Sống Phóng Sanh - Cách Thức Ban Tặng Sự Sống
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,411
Thiền Tịnh Song Tu Thiền Tịnh Song Tu
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,071
Không Gì Là Tuyệt Đối Không Gì Là Tuyệt Đối
Tác giả: Thích Phước Tiến
12,551
Phá Chấp Mê Lầm Phá Chấp Mê Lầm
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,199
Không Ai Muốn Mình Nghèo Không Ai Muốn Mình Nghèo
Tác giả: Thích Phước Tiến
11,599
Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán) Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,875
Tu Học Tu Học
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,605
Về Với Phật Về Với Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,598
Ở Hiền Gặp Lành (Rất Hay) Ở Hiền Gặp Lành (Rất Hay)
Tác giả: Thích Phước Tiến
31,498
Đời Vay Trả (Trọn Bài, 1 Phần) Đời Vay Trả (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Phước Tiến
15,373
Phát Bồ Đề Tâm Phát Bồ Đề Tâm
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,056
Hoa Sen Trong Bùn Hoa Sen Trong Bùn
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,179
Đâu Là Chân Lý Đâu Là Chân Lý
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,138
Thiện Và Ác Thiện Và Ác
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,558
Tu Phước Tu Huệ Tu Phước Tu Huệ
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,990
Tứ Diệu Đế Tứ Diệu Đế
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,305
Tìm Hiểu Đặc Điểm Kinh A Di Đà Tìm Hiểu Đặc Điểm Kinh A Di Đà
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,004
Đặc Tính Của Đạo Phật Đặc Tính Của Đạo Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,787
Trải Rộng Từ Tâm Trải Rộng Từ Tâm
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,860
Biến Ước Mơ Thành Sự Thật Biến Ước Mơ Thành Sự Thật
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,295
Hố Sâu Ngăn Cách Hố Sâu Ngăn Cách
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,598
Tội Và Phước Tội Và Phước
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,577
Dòng Nghiệp Chướng Dòng Nghiệp Chướng
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,010
Vô Ngã Giữa Đời Thường (HD) Vô Ngã Giữa Đời Thường (HD)
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,795