Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tiến

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Phước Tiến

Có tất cả 874 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Niệm Phật Nhất Tâm Niệm Phật Nhất Tâm
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,442
Nếu Thời Gian Trở Lại Nếu Thời Gian Trở Lại
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,049
Lòng Tri Ân Lòng Tri Ân
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,569
Lễ hằng thuận Lễ hằng thuận
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,855
Kinh Pháp Cú - Phẩm A La Hán Kinh Pháp Cú - Phẩm A La Hán
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,988
Đưa Đạo Vào Đời (Rất Hay) Đưa Đạo Vào Đời (Rất Hay)
Tác giả: Thích Phước Tiến
8,015
Đạo Phật, Tôn Giáo Và Tín Ngưỡng Đạo Phật, Tôn Giáo Và Tín Ngưỡng
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,830
Chúc Xuân (2013) Chúc Xuân (2013)
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,503
Phương Pháp Đoạn Trừ Lậu Hoặc (Kinh Trung Bộ) (Trọn Bài, 1 Phần) Phương Pháp Đoạn Trừ Lậu Hoặc (Kinh Trung Bộ) (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,612
Thiền, Yoga Và Sức Khỏe Thiền, Yoga Và Sức Khỏe
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,026
Giới Luật Là Nền Tảng Giải Thoát Giới Luật Là Nền Tảng Giải Thoát
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,385
Phóng Sanh - Cách Thức Ban Tặng Sự Sống Phóng Sanh - Cách Thức Ban Tặng Sự Sống
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,317
Thiền Tịnh Song Tu Thiền Tịnh Song Tu
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,939
Không Gì Là Tuyệt Đối Không Gì Là Tuyệt Đối
Tác giả: Thích Phước Tiến
12,324
Phá Chấp Mê Lầm Phá Chấp Mê Lầm
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,047
Không Ai Muốn Mình Nghèo Không Ai Muốn Mình Nghèo
Tác giả: Thích Phước Tiến
11,372
Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán) Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,813
Tu Học Tu Học
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,511
Về Với Phật Về Với Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,499
Ở Hiền Gặp Lành (Rất Hay) Ở Hiền Gặp Lành (Rất Hay)
Tác giả: Thích Phước Tiến
30,916
Đời Vay Trả (Trọn Bài, 1 Phần) Đời Vay Trả (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Phước Tiến
15,074
Phát Bồ Đề Tâm Phát Bồ Đề Tâm
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,928
Hoa Sen Trong Bùn Hoa Sen Trong Bùn
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,073
Đâu Là Chân Lý Đâu Là Chân Lý
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,984
Thiện Và Ác Thiện Và Ác
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,447
Tu Phước Tu Huệ Tu Phước Tu Huệ
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,836
Tứ Diệu Đế Tứ Diệu Đế
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,214
Tìm Hiểu Đặc Điểm Kinh A Di Đà Tìm Hiểu Đặc Điểm Kinh A Di Đà
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,941
Đặc Tính Của Đạo Phật Đặc Tính Của Đạo Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,715
Trải Rộng Từ Tâm Trải Rộng Từ Tâm
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,743
Biến Ước Mơ Thành Sự Thật Biến Ước Mơ Thành Sự Thật
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,188
Hố Sâu Ngăn Cách Hố Sâu Ngăn Cách
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,477
Tội Và Phước Tội Và Phước
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,450
Dòng Nghiệp Chướng Dòng Nghiệp Chướng
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,900
Vô Ngã Giữa Đời Thường (HD) Vô Ngã Giữa Đời Thường (HD)
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,696
Phật Pháp Tại Thế Gian Phật Pháp Tại Thế Gian
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,192
Phật Ơi Con Biết Khổ Rồi Phật Ơi Con Biết Khổ Rồi
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,221
Y Báo và Chánh Báo Y Báo và Chánh Báo
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,519
10 Điều Tâm Niệm 10 Điều Tâm Niệm
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,176
Họa Phước Khó Lường Họa Phước Khó Lường
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,889
Quán Âm Cứu Khổ Quán Âm Cứu Khổ
Tác giả: Thích Phước Tiến
11,357
Tình Yêu Mù Quáng Tình Yêu Mù Quáng
Tác giả: Thích Phước Tiến
8,960
Ý Nghĩa Thọ Bát Quan Trai Ý Nghĩa Thọ Bát Quan Trai
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,183
Hạnh Phúc Chân Thật Hạnh Phúc Chân Thật
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,289
Bí Quyết Thành Công Bí Quyết Thành Công
Tác giả: Thích Phước Tiến
16,739
Gia Tài Pháp Bảo Gia Tài Pháp Bảo
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,143
Chuyển Hóa Thói Quen Chuyển Hóa Thói Quen
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,095
14 Điều Răn Của Phật 14 Điều Răn Của Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,515
Tha Thứ Để Hạnh Phúc Đến Gần Ta Hơn Tha Thứ Để Hạnh Phúc Đến Gần Ta Hơn
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,664
Bệnh Nỗi Lo Và Niềm Đau Bệnh Nỗi Lo Và Niềm Đau
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,151