Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tiến

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Phước Tiến

Có tất cả 602 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Tính Thiện Trong Ta (Phần 2) Tính Thiện Trong Ta (Phần 2)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,979
Phật Pháp Tùy Duyên (Phần 1) Phật Pháp Tùy Duyên (Phần 1)
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,753
Phật Pháp Tùy Duyên (Phần 2) Phật Pháp Tùy Duyên (Phần 2)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,996
Phật Dạy 4 Điều Vui (Phần 1) Phật Dạy 4 Điều Vui (Phần 1)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,685
Phật Dạy 4 Điều Vui (Phần 2) Phật Dạy 4 Điều Vui (Phần 2)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,482
Hố Sâu Ngăn Cách 1 Hố Sâu Ngăn Cách 1
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,702
Hố Sâu Ngăn Cách 2 Hố Sâu Ngăn Cách 2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,409
Nhận Thức Phật Giáo 1 Nhận Thức Phật Giáo 1
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,962
Nhận Thức Phật Giáo 2 Nhận Thức Phật Giáo 2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,670
Đạo Phật Vì Cuộc Đời (Phần 1) Đạo Phật Vì Cuộc Đời (Phần 1)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,586
Đạo Phật Vì Cuộc Đời (Phần 2) Đạo Phật Vì Cuộc Đời (Phần 2)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,359
Nhìn Lại Chính Mình (Phần 1) Nhìn Lại Chính Mình (Phần 1)
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,682
Nhìn Lại Chính Mình (Phần 2) Nhìn Lại Chính Mình (Phần 2)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,886
Làm Phước 1 Làm Phước 1
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,876
Làm Phước 2 Làm Phước 2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,782
Chuyển Hóa Nỗi Đau Phản Bội 1 Chuyển Hóa Nỗi Đau Phản Bội 1
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,389
Chuyển Hóa Nỗi Đau Phản Bội 2 Chuyển Hóa Nỗi Đau Phản Bội 2
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,796
Xin Lỗi Chính Mình Xin Lỗi Chính Mình
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,542
Sự Vĩ Đại Của Đức Phật Sự Vĩ Đại Của Đức Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,126
Những điểm trọng yếu của Kinh A Di Đà - full Những điểm trọng yếu của Kinh A Di Đà - full
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,012
Bí ẩn từ nghịch cảnh Bí ẩn từ nghịch cảnh
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,829
Cũ mới chỉ là tương đối Cũ mới chỉ là tương đối
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,516
Đâu là tổ ấm Đâu là tổ ấm
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,225
Đức Phật Đản Sanh: Hiện thực và huyền thoại Đức Phật Đản Sanh: Hiện thực và huyền thoại
Tác giả: Thích Phước Tiến
13,791
Đức Phật là ai Đức Phật là ai
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,035
Đức tin trong đạo Phật Đức tin trong đạo Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,656
Giá trị đời người Giá trị đời người
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,802
Giải Thoát Là Gì? Giải Thoát Là Gì?
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,706
Hãy nói lời yêu thương Hãy nói lời yêu thương
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,196
Hổ thẹn: Nhân cách con người Hổ thẹn: Nhân cách con người
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,118
Hòa thuận là nguồn hạnh phúc Hòa thuận là nguồn hạnh phúc
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,126
Hôn nhân và ly dị Hôn nhân và ly dị
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,093
Ngũ uẩn: Pháp tu căn bản Ngũ uẩn: Pháp tu căn bản
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,935
Nhân quả: Bài học ngàn đời - phần 1/2 Nhân quả: Bài học ngàn đời - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
14,146
Nhân quả: Bài học ngàn đời - phần 2/2 Nhân quả: Bài học ngàn đời - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
36,072
Nhớ ơn - Trả ơn Nhớ ơn - Trả ơn
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,172
Nối lại thâm tình Nối lại thâm tình
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,260
Thiên đàng, địa ngục - Pháp đàm Thiên đàng, địa ngục - Pháp đàm
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,524
Phật pháp vấn đáp 02 Phật pháp vấn đáp 02
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,252
Phật pháp vấn đáp Phật pháp vấn đáp
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,429
Sống tiết kiệm Sống tiết kiệm
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,533
Tại sao chúng ta sợ chết Tại sao chúng ta sợ chết
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,663
Tâm hạnh người tu Tâm hạnh người tu
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,257
Tập đời sống thích nghi Tập đời sống thích nghi
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,329
Tập làm chủ bát phong Tập làm chủ bát phong
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,617
Tham ái là nguyên nhân đau khổ Tham ái là nguyên nhân đau khổ
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,330
Thần thông trong đạo Phật Thần thông trong đạo Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,977
Thiện ác Thiện ác
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,414
Tìm hiểu Kinh Suy Đồi Tìm hiểu Kinh Suy Đồi
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,321
Tình người tâm Phật Tình người tâm Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,642