Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tiến

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Phước Tiến

Có tất cả 693 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Cần Có Một Tấm Lòng Cần Có Một Tấm Lòng
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,407
Vô Thường Một Vài Nhận Định Vô Thường Một Vài Nhận Định
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,919
Đạo Phật Hiện Thực Đạo Phật Hiện Thực
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,679
Đạo lý thầy trò Đạo lý thầy trò
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,362
Đi Tìm Chốn Bình An Đi Tìm Chốn Bình An
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,185
Phật Ở Trong Ta Phật Ở Trong Ta
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,270
Đổi Đời Đổi Đời
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,976
Tam Quy Ngũ Giới Tam Quy Ngũ Giới
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,644
Niệm Phật Phương Pháp Giữ Chánh Niệm Niệm Phật Phương Pháp Giữ Chánh Niệm
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,357
Bốn Pháp Nương Tựa Bốn Pháp Nương Tựa
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,702
Âu Cũng Là Số Phận Âu Cũng Là Số Phận
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,795
Bệnh Nỗi Lo Và Niềm Đau Bệnh Nỗi Lo Và Niềm Đau
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,280
Tính Thiện Trong Ta Tính Thiện Trong Ta
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,273
Làm Phước Làm Phước
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,856
Hãy Tự Mình Thắp Đuốc Lên Mà Đi Hãy Tự Mình Thắp Đuốc Lên Mà Đi
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,199
Phật Dạy Bốn Điều Vui Phật Dạy Bốn Điều Vui
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,033
Phật Ơi Con Biết Khổ Rồi Phật Ơi Con Biết Khổ Rồi
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,257
Lối rẽ cuộc đời Lối rẽ cuộc đời
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,814
Thiên Tai Và Động Đất Thiên Tai Và Động Đất
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,171
Đời Là Một Giấc Mộng Đời Là Một Giấc Mộng
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,390
Phá Thai Và Nghiệp Lực Phá Thai Và Nghiệp Lực
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,287
Xin Cho Tôi Được Bình Yên Xin Cho Tôi Được Bình Yên
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,825
Vì Sao Tôi Đau Khổ Vì Sao Tôi Đau Khổ
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,663
Pháp Thoại Và Lễ Quy Y Cho Nhân Viên Khách Sạn Angella Pháp Thoại Và Lễ Quy Y Cho Nhân Viên Khách Sạn Angella
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,410
Những đức tính cần thiết của hoằng pháp viên Những đức tính cần thiết của hoằng pháp viên
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,219
Một ngày an lạc Một ngày an lạc
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,103
Trái đất này là của chúng ta Trái đất này là của chúng ta
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,395
Tìm hiểu sự hình thành thế giới và con người Tìm hiểu sự hình thành thế giới và con người
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,246
Hành Trang Cho Ngày Cuối Hành Trang Cho Ngày Cuối
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,769
Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 13) Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 13)
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,306
Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 11) Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 11)
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,354
Phương Pháp Đoạn Trừ Lậu Hoặc Phương Pháp Đoạn Trừ Lậu Hoặc
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,174
Lược Sử Đức Phật Thích Ca Từ Thành Đạo Đến Nhập Niết Bàn Lược Sử Đức Phật Thích Ca Từ Thành Đạo Đến Nhập Niết Bàn
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,717
Ăn Chay - Sức Khỏe Và Môi Trường Ăn Chay - Sức Khỏe Và Môi Trường
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,894
Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,344
Kinh Ví Dụ Con Rắn Kinh Ví Dụ Con Rắn
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,702
Bồ Tát Giữa Đời Thường Bồ Tát Giữa Đời Thường
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,477
Bệnh! Nỗi Lo Và Niềm Đau Bệnh! Nỗi Lo Và Niềm Đau
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,058
Họa Phúc Khó Lường Họa Phúc Khó Lường
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,199
Vài Đặc Điểm Của Bộ Kinh A Di Đà Vài Đặc Điểm Của Bộ Kinh A Di Đà
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,901
Cũ Và Mới Chỉ Là Tương Đối Cũ Và Mới Chỉ Là Tương Đối
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,460
Đạo Phật Một Góc Nhìn Đạo Phật Một Góc Nhìn
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,712
Bát Chánh Đạo Con Đường Giác Ngộ Bát Chánh Đạo Con Đường Giác Ngộ
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,678
Xuất Gia Gieo Duyên Xuất Gia Gieo Duyên
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,342
Nhận Thức Phật Giáo Nhận Thức Phật Giáo
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,578
Đạo Phật Là Đạo Giác Ngộ Đạo Phật Là Đạo Giác Ngộ
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,017
Giáo Pháp Ngược Dòng Giáo Pháp Ngược Dòng
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,790
Tâm Hạnh Của Người Tu Tâm Hạnh Của Người Tu
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,245
Thời Mạt Pháp Thời Mạt Pháp
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,888
Nuôi Dạy Con Thời Hiện Đại Nuôi Dạy Con Thời Hiện Đại
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,575