Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tiến

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Phước Tiến

Có tất cả 862 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Thiền Tịnh Song Tu Thiền Tịnh Song Tu
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,902
Không Gì Là Tuyệt Đối Không Gì Là Tuyệt Đối
Tác giả: Thích Phước Tiến
12,283
Phá Chấp Mê Lầm Phá Chấp Mê Lầm
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,993
Không Ai Muốn Mình Nghèo Không Ai Muốn Mình Nghèo
Tác giả: Thích Phước Tiến
11,299
Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán) Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,796
Tu Học Tu Học
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,483
Về Với Phật Về Với Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,473
Ở Hiền Gặp Lành (Rất Hay) Ở Hiền Gặp Lành (Rất Hay)
Tác giả: Thích Phước Tiến
30,750
Đời Vay Trả (Trọn Bài, 1 Phần) Đời Vay Trả (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Phước Tiến
14,988
Phát Bồ Đề Tâm Phát Bồ Đề Tâm
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,893
Hoa Sen Trong Bùn Hoa Sen Trong Bùn
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,051
Đâu Là Chân Lý Đâu Là Chân Lý
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,947
Thiện Và Ác Thiện Và Ác
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,421
Tu Phước Tu Huệ Tu Phước Tu Huệ
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,799
Tứ Diệu Đế Tứ Diệu Đế
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,185
Tìm Hiểu Đặc Điểm Kinh A Di Đà Tìm Hiểu Đặc Điểm Kinh A Di Đà
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,920
Đặc Tính Của Đạo Phật Đặc Tính Của Đạo Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,693
Trải Rộng Từ Tâm Trải Rộng Từ Tâm
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,707
Biến Ước Mơ Thành Sự Thật Biến Ước Mơ Thành Sự Thật
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,154
Hố Sâu Ngăn Cách Hố Sâu Ngăn Cách
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,452
Tội Và Phước Tội Và Phước
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,415
Dòng Nghiệp Chướng Dòng Nghiệp Chướng
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,867
Vô Ngã Giữa Đời Thường (HD) Vô Ngã Giữa Đời Thường (HD)
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,663
Phật Pháp Tại Thế Gian Phật Pháp Tại Thế Gian
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,159
Phật Ơi Con Biết Khổ Rồi Phật Ơi Con Biết Khổ Rồi
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,196
Y Báo và Chánh Báo Y Báo và Chánh Báo
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,497
10 Điều Tâm Niệm 10 Điều Tâm Niệm
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,139
Họa Phước Khó Lường Họa Phước Khó Lường
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,857
Quán Âm Cứu Khổ Quán Âm Cứu Khổ
Tác giả: Thích Phước Tiến
11,289
Tình Yêu Mù Quáng Tình Yêu Mù Quáng
Tác giả: Thích Phước Tiến
8,907
Ý Nghĩa Thọ Bát Quan Trai Ý Nghĩa Thọ Bát Quan Trai
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,157
Hạnh Phúc Chân Thật Hạnh Phúc Chân Thật
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,257
Bí Quyết Thành Công Bí Quyết Thành Công
Tác giả: Thích Phước Tiến
16,664
Gia Tài Pháp Bảo Gia Tài Pháp Bảo
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,124
Chuyển Hóa Thói Quen Chuyển Hóa Thói Quen
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,065
14 Điều Răn Của Phật 14 Điều Răn Của Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,479
Tha Thứ Để Hạnh Phúc Đến Gần Ta Hơn Tha Thứ Để Hạnh Phúc Đến Gần Ta Hơn
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,635
Bệnh Nỗi Lo Và Niềm Đau Bệnh Nỗi Lo Và Niềm Đau
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,115
Hiểu Và Thương Hiểu Và Thương
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,204
Thông Điệp Của Người Già Thông Điệp Của Người Già
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,426
Điểm Tựa Đời Con Điểm Tựa Đời Con
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,014
Đỗ Nghiệp Là Gì Đỗ Nghiệp Là Gì
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,644
Lễ Hằng Thuận Tại Cần Thơ Lễ Hằng Thuận Tại Cần Thơ
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,517
Đạo Đức Thời Suy Thoái Kinh Tế Đạo Đức Thời Suy Thoái Kinh Tế
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,453
Vai Trò Tăng Bảo Ngày Nay Vai Trò Tăng Bảo Ngày Nay
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,035
Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 10) Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 10)
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,327
Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 9) Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 9)
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,022
Giác Ngộ Vô Thường Giác Ngộ Vô Thường
Tác giả: Thích Phước Tiến
10,428
Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 8) Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 8)
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,325
Giảng Giảng "Kinh Trung Bộ" (Kinh KOSAMPIYA)
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,782