Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tiến

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Phước Tiến

Có tất cả 588 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Làm Phước 1 Làm Phước 1
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,780
Làm Phước 2 Làm Phước 2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,659
Chuyển Hóa Nỗi Đau Phản Bội 1 Chuyển Hóa Nỗi Đau Phản Bội 1
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,025
Chuyển Hóa Nỗi Đau Phản Bội 2 Chuyển Hóa Nỗi Đau Phản Bội 2
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,560
Xin Lỗi Chính Mình Xin Lỗi Chính Mình
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,349
Sự Vĩ Đại Của Đức Phật Sự Vĩ Đại Của Đức Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,923
Những điểm trọng yếu của Kinh A Di Đà - full Những điểm trọng yếu của Kinh A Di Đà - full
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,832
Bí ẩn từ nghịch cảnh Bí ẩn từ nghịch cảnh
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,635
Cũ mới chỉ là tương đối Cũ mới chỉ là tương đối
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,397
Đâu là tổ ấm Đâu là tổ ấm
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,086
Đức Phật Đản Sanh: Hiện thực và huyền thoại Đức Phật Đản Sanh: Hiện thực và huyền thoại
Tác giả: Thích Phước Tiến
13,677
Đức Phật là ai Đức Phật là ai
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,827
Đức tin trong đạo Phật Đức tin trong đạo Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,535
Giá trị đời người Giá trị đời người
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,604
Giải Thoát Là Gì? Giải Thoát Là Gì?
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,503
Hãy nói lời yêu thương Hãy nói lời yêu thương
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,047
Hổ thẹn: Nhân cách con người Hổ thẹn: Nhân cách con người
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,963
Hòa thuận là nguồn hạnh phúc Hòa thuận là nguồn hạnh phúc
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,921
Hôn nhân và ly dị Hôn nhân và ly dị
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,586
Ngũ uẩn: Pháp tu căn bản Ngũ uẩn: Pháp tu căn bản
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,781
Nhân quả: Bài học ngàn đời - phần 1/2 Nhân quả: Bài học ngàn đời - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
13,558
Nhân quả: Bài học ngàn đời - phần 2/2 Nhân quả: Bài học ngàn đời - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
33,957
Nhớ ơn - Trả ơn Nhớ ơn - Trả ơn
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,833
Nối lại thâm tình Nối lại thâm tình
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,097
Thiên đàng, địa ngục - Pháp đàm Thiên đàng, địa ngục - Pháp đàm
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,320
Phật pháp vấn đáp 02 Phật pháp vấn đáp 02
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,005
Phật pháp vấn đáp Phật pháp vấn đáp
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,252
Sống tiết kiệm Sống tiết kiệm
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,328
Tại sao chúng ta sợ chết Tại sao chúng ta sợ chết
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,446
Tâm hạnh người tu Tâm hạnh người tu
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,083
Tập đời sống thích nghi Tập đời sống thích nghi
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,214
Tập làm chủ bát phong Tập làm chủ bát phong
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,464
Tham ái là nguyên nhân đau khổ Tham ái là nguyên nhân đau khổ
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,176
Thần thông trong đạo Phật Thần thông trong đạo Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,724
Thiện ác Thiện ác
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,297
Tìm hiểu Kinh Suy Đồi Tìm hiểu Kinh Suy Đồi
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,228
Tình người tâm Phật Tình người tâm Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,511
Trọng nghĩa khinh tài Trọng nghĩa khinh tài
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,442
Tu xuất gia, tu tại gia Tu xuất gia, tu tại gia
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,539
Vầng trăng ảnh dụ Vầng trăng ảnh dụ
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,201
Vô thường: Một vài nhận định Vô thường: Một vài nhận định
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,788
Ý nghĩa Phật thành đạo Ý nghĩa Phật thành đạo
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,397
Giá trị đồng tiền Giá trị đồng tiền
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,863
Giá Trị Lời Nguyền - trọn bài Giá Trị Lời Nguyền - trọn bài
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,557
Giá Trị Một Đời Người - Phần 1/2 Giá Trị Một Đời Người - Phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
9,122
Giá Trị Một Đời Người - Phần 2/2 Giá Trị Một Đời Người - Phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,525
Nhìn đời bằng nghiệp cảm - Phần 01 Nhìn đời bằng nghiệp cảm - Phần 01
Tác giả: Thích Phước Tiến
11,290
Nhìn đời bằng nghiệp cảm - Phần 02 Nhìn đời bằng nghiệp cảm - Phần 02
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,539
Giá trị thời gian Giá trị thời gian
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,736
Làm Thế Nào Để Trở Thành Phật Tử - Trọn bài Làm Thế Nào Để Trở Thành Phật Tử - Trọn bài
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,346