Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tiến

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Phước Tiến

Có tất cả 598 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Phật Dạy 4 Điều Vui (Phần 2) Phật Dạy 4 Điều Vui (Phần 2)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,404
Hố Sâu Ngăn Cách 1 Hố Sâu Ngăn Cách 1
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,651
Hố Sâu Ngăn Cách 2 Hố Sâu Ngăn Cách 2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,383
Nhận Thức Phật Giáo 1 Nhận Thức Phật Giáo 1
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,925
Nhận Thức Phật Giáo 2 Nhận Thức Phật Giáo 2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,630
Đạo Phật Vì Cuộc Đời (Phần 1) Đạo Phật Vì Cuộc Đời (Phần 1)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,536
Đạo Phật Vì Cuộc Đời (Phần 2) Đạo Phật Vì Cuộc Đời (Phần 2)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,326
Nhìn Lại Chính Mình (Phần 1) Nhìn Lại Chính Mình (Phần 1)
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,541
Nhìn Lại Chính Mình (Phần 2) Nhìn Lại Chính Mình (Phần 2)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,783
Làm Phước 1 Làm Phước 1
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,840
Làm Phước 2 Làm Phước 2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,739
Chuyển Hóa Nỗi Đau Phản Bội 1 Chuyển Hóa Nỗi Đau Phản Bội 1
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,207
Chuyển Hóa Nỗi Đau Phản Bội 2 Chuyển Hóa Nỗi Đau Phản Bội 2
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,689
Xin Lỗi Chính Mình Xin Lỗi Chính Mình
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,446
Sự Vĩ Đại Của Đức Phật Sự Vĩ Đại Của Đức Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,028
Những điểm trọng yếu của Kinh A Di Đà - full Những điểm trọng yếu của Kinh A Di Đà - full
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,933
Bí ẩn từ nghịch cảnh Bí ẩn từ nghịch cảnh
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,748
Cũ mới chỉ là tương đối Cũ mới chỉ là tương đối
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,473
Đâu là tổ ấm Đâu là tổ ấm
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,171
Đức Phật Đản Sanh: Hiện thực và huyền thoại Đức Phật Đản Sanh: Hiện thực và huyền thoại
Tác giả: Thích Phước Tiến
13,749
Đức Phật là ai Đức Phật là ai
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,963
Đức tin trong đạo Phật Đức tin trong đạo Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,604
Giá trị đời người Giá trị đời người
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,736
Giải Thoát Là Gì? Giải Thoát Là Gì?
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,622
Hãy nói lời yêu thương Hãy nói lời yêu thương
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,148
Hổ thẹn: Nhân cách con người Hổ thẹn: Nhân cách con người
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,059
Hòa thuận là nguồn hạnh phúc Hòa thuận là nguồn hạnh phúc
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,040
Hôn nhân và ly dị Hôn nhân và ly dị
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,872
Ngũ uẩn: Pháp tu căn bản Ngũ uẩn: Pháp tu căn bản
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,881
Nhân quả: Bài học ngàn đời - phần 1/2 Nhân quả: Bài học ngàn đời - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
13,946
Nhân quả: Bài học ngàn đời - phần 2/2 Nhân quả: Bài học ngàn đời - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
35,297
Nhớ ơn - Trả ơn Nhớ ơn - Trả ơn
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,040
Nối lại thâm tình Nối lại thâm tình
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,210
Thiên đàng, địa ngục - Pháp đàm Thiên đàng, địa ngục - Pháp đàm
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,449
Phật pháp vấn đáp 02 Phật pháp vấn đáp 02
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,156
Phật pháp vấn đáp Phật pháp vấn đáp
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,361
Sống tiết kiệm Sống tiết kiệm
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,462
Tại sao chúng ta sợ chết Tại sao chúng ta sợ chết
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,594
Tâm hạnh người tu Tâm hạnh người tu
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,200
Tập đời sống thích nghi Tập đời sống thích nghi
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,282
Tập làm chủ bát phong Tập làm chủ bát phong
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,544
Tham ái là nguyên nhân đau khổ Tham ái là nguyên nhân đau khổ
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,272
Thần thông trong đạo Phật Thần thông trong đạo Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,875
Thiện ác Thiện ác
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,369
Tìm hiểu Kinh Suy Đồi Tìm hiểu Kinh Suy Đồi
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,293
Tình người tâm Phật Tình người tâm Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,585
Trọng nghĩa khinh tài Trọng nghĩa khinh tài
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,526
Tu xuất gia, tu tại gia Tu xuất gia, tu tại gia
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,641
Vầng trăng ảnh dụ Vầng trăng ảnh dụ
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,282
Vô thường: Một vài nhận định Vô thường: Một vài nhận định
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,869