Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tiến

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Phước Tiến

Có tất cả 687 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Xin Lỗi Chính Mình Xin Lỗi Chính Mình
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,301
Sự Vĩ Đại Của Đức Phật Sự Vĩ Đại Của Đức Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,872
Những điểm trọng yếu của Kinh A Di Đà - full Những điểm trọng yếu của Kinh A Di Đà - full
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,780
Ăn chay và ăn mặn - Phần 1/2 Ăn chay và ăn mặn - Phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,863
Ăn chay và ăn mặn - Phần 2/2 Ăn chay và ăn mặn - Phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,620
Bí ẩn từ nghịch cảnh - phần 1/2 Bí ẩn từ nghịch cảnh - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,579
Bí ẩn từ nghịch cảnh - phần 2/2 Bí ẩn từ nghịch cảnh - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,850
Cũ mới chỉ là tương đối - phần 1/2 Cũ mới chỉ là tương đối - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,364
Cũ mới chỉ là tương đối - phần 2/2 Cũ mới chỉ là tương đối - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,198
Đặc tính của đạo Phật - phần 1/2 Đặc tính của đạo Phật - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,274
Đặc tính của đạo Phật - phần 2/2 Đặc tính của đạo Phật - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,356
Đâu là tổ ấm - phần 1/2 Đâu là tổ ấm - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,049
Đâu là tổ ấm - phần 2/2 Đâu là tổ ấm - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,975
Dòng nghiệp chướng - phần 1/2 Dòng nghiệp chướng - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,122
Dòng nghiệp chướng - phần 2/2 Dòng nghiệp chướng - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,435
Đức Phật Đản Sanh: Hiện thực và huyền thoại - phần 1/2 Đức Phật Đản Sanh: Hiện thực và huyền thoại - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
13,638
Đức Phật Đản Sanh: Hiện thực và huyền thoại - phần 2/2 Đức Phật Đản Sanh: Hiện thực và huyền thoại - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,377
Đức Phật là ai - phần 1/2 Đức Phật là ai - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,781
Đức Phật là ai - phần 2/2 Đức Phật là ai - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,161
Đức tin trong đạo Phật - phần 1/2 Đức tin trong đạo Phật - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,497
Đức tin trong đạo Phật - phần 2/2 Đức tin trong đạo Phật - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,364
Giá trị đời người - phần 1/2 Giá trị đời người - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,537
Giá trị đời người - phần 2/2 Giá trị đời người - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,794
Giải Thoát Là Gì? (Phần 1) Giải Thoát Là Gì? (Phần 1)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,444
Giải Thoát Là Gì? (Phần 2) Giải Thoát Là Gì? (Phần 2)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,039
Giới luật là nền tảng giải thoát - phần 1/2 Giới luật là nền tảng giải thoát - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,459
Giới luật là nền tảng giải thoát - phần 2/2 Giới luật là nền tảng giải thoát - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,306
Hạnh ban vui - phần 1/2 Hạnh ban vui - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,252
Hạnh ban vui - phần 2/2 Hạnh ban vui - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
984
Hạnh phúc chân thật - phần 1/2 Hạnh phúc chân thật - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,316
Hạnh phúc chân thật - phần 2/2 Hạnh phúc chân thật - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,830
Hãy nói lời yêu thương - phần 1/2 Hãy nói lời yêu thương - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,005
Hãy nói lời yêu thương - phần 2/2 Hãy nói lời yêu thương - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,710
Hổ thẹn: Nhân cách con người - phần 1/2 Hổ thẹn: Nhân cách con người - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,910
Hổ thẹn: Nhân cách con người - phần 2/2 Hổ thẹn: Nhân cách con người - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,593
Hóa giải hận thù - phần 1/2 Hóa giải hận thù - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,902
Hóa giải hận thù - phần 2/2 Hóa giải hận thù - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,606
Hòa thuận là nguồn hạnh phúc Hòa thuận là nguồn hạnh phúc
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,850
Học và hành - phần 1/2 Học và hành - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,188
Học và hành - phần 2/2 Học và hành - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,139
Hôn nhân và ly dị - phần 1/2 Hôn nhân và ly dị - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,452
Hôn nhân và ly dị - phần 2/2 Hôn nhân và ly dị - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,089
Làm mới tự thân - phần 1/2 Làm mới tự thân - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,343
Làm mới tự thân - phần 2/2 Làm mới tự thân - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
973
Ngũ uẩn: Pháp tu căn bản - phần 1/2 Ngũ uẩn: Pháp tu căn bản - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,731
Ngũ uẩn: Pháp tu căn bản - phần 2/2 Ngũ uẩn: Pháp tu căn bản - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,366
Nhân quả: Bài học ngàn đời - phần 1/2 Nhân quả: Bài học ngàn đời - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
13,342
Nhân quả: Bài học ngàn đời - phần 2/2 Nhân quả: Bài học ngàn đời - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
33,107
Nhớ ơn - Trả ơn - phần 1/2 Nhớ ơn - Trả ơn - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,708
Nhớ ơn - Trả ơn - phần 2/2 Nhớ ơn - Trả ơn - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,707