Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tiến

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Phước Tiến

Có tất cả 894 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Kinh Tương Ưng Bộ (Kinh Số 5) - Phẩm Kinh Khúc Gỗ Trôi Sông Kinh Tương Ưng Bộ (Kinh Số 5) - Phẩm Kinh Khúc Gỗ Trôi Sông
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,725
Tu Thân Và Tu Tâm Tu Thân Và Tu Tâm
Tác giả: Thích Phước Tiến
8,945
Kinh Pháp Bảo Đàn (Phần 2) Kinh Pháp Bảo Đàn (Phần 2)
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,284
Khắc Phục Lỗi Lầm Khắc Phục Lỗi Lầm
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,172
Kinh Pháp Bảo Đàn (Phần 1) Kinh Pháp Bảo Đàn (Phần 1)
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,019
Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn (Phần 1) Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn (Phần 1)
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,404
Ý Nghĩa Cuộc Đời Ý Nghĩa Cuộc Đời
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,484
Chúng Ta Nên Thực Hành Giáo Pháp Chúng Ta Nên Thực Hành Giáo Pháp
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,358
Ngọn Lửa Từ Bi Ngọn Lửa Từ Bi
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,359
Đức Phật Của Chúng Ta Đức Phật Của Chúng Ta
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,536
Chỉ Có Một Con Đường Chỉ Có Một Con Đường
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,112
Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 18) Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 18)
Tác giả: Thích Phước Tiến
9,499
Có Thực Mới Vực Được Đạo Có Thực Mới Vực Được Đạo
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,579
Quy Y Những Điều Cần Biết Quy Y Những Điều Cần Biết
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,248
Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 17) Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 17)
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,701
Chia Sẻ Phật Pháp Chia Sẻ Phật Pháp
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,940
Nhìn Lại Một Mùa Xuân Nhìn Lại Một Mùa Xuân
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,420
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 1) Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 1)
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,190
Tu Theo Phật Có Khó Không (Rất Hay) Tu Theo Phật Có Khó Không (Rất Hay)
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,517
Phật pháp vấn đáp - Kỳ 16 Phật pháp vấn đáp - Kỳ 16
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,819
Niệm Phật Nhất Tâm Niệm Phật Nhất Tâm
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,631
Nếu Thời Gian Trở Lại Nếu Thời Gian Trở Lại
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,199
Lòng Tri Ân Lòng Tri Ân
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,687
Lễ hằng thuận Lễ hằng thuận
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,959
Kinh Pháp Cú - Phẩm A La Hán Kinh Pháp Cú - Phẩm A La Hán
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,097
Đưa Đạo Vào Đời (Rất Hay) Đưa Đạo Vào Đời (Rất Hay)
Tác giả: Thích Phước Tiến
8,224
Đạo Phật, Tôn Giáo Và Tín Ngưỡng Đạo Phật, Tôn Giáo Và Tín Ngưỡng
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,987
Chúc Xuân (2013) Chúc Xuân (2013)
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,675
Phương Pháp Đoạn Trừ Lậu Hoặc (Kinh Trung Bộ) (Trọn Bài, 1 Phần) Phương Pháp Đoạn Trừ Lậu Hoặc (Kinh Trung Bộ) (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,754
Thiền, Yoga Và Sức Khỏe Thiền, Yoga Và Sức Khỏe
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,207
Giới Luật Là Nền Tảng Giải Thoát Giới Luật Là Nền Tảng Giải Thoát
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,519
Phóng Sanh - Cách Thức Ban Tặng Sự Sống Phóng Sanh - Cách Thức Ban Tặng Sự Sống
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,467
Thiền Tịnh Song Tu Thiền Tịnh Song Tu
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,125
Không Gì Là Tuyệt Đối Không Gì Là Tuyệt Đối
Tác giả: Thích Phước Tiến
12,633
Phá Chấp Mê Lầm Phá Chấp Mê Lầm
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,269
Không Ai Muốn Mình Nghèo Không Ai Muốn Mình Nghèo
Tác giả: Thích Phước Tiến
11,674
Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán) Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,909
Tu Học Tu Học
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,649
Về Với Phật Về Với Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,646
Ở Hiền Gặp Lành (Rất Hay) Ở Hiền Gặp Lành (Rất Hay)
Tác giả: Thích Phước Tiến
31,726
Đời Vay Trả (Trọn Bài, 1 Phần) Đời Vay Trả (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Phước Tiến
15,478
Phát Bồ Đề Tâm Phát Bồ Đề Tâm
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,127
Hoa Sen Trong Bùn Hoa Sen Trong Bùn
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,218
Đâu Là Chân Lý Đâu Là Chân Lý
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,205
Thiện Và Ác Thiện Và Ác
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,607
Tu Phước Tu Huệ Tu Phước Tu Huệ
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,060
Tứ Diệu Đế Tứ Diệu Đế
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,349
Tìm Hiểu Đặc Điểm Kinh A Di Đà Tìm Hiểu Đặc Điểm Kinh A Di Đà
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,040
Đặc Tính Của Đạo Phật Đặc Tính Của Đạo Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,819
Trải Rộng Từ Tâm Trải Rộng Từ Tâm
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,921