Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tiến

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Phước Tiến

Có tất cả 602 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Đời Vay Trả 01 - ĐĐ. Thích Phước Tiến Đời Vay Trả 01 - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Tác giả: Thích Phước Tiến
113,427
Nợ Đời Nợ Đời
Tác giả: Thích Phước Tiến
40,553
Nhân quả: Bài học ngàn đời - phần 2/2 Nhân quả: Bài học ngàn đời - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
36,055
Đổi Đời 1/2 Đổi Đời 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
28,766
Đời Vay Trả 02 - ĐĐ. Thích Phước Tiến Đời Vay Trả 02 - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Tác giả: Thích Phước Tiến
21,821
Ở Hiền Gặp Lành (Rất Hay) Ở Hiền Gặp Lành (Rất Hay)
Tác giả: Thích Phước Tiến
21,584
Phật Pháp Nhiệm Mầu Phật Pháp Nhiệm Mầu
Tác giả: Thích Phước Tiến
19,167
Hạnh Phúc Thay Đức Phật Đản Sanh Hạnh Phúc Thay Đức Phật Đản Sanh
Tác giả: Thích Phước Tiến
17,795
Phước Đức Xây Chùa Phước Đức Xây Chùa
Tác giả: Thích Phước Tiến
16,267
Nhân quả: Bài học ngàn đời - phần 1/2 Nhân quả: Bài học ngàn đời - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
14,143
Đức Phật Đản Sanh: Hiện thực và huyền thoại Đức Phật Đản Sanh: Hiện thực và huyền thoại
Tác giả: Thích Phước Tiến
13,790
Bí Quyết Thành Công Bí Quyết Thành Công
Tác giả: Thích Phước Tiến
13,417
Đổi Đời 2/2 Đổi Đời 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
13,318
Nhìn đời bằng nghiệp cảm - Phần 01 Nhìn đời bằng nghiệp cảm - Phần 01
Tác giả: Thích Phước Tiến
11,905
Phương Pháp An Tâm (Rất Hay) Phương Pháp An Tâm (Rất Hay)
Tác giả: Thích Phước Tiến
11,618
Đời Vay Trả (Trọn Bài, 1 Phần) Đời Vay Trả (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Phước Tiến
10,954
Bồ Tát Giữa Chợ Đời Bồ Tát Giữa Chợ Đời
Tác giả: Thích Phước Tiến
10,895
Không Gì Là Tuyệt Đối Không Gì Là Tuyệt Đối
Tác giả: Thích Phước Tiến
10,222
Giá Trị Một Đời Người - Phần 1/2 Giá Trị Một Đời Người - Phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
9,655
Tự Đại và Lỗi Lầm Tự Đại và Lỗi Lầm
Tác giả: Thích Phước Tiến
9,552
Đạo Làm Người Đạo Làm Người
Tác giả: Thích Phước Tiến
9,308
Chánh Tín và Mê Tín Chánh Tín và Mê Tín
Tác giả: Thích Phước Tiến
9,305
Tịnh Độ - Con đường tu tắt -  ĐĐ. Thích Phước Tiến Tịnh Độ - Con đường tu tắt - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Tác giả: Thích Phước Tiến
9,026
Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 1 và 2) Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 1 và 2)
Tác giả: Thích Phước Tiến
8,802
Không Ai Muốn Mình Nghèo Không Ai Muốn Mình Nghèo
Tác giả: Thích Phước Tiến
8,671
Quán Âm Cứu Khổ Quán Âm Cứu Khổ
Tác giả: Thích Phước Tiến
8,658
Giác Ngộ Vô Thường Giác Ngộ Vô Thường
Tác giả: Thích Phước Tiến
8,235
Nhân Duyên và Nghiệp Duyên Nhân Duyên và Nghiệp Duyên
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,995
Nhìn đời bằng nghiệp cảm - Phần 02 Nhìn đời bằng nghiệp cảm - Phần 02
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,727
Chuyển Hóa Nỗi Đau Phản Bội Chuyển Hóa Nỗi Đau Phản Bội
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,606
Lòng Ganh Tị Lòng Ganh Tị
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,497
Ý Nghĩa Cuộc Sống Độc Thân Ý Nghĩa Cuộc Sống Độc Thân
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,282
Bến Bờ Sanh Tử (Phần 1) Bến Bờ Sanh Tử (Phần 1)
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,272
Ai Ăn Nấy No Ai Tu Nấy Đắc Ai Ăn Nấy No Ai Tu Nấy Đắc
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,249
Bí Mật Tiềm Thức Bí Mật Tiềm Thức
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,237
Nhẫn Nhục Giải Oan Khiên Nhẫn Nhục Giải Oan Khiên
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,161
Tình Yêu Mù Quáng Tình Yêu Mù Quáng
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,984
Nhìn Lại Chính Mình Nhìn Lại Chính Mình
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,965
Giá Trị Một Đời Người - Phần 2/2 Giá Trị Một Đời Người - Phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,927
Phật Tử Tại Gia Cần Tu Những Gì? Phật Tử Tại Gia Cần Tu Những Gì?
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,920
Triết Lý Nhân Quả Triết Lý Nhân Quả
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,868
Chánh tín và mê tín 01 - ĐĐ. Thích Phước Tiến Chánh tín và mê tín 01 - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,846
Phật ơi, Con biết khổ rồi ! A - ĐĐ. Thích Phước Tiến Phật ơi, Con biết khổ rồi ! A - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,696
Tu Phước và Tu Huệ Tu Phước và Tu Huệ
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,685
Làm lại cuộc đời - ĐĐ. Thích Phước Tiến Làm lại cuộc đời - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,619
Đưa Đạo Vào Đời (Rất Hay) Đưa Đạo Vào Đời (Rất Hay)
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,604
Cách Thức Tụng Kinh Trì Chú Niệm Phật Của Phật Tử Tại Gia Cách Thức Tụng Kinh Trì Chú Niệm Phật Của Phật Tử Tại Gia
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,385
Chúc Xuân (2013) Chúc Xuân (2013)
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,380
Ý Nghĩa Thờ Cúng và Lễ Phật Ý Nghĩa Thờ Cúng và Lễ Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,371
Làm Bạn Với Ma Làm Bạn Với Ma
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,333