Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tiến

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Phước Tiến

Có tất cả 689 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Đời Vay Trả 01 - ĐĐ. Thích Phước Tiến Đời Vay Trả 01 - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Tác giả: Thích Phước Tiến
97,411
Nợ Đời Nợ Đời
Tác giả: Thích Phước Tiến
38,726
Nhân quả: Bài học ngàn đời - phần 2/2 Nhân quả: Bài học ngàn đời - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
33,246
Đổi Đời 1/2 Đổi Đời 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
26,956
Đời Vay Trả 02 - ĐĐ. Thích Phước Tiến Đời Vay Trả 02 - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Tác giả: Thích Phước Tiến
19,831
Ở Hiền Gặp Lành (Rất Hay) Ở Hiền Gặp Lành (Rất Hay)
Tác giả: Thích Phước Tiến
18,245
Phật Pháp Nhiệm Mầu Phật Pháp Nhiệm Mầu
Tác giả: Thích Phước Tiến
17,788
Hạnh Phúc Thay Đức Phật Đản Sanh Hạnh Phúc Thay Đức Phật Đản Sanh
Tác giả: Thích Phước Tiến
17,233
Phước Đức Xây Chùa Phước Đức Xây Chùa
Tác giả: Thích Phước Tiến
15,079
Đức Phật Đản Sanh: Hiện thực và huyền thoại - phần 1/2 Đức Phật Đản Sanh: Hiện thực và huyền thoại - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
13,642
Nhân quả: Bài học ngàn đời - phần 1/2 Nhân quả: Bài học ngàn đời - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
13,375
Bí Quyết Thành Công Bí Quyết Thành Công
Tác giả: Thích Phước Tiến
12,491
Đổi Đời 2/2 Đổi Đời 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
12,430
Nhìn đời bằng nghiệp cảm - Phần 01 Nhìn đời bằng nghiệp cảm - Phần 01
Tác giả: Thích Phước Tiến
11,110
Phương Pháp An Tâm (Rất Hay) Phương Pháp An Tâm (Rất Hay)
Tác giả: Thích Phước Tiến
10,866
Bồ Tát Giữa Chợ Đời Bồ Tát Giữa Chợ Đời
Tác giả: Thích Phước Tiến
10,245
Không Gì Là Tuyệt Đối Không Gì Là Tuyệt Đối
Tác giả: Thích Phước Tiến
9,696
Đời Vay Trả (Trọn Bài, 1 Phần) Đời Vay Trả (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Phước Tiến
9,498
Chánh Tín và Mê Tín Chánh Tín và Mê Tín
Tác giả: Thích Phước Tiến
9,050
Tự Đại và Lỗi Lầm Tự Đại và Lỗi Lầm
Tác giả: Thích Phước Tiến
9,031
Giá Trị Một Đời Người - Phần 1/2 Giá Trị Một Đời Người - Phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
8,978
Tịnh Độ - Con đường tu tắt -  ĐĐ. Thích Phước Tiến Tịnh Độ - Con đường tu tắt - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Tác giả: Thích Phước Tiến
8,364
Đạo Làm Người Đạo Làm Người
Tác giả: Thích Phước Tiến
8,264
Quán Âm Cứu Khổ Quán Âm Cứu Khổ
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,993
Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 1 và 2) Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 1 và 2)
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,809
Không Ai Muốn Mình Nghèo Không Ai Muốn Mình Nghèo
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,778
Giác Ngộ Vô Thường Giác Ngộ Vô Thường
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,583
Nhìn đời bằng nghiệp cảm - Phần 02 Nhìn đời bằng nghiệp cảm - Phần 02
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,437
Nhân Duyên và Nghiệp Duyên Nhân Duyên và Nghiệp Duyên
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,385
Lòng Ganh Tị Lòng Ganh Tị
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,137
Chuyển Hóa Nỗi Đau Phản Bội Chuyển Hóa Nỗi Đau Phản Bội
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,021
Ai Ăn Nấy No Ai Tu Nấy Đắc Ai Ăn Nấy No Ai Tu Nấy Đắc
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,863
Ý Nghĩa Cuộc Sống Độc Thân Ý Nghĩa Cuộc Sống Độc Thân
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,770
Chánh tín và mê tín 01 - ĐĐ. Thích Phước Tiến Chánh tín và mê tín 01 - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,703
Bí Mật Tiềm Thức Bí Mật Tiềm Thức
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,664
Bến Bờ Sanh Tử (Phần 1) Bến Bờ Sanh Tử (Phần 1)
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,653
Tình Yêu Mù Quáng Tình Yêu Mù Quáng
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,542
Giá Trị Một Đời Người - Phần 2/2 Giá Trị Một Đời Người - Phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,421
Nhìn Lại Chính Mình Nhìn Lại Chính Mình
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,420
Phật Tử Tại Gia Cần Tu Những Gì? Phật Tử Tại Gia Cần Tu Những Gì?
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,341
Đưa Đạo Vào Đời (Rất Hay) Đưa Đạo Vào Đời (Rất Hay)
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,331
Tu Phước và Tu Huệ Tu Phước và Tu Huệ
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,254
Phật ơi, Con biết khổ rồi ! A - ĐĐ. Thích Phước Tiến Phật ơi, Con biết khổ rồi ! A - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,218
Chúc Xuân (2013) Chúc Xuân (2013)
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,107
Làm lại cuộc đời - ĐĐ. Thích Phước Tiến Làm lại cuộc đời - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,060
Ý Nghĩa Thờ Cúng và Lễ Phật Ý Nghĩa Thờ Cúng và Lễ Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,028
Triết Lý Nhân Quả Triết Lý Nhân Quả
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,028
Khéo Tu Khẩu Nghiệp Khéo Tu Khẩu Nghiệp
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,992
Làm Bạn Với Ma Làm Bạn Với Ma
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,957
10 Điều Tâm Niệm 01 - ĐĐ. Thích Phước Tiến 10 Điều Tâm Niệm 01 - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,878