Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tiến

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Phước Tiến

Có tất cả 596 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Đời Vay Trả 01 - ĐĐ. Thích Phước Tiến Đời Vay Trả 01 - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Tác giả: Thích Phước Tiến
106,042
Nợ Đời Nợ Đời
Tác giả: Thích Phước Tiến
39,699
Nhân quả: Bài học ngàn đời - phần 2/2 Nhân quả: Bài học ngàn đời - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
34,799
Đổi Đời 1/2 Đổi Đời 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
27,916
Đời Vay Trả 02 - ĐĐ. Thích Phước Tiến Đời Vay Trả 02 - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Tác giả: Thích Phước Tiến
20,988
Ở Hiền Gặp Lành (Rất Hay) Ở Hiền Gặp Lành (Rất Hay)
Tác giả: Thích Phước Tiến
19,785
Phật Pháp Nhiệm Mầu Phật Pháp Nhiệm Mầu
Tác giả: Thích Phước Tiến
18,606
Hạnh Phúc Thay Đức Phật Đản Sanh Hạnh Phúc Thay Đức Phật Đản Sanh
Tác giả: Thích Phước Tiến
17,475
Phước Đức Xây Chùa Phước Đức Xây Chùa
Tác giả: Thích Phước Tiến
15,759
Nhân quả: Bài học ngàn đời - phần 1/2 Nhân quả: Bài học ngàn đời - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
13,800
Đức Phật Đản Sanh: Hiện thực và huyền thoại Đức Phật Đản Sanh: Hiện thực và huyền thoại
Tác giả: Thích Phước Tiến
13,721
Đổi Đời 2/2 Đổi Đời 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
12,948
Bí Quyết Thành Công Bí Quyết Thành Công
Tác giả: Thích Phước Tiến
12,936
Nhìn đời bằng nghiệp cảm - Phần 01 Nhìn đời bằng nghiệp cảm - Phần 01
Tác giả: Thích Phước Tiến
11,492
Phương Pháp An Tâm (Rất Hay) Phương Pháp An Tâm (Rất Hay)
Tác giả: Thích Phước Tiến
11,233
Bồ Tát Giữa Chợ Đời Bồ Tát Giữa Chợ Đời
Tác giả: Thích Phước Tiến
10,600
Đời Vay Trả (Trọn Bài, 1 Phần) Đời Vay Trả (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Phước Tiến
10,274
Không Gì Là Tuyệt Đối Không Gì Là Tuyệt Đối
Tác giả: Thích Phước Tiến
9,998
Giá Trị Một Đời Người - Phần 1/2 Giá Trị Một Đời Người - Phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
9,337
Tự Đại và Lỗi Lầm Tự Đại và Lỗi Lầm
Tác giả: Thích Phước Tiến
9,301
Chánh Tín và Mê Tín Chánh Tín và Mê Tín
Tác giả: Thích Phước Tiến
9,179
Đạo Làm Người Đạo Làm Người
Tác giả: Thích Phước Tiến
8,837
Tịnh Độ - Con đường tu tắt -  ĐĐ. Thích Phước Tiến Tịnh Độ - Con đường tu tắt - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Tác giả: Thích Phước Tiến
8,740
Quán Âm Cứu Khổ Quán Âm Cứu Khổ
Tác giả: Thích Phước Tiến
8,368
Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 1 và 2) Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 1 và 2)
Tác giả: Thích Phước Tiến
8,335
Không Ai Muốn Mình Nghèo Không Ai Muốn Mình Nghèo
Tác giả: Thích Phước Tiến
8,242
Giác Ngộ Vô Thường Giác Ngộ Vô Thường
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,920
Nhân Duyên và Nghiệp Duyên Nhân Duyên và Nghiệp Duyên
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,687
Nhìn đời bằng nghiệp cảm - Phần 02 Nhìn đời bằng nghiệp cảm - Phần 02
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,613
Chuyển Hóa Nỗi Đau Phản Bội Chuyển Hóa Nỗi Đau Phản Bội
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,372
Lòng Ganh Tị Lòng Ganh Tị
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,306
Ai Ăn Nấy No Ai Tu Nấy Đắc Ai Ăn Nấy No Ai Tu Nấy Đắc
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,060
Ý Nghĩa Cuộc Sống Độc Thân Ý Nghĩa Cuộc Sống Độc Thân
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,043
Bến Bờ Sanh Tử (Phần 1) Bến Bờ Sanh Tử (Phần 1)
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,011
Bí Mật Tiềm Thức Bí Mật Tiềm Thức
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,969
Chánh tín và mê tín 01 - ĐĐ. Thích Phước Tiến Chánh tín và mê tín 01 - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,776
Tình Yêu Mù Quáng Tình Yêu Mù Quáng
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,764
Nhìn Lại Chính Mình Nhìn Lại Chính Mình
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,711
Giá Trị Một Đời Người - Phần 2/2 Giá Trị Một Đời Người - Phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,683
Phật Tử Tại Gia Cần Tu Những Gì? Phật Tử Tại Gia Cần Tu Những Gì?
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,671
Tu Phước và Tu Huệ Tu Phước và Tu Huệ
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,498
Triết Lý Nhân Quả Triết Lý Nhân Quả
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,474
Đưa Đạo Vào Đời (Rất Hay) Đưa Đạo Vào Đời (Rất Hay)
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,461
Nhẫn Nhục Giải Oan Khiên Nhẫn Nhục Giải Oan Khiên
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,451
Phật ơi, Con biết khổ rồi ! A - ĐĐ. Thích Phước Tiến Phật ơi, Con biết khổ rồi ! A - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,428
Làm lại cuộc đời - ĐĐ. Thích Phước Tiến Làm lại cuộc đời - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,344
Chúc Xuân (2013) Chúc Xuân (2013)
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,252
Ý Nghĩa Thờ Cúng và Lễ Phật Ý Nghĩa Thờ Cúng và Lễ Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,199
Làm Bạn Với Ma Làm Bạn Với Ma
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,141
Phật Quốc Ký Sự Phật Quốc Ký Sự
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,124