Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tiến

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Phước Tiến

Có tất cả 591 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Đời Vay Trả 01 - ĐĐ. Thích Phước Tiến Đời Vay Trả 01 - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Tác giả: Thích Phước Tiến
104,559
Nợ Đời Nợ Đời
Tác giả: Thích Phước Tiến
39,495
Nhân quả: Bài học ngàn đời - phần 2/2 Nhân quả: Bài học ngàn đời - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
34,455
Đổi Đời 1/2 Đổi Đời 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
27,736
Đời Vay Trả 02 - ĐĐ. Thích Phước Tiến Đời Vay Trả 02 - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Tác giả: Thích Phước Tiến
20,802
Ở Hiền Gặp Lành (Rất Hay) Ở Hiền Gặp Lành (Rất Hay)
Tác giả: Thích Phước Tiến
19,451
Phật Pháp Nhiệm Mầu Phật Pháp Nhiệm Mầu
Tác giả: Thích Phước Tiến
18,470
Hạnh Phúc Thay Đức Phật Đản Sanh Hạnh Phúc Thay Đức Phật Đản Sanh
Tác giả: Thích Phước Tiến
17,422
Phước Đức Xây Chùa Phước Đức Xây Chùa
Tác giả: Thích Phước Tiến
15,644
Đức Phật Đản Sanh: Hiện thực và huyền thoại Đức Phật Đản Sanh: Hiện thực và huyền thoại
Tác giả: Thích Phước Tiến
13,700
Nhân quả: Bài học ngàn đời - phần 1/2 Nhân quả: Bài học ngàn đời - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
13,696
Đổi Đời 2/2 Đổi Đời 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
12,874
Bí Quyết Thành Công Bí Quyết Thành Công
Tác giả: Thích Phước Tiến
12,857
Nhìn đời bằng nghiệp cảm - Phần 01 Nhìn đời bằng nghiệp cảm - Phần 01
Tác giả: Thích Phước Tiến
11,403
Phương Pháp An Tâm (Rất Hay) Phương Pháp An Tâm (Rất Hay)
Tác giả: Thích Phước Tiến
11,153
Bồ Tát Giữa Chợ Đời Bồ Tát Giữa Chợ Đời
Tác giả: Thích Phước Tiến
10,534
Đời Vay Trả (Trọn Bài, 1 Phần) Đời Vay Trả (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Phước Tiến
10,089
Không Gì Là Tuyệt Đối Không Gì Là Tuyệt Đối
Tác giả: Thích Phước Tiến
9,948
Giá Trị Một Đời Người - Phần 1/2 Giá Trị Một Đời Người - Phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
9,241
Tự Đại và Lỗi Lầm Tự Đại và Lỗi Lầm
Tác giả: Thích Phước Tiến
9,235
Chánh Tín và Mê Tín Chánh Tín và Mê Tín
Tác giả: Thích Phước Tiến
9,152
Đạo Làm Người Đạo Làm Người
Tác giả: Thích Phước Tiến
8,724
Tịnh Độ - Con đường tu tắt -  ĐĐ. Thích Phước Tiến Tịnh Độ - Con đường tu tắt - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Tác giả: Thích Phước Tiến
8,664
Quán Âm Cứu Khổ Quán Âm Cứu Khổ
Tác giả: Thích Phước Tiến
8,283
Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 1 và 2) Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 1 và 2)
Tác giả: Thích Phước Tiến
8,231
Không Ai Muốn Mình Nghèo Không Ai Muốn Mình Nghèo
Tác giả: Thích Phước Tiến
8,128
Giác Ngộ Vô Thường Giác Ngộ Vô Thường
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,863
Nhân Duyên và Nghiệp Duyên Nhân Duyên và Nghiệp Duyên
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,619
Nhìn đời bằng nghiệp cảm - Phần 02 Nhìn đời bằng nghiệp cảm - Phần 02
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,583
Chuyển Hóa Nỗi Đau Phản Bội Chuyển Hóa Nỗi Đau Phản Bội
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,309
Lòng Ganh Tị Lòng Ganh Tị
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,272
Ai Ăn Nấy No Ai Tu Nấy Đắc Ai Ăn Nấy No Ai Tu Nấy Đắc
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,012
Ý Nghĩa Cuộc Sống Độc Thân Ý Nghĩa Cuộc Sống Độc Thân
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,979
Bến Bờ Sanh Tử (Phần 1) Bến Bờ Sanh Tử (Phần 1)
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,941
Bí Mật Tiềm Thức Bí Mật Tiềm Thức
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,899
Chánh tín và mê tín 01 - ĐĐ. Thích Phước Tiến Chánh tín và mê tín 01 - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,754
Tình Yêu Mù Quáng Tình Yêu Mù Quáng
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,717
Nhìn Lại Chính Mình Nhìn Lại Chính Mình
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,657
Giá Trị Một Đời Người - Phần 2/2 Giá Trị Một Đời Người - Phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,624
Phật Tử Tại Gia Cần Tu Những Gì? Phật Tử Tại Gia Cần Tu Những Gì?
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,590
Đưa Đạo Vào Đời (Rất Hay) Đưa Đạo Vào Đời (Rất Hay)
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,437
Tu Phước và Tu Huệ Tu Phước và Tu Huệ
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,434
Triết Lý Nhân Quả Triết Lý Nhân Quả
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,406
Phật ơi, Con biết khổ rồi ! A - ĐĐ. Thích Phước Tiến Phật ơi, Con biết khổ rồi ! A - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,378
Làm lại cuộc đời - ĐĐ. Thích Phước Tiến Làm lại cuộc đời - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,288
Chúc Xuân (2013) Chúc Xuân (2013)
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,225
Nhẫn Nhục Giải Oan Khiên Nhẫn Nhục Giải Oan Khiên
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,191
Ý Nghĩa Thờ Cúng và Lễ Phật Ý Nghĩa Thờ Cúng và Lễ Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,165
Làm Bạn Với Ma Làm Bạn Với Ma
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,093
10 Điều Tâm Niệm 01 - ĐĐ. Thích Phước Tiến 10 Điều Tâm Niệm 01 - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,073