Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tiến

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Phước Tiến

Có tất cả 632 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Điều Phục Thói Quen Xấu Điều Phục Thói Quen Xấu
Tác giả: Thích Phước Tiến
996
Nghệ Thuật Ứng Xử Nghệ Thuật Ứng Xử
Tác giả: Thích Phước Tiến
840
Cuộc Sống Hôm Nay Thiếu Gì Cuộc Sống Hôm Nay Thiếu Gì
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,323
Chán Sự Đời Chán Sự Đời
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,192
Số Phận Rủi May Số Phận Rủi May
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,024
Bài Bạc Là Bác Thằng Bần Bài Bạc Là Bác Thằng Bần
Tác giả: Thích Phước Tiến
604
Phật Pháp Vấn Đáp - Kỳ 24 Phật Pháp Vấn Đáp - Kỳ 24
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,188
Stress Là Một Nguy Cơ Thời Đại Stress Là Một Nguy Cơ Thời Đại
Tác giả: Thích Phước Tiến
732
Tùy Duyên Bất Biến Tùy Duyên Bất Biến
Tác giả: Thích Phước Tiến
582
Bí Quyết Sống Hạnh Phúc Bí Quyết Sống Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Phước Tiến
732
Nước Chung Một Dòng Nước Chung Một Dòng
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,313
Nương Tựa Chính Mình Nương Tựa Chính Mình
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,420
Ngã Mạn Là Gì Ngã Mạn Là Gì
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,978
Tuyển Tập Những Bài Viết Về Mẹ Của Thầy Phước Tiến (Có Phụ Đề Anh Ngữ) Tuyển Tập Những Bài Viết Về Mẹ Của Thầy Phước Tiến (Có Phụ Đề Anh Ngữ)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,571
Cơ Hội Là Gì Cơ Hội Là Gì
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,934
Chăm Sóc Người Già Chăm Sóc Người Già
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,214
Tâm Sự Chuyến Hoằng Pháp Tại Canada Và Hoa Kỳ Tâm Sự Chuyến Hoằng Pháp Tại Canada Và Hoa Kỳ
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,986
Tu Nhất Kiếp Ngộ Nhất Thời Tu Nhất Kiếp Ngộ Nhất Thời
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,356
Chúng Ta Hiểu Gì Về Đạo Phật Chúng Ta Hiểu Gì Về Đạo Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,375
Làm Chủ Cơn Giận Làm Chủ Cơn Giận
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,619
Ảo Tưởng Ảo Tưởng
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,259
Sáu Pháp Hòa Kính Sáu Pháp Hòa Kính
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,604
Kinh Bách Dụ (câu 1 đến câu 4) Kinh Bách Dụ (câu 1 đến câu 4)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,606
Tiếp Cận Đạo Phật Tiếp Cận Đạo Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,836
Hiện Tượng Ma Dựa Nhập Là Gì? Hiện Tượng Ma Dựa Nhập Là Gì?
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,789
Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 22) Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 22)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,787
Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 23) Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 23)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,304
Đạo Phật Nhập Thế Và Những Hệ Lụy Đạo Phật Nhập Thế Và Những Hệ Lụy
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,070
Người Phật Tử Sống Đạo Như Thế Nào? Người Phật Tử Sống Đạo Như Thế Nào?
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,505
Thích Phước Tiến - Tập Buông Xả Thích Phước Tiến - Tập Buông Xả
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,584
Tu Nhất Kiếp Ngộ Nhất Thời Tu Nhất Kiếp Ngộ Nhất Thời
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,283
Bài Học Về Lòng Từ Bi Bài Học Về Lòng Từ Bi
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,831
Kinh Bách Dụ Kinh Bách Dụ
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,079
Bảy Pháp Thành Tựu Giác Ngộ Bảy Pháp Thành Tựu Giác Ngộ
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,522
Tiếp Cận Đạo Phật Tiếp Cận Đạo Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,155
Kinh Pháp Cú Phẩm An Lạc (Câu 197 - 199) Kinh Pháp Cú Phẩm An Lạc (Câu 197 - 199)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,826
Kinh Pháp Cú Phẩm Phật Đà (Câu 193 đến câu 196) Kinh Pháp Cú Phẩm Phật Đà (Câu 193 đến câu 196)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,137
Sự Hấp Dẫn Đáng Sợ Của Mê Tín Sự Hấp Dẫn Đáng Sợ Của Mê Tín
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,348
Năm Nguyên Tắc Đạo Đức Của Người Phật Tử Tại Gia (Phần 05) - Không Uống Rượu Năm Nguyên Tắc Đạo Đức Của Người Phật Tử Tại Gia (Phần 05) - Không Uống Rượu
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,946
Kinh Pháp Cú Phẩm Phật Đà (Câu 186 - 192) Kinh Pháp Cú Phẩm Phật Đà (Câu 186 - 192)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,598
Uống Nước Nhớ Nguồn Uống Nước Nhớ Nguồn
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,986
Kinh Pháp Cú Phẩm Phật Đà (Câu 184 - 185) Kinh Pháp Cú Phẩm Phật Đà (Câu 184 - 185)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,851
Nhận Diện Tham Sân Si Nhận Diện Tham Sân Si
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,301
Lễ Hằng Thuận Tại Chùa Lễ Hằng Thuận Tại Chùa
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,296
Thờ Cha Kính Mẹ Hơn Là Đi Tu? Thờ Cha Kính Mẹ Hơn Là Đi Tu?
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,442
9 Chữ Cù Lao 9 Chữ Cù Lao
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,120
Kinh Pháp Cú Phẩm Phật Đà (Câu 179 - 182) Kinh Pháp Cú Phẩm Phật Đà (Câu 179 - 182)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,216
Kinh Pháp Cú Phẩm Phật Đà (Câu 183) Kinh Pháp Cú Phẩm Phật Đà (Câu 183)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,916
Suy Ngẫm Về Cái Chết Suy Ngẫm Về Cái Chết
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,953
Kinh Viên Giác (Phần 8) Kinh Viên Giác (Phần 8)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,798