Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tiến

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Phước Tiến

Có tất cả 817 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Phương Trời Thong Dong - Giao Lưu Phật Tử Chùa Giác Ngộ Phương Trời Thong Dong - Giao Lưu Phật Tử Chùa Giác Ngộ
Tác giả: Thích Phước Tiến
348
Quả Báo Nhãn Tiền Quả Báo Nhãn Tiền
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,026
Làm Gì Để Hết Tội Làm Gì Để Hết Tội
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,188
Gieo Trồng Căn Lành Gieo Trồng Căn Lành
Tác giả: Thích Phước Tiến
867
Quan Âm Cứu Khổ Quan Âm Cứu Khổ
Tác giả: Thích Phước Tiến
489
Làm người khó Làm người khó
Tác giả: Thích Phước Tiến
508
Chữ Tâm Kia Mới Bằng Ba Chữ Tài Chữ Tâm Kia Mới Bằng Ba Chữ Tài
Tác giả: Thích Phước Tiến
725
Những Quan Niệm Chưa Đúng Về Đạo Phật Những Quan Niệm Chưa Đúng Về Đạo Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
538
Những Quan Niệm Chưa Đúng Về Đạo Phật Những Quan Niệm Chưa Đúng Về Đạo Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
301
Tìm hiểu ý nghĩa chữ Pháp trong đạo Phật Tìm hiểu ý nghĩa chữ Pháp trong đạo Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
529
Tìm Hiểu Ý Nghĩa Chữ Pháp Trong Đạo Phật Tìm Hiểu Ý Nghĩa Chữ Pháp Trong Đạo Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
253
Kinh Kosampiya. MP3 Kinh Kosampiya. MP3
Tác giả: Thích Nhật Từ,Thích Phước Tiến
342
Kinh Pháp Cú - Phẩm Cấu Uế (Câu 244) Kinh Pháp Cú - Phẩm Cấu Uế (Câu 244)
Tác giả: Thích Phước Tiến
221
Nguồn gốc và mật nghĩa Chú Đại Bi Nguồn gốc và mật nghĩa Chú Đại Bi
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,022
Kinh Pháp Cú Phẩm Cấu Uế (Câu 244) Kinh Pháp Cú Phẩm Cấu Uế (Câu 244)
Tác giả: Thích Phước Tiến
442
Kinh Trung Bộ - Đại kinh xóm ngựa. MP3 Kinh Trung Bộ - Đại kinh xóm ngựa. MP3
Tác giả: Thích Nhật Từ,Thích Phước Tiến
508
Kinh Trung Bộ - Đại kinh đoạn tận ái. MP3 Kinh Trung Bộ - Đại kinh đoạn tận ái. MP3
Tác giả: Thích Nhật Từ,Thích Phước Tiến
235
Kinh Trung Bộ - Đại kinh người chăn bò Kinh Trung Bộ - Đại kinh người chăn bò
Tác giả: Thích Nhật Từ,Thích Phước Tiến
230
Kinh Trung Bộ - Đại kinh ví dụ lõi cây Kinh Trung Bộ - Đại kinh ví dụ lõi cây
Tác giả: Thích Nhật Từ,Thích Phước Tiến
158
Kinh Trung Bộ - Kinh bẩy mồi. MP3 Kinh Trung Bộ - Kinh bẩy mồi. MP3
Tác giả: Thích Nhật Từ,Thích Phước Tiến
256
Chùa Việt Nam - Hồn Dân Tộc Chùa Việt Nam - Hồn Dân Tộc
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,238
Giác Ngộ Là Gì Giác Ngộ Là Gì
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,705
Xin Lỗi Chính Mình Xin Lỗi Chính Mình
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,559
Tu Giải Thoát Tu Giải Thoát
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,384
Hình Tượng Đức Phật Nói Lên Điều Gì Hình Tượng Đức Phật Nói Lên Điều Gì
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,532
Cũng Bình Thường Thôi Cũng Bình Thường Thôi
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,248
Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 32) Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 32)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,063
Ước Nguyện Đầu Năm Ước Nguyện Đầu Năm
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,197
Kinh Pháp Cú - Phẩm Cấu Uế (Câu 241 - 243) Kinh Pháp Cú - Phẩm Cấu Uế (Câu 241 - 243)
Tác giả: Thích Phước Tiến
684
Phật Pháp Vấn Đáp 31 Phật Pháp Vấn Đáp 31
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,007
Khánh Tuế Đầu Xuân 2016 Khánh Tuế Đầu Xuân 2016
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,200
lễ tổng kết khóa tu một ngày tu viện Tường Vân lễ tổng kết khóa tu một ngày tu viện Tường Vân
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,598
Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 29) Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 29)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,564
Phật Pháp Vấn Đáp 28 Phật Pháp Vấn Đáp 28
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,486
Ý Nghĩa Giác Ngộ Dưới Cội Bồ Đề Ý Nghĩa Giác Ngộ Dưới Cội Bồ Đề
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,163
Vô Minh Là Gì Vô Minh Là Gì
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,850
Bình An Trong Nghịch Cảnh Bình An Trong Nghịch Cảnh
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,393
Kinh Pháp Cú - Phẩm Cấu Uế (Câu 239 - 241) Kinh Pháp Cú - Phẩm Cấu Uế (Câu 239 - 241)
Tác giả: Thích Phước Tiến
779
Để Hiểu Đạo Phật Để Hiểu Đạo Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,280
Đạo Phật Tín Ngưỡng Đạo Phật Tín Ngưỡng
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,152
Ai Chưa Từng Lỗi Lầm Ai Chưa Từng Lỗi Lầm
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,994
Trung Đạo Nhận Thức Và Tu Tập Trung Đạo Nhận Thức Và Tu Tập
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,678
Chánh Tinh Tấn Chánh Tinh Tấn
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,130
Đối Trị Tâm Bệnh Đối Trị Tâm Bệnh
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,896
Ở Hiền Gặp Lành Hay Dữ Ở Hiền Gặp Lành Hay Dữ
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,029
Kinh Pháp Cú - Phẩm Cấu Uế (Câu 235 -238) Kinh Pháp Cú - Phẩm Cấu Uế (Câu 235 -238)
Tác giả: Thích Phước Tiến
668
Câu A Di Đà Phật Nói Lên Điều Gì? Câu A Di Đà Phật Nói Lên Điều Gì?
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,204
Câu A Di Đà Phật Nói Lên Điều Gì Câu A Di Đà Phật Nói Lên Điều Gì
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,010
Xét Kỹ Hậu Quả Trước Khi Làm Xét Kỹ Hậu Quả Trước Khi Làm
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,476
Tứ Ân Tứ Ân
Tác giả: Thích Phước Tiến
919