Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tiến

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Phước Tiến

Có tất cả 715 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Xin Cho Tôi Được Bình Yên Xin Cho Tôi Được Bình Yên
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,030
Đạo Đức Phật Giáo Cải Thiện Xã Hội Như Thế Nào? Đạo Đức Phật Giáo Cải Thiện Xã Hội Như Thế Nào?
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,071
Kinh Pháp Cú - Phẩm Phẫn Nộ (Câu 228 - 233) Kinh Pháp Cú - Phẩm Phẫn Nộ (Câu 228 - 233)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,210
Kinh Pháp Cú - Phẩm Phẫn Nộ (Câu 224 - 227) Kinh Pháp Cú - Phẩm Phẫn Nộ (Câu 224 - 227)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,205
Đạo Đức Và Tri Thức Đạo Đức Và Tri Thức
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,412
Lời Chia Sẻ Cho Người Mới Quy Y Lời Chia Sẻ Cho Người Mới Quy Y
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,637
Sao Ai Nỡ Đành Quên Sao Ai Nỡ Đành Quên
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,379
Nguồn Gốc Và Thông Điệp Kinh Vu Lan Nguồn Gốc Và Thông Điệp Kinh Vu Lan
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,412
Đừng Để Đạo Đức Trở Thành Món Hàng Xa Xỉ Đừng Để Đạo Đức Trở Thành Món Hàng Xa Xỉ
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,622
Kinh Di Giáo (Phần 11) Kinh Di Giáo (Phần 11)
Tác giả: Thích Phước Tiến
626
Kinh Di Giáo (Phần 10) Kinh Di Giáo (Phần 10)
Tác giả: Thích Phước Tiến
516
Kinh Di Giáo (Phần 9) Kinh Di Giáo (Phần 9)
Tác giả: Thích Phước Tiến
987
Kinh Di Giáo (Phần 8) Kinh Di Giáo (Phần 8)
Tác giả: Thích Phước Tiến
750
Quán Chiếu Hạnh Phúc Quán Chiếu Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,028
Kinh Di Giáo (Phần 7) Kinh Di Giáo (Phần 7)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,020
Tập Buông Xả Vui Buồn Hỷ Nộ Ái Ố Tập Buông Xả Vui Buồn Hỷ Nộ Ái Ố
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,267
Phật Pháp Khó Nghe Phật Pháp Khó Nghe
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,447
Kinh Di Giáo Phần 6 Kinh Di Giáo Phần 6
Tác giả: Thích Phước Tiến
792
Kinh Di Giáo Phần 5 Kinh Di Giáo Phần 5
Tác giả: Thích Phước Tiến
724
Kinh Di Giáo Phần 4 Kinh Di Giáo Phần 4
Tác giả: Thích Phước Tiến
776
Khắc Phục Lỗi Lầm Khắc Phục Lỗi Lầm
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,409
Kinh Di Giáo Phần 3 Kinh Di Giáo Phần 3
Tác giả: Thích Phước Tiến
829
Kinh Di Giáo giảng giải - Phần 2 Kinh Di Giáo giảng giải - Phần 2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,085
Kinh Di Giáo giảng giải - Phần 1 Kinh Di Giáo giảng giải - Phần 1
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,281
Ngẫm Chuyện Đời Ngẫm Chuyện Đời
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,596
Lỗi Tại Ai Lỗi Tại Ai
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,587
Kinh Pháp Cú - Phẩm Phẫn Nộ (Câu 221 - 223) Kinh Pháp Cú - Phẩm Phẫn Nộ (Câu 221 - 223)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,405
Học Phật Để Làm Người Tốt Hơn Học Phật Để Làm Người Tốt Hơn
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,519
Đức Phật Bậc Thầy Của Trời Người Đức Phật Bậc Thầy Của Trời Người
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,942
Bước Đầu Học Phật Bước Đầu Học Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,588
Đức Phật Đản Sanh Là Hiện Thân Của Hòa Bình Đức Phật Đản Sanh Là Hiện Thân Của Hòa Bình
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,912
Kinh Pháp Cú - Phẩm Hỷ Ái (Câu 217 - 220) Kinh Pháp Cú - Phẩm Hỷ Ái (Câu 217 - 220)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,357
Đừng Gieo Rắc Hận Thù Đừng Gieo Rắc Hận Thù
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,210
Kinh Bách Dụ (Câu 6, Câu 10) Kinh Bách Dụ (Câu 6, Câu 10)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,463
Để Trở Thành Giảng Sư Phần 1 Để Trở Thành Giảng Sư Phần 1
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,232
Kinh Pháp Cú Phẩm Hỷ Ái (câu 209 đến câu 216) Kinh Pháp Cú Phẩm Hỷ Ái (câu 209 đến câu 216)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,688
Trân Quý Sự Sống Trân Quý Sự Sống
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,837
Tìm Hiểu Về Lý Và Sự Pháp Môn Tịnh Độ Tìm Hiểu Về Lý Và Sự Pháp Môn Tịnh Độ
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,181
Để Trở Thành Giảng Sư Phần 2 Để Trở Thành Giảng Sư Phần 2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,409
Kinh Bách Dụ Câu 13 đến câu 14 Kinh Bách Dụ Câu 13 đến câu 14
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,206
Kinh Pháp Cú Phẩm An Lạc (Câu 205 đến câu 208) Kinh Pháp Cú Phẩm An Lạc (Câu 205 đến câu 208)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,520
Tìm Hiểu Lý Và Sự Kinh Phổ Môn Tìm Hiểu Lý Và Sự Kinh Phổ Môn
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,314
Tại Sao Chúng Ta Sợ Chết? Tại Sao Chúng Ta Sợ Chết?
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,919
8 Đặc Điểm Của Biển 8 Đặc Điểm Của Biển
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,163
Kinh Pháp Cú - Phẩm An Lạc (Câu 200 - 204) Kinh Pháp Cú - Phẩm An Lạc (Câu 200 - 204)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,777
Tại Sao Phụ Nữ Đi Chùa Nhiều Hơn Nam Giới Tại Sao Phụ Nữ Đi Chùa Nhiều Hơn Nam Giới
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,443
Tám Đặc Điểm Của Biển Tám Đặc Điểm Của Biển
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,557
Bài Học Từ Bó Đũa Bài Học Từ Bó Đũa
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,200
Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 27 Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 27
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,472
Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 26) Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 26)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,958