Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tiến

"Thích Phước Tiến"

Có tất cả 644 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Kinh Pháp Cú Phẩm Tự Ngã (Câu 161-162) Kinh Pháp Cú Phẩm Tự Ngã (Câu 161-162)
Tác giả: Thích Phước Tiến
635
Bạn Không Thể Sống Một Mình Bạn Không Thể Sống Một Mình
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,683
Cách Thức Tụng Kinh Trì Chú Niệm Phật Của Phật Tử Tại Gia Cách Thức Tụng Kinh Trì Chú Niệm Phật Của Phật Tử Tại Gia
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,395
Khéo Tu Khẩu Nghiệp (Trọn Bài, 1 Phần) Khéo Tu Khẩu Nghiệp (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,264
Ý Nghĩa Niết Bàn Trong Phật Giáo Ý Nghĩa Niết Bàn Trong Phật Giáo
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,133
Tịnh Độ Tại Nhân Gian Tịnh Độ Tại Nhân Gian
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,643
Kinh Pháp Cú - Phẩm Tự Ngã (Câu 157 đến 160) Kinh Pháp Cú - Phẩm Tự Ngã (Câu 157 đến 160)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,114
Phật Tánh Là Gì Phật Tánh Là Gì
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,316
Vai Trò Của Cư Sĩ Phật Tử Trong Phật Giáo Vai Trò Của Cư Sĩ Phật Tử Trong Phật Giáo
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,206
Nhẹ Gánh Tang Bồng Nhẹ Gánh Tang Bồng
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,579
Tập Yêu Thương Theo Lời Phật Dạy Tập Yêu Thương Theo Lời Phật Dạy
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,861
Khánh Tuế Đầu Xuân 2014 Khánh Tuế Đầu Xuân 2014
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,144
Nhận Thức Về Năm Giới Nhận Thức Về Năm Giới
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,586
Của Ít Lòng Nhiều Của Ít Lòng Nhiều
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,988
Kinh Pháp Cú - Phẩm Già (Câu 151 - 156) Kinh Pháp Cú - Phẩm Già (Câu 151 - 156)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,265
Kinh Pháp Cú - Phẩm A La Hán (tt) (Câu 93 Đến Câu 99) Kinh Pháp Cú - Phẩm A La Hán (tt) (Câu 93 Đến Câu 99)
Tác giả: Thích Phước Tiến
900
Kinh Pháp Cú - Phẩm Già (Câu 146 - 150) Kinh Pháp Cú - Phẩm Già (Câu 146 - 150)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,492
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 7) Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 7)
Tác giả: Thích Phước Tiến
996
Vì Sao Tôi Ăn Chay Vì Sao Tôi Ăn Chay
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,079
Phật Pháp Vấn Đáp 08 Phật Pháp Vấn Đáp 08
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,715
Phật Pháp Vấn Đáp 07 Phật Pháp Vấn Đáp 07
Tác giả: Thích Phước Tiến
928
Phật Pháp Vấn Đáp 06 Phật Pháp Vấn Đáp 06
Tác giả: Thích Phước Tiến
812
Phật Pháp Vấn Đáp 05 Phật Pháp Vấn Đáp 05
Tác giả: Thích Phước Tiến
855
Phật Pháp Vấn Đáp 04 Phật Pháp Vấn Đáp 04
Tác giả: Thích Phước Tiến
914
Phật Pháp Vấn Đáp 03 Phật Pháp Vấn Đáp 03
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,166
Phật Pháp Vấn Đáp 12 Phật Pháp Vấn Đáp 12
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,484
Phật Tử Tại Gia Những Điều Cần Biết Phật Tử Tại Gia Những Điều Cần Biết
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,779
Lúc Gặp Nhau Thì Hãy Cứ Vui Lúc Gặp Nhau Thì Hãy Cứ Vui
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,271
Lễ Quy Y Và Lễ Bông Hồng Cài Áo (Tu Viện Tường Vân) Lễ Quy Y Và Lễ Bông Hồng Cài Áo (Tu Viện Tường Vân)
Tác giả: Thích Phước Tiến
660
Kinh Pháp Cú - Phẩm Ngàn (Câu 110 - 115) Kinh Pháp Cú - Phẩm Ngàn (Câu 110 - 115)
Tác giả: Thích Phước Tiến
670
Kinh Pháp Cú - Phẩm Ngàn (Câu 107 - 109) Kinh Pháp Cú - Phẩm Ngàn (Câu 107 - 109)
Tác giả: Thích Phước Tiến
468
Kinh Pháp Cú - Phẩm Ngàn (Câu 100 - 106) Kinh Pháp Cú - Phẩm Ngàn (Câu 100 - 106)
Tác giả: Thích Phước Tiến
583
Kinh Pháp Cú - Phẩm Hiền Trí (Câu 78 - 81) Kinh Pháp Cú - Phẩm Hiền Trí (Câu 78 - 81)
Tác giả: Thích Phước Tiến
522
Kinh Pháp Cú - Phẩm Hiền Trí (Câu 76 - 77) Kinh Pháp Cú - Phẩm Hiền Trí (Câu 76 - 77)
Tác giả: Thích Phước Tiến
630
Hành Trang Trụ Trì Hành Trang Trụ Trì
Tác giả: Thích Phước Tiến
836
Pháp Thoại (Lễ Vía Đức Phật A Di Đà, 2013) Pháp Thoại (Lễ Vía Đức Phật A Di Đà, 2013)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,205
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 6) Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 6)
Tác giả: Thích Phước Tiến
647
Năm Nguyên Tắc Đạo Đức Của Người Phật tử  Tại Gia 01: Giới Không Sát Sanh Năm Nguyên Tắc Đạo Đức Của Người Phật tử Tại Gia 01: Giới Không Sát Sanh
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,719
Đạo Phật Có Mê Tín Không Đạo Phật Có Mê Tín Không
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,078
Thềm Thang Tịnh Độ Thềm Thang Tịnh Độ
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,154
Mười Hạnh Phổ Hiền Mười Hạnh Phổ Hiền
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,648
Chăm Sóc Cơn Giận Chăm Sóc Cơn Giận
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,133
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 5) Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 5)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,044
Đi Tìm Hạnh Phúc Đi Tìm Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,286
Nuôi Dưỡng Chánh Niệm Nuôi Dưỡng Chánh Niệm
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,963
Phật Và Thần Phật Và Thần
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,195
Hãy Tận Hưởng Một Nửa Hạnh Phúc Khôn Ngoan Hãy Tận Hưởng Một Nửa Hạnh Phúc Khôn Ngoan
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,848
Phước Báu Phước Báu
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,177
Tập Buông Xả Tập Buông Xả
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,312
Đại Bi Tâm Đại Bi Tâm
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,594