Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tiến

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Phước Tiến

Có tất cả 900 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Đã Biết Vô Thường Sao Còn Phiền Não Đã Biết Vô Thường Sao Còn Phiền Não
Tác giả: Thích Phước Tiến
676
Sống Không Chỉ Là Tồn Tại Sống Không Chỉ Là Tồn Tại
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,115
Để Hiểu Đúng Chữ Tu Trong Phật Giáo Để Hiểu Đúng Chữ Tu Trong Phật Giáo
Tác giả: Thích Phước Tiến
809
Tịnh Độ Có Thật Tịnh Độ Có Thật
Tác giả: Thích Phước Tiến
959
Kẻ Thù Của Ta Là Ai (KT73) Kẻ Thù Của Ta Là Ai (KT73)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,565
Kinh Pháp Cú Phẩm Đạo (Câu 286 đến 289) Kinh Pháp Cú Phẩm Đạo (Câu 286 đến 289)
Tác giả: Thích Phước Tiến
445
Vun Trồng Thế Hệ Tương Lai Vun Trồng Thế Hệ Tương Lai
Tác giả: Thích Phước Tiến
921
Việc Tốt Không Phải Dễ Làm Việc Tốt Không Phải Dễ Làm
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,080
Kinh Pháp Cú - Phẩm Đạo - Câu 280 Đến 285 Kinh Pháp Cú - Phẩm Đạo - Câu 280 Đến 285
Tác giả: Thích Phước Tiến
508
Biết Không Thật Liền Dứt Khổ Đau Biết Không Thật Liền Dứt Khổ Đau
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,216
Biết Không Thật Liền Dứt Khổ Đau Biết Không Thật Liền Dứt Khổ Đau
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,940
Kinh Pháp Cú - Phẩm Đạo (Câu 274 - 280) Kinh Pháp Cú - Phẩm Đạo (Câu 274 - 280)
Tác giả: Thích Phước Tiến
666
Kinh Pháp Cú - Phẩm Đạo (Câu 273) Kinh Pháp Cú - Phẩm Đạo (Câu 273)
Tác giả: Thích Phước Tiến
704
Kinh Pháp Cú - Phẩm Pháp Trụ (Câu 266 - 272) Kinh Pháp Cú - Phẩm Pháp Trụ (Câu 266 - 272)
Tác giả: Thích Phước Tiến
755
Chánh Niệm Là Chìa Khóa Cho Mọi Thành Công Chánh Niệm Là Chìa Khóa Cho Mọi Thành Công
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,223
Chuyển nghiệp để bớt khổ Chuyển nghiệp để bớt khổ
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,238
Hãy Là Tấm Gương Cho Con Cháu Hãy Là Tấm Gương Cho Con Cháu
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,492
Cần Nhân Đạo Hơn Với Loài Cầm Thú Cần Nhân Đạo Hơn Với Loài Cầm Thú
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,284
Thông Qua Kinh Vu Lan Bồn - Mục Kiền Liên Là Ai Thông Qua Kinh Vu Lan Bồn - Mục Kiền Liên Là Ai
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,491
Kinh Di Giáo (Phần 19) Kinh Di Giáo (Phần 19)
Tác giả: Thích Phước Tiến
662
Kinh Pháp Cú - Phẩm Pháp Trụ (Câu 260 - 264) Kinh Pháp Cú - Phẩm Pháp Trụ (Câu 260 - 264)
Tác giả: Thích Phước Tiến
600
Chuyển Nghiệp Dễ Hay Khó Chuyển Nghiệp Dễ Hay Khó
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,925
Tu Phước Và Tu Huệ Tu Phước Và Tu Huệ
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,452
Quán Chiếu Hạnh Phúc Quán Chiếu Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,666
Hãy Làm Những Việc Khó Làm Hãy Làm Những Việc Khó Làm
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,096
Đức Phật Bậc Thầy Của Trời Người Đức Phật Bậc Thầy Của Trời Người
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,049
Đại Hùng Đại Lực Của Bồ Tát Quán Thế Âm Đại Hùng Đại Lực Của Bồ Tát Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,213
Kinh Di Giáo (Phần 18) Kinh Di Giáo (Phần 18)
Tác giả: Thích Phước Tiến
571
Kinh Di Giáo (Phần 16) Kinh Di Giáo (Phần 16)
Tác giả: Thích Phước Tiến
566
Kinh Di Giáo (Phần 17) Kinh Di Giáo (Phần 17)
Tác giả: Thích Phước Tiến
516
Kinh Pháp Cú - Phẩm Pháp Trụ (Câu 256 - 259) Kinh Pháp Cú - Phẩm Pháp Trụ (Câu 256 - 259)
Tác giả: Thích Phước Tiến
723
Bí Mật Tiềm Thức Bí Mật Tiềm Thức
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,211
Kinh Di Giáo (Phần 15) Kinh Di Giáo (Phần 15)
Tác giả: Thích Phước Tiến
674
Kinh Pháp Cú - Phẩm Cấu Uế (Câu 252 - 255) Kinh Pháp Cú - Phẩm Cấu Uế (Câu 252 - 255)
Tác giả: Thích Phước Tiến
607
Giới Định Tuệ Giới Định Tuệ
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,736
Kinh Di Giáo (Phần 13) Kinh Di Giáo (Phần 13)
Tác giả: Thích Phước Tiến
439
Kinh Di Giáo (Phần 14) Kinh Di Giáo (Phần 14)
Tác giả: Thích Phước Tiến
516
Khuyên Người Quy Y Khuyên Người Quy Y
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,017
Khuyên người niệm Phật (21.05.2016) Khuyên người niệm Phật (21.05.2016)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,593
Kinh Di Giáo 13 (09.06.2016) Kinh Di Giáo 13 (09.06.2016)
Tác giả: Thích Phước Tiến
509
Phương Trời Thong Dong 1 Phương Trời Thong Dong 1
Tác giả: ĐĐ. Thích Phước Tiến
1,104
Sống Vội Sống Vội
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,529
Kinh Di Giáo (Phần 12) Kinh Di Giáo (Phần 12)
Tác giả: Thích Phước Tiến
896
Ý Nghĩa Chữ Vạn Và Những Tướng Tốt Của Đức Phật Ý Nghĩa Chữ Vạn Và Những Tướng Tốt Của Đức Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,765
Điều Gì Quan Trọng Nhất Điều Gì Quan Trọng Nhất
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,335
Thử Thách Thử Thách
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,873
Kinh Pháp Cú - Phẩm Cấu Uế (Câu 249 - 251) Kinh Pháp Cú - Phẩm Cấu Uế (Câu 249 - 251)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,146
Phật pháp vấn đáp (Kỳ 32: Ngày 22/11/2015) Phật pháp vấn đáp (Kỳ 32: Ngày 22/11/2015)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,892
Phật pháp vấn đáp (Kỳ 31: Ngày 9/10/2015) Phật pháp vấn đáp (Kỳ 31: Ngày 9/10/2015)
Tác giả: Thích Phước Tiến
958
Phật pháp vấn đáp (Kỳ 30: Ngày 9/10/2015) Phật pháp vấn đáp (Kỳ 30: Ngày 9/10/2015)
Tác giả: Thích Phước Tiến
995