Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tiến

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Phước Tiến

Có tất cả 703 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Kinh Di Giáo (Phần 9) Kinh Di Giáo (Phần 9)
Tác giả: Thích Phước Tiến
583
Kinh Di Giáo (Phần 8) Kinh Di Giáo (Phần 8)
Tác giả: Thích Phước Tiến
429
Quán Chiếu Hạnh Phúc Quán Chiếu Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,436
Kinh Di Giáo (Phần 7) Kinh Di Giáo (Phần 7)
Tác giả: Thích Phước Tiến
705
Phật Pháp Khó Nghe Phật Pháp Khó Nghe
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,624
Kinh Di Giáo Phần 6 Kinh Di Giáo Phần 6
Tác giả: Thích Phước Tiến
518
Kinh Di Giáo Phần 5 Kinh Di Giáo Phần 5
Tác giả: Thích Phước Tiến
449
Kinh Di Giáo Phần 4 Kinh Di Giáo Phần 4
Tác giả: Thích Phước Tiến
461
Khắc Phục Lỗi Lầm Khắc Phục Lỗi Lầm
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,547
Kinh Di Giáo Phần 3 Kinh Di Giáo Phần 3
Tác giả: Thích Phước Tiến
538
Kinh Di Giáo giảng giải - Phần 2 Kinh Di Giáo giảng giải - Phần 2
Tác giả: Thích Phước Tiến
774
Kinh Di Giáo giảng giải - Phần 1 Kinh Di Giáo giảng giải - Phần 1
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,432
Ngẫm Chuyện Đời Ngẫm Chuyện Đời
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,951
Lỗi Tại Ai Lỗi Tại Ai
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,798
Kinh Pháp Cú - Phẩm Phẫn Nộ (Câu 221 - 223) Kinh Pháp Cú - Phẩm Phẫn Nộ (Câu 221 - 223)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,080
Học Phật Để Làm Người Tốt Hơn Học Phật Để Làm Người Tốt Hơn
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,769
Đức Phật Bậc Thầy Của Trời Người Đức Phật Bậc Thầy Của Trời Người
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,533
Bước Đầu Học Phật Bước Đầu Học Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,153
Đức Phật Đản Sanh Là Hiện Thân Của Hòa Bình Đức Phật Đản Sanh Là Hiện Thân Của Hòa Bình
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,633
Kinh Pháp Cú - Phẩm Hỷ Ái (Câu 217 - 220) Kinh Pháp Cú - Phẩm Hỷ Ái (Câu 217 - 220)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,083
Đừng Gieo Rắc Hận Thù Đừng Gieo Rắc Hận Thù
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,336
Kinh Bách Dụ (Câu 6, Câu 10) Kinh Bách Dụ (Câu 6, Câu 10)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,239
Để Trở Thành Giảng Sư Phần 1 Để Trở Thành Giảng Sư Phần 1
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,985
Kinh Pháp Cú Phẩm Hỷ Ái (câu 209 đến câu 216) Kinh Pháp Cú Phẩm Hỷ Ái (câu 209 đến câu 216)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,475
Trân Quý Sự Sống Trân Quý Sự Sống
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,289
Tìm Hiểu Về Lý Và Sự Pháp Môn Tịnh Độ Tìm Hiểu Về Lý Và Sự Pháp Môn Tịnh Độ
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,769
Để Trở Thành Giảng Sư Phần 2 Để Trở Thành Giảng Sư Phần 2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,211
Kinh Bách Dụ Câu 13 đến câu 14 Kinh Bách Dụ Câu 13 đến câu 14
Tác giả: Thích Phước Tiến
949
Kinh Pháp Cú Phẩm An Lạc (Câu 205 đến câu 208) Kinh Pháp Cú Phẩm An Lạc (Câu 205 đến câu 208)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,325
Tìm Hiểu Lý Và Sự Kinh Phổ Môn Tìm Hiểu Lý Và Sự Kinh Phổ Môn
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,012
Tại Sao Chúng Ta Sợ Chết? Tại Sao Chúng Ta Sợ Chết?
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,356
8 Đặc Điểm Của Biển 8 Đặc Điểm Của Biển
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,848
Kinh Pháp Cú - Phẩm An Lạc (Câu 200 - 204) Kinh Pháp Cú - Phẩm An Lạc (Câu 200 - 204)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,543
Tại Sao Phụ Nữ Đi Chùa Nhiều Hơn Nam Giới Tại Sao Phụ Nữ Đi Chùa Nhiều Hơn Nam Giới
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,993
Tám Đặc Điểm Của Biển Tám Đặc Điểm Của Biển
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,324
Bài Học Từ Bó Đũa Bài Học Từ Bó Đũa
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,842
Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 27 Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 27
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,098
Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 26) Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 26)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,603
Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 25 Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 25
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,162
Đối Diện Chính Mình Đối Diện Chính Mình
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,264
Ngũ Đình Tâm Quán Ngũ Đình Tâm Quán
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,523
Kinh Điển Có Phải Là Chân Lý Không? Kinh Điển Có Phải Là Chân Lý Không?
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,734
Bài Học Về Lòng Từ Bi Bài Học Về Lòng Từ Bi
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,051
Vượt Qua Chính Mình Vượt Qua Chính Mình
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,595
Hiện Tượng Ma Dựa Nhập Là Gì? Hiện Tượng Ma Dựa Nhập Là Gì?
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,349
Vượt Lên Nỗi Đau Vượt Lên Nỗi Đau
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,825
Phật Pháp Vấn Đáp - Kỳ 23 Phật Pháp Vấn Đáp - Kỳ 23
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,584
Trước Tự Trách Mình Trước Tự Trách Mình
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,934
Làm Chủ Trước Khen Chê Làm Chủ Trước Khen Chê
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,857
Đạo Phật Và Tình Yêu Đạo Phật Và Tình Yêu
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,228