Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tiến

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Phước Tiến

Có tất cả 781 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Bình An Trong Nghịch Cảnh Bình An Trong Nghịch Cảnh
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,888
Kinh Pháp Cú - Phẩm Cấu Uế (Câu 239 - 241) Kinh Pháp Cú - Phẩm Cấu Uế (Câu 239 - 241)
Tác giả: Thích Phước Tiến
314
Để Hiểu Đạo Phật Để Hiểu Đạo Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
485
Đạo Phật Tín Ngưỡng Đạo Phật Tín Ngưỡng
Tác giả: Thích Phước Tiến
549
Ai Chưa Từng Lỗi Lầm Ai Chưa Từng Lỗi Lầm
Tác giả: Thích Phước Tiến
925
Trung Đạo Nhận Thức Và Tu Tập Trung Đạo Nhận Thức Và Tu Tập
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,113
Chánh Tinh Tấn Chánh Tinh Tấn
Tác giả: Thích Phước Tiến
612
Đối Trị Tâm Bệnh Đối Trị Tâm Bệnh
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,110
Ở Hiền Gặp Lành Hay Dữ Ở Hiền Gặp Lành Hay Dữ
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,148
Kinh Pháp Cú - Phẩm Cấu Uế (Câu 235 -238) Kinh Pháp Cú - Phẩm Cấu Uế (Câu 235 -238)
Tác giả: Thích Phước Tiến
354
Câu A Di Đà Phật Nói Lên Điều Gì? Câu A Di Đà Phật Nói Lên Điều Gì?
Tác giả: Thích Phước Tiến
698
Câu A Di Đà Phật Nói Lên Điều Gì Câu A Di Đà Phật Nói Lên Điều Gì
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,384
Xét Kỹ Hậu Quả Trước Khi Làm Xét Kỹ Hậu Quả Trước Khi Làm
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,763
Tứ Ân Tứ Ân
Tác giả: Thích Phước Tiến
581
Thắp Sáng Niềm Tin Thắp Sáng Niềm Tin
Tác giả: Thích Phước Tiến
525
Đâu Là Chỗ Nương Tựa Bình An Đâu Là Chỗ Nương Tựa Bình An
Tác giả: Thích Phước Tiến
763
Tam Giới Duy Tâm Tam Giới Duy Tâm
Tác giả: Thích Phước Tiến
424
Phật Ngôn Trích Giảng Phật Ngôn Trích Giảng
Tác giả: Thích Phước Tiến
284
Nghiệp Theo Quan Điểm Đạo Phật Nghiệp Theo Quan Điểm Đạo Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
563
Tu Tạo Phước Điền Tu Tạo Phước Điền
Tác giả: Thích Phước Tiến
404
Tứ Vô Lượng Tâm Tứ Vô Lượng Tâm
Tác giả: Thích Phước Tiến
278
Tìm Hiểu Lý Nhân Quả Tìm Hiểu Lý Nhân Quả
Tác giả: Thích Phước Tiến
697
Thuyết Vô Ngã Trong Đạo Phật Thuyết Vô Ngã Trong Đạo Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
253
Năng Lực Tâm Linh Năng Lực Tâm Linh
Tác giả: Thích Phước Tiến
430
Hạnh Phúc Đạo Và Đời Hạnh Phúc Đạo Và Đời
Tác giả: Thích Phước Tiến
265
Giác Là Giác Ngộ Sự Khổ Giác Là Giác Ngộ Sự Khổ
Tác giả: Thích Phước Tiến
289
Làm Theo Lời Phật Dạy Làm Theo Lời Phật Dạy
Tác giả: Thích Phước Tiến
156
Hạnh Nguyện Bồ Tát Địa Tạng Hạnh Nguyện Bồ Tát Địa Tạng
Tác giả: Thích Phước Tiến
173
Đức Từ Bi Của Quán Thế Âm Đức Từ Bi Của Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Phước Tiến
169
Oai Thần Quán Âm Oai Thần Quán Âm
Tác giả: Thích Phước Tiến
207
Biết Được Mình Là Tu Biết Được Mình Là Tu
Tác giả: Thích Phước Tiến
255
Nghiệp Lực, Tình Người Nghiệp Lực, Tình Người
Tác giả: Thích Phước Tiến
321
Làm Chủ Được Mình Là Tu Làm Chủ Được Mình Là Tu
Tác giả: Thích Phước Tiến
302
Luân Hồi Tái Sanh Luân Hồi Tái Sanh
Tác giả: Thích Phước Tiến
361
Tu Trong Luân Hồi Tu Trong Luân Hồi
Tác giả: Thích Phước Tiến
334
Thiên Đàng Và Địa Ngục Thiên Đàng Và Địa Ngục
Tác giả: Thích Phước Tiến
527
Trở Lại Thiên Đường Trở Lại Thiên Đường
Tác giả: Thích Phước Tiến
277
Trở Về Cố Hương Trở Về Cố Hương
Tác giả: Thích Phước Tiến
282
Tu Là Cội Phúc Tu Là Cội Phúc
Tác giả: Thích Phước Tiến
263
Tuổi Trẻ Vào Đời Tuổi Trẻ Vào Đời
Tác giả: Thích Phước Tiến
218
Vượt Qua Phương Tiện Vượt Qua Phương Tiện
Tác giả: Thích Phước Tiến
248
Ý Nghĩa Cuộc Đời Ý Nghĩa Cuộc Đời
Tác giả: Thích Phước Tiến
358
Tấm Vải Che Tử Thi Không Có Túi Tấm Vải Che Tử Thi Không Có Túi
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,109
Quán Chúng Sanh Nghiệp Duyên Theo Hạnh Quan Âm Quán Chúng Sanh Nghiệp Duyên Theo Hạnh Quan Âm
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,072
Buồn Đáng Sợ Hơn Cả Cái Chết Buồn Đáng Sợ Hơn Cả Cái Chết
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,411
Tu Phật Bắt Đầu Từ Đâu Tu Phật Bắt Đầu Từ Đâu
Tác giả: Thích Phước Tiến
878
Tu Với Chúng Sanh Hay Tu Với Phật Tu Với Chúng Sanh Hay Tu Với Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,383
Kinh Trung Bộ - Đại Kinh Kosampiya Kinh Trung Bộ - Đại Kinh Kosampiya
Tác giả: Thích Phước Tiến
418
Kinh Pháp Cú - Phẩm Ngàn (Câu 107 - 109) Kinh Pháp Cú - Phẩm Ngàn (Câu 107 - 109)
Tác giả: Thích Phước Tiến
267
Kinh Pháp Cú - Phẩm Phật Đà (Câu 184 - 185) Kinh Pháp Cú - Phẩm Phật Đà (Câu 184 - 185)
Tác giả: Thích Phước Tiến
258