Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tiến

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Phước Tiến

Có tất cả 895 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Kinh Pháp Cú Phẩm Đạo (Câu 286 đến 289) Kinh Pháp Cú Phẩm Đạo (Câu 286 đến 289)
Tác giả: Thích Phước Tiến
100
Vun Trồng Thế Hệ Tương Lai Vun Trồng Thế Hệ Tương Lai
Tác giả: Thích Phước Tiến
567
Việc Tốt Không Phải Dễ Làm Việc Tốt Không Phải Dễ Làm
Tác giả: Thích Phước Tiến
657
Kinh Pháp Cú - Phẩm Đạo - Câu 280 Đến 285 Kinh Pháp Cú - Phẩm Đạo - Câu 280 Đến 285
Tác giả: Thích Phước Tiến
363
Biết Không Thật Liền Dứt Khổ Đau Biết Không Thật Liền Dứt Khổ Đau
Tác giả: Thích Phước Tiến
923
Biết Không Thật Liền Dứt Khổ Đau Biết Không Thật Liền Dứt Khổ Đau
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,568
Kinh Pháp Cú - Phẩm Đạo (Câu 274 - 280) Kinh Pháp Cú - Phẩm Đạo (Câu 274 - 280)
Tác giả: Thích Phước Tiến
561
Kinh Pháp Cú - Phẩm Đạo (Câu 273) Kinh Pháp Cú - Phẩm Đạo (Câu 273)
Tác giả: Thích Phước Tiến
616
Kinh Pháp Cú - Phẩm Pháp Trụ (Câu 266 - 272) Kinh Pháp Cú - Phẩm Pháp Trụ (Câu 266 - 272)
Tác giả: Thích Phước Tiến
645
Chánh Niệm Là Chìa Khóa Cho Mọi Thành Công Chánh Niệm Là Chìa Khóa Cho Mọi Thành Công
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,997
Chuyển nghiệp để bớt khổ Chuyển nghiệp để bớt khổ
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,028
Hãy Là Tấm Gương Cho Con Cháu Hãy Là Tấm Gương Cho Con Cháu
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,339
Cần Nhân Đạo Hơn Với Loài Cầm Thú Cần Nhân Đạo Hơn Với Loài Cầm Thú
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,145
Thông Qua Kinh Vu Lan Bồn - Mục Kiền Liên Là Ai Thông Qua Kinh Vu Lan Bồn - Mục Kiền Liên Là Ai
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,375
Kinh Di Giáo (Phần 19) Kinh Di Giáo (Phần 19)
Tác giả: Thích Phước Tiến
596
Kinh Pháp Cú - Phẩm Pháp Trụ (Câu 260 - 264) Kinh Pháp Cú - Phẩm Pháp Trụ (Câu 260 - 264)
Tác giả: Thích Phước Tiến
529
Chuyển Nghiệp Dễ Hay Khó Chuyển Nghiệp Dễ Hay Khó
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,681
Tu Phước Và Tu Huệ Tu Phước Và Tu Huệ
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,321
Quán Chiếu Hạnh Phúc Quán Chiếu Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,507
Hãy Làm Những Việc Khó Làm Hãy Làm Những Việc Khó Làm
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,982
Đức Phật Bậc Thầy Của Trời Người Đức Phật Bậc Thầy Của Trời Người
Tác giả: Thích Phước Tiến
962
Đại Hùng Đại Lực Của Bồ Tát Quán Thế Âm Đại Hùng Đại Lực Của Bồ Tát Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,093
Kinh Di Giáo (Phần 18) Kinh Di Giáo (Phần 18)
Tác giả: Thích Phước Tiến
524
Kinh Di Giáo (Phần 16) Kinh Di Giáo (Phần 16)
Tác giả: Thích Phước Tiến
525
Kinh Di Giáo (Phần 17) Kinh Di Giáo (Phần 17)
Tác giả: Thích Phước Tiến
477
Kinh Pháp Cú - Phẩm Pháp Trụ (Câu 256 - 259) Kinh Pháp Cú - Phẩm Pháp Trụ (Câu 256 - 259)
Tác giả: Thích Phước Tiến
662
Bí Mật Tiềm Thức Bí Mật Tiềm Thức
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,078
Kinh Di Giáo (Phần 15) Kinh Di Giáo (Phần 15)
Tác giả: Thích Phước Tiến
620
Kinh Pháp Cú - Phẩm Cấu Uế (Câu 252 - 255) Kinh Pháp Cú - Phẩm Cấu Uế (Câu 252 - 255)
Tác giả: Thích Phước Tiến
549
Giới Định Tuệ Giới Định Tuệ
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,633
Kinh Di Giáo (Phần 13) Kinh Di Giáo (Phần 13)
Tác giả: Thích Phước Tiến
392
Kinh Di Giáo (Phần 14) Kinh Di Giáo (Phần 14)
Tác giả: Thích Phước Tiến
467
Khuyên Người Quy Y Khuyên Người Quy Y
Tác giả: Thích Phước Tiến
920
Khuyên người niệm Phật (21.05.2016) Khuyên người niệm Phật (21.05.2016)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,475
Kinh Di Giáo 13 (09.06.2016) Kinh Di Giáo 13 (09.06.2016)
Tác giả: Thích Phước Tiến
456
Phương trời thong dong 01: ĐĐ. Thích Phước Tiến Phương trời thong dong 01: ĐĐ. Thích Phước Tiến
Tác giả: Thích Phước Tiến
991
Sống Vội Sống Vội
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,397
Kinh Di Giáo (Phần 12) Kinh Di Giáo (Phần 12)
Tác giả: Thích Phước Tiến
845
Ý Nghĩa Chữ Vạn Và Những Tướng Tốt Của Đức Phật Ý Nghĩa Chữ Vạn Và Những Tướng Tốt Của Đức Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,685
Điều Gì Quan Trọng Nhất Điều Gì Quan Trọng Nhất
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,194
Thử Thách Thử Thách
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,715
Kinh Pháp Cú - Phẩm Cấu Uế (Câu 249 - 251) Kinh Pháp Cú - Phẩm Cấu Uế (Câu 249 - 251)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,088
Phật pháp vấn đáp (Kỳ 32: Ngày 22/11/2015) Phật pháp vấn đáp (Kỳ 32: Ngày 22/11/2015)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,797
Phật pháp vấn đáp (Kỳ 31: Ngày 9/10/2015) Phật pháp vấn đáp (Kỳ 31: Ngày 9/10/2015)
Tác giả: Thích Phước Tiến
881
Phật pháp vấn đáp (Kỳ 30: Ngày 9/10/2015) Phật pháp vấn đáp (Kỳ 30: Ngày 9/10/2015)
Tác giả: Thích Phước Tiến
935
Phật pháp vấn đáp (Kỳ 29: Ngày 9/10/2015) Phật pháp vấn đáp (Kỳ 29: Ngày 9/10/2015)
Tác giả: Thích Phước Tiến
589
Phật pháp vấn đáp (Kỳ 28: Ngày 3/10/2015) Phật pháp vấn đáp (Kỳ 28: Ngày 3/10/2015)
Tác giả: Thích Phước Tiến
682
Phật pháp vấn đáp (Kỳ 27: Ngày 20/12/2014) Phật pháp vấn đáp (Kỳ 27: Ngày 20/12/2014)
Tác giả: Thích Phước Tiến
556
Phật pháp vấn đáp (Kỳ 26: Ngày 9/12/2014) Phật pháp vấn đáp (Kỳ 26: Ngày 9/12/2014)
Tác giả: Thích Phước Tiến
477
Phật pháp vấn đáp (Kỳ 25: Ngày 5/11/2014) Phật pháp vấn đáp (Kỳ 25: Ngày 5/11/2014)
Tác giả: Thích Phước Tiến
447