Thành viên

Nhớ tôi

Thích Pháp Hòa

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Pháp Hòa

Có tất cả 780 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Kinh Phật Dạy Kinh Phật Dạy
Tác giả: Thích Pháp Hòa
50
Quy Y Vô Thượng (Kỳ 4) Quy Y Vô Thượng (Kỳ 4)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
252
Quy Y Vô Thượng (Kỳ 3) Quy Y Vô Thượng (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
319
Quy Y Vô Thượng (Kỳ 2) Quy Y Vô Thượng (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
365
Nghi Thức Đấp Y và Nhận Bát - Hướng dẫn cho Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên Nghi Thức Đấp Y và Nhận Bát - Hướng dẫn cho Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên
Tác giả: Thích Pháp Hòa
274
Quy Y Vô Thượng (Kỳ 1) Quy Y Vô Thượng (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
714
Bảy Bước Tiến Tu Bảy Bước Tiến Tu
Tác giả: Thích Pháp Hòa
947
Đưa Cũ Đón Mới Đưa Cũ Đón Mới
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,056
Ổn Định Đời Sống Ổn Định Đời Sống
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,510
Tâm An Vạn Sự An Tâm An Vạn Sự An
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,414
Chướng Ngại của Người Tu Chướng Ngại của Người Tu
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,109
Một Ngày Hai Thiện Nghiệp Một Ngày Hai Thiện Nghiệp
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,780
Chùa Đất Phật Vàng Chùa Đất Phật Vàng
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,003
Đức Tướng Như Lai Đức Tướng Như Lai
Tác giả: Thích Pháp Hòa
838
Kinh Hết Phiền Não Kinh Hết Phiền Não
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,892
Tụng Sám Hối Sáu Căn Tụng Sám Hối Sáu Căn
Tác giả: Thích Pháp Hòa
3,351
Tụng 48 Lời Nguyện Của Đức Phật A Di Đà Tụng 48 Lời Nguyện Của Đức Phật A Di Đà
Tác giả: Thích Pháp Hòa
3,428
Hạnh Nguyện Người Tại Gia Hạnh Nguyện Người Tại Gia
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,171
Điều Khó Được Điều Khó Được
Tác giả: Thích Pháp Hòa
956
Giới Thiệu Kinh Lăng Nghiêm Giới Thiệu Kinh Lăng Nghiêm
Tác giả: Thích Pháp Hòa
725
Biết Dụng Phước Biết Dụng Phước
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,774
Khổ Hạnh Ni Khổ Hạnh Ni
Tác giả: Thích Pháp Hòa
824
Trì Tụng Chú Đại Bi (Tiếng Việt) Trì Tụng Chú Đại Bi (Tiếng Việt)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
3,513
Tụng Kinh Phổ Môn Tụng Kinh Phổ Môn
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,689
Tụng Kinh A Di Đà Tụng Kinh A Di Đà
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,658
Tràng Hoa Đại Nguyện (Trọn Bài, 5 Phần) Tràng Hoa Đại Nguyện (Trọn Bài, 5 Phần)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,889
Người Phụ Nữ Thành Công Người Phụ Nữ Thành Công
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,598
Nhìn Đời Qua Thập Như Thị Nhìn Đời Qua Thập Như Thị
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,622
Bửa Ăn và Cuộc Sống Bửa Ăn và Cuộc Sống
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,816
Bảy Đóa Sen Siêu Việt Bảy Đóa Sen Siêu Việt
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,124
Thánh Ni Liên Hoa Sắc Thánh Ni Liên Hoa Sắc
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,020
Pháp Lành Nuôi Dưỡng Thân Tâm Pháp Lành Nuôi Dưỡng Thân Tâm
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,245
Bệnh Và Cách Chữa Bệnh Và Cách Chữa
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,361
Phương Tiện Khéo Phương Tiện Khéo
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,196
Chùa Đất Phật Vàng Chùa Đất Phật Vàng
Tác giả: Thích Pháp Hòa
943
Chướng Ngại Của Người Tu Chướng Ngại Của Người Tu
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,233
Tam Bảo Nhiệm Mầu Tam Bảo Nhiệm Mầu
Tác giả: Thích Pháp Hòa
896
Rèn Luyện (Kỳ 2) Rèn Luyện (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,192
Chuyên Cần Tu Tập Chuyên Cần Tu Tập
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,550
Rèn Luyện (Kỳ 1) Rèn Luyện (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,875
Mộng Mộng
Tác giả: Thích Pháp Hòa
3,027
Bàn Tay Mầu Nhiệm Bàn Tay Mầu Nhiệm
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,449
Vô Sự (vấn đáp) Vô Sự (vấn đáp)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,805
Điều Ai Cũng Muốn Điều Ai Cũng Muốn
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,196
Buổi Ăn Và Cuộc Đời Buổi Ăn Và Cuộc Đời
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,143
Lời Cảnh Tỉnh Lời Cảnh Tỉnh
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,487
Bảy Điều Không Thể Tránh Bảy Điều Không Thể Tránh
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,643
Niềm Vui Phụng Sự Niềm Vui Phụng Sự
Tác giả: Thích Pháp Hòa
846
Tùy Cơ Ứng Vật (Phần 2) Tùy Cơ Ứng Vật (Phần 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
708
Chân Nguyên Chân Nguyên
Tác giả: Thích Pháp Hòa
880