Thành viên

Nhớ tôi

Thích Pháp Hòa

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Pháp Hòa

Có tất cả 891 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Vu Lan Thắng Hội Vu Lan Thắng Hội
Tác giả: Thích Pháp Hòa
36
Hướng Dẫn Cách Đắp Y Hướng Dẫn Cách Đắp Y
Tác giả: Thích Pháp Hòa
40
Tâm Bất Biến Giữa Dòng Đời Vạn Biến Tâm Bất Biến Giữa Dòng Đời Vạn Biến
Tác giả: Thích Pháp Hòa
728
Thật Khó Tìm Được Hạnh Phúc Thật Khó Tìm Được Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Pháp Hòa
847
Tiếng Chuông Tỉnh Thức Tiếng Chuông Tỉnh Thức
Tác giả: Thích Pháp Hòa
363
Pháp Thoại (Giảng Tại Seattle, 2015) Pháp Thoại (Giảng Tại Seattle, 2015)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
468
Kinh Pháp Cú Kinh Pháp Cú
Tác giả: Thích Pháp Hòa
319
Trăng Trong Kinh - Thơ (HD) Trăng Trong Kinh - Thơ (HD)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
290
Trăng Trong Kinh -Thơ Trăng Trong Kinh -Thơ
Tác giả: Thích Pháp Hòa
533
Quy Nguyện Tam Bảo Quy Nguyện Tam Bảo
Tác giả: Thích Pháp Hòa
319
Chí Nguyện Siêu Việt (Kỳ 4) Chí Nguyện Siêu Việt (Kỳ 4)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
404
Sống Đời Cần Thực Hiện Sống Đời Cần Thực Hiện
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,089
Ruộng Phước Nhiệm Mầu (Kỳ 2) Ruộng Phước Nhiệm Mầu (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
652
Ruộng Phước Nhiệm Mầu (Kỳ 1) Ruộng Phước Nhiệm Mầu (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
622
Sợ Để Tu Sợ Để Tu
Tác giả: Thích Pháp Hòa
737
Trả Lời Vấn Đáp (Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang) Trả Lời Vấn Đáp (Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,344
Vấn Đáp Phật Pháp (2014) Vấn Đáp Phật Pháp (2014)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
959
Tâm Sạch Phật Hiện Tiền Tâm Sạch Phật Hiện Tiền
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,634
Giới Là Người Thầy Suốt Đời Giới Là Người Thầy Suốt Đời
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,053
Sen Phóng Hào Quang Sen Phóng Hào Quang
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,038
Giấc Ngủ An Lành Giấc Ngủ An Lành
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,553
Đất Lành Gieo Hạt Tốt (Kỳ 2) Đất Lành Gieo Hạt Tốt (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,281
Đất Lành Gieo Hạt Tốt (Kỳ 1) Đất Lành Gieo Hạt Tốt (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,673
Tổn Thất Của Đời Người Tổn Thất Của Đời Người
Tác giả: Thích Pháp Hòa
3,431
Ý Nghĩa Lễ Hằng Thuận (Giảng Tại Chùa Huệ Quang) Ý Nghĩa Lễ Hằng Thuận (Giảng Tại Chùa Huệ Quang)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,373
Mười Pháp Qua Bờ Mười Pháp Qua Bờ
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,546
Kinh Đoạn Giảm Kinh Đoạn Giảm
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,505
Tấm Lòng Cho Nhau (Vấn Đáp) Tấm Lòng Cho Nhau (Vấn Đáp)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,569
Hoàn Cảnh Nào Cũng Tu Hoàn Cảnh Nào Cũng Tu
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,908
Kinh Song Tầm Kinh Song Tầm
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,279
Tôi Muốn Hạnh Phúc Tôi Muốn Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,043
Thiện Căn Phước Đức Nhân Duyên Thiện Căn Phước Đức Nhân Duyên
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,606
An Trú Trong Hiện Tại (Vấn Đáp) An Trú Trong Hiện Tại (Vấn Đáp)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,503
Ý Nghĩa Tu Bát Quan Trai Ý Nghĩa Tu Bát Quan Trai
Tác giả: Thích Pháp Hòa
825
Thiện Tri Thức Thiện Tri Thức
Tác giả: Thích Pháp Hòa
905
Niệm Chết Niệm Chết
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,286
Biết Lo Xa Biết Lo Xa
Tác giả: Thích Pháp Hòa
918
Dâng Hoa Cúng Phật Dâng Hoa Cúng Phật
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,187
Hoàn Cảnh Nào Cũng Tu Hoàn Cảnh Nào Cũng Tu
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,825
Bậc Phước Điền Bậc Phước Điền
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,070
Huân Tu (Vấn Đáp) Huân Tu (Vấn Đáp)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,532
Thính Pháp Văn Kinh Thính Pháp Văn Kinh
Tác giả: Thích Pháp Hòa
986
Hạnh Phúc Của Người Phật Tử Hạnh Phúc Của Người Phật Tử
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,383
Lưỡi Kiếm Văn Thù Lưỡi Kiếm Văn Thù
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,338
Huân Tu Huân Tu
Tác giả: Thích Pháp Hòa
813
Chế Ngự Buông Lung Chế Ngự Buông Lung
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,257
Trí Sanh Nạn Giảm Trí Sanh Nạn Giảm
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,782
Người Khó Ước Lượng Người Khó Ước Lượng
Tác giả: Thích Pháp Hòa
898
Mưa Thấm Đất Tâm Mưa Thấm Đất Tâm
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,134
Chuyển Tam Nhiễm Thành Tam Đức Chuyển Tam Nhiễm Thành Tam Đức
Tác giả: Thích Pháp Hòa
3,711