Thành viên

Nhớ tôi

Thích Pháp Hòa

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Pháp Hòa

Có tất cả 1189 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Bảy Yếu Tố Giác Ngộ Bảy Yếu Tố Giác Ngộ
Tác giả: Thích Pháp Hòa
592
A Gift For Your Parents! A Gift For Your Parents!
Tác giả: Thích Pháp Hòa
168
Tìm Cái Nghe Chân Thật Tìm Cái Nghe Chân Thật
Tác giả: Thích Pháp Hòa
387
Chuẩn Bị Cho Người Lâm Chung Chuẩn Bị Cho Người Lâm Chung
Tác giả: Thích Pháp Hòa
660
Bồ Tát Giả và Bồ Tát Thật Bồ Tát Giả và Bồ Tát Thật
Tác giả: Thích Pháp Hòa
304
Phòng Hộ Và Chuyển Hóa (Phần 2) Phòng Hộ Và Chuyển Hóa (Phần 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
667
Phòng Hộ Và Chuyển Hóa (Phần 1) Phòng Hộ Và Chuyển Hóa (Phần 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
627
Năm Sức Mạnh Đến Bờ Kia Năm Sức Mạnh Đến Bờ Kia
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
178
Pháp Giới Dung Thông Pháp Giới Dung Thông
Tác giả: Thích Pháp Hòa
816
Xuất Gia, Thọ Giới Xuất Gia, Thọ Giới
Tác giả: Thích Pháp Hòa
448
Hãy Thương Chính Mình Hãy Thương Chính Mình
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,424
Bồ Tát Tại Gia (Phần 4) Bồ Tát Tại Gia (Phần 4)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
927
Tâm Niệm Của Người Xuất Gia Tâm Niệm Của Người Xuất Gia
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,384
Xuất Gia - Gieo Duyên - Tu Học 2016 Xuất Gia - Gieo Duyên - Tu Học 2016
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,029
Chăm Sóc Người Bệnh Chăm Sóc Người Bệnh
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,152
Tự Chiến Thắng Mình Tự Chiến Thắng Mình
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,058
Lập Nguyện, Tu Phước, Hồi Hướng Lập Nguyện, Tu Phước, Hồi Hướng
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,755
Người Nhảy Khỏi Nước Người Nhảy Khỏi Nước
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,557
Tìm Lại Chính Mình Tìm Lại Chính Mình
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,799
Mười Pháp Tự Lợi Mười Pháp Tự Lợi
Tác giả: Thích Pháp Hòa
982
Bồ Tát Tại Gia, Bồ Tát Xuất Gia (Vấn Đáp) Bồ Tát Tại Gia, Bồ Tát Xuất Gia (Vấn Đáp)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,250
Bồ Tát Tại Gia (Phần 3) Bồ Tát Tại Gia (Phần 3)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
802
Pháp Quang Pháp Quang
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,174
Bồ Tát Tại Gia (Phần 2) Bồ Tát Tại Gia (Phần 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,127
Tăng Ích Tổn Giảm Tăng Ích Tổn Giảm
Tác giả: Thích Pháp Hòa
931
Diệu Ý Liên Hoa Diệu Ý Liên Hoa
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,140
Bài Hát Vọng Cổ: Lòng Mẹ 3 Bài Hát Vọng Cổ: Lòng Mẹ 3
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,714
Gieo Trồng Thiện Căn (Ukranian Hall, Melbourne, Nov.22, 2015) Gieo Trồng Thiện Căn (Ukranian Hall, Melbourne, Nov.22, 2015)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,590
Think Positive to Make Things Positive (May 20, 2016) Think Positive to Make Things Positive (May 20, 2016)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
652
Trong Bùn Có Sen Trong Bùn Có Sen
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,500
Bồ Tát Tại Gia (Phần 1) Bồ Tát Tại Gia (Phần 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,955
Phật Pháp Vấn Đáp (Phần 2, Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang) Phật Pháp Vấn Đáp (Phần 2, Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,213
Phật Pháp Vấn Đáp (Phần 1, Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang) Phật Pháp Vấn Đáp (Phần 1, Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,270
Vượt Tứ Tướng (Kỳ 5) Vượt Tứ Tướng (Kỳ 5)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
516
Vượt Tứ Tướng (Kỳ 4) Vượt Tứ Tướng (Kỳ 4)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
444
Vượt Tứ Tướng (Kỳ 3) Vượt Tứ Tướng (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
515
Tâm Chuyển Cảnh Sẽ Chuyển Tâm Chuyển Cảnh Sẽ Chuyển
Tác giả: Thích Pháp Hòa
860
Tâm Thành Chuyển Nghiệp Tâm Thành Chuyển Nghiệp
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,355
Hạnh Đức Người Cư Sĩ Hạnh Đức Người Cư Sĩ
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,103
Viên Ngọc Pháp Hoa (Phần 2) Viên Ngọc Pháp Hoa (Phần 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
825
Viên Ngọc Pháp Hoa (Phần 1) Viên Ngọc Pháp Hoa (Phần 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,372
Phật Pháp Vấn Đáp (Giảng Tại Mỹ, 2016) Phật Pháp Vấn Đáp (Giảng Tại Mỹ, 2016)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,498
Bài ca Hoa Bất Diệt Bài ca Hoa Bất Diệt
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,560
Bản Giác Nơi Mình Bản Giác Nơi Mình
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,201
Giác: Phật - Mê: Ma Giác: Phật - Mê: Ma
Tác giả: Thích Pháp Hòa
735
Diệu dụng của Thiền Diệu dụng của Thiền
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,119
Hạnh Đức Căn Bản 2 Hạnh Đức Căn Bản 2
Tác giả: Thích Pháp Hòa
874
Lấy Lành Thắng Dữ Lấy Lành Thắng Dữ
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,821
Cư Sĩ Trong Phật Giáo Cư Sĩ Trong Phật Giáo
Tác giả: Thích Pháp Hòa
720
Điềm Tĩnh Điềm Tĩnh
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,283