Thành viên

Nhớ tôi

Thích Pháp Hòa

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Pháp Hòa

Có tất cả 814 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Lâm Tỳ Ni) Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Lâm Tỳ Ni)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
119
Trả Lời Vấn Đáp Trả Lời Vấn Đáp
Tác giả: Thích Pháp Hòa
187
Chiêm Bao Điềm Lành Và Ác Mộng Chiêm Bao Điềm Lành Và Ác Mộng
Tác giả: Thích Pháp Hòa
147
Tấm Lòng Từ Bi Tấm Lòng Từ Bi
Tác giả: Thích Pháp Hòa
73
Mùa Xuân Di Lặc Mùa Xuân Di Lặc
Tác giả: Thích Pháp Hòa
103
Chí Nguyện Siêu Việt (Kỳ 1) Chí Nguyện Siêu Việt (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
233
Chí Nguyện Siêu Việt (Kỳ 2) Chí Nguyện Siêu Việt (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
120
Tụng Sám Pháp Đại Bi Tụng Sám Pháp Đại Bi
Tác giả: Thích Pháp Hòa
249
Khó Khăn Của Người Tu Khó Khăn Của Người Tu
Tác giả: Thích Pháp Hòa
202
Bảy Đóa Sen Vàng Nâng Gót Tịnh Bảy Đóa Sen Vàng Nâng Gót Tịnh
Tác giả: Thích Pháp Hòa
172
Tu Là Sự Chế Tác Tu Là Sự Chế Tác
Tác giả: Thích Pháp Hòa
315
Chí Nguyện Siêu Việt (Kỳ 3) Chí Nguyện Siêu Việt (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
623
Đền Ơn Tín Thí Đền Ơn Tín Thí
Tác giả: Thích Pháp Hòa
474
Sanh Tử Tương Tức Sanh Tử Tương Tức
Tác giả: Thích Pháp Hòa
464
Hạnh Bất Khinh Hạnh Bất Khinh
Tác giả: Thích Pháp Hòa
495
Phẩm Chất Người Cận Sự (Pháp Thoại Và Vấn Đáp) Phẩm Chất Người Cận Sự (Pháp Thoại Và Vấn Đáp)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
728
Muốn Tu Phải Học Muốn Tu Phải Học
Tác giả: Thích Pháp Hòa
771
Phật Tổ (Pháp Đàm) Phật Tổ (Pháp Đàm)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
702
Tùy Nghiệp Thọ Sanh (Vấn Đáp) Tùy Nghiệp Thọ Sanh (Vấn Đáp)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,266
Biết Chướng Vượt Chướng (Vấn Đáp) (Trọn Bài, 1 Phần) Biết Chướng Vượt Chướng (Vấn Đáp) (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,302
Biết Chướng Vượt Chướng (Pháp Thoại) Biết Chướng Vượt Chướng (Pháp Thoại)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,034
Kể Chuyện Năm Mùi Kể Chuyện Năm Mùi
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,131
Pháp Hạnh Người Niệm Phật (Phần 2) Pháp Hạnh Người Niệm Phật (Phần 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,016
Pháp Hạnh Người Niệm Phật (Phần 1) Pháp Hạnh Người Niệm Phật (Phần 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,217
Cam Lồ Rịn Nhuận, Sen Phóng Hào Quang Cam Lồ Rịn Nhuận, Sen Phóng Hào Quang
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,025
Uyển Chuyển Để Tiến Tu (Vấn Đáp) Uyển Chuyển Để Tiến Tu (Vấn Đáp)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
991
Chuyển Tam Nhiễm Thành Tam Đức Chuyển Tam Nhiễm Thành Tam Đức
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,260
Khái Niệm Xuất Gia Gieo Duyên Khái Niệm Xuất Gia Gieo Duyên
Tác giả: Thích Pháp Hòa
729
Bần Nữ Bố Thí Bần Nữ Bố Thí
Tác giả: Thích Pháp Hòa
781
Con Đường Tỏa Sáng Con Đường Tỏa Sáng
Tác giả: Thích Pháp Hòa
999
Phẩm Chất Người Cận Sự: Giải đáp thắc mắc Phẩm Chất Người Cận Sự: Giải đáp thắc mắc
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,137
Có Phật Pháp Sẽ Có Biện Pháp Có Phật Pháp Sẽ Có Biện Pháp
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,195
Phẩm Chất Người Cận Sự Phẩm Chất Người Cận Sự
Tác giả: Thích Pháp Hòa
857
Đừng Để Bếp Nguội Lạnh Đừng Để Bếp Nguội Lạnh
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,303
Kinh Phật Dạy Kinh Phật Dạy
Tác giả: Thích Pháp Hòa
724
Quy Y Vô Thượng (Kỳ 4) Quy Y Vô Thượng (Kỳ 4)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
550
Quy Y Vô Thượng (Kỳ 3) Quy Y Vô Thượng (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
559
Quy Y Vô Thượng (Kỳ 2) Quy Y Vô Thượng (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
599
Nghi Thức Đấp Y và Nhận Bát - Hướng dẫn cho Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên Nghi Thức Đấp Y và Nhận Bát - Hướng dẫn cho Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên
Tác giả: Thích Pháp Hòa
540
Quy Y Vô Thượng (Kỳ 1) Quy Y Vô Thượng (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,056
Bảy Bước Tiến Tu Bảy Bước Tiến Tu
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,386
Đưa Cũ Đón Mới Đưa Cũ Đón Mới
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,312
Ổn Định Đời Sống Ổn Định Đời Sống
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,084
Tâm An Vạn Sự An Tâm An Vạn Sự An
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,215
Chướng Ngại của Người Tu Chướng Ngại của Người Tu
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,437
Một Ngày Hai Thiện Nghiệp Một Ngày Hai Thiện Nghiệp
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,232
Chùa Đất Phật Vàng Chùa Đất Phật Vàng
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,230
Đức Tướng Như Lai Đức Tướng Như Lai
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,028
Kinh Hết Phiền Não Kinh Hết Phiền Não
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,296
Tụng Sám Hối Sáu Căn Tụng Sám Hối Sáu Căn
Tác giả: Thích Pháp Hòa
5,241