Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Nữ Như Lan

Có tất cả 614 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Tu Hạnh Của Gió Tu Hạnh Của Gió
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
30
Hai Cách Học Tập Hai Cách Học Tập
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
156
Mẹ Hiền Quán Thế Âm Mẹ Hiền Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
98
Soi Gương Soi Gương
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
161
Tu Hạnh Cây Trúc Tu Hạnh Cây Trúc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
231
Ý Nghĩa Tắm Phật Ý Nghĩa Tắm Phật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
401
Chấm Dứt Khổ Đau Chấm Dứt Khổ Đau
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
161
Bảy Bước Đi Trên Đường Giác Ngộ Bảy Bước Đi Trên Đường Giác Ngộ
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
178
Điều Gì Tối Thượng Điều Gì Tối Thượng
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
104
Một Kiếp Người Một Kiếp Người
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
373
Lợi ích kẻ còn người mất Lợi ích kẻ còn người mất
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
232
Tu Hạnh của nước Tu Hạnh của nước
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
124
Điều Thiết Yếu Khi Niệm Phật Điều Thiết Yếu Khi Niệm Phật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
332
Khúc gỗ trôi sông Khúc gỗ trôi sông
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
688
Làm nở hoa trí tuệ Làm nở hoa trí tuệ
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
122
Cách sống tốt Cách sống tốt
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
113
Khẩu nghiệp Khẩu nghiệp
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
208
Tin sâu nhân quả Tin sâu nhân quả
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
157
Bao la tình Cha Mẹ Bao la tình Cha Mẹ
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
71
Bốn pháp kiến tạo hạnh phúc Bốn pháp kiến tạo hạnh phúc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
63
Đạo hạnh người Phật tử Đạo hạnh người Phật tử
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
62
Học hạnh Quán Âm Học hạnh Quán Âm
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
95
Khổ vui của kiếp người Khổ vui của kiếp người
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
72
Vai trò người cư sĩ Vai trò người cư sĩ
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
58
Sống tốt đời đẹp đạo Sống tốt đời đẹp đạo
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
207
Nhân quả vay trả Nhân quả vay trả
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
99
Vu Lan nhớ Mẹ Cha Vu Lan nhớ Mẹ Cha
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
47
Sống Chết Bình An Sống Chết Bình An
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
38
Lối Về Tây Phương Lối Về Tây Phương
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
44
Tu hạnh của đất Tu hạnh của đất
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
55
Vượt Qua Nỗi Khổ Niềm Đau Vượt Qua Nỗi Khổ Niềm Đau
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
200
Đời Và Đạo Đời Và Đạo
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
242
Thôi Kệ Thôi Kệ
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
330
Buông và nắm Buông và nắm
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
175
Tu hạnh cây chổi Tu hạnh cây chổi
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
229
Người Hạnh Phúc Người Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
372
Cầu được ước thấy Cầu được ước thấy
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
656
Sự bất hạnh của kiếp người Sự bất hạnh của kiếp người
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
360
Về dưới bóng Mẹ hiền Về dưới bóng Mẹ hiền
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
276
Chiếc bóng theo hình Chiếc bóng theo hình
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
315
Bốn Điều Quan Trọng Với Người Niệm Phật Bốn Điều Quan Trọng Với Người Niệm Phật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
578
Phép Lạ Thay Đổi Số Mệnh Phép Lạ Thay Đổi Số Mệnh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
827
Chỗ Về Nương Tựa Chỗ Về Nương Tựa
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
1,272
Ý Nghĩa Cầu An Ý Nghĩa Cầu An
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
202
Chân Hạnh Phúc Chân Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
242
Nhìn Lại Cuộc Đời Mình Nhìn Lại Cuộc Đời Mình
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
355
Thực Tập Bốn Pháp Để Sống An Vui Thực Tập Bốn Pháp Để Sống An Vui
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
282
Con Đường Tây Phương Con Đường Tây Phương
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
263
Học Cách Chuyển Hóa Phiền Não Học Cách Chuyển Hóa Phiền Não
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
426
Ngày Đêm Thường An Lạc Ngày Đêm Thường An Lạc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
572