Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Nữ Như Lan

Có tất cả 355 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Đời Người Như Chiếc Lá Đời Người Như Chiếc Lá
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
319
Niệm Phật Phải Quyết Định Lòng Tin Niệm Phật Phải Quyết Định Lòng Tin
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
251
Bát Chánh Đạo Bát Chánh Đạo
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
181
7 Điều Mang Đến Hạnh Phúc 7 Điều Mang Đến Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
485
Căn Bản Lời Phật Dạy Căn Bản Lời Phật Dạy
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
209
Con Đường Chấm Dứt Khổ Đau Con Đường Chấm Dứt Khổ Đau
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
331
Vượt Qua Chướng Ngại Vượt Qua Chướng Ngại
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
400
Góp Nhặt Lời Vàng Góp Nhặt Lời Vàng
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
280
Khuyên Người Nên Nhớ Khuyên Người Nên Nhớ
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
395
Trường Thi Tuyển Về Cực Lạc Trường Thi Tuyển Về Cực Lạc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
292
Lau Khô Dòng Nước Mắt Lau Khô Dòng Nước Mắt
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
476
Chán Khổ Ta Bà, Cầu Vui Cực Lạc Chán Khổ Ta Bà, Cầu Vui Cực Lạc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
314
Những Điều Kiện Căn Bản Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc Những Điều Kiện Căn Bản Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
287
Lời Phát Nguyện Lời Phát Nguyện
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
260
Thức Ăn Của Tâm Thức Ăn Của Tâm
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
462
Hoa Sen Nở Giữa Cuộc Đời Hoa Sen Nở Giữa Cuộc Đời
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
241
Bốn Điều Cấm Kỵ Đối Với Người Tu Tịnh Độ Bốn Điều Cấm Kỵ Đối Với Người Tu Tịnh Độ
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
457
Mười Niệm Vãng Sanh Mười Niệm Vãng Sanh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
230
Hành Trình Về Tây Hành Trình Về Tây
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
227
Mở Mắt Chiêm Bao Mở Mắt Chiêm Bao
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
302
Bài Kinh Con Thiêu Thân Bài Kinh Con Thiêu Thân
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
233
Là Phật Tử Là Phật Tử
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
248
Khuôn Vàng Thước Ngọc Khuôn Vàng Thước Ngọc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
234
Vui Thay Phật Ra Đời Vui Thay Phật Ra Đời
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
209
Bố Thí Cúng Dường Bố Thí Cúng Dường
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
417
Chấp Trì Danh Hiệu A Di Đà Phật Chấp Trì Danh Hiệu A Di Đà Phật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
327
Sự Cao Quý Của Phật Và Pháp Sự Cao Quý Của Phật Và Pháp
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
223
Ba Điều Cần Yếu Đối Với Người Tu Phật Ba Điều Cần Yếu Đối Với Người Tu Phật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
344
Những Điều Hạnh Phúc Những Điều Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
386
Liên Hoa Hóa Sanh Liên Hoa Hóa Sanh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
317
Khuôn Thước Tu Hành Theo Tịnh Môn Khuôn Thước Tu Hành Theo Tịnh Môn
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
304
Năm Yếu Tố Thanh Tịnh Năm Yếu Tố Thanh Tịnh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
276
Bát Công Đức Thủy Bát Công Đức Thủy
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
316
Bốn Pháp Chướng Ngại Thánh Đạo Bốn Pháp Chướng Ngại Thánh Đạo
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
304
Bồ Tát Ngàn Mắt Ngàn Tay Bồ Tát Ngàn Mắt Ngàn Tay
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
343
Chánh Tâm Quán Niệm Thoát Khổ Đau Chánh Tâm Quán Niệm Thoát Khổ Đau
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
500
Nghệ Thuật Sống Ở Đời Nghệ Thuật Sống Ở Đời
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
687
Niệm Phật Vãng Sanh Niệm Phật Vãng Sanh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
421
Ý Nghĩa Đàn Dược Sư Ý Nghĩa Đàn Dược Sư
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
326
Tìm Lại Ánh Trăng Tìm Lại Ánh Trăng
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
427
Tây Phương Cực Lạc Ở Đâu Tây Phương Cực Lạc Ở Đâu
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
431
Chuyển Họa Thành Phúc Chuyển Họa Thành Phúc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
456
Visa Nhập Cảnh Tây Phương Visa Nhập Cảnh Tây Phương
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
386
Con Đường Chuyển Hóa Nội Tâm Con Đường Chuyển Hóa Nội Tâm
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
397
Tu Là Chuyển Hóa Ba Nghiệp Tu Là Chuyển Hóa Ba Nghiệp
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
369
Ý Nghĩa Cầu An Ý Nghĩa Cầu An
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
350
Cắt Đứt Dòng Sanh Tử Cắt Đứt Dòng Sanh Tử
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
410
Tu Hành Dễ Hay Khó Tu Hành Dễ Hay Khó
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
464
Mọi Việc Tốt Đẹp Mọi Việc Tốt Đẹp
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
330
Trưởng Thành Với Năm Sức Mạnh Trưởng Thành Với Năm Sức Mạnh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
313