Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Nữ Như Lan

Có tất cả 643 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Chữ Hiếu Trong Đạo Phật Chữ Hiếu Trong Đạo Phật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
122
Vu Lan Nhớ Mẹ Vu Lan Nhớ Mẹ
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
95
Những Điều Quán Niệm Thoát Khổ Đau Những Điều Quán Niệm Thoát Khổ Đau
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
256
Thâm Ân Nan Báo Thâm Ân Nan Báo
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
124
Những Điều Khó Làm Những Điều Khó Làm
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
305
Sáu Bước Đi Của Bồ Tát Sáu Bước Đi Của Bồ Tát
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
162
Tam Bảo Là Hải Đảo Bình Yên Tam Bảo Là Hải Đảo Bình Yên
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
212
Những Nguyên Tắc Để Sống An Lạc Những Nguyên Tắc Để Sống An Lạc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
264
Lời Vàng Phật Dạy Lời Vàng Phật Dạy
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
290
Chánh Quán Niệm Phật Chánh Quán Niệm Phật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
191
Người Niệm Phật Cần Biết Người Niệm Phật Cần Biết
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
220
Nhận Lỗi Sửa Mình Nhận Lỗi Sửa Mình
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
532
Học Cách Buông Bỏ Để Sống An Vui Học Cách Buông Bỏ Để Sống An Vui
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
499
Nguyên Tắc Căn Bản Tu Học Nguyên Tắc Căn Bản Tu Học
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
225
Câu Chuyện Đạo Lý Câu Chuyện Đạo Lý
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
245
Từng Bước Chân Giải Thoát Từng Bước Chân Giải Thoát
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
365
Cách Sống An Vui Cách Sống An Vui
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
347
Yếu Tố Đạo Đức Xây Dựng Hạnh Phúc Yếu Tố Đạo Đức Xây Dựng Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
145
Chắp Cánh Tây Phương Chắp Cánh Tây Phương
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
114
Hành Trình Về Cực Lạc Hành Trình Về Cực Lạc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
142
Tố Chất Dẫn Đến Thành Công Tố Chất Dẫn Đến Thành Công
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
381
Tự Tại Trước Được Mất Khen Chê Tự Tại Trước Được Mất Khen Chê
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
346
Về Bên Đức Phật Về Bên Đức Phật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
209
Chấm Dứt Khổ Đau Chấm Dứt Khổ Đau
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
393
Bốn Điều Vui Bốn Điều Vui
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
290
Bốn Điều Khiến Người Tu Hành Không Thành Tựu Bốn Điều Khiến Người Tu Hành Không Thành Tựu
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
434
Điều Thiết Yếu Khi Niệm Phật Điều Thiết Yếu Khi Niệm Phật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
393
Tu Dưỡng Tu Dưỡng
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
293
Tu Hạnh Của Lửa Tu Hạnh Của Lửa
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
438
Tu Hạnh Của Gió Tu Hạnh Của Gió
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
339
Hai Cách Học Tập Hai Cách Học Tập
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
564
Mẹ Hiền Quán Thế Âm Mẹ Hiền Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
314
Soi Gương Soi Gương
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
319
Tu Hạnh Cây Trúc Tu Hạnh Cây Trúc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
470
Ý Nghĩa Tắm Phật Ý Nghĩa Tắm Phật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
545
Chấm Dứt Khổ Đau Chấm Dứt Khổ Đau
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
368
Bảy Bước Đi Trên Đường Giác Ngộ Bảy Bước Đi Trên Đường Giác Ngộ
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
307
Điều Gì Tối Thượng Điều Gì Tối Thượng
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
223
Một Kiếp Người Một Kiếp Người
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
565
Lợi ích kẻ còn người mất Lợi ích kẻ còn người mất
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
393
Tu Hạnh của nước Tu Hạnh của nước
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
223
Điều Thiết Yếu Khi Niệm Phật Điều Thiết Yếu Khi Niệm Phật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
449
Khúc gỗ trôi sông Khúc gỗ trôi sông
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
802
Làm nở hoa trí tuệ Làm nở hoa trí tuệ
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
224
Cách sống tốt Cách sống tốt
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
212
Khẩu nghiệp Khẩu nghiệp
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
370
Tin sâu nhân quả Tin sâu nhân quả
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
278
Bao la tình Cha Mẹ Bao la tình Cha Mẹ
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
165
Bốn pháp kiến tạo hạnh phúc Bốn pháp kiến tạo hạnh phúc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
156
Đạo hạnh người Phật tử Đạo hạnh người Phật tử
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
129