Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Nữ Như Lan

Có tất cả 359 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Học Hạnh Lắng Nghe Học Hạnh Lắng Nghe
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
170
Nếp Sống Tâm Linh Nếp Sống Tâm Linh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
222
Ngàn Năm Khó Gặp Ngàn Năm Khó Gặp
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
156
Liên Trì Cảnh Sách Liên Trì Cảnh Sách
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
99
Đời Người Như Chiếc Lá Đời Người Như Chiếc Lá
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
398
Niệm Phật Phải Quyết Định Lòng Tin Niệm Phật Phải Quyết Định Lòng Tin
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
291
Bát Chánh Đạo Bát Chánh Đạo
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
222
7 Điều Mang Đến Hạnh Phúc 7 Điều Mang Đến Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
523
Căn Bản Lời Phật Dạy Căn Bản Lời Phật Dạy
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
233
Con Đường Chấm Dứt Khổ Đau Con Đường Chấm Dứt Khổ Đau
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
380
Vượt Qua Chướng Ngại Vượt Qua Chướng Ngại
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
429
Góp Nhặt Lời Vàng Góp Nhặt Lời Vàng
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
301
Khuyên Người Nên Nhớ Khuyên Người Nên Nhớ
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
411
Trường Thi Tuyển Về Cực Lạc Trường Thi Tuyển Về Cực Lạc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
314
Lau Khô Dòng Nước Mắt Lau Khô Dòng Nước Mắt
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
512
Chán Khổ Ta Bà, Cầu Vui Cực Lạc Chán Khổ Ta Bà, Cầu Vui Cực Lạc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
330
Những Điều Kiện Căn Bản Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc Những Điều Kiện Căn Bản Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
310
Lời Phát Nguyện Lời Phát Nguyện
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
284
Thức Ăn Của Tâm Thức Ăn Của Tâm
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
477
Hoa Sen Nở Giữa Cuộc Đời Hoa Sen Nở Giữa Cuộc Đời
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
254
Bốn Điều Cấm Kỵ Đối Với Người Tu Tịnh Độ Bốn Điều Cấm Kỵ Đối Với Người Tu Tịnh Độ
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
481
Mười Niệm Vãng Sanh Mười Niệm Vãng Sanh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
240
Hành Trình Về Tây Hành Trình Về Tây
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
234
Mở Mắt Chiêm Bao Mở Mắt Chiêm Bao
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
307
Bài Kinh Con Thiêu Thân Bài Kinh Con Thiêu Thân
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
237
Là Phật Tử Là Phật Tử
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
258
Khuôn Vàng Thước Ngọc Khuôn Vàng Thước Ngọc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
242
Vui Thay Phật Ra Đời Vui Thay Phật Ra Đời
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
216
Bố Thí Cúng Dường Bố Thí Cúng Dường
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
433
Chấp Trì Danh Hiệu A Di Đà Phật Chấp Trì Danh Hiệu A Di Đà Phật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
338
Sự Cao Quý Của Phật Và Pháp Sự Cao Quý Của Phật Và Pháp
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
231
Ba Điều Cần Yếu Đối Với Người Tu Phật Ba Điều Cần Yếu Đối Với Người Tu Phật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
352
Những Điều Hạnh Phúc Những Điều Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
396
Liên Hoa Hóa Sanh Liên Hoa Hóa Sanh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
326
Khuôn Thước Tu Hành Theo Tịnh Môn Khuôn Thước Tu Hành Theo Tịnh Môn
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
311
Năm Yếu Tố Thanh Tịnh Năm Yếu Tố Thanh Tịnh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
280
Bát Công Đức Thủy Bát Công Đức Thủy
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
322
Bốn Pháp Chướng Ngại Thánh Đạo Bốn Pháp Chướng Ngại Thánh Đạo
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
315
Bồ Tát Ngàn Mắt Ngàn Tay Bồ Tát Ngàn Mắt Ngàn Tay
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
355
Chánh Tâm Quán Niệm Thoát Khổ Đau Chánh Tâm Quán Niệm Thoát Khổ Đau
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
509
Nghệ Thuật Sống Ở Đời Nghệ Thuật Sống Ở Đời
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
709
Niệm Phật Vãng Sanh Niệm Phật Vãng Sanh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
426
Ý Nghĩa Đàn Dược Sư Ý Nghĩa Đàn Dược Sư
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
331
Tìm Lại Ánh Trăng Tìm Lại Ánh Trăng
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
439
Tây Phương Cực Lạc Ở Đâu Tây Phương Cực Lạc Ở Đâu
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
452
Chuyển Họa Thành Phúc Chuyển Họa Thành Phúc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
470
Visa Nhập Cảnh Tây Phương Visa Nhập Cảnh Tây Phương
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
399
Con Đường Chuyển Hóa Nội Tâm Con Đường Chuyển Hóa Nội Tâm
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
414
Tu Là Chuyển Hóa Ba Nghiệp Tu Là Chuyển Hóa Ba Nghiệp
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
387
Ý Nghĩa Cầu An Ý Nghĩa Cầu An
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
359