Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Nữ Như Lan

Có tất cả 370 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Thiên Nan Vạn Nan Thiên Nan Vạn Nan
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
197
Vu Lan Báo Hiếu Vu Lan Báo Hiếu
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
154
Niệm Phật Giải Thoát Sanh Tử Niệm Phật Giải Thoát Sanh Tử
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
148
Tu Trong Bệnh Tật Tu Trong Bệnh Tật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
329
Ý Nghĩa Ngày Rằm Tháng Bảy Ý Nghĩa Ngày Rằm Tháng Bảy
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
354
4 Cái Tốt 4 Cái Tốt
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
295
Ân Nghĩa Nghìn Trùng Ân Nghĩa Nghìn Trùng
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
258
Cam Lồ Tịnh Thủy Cam Lồ Tịnh Thủy
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
407
Nhớ Mãi Nghĩa Tình Nhớ Mãi Nghĩa Tình
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
302
Tâm Hạnh Người Tu Tâm Hạnh Người Tu
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
369
Chánh Báo Và Y Báo Chánh Báo Và Y Báo
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
312
Học Hạnh Lắng Nghe Học Hạnh Lắng Nghe
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
377
Nếp Sống Tâm Linh Nếp Sống Tâm Linh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
407
Ngàn Năm Khó Gặp Ngàn Năm Khó Gặp
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
312
Liên Trì Cảnh Sách Liên Trì Cảnh Sách
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
221
Đời Người Như Chiếc Lá Đời Người Như Chiếc Lá
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
590
Niệm Phật Phải Quyết Định Lòng Tin Niệm Phật Phải Quyết Định Lòng Tin
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
387
Bát Chánh Đạo Bát Chánh Đạo
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
318
7 Điều Mang Đến Hạnh Phúc 7 Điều Mang Đến Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
651
Căn Bản Lời Phật Dạy Căn Bản Lời Phật Dạy
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
310
Con Đường Chấm Dứt Khổ Đau Con Đường Chấm Dứt Khổ Đau
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
487
Vượt Qua Chướng Ngại Vượt Qua Chướng Ngại
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
514
Góp Nhặt Lời Vàng Góp Nhặt Lời Vàng
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
374
Khuyên Người Nên Nhớ Khuyên Người Nên Nhớ
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
480
Trường Thi Tuyển Về Cực Lạc Trường Thi Tuyển Về Cực Lạc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
384
Lau Khô Dòng Nước Mắt Lau Khô Dòng Nước Mắt
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
587
Chán Khổ Ta Bà, Cầu Vui Cực Lạc Chán Khổ Ta Bà, Cầu Vui Cực Lạc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
403
Những Điều Kiện Căn Bản Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc Những Điều Kiện Căn Bản Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
375
Lời Phát Nguyện Lời Phát Nguyện
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
337
Thức Ăn Của Tâm Thức Ăn Của Tâm
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
528
Hoa Sen Nở Giữa Cuộc Đời Hoa Sen Nở Giữa Cuộc Đời
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
305
Bốn Điều Cấm Kỵ Đối Với Người Tu Tịnh Độ Bốn Điều Cấm Kỵ Đối Với Người Tu Tịnh Độ
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
573
Mười Niệm Vãng Sanh Mười Niệm Vãng Sanh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
284
Hành Trình Về Tây Hành Trình Về Tây
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
269
Mở Mắt Chiêm Bao Mở Mắt Chiêm Bao
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
349
Bài Kinh Con Thiêu Thân Bài Kinh Con Thiêu Thân
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
274
Là Phật Tử Là Phật Tử
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
296
Khuôn Vàng Thước Ngọc Khuôn Vàng Thước Ngọc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
294
Vui Thay Phật Ra Đời Vui Thay Phật Ra Đời
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
247
Bố Thí Cúng Dường Bố Thí Cúng Dường
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
493
Chấp Trì Danh Hiệu A Di Đà Phật Chấp Trì Danh Hiệu A Di Đà Phật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
376
Sự Cao Quý Của Phật Và Pháp Sự Cao Quý Của Phật Và Pháp
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
266
Ba Điều Cần Yếu Đối Với Người Tu Phật Ba Điều Cần Yếu Đối Với Người Tu Phật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
382
Những Điều Hạnh Phúc Những Điều Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
441
Liên Hoa Hóa Sanh Liên Hoa Hóa Sanh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
366
Khuôn Thước Tu Hành Theo Tịnh Môn Khuôn Thước Tu Hành Theo Tịnh Môn
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
361
Năm Yếu Tố Thanh Tịnh Năm Yếu Tố Thanh Tịnh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
336
Bát Công Đức Thủy Bát Công Đức Thủy
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
355
Bốn Pháp Chướng Ngại Thánh Đạo Bốn Pháp Chướng Ngại Thánh Đạo
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
347
Bồ Tát Ngàn Mắt Ngàn Tay Bồ Tát Ngàn Mắt Ngàn Tay
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
403