Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Nữ Như Lan

Có tất cả 374 videos
Tiêu đề video Lượt xem
6 Bước Tu Tập Trên Đạo Lộ Niết Bàn 6 Bước Tu Tập Trên Đạo Lộ Niết Bàn
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
64
5 Tố Chất Dẫn Đến Thành Công 5 Tố Chất Dẫn Đến Thành Công
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
153
Xây Dựng Lâu Đài Trên Bãi Cát Xây Dựng Lâu Đài Trên Bãi Cát
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
112
Tứ Y Tứ Y
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
180
Thiên Nan Vạn Nan Thiên Nan Vạn Nan
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
338
Vu Lan Báo Hiếu Vu Lan Báo Hiếu
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
269
Niệm Phật Giải Thoát Sanh Tử Niệm Phật Giải Thoát Sanh Tử
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
241
Tu Trong Bệnh Tật Tu Trong Bệnh Tật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
433
Ý Nghĩa Ngày Rằm Tháng Bảy Ý Nghĩa Ngày Rằm Tháng Bảy
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
412
4 Cái Tốt 4 Cái Tốt
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
346
Ân Nghĩa Nghìn Trùng Ân Nghĩa Nghìn Trùng
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
307
Cam Lồ Tịnh Thủy Cam Lồ Tịnh Thủy
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
444
Nhớ Mãi Nghĩa Tình Nhớ Mãi Nghĩa Tình
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
344
Tâm Hạnh Người Tu Tâm Hạnh Người Tu
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
414
Chánh Báo Và Y Báo Chánh Báo Và Y Báo
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
355
Học Hạnh Lắng Nghe Học Hạnh Lắng Nghe
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
417
Nếp Sống Tâm Linh Nếp Sống Tâm Linh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
457
Ngàn Năm Khó Gặp Ngàn Năm Khó Gặp
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
351
Liên Trì Cảnh Sách Liên Trì Cảnh Sách
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
260
Đời Người Như Chiếc Lá Đời Người Như Chiếc Lá
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
660
Niệm Phật Phải Quyết Định Lòng Tin Niệm Phật Phải Quyết Định Lòng Tin
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
426
Bát Chánh Đạo Bát Chánh Đạo
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
355
7 Điều Mang Đến Hạnh Phúc 7 Điều Mang Đến Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
689
Căn Bản Lời Phật Dạy Căn Bản Lời Phật Dạy
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
326
Con Đường Chấm Dứt Khổ Đau Con Đường Chấm Dứt Khổ Đau
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
526
Vượt Qua Chướng Ngại Vượt Qua Chướng Ngại
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
532
Góp Nhặt Lời Vàng Góp Nhặt Lời Vàng
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
388
Khuyên Người Nên Nhớ Khuyên Người Nên Nhớ
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
494
Trường Thi Tuyển Về Cực Lạc Trường Thi Tuyển Về Cực Lạc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
399
Lau Khô Dòng Nước Mắt Lau Khô Dòng Nước Mắt
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
607
Chán Khổ Ta Bà, Cầu Vui Cực Lạc Chán Khổ Ta Bà, Cầu Vui Cực Lạc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
414
Những Điều Kiện Căn Bản Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc Những Điều Kiện Căn Bản Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
391
Lời Phát Nguyện Lời Phát Nguyện
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
354
Thức Ăn Của Tâm Thức Ăn Của Tâm
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
553
Hoa Sen Nở Giữa Cuộc Đời Hoa Sen Nở Giữa Cuộc Đời
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
327
Bốn Điều Cấm Kỵ Đối Với Người Tu Tịnh Độ Bốn Điều Cấm Kỵ Đối Với Người Tu Tịnh Độ
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
598
Mười Niệm Vãng Sanh Mười Niệm Vãng Sanh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
304
Hành Trình Về Tây Hành Trình Về Tây
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
279
Mở Mắt Chiêm Bao Mở Mắt Chiêm Bao
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
361
Bài Kinh Con Thiêu Thân Bài Kinh Con Thiêu Thân
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
291
Là Phật Tử Là Phật Tử
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
315
Khuôn Vàng Thước Ngọc Khuôn Vàng Thước Ngọc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
308
Vui Thay Phật Ra Đời Vui Thay Phật Ra Đời
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
255
Bố Thí Cúng Dường Bố Thí Cúng Dường
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
510
Chấp Trì Danh Hiệu A Di Đà Phật Chấp Trì Danh Hiệu A Di Đà Phật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
389
Sự Cao Quý Của Phật Và Pháp Sự Cao Quý Của Phật Và Pháp
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
277
Ba Điều Cần Yếu Đối Với Người Tu Phật Ba Điều Cần Yếu Đối Với Người Tu Phật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
395
Những Điều Hạnh Phúc Những Điều Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
461
Liên Hoa Hóa Sanh Liên Hoa Hóa Sanh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
385
Khuôn Thước Tu Hành Theo Tịnh Môn Khuôn Thước Tu Hành Theo Tịnh Môn
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
378