Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Nữ Như Lan

Có tất cả 411 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Về Nhà Về Nhà
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
307
Bí Quyết Tu Hành Một Đời Thành Tựu Bí Quyết Tu Hành Một Đời Thành Tựu
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
246
Tu Ba Nghiệp Tu Ba Nghiệp
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
187
Giữ Tâm Tốt Giữ Tâm Tốt
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
284
Yếu Tố Nhân Cách Quyết Định Vãng Sanh Yếu Tố Nhân Cách Quyết Định Vãng Sanh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
181
Điều Kiện Vãng Sanh Và Phẩm Vị Cao Thấp Điều Kiện Vãng Sanh Và Phẩm Vị Cao Thấp
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
158
Chuyển Ngũ Trược Thành Ngũ Thanh Chuyển Ngũ Trược Thành Ngũ Thanh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
145
10 Quả Báo Thù Thắng Của Việc Không Sát Sanh 10 Quả Báo Thù Thắng Của Việc Không Sát Sanh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
572
Khó Thay Khó Thay
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
345
3 Hạnh Người Niệm Phật 3 Hạnh Người Niệm Phật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
269
Những Điều Dễ Và Khó Trong Đời Những Điều Dễ Và Khó Trong Đời
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
1,109
Di Dân Về Cực Lạc Di Dân Về Cực Lạc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
679
Mở Mắt Và Nhắm Mắt Mở Mắt Và Nhắm Mắt
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
683
Hai Mặt Của Cuộc Đời Hai Mặt Của Cuộc Đời
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
644
Chuyển Hóa Những Tính Xấu Chuyển Hóa Những Tính Xấu
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
608
Hãy Tập Như Phật Hãy Tập Như Phật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
569
Cõi Mù Trong Ta Cõi Mù Trong Ta
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
448
Đừng Để Mất Đi Đừng Để Mất Đi
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
664
Làm Sao Giữ Được Điều Không Thể Làm Sao Giữ Được Điều Không Thể
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
529
Mảnh Giấy Cuộc Đời Mảnh Giấy Cuộc Đời
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
425
Nuôi Dưỡng Đức Tính Tốt Nuôi Dưỡng Đức Tính Tốt
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
454
Những Thứ Quý Hơn Vàng Những Thứ Quý Hơn Vàng
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
670
Giữ Mình Trong Sạch Giữ Mình Trong Sạch
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
441
Một Môn Thâm Nhập Trường Kỳ Huân Tu Một Môn Thâm Nhập Trường Kỳ Huân Tu
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
350
Thắp Sáng Ngọn Đèn Tâm Thắp Sáng Ngọn Đèn Tâm
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
561
Nhất Tâm Niệm Phật Vạn Duyên Buông Nhất Tâm Niệm Phật Vạn Duyên Buông
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
624
4 Cái Không 4 Cái Không
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
600
Tứ Nhiếp Pháp Tứ Nhiếp Pháp
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
416
4 Hạng Người Tu 4 Hạng Người Tu
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
434
Âm Siêu Dương Thới Âm Siêu Dương Thới
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
508
Đường Về Cực Lạc Đường Về Cực Lạc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
590
Lập Trình Tu Tập Lập Trình Tu Tập
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
449
Tu Trong Hoạn Nạn Tu Trong Hoạn Nạn
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
620
Cho Và Nhận Cho Và Nhận
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
630
Thâm Ân Nan Báo Thâm Ân Nan Báo
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
513
Tịnh Nghiệp Tam Phước Tịnh Nghiệp Tam Phước
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
644
Không Rượu Mà Say Không Rượu Mà Say
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
631
6 Bước Tu Tập Trên Đạo Lộ Niết Bàn 6 Bước Tu Tập Trên Đạo Lộ Niết Bàn
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
492
5 Tố Chất Dẫn Đến Thành Công 5 Tố Chất Dẫn Đến Thành Công
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
672
Xây Dựng Lâu Đài Trên Bãi Cát Xây Dựng Lâu Đài Trên Bãi Cát
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
423
Tứ Y Tứ Y
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
396
Thiên Nan Vạn Nan Thiên Nan Vạn Nan
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
782
Vu Lan Báo Hiếu Vu Lan Báo Hiếu
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
659
Niệm Phật Giải Thoát Sanh Tử Niệm Phật Giải Thoát Sanh Tử
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
831
Tu Trong Bệnh Tật Tu Trong Bệnh Tật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
977
Ý Nghĩa Ngày Rằm Tháng Bảy Ý Nghĩa Ngày Rằm Tháng Bảy
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
689
4 Cái Tốt 4 Cái Tốt
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
567
Ân Nghĩa Nghìn Trùng Ân Nghĩa Nghìn Trùng
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
608
Cam Lồ Tịnh Thủy Cam Lồ Tịnh Thủy
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
643
Nhớ Mãi Nghĩa Tình Nhớ Mãi Nghĩa Tình
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
521