Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Nữ Như Lan

Có tất cả 553 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Triết Lý Về Đôi Dép Triết Lý Về Đôi Dép
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
155
Sống Sao Không Uổng Một Kiếp Người Sống Sao Không Uổng Một Kiếp Người
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
239
Kiếp Phù Du Kiếp Phù Du
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
288
Về Dưới Bóng Cha Lành Về Dưới Bóng Cha Lành
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
110
Sống Tốt Chết Tốt Sống Tốt Chết Tốt
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
178
Thoát Khỏi Rừng Mê Thoát Khỏi Rừng Mê
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
284
Suy Ngẫm Về Cuộc Đời Suy Ngẫm Về Cuộc Đời
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
289
Biết Để Sống An Vui Biết Để Sống An Vui
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
263
Bốn Điều Căn Bản Cho Người Tu Tập Bốn Điều Căn Bản Cho Người Tu Tập
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
221
Nhất Tâm Niệm Phật Quyết Định Vãng Sanh Nhất Tâm Niệm Phật Quyết Định Vãng Sanh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
211
Họa Và Phước Họa Và Phước
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
733
Đường Lối Tu Hành Đường Lối Tu Hành
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
133
Hành Trình Niệm Phật Quy Tây Hành Trình Niệm Phật Quy Tây
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
184
Hóa Giải Oan Gia Trái Chủ Hóa Giải Oan Gia Trái Chủ
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
610
Người Lữ Khách Người Lữ Khách
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
242
Ưa Và Chán Ưa Và Chán
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
404
Làm Thế Nào Để Được Giải Thoát Làm Thế Nào Để Được Giải Thoát
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
623
Dễ Và Khó Dễ Và Khó
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
348
Ba Điều Thiết Yếu Đừng Quên Ba Điều Thiết Yếu Đừng Quên
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
277
Tám Điều Người Tu Tịnh Độ Cần Biết Tám Điều Người Tu Tịnh Độ Cần Biết
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
289
Lối Về Tịnh Độ Lối Về Tịnh Độ
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
232
Lộ Trình Quy Tây (Phần 2) Lộ Trình Quy Tây (Phần 2)
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
327
Nhân Hạnh Tu Hành Một Đời Vãng Sanh Nhân Hạnh Tu Hành Một Đời Vãng Sanh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
294
Con Đường Giải Thoát Sinh Tử Con Đường Giải Thoát Sinh Tử
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
320
Đường Về Cõi Tịnh Đường Về Cõi Tịnh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
257
Hai Thứ Tài Sản Hai Thứ Tài Sản
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
600
Lộ Trình Quy Tây (Phần 1) Lộ Trình Quy Tây (Phần 1)
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
163
Ba Điều Đừng Quên Ba Điều Đừng Quên
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
210
Sống Chết An Nhàn Sống Chết An Nhàn
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
493
Chốn Bình Yên Chốn Bình Yên
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
240
Làm Thế Nào Để Một Đời Vãng Sanh Làm Thế Nào Để Một Đời Vãng Sanh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
440
5 Phương Pháp Diệt Trừ Phiền Giận 5 Phương Pháp Diệt Trừ Phiền Giận
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
1,681
Lối Tắt Tu Hành Lối Tắt Tu Hành
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
314
Ba Món Tư Lương Ba Món Tư Lương
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
179
Ý Nghĩa Vãng Sanh Ý Nghĩa Vãng Sanh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
296
Nghệ Thuật Sống An Lạc Nghệ Thuật Sống An Lạc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
1,604
Niệm Phật Cần Phát Các Thứ Tâm Niệm Phật Cần Phát Các Thứ Tâm
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
736
Lối Về Tây Phương Lối Về Tây Phương
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
505
Sống Chết Bình An Sống Chết Bình An
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
729
Đồng Phật Vãng Tây Phương Đồng Phật Vãng Tây Phương
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
309
Hành Trang Trở Về Nhà Hành Trang Trở Về Nhà
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
713
Ân Nghĩa Sinh Thành Ân Nghĩa Sinh Thành
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
576
Xây Lầu Cực Lạc (Giảng Tại Chùa Vạn Hạnh) Xây Lầu Cực Lạc (Giảng Tại Chùa Vạn Hạnh)
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
378
Chữ Hiếu Trong Đạo Phật Chữ Hiếu Trong Đạo Phật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
376
Hồi Hương Hồi Hương
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
309
Học Cách Cho Đi Bằng Tâm Từ Bi Rộng Lớn Học Cách Cho Đi Bằng Tâm Từ Bi Rộng Lớn
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
2,125
Cách Tạo Phước Cách Tạo Phước
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
1,830
Nếp Sống Đạo Nếp Sống Đạo
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
262
Vu Lan Nhớ Mẹ Cha Vu Lan Nhớ Mẹ Cha
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
416
Vai Trò Người Cư Sĩ Vai Trò Người Cư Sĩ
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
584