Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Nữ Như Lan

Có tất cả 523 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Làm Thế Nào Để Một Đời Vãng Sanh Làm Thế Nào Để Một Đời Vãng Sanh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
278
5 Phương Pháp Diệt Trừ Phiền Giận 5 Phương Pháp Diệt Trừ Phiền Giận
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
463
Lối Tắt Tu Hành Lối Tắt Tu Hành
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
218
Ba Món Tư Lương Ba Món Tư Lương
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
104
Ý Nghĩa Vãng Sanh Ý Nghĩa Vãng Sanh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
202
Nghệ Thuật Sống An Lạc Nghệ Thuật Sống An Lạc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
182
Niệm Phật Cần Phát Các Thứ Tâm Niệm Phật Cần Phát Các Thứ Tâm
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
505
Lối Về Tây Phương Lối Về Tây Phương
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
413
Sống Chết Bình An Sống Chết Bình An
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
590
Đồng Phật Vãng Tây Phương Đồng Phật Vãng Tây Phương
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
233
Hành Trang Trở Về Nhà Hành Trang Trở Về Nhà
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
629
Ân Nghĩa Sinh Thành Ân Nghĩa Sinh Thành
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
482
Xây Lầu Cực Lạc (Giảng Tại Chùa Vạn Hạnh) Xây Lầu Cực Lạc (Giảng Tại Chùa Vạn Hạnh)
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
299
Chữ Hiếu Trong Đạo Phật Chữ Hiếu Trong Đạo Phật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
275
Hồi Hương Hồi Hương
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
219
Học Cách Cho Đi Bằng Tâm Từ Bi Rộng Lớn Học Cách Cho Đi Bằng Tâm Từ Bi Rộng Lớn
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
553
Cách Tạo Phước Cách Tạo Phước
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
1,641
Nếp Sống Đạo Nếp Sống Đạo
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
177
Vu Lan Nhớ Mẹ Cha Vu Lan Nhớ Mẹ Cha
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
315
Vai Trò Người Cư Sĩ Vai Trò Người Cư Sĩ
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
405
Đạo Hạnh Người Phật Tử Đạo Hạnh Người Phật Tử
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
324
Xây Lầu Cực Lạc (Giảng Tại Chùa Hưng Thiền) Xây Lầu Cực Lạc (Giảng Tại Chùa Hưng Thiền)
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
457
Bốn Đức Tánh Người Cư Sĩ Bốn Đức Tánh Người Cư Sĩ
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
456
Bốn Pháp Kiến Tạo Hạnh Phúc Bốn Pháp Kiến Tạo Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
384
Văn Thù Bồ Tát Dạy Điều Gì Văn Thù Bồ Tát Dạy Điều Gì
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
352
Sống Tốt Đời Đẹp Đạo Sống Tốt Đời Đẹp Đạo
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
405
Học Hạnh Quán Âm Học Hạnh Quán Âm
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
327
Khổ Vui Của Kiếp Người Khổ Vui Của Kiếp Người
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
1,740
Nhân quả vay trả Nhân quả vay trả
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
799
Bao La Tình Cha Mẹ Bao La Tình Cha Mẹ
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
1,165
Khẩu Nghiệp Khẩu Nghiệp
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
1,336
Tin Sâu Nhân Quả Tin Sâu Nhân Quả
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
741
An Lạc Giữa Đời Thường (Giảng Tại Tiên Long Cổ Tự) An Lạc Giữa Đời Thường (Giảng Tại Tiên Long Cổ Tự)
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
669
Cách Sống Tốt Cách Sống Tốt
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
629
Công Đức Xây Chùa Công Đức Xây Chùa
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
415
Làm Nở Hoa Trí Tuệ Làm Nở Hoa Trí Tuệ
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
478
Gia Tài Của Ta Gia Tài Của Ta
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
319
Cái Đẹp Không Tàn Phai Cái Đẹp Không Tàn Phai
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
306
Khúc Gỗ Trôi Sông Khúc Gỗ Trôi Sông
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
517
Vượt Qua Nỗi Lo Sợ Vượt Qua Nỗi Lo Sợ
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
723
Kiểm Soát Tâm Kiểm Soát Tâm
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
676
Tìm Một Hướng Đi Tìm Một Hướng Đi
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
382
Đường Xưa Còn In Dấu Đường Xưa Còn In Dấu
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
426
Tự Tại Giữa Dòng Đời Tự Tại Giữa Dòng Đời
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
612
Theo Dấu Chân Xưa Theo Dấu Chân Xưa
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
324
Làm Đẹp Chính Mình Làm Đẹp Chính Mình
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
1,131
Điều Gì Quý Nhất Trên Đời Điều Gì Quý Nhất Trên Đời
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
910
Nuôi Dưỡng Các Thứ Tâm Nuôi Dưỡng Các Thứ Tâm
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
445
Nhân Cách Xây Dựng Hạnh Phúc Nhân Cách Xây Dựng Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
561
Ý Nghĩa Lễ Tắm Phật Ý Nghĩa Lễ Tắm Phật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
452