Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Nữ Như Lan

Có tất cả 452 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Kỹ Năng Sống Hạnh Phúc Kỹ Năng Sống Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
216
Bốn Hạng Người Có Mặt Giữa Dòng Đời Bốn Hạng Người Có Mặt Giữa Dòng Đời
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
217
Chánh Quán Niệm Phật Chánh Quán Niệm Phật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
179
Kỷ Niệm Ngày Phật Thành Đạo Kỷ Niệm Ngày Phật Thành Đạo
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
122
5 Sức Mạnh Đến Bờ Kia 5 Sức Mạnh Đến Bờ Kia
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
161
Chánh Hạnh Niệm Phật (Giảng Tại Chùa Vạn Hạnh) Chánh Hạnh Niệm Phật (Giảng Tại Chùa Vạn Hạnh)
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
87
Bốn Pháp Phát Triển Trí Huệ Bốn Pháp Phát Triển Trí Huệ
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
127
Bài Kinh Hạt Muối Bài Kinh Hạt Muối
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
113
Ăn Ăn
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
165
Ba Điều Không Ai Thay Thế Ba Điều Không Ai Thay Thế
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
109
Pháp Môn Dược Sư Pháp Môn Dược Sư
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
57
Phước Điền Thù Thắng Phước Điền Thù Thắng
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
221
Ba Chữ Gồm Thâu Pháp Yếu Ba Chữ Gồm Thâu Pháp Yếu
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
148
Kiết Tường Như Ý Kiết Tường Như Ý
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
134
Dược Sư Vị Đại Y Vương Dược Sư Vị Đại Y Vương
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
122
Ngày Rằm Tháng Giêng Ngày Rằm Tháng Giêng
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
326
Đường Lối Tu Hành Theo Tịnh Độ (Giảng Tại Chùa Chánh Kiến) Đường Lối Tu Hành Theo Tịnh Độ (Giảng Tại Chùa Chánh Kiến)
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
229
Phương Thuốc Thần Diệu Phương Thuốc Thần Diệu
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
473
Nhất Cú Di Đà Nhất Sanh Thành Tựu Nhất Cú Di Đà Nhất Sanh Thành Tựu
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
515
Năm Ất Mùi Kể Chuyện Dê Năm Ất Mùi Kể Chuyện Dê
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
726
Hướng Về Từ Phụ A Di Đà Hướng Về Từ Phụ A Di Đà
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
477
Nghe Nghe
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
459
Lo Tu Như Lo Tết Lo Tu Như Lo Tết
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
458
Dưới Bóng Cha Lành Dưới Bóng Cha Lành
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
315
Niệm Phật Và Tu Phước Niệm Phật Và Tu Phước
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
764
Con Đường Giác Ngộ Con Đường Giác Ngộ
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
532
Hướng Vọng Liên Bang Hướng Vọng Liên Bang
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
377
Trở Về Trở Về
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
408
Điều Răn Nên Nhớ Điều Răn Nên Nhớ
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
442
Tiếng Chuông Cảnh Tỉnh Tiếng Chuông Cảnh Tỉnh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
405
Niết Bàn Gần Hay Xa Niết Bàn Gần Hay Xa
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
301
Thuyền Về Bến Giác (Kỳ 2) Thuyền Về Bến Giác (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
660
Xuất Gia Công Đức Xuất Gia Công Đức
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
537
Số 1 Số 1
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
487
Sáu Tên Giặc Sáu Tên Giặc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
787
Sinh Thuận Tử An Sinh Thuận Tử An
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
916
Đời Người Trong Một Câu Đời Người Trong Một Câu
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
899
Chánh Hạnh Niệm Phật (Giảng Tại Chùa Phước Hội) Chánh Hạnh Niệm Phật (Giảng Tại Chùa Phước Hội)
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
749
Buông Xả Buông Xả
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
929
Biết Sống Tùy Duyên Biết Sống Tùy Duyên
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
786
Nhìn Cho Thấu Buông Cho Trót Nhìn Cho Thấu Buông Cho Trót
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
976
Về Nhà Về Nhà
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
815
Bí Quyết Tu Hành Một Đời Thành Tựu Bí Quyết Tu Hành Một Đời Thành Tựu
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
1,123
Tu Ba Nghiệp Tu Ba Nghiệp
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
758
Giữ Tâm Tốt Giữ Tâm Tốt
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
898
Yếu Tố Nhân Cách Quyết Định Vãng Sanh Yếu Tố Nhân Cách Quyết Định Vãng Sanh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
586
Điều Kiện Vãng Sanh Và Phẩm Vị Cao Thấp Điều Kiện Vãng Sanh Và Phẩm Vị Cao Thấp
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
577
Chuyển Ngũ Trược Thành Ngũ Thanh Chuyển Ngũ Trược Thành Ngũ Thanh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
462
10 Quả Báo Thù Thắng Của Việc Không Sát Sanh 10 Quả Báo Thù Thắng Của Việc Không Sát Sanh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
1,037
Khó Thay Khó Thay
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
732