Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Nữ Như Lan

Có tất cả 435 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Phương Thuốc Thần Diệu Phương Thuốc Thần Diệu
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
257
Nhất Cú Di Đà Nhất Sanh Thành Tựu Nhất Cú Di Đà Nhất Sanh Thành Tựu
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
395
Năm Ất Mùi Kể Chuyện Dê Năm Ất Mùi Kể Chuyện Dê
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
551
Hướng Về Từ Phụ A Di Đà Hướng Về Từ Phụ A Di Đà
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
368
Nghe Nghe
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
345
Lo Tu Như Lo Tết Lo Tu Như Lo Tết
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
369
Dưới Bóng Cha Lành Dưới Bóng Cha Lành
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
233
Niệm Phật Và Tu Phước Niệm Phật Và Tu Phước
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
646
Con Đường Giác Ngộ Con Đường Giác Ngộ
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
438
Hướng Vọng Liên Bang Hướng Vọng Liên Bang
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
330
Trở Về Trở Về
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
351
Điều Răn Nên Nhớ Điều Răn Nên Nhớ
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
371
Tiếng Chuông Cảnh Tỉnh Tiếng Chuông Cảnh Tỉnh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
338
Niết Bàn Gần Hay Xa Niết Bàn Gần Hay Xa
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
253
Thuyền Về Bến Giác (Kỳ 2) Thuyền Về Bến Giác (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
606
Xuất Gia Công Đức Xuất Gia Công Đức
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
485
Số 1 Số 1
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
440
Sáu Tên Giặc Sáu Tên Giặc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
728
Sinh Thuận Tử An Sinh Thuận Tử An
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
837
Đời Người Trong Một Câu Đời Người Trong Một Câu
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
821
Chánh Hạnh Niệm Phật Chánh Hạnh Niệm Phật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
693
Buông Xả Buông Xả
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
842
Biết Sống Tùy Duyên Biết Sống Tùy Duyên
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
695
Nhìn Cho Thấu Buông Cho Trót Nhìn Cho Thấu Buông Cho Trót
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
903
Về Nhà Về Nhà
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
769
Bí Quyết Tu Hành Một Đời Thành Tựu Bí Quyết Tu Hành Một Đời Thành Tựu
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
783
Tu Ba Nghiệp Tu Ba Nghiệp
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
687
Giữ Tâm Tốt Giữ Tâm Tốt
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
800
Yếu Tố Nhân Cách Quyết Định Vãng Sanh Yếu Tố Nhân Cách Quyết Định Vãng Sanh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
534
Điều Kiện Vãng Sanh Và Phẩm Vị Cao Thấp Điều Kiện Vãng Sanh Và Phẩm Vị Cao Thấp
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
523
Chuyển Ngũ Trược Thành Ngũ Thanh Chuyển Ngũ Trược Thành Ngũ Thanh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
408
10 Quả Báo Thù Thắng Của Việc Không Sát Sanh 10 Quả Báo Thù Thắng Của Việc Không Sát Sanh
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
973
Khó Thay Khó Thay
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
671
3 Hạnh Người Niệm Phật 3 Hạnh Người Niệm Phật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
746
Những Điều Dễ Và Khó Trong Đời Những Điều Dễ Và Khó Trong Đời
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
1,606
Di Dân Về Cực Lạc Di Dân Về Cực Lạc
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
1,075
Mở Mắt Và Nhắm Mắt Mở Mắt Và Nhắm Mắt
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
1,087
Hai Mặt Của Cuộc Đời Hai Mặt Của Cuộc Đời
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
1,170
Chuyển Hóa Những Tính Xấu Chuyển Hóa Những Tính Xấu
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
1,001
Hãy Tập Như Phật Hãy Tập Như Phật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
888
Cõi Mù Trong Ta Cõi Mù Trong Ta
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
736
Đừng Để Mất Đi Đừng Để Mất Đi
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
1,030
Làm Sao Giữ Được Điều Không Thể Làm Sao Giữ Được Điều Không Thể
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
832
Mảnh Giấy Cuộc Đời Mảnh Giấy Cuộc Đời
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
707
Nuôi Dưỡng Đức Tính Tốt Nuôi Dưỡng Đức Tính Tốt
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
778
Những Thứ Quý Hơn Vàng Những Thứ Quý Hơn Vàng
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
943
Giữ Mình Trong Sạch Giữ Mình Trong Sạch
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
674
Một Môn Thâm Nhập Trường Kỳ Huân Tu Một Môn Thâm Nhập Trường Kỳ Huân Tu
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
583
Thắp Sáng Ngọn Đèn Tâm Thắp Sáng Ngọn Đèn Tâm
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
800
Nhất Tâm Niệm Phật Vạn Duyên Buông Nhất Tâm Niệm Phật Vạn Duyên Buông
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
990