Thành viên

Nhớ tôi

Thích Giác Hạnh

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Giác Hạnh

Có tất cả 141 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Ý nghĩa cầu nguyện Ý nghĩa cầu nguyện
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,364
Sự Nhiệm Mầu Của Pháp Môn Niệm Phật (Giảng tại Tu Viện Tường Vân) Sự Nhiệm Mầu Của Pháp Môn Niệm Phật (Giảng tại Tu Viện Tường Vân)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
6,432
Chọn Pháp Tu Thời Mạt Pháp Chọn Pháp Tu Thời Mạt Pháp
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,462
Thuốc Hay Thuốc Hay
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,533
Tâm Bệnh, Thân Bệnh Tâm Bệnh, Thân Bệnh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,575
Thay Tâm Đổi Tánh Thay Tâm Đổi Tánh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,734
Sanh Tử Khổ Đau Sanh Tử Khổ Đau
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,518
Tu Là Chuyển Nghiệp Tu Là Chuyển Nghiệp
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,755
Lợi Ích Của Sự Hộ Niệm Lợi Ích Của Sự Hộ Niệm
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,572
Khai Thị Định Cộng Giới (2/2) Khai Thị Định Cộng Giới (2/2)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,646
Khai Thị Định Cộng Giới (1/2) Khai Thị Định Cộng Giới (1/2)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,887
Nhân Duyên Tái Sanh (2/2) Nhân Duyên Tái Sanh (2/2)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,807
Nhân Duyên Tái Sanh (1/2) Nhân Duyên Tái Sanh (1/2)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,028
Phật Pháp Tùy Duyên Phật Pháp Tùy Duyên
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,596
Yếu Chỉ Tịnh Độ Yếu Chỉ Tịnh Độ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,689
Cánh cửa hạnh phúc Cánh cửa hạnh phúc
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,709
Ai cho ta bình an Ai cho ta bình an
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,060
Cám ơn cuộc đời Cám ơn cuộc đời
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,543
Chết đi về đâu - 01 Chết đi về đâu - 01
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,361
Công đức sinh thành Công đức sinh thành
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,617
Địa ngục ở đâu - Trọn bộ (02 phần) Địa ngục ở đâu - Trọn bộ (02 phần)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,779
Giá trị sự cầu nguyện Giá trị sự cầu nguyện
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,428
Khai thị và trợ duyên Khai thị và trợ duyên
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,739
Khúc gỗ trôi sông Khúc gỗ trôi sông
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,406
Lợi ích việc giữ giới - Trọn bộ (02 phần) Lợi ích việc giữ giới - Trọn bộ (02 phần)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,446
Nghe dễ mà tu khó Nghe dễ mà tu khó
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,151
Niệm Phật Để Thành Phật Niệm Phật Để Thành Phật
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,463
Niệm Phật sám pháp Niệm Phật sám pháp
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,891
Phật dạy bốn pháp tu Phật dạy bốn pháp tu
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,258
Sống hạnh phúc chết an vui Sống hạnh phúc chết an vui
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,462
Thân bệnh, tâm bệnh Thân bệnh, tâm bệnh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,457
Thân đâu tâm đó Thân đâu tâm đó
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,297
Yếu chỉ Tịnh độ Yếu chỉ Tịnh độ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,246
Mười Công Đức Niệm Phật - HT. Thích Giác Hạnh Mười Công Đức Niệm Phật - HT. Thích Giác Hạnh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,066
Chuyện lạ thế kỉ 21 - HT. Giác Hạnh giảng Chuyện lạ thế kỉ 21 - HT. Giác Hạnh giảng
Tác giả: Thích Giác Hạnh
7,922
Tâm bệnh - HT. Thích Giác Hạnh giảng Tâm bệnh - HT. Thích Giác Hạnh giảng
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,116
Thuốc hay - HT. Thích Giác Hạnh giảng Thuốc hay - HT. Thích Giác Hạnh giảng
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,779
Thỉnh chuyển pháp luân - HT. Thích Giác Hạnh Thỉnh chuyển pháp luân - HT. Thích Giác Hạnh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,365
Nấc thang cuộc đời - HT. Thích Giác Hạnh giảng Nấc thang cuộc đời - HT. Thích Giác Hạnh giảng
Tác giả: Thích Giác Hạnh
7,354
Hãy chọn pháp tu - HT. Thích Giác Hạnh Hãy chọn pháp tu - HT. Thích Giác Hạnh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,284
Sự Mầu Nhiệm Của Công Đức Niệm Phật - HT.Thích Giác Hạnh Sự Mầu Nhiệm Của Công Đức Niệm Phật - HT.Thích Giác Hạnh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
10,885