Thành viên

Nhớ tôi

Thích Giác Hạnh

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Giác Hạnh

Có tất cả 206 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Vu Lan Thắng Hội Vu Lan Thắng Hội
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,414
An Cư Kiết Hạ An Cư Kiết Hạ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,472
Tìm Cho Mình Một Hướng Đi Tìm Cho Mình Một Hướng Đi
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,954
Ai Làm Cho Ta Khổ Ai Làm Cho Ta Khổ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,766
Những Câu Chuyện Tâm Linh (Kỳ 3) Những Câu Chuyện Tâm Linh (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
14,572
Chữ Tài Và Chữ Tâm Chữ Tài Và Chữ Tâm
Tác giả: Thích Giác Hạnh
10,928
Cơ Duyên Cơ Duyên
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,585
Chuyện Âm Phủ Chuyện Âm Phủ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
6,001
Phật Đản Sanh Phật Đản Sanh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,070
Tu Nhân Làm Người Tu Nhân Làm Người
Tác giả: Thích Giác Hạnh
5,626
Đạo Đức Nhà Phật Đạo Đức Nhà Phật
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,428
Công Đức Của Pháp Bố Thí Công Đức Của Pháp Bố Thí
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,576
Giới Tướng (Trọn Bài, 1 Phần) Giới Tướng (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,607
Mẩu Chuyện Linh Cảm Mẩu Chuyện Linh Cảm
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,901
Tâm Sanh Các Pháp Sanh Tâm Sanh Các Pháp Sanh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,700
Khai Tâm Khai Tâm
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,509
Căn Bản Về Pháp Môn Tịnh Độ Căn Bản Về Pháp Môn Tịnh Độ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,560
Vài Câu Chuyện Về Đạo Lý Vài Câu Chuyện Về Đạo Lý
Tác giả: Thích Giác Hạnh
7,966
Nhân Duyên Niệm Phật Nhân Duyên Niệm Phật
Tác giả: Thích Giác Hạnh
6,617
Mẫu Chuyện Linh Cảm Mẫu Chuyện Linh Cảm
Tác giả: Thích Giác Hạnh
9,024
Thiên Đường Và Địa Ngục Thiên Đường Và Địa Ngục
Tác giả: Thích Giác Hạnh
6,125
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Giác Hạnh
6,659
Phước Và Tội Phước Và Tội
Tác giả: Thích Giác Hạnh
5,828
Tạ Đàn Dược Sư Tạ Đàn Dược Sư
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,369
Nghĩa Mầu Của Vu Lan Nghĩa Mầu Của Vu Lan
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,842
Những Câu Chuyện Tâm Linh Những Câu Chuyện Tâm Linh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
18,026
Tâm Linh Gắn Liền Với Đời Sống Con Người Tâm Linh Gắn Liền Với Đời Sống Con Người
Tác giả: Thích Giác Hạnh
12,025
Nói Dễ Mà Làm Thì Khó Nói Dễ Mà Làm Thì Khó
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,338
Phật Dạy Bốn Pháp Tu Cho Cư Sĩ Phật Dạy Bốn Pháp Tu Cho Cư Sĩ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
6,667
Tài Sản Không Bao Giờ Mất (Giảng Tại Chùa Pháp Thường) Tài Sản Không Bao Giờ Mất (Giảng Tại Chùa Pháp Thường)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,690
Chọn Pháp Tu Thời Mạt Pháp Chọn Pháp Tu Thời Mạt Pháp
Tác giả: Thích Giác Hạnh
5,915
Chữ Hiếu Trong Tinh Thần Nhà Phật Chữ Hiếu Trong Tinh Thần Nhà Phật
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,596
Công Đức Niệm Phật (Giảng Tại Niệm Phật Đường Hoằng Pháp) Công Đức Niệm Phật (Giảng Tại Niệm Phật Đường Hoằng Pháp)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
5,808
Hoằng Pháp và Hộ Pháp Hoằng Pháp và Hộ Pháp
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,555
Lời Phát Nguyện Của Vân Thê Đại Sư Lời Phát Nguyện Của Vân Thê Đại Sư
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,481
Lợi Ích Của Sự Hộ Niệm Cho Người Lâm Chung Lợi Ích Của Sự Hộ Niệm Cho Người Lâm Chung
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,506
Sáu nghĩa thù thắng của Tam Bảo Sáu nghĩa thù thắng của Tam Bảo
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,037
Người nội trợ tu Bồ-tát đạo Người nội trợ tu Bồ-tát đạo
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,334
Tâm Linh Sự Mầu Nhiệm Tâm Linh Sự Mầu Nhiệm
Tác giả: Thích Giác Hạnh
33,175
Đức Tin Của Người Phật Tử Đức Tin Của Người Phật Tử
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,500
Tâm Bệnh Thân Bệnh Tâm Bệnh Thân Bệnh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
11,130
Sau Khi Chết Đi Về Đâu? Sau Khi Chết Đi Về Đâu?
Tác giả: Thích Giác Hạnh
10,938
Sách Tấn Tu Học Sách Tấn Tu Học
Tác giả: Thích Giác Hạnh
5,346
Hiếu Ân Hiếu Ân
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,395
Căn Bản Của Tịnh Độ Căn Bản Của Tịnh Độ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,235
Sáu Nghĩa Thù Thắng Của Tam Bảo Sáu Nghĩa Thù Thắng Của Tam Bảo
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,698
Mầu Nhiệm Của Pháp Môn Niệm Phật (Giảng tại Chùa Vô Ưu) (Có Phụ Đề) Mầu Nhiệm Của Pháp Môn Niệm Phật (Giảng tại Chùa Vô Ưu) (Có Phụ Đề)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
10,865
Nghi Vấn Tịnh Độ Nghi Vấn Tịnh Độ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
5,613
Quyết Định Vãng Sanh Quyết Định Vãng Sanh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
9,318
Bảy Phương Pháp Bố Thí Bảy Phương Pháp Bố Thí
Tác giả: Thích Giác Hạnh
10,018