Thành viên

Nhớ tôi

Thích Giác Hạnh

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề Thích Giác Hạnh

Có tất cả 207 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Người Nội Trợ Tu Bồ Tát Đạo Người Nội Trợ Tu Bồ Tát Đạo
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,299
Vu Lan Thắng Hội Vu Lan Thắng Hội
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,437
An Cư Kiết Hạ An Cư Kiết Hạ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,490
Tìm Cho Mình Một Hướng Đi Tìm Cho Mình Một Hướng Đi
Tác giả: Thích Giác Hạnh
5,002
Ai Làm Cho Ta Khổ Ai Làm Cho Ta Khổ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,806
Những Câu Chuyện Tâm Linh (Kỳ 3) Những Câu Chuyện Tâm Linh (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
14,726
Chữ Tài Và Chữ Tâm Chữ Tài Và Chữ Tâm
Tác giả: Thích Giác Hạnh
11,000
Cơ Duyên Cơ Duyên
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,619
Chuyện Âm Phủ Chuyện Âm Phủ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
6,047
Phật Đản Sanh Phật Đản Sanh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,089
Tu Nhân Làm Người Tu Nhân Làm Người
Tác giả: Thích Giác Hạnh
5,683
Đạo Đức Nhà Phật Đạo Đức Nhà Phật
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,505
Công Đức Của Pháp Bố Thí Công Đức Của Pháp Bố Thí
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,616
Giới Tướng (Trọn Bài, 1 Phần) Giới Tướng (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,640
Mẩu Chuyện Linh Cảm Mẩu Chuyện Linh Cảm
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,925
Tâm Sanh Các Pháp Sanh Tâm Sanh Các Pháp Sanh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,723
Khai Tâm Khai Tâm
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,550
Căn Bản Về Pháp Môn Tịnh Độ Căn Bản Về Pháp Môn Tịnh Độ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,587
Vài Câu Chuyện Về Đạo Lý Vài Câu Chuyện Về Đạo Lý
Tác giả: Thích Giác Hạnh
8,002
Nhân Duyên Niệm Phật Nhân Duyên Niệm Phật
Tác giả: Thích Giác Hạnh
6,638
Mẫu Chuyện Linh Cảm Mẫu Chuyện Linh Cảm
Tác giả: Thích Giác Hạnh
9,077
Thiên Đường Và Địa Ngục Thiên Đường Và Địa Ngục
Tác giả: Thích Giác Hạnh
6,166
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Giác Hạnh
6,706
Phước Và Tội Phước Và Tội
Tác giả: Thích Giác Hạnh
5,860
Tạ Đàn Dược Sư Tạ Đàn Dược Sư
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,390
Nghĩa Mầu Của Vu Lan Nghĩa Mầu Của Vu Lan
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,866
Những Câu Chuyện Tâm Linh Những Câu Chuyện Tâm Linh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
18,173
Tâm Linh Gắn Liền Với Đời Sống Con Người Tâm Linh Gắn Liền Với Đời Sống Con Người
Tác giả: Thích Giác Hạnh
12,129
Nói Dễ Mà Làm Thì Khó Nói Dễ Mà Làm Thì Khó
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,365
Phật Dạy Bốn Pháp Tu Cho Cư Sĩ Phật Dạy Bốn Pháp Tu Cho Cư Sĩ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
6,715
Tài Sản Không Bao Giờ Mất (Giảng Tại Chùa Pháp Thường) Tài Sản Không Bao Giờ Mất (Giảng Tại Chùa Pháp Thường)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,724
Chọn Pháp Tu Thời Mạt Pháp Chọn Pháp Tu Thời Mạt Pháp
Tác giả: Thích Giác Hạnh
5,959
Chữ Hiếu Trong Tinh Thần Nhà Phật Chữ Hiếu Trong Tinh Thần Nhà Phật
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,635
Công Đức Niệm Phật (Giảng Tại Niệm Phật Đường Hoằng Pháp) Công Đức Niệm Phật (Giảng Tại Niệm Phật Đường Hoằng Pháp)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
5,856
Hoằng Pháp và Hộ Pháp Hoằng Pháp và Hộ Pháp
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,584
Lời Phát Nguyện Của Vân Thê Đại Sư Lời Phát Nguyện Của Vân Thê Đại Sư
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,520
Lợi Ích Của Sự Hộ Niệm Cho Người Lâm Chung Lợi Ích Của Sự Hộ Niệm Cho Người Lâm Chung
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,535
Sáu nghĩa thù thắng của Tam Bảo Sáu nghĩa thù thắng của Tam Bảo
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,078
Người nội trợ tu Bồ-tát đạo Người nội trợ tu Bồ-tát đạo
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,357
Tâm Linh Sự Mầu Nhiệm Tâm Linh Sự Mầu Nhiệm
Tác giả: Thích Giác Hạnh
33,427
Đức Tin Của Người Phật Tử Đức Tin Của Người Phật Tử
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,530
Tâm Bệnh Thân Bệnh Tâm Bệnh Thân Bệnh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
11,170
Sau Khi Chết Đi Về Đâu? Sau Khi Chết Đi Về Đâu?
Tác giả: Thích Giác Hạnh
11,035
Sách Tấn Tu Học Sách Tấn Tu Học
Tác giả: Thích Giác Hạnh
5,383
Hiếu Ân Hiếu Ân
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,414
Căn Bản Của Tịnh Độ Căn Bản Của Tịnh Độ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,267
Sáu Nghĩa Thù Thắng Của Tam Bảo Sáu Nghĩa Thù Thắng Của Tam Bảo
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,727
Mầu Nhiệm Của Pháp Môn Niệm Phật (Giảng tại Chùa Vô Ưu) (Có Phụ Đề) Mầu Nhiệm Của Pháp Môn Niệm Phật (Giảng tại Chùa Vô Ưu) (Có Phụ Đề)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
10,916
Nghi Vấn Tịnh Độ Nghi Vấn Tịnh Độ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
5,647
Quyết Định Vãng Sanh Quyết Định Vãng Sanh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
9,381