Thành viên

Nhớ tôi

sám hối

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề sám hối

Có tất cả 178 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Vì Sao Nên Sám Hối Vì Sao Nên Sám Hối
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
62
Ca Cổ Phật Giáo - Sám Hối Ca Cổ Phật Giáo - Sám Hối
Tác giả: Thích Vạn Mãn
782
Kinh sám hối hồng danh Kinh sám hối hồng danh
Tác giả: Thích Vạn Mãn
1,028
Muốn gì được nấy Muốn gì được nấy
Tác giả: Thích Chân Quang
182
Nhân quả linh động Nhân quả linh động
Tác giả: Thích Chân Quang
210
Đừng chờ đợi Đừng chờ đợi
Tác giả: Thích Chân Quang
197
Sám Hối Có Hết Tội Không Sám Hối Có Hết Tội Không
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
338
Sám hối Sám hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
84
Sám Hối Theo Phật Giáo (phần 1) Sám Hối Theo Phật Giáo (phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
45
Sám Hối Theo Phật Giáo (phần 2) Sám Hối Theo Phật Giáo (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
31
Thọ Giới, Học Giới và Trì Giới (phần 2) Thọ Giới, Học Giới và Trì Giới (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
30
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Thiện Chơn
54
Hồng Danh Bảo Sám 02 Hồng Danh Bảo Sám 02
Tác giả: Thích Minh Duyên
37
Thành tâm sám hối Thành tâm sám hối
Tác giả: Quỳnh Loan
633
Văn Phát Nguyện Sám Hối Văn Phát Nguyện Sám Hối
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
267
Sám Hối Hồng Danh Sám Hối Hồng Danh
Tác giả: Thích Chiếu Túc
3,726
Pháp Hạnh Sám Hối Pháp Hạnh Sám Hối
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,148
Sám Hối Có Hết Tội Không? Sám Hối Có Hết Tội Không?
Tác giả: Thích Thông Triết
345
Nghe câu kinh hối hận giật mình Nghe câu kinh hối hận giật mình
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,171
Sám Hối Tội Căn Sám Hối Tội Căn
Tác giả: Thích Trí Quảng
1,467
Sám Hối Hồng Danh Sám Hối Hồng Danh
Tác giả: Thích Trí Quảng
587
Sám hối Sám hối
Tác giả: Thích Giác Hạnh
770
Sám hối hồng danh(P3) Sám hối hồng danh(P3)
Tác giả: Thích Trí Quảng
382
Sám hối hồng danh(P2) Sám hối hồng danh(P2)
Tác giả: Thích Trí Quảng
398
Sám hối hồng danh(P1) Sám hối hồng danh(P1)
Tác giả: Thích Trí Quảng
480
Phương thức sám hối (7/11/2015) Phương thức sám hối (7/11/2015)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,157
Vấn đáp: So sánh học thuyết Vấn đáp: So sánh học thuyết "Rửa tội" và "Sám hối"
Tác giả: Thích Nhật Từ
730
Nhất Tâm Sám Hối Nhất Tâm Sám Hối
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,968
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,125
Hỏi Đáp 17: Lạy Sám Hối 09.08.2015 Hỏi Đáp 17: Lạy Sám Hối 09.08.2015
Tác giả: Thích Thiện Hữu
444
Văn Phát Nguyện Sám Hối (Nguyên Tác: Pháp Sư Tịnh Không) Văn Phát Nguyện Sám Hối (Nguyên Tác: Pháp Sư Tịnh Không)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
3,903
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
562
Diễn Đọc Nghi Thức Đại Sám Hối Trước 88 Vị Phật (Kinh Hồng Danh Sám Hối) Diễn Đọc Nghi Thức Đại Sám Hối Trước 88 Vị Phật (Kinh Hồng Danh Sám Hối)
Tác giả: Phật Âm
5,196
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 7) - Sám Hối Nghiệp Chướng, Làm Mới Thân Tâm, Nhẫn Nhục Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 7) - Sám Hối Nghiệp Chướng, Làm Mới Thân Tâm, Nhẫn Nhục
Tác giả: Thích Tuệ Hải
1,769
Sám Hối Là Bước Đầu Tu Học Sám Hối Là Bước Đầu Tu Học
Tác giả: Thích Pháp Hải
639
Nhạc Sám Hối Tụng Kinh Hằng Ngày Nhạc Sám Hối Tụng Kinh Hằng Ngày
Tác giả: Phật Âm
3,254
Sự Mầu Nhiệm Của Pháp Sám Hối (Giảng Tại Niệm Phật Đường Phổ Quang) Sự Mầu Nhiệm Của Pháp Sám Hối (Giảng Tại Niệm Phật Đường Phổ Quang)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,559
Trợ Hạnh (Phần 2) - Sám Hối Và Tha Lực Trợ Hạnh (Phần 2) - Sám Hối Và Tha Lực
Tác giả: Thích Phước Đức
612
Ích Lợi Phương Pháp Sám Hối Ích Lợi Phương Pháp Sám Hối
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,604
Sám Hối Để Làm Gì Sám Hối Để Làm Gì
Tác giả: Thích Trí Huệ
3,135
Sự Mầu Nhiệm Của Phương Pháp Sám Hối Sự Mầu Nhiệm Của Phương Pháp Sám Hối
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,093
Nhạc Sám Mười Nguyện (Có Phụ Đề, Hình Động) Nhạc Sám Mười Nguyện (Có Phụ Đề, Hình Động)
Tác giả: Phật Âm
2,020
Sám Hối (Bài 2) Sám Hối (Bài 2)
Tác giả: Thích Từ Trung
359
Sám Hối (Bài  1) Sám Hối (Bài 1)
Tác giả: Thích Từ Trung
479
Chơn Sám Hối Chơn Sám Hối
Tác giả: Thích Thiện Thuận
2,536
Tụng Sám Hối Sáu Căn Tụng Sám Hối Sáu Căn
Tác giả: Thích Pháp Hòa
7,600
Sám Hối 1 Sám Hối 1
Tác giả: Thích Từ Trung
379
Sám Hối 3 Sám Hối 3
Tác giả: Thích Từ Trung
363
Sám Hối 2 Sám Hối 2
Tác giả: Thích Từ Trung
349
Sám Hối 4 Sám Hối 4
Tác giả: Thích Từ Trung
345