Thành viên

Nhớ tôi

sám hối

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề sám hối

Có tất cả 198 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Sám Hối Mùa Vu Lan Sám Hối Mùa Vu Lan
Tác giả: Thích Vạn Mãn
103
Chánh Pháp Là Gì - Tại Tịnh Thất Thiện Chí Bình Dương. Chánh Pháp Là Gì - Tại Tịnh Thất Thiện Chí Bình Dương.
Tác giả: Thích Trung Đạo
181
Hỏi đáp: Sám hối - Nhân quả - Kinh sách Hỏi đáp: Sám hối - Nhân quả - Kinh sách
Tác giả: Thích Viên Minh
82
Tổng hợp các bài Tụng Kinh Sám Hối Tổng hợp các bài Tụng Kinh Sám Hối
Tác giả: Thích Trí Thoát
2,781
Kinh A Di Đà (B4) Kinh A Di Đà (B4)
Tác giả: Thích Minh Duyên
68
Hồng Danh Bảo Sám (B3) Hồng Danh Bảo Sám (B3)
Tác giả: Thích Minh Duyên
114
Sám Hối Có Hết Tội Không Sám Hối Có Hết Tội Không
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
442
Đạo Đế Đạo Đế
Tác giả: Thích Minh Duyên
107
Bát Chánh Đạo Bát Chánh Đạo
Tác giả: Thích Minh Duyên
110
Bố Thí và Cúng Dường Bố Thí và Cúng Dường
Tác giả: Thích Minh Duyên
95
Kinh A Di Đà Giảng Giải Kinh A Di Đà Giảng Giải
Tác giả: Thích Minh Duyên
86
Hồng Danh Bảo Sám 7 Hồng Danh Bảo Sám 7
Tác giả: Thích Minh Duyên
75
Hồng Danh Bảo Sám 5 Hồng Danh Bảo Sám 5
Tác giả: Thích Minh Duyên
66
Hồng Danh Bảo Sám 4 Hồng Danh Bảo Sám 4
Tác giả: Thích Minh Duyên
56
Hồng Danh Bảo Sám 6 Hồng Danh Bảo Sám 6
Tác giả: Thích Minh Duyên
67
Ý Nghĩa Thọ Trì Kinh Dược Sư Ý Nghĩa Thọ Trì Kinh Dược Sư
Tác giả: Thích Minh Duyên
72
Phật Giáo Việt Nam Thời Kỳ Du Nhập Phật Giáo Việt Nam Thời Kỳ Du Nhập
Tác giả: Thích Minh Duyên
110
Ý Nghĩa Thọ Trì Các Thời Khóa Tụng Ý Nghĩa Thọ Trì Các Thời Khóa Tụng
Tác giả: Thích Minh Duyên
71
Kinh A DI ĐÀ 3 Kinh A DI ĐÀ 3
Tác giả: Thích Minh Duyên
84
Kinh A Di Đà (phần 2) Kinh A Di Đà (phần 2)
Tác giả: Thích Minh Duyên
85
Vì Sao Nên Sám Hối Vì Sao Nên Sám Hối
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
260
Ca Cổ Phật Giáo - Sám Hối Ca Cổ Phật Giáo - Sám Hối
Tác giả: Thích Vạn Mãn
2,216
Kinh sám hối hồng danh Kinh sám hối hồng danh
Tác giả: Thích Vạn Mãn
1,528
Muốn gì được nấy Muốn gì được nấy
Tác giả: Thích Chân Quang
360
Nhân quả linh động Nhân quả linh động
Tác giả: Thích Chân Quang
425
Đừng chờ đợi Đừng chờ đợi
Tác giả: Thích Chân Quang
392
Sám Hối Có Hết Tội Không Sám Hối Có Hết Tội Không
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
466
Sám hối Sám hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
162
Sám Hối Theo Phật Giáo (phần 1) Sám Hối Theo Phật Giáo (phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
88
Sám Hối Theo Phật Giáo (phần 2) Sám Hối Theo Phật Giáo (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
89
Thọ Giới, Học Giới và Trì Giới (phần 2) Thọ Giới, Học Giới và Trì Giới (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
74
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Thiện Chơn
112
Hồng Danh Bảo Sám 02 Hồng Danh Bảo Sám 02
Tác giả: Thích Minh Duyên
93
Thành tâm sám hối Thành tâm sám hối
Tác giả: Quỳnh Loan
1,037
Văn Phát Nguyện Sám Hối Văn Phát Nguyện Sám Hối
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
462
Sám Hối Hồng Danh Sám Hối Hồng Danh
Tác giả: Thích Chiếu Túc
4,016
Pháp Hạnh Sám Hối Pháp Hạnh Sám Hối
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,264
Sám Hối Có Hết Tội Không? Sám Hối Có Hết Tội Không?
Tác giả: Thích Thông Triết
410
Nghe câu kinh hối hận giật mình Nghe câu kinh hối hận giật mình
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,340
Sám Hối Tội Căn Sám Hối Tội Căn
Tác giả: Thích Trí Quảng
1,616
Sám Hối Hồng Danh Sám Hối Hồng Danh
Tác giả: Thích Trí Quảng
709
Sám hối Sám hối
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,006
Sám hối hồng danh(P3) Sám hối hồng danh(P3)
Tác giả: Thích Trí Quảng
433
Sám hối hồng danh(P2) Sám hối hồng danh(P2)
Tác giả: Thích Trí Quảng
488
Sám hối hồng danh(P1) Sám hối hồng danh(P1)
Tác giả: Thích Trí Quảng
570
Phương thức sám hối (7/11/2015) Phương thức sám hối (7/11/2015)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,264
Vấn đáp: So sánh học thuyết Vấn đáp: So sánh học thuyết "Rửa tội" và "Sám hối"
Tác giả: Thích Nhật Từ
832
Nhất Tâm Sám Hối Nhất Tâm Sám Hối
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,083
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,321
Hỏi Đáp 17: Lạy Sám Hối 09.08.2015 Hỏi Đáp 17: Lạy Sám Hối 09.08.2015
Tác giả: Thích Thiện Hữu
498