Thành viên

Nhớ tôi

sám hối

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề sám hối

Có tất cả 138 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Sự Mầu Nhiệm Của Phương Pháp Sám Hối Sự Mầu Nhiệm Của Phương Pháp Sám Hối
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,420
Nhạc Sám Mười Nguyện (Có Phụ Đề, Hình Động) Nhạc Sám Mười Nguyện (Có Phụ Đề, Hình Động)
Tác giả: Phật Âm
647
Sám Hối (Bài 2) Sám Hối (Bài 2)
Tác giả: Thích Từ Trung
108
Sám Hối (Bài  1) Sám Hối (Bài 1)
Tác giả: Thích Từ Trung
167
Chơn Sám Hối Chơn Sám Hối
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,451
Tụng Sám Hối Sáu Căn Tụng Sám Hối Sáu Căn
Tác giả: Thích Pháp Hòa
4,266
Sám Hối 1 Sám Hối 1
Tác giả: Thích Từ Trung
113
Sám Hối 3 Sám Hối 3
Tác giả: Thích Từ Trung
92
Sám Hối 2 Sám Hối 2
Tác giả: Thích Từ Trung
92
Sám Hối 4 Sám Hối 4
Tác giả: Thích Từ Trung
90
Bao nhiêu lầm lỡ cũng do tâm Bao nhiêu lầm lỡ cũng do tâm
Tác giả: Thích Minh Niệm
533
Chân Thật Sám Hối Chân Thật Sám Hối
Tác giả: Thích Trí Quảng
1,483
Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 64: Sám Nguyện Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 64: Sám Nguyện
Tác giả: Thích Nhất Hạnh
402
Sám Hối Nghiệp Chướng Sám Hối Nghiệp Chướng
Tác giả: Thích Nữ Như Tuyết
595
Xin Thành Tâm Sám Hối (Rất Hay) Xin Thành Tâm Sám Hối (Rất Hay)
Tác giả: Diệu Thắm
2,521
Con Xin Sám Hối Con Xin Sám Hối
Tác giả: Hồ Quang Hiếu - Hạ Trâm
1,435
Sám Hối Chuyển Hóa Khổ Đau Sám Hối Chuyển Hóa Khổ Đau
Tác giả: Thích Trí Huệ
2,083
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thanh Ngân
830
Sám Hối - Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Sám Hối - Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm
Tác giả: Phật Âm
2,758
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
755
Hồi Đầu Hồi Đầu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,311
Sám Hối Sáu Căn (Tụng) Sám Hối Sáu Căn (Tụng)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
3,060
Xin Cho Con Sám Hối Xin Cho Con Sám Hối
Tác giả: Phật Âm
3,409
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Tắc Huê
619
Biết Mình Có Lỗi và Không Lỗi Biết Mình Có Lỗi và Không Lỗi
Tác giả: Thích Nguyên Hạnh
353
Cho Con Lời Xin Lỗi Cho Con Lời Xin Lỗi
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
428
Ý nghĩa Sám Hối Ý nghĩa Sám Hối
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
417
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
400
Hãy Nói Lời Xin Lỗi Hãy Nói Lời Xin Lỗi
Tác giả: Thích Nguyên Hạnh
449
Sám hối tội lỗi Sám hối tội lỗi
Tác giả: Thích Lệ Nhật
401
Tụng Các Bài Sám Tụng Các Bài Sám
Tác giả: Thích Thiện Xuân
3,365
Nhân Quả 6 - Sám Hối Nhân Quả 6 - Sám Hối
Tác giả: Thích Thiện Xuân
2,184
Bài Ca Sám Hối (Nhạc Hoa, Phụ Đề Việt Ngữ) Bài Ca Sám Hối (Nhạc Hoa, Phụ Đề Việt Ngữ)
Tác giả: Phật Âm
2,193
Về chùa sám hối Về chùa sám hối
Tác giả: Hùng Thanh
1,130
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Tâm Thiện
2,099
Thập Nguyện Phổ Hiền - Sám Hối Nghiệp Chướng Thập Nguyện Phổ Hiền - Sám Hối Nghiệp Chướng
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
1,124
Sám Hối Mười Phương Sám Hối Mười Phương
Tác giả: Lan Anh
702
ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO ĐÀI LOAN - SÁM HỐI ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO ĐÀI LOAN - SÁM HỐI
Tác giả: Phật Âm
1,212
Phút Sám Hối Phút Sám Hối
Tác giả: Nguyên Vũ
653
Niệm Phật, Sám Hối, Phát Nguyện, Hồi Hướng Niệm Phật, Sám Hối, Phát Nguyện, Hồi Hướng
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
1,645
Sám Hối Tiến Tu (Kỳ 2) Sám Hối Tiến Tu (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,599
Sám Hối Tiến Tu (Kỳ 1) Sám Hối Tiến Tu (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,337
Sám Hối Niệm Phật Sám Hối Niệm Phật
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
751
Sám Khể Thủ (Kỳ 4) Sám Khể Thủ (Kỳ 4)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,140
Sám Khể Thủ (Kỳ 3) Sám Khể Thủ (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
895
Sám Khể Thủ (Kỳ 2) Sám Khể Thủ (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
996
Yếu chỉ Lương Hoàng Sám Yếu chỉ Lương Hoàng Sám
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,356
Sám tỉnh thế Sám tỉnh thế
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,127
Sám Khể Thủ (Kỳ 1) Sám Khể Thủ (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,508
Sám Hối Hóa Giải Hai Tội Và Ba Quả Báo Sám Hối Hóa Giải Hai Tội Và Ba Quả Báo
Tác giả: Thích Trí Huệ
9,207