Thành viên

Nhớ tôi

sám hối

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề sám hối

Có tất cả 134 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Chơn Sám Hối Chơn Sám Hối
Tác giả: Thích Thiện Thuận
703
Tụng Sám Hối Sáu Căn Tụng Sám Hối Sáu Căn
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,299
Sám Hối 1 Sám Hối 1
Tác giả: Thích Từ Trung
75
Sám Hối 3 Sám Hối 3
Tác giả: Thích Từ Trung
56
Sám Hối 2 Sám Hối 2
Tác giả: Thích Từ Trung
44
Sám Hối 4 Sám Hối 4
Tác giả: Thích Từ Trung
41
Bao nhiêu lầm lỡ cũng do tâm Bao nhiêu lầm lỡ cũng do tâm
Tác giả: Thích Minh Niệm
369
Chân Thật Sám Hối Chân Thật Sám Hối
Tác giả: Thích Trí Quảng
1,264
Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 64: Sám Nguyện Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 64: Sám Nguyện
Tác giả: Thích Nhất Hạnh
314
Sám Hối Nghiệp Chướng Sám Hối Nghiệp Chướng
Tác giả: Thích Nữ Như Tuyết
543
Xin Thành Tâm Sám Hối (Rất Hay) Xin Thành Tâm Sám Hối (Rất Hay)
Tác giả: Diệu Thắm
2,345
Con Xin Sám Hối Con Xin Sám Hối
Tác giả: Hồ Quang Hiếu - Hạ Trâm
1,326
Sám Hối Chuyển Hóa Khổ Đau Sám Hối Chuyển Hóa Khổ Đau
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,933
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thanh Ngân
746
Sám Hối - Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Sám Hối - Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm
Tác giả: Phật Âm
2,558
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
698
Hồi Đầu Hồi Đầu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,210
Sám Hối Sáu Căn (Tụng) Sám Hối Sáu Căn (Tụng)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,593
Xin Cho Con Sám Hối Xin Cho Con Sám Hối
Tác giả: Phật Âm
3,242
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Tắc Huê
542
Biết Mình Có Lỗi và Không Lỗi Biết Mình Có Lỗi và Không Lỗi
Tác giả: Thích Nguyên Hạnh
319
Cho Con Lời Xin Lỗi Cho Con Lời Xin Lỗi
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
383
Ý nghĩa Sám Hối Ý nghĩa Sám Hối
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
375
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
353
Hãy Nói Lời Xin Lỗi Hãy Nói Lời Xin Lỗi
Tác giả: Thích Nguyên Hạnh
401
Sám hối tội lỗi Sám hối tội lỗi
Tác giả: Thích Lệ Nhật
354
Tụng Các Bài Sám Tụng Các Bài Sám
Tác giả: Thích Thiện Xuân
2,988
Nhân Quả 6 - Sám Hối Nhân Quả 6 - Sám Hối
Tác giả: Thích Thiện Xuân
2,048
Bài Ca Sám Hối (Nhạc Hoa, Phụ Đề Việt Ngữ) Bài Ca Sám Hối (Nhạc Hoa, Phụ Đề Việt Ngữ)
Tác giả: Phật Âm
2,062
Về chùa sám hối Về chùa sám hối
Tác giả: Hùng Thanh
1,070
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Tâm Thiện
1,891
Thập Nguyện Phổ Hiền - Sám Hối Nghiệp Chướng Thập Nguyện Phổ Hiền - Sám Hối Nghiệp Chướng
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
985
Sám Hối Mười Phương Sám Hối Mười Phương
Tác giả: Lan Anh
652
ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO ĐÀI LOAN - SÁM HỐI ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO ĐÀI LOAN - SÁM HỐI
Tác giả: Phật Âm
1,150
Phút Sám Hối Phút Sám Hối
Tác giả: Nguyên Vũ
607
Niệm Phật, Sám Hối, Phát Nguyện, Hồi Hướng Niệm Phật, Sám Hối, Phát Nguyện, Hồi Hướng
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
1,500
Sám Hối Tiến Tu (Kỳ 2) Sám Hối Tiến Tu (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,475
Sám Hối Tiến Tu (Kỳ 1) Sám Hối Tiến Tu (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,195
Sám Hối Niệm Phật Sám Hối Niệm Phật
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
703
Sám Khể Thủ (Kỳ 4) Sám Khể Thủ (Kỳ 4)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,086
Sám Khể Thủ (Kỳ 3) Sám Khể Thủ (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
847
Sám Khể Thủ (Kỳ 2) Sám Khể Thủ (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
949
Yếu chỉ Lương Hoàng Sám Yếu chỉ Lương Hoàng Sám
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,278
Sám tỉnh thế Sám tỉnh thế
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,054
Sám Khể Thủ (Kỳ 1) Sám Khể Thủ (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,448
Sám Hối Hóa Giải Hai Tội Và Ba Quả Báo Sám Hối Hóa Giải Hai Tội Và Ba Quả Báo
Tác giả: Thích Trí Huệ
9,010
Lễ Sám Hối Lễ Sám Hối
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,515
Sám Trừ Nghiệp Tội Sám Trừ Nghiệp Tội
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
703
Bài Sám Nhất Tâm Bài Sám Nhất Tâm
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
1,553
Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật
Tác giả: Phật Âm
4,335