Thành viên

Nhớ tôi

sám hối

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề sám hối

Có tất cả 137 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Nhạc Sám Mười Nguyện (Có Phụ Đề, Hình Động) Nhạc Sám Mười Nguyện (Có Phụ Đề, Hình Động)
Tác giả: Phật Âm
167
Sám Hối (Bài 2) Sám Hối (Bài 2)
Tác giả: Thích Từ Trung
93
Sám Hối (Bài  1) Sám Hối (Bài 1)
Tác giả: Thích Từ Trung
134
Chơn Sám Hối Chơn Sám Hối
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,240
Tụng Sám Hối Sáu Căn Tụng Sám Hối Sáu Căn
Tác giả: Thích Pháp Hòa
3,335
Sám Hối 1 Sám Hối 1
Tác giả: Thích Từ Trung
96
Sám Hối 3 Sám Hối 3
Tác giả: Thích Từ Trung
78
Sám Hối 2 Sám Hối 2
Tác giả: Thích Từ Trung
78
Sám Hối 4 Sám Hối 4
Tác giả: Thích Từ Trung
77
Bao nhiêu lầm lỡ cũng do tâm Bao nhiêu lầm lỡ cũng do tâm
Tác giả: Thích Minh Niệm
472
Chân Thật Sám Hối Chân Thật Sám Hối
Tác giả: Thích Trí Quảng
1,405
Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 64: Sám Nguyện Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 64: Sám Nguyện
Tác giả: Thích Nhất Hạnh
357
Sám Hối Nghiệp Chướng Sám Hối Nghiệp Chướng
Tác giả: Thích Nữ Như Tuyết
580
Xin Thành Tâm Sám Hối (Rất Hay) Xin Thành Tâm Sám Hối (Rất Hay)
Tác giả: Diệu Thắm
2,440
Con Xin Sám Hối Con Xin Sám Hối
Tác giả: Hồ Quang Hiếu - Hạ Trâm
1,386
Sám Hối Chuyển Hóa Khổ Đau Sám Hối Chuyển Hóa Khổ Đau
Tác giả: Thích Trí Huệ
2,015
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thanh Ngân
804
Sám Hối - Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Sám Hối - Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm
Tác giả: Phật Âm
2,670
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
742
Hồi Đầu Hồi Đầu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,265
Sám Hối Sáu Căn (Tụng) Sám Hối Sáu Căn (Tụng)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,871
Xin Cho Con Sám Hối Xin Cho Con Sám Hối
Tác giả: Phật Âm
3,347
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Tắc Huê
589
Biết Mình Có Lỗi và Không Lỗi Biết Mình Có Lỗi và Không Lỗi
Tác giả: Thích Nguyên Hạnh
339
Cho Con Lời Xin Lỗi Cho Con Lời Xin Lỗi
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
416
Ý nghĩa Sám Hối Ý nghĩa Sám Hối
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
412
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
386
Hãy Nói Lời Xin Lỗi Hãy Nói Lời Xin Lỗi
Tác giả: Thích Nguyên Hạnh
434
Sám hối tội lỗi Sám hối tội lỗi
Tác giả: Thích Lệ Nhật
389
Tụng Các Bài Sám Tụng Các Bài Sám
Tác giả: Thích Thiện Xuân
3,190
Nhân Quả 6 - Sám Hối Nhân Quả 6 - Sám Hối
Tác giả: Thích Thiện Xuân
2,141
Bài Ca Sám Hối (Nhạc Hoa, Phụ Đề Việt Ngữ) Bài Ca Sám Hối (Nhạc Hoa, Phụ Đề Việt Ngữ)
Tác giả: Phật Âm
2,141
Về chùa sám hối Về chùa sám hối
Tác giả: Hùng Thanh
1,103
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Tâm Thiện
2,027
Thập Nguyện Phổ Hiền - Sám Hối Nghiệp Chướng Thập Nguyện Phổ Hiền - Sám Hối Nghiệp Chướng
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
1,048
Sám Hối Mười Phương Sám Hối Mười Phương
Tác giả: Lan Anh
691
ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO ĐÀI LOAN - SÁM HỐI ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO ĐÀI LOAN - SÁM HỐI
Tác giả: Phật Âm
1,192
Phút Sám Hối Phút Sám Hối
Tác giả: Nguyên Vũ
645
Niệm Phật, Sám Hối, Phát Nguyện, Hồi Hướng Niệm Phật, Sám Hối, Phát Nguyện, Hồi Hướng
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
1,584
Sám Hối Tiến Tu (Kỳ 2) Sám Hối Tiến Tu (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,552
Sám Hối Tiến Tu (Kỳ 1) Sám Hối Tiến Tu (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,290
Sám Hối Niệm Phật Sám Hối Niệm Phật
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
730
Sám Khể Thủ (Kỳ 4) Sám Khể Thủ (Kỳ 4)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,120
Sám Khể Thủ (Kỳ 3) Sám Khể Thủ (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
881
Sám Khể Thủ (Kỳ 2) Sám Khể Thủ (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
980
Yếu chỉ Lương Hoàng Sám Yếu chỉ Lương Hoàng Sám
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,327
Sám tỉnh thế Sám tỉnh thế
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,093
Sám Khể Thủ (Kỳ 1) Sám Khể Thủ (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,490
Sám Hối Hóa Giải Hai Tội Và Ba Quả Báo Sám Hối Hóa Giải Hai Tội Và Ba Quả Báo
Tác giả: Thích Trí Huệ
9,124
Lễ Sám Hối Lễ Sám Hối
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,567