Thành viên

Nhớ tôi

sám hối

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề sám hối

Có tất cả 163 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Sám Hối Hồng Danh Sám Hối Hồng Danh
Tác giả: Thích Chiếu Túc
525
Pháp Hạnh Sám Hối Pháp Hạnh Sám Hối
Tác giả: Thích Pháp Hòa
586
Sám Hối Có Hết Tội Không? Sám Hối Có Hết Tội Không?
Tác giả: Thích Thông Triết
184
Nghe câu kinh hối hận giật mình Nghe câu kinh hối hận giật mình
Tác giả: Thích Trí Huệ
752
Sám Hối Tội Căn Sám Hối Tội Căn
Tác giả: Thích Trí Quảng
959
Sám Hối Hồng Danh Sám Hối Hồng Danh
Tác giả: Thích Trí Quảng
325
Sám hối Sám hối
Tác giả: Thích Giác Hạnh
368
Sám hối hồng danh(P3) Sám hối hồng danh(P3)
Tác giả: Thích Trí Quảng
180
Sám hối hồng danh(P2) Sám hối hồng danh(P2)
Tác giả: Thích Trí Quảng
185
Sám hối hồng danh(P1) Sám hối hồng danh(P1)
Tác giả: Thích Trí Quảng
243
Phương thức sám hối (7/11/2015) Phương thức sám hối (7/11/2015)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,019
Vấn đáp: So sánh học thuyết Vấn đáp: So sánh học thuyết "Rửa tội" và "Sám hối"
Tác giả: Thích Nhật Từ
585
Nhất Tâm Sám Hối Nhất Tâm Sám Hối
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,793
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,798
Hỏi Đáp 17: Lạy Sám Hối 09.08.2015 Hỏi Đáp 17: Lạy Sám Hối 09.08.2015
Tác giả: Thích Thiện Hữu
362
Văn Phát Nguyện Sám Hối (Nguyên Tác: Pháp Sư Tịnh Không) Văn Phát Nguyện Sám Hối (Nguyên Tác: Pháp Sư Tịnh Không)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
3,534
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
421
Diễn Đọc Nghi Thức Đại Sám Hối Trước 88 Vị Phật (Kinh Hồng Danh Sám Hối) Diễn Đọc Nghi Thức Đại Sám Hối Trước 88 Vị Phật (Kinh Hồng Danh Sám Hối)
Tác giả: Phật Âm
4,710
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 7) - Sám Hối Nghiệp Chướng, Làm Mới Thân Tâm, Nhẫn Nhục Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 7) - Sám Hối Nghiệp Chướng, Làm Mới Thân Tâm, Nhẫn Nhục
Tác giả: Thích Tuệ Hải
1,501
Sám Hối Là Bước Đầu Tu Học Sám Hối Là Bước Đầu Tu Học
Tác giả: Thích Pháp Hải
548
Nhạc Sám Hối Tụng Kinh Hằng Ngày Nhạc Sám Hối Tụng Kinh Hằng Ngày
Tác giả: Phật Âm
2,933
Sự Mầu Nhiệm Của Pháp Sám Hối (Giảng Tại Niệm Phật Đường Phổ Quang) Sự Mầu Nhiệm Của Pháp Sám Hối (Giảng Tại Niệm Phật Đường Phổ Quang)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,307
Trợ Hạnh (Phần 2) - Sám Hối Và Tha Lực Trợ Hạnh (Phần 2) - Sám Hối Và Tha Lực
Tác giả: Thích Phước Đức
481
Ích Lợi Phương Pháp Sám Hối Ích Lợi Phương Pháp Sám Hối
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,468
Sám Hối Để Làm Gì Sám Hối Để Làm Gì
Tác giả: Thích Trí Huệ
2,951
Sự Mầu Nhiệm Của Phương Pháp Sám Hối Sự Mầu Nhiệm Của Phương Pháp Sám Hối
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,838
Nhạc Sám Mười Nguyện (Có Phụ Đề, Hình Động) Nhạc Sám Mười Nguyện (Có Phụ Đề, Hình Động)
Tác giả: Phật Âm
1,880
Sám Hối (Bài 2) Sám Hối (Bài 2)
Tác giả: Thích Từ Trung
286
Sám Hối (Bài  1) Sám Hối (Bài 1)
Tác giả: Thích Từ Trung
379
Chơn Sám Hối Chơn Sám Hối
Tác giả: Thích Thiện Thuận
2,360
Tụng Sám Hối Sáu Căn Tụng Sám Hối Sáu Căn
Tác giả: Thích Pháp Hòa
7,057
Sám Hối 1 Sám Hối 1
Tác giả: Thích Từ Trung
312
Sám Hối 3 Sám Hối 3
Tác giả: Thích Từ Trung
278
Sám Hối 2 Sám Hối 2
Tác giả: Thích Từ Trung
273
Sám Hối 4 Sám Hối 4
Tác giả: Thích Từ Trung
266
Bao nhiêu lầm lỡ cũng do tâm Bao nhiêu lầm lỡ cũng do tâm
Tác giả: Thích Minh Niệm
1,184
Chân Thật Sám Hối Chân Thật Sám Hối
Tác giả: Thích Trí Quảng
2,108
Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 64: Sám Nguyện Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 64: Sám Nguyện
Tác giả: Thích Nhất Hạnh
716
Sám Hối Nghiệp Chướng Sám Hối Nghiệp Chướng
Tác giả: Thích Nữ Như Tuyết
855
Xin Thành Tâm Sám Hối (Rất Hay) Xin Thành Tâm Sám Hối (Rất Hay)
Tác giả: Diệu Thắm
3,360
Con Xin Sám Hối Con Xin Sám Hối
Tác giả: Hồ Quang Hiếu - Hạ Trâm
1,958
Sám Hối Chuyển Hóa Khổ Đau Sám Hối Chuyển Hóa Khổ Đau
Tác giả: Thích Trí Huệ
2,944
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thanh Ngân
1,209
Sám Hối - Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Sám Hối - Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm
Tác giả: Phật Âm
3,586
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
1,022
Hồi Đầu Hồi Đầu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,737
Sám Hối Sáu Căn (Tụng) Sám Hối Sáu Căn (Tụng)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
4,357
Xin Cho Con Sám Hối Xin Cho Con Sám Hối
Tác giả: Phật Âm
4,082
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Tắc Huê
961
Biết Mình Có Lỗi và Không Lỗi Biết Mình Có Lỗi và Không Lỗi
Tác giả: Thích Nguyên Hạnh
541