Thành viên

Nhớ tôi

sám hối

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề sám hối

Có tất cả 126 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 64: Sám Nguyện Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 64: Sám Nguyện
Tác giả: Thích Nhất Hạnh
54
Sám Hối Nghiệp Chướng Sám Hối Nghiệp Chướng
Tác giả: Thích Nữ Như Tuyết
431
Xin Thành Tâm Sám Hối (Rất Hay) Xin Thành Tâm Sám Hối (Rất Hay)
Tác giả: Diệu Thắm
1,931
Con Xin Sám Hối Con Xin Sám Hối
Tác giả: Hồ Quang Hiếu - Hạ Trâm
1,031
Sám Hối Chuyển Hóa Khổ Đau Sám Hối Chuyển Hóa Khổ Đau
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,567
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thanh Ngân
529
Sám Hối - Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Sám Hối - Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm
Tác giả: Phật Âm
2,252
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
596
Hồi Đầu Hồi Đầu
Tác giả: Thích Chân Tính
970
Sám Hối Sáu Căn (Tụng) Sám Hối Sáu Căn (Tụng)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,084
Xin Cho Con Sám Hối Xin Cho Con Sám Hối
Tác giả: Phật Âm
2,918
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Tắc Huê
397
Biết Mình Có Lỗi và Không Lỗi Biết Mình Có Lỗi và Không Lỗi
Tác giả: Thích Nguyên Hạnh
212
Cho Con Lời Xin Lỗi Cho Con Lời Xin Lỗi
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
261
Ý nghĩa Sám Hối Ý nghĩa Sám Hối
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
265
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
250
Hãy Nói Lời Xin Lỗi Hãy Nói Lời Xin Lỗi
Tác giả: Thích Nguyên Hạnh
294
Sám hối tội lỗi Sám hối tội lỗi
Tác giả: Thích Lệ Nhật
256
Tụng Các Bài Sám Tụng Các Bài Sám
Tác giả: Thích Thiện Xuân
2,434
Nhân Quả 6 - Sám Hối Nhân Quả 6 - Sám Hối
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,745
Bài Ca Sám Hối (Nhạc Hoa, Phụ Đề Việt Ngữ) Bài Ca Sám Hối (Nhạc Hoa, Phụ Đề Việt Ngữ)
Tác giả: Phật Âm
1,775
Về chùa sám hối Về chùa sám hối
Tác giả: Hùng Thanh
942
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Tâm Thiện
1,535
Thập Nguyện Phổ Hiền - Sám Hối Nghiệp Chướng Thập Nguyện Phổ Hiền - Sám Hối Nghiệp Chướng
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
740
Sám Hối Mười Phương Sám Hối Mười Phương
Tác giả: Lan Anh
548
ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO ĐÀI LOAN - SÁM HỐI ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO ĐÀI LOAN - SÁM HỐI
Tác giả: Phật Âm
1,040
Phút Sám Hối Phút Sám Hối
Tác giả: Nguyên Vũ
469
Niệm Phật, Sám Hối, Phát Nguyện, Hồi Hướng Niệm Phật, Sám Hối, Phát Nguyện, Hồi Hướng
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
1,245
Sám Hối Tiến Tu (Kỳ 2) Sám Hối Tiến Tu (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,213
Sám Hối Tiến Tu (Kỳ 1) Sám Hối Tiến Tu (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,907
Sám Hối Niệm Phật Sám Hối Niệm Phật
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
572
Sám Khể Thủ (Kỳ 4) Sám Khể Thủ (Kỳ 4)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
942
Sám Khể Thủ (Kỳ 3) Sám Khể Thủ (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
733
Sám Khể Thủ (Kỳ 2) Sám Khể Thủ (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
810
Yếu chỉ Lương Hoàng Sám Yếu chỉ Lương Hoàng Sám
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,129
Sám tỉnh thế Sám tỉnh thế
Tác giả: Thích Trí Huệ
887
Sám Khể Thủ (Kỳ 1) Sám Khể Thủ (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,284
Sám Hối Hóa Giải Hai Tội Và Ba Quả Báo Sám Hối Hóa Giải Hai Tội Và Ba Quả Báo
Tác giả: Thích Trí Huệ
8,586
Lễ Sám Hối Lễ Sám Hối
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,327
Sám Trừ Nghiệp Tội Sám Trừ Nghiệp Tội
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
569
Bài Sám Nhất Tâm Bài Sám Nhất Tâm
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
1,339
Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật
Tác giả: Phật Âm
3,838
Kinh sám hối Kinh sám hối
Tác giả: Thích Chân Quang
11,159
Sám Quy Mạng Sám Quy Mạng
Tác giả: Thích Trí Quảng
1,980
Lời Sám Hối Muộn Màng Của Người Con Lời Sám Hối Muộn Màng Của Người Con
Tác giả: Thích Minh Hòa
579
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Thiện Xuân
3,894
Nhập Bồ Tát Hạnh - Cúng Dường, Sám Hối Nhập Bồ Tát Hạnh - Cúng Dường, Sám Hối
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
1,328
Thành Tâm Sám Hối (Kiểu Tịnh Tông Học Hội) (Phụ Âm Lời Việt) Thành Tâm Sám Hối (Kiểu Tịnh Tông Học Hội) (Phụ Âm Lời Việt)
Tác giả: Phật Âm
2,940
Cho Con Xin Sám Hối Lỗi Lầm Cho Con Xin Sám Hối Lỗi Lầm
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
951
Sám Hối (Lời Việt) (Trích Từ Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm) Sám Hối (Lời Việt) (Trích Từ Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm)
Tác giả: Hạ Trâm
2,991