Thành viên

Nhớ tôi

sám hối

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề sám hối

Có tất cả 151 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Nhất Tâm Sám Hối Nhất Tâm Sám Hối
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,607
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,330
Hỏi Đáp 17: Lạy Sám Hối 09.08.2015 Hỏi Đáp 17: Lạy Sám Hối 09.08.2015
Tác giả: Thích Thiện Hữu
295
Văn Phát Nguyện Sám Hối (Nguyên Tác: Pháp Sư Tịnh Không) Văn Phát Nguyện Sám Hối (Nguyên Tác: Pháp Sư Tịnh Không)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
3,243
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
294
Diễn Đọc Nghi Thức Đại Sám Hối Trước 88 Vị Phật (Kinh Hồng Danh Sám Hối) Diễn Đọc Nghi Thức Đại Sám Hối Trước 88 Vị Phật (Kinh Hồng Danh Sám Hối)
Tác giả: Phật Âm
4,322
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 7) - Sám Hối Nghiệp Chướng, Làm Mới Thân Tâm, Nhẫn Nhục Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 7) - Sám Hối Nghiệp Chướng, Làm Mới Thân Tâm, Nhẫn Nhục
Tác giả: Thích Tuệ Hải
1,273
Sám Hối Là Bước Đầu Tu Học Sám Hối Là Bước Đầu Tu Học
Tác giả: Thích Pháp Hải
484
Nhạc Sám Hối Tụng Kinh Hằng Ngày Nhạc Sám Hối Tụng Kinh Hằng Ngày
Tác giả: Phật Âm
2,634
Sự Mầu Nhiệm Của Pháp Sám Hối (Giảng Tại Niệm Phật Đường Phổ Quang) Sự Mầu Nhiệm Của Pháp Sám Hối (Giảng Tại Niệm Phật Đường Phổ Quang)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,106
Trợ Hạnh (Phần 2) - Sám Hối Và Tha Lực Trợ Hạnh (Phần 2) - Sám Hối Và Tha Lực
Tác giả: Thích Phước Đức
400
Ích Lợi Phương Pháp Sám Hối Ích Lợi Phương Pháp Sám Hối
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,343
Sám Hối Để Làm Gì Sám Hối Để Làm Gì
Tác giả: Thích Trí Huệ
2,839
Sự Mầu Nhiệm Của Phương Pháp Sám Hối Sự Mầu Nhiệm Của Phương Pháp Sám Hối
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,645
Nhạc Sám Mười Nguyện (Có Phụ Đề, Hình Động) Nhạc Sám Mười Nguyện (Có Phụ Đề, Hình Động)
Tác giả: Phật Âm
1,749
Sám Hối (Bài 2) Sám Hối (Bài 2)
Tác giả: Thích Từ Trung
252
Sám Hối (Bài  1) Sám Hối (Bài 1)
Tác giả: Thích Từ Trung
330
Chơn Sám Hối Chơn Sám Hối
Tác giả: Thích Thiện Thuận
2,235
Tụng Sám Hối Sáu Căn Tụng Sám Hối Sáu Căn
Tác giả: Thích Pháp Hòa
6,667
Sám Hối 1 Sám Hối 1
Tác giả: Thích Từ Trung
269
Sám Hối 3 Sám Hối 3
Tác giả: Thích Từ Trung
247
Sám Hối 2 Sám Hối 2
Tác giả: Thích Từ Trung
233
Sám Hối 4 Sám Hối 4
Tác giả: Thích Từ Trung
221
Bao nhiêu lầm lỡ cũng do tâm Bao nhiêu lầm lỡ cũng do tâm
Tác giả: Thích Minh Niệm
1,048
Chân Thật Sám Hối Chân Thật Sám Hối
Tác giả: Thích Trí Quảng
1,997
Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 64: Sám Nguyện Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 64: Sám Nguyện
Tác giả: Thích Nhất Hạnh
643
Sám Hối Nghiệp Chướng Sám Hối Nghiệp Chướng
Tác giả: Thích Nữ Như Tuyết
792
Xin Thành Tâm Sám Hối (Rất Hay) Xin Thành Tâm Sám Hối (Rất Hay)
Tác giả: Diệu Thắm
3,181
Con Xin Sám Hối Con Xin Sám Hối
Tác giả: Hồ Quang Hiếu - Hạ Trâm
1,873
Sám Hối Chuyển Hóa Khổ Đau Sám Hối Chuyển Hóa Khổ Đau
Tác giả: Thích Trí Huệ
2,812
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thanh Ngân
1,160
Sám Hối - Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Sám Hối - Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm
Tác giả: Phật Âm
3,420
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
956
Hồi Đầu Hồi Đầu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,653
Sám Hối Sáu Căn (Tụng) Sám Hối Sáu Căn (Tụng)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
4,158
Xin Cho Con Sám Hối Xin Cho Con Sám Hối
Tác giả: Phật Âm
3,935
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Tắc Huê
871
Biết Mình Có Lỗi và Không Lỗi Biết Mình Có Lỗi và Không Lỗi
Tác giả: Thích Nguyên Hạnh
496
Cho Con Lời Xin Lỗi Cho Con Lời Xin Lỗi
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
583
Ý nghĩa Sám Hối Ý nghĩa Sám Hối
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
570
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
603
Hãy Nói Lời Xin Lỗi Hãy Nói Lời Xin Lỗi
Tác giả: Thích Nguyên Hạnh
631
Sám hối tội lỗi Sám hối tội lỗi
Tác giả: Thích Lệ Nhật
583
Tụng Các Bài Sám Tụng Các Bài Sám
Tác giả: Thích Thiện Xuân
5,187
Nhân Quả 6 - Sám Hối Nhân Quả 6 - Sám Hối
Tác giả: Thích Thiện Xuân
2,661
Bài Ca Sám Hối (Nhạc Hoa, Phụ Đề Việt Ngữ) Bài Ca Sám Hối (Nhạc Hoa, Phụ Đề Việt Ngữ)
Tác giả: Phật Âm
2,703
Về chùa sám hối Về chùa sám hối
Tác giả: Hùng Thanh
1,330
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Tâm Thiện
2,975
Thập Nguyện Phổ Hiền - Sám Hối Nghiệp Chướng Thập Nguyện Phổ Hiền - Sám Hối Nghiệp Chướng
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
1,615
Sám Hối Mười Phương Sám Hối Mười Phương
Tác giả: Lan Anh
985