Thành viên

Nhớ tôi

sám hối

"sám hối"

Có tất cả 112 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Bài Ca Sám Hối (Nhạc Hoa, Phụ Đề Việt Ngữ) Bài Ca Sám Hối (Nhạc Hoa, Phụ Đề Việt Ngữ)
Tác giả: Phật Âm
423
Về chùa sám hối Về chùa sám hối
Tác giả: Hùng Thanh
450
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Tâm Thiện
373
Thập Nguyện Phổ Hiền - Sám Hối Nghiệp Chướng Thập Nguyện Phổ Hiền - Sám Hối Nghiệp Chướng
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
211
Sám Hối Mười Phương Sám Hối Mười Phương
Tác giả: Lan Anh
277
ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO ĐÀI LOAN - SÁM HỐI ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO ĐÀI LOAN - SÁM HỐI
Tác giả: Phật Âm
534
Phút Sám Hối Phút Sám Hối
Tác giả: Nguyên Vũ
216
Niệm Phật, Sám Hối, Phát Nguyện, Hồi Hướng Niệm Phật, Sám Hối, Phát Nguyện, Hồi Hướng
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
585
Sám Hối Tiến Tu (Kỳ 2) Sám Hối Tiến Tu (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
612
Sám Hối Tiến Tu (Kỳ 1) Sám Hối Tiến Tu (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
997
Sám Hối Niệm Phật Sám Hối Niệm Phật
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
292
Sám Khể Thủ (Kỳ 4) Sám Khể Thủ (Kỳ 4)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
639
Sám Khể Thủ (Kỳ 3) Sám Khể Thủ (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
451
Sám Khể Thủ (Kỳ 2) Sám Khể Thủ (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
490
Yếu chỉ Lương Hoàng Sám Yếu chỉ Lương Hoàng Sám
Tác giả: Thích Trí Huệ
726
Sám tỉnh thế Sám tỉnh thế
Tác giả: Thích Trí Huệ
478
Sám Khể Thủ (Kỳ 1) Sám Khể Thủ (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
723
Sám Hối Hóa Giải Hai Tội Và Ba Quả Báo Sám Hối Hóa Giải Hai Tội Và Ba Quả Báo
Tác giả: Thích Trí Huệ
7,363
Lễ Sám Hối Lễ Sám Hối
Tác giả: Thích Pháp Hòa
751
Sám Trừ Nghiệp Tội Sám Trừ Nghiệp Tội
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
283
Bài Sám Nhất Tâm Bài Sám Nhất Tâm
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
585
Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật
Tác giả: Phật Âm
2,146
Kinh sám hối Kinh sám hối
Tác giả: Thích Chân Quang
3,995
Sám Quy Mạng Sám Quy Mạng
Tác giả: Thích Trí Quảng
1,284
Lời Sám Hối Muộn Màng Của Người Con Lời Sám Hối Muộn Màng Của Người Con
Tác giả: Thích Minh Hòa
316
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Thiện Xuân
2,885
Nhập Bồ Tát Hạnh - Cúng Dường, Sám Hối Nhập Bồ Tát Hạnh - Cúng Dường, Sám Hối
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
1,040
Thành Tâm Sám Hối (Kiểu Tịnh Tông Học Hội) (Phụ Âm Lời Việt) Thành Tâm Sám Hối (Kiểu Tịnh Tông Học Hội) (Phụ Âm Lời Việt)
Tác giả: Phật Âm
2,443
Cho Con Xin Sám Hối Lỗi Lầm Cho Con Xin Sám Hối Lỗi Lầm
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
592
Sám Hối (Lời Việt) (Trích Từ Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm) Sám Hối (Lời Việt) (Trích Từ Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm)
Tác giả: Hạ Trâm
2,367
Từ Bi Thủy Sám tụng Từ Bi Thủy Sám tụng
Tác giả: Thích Phổ Hương
3,933
Sám hối Sám hối
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
880
Phật Ơi Con Xin Sám Hối Phật Ơi Con Xin Sám Hối
Tác giả: Thích Minh Hòa
624
Sám Hối Quá Khứ Phát Nguyện Tương Lai Sám Hối Quá Khứ Phát Nguyện Tương Lai
Tác giả: Thích Trí Huệ
2,620
Sám Hối Lỗi Lầm Sám Hối Lỗi Lầm
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,635
Lời Sám Hối Lời Sám Hối
Tác giả: Nguyễn Đức
1,979
Xin Thành Tâm Sám Hối Xin Thành Tâm Sám Hối
Tác giả: Nguyễn Đức
1,740
Công Đức Sám Hối Công Đức Sám Hối
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,565
Mười Pháp Sám Hối Mười Pháp Sám Hối
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,124
Sám Hối Tội Diệt Phước Sanh (Kỳ 2) Sám Hối Tội Diệt Phước Sanh (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,424
Sự Thù Thắng Của Sám Hối Ba Tội Ba Nghiệp Sáu Căn Sự Thù Thắng Của Sám Hối Ba Tội Ba Nghiệp Sáu Căn
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,425
Sám Hối Nghiệp Chướng Sám Hối Nghiệp Chướng
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
2,083
Thành Tâm - Sám Hối Thành Tâm - Sám Hối
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
587
Con Xin Sám Hối Con Xin Sám Hối
Tác giả: Vũ Ngọc Toản
3,469
Sám Hối Được Vãng Sanh (2011) (Phiên Bản Đầy Đủ) (Trọn Bài, 1 Phần) Sám Hối Được Vãng Sanh (2011) (Phiên Bản Đầy Đủ) (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Giác Nhàn
1,686
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
2,446
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,169
Ý nghĩa Lương Hoàng Sám Ý nghĩa Lương Hoàng Sám
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
1,300
Niệm Phật Là Pháp Sám Hối Hiệu Quả Nhất Niệm Phật Là Pháp Sám Hối Hiệu Quả Nhất
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
2,497
Lòng Người Hối Cải (Phần 5) Lòng Người Hối Cải (Phần 5)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,733