Thành viên

Nhớ tôi

sám hối

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề sám hối

Có tất cả 126 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Sám Hối - Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Sám Hối - Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm
Tác giả: Phật Âm
859
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
364
Hồi Đầu Hồi Đầu
Tác giả: Thích Chân Tính
470
Sám Hối Sáu Căn (Tụng) Sám Hối Sáu Căn (Tụng)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
780
Xin Cho Con Sám Hối Xin Cho Con Sám Hối
Tác giả: Phật Âm
1,428
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Tắc Huê
223
Biết Mình Có Lỗi và Không Lỗi Biết Mình Có Lỗi và Không Lỗi
Tác giả: Thích Nguyên Hạnh
69
Cho Con Lời Xin Lỗi Cho Con Lời Xin Lỗi
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
120
Ý nghĩa Sám Hối Ý nghĩa Sám Hối
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
94
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
106
Hãy Nói Lời Xin Lỗi Hãy Nói Lời Xin Lỗi
Tác giả: Thích Nguyên Hạnh
143
Sám hối tội lỗi Sám hối tội lỗi
Tác giả: Thích Lệ Nhật
120
Tụng Các Bài Sám Tụng Các Bài Sám
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,287
Nhân Quả 6 - Sám Hối Nhân Quả 6 - Sám Hối
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,160
Bài Ca Sám Hối (Nhạc Hoa, Phụ Đề Việt Ngữ) Bài Ca Sám Hối (Nhạc Hoa, Phụ Đề Việt Ngữ)
Tác giả: Phật Âm
1,096
Về chùa sám hối Về chùa sám hối
Tác giả: Hùng Thanh
695
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Tâm Thiện
872
Thập Nguyện Phổ Hiền - Sám Hối Nghiệp Chướng Thập Nguyện Phổ Hiền - Sám Hối Nghiệp Chướng
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
455
Sám Hối Mười Phương Sám Hối Mười Phương
Tác giả: Lan Anh
411
ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO ĐÀI LOAN - SÁM HỐI ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO ĐÀI LOAN - SÁM HỐI
Tác giả: Phật Âm
773
Phút Sám Hối Phút Sám Hối
Tác giả: Nguyên Vũ
322
Niệm Phật, Sám Hối, Phát Nguyện, Hồi Hướng Niệm Phật, Sám Hối, Phát Nguyện, Hồi Hướng
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
840
Sám Hối Tiến Tu (Kỳ 2) Sám Hối Tiến Tu (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
906
Sám Hối Tiến Tu (Kỳ 1) Sám Hối Tiến Tu (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,463
Sám Hối Niệm Phật Sám Hối Niệm Phật
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
443
Sám Khể Thủ (Kỳ 4) Sám Khể Thủ (Kỳ 4)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
763
Sám Khể Thủ (Kỳ 3) Sám Khể Thủ (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
565
Sám Khể Thủ (Kỳ 2) Sám Khể Thủ (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
639
Yếu chỉ Lương Hoàng Sám Yếu chỉ Lương Hoàng Sám
Tác giả: Thích Trí Huệ
907
Sám tỉnh thế Sám tỉnh thế
Tác giả: Thích Trí Huệ
674
Sám Khể Thủ (Kỳ 1) Sám Khể Thủ (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
973
Sám Hối Hóa Giải Hai Tội Và Ba Quả Báo Sám Hối Hóa Giải Hai Tội Và Ba Quả Báo
Tác giả: Thích Trí Huệ
7,844
Lễ Sám Hối Lễ Sám Hối
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,022
Sám Trừ Nghiệp Tội Sám Trừ Nghiệp Tội
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
399
Bài Sám Nhất Tâm Bài Sám Nhất Tâm
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
935
Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật
Tác giả: Phật Âm
2,875
Kinh sám hối Kinh sám hối
Tác giả: Thích Chân Quang
6,478
Sám Quy Mạng Sám Quy Mạng
Tác giả: Thích Trí Quảng
1,570
Lời Sám Hối Muộn Màng Của Người Con Lời Sám Hối Muộn Màng Của Người Con
Tác giả: Thích Minh Hòa
425
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Thiện Xuân
3,317
Nhập Bồ Tát Hạnh - Cúng Dường, Sám Hối Nhập Bồ Tát Hạnh - Cúng Dường, Sám Hối
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
1,162
Thành Tâm Sám Hối (Kiểu Tịnh Tông Học Hội) (Phụ Âm Lời Việt) Thành Tâm Sám Hối (Kiểu Tịnh Tông Học Hội) (Phụ Âm Lời Việt)
Tác giả: Phật Âm
2,688
Cho Con Xin Sám Hối Lỗi Lầm Cho Con Xin Sám Hối Lỗi Lầm
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
749
Sám Hối (Lời Việt) (Trích Từ Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm) Sám Hối (Lời Việt) (Trích Từ Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm)
Tác giả: Hạ Trâm
2,635
Từ Bi Thủy Sám tụng Từ Bi Thủy Sám tụng
Tác giả: Thích Phổ Hương
4,550
Sám hối Sám hối
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
1,056
Phật Ơi Con Xin Sám Hối Phật Ơi Con Xin Sám Hối
Tác giả: Thích Minh Hòa
757
Sám Hối Quá Khứ Phát Nguyện Tương Lai Sám Hối Quá Khứ Phát Nguyện Tương Lai
Tác giả: Thích Trí Huệ
3,205
Sám Hối Lỗi Lầm Sám Hối Lỗi Lầm
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,938
Lời Sám Hối Lời Sám Hối
Tác giả: Nguyễn Đức
2,324