Thành viên

Nhớ tôi

sám hối

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề sám hối

Có tất cả 214 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Sám Quy Mạng - Bài 4 Sám Quy Mạng - Bài 4
Tác giả: HT. Thích Nguyên Hạnh
58
Sám Quy Mạng - Bài 3 Sám Quy Mạng - Bài 3
Tác giả: HT. Thích Nguyên Hạnh
46
Sám Quy Mạng - Bài 2 Sám Quy Mạng - Bài 2
Tác giả: HT. Thích Nguyên Hạnh
33
Sám Quy Mạng - Bài 1 Sám Quy Mạng - Bài 1
Tác giả: HT. Thích Nguyên Hạnh
62
Kinh Pháp Cú Phẩm Đạo (Câu 286 đến 289) Kinh Pháp Cú Phẩm Đạo (Câu 286 đến 289)
Tác giả: Thích Phước Tiến
139
Học nhận lỗi chân thành Học nhận lỗi chân thành
Tác giả: Thích Phước Toàn
154
Sám Hối Tội Lỗi Của Sáu Căn Sám Hối Tội Lỗi Của Sáu Căn
Tác giả: Thích Vạn Mãn
106
Sám Hối Nghiệp Của Thân Sám Hối Nghiệp Của Thân
Tác giả: Thích Vạn Mãn
145
Sám Hối Nghiệp Của Ý Sám Hối Nghiệp Của Ý
Tác giả: Thích Vạn Mãn
108
Sám Hối Khẩu Nghiệp Sám Hối Khẩu Nghiệp
Tác giả: Thích Vạn Mãn
146
Tương Ưng bộ Kinh - Tương Ưng Chư Thiên 5 - Hổ Thẹn Sửa Sai Tương Ưng bộ Kinh - Tương Ưng Chư Thiên 5 - Hổ Thẹn Sửa Sai
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
92
Chân Sám Hối Chân Sám Hối
Tác giả: Thích Minh Niệm
81
Cho Em Xin Sám Hối Cho Em Xin Sám Hối
Tác giả: Thích Thiện Xuân
545
Sám Hối Hồng Danh Sám Hối Hồng Danh
Tác giả: Thích Trí Quảng
468
Những Bài Kinh Sám Hối Những Bài Kinh Sám Hối
Tác giả: Thích Trí Thoát
232
Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm
Tác giả: Thích Minh Niệm
106
Sám Hối Mùa Vu Lan Sám Hối Mùa Vu Lan
Tác giả: Thích Vạn Mãn
251
Chánh Pháp Là Gì - Tại Tịnh Thất Thiện Chí Bình Dương. Chánh Pháp Là Gì - Tại Tịnh Thất Thiện Chí Bình Dương.
Tác giả: Thích Trung Đạo
345
Hỏi đáp: Sám hối - Nhân quả - Kinh sách Hỏi đáp: Sám hối - Nhân quả - Kinh sách
Tác giả: Thích Viên Minh
174
Tổng hợp các bài Tụng Kinh Sám Hối Tổng hợp các bài Tụng Kinh Sám Hối
Tác giả: Thích Trí Thoát
6,379
Kinh A Di Đà (B4) Kinh A Di Đà (B4)
Tác giả: Thích Minh Duyên
106
Hồng Danh Bảo Sám (B3) Hồng Danh Bảo Sám (B3)
Tác giả: Thích Minh Duyên
197
Sám Hối Có Hết Tội Không Sám Hối Có Hết Tội Không
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
511
Đạo Đế Đạo Đế
Tác giả: Thích Minh Duyên
144
Bát Chánh Đạo Bát Chánh Đạo
Tác giả: Thích Minh Duyên
156
Bố Thí và Cúng Dường Bố Thí và Cúng Dường
Tác giả: Thích Minh Duyên
130
Kinh A Di Đà Giảng Giải Kinh A Di Đà Giảng Giải
Tác giả: Thích Minh Duyên
123
Hồng Danh Bảo Sám 7 Hồng Danh Bảo Sám 7
Tác giả: Thích Minh Duyên
111
Hồng Danh Bảo Sám 5 Hồng Danh Bảo Sám 5
Tác giả: Thích Minh Duyên
117
Hồng Danh Bảo Sám 4 Hồng Danh Bảo Sám 4
Tác giả: Thích Minh Duyên
92
Hồng Danh Bảo Sám 6 Hồng Danh Bảo Sám 6
Tác giả: Thích Minh Duyên
109
Ý Nghĩa Thọ Trì Kinh Dược Sư Ý Nghĩa Thọ Trì Kinh Dược Sư
Tác giả: Thích Minh Duyên
105
Phật Giáo Việt Nam Thời Kỳ Du Nhập Phật Giáo Việt Nam Thời Kỳ Du Nhập
Tác giả: Thích Minh Duyên
185
Ý Nghĩa Thọ Trì Các Thời Khóa Tụng Ý Nghĩa Thọ Trì Các Thời Khóa Tụng
Tác giả: Thích Minh Duyên
105
Kinh A DI ĐÀ 3 Kinh A DI ĐÀ 3
Tác giả: Thích Minh Duyên
127
Kinh A Di Đà (phần 2) Kinh A Di Đà (phần 2)
Tác giả: Thích Minh Duyên
123
Vì Sao Nên Sám Hối Vì Sao Nên Sám Hối
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
410
Ca Cổ Phật Giáo - Sám Hối Ca Cổ Phật Giáo - Sám Hối
Tác giả: Thích Vạn Mãn
2,561
Kinh sám hối hồng danh Kinh sám hối hồng danh
Tác giả: Thích Vạn Mãn
1,920
Muốn gì được nấy Muốn gì được nấy
Tác giả: Thích Chân Quang
593
Nhân quả linh động Nhân quả linh động
Tác giả: Thích Chân Quang
600
Đừng chờ đợi Đừng chờ đợi
Tác giả: Thích Chân Quang
525
Sám Hối Có Hết Tội Không Sám Hối Có Hết Tội Không
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
595
Sám hối Sám hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
290
Sám Hối Theo Phật Giáo (phần 1) Sám Hối Theo Phật Giáo (phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
136
Sám Hối Theo Phật Giáo (phần 2) Sám Hối Theo Phật Giáo (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
136
Thọ Giới, Học Giới và Trì Giới (phần 2) Thọ Giới, Học Giới và Trì Giới (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
116
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Thiện Chơn
174
Hồng Danh Bảo Sám 02 Hồng Danh Bảo Sám 02
Tác giả: Thích Minh Duyên
140
Thành tâm sám hối Thành tâm sám hối
Tác giả: Quỳnh Loan
1,215