Thành viên

Nhớ tôi

sám hối

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề sám hối

Có tất cả 141 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Trợ Hạnh (Phần 2) - Sám Hối Và Tha Lực Trợ Hạnh (Phần 2) - Sám Hối Và Tha Lực
Tác giả: Thích Phước Đức
108
Ích Lợi Phương Pháp Sám Hối Ích Lợi Phương Pháp Sám Hối
Tác giả: Thích Giác Hạnh
702
Sám Hối Để Làm Gì Sám Hối Để Làm Gì
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,711
Sự Mầu Nhiệm Của Phương Pháp Sám Hối Sự Mầu Nhiệm Của Phương Pháp Sám Hối
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,754
Nhạc Sám Mười Nguyện (Có Phụ Đề, Hình Động) Nhạc Sám Mười Nguyện (Có Phụ Đề, Hình Động)
Tác giả: Phật Âm
1,169
Sám Hối (Bài 2) Sám Hối (Bài 2)
Tác giả: Thích Từ Trung
132
Sám Hối (Bài  1) Sám Hối (Bài 1)
Tác giả: Thích Từ Trung
190
Chơn Sám Hối Chơn Sám Hối
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,630
Tụng Sám Hối Sáu Căn Tụng Sám Hối Sáu Căn
Tác giả: Thích Pháp Hòa
5,175
Sám Hối 1 Sám Hối 1
Tác giả: Thích Từ Trung
138
Sám Hối 3 Sám Hối 3
Tác giả: Thích Từ Trung
112
Sám Hối 2 Sám Hối 2
Tác giả: Thích Từ Trung
118
Sám Hối 4 Sám Hối 4
Tác giả: Thích Từ Trung
112
Bao nhiêu lầm lỡ cũng do tâm Bao nhiêu lầm lỡ cũng do tâm
Tác giả: Thích Minh Niệm
610
Chân Thật Sám Hối Chân Thật Sám Hối
Tác giả: Thích Trí Quảng
1,583
Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 64: Sám Nguyện Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 64: Sám Nguyện
Tác giả: Thích Nhất Hạnh
442
Sám Hối Nghiệp Chướng Sám Hối Nghiệp Chướng
Tác giả: Thích Nữ Như Tuyết
631
Xin Thành Tâm Sám Hối (Rất Hay) Xin Thành Tâm Sám Hối (Rất Hay)
Tác giả: Diệu Thắm
2,641
Con Xin Sám Hối Con Xin Sám Hối
Tác giả: Hồ Quang Hiếu - Hạ Trâm
1,502
Sám Hối Chuyển Hóa Khổ Đau Sám Hối Chuyển Hóa Khổ Đau
Tác giả: Thích Trí Huệ
2,258
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thanh Ngân
880
Sám Hối - Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Sám Hối - Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm
Tác giả: Phật Âm
2,858
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
783
Hồi Đầu Hồi Đầu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,367
Sám Hối Sáu Căn (Tụng) Sám Hối Sáu Căn (Tụng)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
3,228
Xin Cho Con Sám Hối Xin Cho Con Sám Hối
Tác giả: Phật Âm
3,492
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Tắc Huê
667
Biết Mình Có Lỗi và Không Lỗi Biết Mình Có Lỗi và Không Lỗi
Tác giả: Thích Nguyên Hạnh
374
Cho Con Lời Xin Lỗi Cho Con Lời Xin Lỗi
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
452
Ý nghĩa Sám Hối Ý nghĩa Sám Hối
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
443
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
434
Hãy Nói Lời Xin Lỗi Hãy Nói Lời Xin Lỗi
Tác giả: Thích Nguyên Hạnh
478
Sám hối tội lỗi Sám hối tội lỗi
Tác giả: Thích Lệ Nhật
435
Tụng Các Bài Sám Tụng Các Bài Sám
Tác giả: Thích Thiện Xuân
3,606
Nhân Quả 6 - Sám Hối Nhân Quả 6 - Sám Hối
Tác giả: Thích Thiện Xuân
2,240
Bài Ca Sám Hối (Nhạc Hoa, Phụ Đề Việt Ngữ) Bài Ca Sám Hối (Nhạc Hoa, Phụ Đề Việt Ngữ)
Tác giả: Phật Âm
2,276
Về chùa sám hối Về chùa sám hối
Tác giả: Hùng Thanh
1,163
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Tâm Thiện
2,253
Thập Nguyện Phổ Hiền - Sám Hối Nghiệp Chướng Thập Nguyện Phổ Hiền - Sám Hối Nghiệp Chướng
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
1,217
Sám Hối Mười Phương Sám Hối Mười Phương
Tác giả: Lan Anh
738
ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO ĐÀI LOAN - SÁM HỐI ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO ĐÀI LOAN - SÁM HỐI
Tác giả: Phật Âm
1,238
Phút Sám Hối Phút Sám Hối
Tác giả: Nguyên Vũ
683
Niệm Phật, Sám Hối, Phát Nguyện, Hồi Hướng Niệm Phật, Sám Hối, Phát Nguyện, Hồi Hướng
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
1,737
Sám Hối Tiến Tu (Kỳ 2) Sám Hối Tiến Tu (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,677
Sám Hối Tiến Tu (Kỳ 1) Sám Hối Tiến Tu (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,430
Sám Hối Niệm Phật Sám Hối Niệm Phật
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
788
Sám Khể Thủ (Kỳ 4) Sám Khể Thủ (Kỳ 4)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,169
Sám Khể Thủ (Kỳ 3) Sám Khể Thủ (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
922
Sám Khể Thủ (Kỳ 2) Sám Khể Thủ (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,024
Yếu chỉ Lương Hoàng Sám Yếu chỉ Lương Hoàng Sám
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,412