Thành viên

Nhớ tôi

sám hối

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề sám hối

Có tất cả 127 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thanh Ngân
151
Sám Hối - Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Sám Hối - Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm
Tác giả: Phật Âm
1,750
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
470
Hồi Đầu Hồi Đầu
Tác giả: Thích Chân Tính
702
Sám Hối Sáu Căn (Tụng) Sám Hối Sáu Căn (Tụng)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,315
Xin Cho Con Sám Hối Xin Cho Con Sám Hối
Tác giả: Phật Âm
2,276
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Tắc Huê
282
Biết Mình Có Lỗi và Không Lỗi Biết Mình Có Lỗi và Không Lỗi
Tác giả: Thích Nguyên Hạnh
113
Cho Con Lời Xin Lỗi Cho Con Lời Xin Lỗi
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
162
Ý nghĩa Sám Hối Ý nghĩa Sám Hối
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
135
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
149
Hãy Nói Lời Xin Lỗi Hãy Nói Lời Xin Lỗi
Tác giả: Thích Nguyên Hạnh
182
Sám hối tội lỗi Sám hối tội lỗi
Tác giả: Thích Lệ Nhật
164
Tụng Các Bài Sám Tụng Các Bài Sám
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,674
Nhân Quả 6 - Sám Hối Nhân Quả 6 - Sám Hối
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,396
Bài Ca Sám Hối (Nhạc Hoa, Phụ Đề Việt Ngữ) Bài Ca Sám Hối (Nhạc Hoa, Phụ Đề Việt Ngữ)
Tác giả: Phật Âm
1,387
Về chùa sám hối Về chùa sám hối
Tác giả: Hùng Thanh
833
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Tâm Thiện
1,044
Thập Nguyện Phổ Hiền - Sám Hối Nghiệp Chướng Thập Nguyện Phổ Hiền - Sám Hối Nghiệp Chướng
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
540
Sám Hối Mười Phương Sám Hối Mười Phương
Tác giả: Lan Anh
455
ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO ĐÀI LOAN - SÁM HỐI ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO ĐÀI LOAN - SÁM HỐI
Tác giả: Phật Âm
898
Phút Sám Hối Phút Sám Hối
Tác giả: Nguyên Vũ
364
Niệm Phật, Sám Hối, Phát Nguyện, Hồi Hướng Niệm Phật, Sám Hối, Phát Nguyện, Hồi Hướng
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
985
Sám Hối Tiến Tu (Kỳ 2) Sám Hối Tiến Tu (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
991
Sám Hối Tiến Tu (Kỳ 1) Sám Hối Tiến Tu (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,602
Sám Hối Niệm Phật Sám Hối Niệm Phật
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
487
Sám Khể Thủ (Kỳ 4) Sám Khể Thủ (Kỳ 4)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
811
Sám Khể Thủ (Kỳ 3) Sám Khể Thủ (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
615
Sám Khể Thủ (Kỳ 2) Sám Khể Thủ (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
694
Yếu chỉ Lương Hoàng Sám Yếu chỉ Lương Hoàng Sám
Tác giả: Thích Trí Huệ
980
Sám tỉnh thế Sám tỉnh thế
Tác giả: Thích Trí Huệ
736
Sám Khể Thủ (Kỳ 1) Sám Khể Thủ (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,079
Sám Hối Hóa Giải Hai Tội Và Ba Quả Báo Sám Hối Hóa Giải Hai Tội Và Ba Quả Báo
Tác giả: Thích Trí Huệ
8,103
Lễ Sám Hối Lễ Sám Hối
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,114
Sám Trừ Nghiệp Tội Sám Trừ Nghiệp Tội
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
459
Bài Sám Nhất Tâm Bài Sám Nhất Tâm
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
1,069
Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật
Tác giả: Phật Âm
3,225
Kinh sám hối Kinh sám hối
Tác giả: Thích Chân Quang
7,978
Sám Quy Mạng Sám Quy Mạng
Tác giả: Thích Trí Quảng
1,701
Lời Sám Hối Muộn Màng Của Người Con Lời Sám Hối Muộn Màng Của Người Con
Tác giả: Thích Minh Hòa
480
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Thiện Xuân
3,495
Nhập Bồ Tát Hạnh - Cúng Dường, Sám Hối Nhập Bồ Tát Hạnh - Cúng Dường, Sám Hối
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
1,218
Thành Tâm Sám Hối (Kiểu Tịnh Tông Học Hội) (Phụ Âm Lời Việt) Thành Tâm Sám Hối (Kiểu Tịnh Tông Học Hội) (Phụ Âm Lời Việt)
Tác giả: Phật Âm
2,772
Cho Con Xin Sám Hối Lỗi Lầm Cho Con Xin Sám Hối Lỗi Lầm
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
808
Sám Hối (Lời Việt) (Trích Từ Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm) Sám Hối (Lời Việt) (Trích Từ Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm)
Tác giả: Hạ Trâm
2,773
Từ Bi Thủy Sám tụng Từ Bi Thủy Sám tụng
Tác giả: Thích Phổ Hương
4,845
Sám hối Sám hối
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
1,129
Phật Ơi Con Xin Sám Hối Phật Ơi Con Xin Sám Hối
Tác giả: Thích Minh Hòa
832
Sám Hối Quá Khứ Phát Nguyện Tương Lai Sám Hối Quá Khứ Phát Nguyện Tương Lai
Tác giả: Thích Trí Huệ
3,440
Sám Hối Lỗi Lầm Sám Hối Lỗi Lầm
Tác giả: Thích Trí Huệ
2,039