Thành viên

Nhớ tôi

sám hối

"sám hối"

Có tất cả 112 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Bài Ca Sám Hối (Nhạc Hoa, Phụ Đề Việt Ngữ) Bài Ca Sám Hối (Nhạc Hoa, Phụ Đề Việt Ngữ)
Tác giả: Phật Âm
388
Về chùa sám hối Về chùa sám hối
Tác giả: Hùng Thanh
439
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Tâm Thiện
355
Thập Nguyện Phổ Hiền - Sám Hối Nghiệp Chướng Thập Nguyện Phổ Hiền - Sám Hối Nghiệp Chướng
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
203
Sám Hối Mười Phương Sám Hối Mười Phương
Tác giả: Lan Anh
273
ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO ĐÀI LOAN - SÁM HỐI ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO ĐÀI LOAN - SÁM HỐI
Tác giả: Phật Âm
509
Phút Sám Hối Phút Sám Hối
Tác giả: Nguyên Vũ
210
Niệm Phật, Sám Hối, Phát Nguyện, Hồi Hướng Niệm Phật, Sám Hối, Phát Nguyện, Hồi Hướng
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
576
Sám Hối Tiến Tu (Kỳ 2) Sám Hối Tiến Tu (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
598
Sám Hối Tiến Tu (Kỳ 1) Sám Hối Tiến Tu (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
978
Sám Hối Niệm Phật Sám Hối Niệm Phật
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
276
Sám Khể Thủ (Kỳ 4) Sám Khể Thủ (Kỳ 4)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
630
Sám Khể Thủ (Kỳ 3) Sám Khể Thủ (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
445
Sám Khể Thủ (Kỳ 2) Sám Khể Thủ (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
480
Yếu chỉ Lương Hoàng Sám Yếu chỉ Lương Hoàng Sám
Tác giả: Thích Trí Huệ
717
Sám tỉnh thế Sám tỉnh thế
Tác giả: Thích Trí Huệ
472
Sám Khể Thủ (Kỳ 1) Sám Khể Thủ (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
711
Sám Hối Hóa Giải Hai Tội Và Ba Quả Báo Sám Hối Hóa Giải Hai Tội Và Ba Quả Báo
Tác giả: Thích Trí Huệ
7,344
Lễ Sám Hối Lễ Sám Hối
Tác giả: Thích Pháp Hòa
743
Sám Trừ Nghiệp Tội Sám Trừ Nghiệp Tội
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
276
Bài Sám Nhất Tâm Bài Sám Nhất Tâm
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
578
Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật
Tác giả: Phật Âm
2,112
Kinh sám hối Kinh sám hối
Tác giả: Thích Chân Quang
3,942
Sám Quy Mạng Sám Quy Mạng
Tác giả: Thích Trí Quảng
1,277
Lời Sám Hối Muộn Màng Của Người Con Lời Sám Hối Muộn Màng Của Người Con
Tác giả: Thích Minh Hòa
309
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Thiện Xuân
2,868
Nhập Bồ Tát Hạnh - Cúng Dường, Sám Hối Nhập Bồ Tát Hạnh - Cúng Dường, Sám Hối
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
1,037
Thành Tâm Sám Hối (Kiểu Tịnh Tông Học Hội) (Phụ Âm Lời Việt) Thành Tâm Sám Hối (Kiểu Tịnh Tông Học Hội) (Phụ Âm Lời Việt)
Tác giả: Phật Âm
2,437
Cho Con Xin Sám Hối Lỗi Lầm Cho Con Xin Sám Hối Lỗi Lầm
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
589
Sám Hối (Lời Việt) (Trích Từ Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm) Sám Hối (Lời Việt) (Trích Từ Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm)
Tác giả: Hạ Trâm
2,359
Từ Bi Thủy Sám tụng Từ Bi Thủy Sám tụng
Tác giả: Thích Phổ Hương
3,907
Sám hối Sám hối
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
872
Phật Ơi Con Xin Sám Hối Phật Ơi Con Xin Sám Hối
Tác giả: Thích Minh Hòa
621
Sám Hối Quá Khứ Phát Nguyện Tương Lai Sám Hối Quá Khứ Phát Nguyện Tương Lai
Tác giả: Thích Trí Huệ
2,606
Sám Hối Lỗi Lầm Sám Hối Lỗi Lầm
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,622
Lời Sám Hối Lời Sám Hối
Tác giả: Nguyễn Đức
1,969
Xin Thành Tâm Sám Hối Xin Thành Tâm Sám Hối
Tác giả: Nguyễn Đức
1,729
Công Đức Sám Hối Công Đức Sám Hối
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,556
Mười Pháp Sám Hối Mười Pháp Sám Hối
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,120
Sám Hối Tội Diệt Phước Sanh (Kỳ 2) Sám Hối Tội Diệt Phước Sanh (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,417
Sự Thù Thắng Của Sám Hối Ba Tội Ba Nghiệp Sáu Căn Sự Thù Thắng Của Sám Hối Ba Tội Ba Nghiệp Sáu Căn
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,421
Sám Hối Nghiệp Chướng Sám Hối Nghiệp Chướng
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
2,057
Thành Tâm - Sám Hối Thành Tâm - Sám Hối
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
580
Con Xin Sám Hối Con Xin Sám Hối
Tác giả: Vũ Ngọc Toản
3,458
Sám Hối Được Vãng Sanh (2011) (Phiên Bản Đầy Đủ) (Trọn Bài, 1 Phần) Sám Hối Được Vãng Sanh (2011) (Phiên Bản Đầy Đủ) (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Giác Nhàn
1,681
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
2,435
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,151
Ý nghĩa Lương Hoàng Sám Ý nghĩa Lương Hoàng Sám
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
1,293
Niệm Phật Là Pháp Sám Hối Hiệu Quả Nhất Niệm Phật Là Pháp Sám Hối Hiệu Quả Nhất
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
2,480
Lòng Người Hối Cải (Phần 5) Lòng Người Hối Cải (Phần 5)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,728