Thành viên

Nhớ tôi

sám hối

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề sám hối

Có tất cả 198 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Sám Hối Mùa Vu Lan Sám Hối Mùa Vu Lan
Tác giả: Thích Vạn Mãn
182
Chánh Pháp Là Gì - Tại Tịnh Thất Thiện Chí Bình Dương. Chánh Pháp Là Gì - Tại Tịnh Thất Thiện Chí Bình Dương.
Tác giả: Thích Trung Đạo
236
Hỏi đáp: Sám hối - Nhân quả - Kinh sách Hỏi đáp: Sám hối - Nhân quả - Kinh sách
Tác giả: Thích Viên Minh
116
Tổng hợp các bài Tụng Kinh Sám Hối Tổng hợp các bài Tụng Kinh Sám Hối
Tác giả: Thích Trí Thoát
3,928
Kinh A Di Đà (B4) Kinh A Di Đà (B4)
Tác giả: Thích Minh Duyên
82
Hồng Danh Bảo Sám (B3) Hồng Danh Bảo Sám (B3)
Tác giả: Thích Minh Duyên
146
Sám Hối Có Hết Tội Không Sám Hối Có Hết Tội Không
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
468
Đạo Đế Đạo Đế
Tác giả: Thích Minh Duyên
119
Bát Chánh Đạo Bát Chánh Đạo
Tác giả: Thích Minh Duyên
121
Bố Thí và Cúng Dường Bố Thí và Cúng Dường
Tác giả: Thích Minh Duyên
106
Kinh A Di Đà Giảng Giải Kinh A Di Đà Giảng Giải
Tác giả: Thích Minh Duyên
99
Hồng Danh Bảo Sám 7 Hồng Danh Bảo Sám 7
Tác giả: Thích Minh Duyên
85
Hồng Danh Bảo Sám 5 Hồng Danh Bảo Sám 5
Tác giả: Thích Minh Duyên
79
Hồng Danh Bảo Sám 4 Hồng Danh Bảo Sám 4
Tác giả: Thích Minh Duyên
67
Hồng Danh Bảo Sám 6 Hồng Danh Bảo Sám 6
Tác giả: Thích Minh Duyên
80
Ý Nghĩa Thọ Trì Kinh Dược Sư Ý Nghĩa Thọ Trì Kinh Dược Sư
Tác giả: Thích Minh Duyên
83
Phật Giáo Việt Nam Thời Kỳ Du Nhập Phật Giáo Việt Nam Thời Kỳ Du Nhập
Tác giả: Thích Minh Duyên
139
Ý Nghĩa Thọ Trì Các Thời Khóa Tụng Ý Nghĩa Thọ Trì Các Thời Khóa Tụng
Tác giả: Thích Minh Duyên
84
Kinh A DI ĐÀ 3 Kinh A DI ĐÀ 3
Tác giả: Thích Minh Duyên
98
Kinh A Di Đà (phần 2) Kinh A Di Đà (phần 2)
Tác giả: Thích Minh Duyên
102
Vì Sao Nên Sám Hối Vì Sao Nên Sám Hối
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
311
Ca Cổ Phật Giáo - Sám Hối Ca Cổ Phật Giáo - Sám Hối
Tác giả: Thích Vạn Mãn
2,413
Kinh sám hối hồng danh Kinh sám hối hồng danh
Tác giả: Thích Vạn Mãn
1,677
Muốn gì được nấy Muốn gì được nấy
Tác giả: Thích Chân Quang
504
Nhân quả linh động Nhân quả linh động
Tác giả: Thích Chân Quang
492
Đừng chờ đợi Đừng chờ đợi
Tác giả: Thích Chân Quang
443
Sám Hối Có Hết Tội Không Sám Hối Có Hết Tội Không
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
504
Sám hối Sám hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
191
Sám Hối Theo Phật Giáo (phần 1) Sám Hối Theo Phật Giáo (phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
108
Sám Hối Theo Phật Giáo (phần 2) Sám Hối Theo Phật Giáo (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
103
Thọ Giới, Học Giới và Trì Giới (phần 2) Thọ Giới, Học Giới và Trì Giới (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
85
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Thiện Chơn
132
Hồng Danh Bảo Sám 02 Hồng Danh Bảo Sám 02
Tác giả: Thích Minh Duyên
106
Thành tâm sám hối Thành tâm sám hối
Tác giả: Quỳnh Loan
1,111
Văn Phát Nguyện Sám Hối Văn Phát Nguyện Sám Hối
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
523
Sám Hối Hồng Danh Sám Hối Hồng Danh
Tác giả: Thích Chiếu Túc
4,067
Pháp Hạnh Sám Hối Pháp Hạnh Sám Hối
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,312
Sám Hối Có Hết Tội Không? Sám Hối Có Hết Tội Không?
Tác giả: Thích Thông Triết
432
Nghe câu kinh hối hận giật mình Nghe câu kinh hối hận giật mình
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,379
Sám Hối Tội Căn Sám Hối Tội Căn
Tác giả: Thích Trí Quảng
1,667
Sám Hối Hồng Danh Sám Hối Hồng Danh
Tác giả: Thích Trí Quảng
743
Sám hối Sám hối
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,065
Sám hối hồng danh(P3) Sám hối hồng danh(P3)
Tác giả: Thích Trí Quảng
450
Sám hối hồng danh(P2) Sám hối hồng danh(P2)
Tác giả: Thích Trí Quảng
509
Sám hối hồng danh(P1) Sám hối hồng danh(P1)
Tác giả: Thích Trí Quảng
596
Phương thức sám hối (7/11/2015) Phương thức sám hối (7/11/2015)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,298
Vấn đáp: So sánh học thuyết Vấn đáp: So sánh học thuyết "Rửa tội" và "Sám hối"
Tác giả: Thích Nhật Từ
859
Nhất Tâm Sám Hối Nhất Tâm Sám Hối
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,121
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,384
Hỏi Đáp 17: Lạy Sám Hối 09.08.2015 Hỏi Đáp 17: Lạy Sám Hối 09.08.2015
Tác giả: Thích Thiện Hữu
518