Thành viên

Nhớ tôi

sám hối

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề sám hối

Có tất cả 124 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Xin Thành Tâm Sám Hối (Rất Hay) Xin Thành Tâm Sám Hối (Rất Hay)
Tác giả: Diệu Thắm
1,115
Con Xin Sám Hối Con Xin Sám Hối
Tác giả: Hồ Quang Hiếu - Hạ Trâm
621
Sám Hối Chuyển Hóa Khổ Đau Sám Hối Chuyển Hóa Khổ Đau
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,072
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thanh Ngân
339
Sám Hối - Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Sám Hối - Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm
Tác giả: Phật Âm
1,963
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
510
Hồi Đầu Hồi Đầu
Tác giả: Thích Chân Tính
805
Sám Hối Sáu Căn (Tụng) Sám Hối Sáu Căn (Tụng)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,693
Xin Cho Con Sám Hối Xin Cho Con Sám Hối
Tác giả: Phật Âm
2,545
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Tắc Huê
324
Biết Mình Có Lỗi và Không Lỗi Biết Mình Có Lỗi và Không Lỗi
Tác giả: Thích Nguyên Hạnh
152
Cho Con Lời Xin Lỗi Cho Con Lời Xin Lỗi
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
211
Ý nghĩa Sám Hối Ý nghĩa Sám Hối
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
197
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
190
Hãy Nói Lời Xin Lỗi Hãy Nói Lời Xin Lỗi
Tác giả: Thích Nguyên Hạnh
220
Sám hối tội lỗi Sám hối tội lỗi
Tác giả: Thích Lệ Nhật
199
Tụng Các Bài Sám Tụng Các Bài Sám
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,952
Nhân Quả 6 - Sám Hối Nhân Quả 6 - Sám Hối
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,535
Bài Ca Sám Hối (Nhạc Hoa, Phụ Đề Việt Ngữ) Bài Ca Sám Hối (Nhạc Hoa, Phụ Đề Việt Ngữ)
Tác giả: Phật Âm
1,554
Về chùa sám hối Về chùa sám hối
Tác giả: Hùng Thanh
874
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Tâm Thiện
1,227
Thập Nguyện Phổ Hiền - Sám Hối Nghiệp Chướng Thập Nguyện Phổ Hiền - Sám Hối Nghiệp Chướng
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
612
Sám Hối Mười Phương Sám Hối Mười Phương
Tác giả: Lan Anh
486
ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO ĐÀI LOAN - SÁM HỐI ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO ĐÀI LOAN - SÁM HỐI
Tác giả: Phật Âm
962
Phút Sám Hối Phút Sám Hối
Tác giả: Nguyên Vũ
396
Niệm Phật, Sám Hối, Phát Nguyện, Hồi Hướng Niệm Phật, Sám Hối, Phát Nguyện, Hồi Hướng
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
1,100
Sám Hối Tiến Tu (Kỳ 2) Sám Hối Tiến Tu (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,069
Sám Hối Tiến Tu (Kỳ 1) Sám Hối Tiến Tu (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,723
Sám Hối Niệm Phật Sám Hối Niệm Phật
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
510
Sám Khể Thủ (Kỳ 4) Sám Khể Thủ (Kỳ 4)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
864
Sám Khể Thủ (Kỳ 3) Sám Khể Thủ (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
667
Sám Khể Thủ (Kỳ 2) Sám Khể Thủ (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
738
Yếu chỉ Lương Hoàng Sám Yếu chỉ Lương Hoàng Sám
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,029
Sám tỉnh thế Sám tỉnh thế
Tác giả: Thích Trí Huệ
779
Sám Khể Thủ (Kỳ 1) Sám Khể Thủ (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,147
Sám Hối Hóa Giải Hai Tội Và Ba Quả Báo Sám Hối Hóa Giải Hai Tội Và Ba Quả Báo
Tác giả: Thích Trí Huệ
8,287
Lễ Sám Hối Lễ Sám Hối
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,184
Sám Trừ Nghiệp Tội Sám Trừ Nghiệp Tội
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
502
Bài Sám Nhất Tâm Bài Sám Nhất Tâm
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
1,154
Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật
Tác giả: Phật Âm
3,408
Kinh sám hối Kinh sám hối
Tác giả: Thích Chân Quang
9,155
Sám Quy Mạng Sám Quy Mạng
Tác giả: Thích Trí Quảng
1,831
Lời Sám Hối Muộn Màng Của Người Con Lời Sám Hối Muộn Màng Của Người Con
Tác giả: Thích Minh Hòa
516
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Thiện Xuân
3,638
Nhập Bồ Tát Hạnh - Cúng Dường, Sám Hối Nhập Bồ Tát Hạnh - Cúng Dường, Sám Hối
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
1,251
Thành Tâm Sám Hối (Kiểu Tịnh Tông Học Hội) (Phụ Âm Lời Việt) Thành Tâm Sám Hối (Kiểu Tịnh Tông Học Hội) (Phụ Âm Lời Việt)
Tác giả: Phật Âm
2,842
Cho Con Xin Sám Hối Lỗi Lầm Cho Con Xin Sám Hối Lỗi Lầm
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
867
Sám Hối (Lời Việt) (Trích Từ Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm) Sám Hối (Lời Việt) (Trích Từ Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm)
Tác giả: Hạ Trâm
2,849
Từ Bi Thủy Sám tụng Từ Bi Thủy Sám tụng
Tác giả: Thích Phổ Hương
5,036
Sám hối Sám hối
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
1,178