Thành viên

Nhớ tôi

sám hối

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề sám hối

Có tất cả 126 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Sám Hối - Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Sám Hối - Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm
Tác giả: Phật Âm
577
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
342
Hồi Đầu Hồi Đầu
Tác giả: Thích Chân Tính
418
Sám Hối Sáu Căn (Tụng) Sám Hối Sáu Căn (Tụng)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
688
Xin Cho Con Sám Hối Xin Cho Con Sám Hối
Tác giả: Phật Âm
1,254
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Tắc Huê
213
Biết Mình Có Lỗi và Không Lỗi Biết Mình Có Lỗi và Không Lỗi
Tác giả: Thích Nguyên Hạnh
61
Cho Con Lời Xin Lỗi Cho Con Lời Xin Lỗi
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
110
Ý nghĩa Sám Hối Ý nghĩa Sám Hối
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
90
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
98
Hãy Nói Lời Xin Lỗi Hãy Nói Lời Xin Lỗi
Tác giả: Thích Nguyên Hạnh
135
Sám hối tội lỗi Sám hối tội lỗi
Tác giả: Thích Lệ Nhật
116
Tụng Các Bài Sám Tụng Các Bài Sám
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,208
Nhân Quả 6 - Sám Hối Nhân Quả 6 - Sám Hối
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,125
Bài Ca Sám Hối (Nhạc Hoa, Phụ Đề Việt Ngữ) Bài Ca Sám Hối (Nhạc Hoa, Phụ Đề Việt Ngữ)
Tác giả: Phật Âm
1,050
Về chùa sám hối Về chùa sám hối
Tác giả: Hùng Thanh
673
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Tâm Thiện
813
Thập Nguyện Phổ Hiền - Sám Hối Nghiệp Chướng Thập Nguyện Phổ Hiền - Sám Hối Nghiệp Chướng
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
442
Sám Hối Mười Phương Sám Hối Mười Phương
Tác giả: Lan Anh
402
ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO ĐÀI LOAN - SÁM HỐI ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO ĐÀI LOAN - SÁM HỐI
Tác giả: Phật Âm
757
Phút Sám Hối Phút Sám Hối
Tác giả: Nguyên Vũ
316
Niệm Phật, Sám Hối, Phát Nguyện, Hồi Hướng Niệm Phật, Sám Hối, Phát Nguyện, Hồi Hướng
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
820
Sám Hối Tiến Tu (Kỳ 2) Sám Hối Tiến Tu (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
894
Sám Hối Tiến Tu (Kỳ 1) Sám Hối Tiến Tu (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,438
Sám Hối Niệm Phật Sám Hối Niệm Phật
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
433
Sám Khể Thủ (Kỳ 4) Sám Khể Thủ (Kỳ 4)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
753
Sám Khể Thủ (Kỳ 3) Sám Khể Thủ (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
549
Sám Khể Thủ (Kỳ 2) Sám Khể Thủ (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
631
Yếu chỉ Lương Hoàng Sám Yếu chỉ Lương Hoàng Sám
Tác giả: Thích Trí Huệ
891
Sám tỉnh thế Sám tỉnh thế
Tác giả: Thích Trí Huệ
665
Sám Khể Thủ (Kỳ 1) Sám Khể Thủ (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
954
Sám Hối Hóa Giải Hai Tội Và Ba Quả Báo Sám Hối Hóa Giải Hai Tội Và Ba Quả Báo
Tác giả: Thích Trí Huệ
7,808
Lễ Sám Hối Lễ Sám Hối
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,011
Sám Trừ Nghiệp Tội Sám Trừ Nghiệp Tội
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
389
Bài Sám Nhất Tâm Bài Sám Nhất Tâm
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
910
Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật
Tác giả: Phật Âm
2,812
Kinh sám hối Kinh sám hối
Tác giả: Thích Chân Quang
6,200
Sám Quy Mạng Sám Quy Mạng
Tác giả: Thích Trí Quảng
1,546
Lời Sám Hối Muộn Màng Của Người Con Lời Sám Hối Muộn Màng Của Người Con
Tác giả: Thích Minh Hòa
415
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Thiện Xuân
3,289
Nhập Bồ Tát Hạnh - Cúng Dường, Sám Hối Nhập Bồ Tát Hạnh - Cúng Dường, Sám Hối
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
1,154
Thành Tâm Sám Hối (Kiểu Tịnh Tông Học Hội) (Phụ Âm Lời Việt) Thành Tâm Sám Hối (Kiểu Tịnh Tông Học Hội) (Phụ Âm Lời Việt)
Tác giả: Phật Âm
2,673
Cho Con Xin Sám Hối Lỗi Lầm Cho Con Xin Sám Hối Lỗi Lầm
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
738
Sám Hối (Lời Việt) (Trích Từ Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm) Sám Hối (Lời Việt) (Trích Từ Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm)
Tác giả: Hạ Trâm
2,614
Từ Bi Thủy Sám tụng Từ Bi Thủy Sám tụng
Tác giả: Thích Phổ Hương
4,506
Sám hối Sám hối
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
1,044
Phật Ơi Con Xin Sám Hối Phật Ơi Con Xin Sám Hối
Tác giả: Thích Minh Hòa
743
Sám Hối Quá Khứ Phát Nguyện Tương Lai Sám Hối Quá Khứ Phát Nguyện Tương Lai
Tác giả: Thích Trí Huệ
3,151
Sám Hối Lỗi Lầm Sám Hối Lỗi Lầm
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,927
Lời Sám Hối Lời Sám Hối
Tác giả: Nguyễn Đức
2,302