Thành viên

Nhớ tôi

sám hối

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề sám hối

Có tất cả 176 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Kinh sám hối hồng danh Kinh sám hối hồng danh
Tác giả: Thích Vạn Mãn
551
Muốn gì được nấy Muốn gì được nấy
Tác giả: Thích Chân Quang
136
Nhân quả linh động Nhân quả linh động
Tác giả: Thích Chân Quang
147
Đừng chờ đợi Đừng chờ đợi
Tác giả: Thích Chân Quang
129
Sám Hối Có Hết Tội Không Sám Hối Có Hết Tội Không
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
291
Sám hối Sám hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
66
Sám Hối Theo Phật Giáo (phần 1) Sám Hối Theo Phật Giáo (phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
34
Sám Hối Theo Phật Giáo (phần 2) Sám Hối Theo Phật Giáo (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
21
Thọ Giới, Học Giới và Trì Giới (phần 2) Thọ Giới, Học Giới và Trì Giới (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
21
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Thiện Chơn
41
Hồng Danh Bảo Sám 02 Hồng Danh Bảo Sám 02
Tác giả: Thích Minh Duyên
25
Thành tâm sám hối Thành tâm sám hối
Tác giả: Quỳnh Loan
523
Văn Phát Nguyện Sám Hối Văn Phát Nguyện Sám Hối
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
197
Sám Hối Hồng Danh Sám Hối Hồng Danh
Tác giả: Thích Chiếu Túc
3,646
Pháp Hạnh Sám Hối Pháp Hạnh Sám Hối
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,108
Sám Hối Có Hết Tội Không? Sám Hối Có Hết Tội Không?
Tác giả: Thích Thông Triết
319
Nghe câu kinh hối hận giật mình Nghe câu kinh hối hận giật mình
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,112
Sám Hối Tội Căn Sám Hối Tội Căn
Tác giả: Thích Trí Quảng
1,432
Sám Hối Hồng Danh Sám Hối Hồng Danh
Tác giả: Thích Trí Quảng
557
Sám hối Sám hối
Tác giả: Thích Giác Hạnh
728
Sám hối hồng danh(P3) Sám hối hồng danh(P3)
Tác giả: Thích Trí Quảng
365
Sám hối hồng danh(P2) Sám hối hồng danh(P2)
Tác giả: Thích Trí Quảng
376
Sám hối hồng danh(P1) Sám hối hồng danh(P1)
Tác giả: Thích Trí Quảng
462
Phương thức sám hối (7/11/2015) Phương thức sám hối (7/11/2015)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,134
Vấn đáp: So sánh học thuyết Vấn đáp: So sánh học thuyết "Rửa tội" và "Sám hối"
Tác giả: Thích Nhật Từ
704
Nhất Tâm Sám Hối Nhất Tâm Sám Hối
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,937
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,066
Hỏi Đáp 17: Lạy Sám Hối 09.08.2015 Hỏi Đáp 17: Lạy Sám Hối 09.08.2015
Tác giả: Thích Thiện Hữu
431
Văn Phát Nguyện Sám Hối (Nguyên Tác: Pháp Sư Tịnh Không) Văn Phát Nguyện Sám Hối (Nguyên Tác: Pháp Sư Tịnh Không)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
3,852
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
539
Diễn Đọc Nghi Thức Đại Sám Hối Trước 88 Vị Phật (Kinh Hồng Danh Sám Hối) Diễn Đọc Nghi Thức Đại Sám Hối Trước 88 Vị Phật (Kinh Hồng Danh Sám Hối)
Tác giả: Phật Âm
5,128
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 7) - Sám Hối Nghiệp Chướng, Làm Mới Thân Tâm, Nhẫn Nhục Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 7) - Sám Hối Nghiệp Chướng, Làm Mới Thân Tâm, Nhẫn Nhục
Tác giả: Thích Tuệ Hải
1,731
Sám Hối Là Bước Đầu Tu Học Sám Hối Là Bước Đầu Tu Học
Tác giả: Thích Pháp Hải
624
Nhạc Sám Hối Tụng Kinh Hằng Ngày Nhạc Sám Hối Tụng Kinh Hằng Ngày
Tác giả: Phật Âm
3,189
Sự Mầu Nhiệm Của Pháp Sám Hối (Giảng Tại Niệm Phật Đường Phổ Quang) Sự Mầu Nhiệm Của Pháp Sám Hối (Giảng Tại Niệm Phật Đường Phổ Quang)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,508
Trợ Hạnh (Phần 2) - Sám Hối Và Tha Lực Trợ Hạnh (Phần 2) - Sám Hối Và Tha Lực
Tác giả: Thích Phước Đức
588
Ích Lợi Phương Pháp Sám Hối Ích Lợi Phương Pháp Sám Hối
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,577
Sám Hối Để Làm Gì Sám Hối Để Làm Gì
Tác giả: Thích Trí Huệ
3,105
Sự Mầu Nhiệm Của Phương Pháp Sám Hối Sự Mầu Nhiệm Của Phương Pháp Sám Hối
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,051
Nhạc Sám Mười Nguyện (Có Phụ Đề, Hình Động) Nhạc Sám Mười Nguyện (Có Phụ Đề, Hình Động)
Tác giả: Phật Âm
1,995
Sám Hối (Bài 2) Sám Hối (Bài 2)
Tác giả: Thích Từ Trung
345
Sám Hối (Bài  1) Sám Hối (Bài 1)
Tác giả: Thích Từ Trung
464
Chơn Sám Hối Chơn Sám Hối
Tác giả: Thích Thiện Thuận
2,508
Tụng Sám Hối Sáu Căn Tụng Sám Hối Sáu Căn
Tác giả: Thích Pháp Hòa
7,527
Sám Hối 1 Sám Hối 1
Tác giả: Thích Từ Trung
364
Sám Hối 3 Sám Hối 3
Tác giả: Thích Từ Trung
351
Sám Hối 2 Sám Hối 2
Tác giả: Thích Từ Trung
338
Sám Hối 4 Sám Hối 4
Tác giả: Thích Từ Trung
333
Bao nhiêu lầm lỡ cũng do tâm Bao nhiêu lầm lỡ cũng do tâm
Tác giả: Thích Minh Niệm
1,306
Chân Thật Sám Hối Chân Thật Sám Hối
Tác giả: Thích Trí Quảng
2,218