Thành viên

Nhớ tôi

sám hối

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề sám hối

Có tất cả 215 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Pháp Đàm: Châu Thanh Ăn Năn Sám Hối Pháp Đàm: Châu Thanh Ăn Năn Sám Hối
Tác giả: Nghệ Sĩ Châu Thanh
219
Sám Quy Mạng - Bài 4 Sám Quy Mạng - Bài 4
Tác giả: HT. Thích Nguyên Hạnh
100
Sám Quy Mạng - Bài 3 Sám Quy Mạng - Bài 3
Tác giả: HT. Thích Nguyên Hạnh
81
Sám Quy Mạng - Bài 2 Sám Quy Mạng - Bài 2
Tác giả: HT. Thích Nguyên Hạnh
73
Sám Quy Mạng - Bài 1 Sám Quy Mạng - Bài 1
Tác giả: HT. Thích Nguyên Hạnh
105
Kinh Pháp Cú Phẩm Đạo (Câu 286 đến 289) Kinh Pháp Cú Phẩm Đạo (Câu 286 đến 289)
Tác giả: Thích Phước Tiến
424
Học nhận lỗi chân thành Học nhận lỗi chân thành
Tác giả: Thích Phước Toàn
521
Sám Hối Tội Lỗi Của Sáu Căn Sám Hối Tội Lỗi Của Sáu Căn
Tác giả: Thích Vạn Mãn
147
Sám Hối Nghiệp Của Thân Sám Hối Nghiệp Của Thân
Tác giả: Thích Vạn Mãn
187
Sám Hối Nghiệp Của Ý Sám Hối Nghiệp Của Ý
Tác giả: Thích Vạn Mãn
144
Sám Hối Khẩu Nghiệp Sám Hối Khẩu Nghiệp
Tác giả: Thích Vạn Mãn
194
Tương Ưng bộ Kinh - Tương Ưng Chư Thiên 5 - Hổ Thẹn Sửa Sai Tương Ưng bộ Kinh - Tương Ưng Chư Thiên 5 - Hổ Thẹn Sửa Sai
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
126
Chân Sám Hối Chân Sám Hối
Tác giả: Thích Minh Niệm
142
Cho Em Xin Sám Hối Cho Em Xin Sám Hối
Tác giả: Thích Thiện Xuân
635
Sám Hối Hồng Danh Sám Hối Hồng Danh
Tác giả: Thích Trí Quảng
545
Những Bài Kinh Sám Hối Những Bài Kinh Sám Hối
Tác giả: Thích Trí Thoát
344
Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm
Tác giả: Thích Minh Niệm
142
Sám Hối Mùa Vu Lan Sám Hối Mùa Vu Lan
Tác giả: Thích Vạn Mãn
288
Chánh Pháp Là Gì - Tại Tịnh Thất Thiện Chí Bình Dương. Chánh Pháp Là Gì - Tại Tịnh Thất Thiện Chí Bình Dương.
Tác giả: Thích Trung Đạo
414
Hỏi đáp: Sám hối - Nhân quả - Kinh sách Hỏi đáp: Sám hối - Nhân quả - Kinh sách
Tác giả: Thích Viên Minh
206
Tổng hợp các bài Tụng Kinh Sám Hối Tổng hợp các bài Tụng Kinh Sám Hối
Tác giả: Thích Trí Thoát
7,266
Kinh A Di Đà (B4) Kinh A Di Đà (B4)
Tác giả: Thích Minh Duyên
117
Hồng Danh Bảo Sám (B3) Hồng Danh Bảo Sám (B3)
Tác giả: Thích Minh Duyên
216
Sám Hối Có Hết Tội Không Sám Hối Có Hết Tội Không
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
531
Đạo Đế Đạo Đế
Tác giả: Thích Minh Duyên
162
Bát Chánh Đạo Bát Chánh Đạo
Tác giả: Thích Minh Duyên
176
Bố Thí và Cúng Dường Bố Thí và Cúng Dường
Tác giả: Thích Minh Duyên
145
Kinh A Di Đà Giảng Giải Kinh A Di Đà Giảng Giải
Tác giả: Thích Minh Duyên
138
Hồng Danh Bảo Sám 7 Hồng Danh Bảo Sám 7
Tác giả: Thích Minh Duyên
128
Hồng Danh Bảo Sám 5 Hồng Danh Bảo Sám 5
Tác giả: Thích Minh Duyên
145
Hồng Danh Bảo Sám 4 Hồng Danh Bảo Sám 4
Tác giả: Thích Minh Duyên
110
Hồng Danh Bảo Sám 6 Hồng Danh Bảo Sám 6
Tác giả: Thích Minh Duyên
125
Ý Nghĩa Thọ Trì Kinh Dược Sư Ý Nghĩa Thọ Trì Kinh Dược Sư
Tác giả: Thích Minh Duyên
117
Phật Giáo Việt Nam Thời Kỳ Du Nhập Phật Giáo Việt Nam Thời Kỳ Du Nhập
Tác giả: Thích Minh Duyên
213
Ý Nghĩa Thọ Trì Các Thời Khóa Tụng Ý Nghĩa Thọ Trì Các Thời Khóa Tụng
Tác giả: Thích Minh Duyên
121
Kinh A DI ĐÀ 3 Kinh A DI ĐÀ 3
Tác giả: Thích Minh Duyên
143
Kinh A Di Đà (phần 2) Kinh A Di Đà (phần 2)
Tác giả: Thích Minh Duyên
137
Vì Sao Nên Sám Hối Vì Sao Nên Sám Hối
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
442
Ca Cổ Phật Giáo - Sám Hối Ca Cổ Phật Giáo - Sám Hối
Tác giả: Thích Vạn Mãn
2,621
Kinh sám hối hồng danh Kinh sám hối hồng danh
Tác giả: Thích Vạn Mãn
2,040
Muốn gì được nấy Muốn gì được nấy
Tác giả: Thích Chân Quang
645
Nhân quả linh động Nhân quả linh động
Tác giả: Thích Chân Quang
655
Đừng chờ đợi Đừng chờ đợi
Tác giả: Thích Chân Quang
567
Sám Hối Có Hết Tội Không Sám Hối Có Hết Tội Không
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
637
Sám hối Sám hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
330
Sám Hối Theo Phật Giáo (phần 1) Sám Hối Theo Phật Giáo (phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
143
Sám Hối Theo Phật Giáo (phần 2) Sám Hối Theo Phật Giáo (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
151
Thọ Giới, Học Giới và Trì Giới (phần 2) Thọ Giới, Học Giới và Trì Giới (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
125
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Thiện Chơn
184
Hồng Danh Bảo Sám 02 Hồng Danh Bảo Sám 02
Tác giả: Thích Minh Duyên
160