Thành viên

Nhớ tôi

quán thế âm

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề quán thế âm

Có tất cả 244 videos
Tiêu đề video Lượt xem
[Hòa Tấu] Mẹ Từ Bi - Mẹ Hiền Quan Thế Âm Bồ Tát - Hòa tấu Đàn Tranh & Đàn Bầu [Hòa Tấu] Mẹ Từ Bi - Mẹ Hiền Quan Thế Âm Bồ Tát - Hòa tấu Đàn Tranh & Đàn Bầu
Tác giả: Hoàng Duy - Hoàng Mỹ
512
Hạnh nguyện quan âm Hạnh nguyện quan âm
Tác giả: Thích Giác Toàn
47
Liên khúc Quán Thế Âm bồ tát - Nhiều ca sĩ Liên khúc Quán Thế Âm bồ tát - Nhiều ca sĩ
Tác giả: Phật Âm
397
Mừng Vía Bồ-Tát Quan Thế Âm Mừng Vía Bồ-Tát Quan Thế Âm
Tác giả: Thích Nguyên Hạnh
85
Ứng dụng kinh Phổ Môn trong đời sống Ứng dụng kinh Phổ Môn trong đời sống
Tác giả: Thích Tâm Hạnh
175
Hạnh Nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm - giảng tại Úc Châu 10/2016 Hạnh Nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm - giảng tại Úc Châu 10/2016
Tác giả: Thích Giác Hạnh
397
Ý Nghĩa Kinh Phổ Môn Ý Nghĩa Kinh Phổ Môn
Tác giả: TT. Thích Minh Thành
233
Thực hành Hạnh Quán Thế Âm Thực hành Hạnh Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Viên Trí
124
Hạnh nguyện Quán Âm - Chùa Thiên Minh 2016 Hạnh nguyện Quán Âm - Chùa Thiên Minh 2016
Tác giả: Thích Quang Thạnh
131
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Thứ 25 - Phẩm Đà La Ni Thứ 26 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Thứ 25 - Phẩm Đà La Ni Thứ 26
Tác giả: Thích Thiện Xuân
211
Quan Thế Âm ở Đâu Quan Thế Âm ở Đâu
Tác giả: Thích Tâm Nguyên
147
Chứng đạo ca 53: Quán Tự Tại Chứng đạo ca 53: Quán Tự Tại
Tác giả: Thích Phước Tịnh
277
Đại Hùng Đại Lực Của Bồ Tát Quán Thế Âm Đại Hùng Đại Lực Của Bồ Tát Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,206
Mẹ Hiền Quán Thế Âm Mẹ Hiền Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
470
Nghe lời Quán Thế Âm ráng lo tu hành Nghe lời Quán Thế Âm ráng lo tu hành
Tác giả: Thích Giác Hóa
359
Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn
Tác giả: Thích Tâm Đức
366
Quan Thế Âm  - CS. Thu Trang  - Thiền Tôn Phật Quang Quan Thế Âm - CS. Thu Trang - Thiền Tôn Phật Quang
Tác giả: Thích Chân Quang
2,186
Mẹ Từ Bi Mẹ Từ Bi
Tác giả: Hoàng Duy - Hoàng Mỹ
1,320
Bồ Tát Quan Thế Âm Đang Sống Với Ta Bồ Tát Quan Thế Âm Đang Sống Với Ta
Tác giả: TT. Thích Minh Thành
751
Gieo Duyên Với Bồ Tát Quan Thế Âm Gieo Duyên Với Bồ Tát Quan Thế Âm
Tác giả: Thích Vạn Mãn
302
Công Hạnh Đức Quán Thế Âm Công Hạnh Đức Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Nữ Giới Hương
216
Sức mạnh Quan Thế Âm Sức mạnh Quan Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
397
Quán Thế Âm - Phá trừ vọng tưởng Quán Thế Âm - Phá trừ vọng tưởng
Tác giả: Thích Tâm Đức
447
Hạnh Nguyện Quan Thế Âm Hạnh Nguyện Quan Thế Âm
Tác giả: Thích Trí Siêu
1,082
Ý nghĩa các thần tướng đức Phật, niệm Bồ Tát Quan Thế Âm Ý nghĩa các thần tướng đức Phật, niệm Bồ Tát Quan Thế Âm
Tác giả: Thích Nhật Từ
514
Hạnh Quán Âm Hạnh Quán Âm
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
871
Lạy Phật Quan Âm Lạy Phật Quan Âm
Tác giả: Tú Anh
2,835
Đức Từ Bi Của Quán Thế Âm Đức Từ Bi Của Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Phước Tiến
702
Hạnh nguyên Quan Âm Hạnh nguyên Quan Âm
Tác giả: Ngân Huệ
846
Quang Minh Viên Mãn (31/10/2015) Quang Minh Viên Mãn (31/10/2015)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
657
Mỗi người giác ngộ trong điều kiện của mình-Ý nghĩa Niệm Quán Thế Âm- Hỏi Đáp - giảng Mỗi người giác ngộ trong điều kiện của mình-Ý nghĩa Niệm Quán Thế Âm- Hỏi Đáp - giảng
Tác giả: Thích Viên Minh
975
Ba Công Hạnh Của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát Ba Công Hạnh Của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,347
Công Hạnh Bồ Tát Quán Thế Âm Công Hạnh Bồ Tát Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Trí Chơn
664
Hạnh Nguyện Quán Thế Âm Hạnh Nguyện Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Trí Siêu
1,090
Nguồn năng lượng của Bồ tát Quán Thế Âm Nguồn năng lượng của Bồ tát Quán Thế Âm
Tác giả: TT. Thích Minh Thành
845
12 Đại Nguyện Của Quán Thế Âm Bồ Tát (Rất Hay) 12 Đại Nguyện Của Quán Thế Âm Bồ Tát (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
9,236
Hạnh Nguyện Quan Âm Hạnh Nguyện Quan Âm
Tác giả: Thích Quảng Thiện
523
Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương (16 Tập, Còn Tiếp) Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương (16 Tập, Còn Tiếp)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
3,752
Hạnh Nguyện Bồ Tát Quan Âm Hạnh Nguyện Bồ Tát Quan Âm
Tác giả: Thích Thiện Thuận
3,921
Sự Linh Ứng Của Bồ Tát Quan Âm Sự Linh Ứng Của Bồ Tát Quan Âm
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
3,431
Gia Trì Lực Của Quan Âm Gia Trì Lực Của Quan Âm
Tác giả: Thích Trí Quảng
1,063
Ứng hóa thân Quan Âm Ứng hóa thân Quan Âm
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,237
Lạy mẹ Quan Âm Lạy mẹ Quan Âm
Tác giả: Hiền Thục
5,332
Ý Nghĩa Lễ Vía Khánh Đản Bồ Tát Quán Thế Âm Ý Nghĩa Lễ Vía Khánh Đản Bồ Tát Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Pháp Hải
941
Nhạc Quán Thế Âm Bồ Tát Nhạc Quán Thế Âm Bồ Tát
Tác giả: Phật Âm
4,381
Quan Thế Âm Quan Thế Âm
Tác giả: Thu Trang
1,375
Vấn đáp: Thờ Bồ Tát Quan Âm và tụng kinh tại nhà Vấn đáp: Thờ Bồ Tát Quan Âm và tụng kinh tại nhà
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,280
Thuyết Pháp Độ sanh của Ngài Quan Thế Âm Thuyết Pháp Độ sanh của Ngài Quan Thế Âm
Tác giả: Thích Nhật Hỷ
556
Sức Mạnh Quán Thế Âm Sức Mạnh Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,827
Sức mạnh Quán Thế Âm Sức mạnh Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,145