Thành viên

Nhớ tôi

phật tử

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề phật tử

Có tất cả 548 videos
Tiêu đề video Lượt xem
10 điều tổn phước đức người tu tập cần biết 10 điều tổn phước đức người tu tập cần biết
Tác giả: Thích Phước Hoàng
74
Bổn Phận Của Người Phật Tử Tại Gia Bổn Phận Của Người Phật Tử Tại Gia
Tác giả: Thích Minh Thiện
121
Giá Trị Phật Giáo Cho Gia Đình Phật Tử Giá Trị Phật Giáo Cho Gia Đình Phật Tử
Tác giả: Thích Viên Giác
51
Phật Tử Hà Nội Hỏi Đạo Lý Phật Tử Hà Nội Hỏi Đạo Lý
Tác giả: Thích Chân Quang
134
Phẩm Chất Người Phật Tử Phẩm Chất Người Phật Tử
Tác giả: Thích Chân Quang
121
Phóng Sanh như thế nào mới đúng theo tinh thần Phật dạy Phóng Sanh như thế nào mới đúng theo tinh thần Phật dạy
Tác giả: Thích Thiện Chơn
142
Quán tất cả chúng sanh đều là lục thân quyến thuộc Quán tất cả chúng sanh đều là lục thân quyến thuộc
Tác giả: Thích Thiện Chơn
109
Phát tâm từ bi làm việc Phóng Sanh Phát tâm từ bi làm việc Phóng Sanh
Tác giả: Thích Thiện Chơn
98
Đức Phật dạy pháp Phóng Sanh Đức Phật dạy pháp Phóng Sanh
Tác giả: Thích Thiện Chơn
94
Công đức của Pháp Y (phần 2) Công đức của Pháp Y (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
76
Công đức của Pháp Y (phần 1) Công đức của Pháp Y (phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
62
Ý nghĩa của Pháp Y Ý nghĩa của Pháp Y
Tác giả: Thích Thiện Chơn
84
Khái niệm về Pháp Y Khái niệm về Pháp Y
Tác giả: Thích Thiện Chơn
66
Phóng Sanh Theo Tinh Thần Bồ Tát (Phần 2) Phóng Sanh Theo Tinh Thần Bồ Tát (Phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
57
Phóng Sanh Theo Tinh Thần Bồ Tát (phần 1) Phóng Sanh Theo Tinh Thần Bồ Tát (phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
65
Oai Nghi Của Người Phật Tử Tại Gia Oai Nghi Của Người Phật Tử Tại Gia
Tác giả: Thích Quảng Thiện
106
Ba Nghịch Lý Của Người Phật Tử (Rất Hay) Ba Nghịch Lý Của Người Phật Tử (Rất Hay)
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
223
Ba Điều Căn Bản Của Người Tu Phật Ba Điều Căn Bản Của Người Tu Phật
Tác giả: Thích Minh Vũ
51
Dạy con Dạy con
Tác giả: Thích Chân Quang
224
Xây dựng niềm tin kiên cố của người con Phật Xây dựng niềm tin kiên cố của người con Phật
Tác giả: Thích Minh Bửu
52
Trách nhiệm đạo đức của người Phật tử Trách nhiệm đạo đức của người Phật tử
Tác giả: Thích Minh Nhựt
132
Trách nhiệm đạo đức của người Phật tử Trách nhiệm đạo đức của người Phật tử
Tác giả: Thích Giác Toàn
183
Bổn Phận Người Phật Tử Bổn Phận Người Phật Tử
Tác giả: Thích Viên Trí
60
Hai hạnh nguyện của Phật tử Hai hạnh nguyện của Phật tử
Tác giả: Thích Quang Thạnh
138
Bài 2- Khái Quát Bát Quan Trai Giới (tiếp theo) - C Bài 2- Khái Quát Bát Quan Trai Giới (tiếp theo) - C
Tác giả: Thích Thiện Chơn
179
Bài 2- Khái Quát Bát Quan Trai Giới (tiếp theo) -B Bài 2- Khái Quát Bát Quan Trai Giới (tiếp theo) -B
Tác giả: Thích Thiện Chơn
134
Bài 2- Khái Quát Bát Quan Trai Giới (tiếp theo) -A Bài 2- Khái Quát Bát Quan Trai Giới (tiếp theo) -A
Tác giả: Thích Thiện Chơn
123
Bát Quan Trai 43. Không Ăn Phi Thời (phần 3) Bát Quan Trai 43. Không Ăn Phi Thời (phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
78
Bát Quan Trai 42. Không Ăn Phi Thời (phần 2) Bát Quan Trai 42. Không Ăn Phi Thời (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
81
Bát Quan Trai 41. Không Ăn Phi Thời (phần 1) Bát Quan Trai 41. Không Ăn Phi Thời (phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
99
Bài 10. Điều Giới Thứ 6 -B Bài 10. Điều Giới Thứ 6 -B
Tác giả: Thích Thiện Chơn
78
Bài 10. Điều Giới Thứ 6 -A Bài 10. Điều Giới Thứ 6 -A
Tác giả: Thích Thiện Chơn
78
Từ yêu mến đạo Phật đến trở thành Phật tử Từ yêu mến đạo Phật đến trở thành Phật tử
Tác giả: Thích Nhật Từ
703
Bài 12 Điều Giới Thứ 8 (Bát Quan Trai) Bài 12 Điều Giới Thứ 8 (Bát Quan Trai)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
108
Phật Tử Giữ Trọn Năm Giới Phật Tử Giữ Trọn Năm Giới
Tác giả: Thích Thanh Từ
223
Bát Quan Trai 40. Không Nằm Giường Cao Tốt, Không Ca Hát và Xem Nghe (phần 4) Bát Quan Trai 40. Không Nằm Giường Cao Tốt, Không Ca Hát và Xem Nghe (phần 4)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
144
Bát Quan Trai 39. Không Nằm Giường Cao Tốt, Không Ca Hát và Xem Nghe (phần 3) Bát Quan Trai 39. Không Nằm Giường Cao Tốt, Không Ca Hát và Xem Nghe (phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
91
Bát Quan Trai 38. Không Nằm Giường Cao Tốt, Không Ca Hát và Xem Nghe (phần 2) Bát Quan Trai 38. Không Nằm Giường Cao Tốt, Không Ca Hát và Xem Nghe (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
68
Bát Quan Trai 37. Không Nằm Giường Cao Tốt, Không Ca Hát và Xem Nghe (phần 1) Bát Quan Trai 37. Không Nằm Giường Cao Tốt, Không Ca Hát và Xem Nghe (phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
81
Bát Quan Trai 36. Không Đeo Chuỗi Anh Lạc, Tràng Hoa (phần 3) Bát Quan Trai 36. Không Đeo Chuỗi Anh Lạc, Tràng Hoa (phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
69
Bát Quan Trai 35. Không Đeo Chuỗi Anh Lạc, Tràng Hoa (phần 2) Bát Quan Trai 35. Không Đeo Chuỗi Anh Lạc, Tràng Hoa (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
58
Bát Quan Trai 34. Không Đeo Chuỗi Anh Lạc, Tràng Hoa (phần 1) Bát Quan Trai 34. Không Đeo Chuỗi Anh Lạc, Tràng Hoa (phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
62
Bài 9. Điều Giới Bát Quan Trai (1 - 5) Bài 9. Điều Giới Bát Quan Trai (1 - 5)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
86
Bài 11. Giới 7: Không nằm Giường Cao Tốt, Không Ca Hát và Xem Nghe Bài 11. Giới 7: Không nằm Giường Cao Tốt, Không Ca Hát và Xem Nghe
Tác giả: Thích Thiện Chơn
87
Trách Nhiệm Đạo Đức Của Phật Tử Trách Nhiệm Đạo Đức Của Phật Tử
Tác giả: Thích Giác Toàn
85
Thanh Niên Phật Tử Thanh Niên Phật Tử
Tác giả: Thích Viên Giác
47
Bài 10. Giới 6: Không Đeo Chuỗi Anh Lạc, Tràng Hoa, Dầu Thơm Bài 10. Giới 6: Không Đeo Chuỗi Anh Lạc, Tràng Hoa, Dầu Thơm
Tác giả: Thích Thiện Chơn
141
Bát Quan Trai Giới 33: Giữ Giới Bát Quan Trai (phần 3) Bát Quan Trai Giới 33: Giữ Giới Bát Quan Trai (phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
140
Bát Quan Trai Giới 32: Giữ Giới Bát Quan Trai (phần 2) Bát Quan Trai Giới 32: Giữ Giới Bát Quan Trai (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
122
Bát Quan Trai Giới 31: Giữ Giới Bát Quan Trai (phần 1) Bát Quan Trai Giới 31: Giữ Giới Bát Quan Trai (phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
105