Thành viên

Nhớ tôi

nghiep

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề nghiep

Có tất cả 336 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Nghiệp Nghiệp
Tác giả: Thích Giác Hạnh
651
Nghiệp Chướng Sâu Dày Nghiệp Chướng Sâu Dày
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
234
Đi Chùa Tạo Nghiệp Đi Chùa Tạo Nghiệp
Tác giả: Thích Trí Huệ
707
Tính chất của Nghiệp - Đức Phật và Phật Pháp Tính chất của Nghiệp - Đức Phật và Phật Pháp
Tác giả: Narada
131
Sự báo ứng của Nghiệp - Đức Phật và Phật Pháp Sự báo ứng của Nghiệp - Đức Phật và Phật Pháp
Tác giả: Narada
174
Nghiệp Nghiệp
Tác giả: Thích Thiện Ý
61
Làm Sao Chuyển Nghiệp Làm Sao Chuyển Nghiệp
Tác giả: Thích Nguyên Hạnh
134
Làm Sao Chuyển Nghiệp Làm Sao Chuyển Nghiệp
Tác giả: Thích Minh Nhựt
132
Sám Hối Nghiệp Của Thân Sám Hối Nghiệp Của Thân
Tác giả: Thích Vạn Mãn
195
Sám Hối Nghiệp Của Ý Sám Hối Nghiệp Của Ý
Tác giả: Thích Vạn Mãn
150
Sám Hối Khẩu Nghiệp Sám Hối Khẩu Nghiệp
Tác giả: Thích Vạn Mãn
202
Sống Đừng Để Tạo Thêm Nghiệp Sống Đừng Để Tạo Thêm Nghiệp
Tác giả: Thích Phước Tiến
705
10 nghiệp lành (Phần 2) 10 nghiệp lành (Phần 2)
Tác giả: Thích Nữ Đồng Kính
56
Chuyển nghiệp, đổi đời Chuyển nghiệp, đổi đời
Tác giả: Thích Nhật Từ
632
Biết Chuyển Nghiệp Biết Chuyển Nghiệp
Tác giả: Thích Pháp Hòa
684
Phục nghiệp sám Phục nghiệp sám
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
178
Chữ Nghiệp trong Đạo Phật Chữ Nghiệp trong Đạo Phật
Tác giả: Thích Giới Đức
154
Bệnh Nghiệp Và Cách Hóa Giải Bệnh Nghiệp Và Cách Hóa Giải
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
527
Ba Nghiệp Thanh Tịnh Ba Nghiệp Thanh Tịnh
Tác giả: Thích Trí Quảng
559
Chuyển nghiệp để bớt khổ Chuyển nghiệp để bớt khổ
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,227
Giải Oan Nghiệp Giải Oan Nghiệp
Tác giả: Thích Trí Quảng
1,152
Phật Thuyết Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo Phật Thuyết Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo
Tác giả: Phật Âm
3,172
Vượt Qua Ma Nghiệp Vượt Qua Ma Nghiệp
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,412
Chuyển Nghiệp Dễ Hay Khó Chuyển Nghiệp Dễ Hay Khó
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,921
Nhổ tận gốc của nghiệp Nhổ tận gốc của nghiệp
Tác giả: Thích Trí Huệ
3,770
Vượt qua oan trái Vượt qua oan trái
Tác giả: Thích Nhật Từ
165
Chân lý tu và nghiệp Chân lý tu và nghiệp
Tác giả: Thích Giác Toàn
473
Nghề, Nghiệp 2016 Nghề, Nghiệp 2016
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,255
Tâm Thành Chuyển Nghiệp Tâm Thành Chuyển Nghiệp
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,558
Nghiệp Nghiệp
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,534
Hỏi đáp: Nghiệp - Vô thường, Khổ, Vô ngã - Ăn chay Hỏi đáp: Nghiệp - Vô thường, Khổ, Vô ngã - Ăn chay
Tác giả: Thích Viên Minh
250
Nghiệp và Quả của nghiệp Nghiệp và Quả của nghiệp
Tác giả: Thích Giới Đức
253
Tùy Nghiệp Thọ Sanh (Vấn Đáp) Tùy Nghiệp Thọ Sanh (Vấn Đáp)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,059
Tùy thuộc nghiệp đạo Tùy thuộc nghiệp đạo
Tác giả: Thích Nguyên Hạnh
319
Bản Chất Của Nghiệp (Phần 2) Bản Chất Của Nghiệp (Phần 2)
Tác giả: Thích Nhật Từ
334
Bản Chất Của Nghiệp (Phần 1) Bản Chất Của Nghiệp (Phần 1)
Tác giả: Thích Nhật Từ
471
Khẩu nghiệp Khẩu nghiệp
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
491
Người Nào Nghiệp Nấy Người Nào Nghiệp Nấy
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,509
Nghiệp Nghiệp
Tác giả: Thích Thiện Xuân
749
Khẩu Nghiệp Và Quả Báo Khẩu Nghiệp Và Quả Báo
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
1,161
Thập Thiện - Nghiệp Của Thân Thập Thiện - Nghiệp Của Thân
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
537
Làm Sao Giải Trừ Nghiệp Chướng Làm Sao Giải Trừ Nghiệp Chướng
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
968
Thân Nghiệp Thân Nghiệp
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
662
Nghiệp Cũ Nghiệp Mới Nghiệp Cũ Nghiệp Mới
Tác giả: Thích Pháp Hòa
5,319
Nghiệp & Cận Tử Nghiệp Nghiệp & Cận Tử Nghiệp
Tác giả: HT Giới Đức
492
Nghiệp Theo Quan Điểm Đạo Phật Nghiệp Theo Quan Điểm Đạo Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,358
Nghiệp Lực, Tình Người Nghiệp Lực, Tình Người
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,419
Quán Chúng Sanh Nghiệp Duyên Theo Hạnh Quan Âm Quán Chúng Sanh Nghiệp Duyên Theo Hạnh Quan Âm
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,867
Nghiệp Nghiệp
Tác giả: Thích Thiện Xuân
968
Nghiệp Và Nhân Quả Nghiệp Và Nhân Quả
Tác giả: Thích Trí Huệ
3,352