Thành viên

Nhớ tôi

kinh trung bộ

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề kinh trung bộ

Có tất cả 167 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Kinh Trung Bộ 002: Bảy cách dứt trừ khổ đau Kinh Trung Bộ 002: Bảy cách dứt trừ khổ đau
Tác giả: Thích Nhật Từ
94
Kinh Trung Bộ - Kinh Tư Lượng 15 Kinh Trung Bộ - Kinh Tư Lượng 15
Tác giả: Thích Giác Hoàng
64
Kinh Trung Bộ 56 (Kinh Upali) - Độ người khác đạo (17/12/2006) Kinh Trung Bộ 56 (Kinh Upali) - Độ người khác đạo (17/12/2006)
Tác giả: Thích Nhật Từ
240
Kinh Trung Bộ 8: Phương pháp chuyển nghiệp Kinh Trung Bộ 8: Phương pháp chuyển nghiệp
Tác giả: Thích Nhật Từ
167
Kinh Trung Bộ 9: Cái nhìn tuệ giác Kinh Trung Bộ 9: Cái nhìn tuệ giác
Tác giả: Thích Nhật Từ
148
Kinh Trung Bộ 12: Sự siêu việt của đức Phật Kinh Trung Bộ 12: Sự siêu việt của đức Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
146
Nghệ thuật sống hoà hợp A(1) Nghệ thuật sống hoà hợp A(1)
Tác giả: Thích Nhật Từ
293
Kinh Trung Bộ 031: Nghệ thuật sống hòa hợp A(2) Kinh Trung Bộ 031: Nghệ thuật sống hòa hợp A(2)
Tác giả: Thích Nhật Từ
171
Nghệ thuật sống hòa hợp B Nghệ thuật sống hòa hợp B
Tác giả: Thích Nhật Từ
214
Kinh Trung Bộ 031: Nghệ thuật sống hòa hợp B(1) Kinh Trung Bộ 031: Nghệ thuật sống hòa hợp B(1)
Tác giả: Thích Nhật Từ
183
Kinh Bát Thành (phần 2) Kinh Bát Thành (phần 2)
Tác giả: Thích Minh Châu
136
Kinh Bát Thành (phần 1) Kinh Bát Thành (phần 1)
Tác giả: Thích Minh Châu
155
Kinh Trung Bộ - Kinh Vương tử vô úy Kinh Trung Bộ - Kinh Vương tử vô úy
Tác giả: Thích Nhật Từ
724
Kinh Trung Bộ - Kinh nhiều cảm thọ MP3 Kinh Trung Bộ - Kinh nhiều cảm thọ MP3
Tác giả: Thích Nhật Từ
528
Kinh Trung Bộ - Kinh không gì chuyển hướng Kinh Trung Bộ - Kinh không gì chuyển hướng
Tác giả: Thích Nhật Từ
458
Hoan hỉ trong phạm hạnh (Kinh Trung Bộ-Bài 68-Phần 3) Hoan hỉ trong phạm hạnh (Kinh Trung Bộ-Bài 68-Phần 3)
Tác giả: Thích Nguyên Hạnh
198
Hoan hỉ trong phạm hạnh (Kinh Trung Bộ-Bài 68-Phần 1) Hoan hỉ trong phạm hạnh (Kinh Trung Bộ-Bài 68-Phần 1)
Tác giả: Thích Nguyên Hạnh
190
Kinh Trung Bộ - Kinh Bát thành Kinh Trung Bộ - Kinh Bát thành
Tác giả: Thích Nhật Từ
346
Kinh Trung Bộ - Kinh Saleyyaka. MP3 Kinh Trung Bộ - Kinh Saleyyaka. MP3
Tác giả: Thích Nhật Từ
377
Kinh Trung Bộ - Tiểu kinh xóm ngựa. MP3 Kinh Trung Bộ - Tiểu kinh xóm ngựa. MP3
Tác giả: Thích Nhật Từ
296
Kinh Trung Bộ - Tiểu kinh người chăn bò Kinh Trung Bộ - Tiểu kinh người chăn bò
Tác giả: Thích Nhật Từ
278
Kinh Trung Bộ - Đại kinh người chăn bò Kinh Trung Bộ - Đại kinh người chăn bò
Tác giả: Thích Nhật Từ,Thích Phước Tiến
452
Kinh Trung Bộ - Kinh an trú tầm. MP3 Kinh Trung Bộ - Kinh an trú tầm. MP3
Tác giả: Thích Nhật Từ
344
Kinh Trung Bộ - Kinh mật hoàn. MP3 Kinh Trung Bộ - Kinh mật hoàn. MP3
Tác giả: Thích Nhật Từ,Thích Tâm Đức
278
Kinh Trung Bộ - Kinh khu rừng. MP3 Kinh Trung Bộ - Kinh khu rừng. MP3
Tác giả: Thích Nhật Từ,Thích Viên Trí
247
Kinh Trung Bộ - Kinh tâm hoang vu Kinh Trung Bộ - Kinh tâm hoang vu
Tác giả: Thích Nhật Từ
192
Kinh trung bộ - Đại kinh khổ uẩn Kinh trung bộ - Đại kinh khổ uẩn
Tác giả: Thích Nhật Từ,Thích Viên Trí
309
Kinh Trung Bộ 001: Cấp độ nhận thức 1 - 23/05/2004 Kinh Trung Bộ 001: Cấp độ nhận thức 1 - 23/05/2004
Tác giả: Thích Nhật Từ
388
Kinh Trung Bộ 001: Cấp độ nhận thức 2 (ngày 30-5-2004) Kinh Trung Bộ 001: Cấp độ nhận thức 2 (ngày 30-5-2004)
Tác giả: Thích Nhật Từ
304
Kinh Trung Bộ 000: Dẫn nhập về Kinh Trung Bộ - 16/05/2004 Kinh Trung Bộ 000: Dẫn nhập về Kinh Trung Bộ - 16/05/2004
Tác giả: Thích Nhật Từ
328
Kinh Trung Bộ 001: Khai giảng và yêu cầu khoá học Kinh Trung Bộ 001: Khai giảng và yêu cầu khoá học
Tác giả: Thích Nhật Từ
459
Kinh Trung Bộ - Đại Kinh Kosampiya Kinh Trung Bộ - Đại Kinh Kosampiya
Tác giả: Thích Phước Tiến
871
Giảng giải Kinh Hành sanh (Sankhàrupapatti sutta) - Kinh Trung Bộ số 120 Giảng giải Kinh Hành sanh (Sankhàrupapatti sutta) - Kinh Trung Bộ số 120
Tác giả: Thích Minh Châu
475
Giảng giải Kinh Thân hành niệm (Kàyagatàsati sutta) - Kinh Trung Bộ số 119: Hành thiền niệm hơi thở Giảng giải Kinh Thân hành niệm (Kàyagatàsati sutta) - Kinh Trung Bộ số 119: Hành thiền niệm hơi thở
Tác giả: Thích Minh Châu
533
Giảng giải 48. Kinh Kosambiya (Kosambiya sutta) - Kinh Trung Bộ số 60: Sáu pháp lục hòa Giảng giải 48. Kinh Kosambiya (Kosambiya sutta) - Kinh Trung Bộ số 60: Sáu pháp lục hòa
Tác giả: Thích Minh Châu
482
Giảng giải Kinh Phạm Thiên cầu thỉnh (Brahmanimantanika sutta) - Kinh Trung Bộ số 49 Giảng giải Kinh Phạm Thiên cầu thỉnh (Brahmanimantanika sutta) - Kinh Trung Bộ số 49
Tác giả: Thích Minh Châu
505
Giảng giải Kinh Không gì chuyển hướng (Apannaka sutta) - Kinh Trung Bộ số 60 Giảng giải Kinh Không gì chuyển hướng (Apannaka sutta) - Kinh Trung Bộ số 60
Tác giả: Thích Minh Châu
448
Giảng giải Tiểu Kinh Saccaka (Cùlasaccaka Sutta) - Kinh Trung Bộ số 35 Giảng giải Tiểu Kinh Saccaka (Cùlasaccaka Sutta) - Kinh Trung Bộ số 35
Tác giả: Thích Minh Châu
572
Kinh Trường bộ 13: Kinh Tam minh – Thiên đường không có thật Kinh Trường bộ 13: Kinh Tam minh – Thiên đường không có thật
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,059
Ý nghĩa bài kinh Nắm lá trong tay Ý nghĩa bài kinh Nắm lá trong tay
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,834
Kinh Trung Bộ Giảng Giải - Bài Kinh Bẫy Mồi Kinh Trung Bộ Giảng Giải - Bài Kinh Bẫy Mồi
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,811
Kinh Trung Bộ Giảng Giải - Bài Kinh Tứ Niệm Xứ Kinh Trung Bộ Giảng Giải - Bài Kinh Tứ Niệm Xứ
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,929
Kinh trung bộ 118: Mười sáu hơi thở - Thích Nhật Từ Kinh trung bộ 118: Mười sáu hơi thở - Thích Nhật Từ
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,279
Kinh trung bộ 113: Không khen mình chê người - Thích Nhật Từ Kinh trung bộ 113: Không khen mình chê người - Thích Nhật Từ
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,029
Kinh trung bộ 109: Buông bỏ chấp ngã - Thích Nhật Từ Kinh trung bộ 109: Buông bỏ chấp ngã - Thích Nhật Từ
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,179
Kinh trung bộ 108: Người đáng nương tựa - Thích Nhật Từ Kinh trung bộ 108: Người đáng nương tựa - Thích Nhật Từ
Tác giả: Thích Nhật Từ
978
Kinh trung bộ 107: Nếp sống tâm linh - Thích Nhật Từ Kinh trung bộ 107: Nếp sống tâm linh - Thích Nhật Từ
Tác giả: Thích Nhật Từ
929
Kinh trung bộ 55: Bất động và lợi ích - Thích Nhật Từ Kinh trung bộ 55: Bất động và lợi ích - Thích Nhật Từ
Tác giả: Thích Nhật Từ
864
Kinh trung bộ 58: Truyền thông và chân lý - Thích Nhật Từ Kinh trung bộ 58: Truyền thông và chân lý - Thích Nhật Từ
Tác giả: Thích Nhật Từ
794
Kinh trung bộ 33: Theo dấu chân thánh - Thích Nhật Từ Kinh trung bộ 33: Theo dấu chân thánh - Thích Nhật Từ
Tác giả: Thích Nhật Từ
857