Thành viên

Nhớ tôi

kinh phật

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề kinh phật

Có tất cả 364 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Kinh Hòn Núi Kinh Hòn Núi
Tác giả: Thích Nguyên Siêu
197
Kinh Anh Vũ Ma-Nạp Đô-Đề Tử Kinh Anh Vũ Ma-Nạp Đô-Đề Tử
Tác giả: Thích Nguyên Siêu
83
Kinh Lăng Già Tâm Ấn 09 - Ngọc báo, ngôn ngữ từ đâu ra, ăn uống ái dục vì sao khởi Kinh Lăng Già Tâm Ấn 09 - Ngọc báo, ngôn ngữ từ đâu ra, ăn uống ái dục vì sao khởi
Tác giả: Đại Sư Pháp Vân
51
Kính Phật Trọng Tăng ( Chùa Đại Quang - Chương Mỹ- Hà Nội ) Kính Phật Trọng Tăng ( Chùa Đại Quang - Chương Mỹ- Hà Nội )
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
49
Nghi Thức Nghi Thức
Tác giả: Thích Chân Quang
153
Kính Phật Kính Phật
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
136
Mười Đạo Lý Ở Đời Và Trong Kinh Phật Mười Đạo Lý Ở Đời Và Trong Kinh Phật
Tác giả: Thích Trí Huệ
802
Ý Nghĩa Tụng Kinh Ý Nghĩa Tụng Kinh
Tác giả: Thích Thiện Hữu
453
Giảng Kinh Địa Tạng (Tập 81) Giảng Kinh Địa Tạng (Tập 81)
Tác giả: Thích Đạo Thịnh
256
Sa Di Luật Nghi (Kỳ 1) - Không Sát Sanh, Tôn Kính Phật, Yêu Thương Mọi Loài Sa Di Luật Nghi (Kỳ 1) - Không Sát Sanh, Tôn Kính Phật, Yêu Thương Mọi Loài
Tác giả: Thích Tuệ Hải
784
Kính Phật Trọng Tăng Kính Phật Trọng Tăng
Tác giả: Thích Đức Trường
692
Nhất giả lễ kính chư Phật Nhất giả lễ kính chư Phật
Tác giả: Thích Khế Định
816
Cúng Dường Kinh Quyển (Rất Hay) Cúng Dường Kinh Quyển (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,671
Diễn Đọc Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Chư Phật Nhiếp Thọ Diễn Đọc Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Chư Phật Nhiếp Thọ
Tác giả: Phật Âm
3,568
Diễn Đọc: Phật Thuyết Kinh 42 Chương (Kinh Tứ Thập Nhị Chương) Diễn Đọc: Phật Thuyết Kinh 42 Chương (Kinh Tứ Thập Nhị Chương)
Tác giả: Phật Âm
4,134
Diễn Đọc: Phật Thuyết Kinh Tứ Thập Nhị Chương Diễn Đọc: Phật Thuyết Kinh Tứ Thập Nhị Chương
Tác giả: Phật Âm
2,728
Tụng Bát Nhã Tâm Kinh (7 Lần, Âm Việt) (Có Phụ Đề, Rất Hay) - Tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Tụng Bát Nhã Tâm Kinh (7 Lần, Âm Việt) (Có Phụ Đề, Rất Hay) - Tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
Tác giả: Phật Âm
4,106
Tụng Kinh Dược Sư (Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức) (Có Chữ, Âm Thanh Rõ) Tụng Kinh Dược Sư (Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức) (Có Chữ, Âm Thanh Rõ)
Tác giả: Thích Trí Thoát
8,316
Tụng Kinh Dược Sư (Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức) (Âm Thanh Rõ) Tụng Kinh Dược Sư (Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức) (Âm Thanh Rõ)
Tác giả: Thích Trí Thoát
5,232
Kinh Phước Đức (Giảng Tại Chùa Long Hương) Kinh Phước Đức (Giảng Tại Chùa Long Hương)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
2,308
Kinh Phật Dạy Kinh Phật Dạy
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,589
Kinh Di Giáo giảng giải - Bài 10 Kinh Di Giáo giảng giải - Bài 10
Tác giả: Thích Nữ Hạnh Chiếu
1,301
Kinh Di Giáo giảng giải - Bài 11 Kinh Di Giáo giảng giải - Bài 11
Tác giả: Thích Nữ Hạnh Chiếu
1,046
Kinh Di Giáo giảng giải - Bài 12 Kinh Di Giáo giảng giải - Bài 12
Tác giả: Thích Nữ Hạnh Chiếu
973
Kinh Di Giáo giảng giải - Bài 13 Kinh Di Giáo giảng giải - Bài 13
Tác giả: Thích Nữ Hạnh Chiếu
848
Kinh Di Giáo giảng giải - Bài 14 Kinh Di Giáo giảng giải - Bài 14
Tác giả: Thích Nữ Hạnh Chiếu
854
Kinh Di Giáo giảng giải - Bài 15 Kinh Di Giáo giảng giải - Bài 15
Tác giả: Thích Nữ Hạnh Chiếu
933
Kinh Di Giáo giảng giải - Bài 16 Kinh Di Giáo giảng giải - Bài 16
Tác giả: Thích Nữ Hạnh Chiếu
839
Kinh Di Giáo giảng giải - Bài 17 Kinh Di Giáo giảng giải - Bài 17
Tác giả: Thích Nữ Hạnh Chiếu
821
Kinh Di Giáo giảng giải - Bài 18 Kinh Di Giáo giảng giải - Bài 18
Tác giả: Thích Nữ Hạnh Chiếu
942
Kinh Di Giáo giảng giải - Bài 7 Kinh Di Giáo giảng giải - Bài 7
Tác giả: Thích Nữ Hạnh Chiếu
925
Kinh Di Giáo giảng giải - Bài 8 Kinh Di Giáo giảng giải - Bài 8
Tác giả: Thích Nữ Hạnh Chiếu
869
Kinh Di Giáo giảng giải - Bài 9 Kinh Di Giáo giảng giải - Bài 9
Tác giả: Thích Nữ Hạnh Chiếu
956
Lễ kính chư Phật Lễ kính chư Phật
Tác giả: Thích Hoằng Dự
783
Kinh ví dụ lõi cây Kinh ví dụ lõi cây
Tác giả: Thích Nữ Phụng Liên
862
Lòng Tôn Kính Phật Lòng Tôn Kính Phật
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
1,319
Vì Sao Phải Kính Phật Trọng Tăng Vì Sao Phải Kính Phật Trọng Tăng
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
1,427
Năm Ý Nghĩa Của Kinh Năm Ý Nghĩa Của Kinh
Tác giả: Thích Pháp Hòa
3,740
Những Nguyên Nhân Tôn Kính Đức Phật Những Nguyên Nhân Tôn Kính Đức Phật
Tác giả: Thích Thiện Tuệ
1,199
Tại Sao Phải Tôn Kính Phật Tại Sao Phải Tôn Kính Phật
Tác giả: Thích Chiếu Khánh
747
Đọc Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (HT. Thích Đức Niệm dịch) (Phụ Đề Việt Ngữ) (Rất Hay) Đọc Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (HT. Thích Đức Niệm dịch) (Phụ Đề Việt Ngữ) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
11,263
Tụng Đọc Kinh Qua Mạng (Kinh A Di Đà Và Nghi Thức) (Phụ Đề Việt Ngữ, Rất Hay) Tụng Đọc Kinh Qua Mạng (Kinh A Di Đà Và Nghi Thức) (Phụ Đề Việt Ngữ, Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
7,482
Kinh Kim Cang Giảng Ký (25 Phần, 50 Tập) (Còn Tiếp) Kinh Kim Cang Giảng Ký (25 Phần, 50 Tập) (Còn Tiếp)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
11,674
Thập Nguyện Phổ Hiền - Lễ Kính Chư Phật Thập Nguyện Phổ Hiền - Lễ Kính Chư Phật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
1,331
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 193 Và 194) Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 193 Và 194)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
3,741
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Tại Mỹ, 1992) (Tập 31 Và 32) Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Tại Mỹ, 1992) (Tập 31 Và 32)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
2,657
Bảy Loài Hoa Trong Kinh Phật Bảy Loài Hoa Trong Kinh Phật
Tác giả: Thích Trí Huệ
2,573
Kinh A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa (85 Phần, 166 Tập Và Còn Tiếp) (Có Phụ Đề) (Rất Hay) Kinh A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa (85 Phần, 166 Tập Và Còn Tiếp) (Có Phụ Đề) (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
37,504
Ý Nghĩa Con Số 7 Trong Kinh Phật Ý Nghĩa Con Số 7 Trong Kinh Phật
Tác giả: Thích Trí Huệ
2,733
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 189 Và 190) Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 189 Và 190)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
2,500