Thành viên

Nhớ tôi

kinh pháp cú

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề kinh pháp cú

Có tất cả 204 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Kinh Pháp Cú Phẩm Ngu 02 Kinh Pháp Cú Phẩm Ngu 02
Tác giả: Thích Minh Hiếu
231
Kinh Pháp Cú - Phẩm Cấu Uế (Câu 239 - 241) Kinh Pháp Cú - Phẩm Cấu Uế (Câu 239 - 241)
Tác giả: Thích Phước Tiến
369
Kinh Pháp Cú - Các Hành Vô Thường Kinh Pháp Cú - Các Hành Vô Thường
Tác giả: Thích Phước Tịnh
297
Kinh Pháp Cú - Sinh Mạng Là Dòng Chảy Kinh Pháp Cú - Sinh Mạng Là Dòng Chảy
Tác giả: Thích Phước Tịnh
264
Kinh Pháp Cú - Cái Chết Đang Có Mặt Kinh Pháp Cú - Cái Chết Đang Có Mặt
Tác giả: Thích Phước Tịnh
118
Kinh Pháp Cú - Phẩm Cấu Uế (Câu 235 -238) Kinh Pháp Cú - Phẩm Cấu Uế (Câu 235 -238)
Tác giả: Thích Phước Tiến
370
Kinh Pháp Cú 59 - Phẩm Ái Dục Kinh Pháp Cú 59 - Phẩm Ái Dục
Tác giả: Thích Tuệ Hải
310
Kinh Pháp Cú - Phẩm Ngàn (Câu 107 - 109) Kinh Pháp Cú - Phẩm Ngàn (Câu 107 - 109)
Tác giả: Thích Phước Tiến
278
Kinh Pháp Cú - Phẩm Phật Đà (Câu 184 - 185) Kinh Pháp Cú - Phẩm Phật Đà (Câu 184 - 185)
Tác giả: Thích Phước Tiến
269
Kinh Pháp Cú - Phẩm Tinh Cần (Câu 25) Kinh Pháp Cú - Phẩm Tinh Cần (Câu 25)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
405
Kinh Pháp Cú - Phẩm Hiền Trí (Câu 78 - 81) Kinh Pháp Cú - Phẩm Hiền Trí (Câu 78 - 81)
Tác giả: Thích Phước Tiến
300
Kinh Pháp Cú - Phẩm Hiền Trí (Câu 76 -77) Kinh Pháp Cú - Phẩm Hiền Trí (Câu 76 -77)
Tác giả: Thích Phước Tiến
304
Kinh Pháp Cú Kinh Pháp Cú
Tác giả: Thích Thiện Xuân
327
Kinh Pháp Cú 58 - Phẩm Voi Kinh Pháp Cú 58 - Phẩm Voi
Tác giả: Thích Tuệ Hải
333
Kinh Pháp Cú 57 - Phẩm Voi Kinh Pháp Cú 57 - Phẩm Voi
Tác giả: Thích Tuệ Hải
452
Kinh Pháp Cú - Phẩm Địa Ngục Kinh Pháp Cú - Phẩm Địa Ngục
Tác giả: Thích Tuệ Hải
792
Kinh Pháp Cú - Phẩm 7: A La Hán Kinh Pháp Cú - Phẩm 7: A La Hán
Tác giả: Thích Trí Huệ
490
Kinh Pháp Cú - Phẩm 11: Phẩm Già (Câu 152 - 155) Kinh Pháp Cú - Phẩm 11: Phẩm Già (Câu 152 - 155)
Tác giả: Thích Trí Huệ
584
Kinh Pháp Cú - Phẩm 6: Phẩm Hiền Trí (Câu 76 - 89) Kinh Pháp Cú - Phẩm 6: Phẩm Hiền Trí (Câu 76 - 89)
Tác giả: Thích Trí Huệ
424
Kinh Pháp Cú - Phẩm 10: Phẩm Hình Phạt (Câu 141) Kinh Pháp Cú - Phẩm 10: Phẩm Hình Phạt (Câu 141)
Tác giả: Thích Trí Huệ
319
Kinh Pháp Cú - Phẩm A La Hán Kinh Pháp Cú - Phẩm A La Hán
Tác giả: Thích Trí Huệ
398
Kinh Pháp Cú - Phẩm 8: Phẩm Ngàn Kinh Pháp Cú - Phẩm 8: Phẩm Ngàn
Tác giả: Thích Trí Huệ
290
Kinh Pháp Cú - Phẩm 11: Phẩm Già Kinh Pháp Cú - Phẩm 11: Phẩm Già
Tác giả: Thích Trí Huệ
343
Kinh Pháp Cú - Phẩm Phẫn Nộ (Câu 228 - 233) Kinh Pháp Cú - Phẩm Phẫn Nộ (Câu 228 - 233)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,460
Kinh Pháp Cú Kinh Pháp Cú
Tác giả: Thích Pháp Hòa
678
Kinh Pháp Cú - Phẩm Phẫn Nộ (Câu 224 - 227) Kinh Pháp Cú - Phẩm Phẫn Nộ (Câu 224 - 227)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,424
Kinh Pháp Cú - Phẩm 10: Phẩm Hình Phạt (Câu 143 - 144) Kinh Pháp Cú - Phẩm 10: Phẩm Hình Phạt (Câu 143 - 144)
Tác giả: Thích Trí Huệ
867
Kinh Pháp Cú - Phẩm 10: Phẩm Hình Phạt (Câu 140) Kinh Pháp Cú - Phẩm 10: Phẩm Hình Phạt (Câu 140)
Tác giả: Thích Trí Huệ
611
Kinh Pháp Cú - Phẩm 10: Hình Phạt Kinh Pháp Cú - Phẩm 10: Hình Phạt
Tác giả: Thích Trí Huệ
759
Kinh Pháp Cú - Phẩm 6: Phẩm Hiền Trí Kinh Pháp Cú - Phẩm 6: Phẩm Hiền Trí
Tác giả: Thích Trí Huệ
633
Kinh Pháp Cú - Bài: 26, 27 Kinh Pháp Cú - Bài: 26, 27
Tác giả: Thích Trí Huệ
540
Kinh Pháp Cú 55 - Phẩm Tạp: Bài 295 - 305 Kinh Pháp Cú 55 - Phẩm Tạp: Bài 295 - 305
Tác giả: Thích Tuệ Hải
551
Kinh Pháp Cú - Phẩm: Hình Phạt Kinh Pháp Cú - Phẩm: Hình Phạt
Tác giả: Thích Trí Huệ
919
Kinh Pháp Cú - Phẩm: Hiền Trí Kinh Pháp Cú - Phẩm: Hiền Trí
Tác giả: Thích Trí Huệ
679
Ôn Tập Kinh Pháp Cú Ôn Tập Kinh Pháp Cú
Tác giả: Thích Trí Huệ
600
Kinh Pháp Cú - Phẩm Thứ 9: Phẩm Ác Kinh Pháp Cú - Phẩm Thứ 9: Phẩm Ác
Tác giả: Thích Trí Huệ
788
Kinh Pháp Cú 54 - Phẩm Tạp Lục Kinh Pháp Cú 54 - Phẩm Tạp Lục
Tác giả: Thích Tuệ Hải
739
Kinh Pháp Cú 52 - Phẩm Đạo (Bài 279) Kinh Pháp Cú 52 - Phẩm Đạo (Bài 279)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
885
Kinh Pháp Cú - Phẩm Phẫn Nộ (Câu 221 - 223) Kinh Pháp Cú - Phẩm Phẫn Nộ (Câu 221 - 223)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,589
Kinh Pháp Cú 53 - Phẩm Đạo: Vượt Thoát Ái Nhiễm, Dính Mắc, Giải Thoát Kinh Pháp Cú 53 - Phẩm Đạo: Vượt Thoát Ái Nhiễm, Dính Mắc, Giải Thoát
Tác giả: Thích Tuệ Hải
1,113
66 Câu Kinh Pháp Cú Giúp Tăng Ni Thanh Lọc Thân Tâm (Có Phụ Đề) 66 Câu Kinh Pháp Cú Giúp Tăng Ni Thanh Lọc Thân Tâm (Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
2,441
66 Câu Kinh Pháp Cú Giúp Cư Sĩ Nhận Chân Cuộc Sống (Có Phụ Đề) 66 Câu Kinh Pháp Cú Giúp Cư Sĩ Nhận Chân Cuộc Sống (Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
1,844
Kinh Pháp Cú (Số 50) Kinh Pháp Cú (Số 50)
Tác giả: Thích Bửu Chánh
705
Kinh Pháp Cú (Số 36) - Phẩm Tâm Kinh Pháp Cú (Số 36) - Phẩm Tâm
Tác giả: Thích Bửu Chánh
527
Kinh Pháp Cú (Số 35) - Phẩm Tâm Kinh Pháp Cú (Số 35) - Phẩm Tâm
Tác giả: Thích Bửu Chánh
528
Kinh Pháp Cú (Số 33) - Phẩm Tâm Kinh Pháp Cú (Số 33) - Phẩm Tâm
Tác giả: Thích Bửu Chánh
539
Kinh Pháp Cú (Số 34) - Phẩm Tâm Kinh Pháp Cú (Số 34) - Phẩm Tâm
Tác giả: Thích Bửu Chánh
1,269
Kệ Pháp Cú Kinh - Lời Vàng Phật Dạy - Nghệ Thuật Thư Pháp Đăng Học Kệ Pháp Cú Kinh - Lời Vàng Phật Dạy - Nghệ Thuật Thư Pháp Đăng Học
Tác giả: Phật Âm
2,591
Kinh Pháp Cú - Phẩm A La Hán Kinh Pháp Cú - Phẩm A La Hán
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,205
Kinh Pháp Cú - Phẩm Già Kinh Pháp Cú - Phẩm Già
Tác giả: Thích Tuệ Hải
922