Thành viên

Nhớ tôi

kinh pháp cú

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề kinh pháp cú

Có tất cả 369 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Kinh Pháp Cú Thí Dụ Phẩm Vô Thường 3 Kinh Pháp Cú Thí Dụ Phẩm Vô Thường 3
Tác giả: Thích Minh Hiếu
35
Phẩm Phẫn Nộ Phẩm Phẫn Nộ
Tác giả: Thích Sán Nhiên
93
Phẩm Hỷ Ái Phẩm Hỷ Ái
Tác giả: Thích Sán Nhiên
69
Phẩm Voi Phẩm Voi
Tác giả: Thích Sán Nhiên
110
Phẩm Địa Ngục Phẩm Địa Ngục
Tác giả: Thích Sán Nhiên
187
Phẩm Tạp lục Phẩm Tạp lục
Tác giả: Thích Sán Nhiên
78
Phẩm Đạo Phẩm Đạo
Tác giả: Thích Sán Nhiên
84
Phẩm Pháp Trụ Phẩm Pháp Trụ
Tác giả: Thích Sán Nhiên
78
Phẩm Thế Gian Phẩm Thế Gian
Tác giả: Thích Sán Nhiên
66
Phẩm Song Yếu Phẩm Song Yếu
Tác giả: Thích Sán Nhiên
93
Phẩm Không Phóng Dật Phẩm Không Phóng Dật
Tác giả: Thích Sán Nhiên
76
Phẩm Tâm Phẩm Tâm
Tác giả: Thích Sán Nhiên
93
Phẩm Hiền Trí Phẩm Hiền Trí
Tác giả: Thích Sán Nhiên
77
Phẩm Người Ngu Phẩm Người Ngu
Tác giả: Thích Sán Nhiên
116
Kinh Pháp Cú Phẩm Phật Đà 01 Kinh Pháp Cú Phẩm Phật Đà 01
Tác giả: HT. Thích Minh Hiếu
105
Kinh Pháp Cú Phẩm Phật Đà 02 Kinh Pháp Cú Phẩm Phật Đà 02
Tác giả: HT. Thích Minh Hiếu
69
Kinh Pháp Cú Phẩm Phật Đà 04 Kinh Pháp Cú Phẩm Phật Đà 04
Tác giả: HT. Thích Minh Hiếu
64
Kinh Pháp Cú Phẩm Phật Đà 05 Kinh Pháp Cú Phẩm Phật Đà 05
Tác giả: HT. Thích Minh Hiếu
55
Kinh Pháp Cú Phẩm Phật Đà 07 Kinh Pháp Cú Phẩm Phật Đà 07
Tác giả: HT. Thích Minh Hiếu
70
Kinh Pháp Cú Phẩm Hiền Trí 02 Kinh Pháp Cú Phẩm Hiền Trí 02
Tác giả: HT. Thích Minh Hiếu
68
Kinh Pháp Cú - Phẩm 22 & 23 Kinh Pháp Cú - Phẩm 22 & 23
Tác giả: Thích Minh Trọng
82
Kinh Pháp Cú - Phẩm 24 & 25 Kinh Pháp Cú - Phẩm 24 & 25
Tác giả: Thích Minh Trọng
66
Kinh Pháp Cú Kinh Pháp Cú
Tác giả: Thích Minh Châu
175
Kinh Pháp Cú Phẩm Hiền Trí 01 Kinh Pháp Cú Phẩm Hiền Trí 01
Tác giả: Thích Minh Hiếu
78
Kinh Pháp Cú - Phẩm Đạo - Câu 280 Đến 285 Kinh Pháp Cú - Phẩm Đạo - Câu 280 Đến 285
Tác giả: Thích Phước Tiến
494
Kinh Pháp Cú Kinh Pháp Cú
Tác giả: Thích Minh Châu
3,235
Kinh Pháp Cú - Phẩm Đạo (Câu 274 - 280) Kinh Pháp Cú - Phẩm Đạo (Câu 274 - 280)
Tác giả: Thích Phước Tiến
643
Kinh Pháp Cú - Phẩm Đạo (Câu 273) Kinh Pháp Cú - Phẩm Đạo (Câu 273)
Tác giả: Thích Phước Tiến
694
Kinh Pháp Cú - Phẩm Pháp Trụ (Câu 266 - 272) Kinh Pháp Cú - Phẩm Pháp Trụ (Câu 266 - 272)
Tác giả: Thích Phước Tiến
741
Người gõ đầu lâu - Pháp Cú 88 Người gõ đầu lâu - Pháp Cú 88
Tác giả: Thích Chân Quang
623
Sức mạnh của nhẫn nhục - Pháp Cú 83 Sức mạnh của nhẫn nhục - Pháp Cú 83
Tác giả: Thích Chân Quang
563
Phật khen người trí tuệ - Pháp Cú 84 Phật khen người trí tuệ - Pháp Cú 84
Tác giả: Thích Chân Quang
317
Sức mạnh của tập khí - Pháp Cú 85 Sức mạnh của tập khí - Pháp Cú 85
Tác giả: Thích Chân Quang
412
Hạnh Sa Môn cao quý - Pháp Cú 87 Hạnh Sa Môn cao quý - Pháp Cú 87
Tác giả: Thích Chân Quang
219
Kinh Pháp Cú Phẩm Phật Đà 06 Kinh Pháp Cú Phẩm Phật Đà 06
Tác giả: Thích Minh Hiếu
145
Kinh Pháp Cú 262: Phẩm Chất Đời Sống Kinh Pháp Cú 262: Phẩm Chất Đời Sống
Tác giả: Thích Phước Tịnh
306
Kinh Pháp Cú 154: Ngôi Nhà Của Bạn 02 Kinh Pháp Cú 154: Ngôi Nhà Của Bạn 02
Tác giả: Thích Phước Tịnh
248
Kinh Pháp Cú - Phẩm Pháp Trụ (Câu 260 - 264) Kinh Pháp Cú - Phẩm Pháp Trụ (Câu 260 - 264)
Tác giả: Thích Phước Tiến
588
Kinh Pháp Cú - Phẩm Pháp Trụ (Câu 256 - 259) Kinh Pháp Cú - Phẩm Pháp Trụ (Câu 256 - 259)
Tác giả: Thích Phước Tiến
714
Kinh Pháp Cú Phẩm Phật Đà 03 giảng 03-07-2016 Kinh Pháp Cú Phẩm Phật Đà 03 giảng 03-07-2016
Tác giả: HT. Thích Minh Hiếu
197
Kinh Pháp Cú - Phẩm Cấu Uế (Câu 252 - 255) Kinh Pháp Cú - Phẩm Cấu Uế (Câu 252 - 255)
Tác giả: Thích Phước Tiến
601
Kinh Pháp Cú 73 - Phẩm Bà La Môn: Bài 419 - 423 Kinh Pháp Cú 73 - Phẩm Bà La Môn: Bài 419 - 423
Tác giả: Thích Tuệ Hải
399
Kinh Pháp Cú 72 - Phẩm Bà La Môn: Bài 415 - 418 Kinh Pháp Cú 72 - Phẩm Bà La Môn: Bài 415 - 418
Tác giả: Thích Tuệ Hải
368
Kinh Pháp Cú 71 - Phẩm Bà La Môn Kinh Pháp Cú 71 - Phẩm Bà La Môn
Tác giả: Thích Tuệ Hải
411
Kinh Pháp Cú 70 - Phẩm Bà La Môn Kinh Pháp Cú 70 - Phẩm Bà La Môn
Tác giả: Thích Tuệ Hải
572
Kinh Pháp Cú (Phần 68 Và 69) Kinh Pháp Cú (Phần 68 Và 69)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
549
Kinh Pháp Cú 67 - Phẩm Bà La Môn - Pháp Môn Không Quan Trọng Kinh Pháp Cú 67 - Phẩm Bà La Môn - Pháp Môn Không Quan Trọng
Tác giả: Thích Tuệ Hải
339
Kinh Pháp Cú - Phẩm Cấu Uế (Câu 249 - 251) Kinh Pháp Cú - Phẩm Cấu Uế (Câu 249 - 251)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,139
Kinh pháp cú - Phẩm Cấu Uế (Câu 245 Đến 248) Kinh pháp cú - Phẩm Cấu Uế (Câu 245 Đến 248)
Tác giả: Thích Phước Tiến
473
Kinh Pháp Cú - Phẩm Cấu Uế (Câu 245 - 248) Kinh Pháp Cú - Phẩm Cấu Uế (Câu 245 - 248)
Tác giả: Thích Phước Tiến
370