Thành viên

Nhớ tôi

khai thị

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề khai thị

Có tất cả 186 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Kệ Khai Thị Kệ Khai Thị
Tác giả: Thích Lệ Trang
233
Khai Thị Khai Thị
Tác giả: Thích Trí Quảng
218
Những lời khai thị năm 2009 Những lời khai thị năm 2009
Tác giả: Thích Thông Phương
284
Những lời khai thị năm 2008 Những lời khai thị năm 2008
Tác giả: Thích Thông Phương
242
Những lời khai thị năm 2007 Những lời khai thị năm 2007
Tác giả: Thích Thông Phương
231
Đường về tịnh độ  Phần 2: Thọ Tam Quy và Trì Ngũ Giới Đường về tịnh độ Phần 2: Thọ Tam Quy và Trì Ngũ Giới
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,196
Đường về tịnh độ  Phần 1: Khai Thị Tịnh Độ Đường về tịnh độ Phần 1: Khai Thị Tịnh Độ
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,381
Kinh Lăng Nghiêm 66 - Khai Thị Các Dư Báo Kinh Lăng Nghiêm 66 - Khai Thị Các Dư Báo
Tác giả: Thích Tuệ Hải
1,089
Kinh Lăng Nghiêm 65 - Kết Luận Khai Báo, Khai Thị Dư Báo Kinh Lăng Nghiêm 65 - Kết Luận Khai Báo, Khai Thị Dư Báo
Tác giả: Thích Tuệ Hải
843
Kinh Lăng Nghiêm 64 - Khai Thị Về 6 Giao Báo, Địa Ngục Vô Gián Kinh Lăng Nghiêm 64 - Khai Thị Về 6 Giao Báo, Địa Ngục Vô Gián
Tác giả: Thích Tuệ Hải
1,127
Lời Khai Thị Của Thiền Sư Tông Trách Lời Khai Thị Của Thiền Sư Tông Trách
Tác giả: Thích Nguyên Hiền
945
Khai Thị của HT Thích Thái Siêu & Phật Pháp Vấn Đáp Khóa THPP Bắc Mỹ Kỳ 5/2015 Khai Thị của HT Thích Thái Siêu & Phật Pháp Vấn Đáp Khóa THPP Bắc Mỹ Kỳ 5/2015
Tác giả: Thích Thái Siêu
691
Phương Pháp Tu Học (Lời Khai Thị Của Pháp Sư Tịnh Không) (Rất Hay) Phương Pháp Tu Học (Lời Khai Thị Của Pháp Sư Tịnh Không) (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
8,648
Khai Thị Phật Học Khai Thị Phật Học
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,493
Kinh Văn Và Những Lời Khai Thị (Kết Tập Những Lời Khai Thị Từ Hòa Thượng Tịnh Không) (Rất Hay) Kinh Văn Và Những Lời Khai Thị (Kết Tập Những Lời Khai Thị Từ Hòa Thượng Tịnh Không) (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
3,794
Khai Thị Phật Thất (Lần Thứ 36) Khai Thị Phật Thất (Lần Thứ 36)
Tác giả: Thích Thiện Pháp
700
Khai Thị Phật Thất (Lần Thứ 35) Khai Thị Phật Thất (Lần Thứ 35)
Tác giả: Thích Thiện Pháp
508
Khai Thị Khuyên Người Niệm Phật (Hình Động, Có Phụ Đề) Khai Thị Khuyên Người Niệm Phật (Hình Động, Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
2,577
Lời Khai Thị Mới Nhất Của Hòa Thượng Tịnh Không (14/9/2014) (Rất Hay) Lời Khai Thị Mới Nhất Của Hòa Thượng Tịnh Không (14/9/2014) (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
8,174
Khai Thị Về Pháp Môn Tịnh Độ Khai Thị Về Pháp Môn Tịnh Độ
Tác giả: Thích Thiện Huệ
1,210
Khai Thị Tịnh Độ (Phần 6) Khai Thị Tịnh Độ (Phần 6)
Tác giả: Thích Nhất Chân
869
Khai Thị Tịnh Độ (Phần 5) Khai Thị Tịnh Độ (Phần 5)
Tác giả: Thích Nhất Chân
925
Khai Thị Tịnh Độ (Phần 4) Khai Thị Tịnh Độ (Phần 4)
Tác giả: Thích Nhất Chân
970
Khai Thị Tịnh Độ (Phần 3) Khai Thị Tịnh Độ (Phần 3)
Tác giả: Thích Nhất Chân
899
Khai Thị Tịnh Độ (Phần 2) Khai Thị Tịnh Độ (Phần 2)
Tác giả: Thích Nhất Chân
720
Khai Thị Tịnh Độ (Phần 1) Khai Thị Tịnh Độ (Phần 1)
Tác giả: Thích Nhất Chân
1,199
Lời Khai Thị Của Đại Sư Thiện Đạo Lời Khai Thị Của Đại Sư Thiện Đạo
Tác giả: Thích Pháp Đăng
1,658
Khai thị Phật Thất khóa 32 Khai thị Phật Thất khóa 32
Tác giả: Thích Thiện Pháp
799
Niệm Phật Chỉ Nam (Khai Thị Niệm Phật Của Các Tổ Sư Tịnh Độ) (Trọn Bài 1 Phần, Rất Hay) Niệm Phật Chỉ Nam (Khai Thị Niệm Phật Của Các Tổ Sư Tịnh Độ) (Trọn Bài 1 Phần, Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
3,694
Lời Pháp Vàng Ngọc Của Lão Pháp Sư Tịnh Không (6 Tập, Còn Tiếp) (Rất Hay) Lời Pháp Vàng Ngọc Của Lão Pháp Sư Tịnh Không (6 Tập, Còn Tiếp) (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
13,462
Khai Thị Phật Thất (Lần Thứ 30) Khai Thị Phật Thất (Lần Thứ 30)
Tác giả: Thích Thiện Pháp
969
Lời Khai Thị Vĩnh Minh Đại Sư Lời Khai Thị Vĩnh Minh Đại Sư
Tác giả: Thích Nguyên Hiền
1,838
Tinh Hoa Khai Thị (Tranh Ảnh Có Chữ) (Rất Hay) Tinh Hoa Khai Thị (Tranh Ảnh Có Chữ) (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
2,637
Lời Khai Thị Của HT. Thích Minh Thông Lời Khai Thị Của HT. Thích Minh Thông
Tác giả: Thích Minh Thông
1,660
Những Khai Thị Từ Đức Liên Hoa Sanh Về Con Đường Đại Toàn Thiện Những Khai Thị Từ Đức Liên Hoa Sanh Về Con Đường Đại Toàn Thiện
Tác giả: Diệu Pháp Âm
3,794
Khai Thị Phật Thất (Lần Thứ 29) Khai Thị Phật Thất (Lần Thứ 29)
Tác giả: Thích Thiện Pháp
952
Khai Thị Phật Thất (Lần Thứ 28) Khai Thị Phật Thất (Lần Thứ 28)
Tác giả: Thích Thiện Pháp
1,022
Khai Thị Chúng Sanh Ngộ Nhập Phật Tri Kiến Khai Thị Chúng Sanh Ngộ Nhập Phật Tri Kiến
Tác giả: Thích Trí Huệ
3,507
Khai Thị Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm: Thanh châu khử trược Khai Thị Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm: Thanh châu khử trược
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,613
Khai Thị Phật Thất (Lần Thứ 27) Khai Thị Phật Thất (Lần Thứ 27)
Tác giả: Thích Thiện Pháp
1,008
Cội Nguồn Truyền Thừa Và Thiền Thất Khai Thị Lục (Dịch Giả: Hòa Thượng Thích Duy Lực) Cội Nguồn Truyền Thừa Và Thiền Thất Khai Thị Lục (Dịch Giả: Hòa Thượng Thích Duy Lực)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
2,897
Bốn Cách Tu Tập Qua Lời Khai Thị Của Thiện Đạo Đại Sư Bốn Cách Tu Tập Qua Lời Khai Thị Của Thiện Đạo Đại Sư
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
1,926
Lời Khai Thị Của Đại Sư Triệt Lưu Lời Khai Thị Của Đại Sư Triệt Lưu
Tác giả: Thích Pháp Đăng
1,111
Lời Khai Thị Của Đại Lão Hòa Thượng Yoshimizu Daichi (Chuyển Ngữ Sang Tiếng Việt) Lời Khai Thị Của Đại Lão Hòa Thượng Yoshimizu Daichi (Chuyển Ngữ Sang Tiếng Việt)
Tác giả: Phật Âm
2,128
Ấn Quang Đại Sư Khai Thị Tại Pháp Hội Hộ Quốc Tức Tai Ở Thượng Hải (Trọn Bài, 1 Phần) Ấn Quang Đại Sư Khai Thị Tại Pháp Hội Hộ Quốc Tức Tai Ở Thượng Hải (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Ấn Quang Đại Sư
3,095
Khai Thị Tại Pháp Hội Hộ Quốc Tức Tai Ở Thượng Hải Khai Thị Tại Pháp Hội Hộ Quốc Tức Tai Ở Thượng Hải
Tác giả: Ấn Quang Đại Sư
5,225
Khai Thị Phật Thất (Lần Thứ 26) Khai Thị Phật Thất (Lần Thứ 26)
Tác giả: Thích Thiện Pháp
1,215
Khai Thị Phật Thất Khai Thị Phật Thất
Tác giả: Thích Thiện Pháp
985
Khai Thị Niệm Phật Khai Thị Niệm Phật
Tác giả: Thích Giác Hóa
1,353
Lời Khai Thị Của Đại Sư Ấn Quang (Bài Đọc) Lời Khai Thị Của Đại Sư Ấn Quang (Bài Đọc)
Tác giả: Ấn Quang Đại Sư
3,868