Thành viên

Nhớ tôi

han

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề han

Có tất cả 160 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Tự Ngã Và Hiềm Hận Tự Ngã Và Hiềm Hận
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
1,516
Đừng Gieo Rắc Hận Thù Đừng Gieo Rắc Hận Thù
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,503
Nóng Giận Phẫn Nộ Nóng Giận Phẫn Nộ
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
3,484
Sân Hận, Sức Công Phá Đáng Sợ Sân Hận, Sức Công Phá Đáng Sợ
Tác giả: Thích Thông Phương
1,587
Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Sân Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Sân
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
4,093
Tự Ngã, Hiềm Hận Tự Ngã, Hiềm Hận
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
3,457
Không Hận Thù Không Hận Thù
Tác giả: Thích Trí Quảng
1,441
Kinh Pháp Cú giảng giải - Phẩm Phẫn Nộ Kinh Pháp Cú giảng giải - Phẩm Phẫn Nộ
Tác giả: Thích Tâm Đức
1,954
Nỗi Oán Hận Nỗi Oán Hận
Tác giả: Thích Thiện Thuận
4,627
Nên Dùng Ân Đức Hoá Giải Thù Hận Nên Dùng Ân Đức Hoá Giải Thù Hận
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
2,383
Vấn đáp: Cúng sao giải hạn - phần 1/2 (12/07/2010) video do Thích Nhật Từ giảng Vấn đáp: Cúng sao giải hạn - phần 1/2 (12/07/2010) video do Thích Nhật Từ giảng
Tác giả: Thích Nhật Từ
3,020
Vấn đáp: Cúng sao giải hạn - phần 2/2 (12/07/2010) video do Thích Nhật Từ giảng Vấn đáp: Cúng sao giải hạn - phần 2/2 (12/07/2010) video do Thích Nhật Từ giảng
Tác giả: Thích Nhật Từ
2,754
Mẹ Là Phật - nhạc Võ Tá Hân - thơ Thích Quảng Thanh Mẹ Là Phật - nhạc Võ Tá Hân - thơ Thích Quảng Thanh
Tác giả: Võ Tá Hân
2,971
Mẹ Là Chân Thân - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ TT Thích Nguyên Siêu Mẹ Là Chân Thân - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ TT Thích Nguyên Siêu
Tác giả: Võ Tá Hân
2,624
GĐPT - CON CHUỒN CHUỒN - nhạc Võ Tá Hân - thơ Tuệ Kiên - ca sĩ Mai Hậu GĐPT - CON CHUỒN CHUỒN - nhạc Võ Tá Hân - thơ Tuệ Kiên - ca sĩ Mai Hậu
Tác giả: Võ Tá Hân
2,277
GĐPT - CHỊ HUYNH TRƯỞNG - nhạc Võ Tá Hân - thơ Tuệ Kiên - ca sĩ Mai Hậu GĐPT - CHỊ HUYNH TRƯỞNG - nhạc Võ Tá Hân - thơ Tuệ Kiên - ca sĩ Mai Hậu
Tác giả: Võ Tá Hân
1,965
MẸ HIỀN QUAN THẾ ÂM - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Linh Đa Đại Từ - Ca sĩ Thùy Dương MẸ HIỀN QUAN THẾ ÂM - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Linh Đa Đại Từ - Ca sĩ Thùy Dương
Tác giả: Võ Tá Hân
5,226
Bồ Đề Đạt Ma - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Sơn Cư - Ca sĩ Bảo Yến Bồ Đề Đạt Ma - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Sơn Cư - Ca sĩ Bảo Yến
Tác giả: Võ Tá Hân
3,731
Kệ Phật Sử : 01 - Khai Dòng Thánh Sử Kệ Phật Sử : 01 - Khai Dòng Thánh Sử
Tác giả: Võ Tá Hân
2,569
Kệ Phật Sử : 02 - Phúc Mệnh Kệ Phật Sử : 02 - Phúc Mệnh
Tác giả: Võ Tá Hân
2,243
Kệ Phật Sử : 03 - Đản Sanh Kệ Phật Sử : 03 - Đản Sanh
Tác giả: Võ Tá Hân
12,267
Người Đã Đến - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên Người Đã Đến - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên
Tác giả: Võ Tá Hân
2,256
Kệ Phật Sử: 04 - Niên Thiếu Kệ Phật Sử: 04 - Niên Thiếu
Tác giả: Võ Tá Hân
1,846
Kệ Phật Sử 05-Đối Diện Thực Tại Kệ Phật Sử 05-Đối Diện Thực Tại
Tác giả: Võ Tá Hân
1,808
Kệ Phật Sử: 6 Thoát Tục - Nhạc Võ Tá Hân - Thi Kệ Thích Giác Đẳng Kệ Phật Sử: 6 Thoát Tục - Nhạc Võ Tá Hân - Thi Kệ Thích Giác Đẳng
Tác giả: Võ Tá Hân
1,979
Kệ Phật Sử  07- Tầm Đạo Kệ Phật Sử 07- Tầm Đạo
Tác giả: Võ Tá Hân
1,885
Kệ Phật Sử 09 - Chuyển Pháp Luân Kệ Phật Sử 09 - Chuyển Pháp Luân
Tác giả: Võ Tá Hân
1,832
Kinh A DI ĐÀ - 6A :  Chánh Kinh - Võ Tá Hân phổ nhạc Kinh A DI ĐÀ - 6A : Chánh Kinh - Võ Tá Hân phổ nhạc
Tác giả: Võ Tá Hân
3,041
Kinh A DI ĐÀ - 6B : Chánh Kinh - Võ Tá Hân phổ nhạc Kinh A DI ĐÀ - 6B : Chánh Kinh - Võ Tá Hân phổ nhạc
Tác giả: Võ Tá Hân
2,048
Chân Như - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên Chân Như - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên
Tác giả: Võ Tá Hân
2,486
GĐPT - CÔNG CHA NGHĨA MẸ - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên GĐPT - CÔNG CHA NGHĨA MẸ - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên
Tác giả: Võ Tá Hân
1,936
Kinh A Di Đà - 1: Nguyện Hương - Võ Tá Hân phổ nhạc Kinh A Di Đà - 1: Nguyện Hương - Võ Tá Hân phổ nhạc
Tác giả: Võ Tá Hân
3,154
Kinh A Di Đà - 2 : Đảnh Lễ Tam Bảo - Võ Tá Hân phổ nhạc Kinh A Di Đà - 2 : Đảnh Lễ Tam Bảo - Võ Tá Hân phổ nhạc
Tác giả: Võ Tá Hân
2,454
GĐPT - QUÊ HƯƠNG EM - nhạc Võ Tá Hân - thơ Tuệ Kiên - ca sĩ Mai Hậu GĐPT - QUÊ HƯƠNG EM - nhạc Võ Tá Hân - thơ Tuệ Kiên - ca sĩ Mai Hậu
Tác giả: Võ Tá Hân
1,683
Kinh A Di Đà - 3 : Tán Hương - Võ Tá Hân phổ nhạc Kinh A Di Đà - 3 : Tán Hương - Võ Tá Hân phổ nhạc
Tác giả: Võ Tá Hân
2,373
GĐPT: ĐẸP NHƯ - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên GĐPT: ĐẸP NHƯ - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên
Tác giả: Võ Tá Hân
1,976
Kinh A Di Đà - 4 : Phát Nguyện Trì Kinh - Võ Tá Hân phổ nhạc Kinh A Di Đà - 4 : Phát Nguyện Trì Kinh - Võ Tá Hân phổ nhạc
Tác giả: Võ Tá Hân
2,425
Kinh A Di Đà - 5 : Tán Dương Giáo Pháp - Võ Tá Hân phổ nhạc Kinh A Di Đà - 5 : Tán Dương Giáo Pháp - Võ Tá Hân phổ nhạc
Tác giả: Võ Tá Hân
2,287
GĐPT - OANH VŨ CA - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Ca sĩ Mỹ Dung GĐPT - OANH VŨ CA - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Ca sĩ Mỹ Dung
Tác giả: Võ Tá Hân
2,065
Kinh A Di Đà - 8 : Bát Nhã Tâm Kinh - Võ Tá Hân phổ nhạc Kinh A Di Đà - 8 : Bát Nhã Tâm Kinh - Võ Tá Hân phổ nhạc
Tác giả: Võ Tá Hân
2,850
Kinh A Di Đà - 7 : Chú Vãng Sanh - Võ Tá Hân phổ nhạc Kinh A Di Đà - 7 : Chú Vãng Sanh - Võ Tá Hân phổ nhạc
Tác giả: Võ Tá Hân
5,183
Kinh A Di Đà - 9 / : Niệm Phật - Võ Tá Hân phổ nhạc Kinh A Di Đà - 9 / : Niệm Phật - Võ Tá Hân phổ nhạc
Tác giả: Võ Tá Hân
2,736
GĐPT - MẸ VỀ - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Ca sĩ Mai Thảo GĐPT - MẸ VỀ - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Ca sĩ Mai Thảo
Tác giả: Võ Tá Hân
1,669
GĐPT - MẸ YÊU- Nhạc Võ Tá Hân -Thơ Tuệ Kiên - Ca sĩ Bảo Yến GĐPT - MẸ YÊU- Nhạc Võ Tá Hân -Thơ Tuệ Kiên - Ca sĩ Bảo Yến
Tác giả: Võ Tá Hân
1,895
Kinh A Di Đà - 10 : Sám Phát Nguyện - Võ Tá Hân phổ nhạc Kinh A Di Đà - 10 : Sám Phát Nguyện - Võ Tá Hân phổ nhạc
Tác giả: Võ Tá Hân
2,514
Kinh A Di Đà - 11 : Hồi Hướng Công Đức- Võ Tá Hân phổ nhạc Kinh A Di Đà - 11 : Hồi Hướng Công Đức- Võ Tá Hân phổ nhạc
Tác giả: Võ Tá Hân
3,081
Kinh A Di Đà - 13 : Đảnh Lễ Ba Ngôi Báu - Võ Tá Hân phổ nhạc Kinh A Di Đà - 13 : Đảnh Lễ Ba Ngôi Báu - Võ Tá Hân phổ nhạc
Tác giả: Võ Tá Hân
2,205
Kinh A Di Đà - 12 : Phục Nguyện - Võ Tá Hân phổ nhạc Kinh A Di Đà - 12 : Phục Nguyện - Võ Tá Hân phổ nhạc
Tác giả: Võ Tá Hân
2,796
DỰNG MÁI CHÙA XƯA - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên -  Ca sĩ Vân Khánh DỰNG MÁI CHÙA XƯA - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Ca sĩ Vân Khánh
Tác giả: Võ Tá Hân
2,302
GĐPT- LÊN NÚI - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên GĐPT- LÊN NÚI - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên
Tác giả: Võ Tá Hân
1,646