Thành viên

Nhớ tôi

giáo

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề giáo

Có tất cả 143 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Giới Giáo Hành Nghi Giới Giáo Hành Nghi
Tác giả: Thích Thiện Thuận
671
Tu Giáo Và Tu Giới Tu Giáo Và Tu Giới
Tác giả: Thích Trí Huệ
2,982
Một Ngày An Lạc: Kỳ 069: Phật giáo và thiếu nhi - phần 1 - HT. Thích Trí Quảng Một Ngày An Lạc: Kỳ 069: Phật giáo và thiếu nhi - phần 1 - HT. Thích Trí Quảng
Tác giả: Thích Trí Quảng
1,491
Một Ngày An Lạc: Kỳ 069: Phật giáo và thiếu nhi - phần 2 - Thích Quang Thạnh Một Ngày An Lạc: Kỳ 069: Phật giáo và thiếu nhi - phần 2 - Thích Quang Thạnh
Tác giả: Thích Quang Thạnh
1,711
Một Ngày An Lạc: Kỳ 069: Phật giáo và thiếu nhi - phần 3: Pháp đàm vấn đáp Một Ngày An Lạc: Kỳ 069: Phật giáo và thiếu nhi - phần 3: Pháp đàm vấn đáp
Tác giả: Ban Hoằng Pháp
1,481
Một Ngày An Lạc: Kỳ 069: Phật giáo và thiếu nhi - phần 4: Pháp đàm vấn đáp Một Ngày An Lạc: Kỳ 069: Phật giáo và thiếu nhi - phần 4: Pháp đàm vấn đáp
Tác giả: Ban Hoằng Pháp
1,538
Một Ngày An Lạc: Kỳ 073: Phật giáo và dân số - phần 1 - HT. Thích Trí Quảng Một Ngày An Lạc: Kỳ 073: Phật giáo và dân số - phần 1 - HT. Thích Trí Quảng
Tác giả: Thích Trí Quảng
1,520
Một Ngày An Lạc: Kỳ 073: Phật giáo và dân số - phần 2 - Thích Quang Thạnh Một Ngày An Lạc: Kỳ 073: Phật giáo và dân số - phần 2 - Thích Quang Thạnh
Tác giả: Thích Quang Thạnh
1,714
Một Ngày An Lạc: Kỳ 073: Phật giáo và dân số - phần 3: Pháp đàm vấn đáp Một Ngày An Lạc: Kỳ 073: Phật giáo và dân số - phần 3: Pháp đàm vấn đáp
Tác giả: Ban Hoằng Pháp
1,633
Một Ngày An Lạc: Kỳ 073: Phật giáo và dân số - phần 4: Pháp đàm vấn đáp Một Ngày An Lạc: Kỳ 073: Phật giáo và dân số - phần 4: Pháp đàm vấn đáp
Tác giả: Ban Hoằng Pháp
1,598
Hoa đăng Dấu ấn Thăng Long Hoa đăng Dấu ấn Thăng Long
Tác giả: Phật Âm
2,007
Vài nhận xét về Phật giáo Vài nhận xét về Phật giáo
Tác giả: Bùi Hữu Dược
4,350
Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
Tác giả: Phật Âm
2,550
Khám phá Phật giáo Việt Nam - Discovering Buddism in VietNam - full Khám phá Phật giáo Việt Nam - Discovering Buddism in VietNam - full
Tác giả: Phật Âm
1,928
Sự Tích Quán Thế Âm Bồ Tát: Bất Huyễn Thái Tử Sự Tích Quán Thế Âm Bồ Tát: Bất Huyễn Thái Tử
Tác giả: Phật Âm
5,876
Vua A-xà-thế Vua A-xà-thế
Tác giả: Phật Âm
4,753
Tịnh Độ Cực Lạc - Phật Thuyết Kinh A di đà Tịnh Độ Cực Lạc - Phật Thuyết Kinh A di đà
Tác giả: Phật Âm
5,900
Đại Nguyện của Tỳ-kheo Pháp Tạng - Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ Đại Nguyện của Tỳ-kheo Pháp Tạng - Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ
Tác giả: Phật Âm
5,220
Những Con Quỷ Nhỏ Bất Hạnh Những Con Quỷ Nhỏ Bất Hạnh
Tác giả: Phật Âm
4,378
Phật Thuyết Kinh Pháp Diệt Tận Phật Thuyết Kinh Pháp Diệt Tận
Tác giả: Phật Âm
8,221
Phương Pháp Thực Hành Tứ Niệm Xứ - Vipassana - TS Khánh Hỷ Phương Pháp Thực Hành Tứ Niệm Xứ - Vipassana - TS Khánh Hỷ
Tác giả: TS Khánh Hỷ
3,164
Tương Lai Phật Giáo Việt Nam Ở Hải Ngoại (16/06/2009) video do Thích Nhật Từ giảng Tương Lai Phật Giáo Việt Nam Ở Hải Ngoại (16/06/2009) video do Thích Nhật Từ giảng
Tác giả: Thích Nhật Từ
2,699
Phật Giáo Không Tín Ngưỡng (19/06/2009) video do Thích Nhật Từ giảng Phật Giáo Không Tín Ngưỡng (19/06/2009) video do Thích Nhật Từ giảng
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,678
Vấn đáp: Phật Giáo Và Sự Bùng Nổ Thông Tin (26/06/2009) video do Thích Nhật Từ giảng Vấn đáp: Phật Giáo Và Sự Bùng Nổ Thông Tin (26/06/2009) video do Thích Nhật Từ giảng
Tác giả: Thích Nhật Từ
2,066
Hôn nhân khác tôn giáo (13/12/2009) video do Thích Nhật Từ giảng Hôn nhân khác tôn giáo (13/12/2009) video do Thích Nhật Từ giảng
Tác giả: Thích Nhật Từ
2,111
Vấn đáp: Bản chất đạo Phật và tôn giáo (12/06/2010) video do TT. Thích Nhật Từ giảng Vấn đáp: Bản chất đạo Phật và tôn giáo (12/06/2010) video do TT. Thích Nhật Từ giảng
Tác giả: Thích Nhật Từ
2,742
Vấn đáp: Tôn giáo và giáo hội (03/07/2010) video do Thích Nhật Từ giảng Vấn đáp: Tôn giáo và giáo hội (03/07/2010) video do Thích Nhật Từ giảng
Tác giả: Thích Nhật Từ
2,297
Bốn thách đố đối với Phật giáo Việt Nam (26/07/2007) video do Thích Nhật Từ giảng Bốn thách đố đối với Phật giáo Việt Nam (26/07/2007) video do Thích Nhật Từ giảng
Tác giả: Thích Nhật Từ
2,132
Karaoke Phật giáo: Phật là ánh từ quang Karaoke Phật giáo: Phật là ánh từ quang
Tác giả: Quang Hà
5,099
Sám hối -- Gia Huy - Nhạc Phật giáo Sám hối -- Gia Huy - Nhạc Phật giáo
Tác giả: Gia Huy
6,498
Không sanh không diệt đừng sợ hãi Không sanh không diệt đừng sợ hãi
Tác giả: Thích Nhất Hạnh
14,790
Ý nghĩa niệm Phật Ý nghĩa niệm Phật
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
15,130
Ánh Đạo Vàng -  Võ Đình Cường Ánh Đạo Vàng - Võ Đình Cường
Tác giả: Võ Đình Cường
14,865
Mẹ Là Phật - nhạc Võ Tá Hân - thơ Thích Quảng Thanh Mẹ Là Phật - nhạc Võ Tá Hân - thơ Thích Quảng Thanh
Tác giả: Võ Tá Hân
2,971
MẸ HIỀN QUAN THẾ ÂM - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Linh Đa Đại Từ - Ca sĩ Thùy Dương MẸ HIỀN QUAN THẾ ÂM - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Linh Đa Đại Từ - Ca sĩ Thùy Dương
Tác giả: Võ Tá Hân
5,226
Bồ Đề Đạt Ma - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Sơn Cư - Ca sĩ Bảo Yến Bồ Đề Đạt Ma - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Sơn Cư - Ca sĩ Bảo Yến
Tác giả: Võ Tá Hân
3,731
Kệ Phật Sử : 01 - Khai Dòng Thánh Sử Kệ Phật Sử : 01 - Khai Dòng Thánh Sử
Tác giả: Võ Tá Hân
2,569
Kệ Phật Sử : 02 - Phúc Mệnh Kệ Phật Sử : 02 - Phúc Mệnh
Tác giả: Võ Tá Hân
2,243
Kệ Phật Sử : 03 - Đản Sanh Kệ Phật Sử : 03 - Đản Sanh
Tác giả: Võ Tá Hân
12,267
Kệ Phật Sử: 04 - Niên Thiếu Kệ Phật Sử: 04 - Niên Thiếu
Tác giả: Võ Tá Hân
1,846
Kệ Phật Sử 05-Đối Diện Thực Tại Kệ Phật Sử 05-Đối Diện Thực Tại
Tác giả: Võ Tá Hân
1,808
Kệ Phật Sử: 6 Thoát Tục - Nhạc Võ Tá Hân - Thi Kệ Thích Giác Đẳng Kệ Phật Sử: 6 Thoát Tục - Nhạc Võ Tá Hân - Thi Kệ Thích Giác Đẳng
Tác giả: Võ Tá Hân
1,979
Kệ Phật Sử  07- Tầm Đạo Kệ Phật Sử 07- Tầm Đạo
Tác giả: Võ Tá Hân
1,885
Kệ Phật Sử  08 - Đắc Đạo Kệ Phật Sử 08 - Đắc Đạo
Tác giả: Võ Tá Hân
1,605
Kệ Phật Sử 09 - Chuyển Pháp Luân Kệ Phật Sử 09 - Chuyển Pháp Luân
Tác giả: Võ Tá Hân
1,832
Kệ Phật Sử 10-Độ Sanh Kệ Phật Sử 10-Độ Sanh
Tác giả: Võ Tá Hân
1,528
Kệ Phật Sử  11-Đạo Tròn Duyên Mãn Kệ Phật Sử 11-Đạo Tròn Duyên Mãn
Tác giả: Võ Tá Hân
1,732
Kệ Phật Sử  12 - Viên Tịch Kệ Phật Sử 12 - Viên Tịch
Tác giả: Võ Tá Hân
1,583
Kệ Phật Sử  13 - Lời Kết Kệ Phật Sử 13 - Lời Kết
Tác giả: Võ Tá Hân
1,613
CHÚ VÃNG SANH - Võ Tá Hân phổ nhạc CHÚ VÃNG SANH - Võ Tá Hân phổ nhạc
Tác giả: Võ Tá Hân
3,885