Thành viên

Nhớ tôi

giang

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề giang

Có tất cả 308 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Giới Bồ Tát 57: Giới Vì Lợi Mà Giảng Pháp lộn Lạo (phần 1) Giới Bồ Tát 57: Giới Vì Lợi Mà Giảng Pháp lộn Lạo (phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
205
Phật Ngôn Trích Giảng Phật Ngôn Trích Giảng
Tác giả: Thích Phước Tiến
912
Lược Giải Kinh Hoa Nghiêm (Tác Giả: HT. Thích Trí Quảng) Lược Giải Kinh Hoa Nghiêm (Tác Giả: HT. Thích Trí Quảng)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
5,350
Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký (Trọn Bộ, 16 Phần) (Rất Hay) Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký (Trọn Bộ, 16 Phần) (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
26,399
Tại Sao Tôi Phải Tu? Tại Sao Tôi Phải Tu?
Tác giả: Thích Bửu Chánh
9,070
Hạnh Phúc Thay Đức Phật Đản Sanh Hạnh Phúc Thay Đức Phật Đản Sanh
Tác giả: Thích Phước Tiến
20,075
Niệm Phật Lý Sự Viên Dung Niệm Phật Lý Sự Viên Dung
Tác giả: Thích Trí Huệ
9,596
Phật Học Tâm Niệm Phật Học Tâm Niệm
Tác giả: Thích Trí Huệ
6,980
Trực Chỉ Đề Cương Trực Chỉ Đề Cương
Tác giả: Thích Trí Huệ
7,963
Tịnh Độ Vấn Đáp (Kỳ 1) Tịnh Độ Vấn Đáp (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Trí Huệ
14,435
Năm Nguyên Tắc Sống Năm Nguyên Tắc Sống
Tác giả: Thích Chân Giác
11,224
"Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" Giảng Giải - Phẩm Tựa và Phương Tiện
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
6,762
"Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" Giảng Giải - Phẩm Tín Giải
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
7,641
"Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" Giảng Giải - Phẩm Thí Dụ
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
6,385
"Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" Giảng Giải - Phẩm Hiện Bảo Tháp
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
4,891
"Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" Giảng Giải - Phẩm Tựa
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
4,926
"Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" Giảng Giải - Phẩm Tùng Địa Dũng Xuất và Như Lai Thọ Lượng
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
5,634
"Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" Giảng Giải - Phẩm Tùy Hỷ Công Đức
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
6,583
"Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" Giảng Giải - Phẩm Hiện Bảo Tháp và Đề Bà Đạt Đa
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
6,208
"Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" Giảng Giải - Phẩm Như Lai Thọ Lượng và Tùy Hỷ Công Đức
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
7,280
"Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" Giảng Giải - Phẩm Tùy Hỷ Công Đức và Pháp Sư Công Đức
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
7,701
"Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" Giảng Giải - Phẩm Dược Thảo Dụ và Thọ Ký
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
9,484
"Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" Giảng Giải - Phẩm Đề Bà Đạt Đa
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
15,037
Sống Chết Sống Chết
Tác giả: Thích Thông Phương
13,610
Cuộc Đời Có Khó Hay Không Cuộc Đời Có Khó Hay Không
Tác giả: TT. Thích Minh Thành
10,426
Giai Thoại Nhà Thiền (Phim Hoạt Hình Phật Giáo) Giai Thoại Nhà Thiền (Phim Hoạt Hình Phật Giáo)
Tác giả: Phật Âm
12,052
Phật Thuyết Truyện Nhân Quả Phật Thuyết Truyện Nhân Quả
Tác giả: Phật Âm
26,397
Nhập Bồ Tát Hạnh (Nguyên Tác: Tôn Giả Tịch Thiên) (Rất Hay) Nhập Bồ Tát Hạnh (Nguyên Tác: Tôn Giả Tịch Thiên) (Rất Hay)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
9,790
Hành Trang Của Người Tu Tịnh Độ Hành Trang Của Người Tu Tịnh Độ
Tác giả: Thích Thiện Thuận
13,414
Bí Mật Tiềm Thức Bí Mật Tiềm Thức
Tác giả: Thích Phước Tiến
9,959
Tịnh Nghiệp Tam Phước Tịnh Nghiệp Tam Phước
Tác giả: Thích Đức An
2,953
Mười Phương Sen Nở 8 Mười Phương Sen Nở 8
Tác giả: Thích Pháp Hòa
4,923
Mười Phương Sen Nở 7 Mười Phương Sen Nở 7
Tác giả: Thích Pháp Hòa
3,217
Các Dạng Công Đức, Phước Điền Các Dạng Công Đức, Phước Điền
Tác giả: Thích Trí Huệ
5,539
Phương Pháp và Thời Khóa Tu Tập Phương Pháp và Thời Khóa Tu Tập
Tác giả: Thích Trí Huệ
5,015
Tự Tại Giữa Biển Đời Tự Tại Giữa Biển Đời
Tác giả: Thích Trí Huệ
8,098
Gia Hạnh Phổ Hiền Gia Hạnh Phổ Hiền
Tác giả: Thích Trí Quảng
5,538
Ý Nghĩa Những Bài Kệ Trong Kinh Pháp Hoa Ý Nghĩa Những Bài Kệ Trong Kinh Pháp Hoa
Tác giả: Thích Trí Quảng
12,452
Pháp Môn Tịnh Độ (P. 20) Pháp Môn Tịnh Độ (P. 20)
Tác giả: Thích Giác Khang
5,583
Lời Khai Thị Của U Khuê Đại Sư Lời Khai Thị Của U Khuê Đại Sư
Tác giả: Thích Nguyên Hiền
2,361
Tri Hành Hợp Nhất (Rất Hay) Tri Hành Hợp Nhất (Rất Hay)
Tác giả: Thích Nguyên Hiền
5,162
Thuyết Linh (tại Chùa Kim Quang) Thuyết Linh (tại Chùa Kim Quang)
Tác giả: Thích Nguyên Hiền
4,568
Đạo Từ Khai Thị Đạo Từ Khai Thị
Tác giả: Thích Trí Quảng
3,235
Kinh Dược Sư (Trọn Bài, 5 Phần) Kinh Dược Sư (Trọn Bài, 5 Phần)
Tác giả: Thích Trí Quảng
10,379
Giác Giác
Tác giả: Thích Thiện Xuân
16,445
Tu Tịnh Hạnh Tu Tịnh Hạnh
Tác giả: Thích Trí Huệ
3,801
Mười Phương Sen Nở 6 Mười Phương Sen Nở 6
Tác giả: Thích Pháp Hòa
4,239
Học Làm Người Học Làm Người
Tác giả: Thích Minh Hiếu
5,366
Năng Lượng Nhiệm Mầu Năng Lượng Nhiệm Mầu
Tác giả: Thích Trí Chơn
4,634
Mười Phương Sen Nở 5 Mười Phương Sen Nở 5
Tác giả: Thích Pháp Hòa
4,365