Thành viên

Nhớ tôi

giảng giải

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề giảng giải

Có tất cả 242 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Lục Đạo Chúng Sanh Lục Đạo Chúng Sanh
Tác giả: Thích Nữ Như Nguyệt
104
Nghiệp & Cận Tử Nghiệp Nghiệp & Cận Tử Nghiệp
Tác giả: HT Giới Đức
492
Kinh A Hàm giảng giải - Bài 10 Kinh A Hàm giảng giải - Bài 10
Tác giả: Thích Nữ Hạnh Chiếu
1,096
Kinh A Hàm giảng giải - Bài 8 Kinh A Hàm giảng giải - Bài 8
Tác giả: Thích Nữ Hạnh Chiếu
1,166
Kinh A Hàm giảng giải - Bài 9 Kinh A Hàm giảng giải - Bài 9
Tác giả: Thích Nữ Hạnh Chiếu
955
Kinh A Di Đà giảng giải phần 7 Kinh A Di Đà giảng giải phần 7
Tác giả: Thích Pháp Đăng
900
Thơ Thiền Giảng Giải - Vô Trụ Thiền Sư Giảng Giải Thơ Thiền Giảng Giải - Vô Trụ Thiền Sư Giảng Giải
Tác giả: Thích Tuệ Hải
2,678
Lược Giải Kinh Hoa Nghiêm (Tác Giả: HT. Thích Trí Quảng) Lược Giải Kinh Hoa Nghiêm (Tác Giả: HT. Thích Trí Quảng)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
5,350
Kinh A Hàm giảng giải - Bài 1 Kinh A Hàm giảng giải - Bài 1
Tác giả: Thích Nữ Hạnh Chiếu
2,701
Kinh A Hàm giảng giải - Bài 2 Kinh A Hàm giảng giải - Bài 2
Tác giả: Thích Nữ Hạnh Chiếu
1,443
Kinh A Hàm giảng giải - Bài 3 Kinh A Hàm giảng giải - Bài 3
Tác giả: Thích Nữ Hạnh Chiếu
1,311
Kinh A Hàm giảng giải - Bài 4 Kinh A Hàm giảng giải - Bài 4
Tác giả: Thích Nữ Hạnh Chiếu
1,249
Kinh A Hàm giảng giải - Bài 5 Kinh A Hàm giảng giải - Bài 5
Tác giả: Thích Nữ Hạnh Chiếu
1,160
Kinh A Hàm giảng giải - Bài 6 Kinh A Hàm giảng giải - Bài 6
Tác giả: Thích Nữ Hạnh Chiếu
1,437
Kinh A Hàm giảng giải - Bài 7 Kinh A Hàm giảng giải - Bài 7
Tác giả: Thích Nữ Hạnh Chiếu
1,476
Lược Giải Phẩm Phổ Môn Lược Giải Phẩm Phổ Môn
Tác giả: Thích Bổn Điền - Thích Tâm Minh
928
Kinh Viên Giác giảng giải - Phần 3 Kinh Viên Giác giảng giải - Phần 3
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,029
Kinh A Di Đà Phần 6 Kinh A Di Đà Phần 6
Tác giả: Thích Pháp Đăng
1,266
Hỏi đáp sau thuyết giảng kinh Pháp Cú Hỏi đáp sau thuyết giảng kinh Pháp Cú
Tác giả: Thích Tâm Đức
1,536
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - Phẩm thứ Nhất - 1a Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - Phẩm thứ Nhất - 1a
Tác giả: Thích Tâm Đức
1,383
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - Phẩm thứ Nhất - 1b Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - Phẩm thứ Nhất - 1b
Tác giả: Thích Tâm Đức
1,044
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - Phẩm Phương Tiện - 2b Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - Phẩm Phương Tiện - 2b
Tác giả: Thích Tâm Đức
1,041
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - Phẩm Phương Tiện - 2a Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - Phẩm Phương Tiện - 2a
Tác giả: Thích Tâm Đức
1,122
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - Phẩm Ví Dụ, 3b - Giảng sư TT Thích Tâm Đức. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - Phẩm Ví Dụ, 3b - Giảng sư TT Thích Tâm Đức.
Tác giả: Thích Tâm Đức
1,082
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - Phẩm Ví Dụ- 3a Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - Phẩm Ví Dụ- 3a
Tác giả: Thích Tâm Đức
1,107
Kinh Tâm Hoang Vu Kinh Tâm Hoang Vu
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,951
Kinh Pháp Cú - Phẩm Đao Trượng (Câu 129 - 140) Kinh Pháp Cú - Phẩm Đao Trượng (Câu 129 - 140)
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,690
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa giảng giải - Phẩm Hóa Thành Dụ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa giảng giải - Phẩm Hóa Thành Dụ
Tác giả: Thích Tâm Đức
1,267
Tịnh Độ Thập Nghi Luận (Kỳ 1) Tịnh Độ Thập Nghi Luận (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Đăng
2,040
Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 10) Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 10)
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,760
Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 9) Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 9)
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,397
Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 8) Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 8)
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,934
Kinh Trung Bộ giảng giải - Sư Tử Hống Tiểu Kinh Kinh Trung Bộ giảng giải - Sư Tử Hống Tiểu Kinh
Tác giả: Thích Tâm Đức
2,030
Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký (Trọn Bộ, 16 Phần) (Rất Hay) Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký (Trọn Bộ, 16 Phần) (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
26,399
Kinh Pháp Cú giảng giải - Phẩm Hoa Kinh Pháp Cú giảng giải - Phẩm Hoa
Tác giả: Thích Tâm Đức
2,983
Nơi An Ổn Tuyệt Vời Nơi An Ổn Tuyệt Vời
Tác giả: Thích Nhất Hạnh
6,496
Kinh Rong Chơi Trời Phương Ngoại Kinh Rong Chơi Trời Phương Ngoại
Tác giả: Thích Nhất Hạnh
5,104
Kinh Kính Diện Vương Kinh Kính Diện Vương
Tác giả: Thích Nhất Hạnh
2,251
Di Lạc Nạn Kinh Di Lạc Nạn Kinh
Tác giả: Thích Nhất Hạnh
2,745
Kinh Niệm Phật Ba La Mật giảng giải Kinh Niệm Phật Ba La Mật giảng giải
Tác giả: Thích Trí Như
5,562
Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Lược Giảng (Chuyển Ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa) Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Lược Giảng (Chuyển Ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
10,586
Phật Thuyết Thanh Tịnh Tâm Kinh Giảng Ký Phật Thuyết Thanh Tịnh Tâm Kinh Giảng Ký
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
3,994
Giảng Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (4/4) Giảng Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (4/4)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
2,003
Giảng Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (3/4) Giảng Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (3/4)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
3,354
Giảng Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (2/4) Giảng Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (2/4)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
2,337
Giảng Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (1/4) Giảng Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (1/4)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
3,418
Giảng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Tập 188) Giảng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Tập 188)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
6,078
Giảng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Tập 56) (56/188) Giảng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Tập 56) (56/188)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
2,361
Giảng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Tập 103) (103/188) Giảng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Tập 103) (103/188)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,848
Giảng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Tập 72) (72/188) Giảng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Tập 72) (72/188)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,845