Thành viên

Nhớ tôi

đạo phật

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề đạo phật

Có tất cả 597 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Vì Sao Tôi Theo Đạo Phật ? Vì Sao Tôi Theo Đạo Phật ?
Tác giả: Hồng Ánh
318
Tâm Trong Đạo Phật Tâm Trong Đạo Phật
Tác giả: Thích Giới Đức
34
Đạo Phật Là Đạo Hiếu Đạo Phật Là Đạo Hiếu
Tác giả: Thích Pháp Đăng
102
Phật Giáo Nhất Quán Phật Giáo Nhất Quán
Tác giả: Thích Trí Quảng
242
Bát Quan Trai Giới 13: Pháp Tu Niệm Thí Bát Quan Trai Giới 13: Pháp Tu Niệm Thí
Tác giả: Thích Thiện Chơn
125
Bài 3. Pháp Tu Bát Quan Trai Giới Bài 3. Pháp Tu Bát Quan Trai Giới
Tác giả: Thích Thiện Chơn
69
Đạo Phật Nói Sự Thật Đạo Phật Nói Sự Thật
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
84
Chữ Hiếu Trong Đạo Phật Chữ Hiếu Trong Đạo Phật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
219
Bát Quan Trai Giới 06: Pháp Tu Bát Quan Trai Bát Quan Trai Giới 06: Pháp Tu Bát Quan Trai
Tác giả: Thích Thiện Chơn
158
Vì Sao Tôi Theo Đạo Phật Vì Sao Tôi Theo Đạo Phật
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,196
Bài 2: Khái Quát Bát Quan Trai Giới (tiếp theo) Bài 2: Khái Quát Bát Quan Trai Giới (tiếp theo)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
176
Bài 1. Khái Quát Bát Quan Trai Giới Bài 1. Khái Quát Bát Quan Trai Giới
Tác giả: Thích Thiện Chơn
234
Bát Quan Trai Giới 02: Các Loại Bát Quan Trai Bát Quan Trai Giới 02: Các Loại Bát Quan Trai
Tác giả: Thích Thiện Chơn
125
Bát Quan Trai Giới 01: Khái Niệm Bát Quan Trai Bát Quan Trai Giới 01: Khái Niệm Bát Quan Trai
Tác giả: Thích Thiện Chơn
127
Phật Tử Tại Gia 71: Vai Trò Của Người Phật Tử Tại Gia Hộ Trì Tam Bảo (phần 2) Phật Tử Tại Gia 71: Vai Trò Của Người Phật Tử Tại Gia Hộ Trì Tam Bảo (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
153
Phật Tử Tại Gia 70: Vai Trò Của Người Phật Tử Tại Gia Hộ Trì Tam Bảo (phần 1) Phật Tử Tại Gia 70: Vai Trò Của Người Phật Tử Tại Gia Hộ Trì Tam Bảo (phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
131
Phật Tử Tại Gia 69: Vai Trò Phật Tử Trong Việc Đưa Đạo Vào Đời Phật Tử Tại Gia 69: Vai Trò Phật Tử Trong Việc Đưa Đạo Vào Đời
Tác giả: Thích Thiện Chơn
113
Phật tử Tại Gia 68: Vai Trò Phật Tử Trong Việc Phật Hóa Gia Dình Phật tử Tại Gia 68: Vai Trò Phật Tử Trong Việc Phật Hóa Gia Dình
Tác giả: Thích Thiện Chơn
113
Bài 23. Vai Trò Của Người Phật Tử Tại Gia Bài 23. Vai Trò Của Người Phật Tử Tại Gia
Tác giả: Thích Thiện Chơn
341
Phật Tử Tại Gia 67: Hộ Trì Tam Bảo Phước Đức Vô Biên Phật Tử Tại Gia 67: Hộ Trì Tam Bảo Phước Đức Vô Biên
Tác giả: Thích Thiện Chơn
155
Phật Tử Tại Gia 66: Cách Thức Hộ Trì Tăng Bảo Phật Tử Tại Gia 66: Cách Thức Hộ Trì Tăng Bảo
Tác giả: Thích Thiện Chơn
146
Phật Tử Tại Gia 65: Trách Nhiệm Hộ Trì Tăng Bảo (phần 2) Phật Tử Tại Gia 65: Trách Nhiệm Hộ Trì Tăng Bảo (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
109
Phật tử tại gia 64: Trách Nhiệm Hộ Trì Tăng Bảo (phần 1) Phật tử tại gia 64: Trách Nhiệm Hộ Trì Tăng Bảo (phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
148
Bài 22. Trách Nhiệm Hộ Trì Tăng Bảo Bài 22. Trách Nhiệm Hộ Trì Tăng Bảo
Tác giả: Thích Thiện Chơn
174
Phật Tử Tại Gia 63: Trách Nhiệm Hộ Trì Pháp Bảo (phần 3) Phật Tử Tại Gia 63: Trách Nhiệm Hộ Trì Pháp Bảo (phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
131
Lịch Sử Đức Phật 11:  Thánh Tích Lâm Tỳ Ni (phần 2) Lịch Sử Đức Phật 11: Thánh Tích Lâm Tỳ Ni (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
105
Lịch Sử Đức Phật 10: Thánh Tích Lâm Tỳ Ni (phần 1) Lịch Sử Đức Phật 10: Thánh Tích Lâm Tỳ Ni (phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
130
Bài 21. Hộ Trì Pháp Bảo Bài 21. Hộ Trì Pháp Bảo
Tác giả: Thích Thiện Chơn
135
Thánh Tích Lâm Tỳ Ni Thánh Tích Lâm Tỳ Ni
Tác giả: Thích Thiện Chơn
133
Phật tử tại gia 62: Trách Nhiệm Hộ Trì Pháp Bảo (phần 2) Phật tử tại gia 62: Trách Nhiệm Hộ Trì Pháp Bảo (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
131
Phật tử tại gia 61: Trách Nhiệm Hộ Trì Pháp Bảo (phần 1) Phật tử tại gia 61: Trách Nhiệm Hộ Trì Pháp Bảo (phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
107
Phật tử tại gia 60. Tránh Nhiệm Hộ Trì Phật Bảo (phần 3) Phật tử tại gia 60. Tránh Nhiệm Hộ Trì Phật Bảo (phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
135
Phật tử tại gia 59. Trách Nhiệm Hộ Trì Phật Bảo (phần 2) Phật tử tại gia 59. Trách Nhiệm Hộ Trì Phật Bảo (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
138
Phật tử tại gia 58. Trách Nhiệm Hộ Trì Phật Bảo (phần 1) Phật tử tại gia 58. Trách Nhiệm Hộ Trì Phật Bảo (phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
133
Tìm Hiểu Khái Quát Giới Bát Quan Trai (phần 4) Tìm Hiểu Khái Quát Giới Bát Quan Trai (phần 4)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
130
Tìm Hiểu Khái Quát Giới Bát Quan Trai (phần 1) Tìm Hiểu Khái Quát Giới Bát Quan Trai (phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
121
Tìm Hiều Khái Quát Giới Bát Quan Trai (phần 2) Tìm Hiều Khái Quát Giới Bát Quan Trai (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
118
Tìm Hiểu Khái Quát Giới Bát Quan Trai (phần 3) Tìm Hiểu Khái Quát Giới Bát Quan Trai (phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
102
Phật Tử Tại Gia 57: Bổn Phận Đối Với Làng Xóm, Quốc Gia Và Xã Hội Phật Tử Tại Gia 57: Bổn Phận Đối Với Làng Xóm, Quốc Gia Và Xã Hội
Tác giả: Thích Thiện Chơn
117
Bài 19. Bổn Phận Phật Tử Tại Gia (phần 3) Bài 19. Bổn Phận Phật Tử Tại Gia (phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
125
Bài 18. Bổn Phận Phật Tử Tại Gia (phần 2) Bài 18. Bổn Phận Phật Tử Tại Gia (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
132
Bài 17. Bổn Phận Phật Tử Tại Gia (phần 1) Bài 17. Bổn Phận Phật Tử Tại Gia (phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
124
Sinh Hoạt Đạo Tràng (phần 3) Sinh Hoạt Đạo Tràng (phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
111
Sinh Hoạt Đạo Tràng (phần 2) Sinh Hoạt Đạo Tràng (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
106
Sinh Hoạt Đạo Tràng (phần 1) Sinh Hoạt Đạo Tràng (phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
112
Phật Tử Tại Gia 56: Phật Hóa Gia Đình Phật Tử Tại Gia 56: Phật Hóa Gia Đình
Tác giả: Thích Thiện Chơn
120
Phật tử tại gia 55: Bổn Phận giữa chủ và người làm Phật tử tại gia 55: Bổn Phận giữa chủ và người làm
Tác giả: Thích Thiện Chơn
143
Phật tử tại gia 54. Bổn Phận giữa Thầy và Trò Phật tử tại gia 54. Bổn Phận giữa Thầy và Trò
Tác giả: Thích Thiện Chơn
127
Phật tử tại gia 53. Bổn Phận Giữa Vợ Và Chồng Phật tử tại gia 53. Bổn Phận Giữa Vợ Và Chồng
Tác giả: Thích Thiện Chơn
142
Hỏi đáp: Giữ giới - Chú Bát-nhã - Đạo Phật Hỏi đáp: Giữ giới - Chú Bát-nhã - Đạo Phật
Tác giả: Thích Viên Minh
113