Thành viên

Nhớ tôi

đạo phật

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề đạo phật

Có tất cả 623 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Đạo Phật Kỷ Cương Đạo Phật Kỷ Cương
Tác giả: Thích Chân Quang
103
Phóng Sanh như thế nào mới đúng theo tinh thần Phật dạy Phóng Sanh như thế nào mới đúng theo tinh thần Phật dạy
Tác giả: Thích Thiện Chơn
43
Quán tất cả chúng sanh đều là lục thân quyến thuộc Quán tất cả chúng sanh đều là lục thân quyến thuộc
Tác giả: Thích Thiện Chơn
35
Phát tâm từ bi làm việc Phóng Sanh Phát tâm từ bi làm việc Phóng Sanh
Tác giả: Thích Thiện Chơn
32
Đức Phật dạy pháp Phóng Sanh Đức Phật dạy pháp Phóng Sanh
Tác giả: Thích Thiện Chơn
34
Công đức của Pháp Y (phần 2) Công đức của Pháp Y (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
17
Công đức của Pháp Y (phần 1) Công đức của Pháp Y (phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
18
Ý nghĩa của Pháp Y Ý nghĩa của Pháp Y
Tác giả: Thích Thiện Chơn
24
Khái niệm về Pháp Y Khái niệm về Pháp Y
Tác giả: Thích Thiện Chơn
18
Phóng Sanh Theo Tinh Thần Bồ Tát (Phần 2) Phóng Sanh Theo Tinh Thần Bồ Tát (Phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
16
Mười Tông Phái Đạo Phật - Phần 5 Mười Tông Phái Đạo Phật - Phần 5
Tác giả: Thích Trí Siêu
142
Trí tuệ của Đạo Phật giảng tại Thiền Viện Minh Quang Sydney (20-12-2015) Trí tuệ của Đạo Phật giảng tại Thiền Viện Minh Quang Sydney (20-12-2015)
Tác giả: Thích Viên Minh
70
Mùa Xuân Ở Trong Phật Giáo Mùa Xuân Ở Trong Phật Giáo
Tác giả: Thích Minh Khiêm
45
Đạo Phật bỏ túi - 2013 Đạo Phật bỏ túi - 2013
Tác giả: Thích Nhật Từ
35
Nét Đẹp Từ Bi Của Đạo Phật Nét Đẹp Từ Bi Của Đạo Phật
Tác giả: Thích Vạn Mãn
89
Tri ân và báo ân theo tinh thần Phật giáo Tri ân và báo ân theo tinh thần Phật giáo
Tác giả: Thích Quang Thạnh
124
Kinh Pháp Cú - Phẩm Đạo - Câu 280 Đến 285 Kinh Pháp Cú - Phẩm Đạo - Câu 280 Đến 285
Tác giả: Thích Phước Tiến
386
Bài 2- Khái Quát Bát Quan Trai Giới (tiếp theo) -A Bài 2- Khái Quát Bát Quan Trai Giới (tiếp theo) -A
Tác giả: Thích Thiện Chơn
89
Đạo Phật qua hình ảnh chư Tăng Đạo Phật qua hình ảnh chư Tăng
Tác giả: Thích Thiện Thuận
185
Hạnh phúc khi gặp đạo Phật Hạnh phúc khi gặp đạo Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
516
Tại Sao Chúng Ta Tu Theo Đạo Phật Tại Sao Chúng Ta Tu Theo Đạo Phật
Tác giả: Thích Thanh Từ
145
Điều cần biết về đạo Phật Điều cần biết về đạo Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
261
Mười Tông Phái Đạo Phật (Phần 4) Mười Tông Phái Đạo Phật (Phần 4)
Tác giả: Thích Trí Siêu
45
Mười Tông Phái Đạo Phật (Phần 3) Mười Tông Phái Đạo Phật (Phần 3)
Tác giả: Thích Trí Siêu
44
Mười Tông Phái Đạo Phật (Phần 2) Mười Tông Phái Đạo Phật (Phần 2)
Tác giả: Thích Trí Siêu
46
Mười Tông Phái Đạo Phật (Phần 1) Mười Tông Phái Đạo Phật (Phần 1)
Tác giả: Thích Trí Siêu
53
Vì Sao Tôi Theo Đạo Phật ? Vì Sao Tôi Theo Đạo Phật ?
Tác giả: Hồng Ánh
350
Tâm Trong Đạo Phật Tâm Trong Đạo Phật
Tác giả: Thích Giới Đức
66
Đạo Phật Là Đạo Hiếu Đạo Phật Là Đạo Hiếu
Tác giả: Thích Pháp Đăng
134
Phật Giáo Nhất Quán Phật Giáo Nhất Quán
Tác giả: Thích Trí Quảng
286
Bát Quan Trai Giới 13: Pháp Tu Niệm Thí Bát Quan Trai Giới 13: Pháp Tu Niệm Thí
Tác giả: Thích Thiện Chơn
163
Bài 3. Pháp Tu Bát Quan Trai Giới Bài 3. Pháp Tu Bát Quan Trai Giới
Tác giả: Thích Thiện Chơn
96
Đạo Phật Nói Sự Thật Đạo Phật Nói Sự Thật
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
123
Chữ Hiếu Trong Đạo Phật Chữ Hiếu Trong Đạo Phật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
275
Bát Quan Trai Giới 06: Pháp Tu Bát Quan Trai Bát Quan Trai Giới 06: Pháp Tu Bát Quan Trai
Tác giả: Thích Thiện Chơn
200
Vì Sao Tôi Theo Đạo Phật Vì Sao Tôi Theo Đạo Phật
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,278
Bài 2: Khái Quát Bát Quan Trai Giới (tiếp theo) Bài 2: Khái Quát Bát Quan Trai Giới (tiếp theo)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
211
Bài 1. Khái Quát Bát Quan Trai Giới Bài 1. Khái Quát Bát Quan Trai Giới
Tác giả: Thích Thiện Chơn
274
Bát Quan Trai Giới 02: Các Loại Bát Quan Trai Bát Quan Trai Giới 02: Các Loại Bát Quan Trai
Tác giả: Thích Thiện Chơn
161
Bát Quan Trai Giới 01: Khái Niệm Bát Quan Trai Bát Quan Trai Giới 01: Khái Niệm Bát Quan Trai
Tác giả: Thích Thiện Chơn
163
Phật Tử Tại Gia 71: Vai Trò Của Người Phật Tử Tại Gia Hộ Trì Tam Bảo (phần 2) Phật Tử Tại Gia 71: Vai Trò Của Người Phật Tử Tại Gia Hộ Trì Tam Bảo (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
187
Phật Tử Tại Gia 70: Vai Trò Của Người Phật Tử Tại Gia Hộ Trì Tam Bảo (phần 1) Phật Tử Tại Gia 70: Vai Trò Của Người Phật Tử Tại Gia Hộ Trì Tam Bảo (phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
157
Phật Tử Tại Gia 69: Vai Trò Phật Tử Trong Việc Đưa Đạo Vào Đời Phật Tử Tại Gia 69: Vai Trò Phật Tử Trong Việc Đưa Đạo Vào Đời
Tác giả: Thích Thiện Chơn
143
Phật tử Tại Gia 68: Vai Trò Phật Tử Trong Việc Phật Hóa Gia Dình Phật tử Tại Gia 68: Vai Trò Phật Tử Trong Việc Phật Hóa Gia Dình
Tác giả: Thích Thiện Chơn
149
Bài 23. Vai Trò Của Người Phật Tử Tại Gia Bài 23. Vai Trò Của Người Phật Tử Tại Gia
Tác giả: Thích Thiện Chơn
374
Phật Tử Tại Gia 67: Hộ Trì Tam Bảo Phước Đức Vô Biên Phật Tử Tại Gia 67: Hộ Trì Tam Bảo Phước Đức Vô Biên
Tác giả: Thích Thiện Chơn
189
Phật Tử Tại Gia 66: Cách Thức Hộ Trì Tăng Bảo Phật Tử Tại Gia 66: Cách Thức Hộ Trì Tăng Bảo
Tác giả: Thích Thiện Chơn
177
Phật Tử Tại Gia 65: Trách Nhiệm Hộ Trì Tăng Bảo (phần 2) Phật Tử Tại Gia 65: Trách Nhiệm Hộ Trì Tăng Bảo (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
139
Phật tử tại gia 64: Trách Nhiệm Hộ Trì Tăng Bảo (phần 1) Phật tử tại gia 64: Trách Nhiệm Hộ Trì Tăng Bảo (phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
183
Bài 22. Trách Nhiệm Hộ Trì Tăng Bảo Bài 22. Trách Nhiệm Hộ Trì Tăng Bảo
Tác giả: Thích Thiện Chơn
206