Thành viên

Nhớ tôi

đạo phật

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề đạo phật

Có tất cả 595 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Đạo Phật Là Đạo Hiếu Đạo Phật Là Đạo Hiếu
Tác giả: Thích Pháp Đăng
59
Phật Giáo Nhất Quán Phật Giáo Nhất Quán
Tác giả: Thích Trí Quảng
161
Bát Quan Trai Giới 13: Pháp Tu Niệm Thí Bát Quan Trai Giới 13: Pháp Tu Niệm Thí
Tác giả: Thích Thiện Chơn
97
Bài 3. Pháp Tu Bát Quan Trai Giới Bài 3. Pháp Tu Bát Quan Trai Giới
Tác giả: Thích Thiện Chơn
42
Đạo Phật Nói Sự Thật Đạo Phật Nói Sự Thật
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
50
Chữ Hiếu Trong Đạo Phật Chữ Hiếu Trong Đạo Phật
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
179
Bát Quan Trai Giới 06: Pháp Tu Bát Quan Trai Bát Quan Trai Giới 06: Pháp Tu Bát Quan Trai
Tác giả: Thích Thiện Chơn
121
Vì Sao Tôi Theo Đạo Phật Vì Sao Tôi Theo Đạo Phật
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,065
Bài 2: Khái Quát Bát Quan Trai Giới (tiếp theo) Bài 2: Khái Quát Bát Quan Trai Giới (tiếp theo)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
147
Bài 1. Khái Quát Bát Quan Trai Giới Bài 1. Khái Quát Bát Quan Trai Giới
Tác giả: Thích Thiện Chơn
194
Bát Quan Trai Giới 02: Các Loại Bát Quan Trai Bát Quan Trai Giới 02: Các Loại Bát Quan Trai
Tác giả: Thích Thiện Chơn
91
Bát Quan Trai Giới 01: Khái Niệm Bát Quan Trai Bát Quan Trai Giới 01: Khái Niệm Bát Quan Trai
Tác giả: Thích Thiện Chơn
99
Phật Tử Tại Gia 71: Vai Trò Của Người Phật Tử Tại Gia Hộ Trì Tam Bảo (phần 2) Phật Tử Tại Gia 71: Vai Trò Của Người Phật Tử Tại Gia Hộ Trì Tam Bảo (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
124
Phật Tử Tại Gia 70: Vai Trò Của Người Phật Tử Tại Gia Hộ Trì Tam Bảo (phần 1) Phật Tử Tại Gia 70: Vai Trò Của Người Phật Tử Tại Gia Hộ Trì Tam Bảo (phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
102
Phật Tử Tại Gia 69: Vai Trò Phật Tử Trong Việc Đưa Đạo Vào Đời Phật Tử Tại Gia 69: Vai Trò Phật Tử Trong Việc Đưa Đạo Vào Đời
Tác giả: Thích Thiện Chơn
91
Phật tử Tại Gia 68: Vai Trò Phật Tử Trong Việc Phật Hóa Gia Dình Phật tử Tại Gia 68: Vai Trò Phật Tử Trong Việc Phật Hóa Gia Dình
Tác giả: Thích Thiện Chơn
89
Bài 23. Vai Trò Của Người Phật Tử Tại Gia Bài 23. Vai Trò Của Người Phật Tử Tại Gia
Tác giả: Thích Thiện Chơn
307
Phật Tử Tại Gia 67: Hộ Trì Tam Bảo Phước Đức Vô Biên Phật Tử Tại Gia 67: Hộ Trì Tam Bảo Phước Đức Vô Biên
Tác giả: Thích Thiện Chơn
124
Phật Tử Tại Gia 66: Cách Thức Hộ Trì Tăng Bảo Phật Tử Tại Gia 66: Cách Thức Hộ Trì Tăng Bảo
Tác giả: Thích Thiện Chơn
113
Phật Tử Tại Gia 65: Trách Nhiệm Hộ Trì Tăng Bảo (phần 2) Phật Tử Tại Gia 65: Trách Nhiệm Hộ Trì Tăng Bảo (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
84
Phật tử tại gia 64: Trách Nhiệm Hộ Trì Tăng Bảo (phần 1) Phật tử tại gia 64: Trách Nhiệm Hộ Trì Tăng Bảo (phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
123
Bài 22. Trách Nhiệm Hộ Trì Tăng Bảo Bài 22. Trách Nhiệm Hộ Trì Tăng Bảo
Tác giả: Thích Thiện Chơn
144
Phật Tử Tại Gia 63: Trách Nhiệm Hộ Trì Pháp Bảo (phần 3) Phật Tử Tại Gia 63: Trách Nhiệm Hộ Trì Pháp Bảo (phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
107
Lịch Sử Đức Phật 11:  Thánh Tích Lâm Tỳ Ni (phần 2) Lịch Sử Đức Phật 11: Thánh Tích Lâm Tỳ Ni (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
86
Lịch Sử Đức Phật 10: Thánh Tích Lâm Tỳ Ni (phần 1) Lịch Sử Đức Phật 10: Thánh Tích Lâm Tỳ Ni (phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
114
Bài 21. Hộ Trì Pháp Bảo Bài 21. Hộ Trì Pháp Bảo
Tác giả: Thích Thiện Chơn
109
Thánh Tích Lâm Tỳ Ni Thánh Tích Lâm Tỳ Ni
Tác giả: Thích Thiện Chơn
103
Phật tử tại gia 62: Trách Nhiệm Hộ Trì Pháp Bảo (phần 2) Phật tử tại gia 62: Trách Nhiệm Hộ Trì Pháp Bảo (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
104
Phật tử tại gia 61: Trách Nhiệm Hộ Trì Pháp Bảo (phần 1) Phật tử tại gia 61: Trách Nhiệm Hộ Trì Pháp Bảo (phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
86
Phật tử tại gia 60. Tránh Nhiệm Hộ Trì Phật Bảo (phần 3) Phật tử tại gia 60. Tránh Nhiệm Hộ Trì Phật Bảo (phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
112
Phật tử tại gia 59. Trách Nhiệm Hộ Trì Phật Bảo (phần 2) Phật tử tại gia 59. Trách Nhiệm Hộ Trì Phật Bảo (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
115
Phật tử tại gia 58. Trách Nhiệm Hộ Trì Phật Bảo (phần 1) Phật tử tại gia 58. Trách Nhiệm Hộ Trì Phật Bảo (phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
112
Tìm Hiểu Khái Quát Giới Bát Quan Trai (phần 4) Tìm Hiểu Khái Quát Giới Bát Quan Trai (phần 4)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
99
Tìm Hiểu Khái Quát Giới Bát Quan Trai (phần 1) Tìm Hiểu Khái Quát Giới Bát Quan Trai (phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
101
Tìm Hiều Khái Quát Giới Bát Quan Trai (phần 2) Tìm Hiều Khái Quát Giới Bát Quan Trai (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
97
Tìm Hiểu Khái Quát Giới Bát Quan Trai (phần 3) Tìm Hiểu Khái Quát Giới Bát Quan Trai (phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
82
Phật Tử Tại Gia 57: Bổn Phận Đối Với Làng Xóm, Quốc Gia Và Xã Hội Phật Tử Tại Gia 57: Bổn Phận Đối Với Làng Xóm, Quốc Gia Và Xã Hội
Tác giả: Thích Thiện Chơn
92
Bài 19. Bổn Phận Phật Tử Tại Gia (phần 3) Bài 19. Bổn Phận Phật Tử Tại Gia (phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
104
Bài 18. Bổn Phận Phật Tử Tại Gia (phần 2) Bài 18. Bổn Phận Phật Tử Tại Gia (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
106
Bài 17. Bổn Phận Phật Tử Tại Gia (phần 1) Bài 17. Bổn Phận Phật Tử Tại Gia (phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
98
Sinh Hoạt Đạo Tràng (phần 3) Sinh Hoạt Đạo Tràng (phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
84
Sinh Hoạt Đạo Tràng (phần 2) Sinh Hoạt Đạo Tràng (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
81
Sinh Hoạt Đạo Tràng (phần 1) Sinh Hoạt Đạo Tràng (phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
86
Phật Tử Tại Gia 56: Phật Hóa Gia Đình Phật Tử Tại Gia 56: Phật Hóa Gia Đình
Tác giả: Thích Thiện Chơn
100
Phật tử tại gia 55: Bổn Phận giữa chủ và người làm Phật tử tại gia 55: Bổn Phận giữa chủ và người làm
Tác giả: Thích Thiện Chơn
118
Phật tử tại gia 54. Bổn Phận giữa Thầy và Trò Phật tử tại gia 54. Bổn Phận giữa Thầy và Trò
Tác giả: Thích Thiện Chơn
107
Phật tử tại gia 53. Bổn Phận Giữa Vợ Và Chồng Phật tử tại gia 53. Bổn Phận Giữa Vợ Và Chồng
Tác giả: Thích Thiện Chơn
122
Hỏi đáp: Giữ giới - Chú Bát-nhã - Đạo Phật Hỏi đáp: Giữ giới - Chú Bát-nhã - Đạo Phật
Tác giả: Thích Viên Minh
87
Tính Bình Đẳng Trong Đạo Phật Tính Bình Đẳng Trong Đạo Phật
Tác giả: Thích Thiện Thuận
571
Những Điều Phật Tử Sẽ Học Những Điều Phật Tử Sẽ Học
Tác giả: Thích Thiện Chơn
131