Thành viên

Nhớ tôi

đạo phật

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề đạo phật

Có tất cả 511 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Không Uống Rượu (phần 2) Không Uống Rượu (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
49
Không Uông Rượu (phần 1) Không Uông Rượu (phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
58
Dạy Người Sám Hối (phần 2) Dạy Người Sám Hối (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
49
MÙA AN CƯ NGƯỜI PHẬT TỬ LÀM GÌ (B) MÙA AN CƯ NGƯỜI PHẬT TỬ LÀM GÌ (B)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
49
MÙA AN CƯ NGƯỜI PHẬT TỬ LÀM GÌ (A) MÙA AN CƯ NGƯỜI PHẬT TỬ LÀM GÌ (A)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
59
Khai Giảng Lớp Giới Pháp Phật Tử Tại Gia Khai Giảng Lớp Giới Pháp Phật Tử Tại Gia
Tác giả: Thích Thiện Chơn
65
Phật Tử Tại Gia 43: Oai Nghi Của Người Phật Tử  (phần 3) Phật Tử Tại Gia 43: Oai Nghi Của Người Phật Tử (phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
69
Phật Tử Tại Gia 42: Oai Nghi Của Người Phật Tử  (phần 2) Phật Tử Tại Gia 42: Oai Nghi Của Người Phật Tử (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
43
Phật Tử Tại Gia 41: Oai Nghi Của Người Phật Tử  (phần 1) Phật Tử Tại Gia 41: Oai Nghi Của Người Phật Tử (phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
47
Tư Tưởng Triết Học Ấn Độ Thời Đức Phật Tư Tưởng Triết Học Ấn Độ Thời Đức Phật
Tác giả: Thích Thiện Chơn
60
Khái Quát Giới Pháp Phật Tử Tại Gia Khái Quát Giới Pháp Phật Tử Tại Gia
Tác giả: Thích Thiện Chơn
38
Lịch Sử Đức Phật 06:- Tư Tưởng Triết Học Thời Đức Phật Xuất Thế (phần 3) Lịch Sử Đức Phật 06:- Tư Tưởng Triết Học Thời Đức Phật Xuất Thế (phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
60
Lịch Sử Đức Phật 05:- Tư Tưởng Triết Học Thời Đức Phật Xuất Thế (phần 2) Lịch Sử Đức Phật 05:- Tư Tưởng Triết Học Thời Đức Phật Xuất Thế (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
50
Lịch Sử Đức Phật 04:- Tư Tưởng Triết Học Thời Đức Phật Xuất Thế (phần 1) Lịch Sử Đức Phật 04:- Tư Tưởng Triết Học Thời Đức Phật Xuất Thế (phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
52
Phật Tử Tại Gia 40: Giới Không Uống Rượu (phần 3) Phật Tử Tại Gia 40: Giới Không Uống Rượu (phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
33
Phật Tử Tại Gia 39: Giới Không Uống Rượu (phần 2) Phật Tử Tại Gia 39: Giới Không Uống Rượu (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
24
Phật Tử Tại Gia 38: Giới Không Uống Rượu (phần 1) Phật Tử Tại Gia 38: Giới Không Uống Rượu (phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
29
Xuống Đơn Và Ra ĐI (phần 3) Xuống Đơn Và Ra ĐI (phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
56
Xuống Đơn Và Ra ĐI (phần 2) Xuống Đơn Và Ra ĐI (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
56
Xuống Đơn Và Ra ĐI (phần 1) Xuống Đơn Và Ra ĐI (phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
66
Quá Trình Thành Lập Tăng Đoàn (phần 3) Quá Trình Thành Lập Tăng Đoàn (phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
33
Quá Trình Thành Lập Tăng Đoàn (phần 2) Quá Trình Thành Lập Tăng Đoàn (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
29
Quá Trình Thành Lập Tăng Đoàn (phần 1) Quá Trình Thành Lập Tăng Đoàn (phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
42
Phật Tử Làm Gì Trong Mùa An Cư Kiết Hạ (phần 4) Phật Tử Làm Gì Trong Mùa An Cư Kiết Hạ (phần 4)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
62
Phật Tử Làm Gì Trong Mùa An Cư Kiết Hạ (phần 3) Phật Tử Làm Gì Trong Mùa An Cư Kiết Hạ (phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
47
Phật Tử Làm Gì Trong Mùa An Cư Kiết Hạ (phần 2) Phật Tử Làm Gì Trong Mùa An Cư Kiết Hạ (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
54
Phật Tử Làm Gì Trong Mùa An Cư Kiết Hạ (phần 1) Phật Tử Làm Gì Trong Mùa An Cư Kiết Hạ (phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
78
Ngủ Nghỉ và Thức Dậy (phần 3) Ngủ Nghỉ và Thức Dậy (phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
68
Ngủ Nghỉ và Thức Dậy (phần 2) Ngủ Nghỉ và Thức Dậy (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
65
Ngủ Nghỉ và Thức Dậy (phần 1) Ngủ Nghỉ và Thức Dậy (phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
92
Tỳ Ni Nhật Dụng (phần 3) Tỳ Ni Nhật Dụng (phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
48
Tỳ Ni Nhật Dụng (phần 2) Tỳ Ni Nhật Dụng (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
38
Tỳ Ni Nhật Dụng (phần 1) Tỳ Ni Nhật Dụng (phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
57
Lễ Thành Lập Ban Hộ Trì Chánh Pháp (phần 4) Lễ Thành Lập Ban Hộ Trì Chánh Pháp (phần 4)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
35
Lễ Thành Lập Ban Hộ Trì Chánh Pháp (phần 3) Lễ Thành Lập Ban Hộ Trì Chánh Pháp (phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
36
Lễ Thành Lập Ban Hộ Trì Chánh Pháp (phần 2) Lễ Thành Lập Ban Hộ Trì Chánh Pháp (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
41
Lễ Thành Lập Ban Hộ Trì Chánh Pháp (phần 1) Lễ Thành Lập Ban Hộ Trì Chánh Pháp (phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
40
Pháp Y (phần 3) Pháp Y (phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
29
Pháp Y (phần 2) Pháp Y (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
27
Pháp Y (phần 1) Pháp Y (phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
29
Cúng Dường Trai Tăng Phước Điền Bậc Nhất (phần 3) Cúng Dường Trai Tăng Phước Điền Bậc Nhất (phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
176
Cúng Dường Trai Tăng Phước Điền Bậc Nhất (phần 2) Cúng Dường Trai Tăng Phước Điền Bậc Nhất (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
481
Cúng Dường Trai Tăng Phước Điền Bậc Nhất (phần 1) Cúng Dường Trai Tăng Phước Điền Bậc Nhất (phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
171
Ngũ Giới 03: Giới Không Sát Sanh (phần 3) Ngũ Giới 03: Giới Không Sát Sanh (phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
93
Phóng Sanh Theo Tinh Thần Bồ Tát (phần 4) Phóng Sanh Theo Tinh Thần Bồ Tát (phần 4)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
85
Phóng Sanh Theo Tinh Thần Bồ Tát (phần 3) Phóng Sanh Theo Tinh Thần Bồ Tát (phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
67
Phóng Sanh Theo Tinh Thần Bồ Tát (phần 2) Phóng Sanh Theo Tinh Thần Bồ Tát (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
62
Phóng Sanh Theo Tinh Thần Bồ Tát (phần 1) Phóng Sanh Theo Tinh Thần Bồ Tát (phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
99
Khổ Đế (phần 6) Khổ Đế (phần 6)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
59
Khổ Đế (phần 5) Khổ Đế (phần 5)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
40