Thành viên

Nhớ tôi

cuộc đời đức phật

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề cuộc đời đức phật

Có tất cả 30 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Phim Ấn Độ - BUDDHA (ĐỨC PHẬT) Phụ đề tiếng Việt - Tập 01/p.8 (End tập 1) Phim Ấn Độ - BUDDHA (ĐỨC PHẬT) Phụ đề tiếng Việt - Tập 01/p.8 (End tập 1)
Tác giả: Cuộc đời Đức Phật
449
Phim Ấn Độ - BUDDHA (ĐỨC PHẬT) Phụ đề tiếng Việt - Tập 01/p.7 Phim Ấn Độ - BUDDHA (ĐỨC PHẬT) Phụ đề tiếng Việt - Tập 01/p.7
Tác giả: Cuộc đời Đức Phật
452
Phim Ấn Độ - BUDDHA (ĐỨC PHẬT) Phụ đề tiếng Việt - Tập 01/p.6 Phim Ấn Độ - BUDDHA (ĐỨC PHẬT) Phụ đề tiếng Việt - Tập 01/p.6
Tác giả: Cuộc đời Đức Phật
311
Phim Ấn Độ - BUDDHA (ĐỨC PHẬT) Phụ đề tiếng Việt - Tập 01/p.5 Phim Ấn Độ - BUDDHA (ĐỨC PHẬT) Phụ đề tiếng Việt - Tập 01/p.5
Tác giả: Cuộc đời Đức Phật
289
Phim Ấn Độ - BUDDHA (ĐỨC PHẬT) Phụ đề tiếng Việt - Tập 01/p.4 Phim Ấn Độ - BUDDHA (ĐỨC PHẬT) Phụ đề tiếng Việt - Tập 01/p.4
Tác giả: Cuộc đời Đức Phật
180
Phim Ấn Độ - BUDDHA (ĐỨC PHẬT) Phụ đề tiếng Việt - Tập 01/p.3 Phim Ấn Độ - BUDDHA (ĐỨC PHẬT) Phụ đề tiếng Việt - Tập 01/p.3
Tác giả: Cuộc đời Đức Phật
167
Phim Ấn Độ - BUDDHA (ĐỨC PHẬT) Phụ đề tiếng Việt - Tập 01/p.2 Phim Ấn Độ - BUDDHA (ĐỨC PHẬT) Phụ đề tiếng Việt - Tập 01/p.2
Tác giả: Cuộc đời Đức Phật
278
Phim Ấn Độ - BUDDHA (ĐỨC PHẬT) Phụ đề tiếng Việt - Tập 01/p.1 Phim Ấn Độ - BUDDHA (ĐỨC PHẬT) Phụ đề tiếng Việt - Tập 01/p.1
Tác giả: Cuộc đời Đức Phật
360
32 Tướng tốt của một vị Đại Nhân 32 Tướng tốt của một vị Đại Nhân
Tác giả: Thích Minh Châu
99
Cải lương Cải lương "Cuộc Đời Đức Phật" tại Tu Viện Tường Vân - Phật Đản 2016
Tác giả: Tu Viện Tường Vân
1,225
Ý Nghĩa Cuộc Đời Đức Phật (Phần 2) Ý Nghĩa Cuộc Đời Đức Phật (Phần 2)
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,478
Ý Nghĩa Cuộc Đời Đức Phật (Phần 1) Ý Nghĩa Cuộc Đời Đức Phật (Phần 1)
Tác giả: Thích Trí Huệ
1,375
Thái Tử Sĩ Đạt Ta Thái Tử Sĩ Đạt Ta
Tác giả: Lệ Thủy ft Châu Thanh, Tú Sương, Hữu Quốc,Trí Quang
6,656
Nhạc Cuộc Đời Đức Phật (Hình Ảnh Động, Có Phụ Đề) (Rất Hay) Nhạc Cuộc Đời Đức Phật (Hình Ảnh Động, Có Phụ Đề) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
4,352
Đoạn phim 3D ngắn về cuộc đời đức Phật (Bathing of the Buddha) Đoạn phim 3D ngắn về cuộc đời đức Phật (Bathing of the Buddha)
Tác giả: Phật Âm
12,267
Phóng Sự Buổi Công Chiếu Phim Cuộc Đời Đức Phật Phóng Sự Buổi Công Chiếu Phim Cuộc Đời Đức Phật
Tác giả: Thành Được Studio
1,822
Sự Kiện Hằng Hóa Của Đức Phật Thích Ca Sự Kiện Hằng Hóa Của Đức Phật Thích Ca
Tác giả: Thích Quang Thạnh
1,210
Tìm Hiểu Sự Hiện Diện Của Phật Đản Sanh Tìm Hiểu Sự Hiện Diện Của Phật Đản Sanh
Tác giả: Thích Quang Thạnh
1,016
Gương Hạnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Gương Hạnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Tác giả: Thích Quang Thạnh
1,221
Sự Kiện Xuất Gia Của Thái Tử Tất Đạt Đa Sự Kiện Xuất Gia Của Thái Tử Tất Đạt Đa
Tác giả: Thích Quang Thạnh
1,321
Cuộc Đời Đức Phật Cuộc Đời Đức Phật
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
2,083
Lễ Công Chiếu Bộ Phim Cuộc Đời Đức Phật Lễ Công Chiếu Bộ Phim Cuộc Đời Đức Phật
Tác giả: Phật Âm
3,855
Cải lương: Cuộc đời đức Phật 2013 Cải lương: Cuộc đời đức Phật 2013
Tác giả: Phật Âm
9,723
Cuộc Đời Đức Phật Cuộc Đời Đức Phật
Tác giả: Thích Trí Huệ
2,822
Cuộc Đời Đức Phật Cuộc Đời Đức Phật
Tác giả: Phật Âm
3,973
Sự Tích Đức Phật (Trọn Phim, 1 Phần) (Rất Hay) Sự Tích Đức Phật (Trọn Phim, 1 Phần) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
29,740
Khoa học nói về cuộc đời Đức Phật Thích Ca Khoa học nói về cuộc đời Đức Phật Thích Ca
Tác giả: Phật Âm
6,694
Cuộc Đời Đức Phật - Từ Đản Sanh Đến Niết bàn Cuộc Đời Đức Phật - Từ Đản Sanh Đến Niết bàn
Tác giả: Phật Âm
16,672
Sự Bình Đẳng của Đức Phật Sự Bình Đẳng của Đức Phật
Tác giả: Phật Âm
4,375
Ánh đạo vàng Ánh đạo vàng
Tác giả: Phật Âm
7,091