Thành viên

Nhớ tôi

bồ tát

Pháp thoại, video, bài giảng về chủ đề bồ tát

Có tất cả 417 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Kinh Thủ Lăng Nghiêm 14 (2013) - 52 cấp tâm linh Bồ Tát Kinh Thủ Lăng Nghiêm 14 (2013) - 52 cấp tâm linh Bồ Tát
Tác giả: Thích Nhật Từ
67
37 pháp hành Bồ tát đạo 11: Nguồn Gốc Của Khổ Đau 37 pháp hành Bồ tát đạo 11: Nguồn Gốc Của Khổ Đau
Tác giả: Thích Phước Tịnh
235
37 pháp hành Bồ tát đạo 13: Thay Người Nhận Quả Khổ 37 pháp hành Bồ tát đạo 13: Thay Người Nhận Quả Khổ
Tác giả: Thích Phước Tịnh
166
37 pháp hành Bồ tát đạo 10: Nuôi Dưỡng Chí Nguyện 37 pháp hành Bồ tát đạo 10: Nuôi Dưỡng Chí Nguyện
Tác giả: Thích Phước Tịnh
96
37 pháp hành Bồ tát đạo 09: Bản Chất Của Lạc Thú 37 pháp hành Bồ tát đạo 09: Bản Chất Của Lạc Thú
Tác giả: Thích Phước Tịnh
106
37 pháp hành Bồ tát đạo 12: Tha Thứ và Bao Dung 37 pháp hành Bồ tát đạo 12: Tha Thứ và Bao Dung
Tác giả: Thích Phước Tịnh
79
37 pháp hành Bồ tát đạo 16: Với Kẽ Bội Bạc 37 pháp hành Bồ tát đạo 16: Với Kẽ Bội Bạc
Tác giả: Thích Phước Tịnh
70
37 pháp hành Bồ tát đạo 15: Với Người Ác Khẩu 37 pháp hành Bồ tát đạo 15: Với Người Ác Khẩu
Tác giả: Thích Phước Tịnh
78
37 pháp hành Bồ tát đạo 14: Tuyên Dương Hạnh Lành 37 pháp hành Bồ tát đạo 14: Tuyên Dương Hạnh Lành
Tác giả: Thích Phước Tịnh
42
37 pháp hành Bồ tát đạo 17: Kiêu Mạn Và Mặc Cảm 37 pháp hành Bồ tát đạo 17: Kiêu Mạn Và Mặc Cảm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
62
37 pháp hành Bồ tát đạo 18: Kiêu Mạn Và Mặc Cảm 02 37 pháp hành Bồ tát đạo 18: Kiêu Mạn Và Mặc Cảm 02
Tác giả: Thích Phước Tịnh
57
37 pháp hành Bồ tát đạo 19: Không Tự Phụ 37 pháp hành Bồ tát đạo 19: Không Tự Phụ
Tác giả: Thích Phước Tịnh
42
37 pháp hành Bồ tát đạo 20: Năng Lực Từ Bi 37 pháp hành Bồ tát đạo 20: Năng Lực Từ Bi
Tác giả: Thích Phước Tịnh
49
37 pháp hành Bồ tát đạo 21: Quán Chiếu Ly Dục 37 pháp hành Bồ tát đạo 21: Quán Chiếu Ly Dục
Tác giả: Thích Phước Tịnh
55
37 pháp hành Bồ tát đạo 22: Điều Phục Phàm Tâm 37 pháp hành Bồ tát đạo 22: Điều Phục Phàm Tâm
Tác giả: Thích Phước Tịnh
63
37 pháp hành Bồ tát đạo 23: Quán Chiếu Tự Tánh Các Pháp 37 pháp hành Bồ tát đạo 23: Quán Chiếu Tự Tánh Các Pháp
Tác giả: Thích Phước Tịnh
56
37 pháp hành Bồ tát đạo 24: Đối Trị Nghịch Cảnh 37 pháp hành Bồ tát đạo 24: Đối Trị Nghịch Cảnh
Tác giả: Thích Phước Tịnh
68
37 pháp hành Bồ tát đạo 25: Bố Thí Với Tâm Vô Cầu 37 pháp hành Bồ tát đạo 25: Bố Thí Với Tâm Vô Cầu
Tác giả: Thích Phước Tịnh
58
37 pháp hành Bồ tát đạo 26: Tuân Phục Thánh Giới 37 pháp hành Bồ tát đạo 26: Tuân Phục Thánh Giới
Tác giả: Thích Phước Tịnh
39
37 pháp hành Bồ tát đạo 28: Tinh Tấn Và Thiền Định 01 37 pháp hành Bồ tát đạo 28: Tinh Tấn Và Thiền Định 01
Tác giả: Thích Phước Tịnh
56
37 pháp hành Bồ tát đạo 29: Tinh Tấn Và Thiền Định 02 37 pháp hành Bồ tát đạo 29: Tinh Tấn Và Thiền Định 02
Tác giả: Thích Phước Tịnh
44
37 pháp hành Bồ tát đạo 30: Phát Triển Trí Tuệ 37 pháp hành Bồ tát đạo 30: Phát Triển Trí Tuệ
Tác giả: Thích Phước Tịnh
54
37 pháp hành Bồ tát đạo 31: Hành Giả Chân Thật 37 pháp hành Bồ tát đạo 31: Hành Giả Chân Thật
Tác giả: Thích Phước Tịnh
67
Kinh Hoa Nghiêm (Kỳ 49) - Chư Đại Bồ Tát Giải Thoát Môn Kinh Hoa Nghiêm (Kỳ 49) - Chư Đại Bồ Tát Giải Thoát Môn
Tác giả: Thích Tuệ Hải
174
Quan Âm Bồ Tát Hiện Đang Ở Đâu ? Quan Âm Bồ Tát Hiện Đang Ở Đâu ?
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
361
Liên khúc Quán Thế Âm bồ tát - Nhiều ca sĩ Liên khúc Quán Thế Âm bồ tát - Nhiều ca sĩ
Tác giả: Phật Âm
374
Tám điều giác ngộ - Chương 6: Dâng tặng niềm vui Tám điều giác ngộ - Chương 6: Dâng tặng niềm vui
Tác giả: Thích Nhật Từ
107
Pháp Đàm - Bồ Tát Biết Lắng Nghe Pháp Đàm - Bồ Tát Biết Lắng Nghe
Tác giả: Ban Hoằng Pháp
126
Mừng Vía Bồ-Tát Quan Thế Âm Mừng Vía Bồ-Tát Quan Thế Âm
Tác giả: Thích Nguyên Hạnh
81
Ứng dụng kinh Phổ Môn trong đời sống Ứng dụng kinh Phổ Môn trong đời sống
Tác giả: Thích Tâm Hạnh
169
Hạnh Nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm - giảng tại Úc Châu 10/2016 Hạnh Nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm - giảng tại Úc Châu 10/2016
Tác giả: Thích Giác Hạnh
383
Ý Nghĩa Chữ Bồ Tát Ý Nghĩa Chữ Bồ Tát
Tác giả: Thích Đạo Quang
90
Nhập Bồ Tát Hạnh 9 - Từ Nhẫn C Nhập Bồ Tát Hạnh 9 - Từ Nhẫn C
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
120
Chư Phật và Bồ Tát Chư Phật và Bồ Tát
Tác giả: Thích Trí Siêu
134
Ý Nghĩa Bồ Tát Quan Thế Âm Ý Nghĩa Bồ Tát Quan Thế Âm
Tác giả: Thích Nữ Hương Nhũ
61
Hạnh Vô Úy Của Bồ Tát Quán Thế Âm Hạnh Vô Úy Của Bồ Tát Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Đồng Thành
442
Bồ Tát Giả và Bồ Tát Thật Bồ Tát Giả và Bồ Tát Thật
Tác giả: Thích Pháp Hòa
606
Giới Bồ Tát Giới Bồ Tát
Tác giả: Thích Minh Niệm
80
Bồ Tát Quyến Thuộc Bồ Tát Quyến Thuộc
Tác giả: Thích Trí Quảng
276
Dũng Xuất Bồ Tát Dũng Xuất Bồ Tát
Tác giả: Thích Trí Quảng
398
Quan Thế Âm ở Đâu Quan Thế Âm ở Đâu
Tác giả: Thích Tâm Nguyên
145
Bồ Tát Tại Gia (Phần 4) Bồ Tát Tại Gia (Phần 4)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,093
Nhập Bồ Tát Hạnh 7a - TỪ NHẪN Nhập Bồ Tát Hạnh 7a - TỪ NHẪN
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
301
Nhập Bồ Tát Hạnh 8 - Từ Nhẫn B Nhập Bồ Tát Hạnh 8 - Từ Nhẫn B
Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành
131
37 Pháp hành Bồ tát đạo 08: Nền Tảng Của Bồ Tát Đạo 37 Pháp hành Bồ tát đạo 08: Nền Tảng Của Bồ Tát Đạo
Tác giả: Thích Phước Tịnh
188
37 Pháp hành Bồ tát đạo: Duyên Khởi Pháp Hành Độ Sinh 37 Pháp hành Bồ tát đạo: Duyên Khởi Pháp Hành Độ Sinh
Tác giả: Thích Phước Tịnh
189
37 Pháp hành Bồ tát đạo 01: Phát Đại Nguyện 37 Pháp hành Bồ tát đạo 01: Phát Đại Nguyện
Tác giả: Thích Phước Tịnh
179
Sáu Bước Đi Của Bồ Tát Sáu Bước Đi Của Bồ Tát
Tác giả: Thích Nữ Như Lan
289
Bồ Tát Tại Gia, Bồ Tát Xuất Gia (Vấn Đáp) Bồ Tát Tại Gia, Bồ Tát Xuất Gia (Vấn Đáp)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,404
Bồ Tát Tại Gia (Phần 3) Bồ Tát Tại Gia (Phần 3)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
948