Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tiến

Có tất cả 883 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Ngẫm Chuyện Đời Ngẫm Chuyện Đời
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,858
Lỗi Tại Ai Lỗi Tại Ai
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,399
Kinh Pháp Cú - Phẩm Phẫn Nộ (Câu 221 - 223) Kinh Pháp Cú - Phẩm Phẫn Nộ (Câu 221 - 223)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,911
Học Phật Để Làm Người Tốt Hơn Học Phật Để Làm Người Tốt Hơn
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,164
Đức Phật Bậc Thầy Của Trời Người Đức Phật Bậc Thầy Của Trời Người
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,630
Bước Đầu Học Phật Bước Đầu Học Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,182
Đức Phật Đản Sanh Là Hiện Thân Của Hòa Bình Đức Phật Đản Sanh Là Hiện Thân Của Hòa Bình
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,394
Kinh Pháp Cú - Phẩm Hỷ Ái (Câu 217 - 220) Kinh Pháp Cú - Phẩm Hỷ Ái (Câu 217 - 220)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,799
Đừng Gieo Rắc Hận Thù Đừng Gieo Rắc Hận Thù
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,321
Kinh Bách Dụ (Câu 6, Câu 10) Kinh Bách Dụ (Câu 6, Câu 10)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,863
Để Trở Thành Giảng Sư Phần 1 Để Trở Thành Giảng Sư Phần 1
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,760
Kinh Pháp Cú Phẩm Hỷ Ái (câu 209 đến câu 216) Kinh Pháp Cú Phẩm Hỷ Ái (câu 209 đến câu 216)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,015
Trân Quý Sự Sống Trân Quý Sự Sống
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,536
Tìm Hiểu Về Lý Và Sự Pháp Môn Tịnh Độ Tìm Hiểu Về Lý Và Sự Pháp Môn Tịnh Độ
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,745
Để Trở Thành Giảng Sư Phần 2 Để Trở Thành Giảng Sư Phần 2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,814
Kinh Bách Dụ Câu 13 đến câu 14 Kinh Bách Dụ Câu 13 đến câu 14
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,594
Kinh Pháp Cú Phẩm An Lạc (Câu 205 đến câu 208) Kinh Pháp Cú Phẩm An Lạc (Câu 205 đến câu 208)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,933
Tìm Hiểu Lý Và Sự Kinh Phổ Môn Tìm Hiểu Lý Và Sự Kinh Phổ Môn
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,818
Tại Sao Chúng Ta Sợ Chết? Tại Sao Chúng Ta Sợ Chết?
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,486
8 Đặc Điểm Của Biển 8 Đặc Điểm Của Biển
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,587
Kinh Pháp Cú - Phẩm An Lạc (Câu 200 - 204) Kinh Pháp Cú - Phẩm An Lạc (Câu 200 - 204)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,148
Tại Sao Phụ Nữ Đi Chùa Nhiều Hơn Nam Giới Tại Sao Phụ Nữ Đi Chùa Nhiều Hơn Nam Giới
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,168
Tám Đặc Điểm Của Biển Tám Đặc Điểm Của Biển
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,912
Bài Học Từ Bó Đũa Bài Học Từ Bó Đũa
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,613
Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 27 Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 27
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,931
Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 26) Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 26)
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,579
Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 25 Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 25
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,457
Đối Diện Chính Mình Đối Diện Chính Mình
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,256
Ngũ Đình Tâm Quán Ngũ Đình Tâm Quán
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,203
Kinh Điển Có Phải Là Chân Lý Không? Kinh Điển Có Phải Là Chân Lý Không?
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,400
Bài Học Về Lòng Từ Bi Bài Học Về Lòng Từ Bi
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,916
Vượt Qua Chính Mình Vượt Qua Chính Mình
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,382
Hiện Tượng Ma Dựa Nhập Là Gì? Hiện Tượng Ma Dựa Nhập Là Gì?
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,344
Vượt Lên Nỗi Đau Vượt Lên Nỗi Đau
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,947
Phật Pháp Vấn Đáp - Kỳ 23 Phật Pháp Vấn Đáp - Kỳ 23
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,112
Trước Tự Trách Mình Trước Tự Trách Mình
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,771
Làm Chủ Trước Khen Chê Làm Chủ Trước Khen Chê
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,640
Đạo Phật Và Tình Yêu Đạo Phật Và Tình Yêu
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,886
Đạo Phật Độ Sanh Đạo Phật Độ Sanh
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,357
Bản Ngã Càng Lớn Khổ Đau Càng Nhiều Bản Ngã Càng Lớn Khổ Đau Càng Nhiều
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,561
Phiền Não Tức Bồ Đề Phiền Não Tức Bồ Đề
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,487
10 Hạnh Phổ Hiền 10 Hạnh Phổ Hiền
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,320
Tam Pháp Ấn Tam Pháp Ấn
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,821
Tâm Là Gì Tâm Là Gì
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,075
Trước Tự Trách Mình Trước Tự Trách Mình
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,188
Tự Cứu Mình Trước Tự Cứu Mình Trước
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,266
Đạo Phật Độ Sanh Đạo Phật Độ Sanh
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,335
Làm Chủ Trước Khen Chê Làm Chủ Trước Khen Chê
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,248
Bản Ngã Càng Lớn Khổ Đau Càng Nhiều Bản Ngã Càng Lớn Khổ Đau Càng Nhiều
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,925
Đạo Phật Và Tình Yêu Đạo Phật Và Tình Yêu
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,300
Trang thứ 5 của 18