Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tiến

Có tất cả 700 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Pháp Thoại (Lễ Vía Đức Phật A Di Đà, 2013) Pháp Thoại (Lễ Vía Đức Phật A Di Đà, 2013)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,274
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 6) Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 6)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,826
Năm Nguyên Tắc Đạo Đức Của Người Phật tử  Tại Gia 01: Giới Không Sát Sanh Năm Nguyên Tắc Đạo Đức Của Người Phật tử Tại Gia 01: Giới Không Sát Sanh
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,619
Đạo Phật Có Mê Tín Không Đạo Phật Có Mê Tín Không
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,602
Thềm Thang Tịnh Độ Thềm Thang Tịnh Độ
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,176
Mười Hạnh Phổ Hiền Mười Hạnh Phổ Hiền
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,229
Chăm Sóc Cơn Giận Chăm Sóc Cơn Giận
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,864
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 5) Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 5)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,363
Đi Tìm Hạnh Phúc Đi Tìm Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,040
Nuôi Dưỡng Chánh Niệm Nuôi Dưỡng Chánh Niệm
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,219
Phật Và Thần Phật Và Thần
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,771
Hãy Tận Hưởng Một Nửa Hạnh Phúc Khôn Ngoan Hãy Tận Hưởng Một Nửa Hạnh Phúc Khôn Ngoan
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,148
Phước Báu Phước Báu
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,505
Tập Buông Xả Tập Buông Xả
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,770
Đại Bi Tâm Đại Bi Tâm
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,978
Con Đường Xưa Em Đi Con Đường Xưa Em Đi
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,620
Khi Đồng Tiền Lên Ngôi Khi Đồng Tiền Lên Ngôi
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,435
Người Tu Tịnh Độ Cần Biết Người Tu Tịnh Độ Cần Biết
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,440
Lời chia sẽ với Phật tử Lời chia sẽ với Phật tử
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,563
Kinh Pháp Cú - Phẩm Đao Trượng (Câu 141 - 145) Kinh Pháp Cú - Phẩm Đao Trượng (Câu 141 - 145)
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,303
Kinh Pháp Cú - Phẩm Ác (Câu 116 - 122) Kinh Pháp Cú - Phẩm Ác (Câu 116 - 122)
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,852
Kinh Pháp Cú - Phẩm Ác (Câu 123 - 125) Kinh Pháp Cú - Phẩm Ác (Câu 123 - 125)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,653
Kinh Pháp Cú - Phẩm Đao Trượng (Câu 129 - 140) Kinh Pháp Cú - Phẩm Đao Trượng (Câu 129 - 140)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,847
Kinh Doanh Theo Quan Điểm Đạo Phật Kinh Doanh Theo Quan Điểm Đạo Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,210
Tín Ngưỡng Trong Văn Hóa Dân Tộc Tín Ngưỡng Trong Văn Hóa Dân Tộc
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,931
Không Rượu Mà Say Không Rượu Mà Say
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,180
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 4) Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 4)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,461
Khi Niềm Tin Đã Mất Khi Niềm Tin Đã Mất
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,966
Hành Trang Ngày Cuối Hành Trang Ngày Cuối
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,225
Hãy Tập Cách Sống Tốt Hãy Tập Cách Sống Tốt
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,288
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 3) Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 3)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,610
Chữ Hiếu Người Việt Ngày Nay Chữ Hiếu Người Việt Ngày Nay
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,977
Ma Chướng (Phần 2) Ma Chướng (Phần 2)
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,727
Biển Trời Tình Cha Biển Trời Tình Cha
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,926
Ai Hiểu Lòng Cha Ai Hiểu Lòng Cha
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,253
Tiếng Ru Hời Của Mẹ Tiếng Ru Hời Của Mẹ
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,424
Đánh Thức Lương Tâm Đánh Thức Lương Tâm
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,717
Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn (Phần 5) Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn (Phần 5)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,052
Kinh Pháp Bảo Đàn (Phần 12) Kinh Pháp Bảo Đàn (Phần 12)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,808
Kinh Pháp Bảo Đàn (Phần 11) Kinh Pháp Bảo Đàn (Phần 11)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,018
Kinh Pháp Bảo Đàn (Phần 10) Kinh Pháp Bảo Đàn (Phần 10)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,601
Kinh Pháp Bảo Đàn (Phần 9) Kinh Pháp Bảo Đàn (Phần 9)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,750
Kinh Pháp Bảo Đàn (Phần 8) Kinh Pháp Bảo Đàn (Phần 8)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,258
Triết Lý Nhân Quả Triết Lý Nhân Quả
Tác giả: Thích Phước Tiến
8,987
Kinh Pháp Bảo Đàn (Phần 7) Kinh Pháp Bảo Đàn (Phần 7)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,527
Kinh Pháp Bảo Đàn (Phần 6) Kinh Pháp Bảo Đàn (Phần 6)
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,131
Ma Chướng (Phần 1) Ma Chướng (Phần 1)
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,524
Kinh Pháp Bảo Đàn (Phần 5) Kinh Pháp Bảo Đàn (Phần 5)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,694
Vượt Qua Chính Mình Vượt Qua Chính Mình
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,880
Vượt Lên Nỗi Đau Vượt Lên Nỗi Đau
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,731
Trang thứ 5 của 14