Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tiến

Có tất cả 594 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Tứ Diệu Đế Tứ Diệu Đế
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,032
Tìm Hiểu Đặc Điểm Kinh A Di Đà Tìm Hiểu Đặc Điểm Kinh A Di Đà
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,057
Đặc Tính Của Đạo Phật Đặc Tính Của Đạo Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,907
Trải Rộng Từ Tâm Trải Rộng Từ Tâm
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,368
Biến Ước Mơ Thành Sự Thật Biến Ước Mơ Thành Sự Thật
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,942
Hố Sâu Ngăn Cách Hố Sâu Ngăn Cách
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,600
Tội Và Phước Tội Và Phước
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,886
Dòng Nghiệp Chướng Dòng Nghiệp Chướng
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,322
Vô Ngã Giữa Đời Thường (HD) Vô Ngã Giữa Đời Thường (HD)
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,512
Phật Pháp Tại Thế Gian Phật Pháp Tại Thế Gian
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,094
Phật Ơi Con Biết Khổ Rồi Phật Ơi Con Biết Khổ Rồi
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,113
Y Báo và Chánh Báo Y Báo và Chánh Báo
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,709
10 Điều Tâm Niệm 10 Điều Tâm Niệm
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,711
Họa Phước Khó Lường Họa Phước Khó Lường
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,509
Quán Âm Cứu Khổ Quán Âm Cứu Khổ
Tác giả: Thích Phước Tiến
8,488
Tình Yêu Mù Quáng Tình Yêu Mù Quáng
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,862
Ý Nghĩa Thọ Bát Quan Trai Ý Nghĩa Thọ Bát Quan Trai
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,918
Hạnh Phúc Chân Thật Hạnh Phúc Chân Thật
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,143
Bí Quyết Thành Công Bí Quyết Thành Công
Tác giả: Thích Phước Tiến
13,128
Gia Tài Pháp Bảo Gia Tài Pháp Bảo
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,334
Chuyển Hóa Thói Quen Chuyển Hóa Thói Quen
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,953
14 Điều Răn Của Phật 14 Điều Răn Của Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,809
Tha Thứ Để Hạnh Phúc Đến Gần Ta Hơn Tha Thứ Để Hạnh Phúc Đến Gần Ta Hơn
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,237
Bệnh Nỗi Lo Và Niềm Đau Bệnh Nỗi Lo Và Niềm Đau
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,098
Hiểu Và Thương Hiểu Và Thương
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,510
Thông Điệp Của Người Già Thông Điệp Của Người Già
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,274
Điểm Tựa Đời Con Điểm Tựa Đời Con
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,757
Đỗ Nghiệp Là Gì Đỗ Nghiệp Là Gì
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,608
Lễ Hằng Thuận Tại Cần Thơ Lễ Hằng Thuận Tại Cần Thơ
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,103
Đạo Đức Thời Suy Thoái Kinh Tế Đạo Đức Thời Suy Thoái Kinh Tế
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,640
Vai Trò Tăng Bảo Ngày Nay Vai Trò Tăng Bảo Ngày Nay
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,383
Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 10) Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 10)
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,652
Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 9) Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 9)
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,331
Giác Ngộ Vô Thường Giác Ngộ Vô Thường
Tác giả: Thích Phước Tiến
8,066
Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 8) Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 8)
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,676
Giảng Giảng "Kinh Trung Bộ" (Kinh KOSAMPIYA)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,462
Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 6) Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 6)
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,630
Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 7) Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 7)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,794
Kinh Trung Bộ giảng giải - Đại Kinh Xóm Ngựa Kinh Trung Bộ giảng giải - Đại Kinh Xóm Ngựa
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,923
Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 5) Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 5)
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,910
Kinh Trung Bộ: Đại Kinh Đoạn Tận Ái Kinh Trung Bộ: Đại Kinh Đoạn Tận Ái
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,822
Tận Thế Do Đâu? Tận Thế Do Đâu?
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,132
Công Đức Cúng Dường Công Đức Cúng Dường
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,561
Xin Đừng Làm Khổ Nhau Xin Đừng Làm Khổ Nhau
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,875
Kinh Kim Cang Giảng Giải (Phần 3 và 4) Kinh Kim Cang Giảng Giải (Phần 3 và 4)
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,121
Kinh Trung Bộ - Đại Kinh Người Chăn Bò Kinh Trung Bộ - Đại Kinh Người Chăn Bò
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,874
Kinh Trung Bộ: Đại Kinh Thí Dụ Lõi Cây Kinh Trung Bộ: Đại Kinh Thí Dụ Lõi Cây
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,782
Bát Nhã Tâm Kinh (Kỳ 2) Bát Nhã Tâm Kinh (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,266
Bát Nhã Tâm Kinh (Kỳ 1) Bát Nhã Tâm Kinh (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,444
Bát Nhã Tâm Kinh (Trọn Bài, 1 Phần) Bát Nhã Tâm Kinh (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,478
Trang thứ 5 của 12