Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tiến

Có tất cả 710 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Phật Pháp Vấn Đáp 12 Phật Pháp Vấn Đáp 12
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,925
Phật Tử Tại Gia Những Điều Cần Biết Phật Tử Tại Gia Những Điều Cần Biết
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,488
Lúc Gặp Nhau Thì Hãy Cứ Vui Lúc Gặp Nhau Thì Hãy Cứ Vui
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,278
Lễ Quy Y Và Lễ Bông Hồng Cài Áo (Tu Viện Tường Vân) Lễ Quy Y Và Lễ Bông Hồng Cài Áo (Tu Viện Tường Vân)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,782
Kinh Pháp Cú - Phẩm Ngàn (Câu 110 - 115) Kinh Pháp Cú - Phẩm Ngàn (Câu 110 - 115)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,687
Kinh Pháp Cú - Phẩm Ngàn (Câu 107 - 109) Kinh Pháp Cú - Phẩm Ngàn (Câu 107 - 109)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,254
Kinh Pháp Cú - Phẩm Ngàn (Câu 100 - 106) Kinh Pháp Cú - Phẩm Ngàn (Câu 100 - 106)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,496
Kinh Pháp Cú - Phẩm Hiền Trí (Câu 78 - 81) Kinh Pháp Cú - Phẩm Hiền Trí (Câu 78 - 81)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,511
Kinh Pháp Cú - Phẩm Hiền Trí (Câu 76 - 77) Kinh Pháp Cú - Phẩm Hiền Trí (Câu 76 - 77)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,772
Hành Trang Trụ Trì Hành Trang Trụ Trì
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,026
Pháp Thoại (Lễ Vía Đức Phật A Di Đà, 2013) Pháp Thoại (Lễ Vía Đức Phật A Di Đà, 2013)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,328
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 6) Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 6)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,900
Năm Nguyên Tắc Đạo Đức Của Người Phật tử  Tại Gia 01: Giới Không Sát Sanh Năm Nguyên Tắc Đạo Đức Của Người Phật tử Tại Gia 01: Giới Không Sát Sanh
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,797
Đạo Phật Có Mê Tín Không Đạo Phật Có Mê Tín Không
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,700
Thềm Thang Tịnh Độ Thềm Thang Tịnh Độ
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,235
Mười Hạnh Phổ Hiền Mười Hạnh Phổ Hiền
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,316
Chăm Sóc Cơn Giận Chăm Sóc Cơn Giận
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,015
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 5) Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 5)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,438
Đi Tìm Hạnh Phúc Đi Tìm Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,143
Nuôi Dưỡng Chánh Niệm Nuôi Dưỡng Chánh Niệm
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,291
Phật Và Thần Phật Và Thần
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,873
Hãy Tận Hưởng Một Nửa Hạnh Phúc Khôn Ngoan Hãy Tận Hưởng Một Nửa Hạnh Phúc Khôn Ngoan
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,305
Phước Báu Phước Báu
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,625
Tập Buông Xả Tập Buông Xả
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,917
Đại Bi Tâm Đại Bi Tâm
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,073
Con Đường Xưa Em Đi Con Đường Xưa Em Đi
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,785
Khi Đồng Tiền Lên Ngôi Khi Đồng Tiền Lên Ngôi
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,521
Người Tu Tịnh Độ Cần Biết Người Tu Tịnh Độ Cần Biết
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,539
Lời chia sẽ với Phật tử Lời chia sẽ với Phật tử
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,631
Kinh Pháp Cú - Phẩm Đao Trượng (Câu 141 - 145) Kinh Pháp Cú - Phẩm Đao Trượng (Câu 141 - 145)
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,400
Kinh Pháp Cú - Phẩm Ác (Câu 116 - 122) Kinh Pháp Cú - Phẩm Ác (Câu 116 - 122)
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,940
Kinh Pháp Cú - Phẩm Ác (Câu 123 - 125) Kinh Pháp Cú - Phẩm Ác (Câu 123 - 125)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,709
Kinh Pháp Cú - Phẩm Đao Trượng (Câu 129 - 140) Kinh Pháp Cú - Phẩm Đao Trượng (Câu 129 - 140)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,927
Kinh Doanh Theo Quan Điểm Đạo Phật Kinh Doanh Theo Quan Điểm Đạo Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,320
Tín Ngưỡng Trong Văn Hóa Dân Tộc Tín Ngưỡng Trong Văn Hóa Dân Tộc
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,968
Không Rượu Mà Say Không Rượu Mà Say
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,265
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 4) Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 4)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,542
Khi Niềm Tin Đã Mất Khi Niềm Tin Đã Mất
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,048
Hành Trang Ngày Cuối Hành Trang Ngày Cuối
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,304
Hãy Tập Cách Sống Tốt Hãy Tập Cách Sống Tốt
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,408
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 3) Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 3)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,681
Chữ Hiếu Người Việt Ngày Nay Chữ Hiếu Người Việt Ngày Nay
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,043
Ma Chướng (Phần 2) Ma Chướng (Phần 2)
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,796
Biển Trời Tình Cha Biển Trời Tình Cha
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,053
Ai Hiểu Lòng Cha Ai Hiểu Lòng Cha
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,335
Tiếng Ru Hời Của Mẹ Tiếng Ru Hời Của Mẹ
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,495
Đánh Thức Lương Tâm Đánh Thức Lương Tâm
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,816
Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn (Phần 5) Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn (Phần 5)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,110
Kinh Pháp Bảo Đàn (Phần 12) Kinh Pháp Bảo Đàn (Phần 12)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,860
Kinh Pháp Bảo Đàn (Phần 11) Kinh Pháp Bảo Đàn (Phần 11)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,122
Trang thứ 5 của 15