Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tiến

Có tất cả 628 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Có Thực Mới Vực Được Đạo Có Thực Mới Vực Được Đạo
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,553
Quy Y Những Điều Cần Biết Quy Y Những Điều Cần Biết
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,056
Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 17) Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 17)
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,384
Chia Sẻ Phật Pháp Chia Sẻ Phật Pháp
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,271
Nhìn Lại Một Mùa Xuân Nhìn Lại Một Mùa Xuân
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,807
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 1) Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 1)
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,792
Tu Theo Phật Có Khó Không (Rất Hay) Tu Theo Phật Có Khó Không (Rất Hay)
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,876
Phật pháp vấn đáp - Kỳ 16 Phật pháp vấn đáp - Kỳ 16
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,256
Niệm Phật Nhất Tâm Niệm Phật Nhất Tâm
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,153
Nếu Thời Gian Trở Lại Nếu Thời Gian Trở Lại
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,162
Lòng Tri Ân Lòng Tri Ân
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,968
Lễ hằng thuận Lễ hằng thuận
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,334
Kinh Pháp Cú - Phẩm A La Hán Kinh Pháp Cú - Phẩm A La Hán
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,310
Đưa Đạo Vào Đời (Rất Hay) Đưa Đạo Vào Đời (Rất Hay)
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,911
Đạo Phật, Tôn Giáo Và Tín Ngưỡng Đạo Phật, Tôn Giáo Và Tín Ngưỡng
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,000
Chúc Xuân (2013) Chúc Xuân (2013)
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,711
Phương Pháp Đoạn Trừ Lậu Hoặc (Kinh Trung Bộ) (Trọn Bài, 1 Phần) Phương Pháp Đoạn Trừ Lậu Hoặc (Kinh Trung Bộ) (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,836
Thiền, Yoga Và Sức Khỏe Thiền, Yoga Và Sức Khỏe
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,957
Giới Luật Là Nền Tảng Giải Thoát Giới Luật Là Nền Tảng Giải Thoát
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,692
Phóng Sanh - Cách Thức Ban Tặng Sự Sống Phóng Sanh - Cách Thức Ban Tặng Sự Sống
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,308
Thiền Tịnh Song Tu Thiền Tịnh Song Tu
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,753
Không Gì Là Tuyệt Đối Không Gì Là Tuyệt Đối
Tác giả: Thích Phước Tiến
10,803
Phá Chấp Mê Lầm Phá Chấp Mê Lầm
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,538
Không Ai Muốn Mình Nghèo Không Ai Muốn Mình Nghèo
Tác giả: Thích Phước Tiến
9,374
Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán) Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,133
Tu Học Tu Học
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,662
Về Với Phật Về Với Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,600
Ở Hiền Gặp Lành (Rất Hay) Ở Hiền Gặp Lành (Rất Hay)
Tác giả: Thích Phước Tiến
23,950
Đời Vay Trả (Trọn Bài, 1 Phần) Đời Vay Trả (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Phước Tiến
12,121
Phát Bồ Đề Tâm Phát Bồ Đề Tâm
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,681
Hoa Sen Trong Bùn Hoa Sen Trong Bùn
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,416
Đâu Là Chân Lý Đâu Là Chân Lý
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,853
Thiện Và Ác Thiện Và Ác
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,673
Tu Phước Tu Huệ Tu Phước Tu Huệ
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,761
Tứ Diệu Đế Tứ Diệu Đế
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,404
Tìm Hiểu Đặc Điểm Kinh A Di Đà Tìm Hiểu Đặc Điểm Kinh A Di Đà
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,340
Đặc Tính Của Đạo Phật Đặc Tính Của Đạo Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,182
Trải Rộng Từ Tâm Trải Rộng Từ Tâm
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,823
Biến Ước Mơ Thành Sự Thật Biến Ước Mơ Thành Sự Thật
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,256
Hố Sâu Ngăn Cách Hố Sâu Ngăn Cách
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,883
Tội Và Phước Tội Và Phước
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,407
Dòng Nghiệp Chướng Dòng Nghiệp Chướng
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,742
Vô Ngã Giữa Đời Thường (HD) Vô Ngã Giữa Đời Thường (HD)
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,827
Phật Pháp Tại Thế Gian Phật Pháp Tại Thế Gian
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,373
Phật Ơi Con Biết Khổ Rồi Phật Ơi Con Biết Khổ Rồi
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,428
Y Báo và Chánh Báo Y Báo và Chánh Báo
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,942
10 Điều Tâm Niệm 10 Điều Tâm Niệm
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,077
Họa Phước Khó Lường Họa Phước Khó Lường
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,955
Quán Âm Cứu Khổ Quán Âm Cứu Khổ
Tác giả: Thích Phước Tiến
9,243
Tình Yêu Mù Quáng Tình Yêu Mù Quáng
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,455
Trang thứ 5 của 13