Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tiến

Có tất cả 594 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Tứ Diệu Đế Tứ Diệu Đế
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,018
Tìm Hiểu Đặc Điểm Kinh A Di Đà Tìm Hiểu Đặc Điểm Kinh A Di Đà
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,045
Đặc Tính Của Đạo Phật Đặc Tính Của Đạo Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,903
Trải Rộng Từ Tâm Trải Rộng Từ Tâm
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,357
Biến Ước Mơ Thành Sự Thật Biến Ước Mơ Thành Sự Thật
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,922
Hố Sâu Ngăn Cách Hố Sâu Ngăn Cách
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,593
Tội Và Phước Tội Và Phước
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,867
Dòng Nghiệp Chướng Dòng Nghiệp Chướng
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,307
Vô Ngã Giữa Đời Thường (HD) Vô Ngã Giữa Đời Thường (HD)
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,502
Phật Pháp Tại Thế Gian Phật Pháp Tại Thế Gian
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,083
Phật Ơi Con Biết Khổ Rồi Phật Ơi Con Biết Khổ Rồi
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,107
Y Báo và Chánh Báo Y Báo và Chánh Báo
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,703
10 Điều Tâm Niệm 10 Điều Tâm Niệm
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,698
Họa Phước Khó Lường Họa Phước Khó Lường
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,488
Quán Âm Cứu Khổ Quán Âm Cứu Khổ
Tác giả: Thích Phước Tiến
8,463
Tình Yêu Mù Quáng Tình Yêu Mù Quáng
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,832
Ý Nghĩa Thọ Bát Quan Trai Ý Nghĩa Thọ Bát Quan Trai
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,905
Hạnh Phúc Chân Thật Hạnh Phúc Chân Thật
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,132
Bí Quyết Thành Công Bí Quyết Thành Công
Tác giả: Thích Phước Tiến
13,090
Gia Tài Pháp Bảo Gia Tài Pháp Bảo
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,329
Chuyển Hóa Thói Quen Chuyển Hóa Thói Quen
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,943
14 Điều Răn Của Phật 14 Điều Răn Của Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,793
Tha Thứ Để Hạnh Phúc Đến Gần Ta Hơn Tha Thứ Để Hạnh Phúc Đến Gần Ta Hơn
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,217
Bệnh Nỗi Lo Và Niềm Đau Bệnh Nỗi Lo Và Niềm Đau
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,094
Hiểu Và Thương Hiểu Và Thương
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,498
Thông Điệp Của Người Già Thông Điệp Của Người Già
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,268
Điểm Tựa Đời Con Điểm Tựa Đời Con
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,744
Đỗ Nghiệp Là Gì Đỗ Nghiệp Là Gì
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,598
Lễ Hằng Thuận Tại Cần Thơ Lễ Hằng Thuận Tại Cần Thơ
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,096
Đạo Đức Thời Suy Thoái Kinh Tế Đạo Đức Thời Suy Thoái Kinh Tế
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,635
Vai Trò Tăng Bảo Ngày Nay Vai Trò Tăng Bảo Ngày Nay
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,379
Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 10) Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 10)
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,639
Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 9) Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 9)
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,321
Giác Ngộ Vô Thường Giác Ngộ Vô Thường
Tác giả: Thích Phước Tiến
8,044
Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 8) Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 8)
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,646
Giảng Giảng "Kinh Trung Bộ" (Kinh KOSAMPIYA)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,457
Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 6) Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 6)
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,617
Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 7) Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 7)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,777
Kinh Trung Bộ giảng giải - Đại Kinh Xóm Ngựa Kinh Trung Bộ giảng giải - Đại Kinh Xóm Ngựa
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,916
Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 5) Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 5)
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,888
Kinh Trung Bộ: Đại Kinh Đoạn Tận Ái Kinh Trung Bộ: Đại Kinh Đoạn Tận Ái
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,806
Tận Thế Do Đâu? Tận Thế Do Đâu?
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,118
Công Đức Cúng Dường Công Đức Cúng Dường
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,540
Xin Đừng Làm Khổ Nhau Xin Đừng Làm Khổ Nhau
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,860
Kinh Kim Cang Giảng Giải (Phần 3 và 4) Kinh Kim Cang Giảng Giải (Phần 3 và 4)
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,092
Kinh Trung Bộ - Đại Kinh Người Chăn Bò Kinh Trung Bộ - Đại Kinh Người Chăn Bò
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,866
Kinh Trung Bộ: Đại Kinh Thí Dụ Lõi Cây Kinh Trung Bộ: Đại Kinh Thí Dụ Lõi Cây
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,771
Bát Nhã Tâm Kinh (Kỳ 2) Bát Nhã Tâm Kinh (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,249
Bát Nhã Tâm Kinh (Kỳ 1) Bát Nhã Tâm Kinh (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,429
Bát Nhã Tâm Kinh (Trọn Bài, 1 Phần) Bát Nhã Tâm Kinh (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,459
Trang thứ 5 của 12