Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tiến

Có tất cả 711 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Phật Pháp Vấn Đáp 03 Phật Pháp Vấn Đáp 03
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,513
Phật Pháp Vấn Đáp 12 Phật Pháp Vấn Đáp 12
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,003
Phật Tử Tại Gia Những Điều Cần Biết Phật Tử Tại Gia Những Điều Cần Biết
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,607
Lúc Gặp Nhau Thì Hãy Cứ Vui Lúc Gặp Nhau Thì Hãy Cứ Vui
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,398
Lễ Quy Y Và Lễ Bông Hồng Cài Áo (Tu Viện Tường Vân) Lễ Quy Y Và Lễ Bông Hồng Cài Áo (Tu Viện Tường Vân)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,866
Kinh Pháp Cú - Phẩm Ngàn (Câu 110 - 115) Kinh Pháp Cú - Phẩm Ngàn (Câu 110 - 115)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,772
Kinh Pháp Cú - Phẩm Ngàn (Câu 107 - 109) Kinh Pháp Cú - Phẩm Ngàn (Câu 107 - 109)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,301
Kinh Pháp Cú - Phẩm Ngàn (Câu 100 - 106) Kinh Pháp Cú - Phẩm Ngàn (Câu 100 - 106)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,539
Kinh Pháp Cú - Phẩm Hiền Trí (Câu 78 - 81) Kinh Pháp Cú - Phẩm Hiền Trí (Câu 78 - 81)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,548
Kinh Pháp Cú - Phẩm Hiền Trí (Câu 76 - 77) Kinh Pháp Cú - Phẩm Hiền Trí (Câu 76 - 77)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,834
Hành Trang Trụ Trì Hành Trang Trụ Trì
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,086
Pháp Thoại (Lễ Vía Đức Phật A Di Đà, 2013) Pháp Thoại (Lễ Vía Đức Phật A Di Đà, 2013)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,391
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 6) Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 6)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,962
Năm Nguyên Tắc Đạo Đức Của Người Phật tử  Tại Gia 01: Giới Không Sát Sanh Năm Nguyên Tắc Đạo Đức Của Người Phật tử Tại Gia 01: Giới Không Sát Sanh
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,956
Đạo Phật Có Mê Tín Không Đạo Phật Có Mê Tín Không
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,784
Thềm Thang Tịnh Độ Thềm Thang Tịnh Độ
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,289
Mười Hạnh Phổ Hiền Mười Hạnh Phổ Hiền
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,419
Chăm Sóc Cơn Giận Chăm Sóc Cơn Giận
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,171
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 5) Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 5)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,535
Đi Tìm Hạnh Phúc Đi Tìm Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,262
Nuôi Dưỡng Chánh Niệm Nuôi Dưỡng Chánh Niệm
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,411
Phật Và Thần Phật Và Thần
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,976
Hãy Tận Hưởng Một Nửa Hạnh Phúc Khôn Ngoan Hãy Tận Hưởng Một Nửa Hạnh Phúc Khôn Ngoan
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,467
Phước Báu Phước Báu
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,753
Tập Buông Xả Tập Buông Xả
Tác giả: Thích Phước Tiến
8,095
Đại Bi Tâm Đại Bi Tâm
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,154
Con Đường Xưa Em Đi Con Đường Xưa Em Đi
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,931
Khi Đồng Tiền Lên Ngôi Khi Đồng Tiền Lên Ngôi
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,644
Người Tu Tịnh Độ Cần Biết Người Tu Tịnh Độ Cần Biết
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,645
Lời chia sẽ với Phật tử Lời chia sẽ với Phật tử
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,699
Kinh Pháp Cú - Phẩm Đao Trượng (Câu 141 - 145) Kinh Pháp Cú - Phẩm Đao Trượng (Câu 141 - 145)
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,473
Kinh Pháp Cú - Phẩm Ác (Câu 116 - 122) Kinh Pháp Cú - Phẩm Ác (Câu 116 - 122)
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,006
Kinh Pháp Cú - Phẩm Ác (Câu 123 - 125) Kinh Pháp Cú - Phẩm Ác (Câu 123 - 125)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,768
Kinh Pháp Cú - Phẩm Đao Trượng (Câu 129 - 140) Kinh Pháp Cú - Phẩm Đao Trượng (Câu 129 - 140)
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,010
Kinh Doanh Theo Quan Điểm Đạo Phật Kinh Doanh Theo Quan Điểm Đạo Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,405
Tín Ngưỡng Trong Văn Hóa Dân Tộc Tín Ngưỡng Trong Văn Hóa Dân Tộc
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,009
Không Rượu Mà Say Không Rượu Mà Say
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,349
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 4) Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 4)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,631
Khi Niềm Tin Đã Mất Khi Niềm Tin Đã Mất
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,125
Hành Trang Ngày Cuối Hành Trang Ngày Cuối
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,366
Hãy Tập Cách Sống Tốt Hãy Tập Cách Sống Tốt
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,556
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 3) Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 3)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,750
Chữ Hiếu Người Việt Ngày Nay Chữ Hiếu Người Việt Ngày Nay
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,117
Ma Chướng (Phần 2) Ma Chướng (Phần 2)
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,887
Biển Trời Tình Cha Biển Trời Tình Cha
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,177
Ai Hiểu Lòng Cha Ai Hiểu Lòng Cha
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,413
Tiếng Ru Hời Của Mẹ Tiếng Ru Hời Của Mẹ
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,616
Đánh Thức Lương Tâm Đánh Thức Lương Tâm
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,931
Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn (Phần 5) Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn (Phần 5)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,181
Kinh Pháp Bảo Đàn (Phần 12) Kinh Pháp Bảo Đàn (Phần 12)
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,925
Trang thứ 5 của 15