Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tiến

Có tất cả 592 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Đặc Tính Của Đạo Phật Đặc Tính Của Đạo Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,877
Trải Rộng Từ Tâm Trải Rộng Từ Tâm
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,280
Biến Ước Mơ Thành Sự Thật Biến Ước Mơ Thành Sự Thật
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,890
Hố Sâu Ngăn Cách Hố Sâu Ngăn Cách
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,558
Tội Và Phước Tội Và Phước
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,765
Dòng Nghiệp Chướng Dòng Nghiệp Chướng
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,249
Vô Ngã Giữa Đời Thường (HD) Vô Ngã Giữa Đời Thường (HD)
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,455
Phật Pháp Tại Thế Gian Phật Pháp Tại Thế Gian
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,055
Phật Ơi Con Biết Khổ Rồi Phật Ơi Con Biết Khổ Rồi
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,057
Y Báo và Chánh Báo Y Báo và Chánh Báo
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,685
10 Điều Tâm Niệm 10 Điều Tâm Niệm
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,648
Họa Phước Khó Lường Họa Phước Khó Lường
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,419
Quán Âm Cứu Khổ Quán Âm Cứu Khổ
Tác giả: Thích Phước Tiến
8,369
Tình Yêu Mù Quáng Tình Yêu Mù Quáng
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,765
Ý Nghĩa Thọ Bát Quan Trai Ý Nghĩa Thọ Bát Quan Trai
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,857
Hạnh Phúc Chân Thật Hạnh Phúc Chân Thật
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,100
Bí Quyết Thành Công Bí Quyết Thành Công
Tác giả: Thích Phước Tiến
12,937
Gia Tài Pháp Bảo Gia Tài Pháp Bảo
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,301
Chuyển Hóa Thói Quen Chuyển Hóa Thói Quen
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,900
14 Điều Răn Của Phật 14 Điều Răn Của Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,734
Tha Thứ Để Hạnh Phúc Đến Gần Ta Hơn Tha Thứ Để Hạnh Phúc Đến Gần Ta Hơn
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,164
Bệnh Nỗi Lo Và Niềm Đau Bệnh Nỗi Lo Và Niềm Đau
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,048
Hiểu Và Thương Hiểu Và Thương
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,444
Thông Điệp Của Người Già Thông Điệp Của Người Già
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,232
Điểm Tựa Đời Con Điểm Tựa Đời Con
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,700
Đỗ Nghiệp Là Gì Đỗ Nghiệp Là Gì
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,552
Lễ Hằng Thuận Tại Cần Thơ Lễ Hằng Thuận Tại Cần Thơ
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,058
Đạo Đức Thời Suy Thoái Kinh Tế Đạo Đức Thời Suy Thoái Kinh Tế
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,611
Vai Trò Tăng Bảo Ngày Nay Vai Trò Tăng Bảo Ngày Nay
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,359
Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 10) Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 10)
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,602
Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 9) Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 9)
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,268
Giác Ngộ Vô Thường Giác Ngộ Vô Thường
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,921
Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 8) Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 8)
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,527
Giảng Giảng "Kinh Trung Bộ" (Kinh KOSAMPIYA)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,422
Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 6) Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 6)
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,554
Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 7) Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 7)
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,714
Kinh Trung Bộ giảng giải - Đại Kinh Xóm Ngựa Kinh Trung Bộ giảng giải - Đại Kinh Xóm Ngựa
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,894
Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 5) Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 5)
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,801
Kinh Trung Bộ: Đại Kinh Đoạn Tận Ái Kinh Trung Bộ: Đại Kinh Đoạn Tận Ái
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,743
Tận Thế Do Đâu? Tận Thế Do Đâu?
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,058
Công Đức Cúng Dường Công Đức Cúng Dường
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,504
Xin Đừng Làm Khổ Nhau Xin Đừng Làm Khổ Nhau
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,819
Kinh Kim Cang Giảng Giải (Phần 3 và 4) Kinh Kim Cang Giảng Giải (Phần 3 và 4)
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,960
Kinh Trung Bộ - Đại Kinh Người Chăn Bò Kinh Trung Bộ - Đại Kinh Người Chăn Bò
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,830
Kinh Trung Bộ: Đại Kinh Thí Dụ Lõi Cây Kinh Trung Bộ: Đại Kinh Thí Dụ Lõi Cây
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,737
Bát Nhã Tâm Kinh (Kỳ 2) Bát Nhã Tâm Kinh (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,179
Bát Nhã Tâm Kinh (Kỳ 1) Bát Nhã Tâm Kinh (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,384
Bát Nhã Tâm Kinh (Trọn Bài, 1 Phần) Bát Nhã Tâm Kinh (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,387
Giáo Pháp Ngược Dòng Giáo Pháp Ngược Dòng
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,589
Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 1 và 2) Kinh Kim Cang giảng giải (Phần 1 và 2)
Tác giả: Thích Phước Tiến
8,335
Trang thứ 5 của 12