Thành viên

Nhớ tôi

Thích Giác Nhàn

Có tất cả 269 videos
Tiêu đề video Lượt xem
12 Đại Nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát (19-9-2012) (Kỳ 2) 12 Đại Nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát (19-9-2012) (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Giác Nhàn
4,568
Lễ An Vị Phật và Pháp Thoại Lễ An Vị Phật và Pháp Thoại
Tác giả: Thích Giác Nhàn
2,710
Âm Siêu Dương Thới (Rất Hay) Âm Siêu Dương Thới (Rất Hay)
Tác giả: Thích Giác Nhàn
6,365
Giảng Giảng "Kinh Vô Lượng Thọ" (Phần 13) - Phẩm 2: Đức Tuân Phổ Hiền
Tác giả: Thích Giác Nhàn
5,053
Giảng Giảng "Kinh Vô Lượng Thọ" (Phần 12) - Phẩm 2: Đức Tuân Phổ Hiền
Tác giả: Thích Giác Nhàn
3,360
Lập Đàn Trợ Niệm Cho Diệu Âm Đức Thọ Lập Đàn Trợ Niệm Cho Diệu Âm Đức Thọ
Tác giả: Thích Giác Nhàn
8,754
Vạn Đức Hồng Danh A Di Đà Phật Bất Khả Tư Nghì Vạn Đức Hồng Danh A Di Đà Phật Bất Khả Tư Nghì
Tác giả: Thích Giác Nhàn
1,978
Giảng Giảng "Kinh Vô Lượng Thọ" (Phần 11) - Phẩm 2: Đức Tuân Phổ Hiền
Tác giả: Thích Giác Nhàn
4,125
Giảng Giảng "Kinh Vô Lượng Thọ" (Phần 10) - Phẩm 2: Đức Tuân Phổ Hiền
Tác giả: Thích Giác Nhàn
4,188
Đại Nguyện Thứ 19 và 20 Của Đức Phật A Di Đà Đại Nguyện Thứ 19 và 20 Của Đức Phật A Di Đà
Tác giả: Thích Giác Nhàn
2,290
Công Đức Niệm Phật Không Thể Nghĩ Bàn Công Đức Niệm Phật Không Thể Nghĩ Bàn
Tác giả: Thích Giác Nhàn
4,325
Ý Nghĩa Hiếu Kính Thân Tôn Sư Ý Nghĩa Hiếu Kính Thân Tôn Sư
Tác giả: Thích Giác Nhàn
2,919
Làm Thế Nào Chuyển Hóa Được Người Thân Của Mình Làm Thế Nào Chuyển Hóa Được Người Thân Của Mình
Tác giả: Thích Giác Nhàn
5,176
12 Đại Nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát (19-6-2012) (Kỳ 1) 12 Đại Nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát (19-6-2012) (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Giác Nhàn
4,587
Giảng Giảng "Kinh Vô Lượng Thọ" (Phần 9) - Phẩm 2: Đức Tuân Phổ Hiền
Tác giả: Thích Giác Nhàn
4,208
Phật Pháp Nhiệm Mầu và Pháp Thoại (Lễ Kỷ Niệm 5 Năm Thành Lập Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà) Phật Pháp Nhiệm Mầu và Pháp Thoại (Lễ Kỷ Niệm 5 Năm Thành Lập Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà)
Tác giả: Thích Giác Nhàn
7,715
Giảng Giảng "Kinh Vô Lượng Thọ" (Phần 8) - Phẩm 2: Đức Tuân Phổ Hiền
Tác giả: Thích Giác Nhàn
4,792
Giảng Giảng "Kinh Vô Lượng Thọ" (Phần 7) - Phẩm 2: Đức Tuân Phổ Hiền
Tác giả: Thích Giác Nhàn
5,120
Giảng Giảng "Kinh Vô Lượng Thọ" (Phần 6) - Phẩm 2: Đức Tuân Phổ Hiền
Tác giả: Thích Giác Nhàn
5,597
Phật Pháp Chuyển Hóa Gia Đình Tôi Phật Pháp Chuyển Hóa Gia Đình Tôi
Tác giả: Thích Giác Nhàn
5,203
Giảng Giảng "Kinh Vô Lượng Thọ" (Phần 5) - Phẩm 1: Pháp Hội Thánh Chúng (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Giác Nhàn
4,888
Giảng Giảng "Kinh Vô Lượng Thọ" (Phần 2)
Tác giả: Thích Giác Nhàn
6,235
Giảng Giảng "Kinh Vô Lượng Thọ" (Phần 4) - Phẩm 1: Pháp Hội Thánh Chúng (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Giác Nhàn
7,291
Niệm Phật Địa Chung (Mới, Rất Hay) Niệm Phật Địa Chung (Mới, Rất Hay)
Tác giả: Thích Giác Nhàn
11,838
Lễ Phật (Mới) Lễ Phật (Mới)
Tác giả: Thích Giác Nhàn
7,011
Niệm Phật Kinh Hành (Mới) Niệm Phật Kinh Hành (Mới)
Tác giả: Thích Giác Nhàn
4,959
Giảng Giảng "Kinh Vô Lượng Thọ" (Phần 3) - Nghệ Sĩ Châu Thanh cộng tu và chia sẽ
Tác giả: Thích Giác Nhàn
10,932
Ý Nghĩa Bảy Bước Hoa Sen Ý Nghĩa Bảy Bước Hoa Sen
Tác giả: Thích Giác Nhàn
3,258
Giảng Giảng "Kinh Vô Lượng Thọ" (Phần 1)
Tác giả: Thích Giác Nhàn
10,325
15 Công Đức Tắm Phật 15 Công Đức Tắm Phật
Tác giả: Thích Giác Nhàn
2,896
Những Điều Cần Thiết Lúc Sắp Lâm Chung (Trọn Bài, 2 Phần) (Rất Hay) Những Điều Cần Thiết Lúc Sắp Lâm Chung (Trọn Bài, 2 Phần) (Rất Hay)
Tác giả: Thích Giác Nhàn
5,359
Những Điều Cần Thiết Lúc Sắp Lâm Chung (Rất Hay) Những Điều Cần Thiết Lúc Sắp Lâm Chung (Rất Hay)
Tác giả: Thích Giác Nhàn
13,699
Tịnh Độ Thực Nghiệm (Rất Hay) (Bài Giảng Cũ) Tịnh Độ Thực Nghiệm (Rất Hay) (Bài Giảng Cũ)
Tác giả: Thích Giác Nhàn
4,904
Nhị Nhật Chuyên Tâm (Lợi Ích Mở Máy Niệm Phật, Khúc Gần Cuối Bài) (Rất Hay) (giảng tại Mỹ, 2010) Nhị Nhật Chuyên Tâm (Lợi Ích Mở Máy Niệm Phật, Khúc Gần Cuối Bài) (Rất Hay) (giảng tại Mỹ, 2010)
Tác giả: Thích Giác Nhàn
6,389
Công Đức Niệm Phật Lớn Tiếng (Rất Hay) (Bài Giảng Cũ) Công Đức Niệm Phật Lớn Tiếng (Rất Hay) (Bài Giảng Cũ)
Tác giả: Thích Giác Nhàn
3,369
Lạy Phật Để Chuyển Nghiệp Lực (Bài Giảng Cũ) Lạy Phật Để Chuyển Nghiệp Lực (Bài Giảng Cũ)
Tác giả: Thích Giác Nhàn
4,431
Vượt Luân Hồi Vào Tịnh Độ (Bài Giảng Cũ) Vượt Luân Hồi Vào Tịnh Độ (Bài Giảng Cũ)
Tác giả: Thích Giác Nhàn
1,896
Pháp Thoại (tại Cơm Chay Liên Thành II) Pháp Thoại (tại Cơm Chay Liên Thành II)
Tác giả: Thích Giác Nhàn
6,430
12 Đại Nguyện Của Bồ Tát Quán Thế Âm (Ngày 19/2/2012) 12 Đại Nguyện Của Bồ Tát Quán Thế Âm (Ngày 19/2/2012)
Tác giả: Thích Giác Nhàn
25,066
Tịnh Độ Vấn Đáp (Rất Hay) Tịnh Độ Vấn Đáp (Rất Hay)
Tác giả: Thích Giác Nhàn
5,486
10 Công Đức Niệm Phật Lớn Tiếng và 10 Công Đức Lạy Phật 10 Công Đức Niệm Phật Lớn Tiếng và 10 Công Đức Lạy Phật
Tác giả: Thích Giác Nhàn
13,335
Đức Phật Là Đại Y Vương (Rất Hay) Đức Phật Là Đại Y Vương (Rất Hay)
Tác giả: Thích Giác Nhàn
34,069
Niệm Phật Chuyển Hóa Bệnh Nan Y (Kỳ 2) (Bà Cụ Lắc Đầu) (Chuyện Thật Mầu Nhiệm) Niệm Phật Chuyển Hóa Bệnh Nan Y (Kỳ 2) (Bà Cụ Lắc Đầu) (Chuyện Thật Mầu Nhiệm)
Tác giả: Thích Giác Nhàn
4,346
Niệm Phật Chuyển Hóa Bệnh Nan Y (Kỳ 1) (Bà Cụ Lắc Đầu) (Chuyện Thật Mầu Nhiệm) Niệm Phật Chuyển Hóa Bệnh Nan Y (Kỳ 1) (Bà Cụ Lắc Đầu) (Chuyện Thật Mầu Nhiệm)
Tác giả: Thích Giác Nhàn
3,991
Cộng Tu Niệm Phật, Lễ Phật, Kinh Hành, Địa Chung (Mới) (Rất Hay) Cộng Tu Niệm Phật, Lễ Phật, Kinh Hành, Địa Chung (Mới) (Rất Hay)
Tác giả: Thích Giác Nhàn
6,225
Công Năng Và Lợi Ích Của Sự Lễ Phật Công Năng Và Lợi Ích Của Sự Lễ Phật
Tác giả: Thích Giác Nhàn
3,288
10 Công Đức Ấn Tống Kinh Tượng 10 Công Đức Ấn Tống Kinh Tượng
Tác giả: Thích Giác Nhàn
1,635
Nguyện 19, Phát Bồ Đề Tâm Nguyện 19, Phát Bồ Đề Tâm
Tác giả: Thích Giác Nhàn
4,674
Pháp Môn Niệm Phật Độ Sanh Và Độ Tử Pháp Môn Niệm Phật Độ Sanh Và Độ Tử
Tác giả: Thích Giác Nhàn
3,326
Phóng Sanh, Từ Thiện Và Pháp Thoại Phóng Sanh, Từ Thiện Và Pháp Thoại
Tác giả: Thích Giác Nhàn
3,100
Trang thứ 3 của 6