Thành viên

Nhớ tôi

Thích Giác Nhàn

Có tất cả 269 videos
Tiêu đề video Lượt xem
12 Đại Nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát (19-9-2012) (Kỳ 2) 12 Đại Nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát (19-9-2012) (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Giác Nhàn
4,546
Lễ An Vị Phật và Pháp Thoại Lễ An Vị Phật và Pháp Thoại
Tác giả: Thích Giác Nhàn
2,699
Âm Siêu Dương Thới (Rất Hay) Âm Siêu Dương Thới (Rất Hay)
Tác giả: Thích Giác Nhàn
6,342
Giảng Giảng "Kinh Vô Lượng Thọ" (Phần 13) - Phẩm 2: Đức Tuân Phổ Hiền
Tác giả: Thích Giác Nhàn
5,036
Giảng Giảng "Kinh Vô Lượng Thọ" (Phần 12) - Phẩm 2: Đức Tuân Phổ Hiền
Tác giả: Thích Giác Nhàn
3,353
Lập Đàn Trợ Niệm Cho Diệu Âm Đức Thọ Lập Đàn Trợ Niệm Cho Diệu Âm Đức Thọ
Tác giả: Thích Giác Nhàn
8,733
Vạn Đức Hồng Danh A Di Đà Phật Bất Khả Tư Nghì Vạn Đức Hồng Danh A Di Đà Phật Bất Khả Tư Nghì
Tác giả: Thích Giác Nhàn
1,973
Giảng Giảng "Kinh Vô Lượng Thọ" (Phần 11) - Phẩm 2: Đức Tuân Phổ Hiền
Tác giả: Thích Giác Nhàn
4,107
Giảng Giảng "Kinh Vô Lượng Thọ" (Phần 10) - Phẩm 2: Đức Tuân Phổ Hiền
Tác giả: Thích Giác Nhàn
4,168
Đại Nguyện Thứ 19 và 20 Của Đức Phật A Di Đà Đại Nguyện Thứ 19 và 20 Của Đức Phật A Di Đà
Tác giả: Thích Giác Nhàn
2,278
Công Đức Niệm Phật Không Thể Nghĩ Bàn Công Đức Niệm Phật Không Thể Nghĩ Bàn
Tác giả: Thích Giác Nhàn
4,304
Ý Nghĩa Hiếu Kính Thân Tôn Sư Ý Nghĩa Hiếu Kính Thân Tôn Sư
Tác giả: Thích Giác Nhàn
2,911
Làm Thế Nào Chuyển Hóa Được Người Thân Của Mình Làm Thế Nào Chuyển Hóa Được Người Thân Của Mình
Tác giả: Thích Giác Nhàn
5,151
12 Đại Nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát (19-6-2012) (Kỳ 1) 12 Đại Nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát (19-6-2012) (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Giác Nhàn
4,559
Giảng Giảng "Kinh Vô Lượng Thọ" (Phần 9) - Phẩm 2: Đức Tuân Phổ Hiền
Tác giả: Thích Giác Nhàn
4,186
Phật Pháp Nhiệm Mầu và Pháp Thoại (Lễ Kỷ Niệm 5 Năm Thành Lập Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà) Phật Pháp Nhiệm Mầu và Pháp Thoại (Lễ Kỷ Niệm 5 Năm Thành Lập Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà)
Tác giả: Thích Giác Nhàn
7,682
Giảng Giảng "Kinh Vô Lượng Thọ" (Phần 8) - Phẩm 2: Đức Tuân Phổ Hiền
Tác giả: Thích Giác Nhàn
4,773
Giảng Giảng "Kinh Vô Lượng Thọ" (Phần 7) - Phẩm 2: Đức Tuân Phổ Hiền
Tác giả: Thích Giác Nhàn
5,093
Giảng Giảng "Kinh Vô Lượng Thọ" (Phần 6) - Phẩm 2: Đức Tuân Phổ Hiền
Tác giả: Thích Giác Nhàn
5,571
Phật Pháp Chuyển Hóa Gia Đình Tôi Phật Pháp Chuyển Hóa Gia Đình Tôi
Tác giả: Thích Giác Nhàn
5,183
Giảng Giảng "Kinh Vô Lượng Thọ" (Phần 5) - Phẩm 1: Pháp Hội Thánh Chúng (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Giác Nhàn
4,864
Giảng Giảng "Kinh Vô Lượng Thọ" (Phần 2)
Tác giả: Thích Giác Nhàn
6,209
Giảng Giảng "Kinh Vô Lượng Thọ" (Phần 4) - Phẩm 1: Pháp Hội Thánh Chúng (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Giác Nhàn
7,255
Niệm Phật Địa Chung (Mới, Rất Hay) Niệm Phật Địa Chung (Mới, Rất Hay)
Tác giả: Thích Giác Nhàn
11,787
Lễ Phật (Mới) Lễ Phật (Mới)
Tác giả: Thích Giác Nhàn
6,983
Niệm Phật Kinh Hành (Mới) Niệm Phật Kinh Hành (Mới)
Tác giả: Thích Giác Nhàn
4,932
Giảng Giảng "Kinh Vô Lượng Thọ" (Phần 3) - Nghệ Sĩ Châu Thanh cộng tu và chia sẽ
Tác giả: Thích Giác Nhàn
10,895
Ý Nghĩa Bảy Bước Hoa Sen Ý Nghĩa Bảy Bước Hoa Sen
Tác giả: Thích Giác Nhàn
3,243
Giảng Giảng "Kinh Vô Lượng Thọ" (Phần 1)
Tác giả: Thích Giác Nhàn
10,282
15 Công Đức Tắm Phật 15 Công Đức Tắm Phật
Tác giả: Thích Giác Nhàn
2,880
Những Điều Cần Thiết Lúc Sắp Lâm Chung (Trọn Bài, 2 Phần) (Rất Hay) Những Điều Cần Thiết Lúc Sắp Lâm Chung (Trọn Bài, 2 Phần) (Rất Hay)
Tác giả: Thích Giác Nhàn
5,334
Những Điều Cần Thiết Lúc Sắp Lâm Chung (Rất Hay) Những Điều Cần Thiết Lúc Sắp Lâm Chung (Rất Hay)
Tác giả: Thích Giác Nhàn
13,641
Tịnh Độ Thực Nghiệm (Rất Hay) (Bài Giảng Cũ) Tịnh Độ Thực Nghiệm (Rất Hay) (Bài Giảng Cũ)
Tác giả: Thích Giác Nhàn
4,884
Nhị Nhật Chuyên Tâm (Lợi Ích Mở Máy Niệm Phật, Khúc Gần Cuối Bài) (Rất Hay) (giảng tại Mỹ, 2010) Nhị Nhật Chuyên Tâm (Lợi Ích Mở Máy Niệm Phật, Khúc Gần Cuối Bài) (Rất Hay) (giảng tại Mỹ, 2010)
Tác giả: Thích Giác Nhàn
6,366
Công Đức Niệm Phật Lớn Tiếng (Rất Hay) (Bài Giảng Cũ) Công Đức Niệm Phật Lớn Tiếng (Rất Hay) (Bài Giảng Cũ)
Tác giả: Thích Giác Nhàn
3,352
Lạy Phật Để Chuyển Nghiệp Lực (Bài Giảng Cũ) Lạy Phật Để Chuyển Nghiệp Lực (Bài Giảng Cũ)
Tác giả: Thích Giác Nhàn
4,396
Vượt Luân Hồi Vào Tịnh Độ (Bài Giảng Cũ) Vượt Luân Hồi Vào Tịnh Độ (Bài Giảng Cũ)
Tác giả: Thích Giác Nhàn
1,885
Pháp Thoại (tại Cơm Chay Liên Thành II) Pháp Thoại (tại Cơm Chay Liên Thành II)
Tác giả: Thích Giác Nhàn
6,402
12 Đại Nguyện Của Bồ Tát Quán Thế Âm (Ngày 19/2/2012) 12 Đại Nguyện Của Bồ Tát Quán Thế Âm (Ngày 19/2/2012)
Tác giả: Thích Giác Nhàn
24,897
Tịnh Độ Vấn Đáp (Rất Hay) Tịnh Độ Vấn Đáp (Rất Hay)
Tác giả: Thích Giác Nhàn
5,459
10 Công Đức Niệm Phật Lớn Tiếng và 10 Công Đức Lạy Phật 10 Công Đức Niệm Phật Lớn Tiếng và 10 Công Đức Lạy Phật
Tác giả: Thích Giác Nhàn
13,273
Đức Phật Là Đại Y Vương (Rất Hay) Đức Phật Là Đại Y Vương (Rất Hay)
Tác giả: Thích Giác Nhàn
33,861
Niệm Phật Chuyển Hóa Bệnh Nan Y (Kỳ 2) (Bà Cụ Lắc Đầu) (Chuyện Thật Mầu Nhiệm) Niệm Phật Chuyển Hóa Bệnh Nan Y (Kỳ 2) (Bà Cụ Lắc Đầu) (Chuyện Thật Mầu Nhiệm)
Tác giả: Thích Giác Nhàn
4,324
Niệm Phật Chuyển Hóa Bệnh Nan Y (Kỳ 1) (Bà Cụ Lắc Đầu) (Chuyện Thật Mầu Nhiệm) Niệm Phật Chuyển Hóa Bệnh Nan Y (Kỳ 1) (Bà Cụ Lắc Đầu) (Chuyện Thật Mầu Nhiệm)
Tác giả: Thích Giác Nhàn
3,974
Cộng Tu Niệm Phật, Lễ Phật, Kinh Hành, Địa Chung (Mới) (Rất Hay) Cộng Tu Niệm Phật, Lễ Phật, Kinh Hành, Địa Chung (Mới) (Rất Hay)
Tác giả: Thích Giác Nhàn
6,204
Công Năng Và Lợi Ích Của Sự Lễ Phật Công Năng Và Lợi Ích Của Sự Lễ Phật
Tác giả: Thích Giác Nhàn
3,278
10 Công Đức Ấn Tống Kinh Tượng 10 Công Đức Ấn Tống Kinh Tượng
Tác giả: Thích Giác Nhàn
1,624
Nguyện 19, Phát Bồ Đề Tâm Nguyện 19, Phát Bồ Đề Tâm
Tác giả: Thích Giác Nhàn
4,656
Pháp Môn Niệm Phật Độ Sanh Và Độ Tử Pháp Môn Niệm Phật Độ Sanh Và Độ Tử
Tác giả: Thích Giác Nhàn
3,307
Phóng Sanh, Từ Thiện Và Pháp Thoại Phóng Sanh, Từ Thiện Và Pháp Thoại
Tác giả: Thích Giác Nhàn
3,090
Trang thứ 3 của 6