Thành viên

Nhớ tôi

Thích Thiện Xuân

Có tất cả 556 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Kinh Thanh Tịnh Kinh Thanh Tịnh
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,349
Tri Ân Tri Ân
Tác giả: Thích Thiện Xuân
414
Phúc Phúc
Tác giả: Thích Thiện Xuân
645
Vấn đáp Phật Pháp Vấn đáp Phật Pháp
Tác giả: Thích Thiện Xuân
730
Kinh Pháp Cú Kinh Pháp Cú
Tác giả: Thích Thiện Xuân
619
Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 9) Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 9)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
242
Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 8) Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 8)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
232
Vượt Khổ Vượt Khổ
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,002
Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Kỳ 7) Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Kỳ 7)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
832
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Kỳ 4 Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Kỳ 4
Tác giả: Thích Thiện Xuân
235
Giác Ngộ (Phần 9) Giác Ngộ (Phần 9)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
216
Phật học phổ thông (Khóa 1,bài 4: Quy y tam bảo) Phật học phổ thông (Khóa 1,bài 4: Quy y tam bảo)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
308
Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 6) Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 6)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
195
Duyên Phật Duyên Phật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
398
Kinh Đại Bát NIết Bàn (Phần 5) Kinh Đại Bát NIết Bàn (Phần 5)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
226
Ân Thầy Tổ Ân Thầy Tổ
Tác giả: Thích Thiện Xuân
344
Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 3) Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
218
Kinh Đại Bát Niết Bàn - Phần 2 Kinh Đại Bát Niết Bàn - Phần 2
Tác giả: Thích Thiện Xuân
197
Kinh Đại Bát Niết Bàn - Phần 1 Kinh Đại Bát Niết Bàn - Phần 1
Tác giả: Thích Thiện Xuân
284
Tinh Tấn Niệm Phật Tinh Tấn Niệm Phật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
520
Kỷ Niệm 20 Năm Vào Đạo Kỷ Niệm 20 Năm Vào Đạo
Tác giả: Thích Thiện Xuân
363
Nghiệp Nghiệp
Tác giả: Thích Thiện Xuân
595
Kinh Đại Bổn 3 Kinh Đại Bổn 3
Tác giả: Thích Thiện Xuân
208
Kinh Đại Bổn 2 Kinh Đại Bổn 2
Tác giả: Thích Thiện Xuân
235
Kinh Đại Bổn 1 Kinh Đại Bổn 1
Tác giả: Thích Thiện Xuân
235
Sáu Căn Sáu Căn
Tác giả: Thích Thiện Xuân
865
Vô Vi Vô Vi
Tác giả: Thích Thiện Xuân
486
Tâm Tốt Là Tâm Phật Tâm Tốt Là Tâm Phật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
458
Kinh Kiên Cố Kinh Kiên Cố
Tác giả: Thích Thiện Xuân
818
Kinh Lô Già Kinh Lô Già
Tác giả: Thích Thiện Xuân
398
Giác Ngộ 2: Ngũ Giới Giác Ngộ 2: Ngũ Giới
Tác giả: Thích Thiện Xuân
314
Giác Ngộ 1: Tam Quy Giác Ngộ 1: Tam Quy
Tác giả: Thích Thiện Xuân
282
Mới Mới
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,483
Kinh A Ma Trú Kinh A Ma Trú
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,042
Kinh Sa Môn Quả, bài 6 Kinh Sa Môn Quả, bài 6
Tác giả: Thích Thiện Xuân
350
Kinh Sa Môn Quả, bài 6 Kinh Sa Môn Quả, bài 6
Tác giả: Thích Thiện Xuân
303
Hẹn Hẹn
Tác giả: Thích Thiện Xuân
829
Đạo Phật Đạo Phật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
447
Chuyển Chuyển
Tác giả: Thích Thiện Xuân
480
Phương Tiện (Chùa Quang Minh - USA) Phương Tiện (Chùa Quang Minh - USA)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
702
Nghi Thức Tụng Niệm (Sydney - Úc Châu 2016) Nghi Thức Tụng Niệm (Sydney - Úc Châu 2016)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
474
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần07) Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần07)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
471
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 08) Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 08)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
248
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 09) Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 09)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
230
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 10) Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 10)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
222
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 11) Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 11)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
214
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 1) Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
910
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 2) Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
636
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 3) Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
572
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 4) Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 4)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
421
Trang thứ 2 của 12