Thành viên

Nhớ tôi

Thích Thiện Xuân

Có tất cả 533 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Phương Tiện (Chùa Quang Minh - USA) Phương Tiện (Chùa Quang Minh - USA)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
571
Nghi Thức Tụng Niệm (Sydney - Úc Châu 2016) Nghi Thức Tụng Niệm (Sydney - Úc Châu 2016)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
336
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần07) Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần07)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
365
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 08) Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 08)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
166
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 09) Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 09)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
143
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 10) Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 10)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
132
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 11) Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 11)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
142
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 1) Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
710
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 2) Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
526
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 3) Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
461
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 4) Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 4)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
302
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 5) Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 5)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
487
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 6) Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 6)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
298
Sáu Căn Thông Minh Sáu Căn Thông Minh
Tác giả: Thích Thiện Xuân
663
Hạnh Nguyện tại chùa Quang Minh, Mỹ Hạnh Nguyện tại chùa Quang Minh, Mỹ
Tác giả: Thích Thiện Xuân
363
Tu viện Linh Thứu trao nhà Từ Thiện ở Cà Mau năm 2016 Tu viện Linh Thứu trao nhà Từ Thiện ở Cà Mau năm 2016
Tác giả: Thích Thiện Xuân
396
Kinh Người Áo Trắng Kinh Người Áo Trắng
Tác giả: Thích Thiện Xuân
683
Tấm Lòng Người Con Phật Tấm Lòng Người Con Phật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
493
Xây Xây
Tác giả: Thích Thiện Xuân
608
Đua Đua
Tác giả: Thích Thiện Xuân
575
Phúc Phúc
Tác giả: Thích Thiện Xuân
547
Bát Đại Nhân Giác Bát Đại Nhân Giác
Tác giả: Thích Thiện Xuân
341
Thiện Thiện
Tác giả: Thích Thiện Xuân
326
Bậc Thang Bậc Thang
Tác giả: Thích Thiện Xuân
276
Sáu Pháp Thành Tựu - Sử Dụng Thời Gian Sáu Pháp Thành Tựu - Sử Dụng Thời Gian
Tác giả: Thích Thiện Xuân
302
Nương Tựa Nương Tựa
Tác giả: Thích Thiện Xuân
750
Tâm Từ P2 Tâm Từ P2
Tác giả: Thích Thiện Xuân
315
Tâm Từ P.2 Tâm Từ P.2
Tác giả: Thích Thiện Xuân
186
Tâm Từ P.1 Tâm Từ P.1
Tác giả: Thích Thiện Xuân
542
Bảo Hộ Tâm Bảo Hộ Tâm
Tác giả: Thích Thiện Xuân
600
Tu Ở Nhà Như Thế Nào Tu Ở Nhà Như Thế Nào
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,336
Nghiệp Nghiệp
Tác giả: Thích Thiện Xuân
670
Nhớ Đời Nhớ Đời
Tác giả: Thích Thiện Xuân
706
Bàn Tay Bàn Tay
Tác giả: Thích Thiện Xuân
749
Giác Ngộ (Kỳ 6) - Huân Tập Giác Ngộ (Kỳ 6) - Huân Tập
Tác giả: Thích Thiện Xuân
561
Dễ Thương Dễ Thương
Tác giả: Thích Thiện Xuân
664
Duyên Phật Duyên Phật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
789
Kinh Pháp Cú - Phẩm Tinh Cần (Câu 25) Kinh Pháp Cú - Phẩm Tinh Cần (Câu 25)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
618
Giá Trị Bình Đẳng Trong Đạo Phật Giá Trị Bình Đẳng Trong Đạo Phật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
365
106. Khóa 8 Bài 8 Chương Biện Âm 106. Khóa 8 Bài 8 Chương Biện Âm
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
322
105. Khóa 8 Bài 7 Chương Oai Đức Tự Tại 105. Khóa 8 Bài 7 Chương Oai Đức Tự Tại
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
266
104. Khóa 8 Bài 6 Chương Thanh Tịnh Tuệ 104. Khóa 8 Bài 6 Chương Thanh Tịnh Tuệ
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
213
103. Khóa 8 Bài 4 Chương Kim Cang Tạng (P2) 103. Khóa 8 Bài 4 Chương Kim Cang Tạng (P2)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
214
102. Khóa 8 Bài 4 Chương Kim Cang Tạng (P1) 102. Khóa 8 Bài 4 Chương Kim Cang Tạng (P1)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
250
Mừng Khánh Tuế Ân Sư - Kỷ Niệm 28 Năm TT. Thích Thiện Xuân  Nhận Nhiệm Vụ Trụ Trì Mừng Khánh Tuế Ân Sư - Kỷ Niệm 28 Năm TT. Thích Thiện Xuân Nhận Nhiệm Vụ Trụ Trì
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
492
Kinh Pháp Cú Kinh Pháp Cú
Tác giả: Thích Thiện Xuân
430
Phúc Phúc
Tác giả: Thích Thiện Xuân
573
Bát quan trai Nghiệp P1  - Chùa Bửu Quang 10 05 2015 Bát quan trai Nghiệp P1 - Chùa Bửu Quang 10 05 2015
Tác giả: Thích Thiện Xuân
691
Bát quan trai Nghiệp P2  - Chùa Bửu Quang 10 05 2015 Bát quan trai Nghiệp P2 - Chùa Bửu Quang 10 05 2015
Tác giả: Thích Thiện Xuân
585
Chủ Đề Hành Trình Về Đất Phật - TT. Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) Chủ Đề Hành Trình Về Đất Phật - TT. Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
725
Trang thứ 2 của 11