Thành viên

Nhớ tôi

Thích Thiện Xuân

Có tất cả 474 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Đường Đường
Tác giả: Thích Thiện Xuân
520
101.Khóa 8 Bài 3 Chương Phổ Nhãn (P2) - TT: Thích Thiện Xuân 101.Khóa 8 Bài 3 Chương Phổ Nhãn (P2) - TT: Thích Thiện Xuân
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
544
100. Khóa 8 Bài 3 Chương Phổ Nhãn (P1) - TT: Thích Thiện Xuân 100. Khóa 8 Bài 3 Chương Phổ Nhãn (P1) - TT: Thích Thiện Xuân
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
223
Pháp Đối Trị Pháp Đối Trị
Tác giả: Thích Thiện Xuân
607
Tự Tại Tự Tại
Tác giả: Thích Thiện Xuân
484
Chuyển Chuyển
Tác giả: Thích Thiện Xuân
351
Giác Ngộ (Kỳ 2) - Ngũ Giới Giác Ngộ (Kỳ 2) - Ngũ Giới
Tác giả: Thích Thiện Xuân
667
Răn Răn
Tác giả: Thích Thiện Xuân
433
Nhân Quả Trong Việc Tu Học Nhân Quả Trong Việc Tu Học
Tác giả: Thích Thiện Xuân
703
Tài Sản Tài Sản
Tác giả: Thích Thiện Xuân
959
Hóa Giải Oan Trái Hóa Giải Oan Trái
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,014
Đường Ngầm Đường Ngầm
Tác giả: Thích Thiện Xuân
516
Khả Năng Khả Năng
Tác giả: Thích Thiện Xuân
748
Dẫn Dẫn
Tác giả: Thích Thiện Xuân
507
Niệm Niệm
Tác giả: Thích Thiện Xuân
582
Hoa Sen Hoa Sen
Tác giả: Thích Thiện Xuân
642
Thông Thông
Tác giả: Thích Thiện Xuân
778
Lửa Lửa
Tác giả: Thích Thiện Xuân
667
Ngón Tay Chỉ Trăng (Kỳ 1) Ngón Tay Chỉ Trăng (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,132
Duyên Duyên
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,242
Giác Ngộ Trở Về Chính Mình Giác Ngộ Trở Về Chính Mình
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,184
Bảy Đóa Hoa Sen Vi Diệu Bảy Đóa Hoa Sen Vi Diệu
Tác giả: Thích Thiện Xuân
622
Trở Về Tìm Lại Chính Mình Trở Về Tìm Lại Chính Mình
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,067
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Phần 24) Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Phần 24)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
704
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Phần 23) Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Phần 23)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
424
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Phần 22) Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Phần 22)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
369
99. Khóa 8 Bài 2 Chương Phổ Hiền - TT. Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên 99. Khóa 8 Bài 2 Chương Phổ Hiền - TT. Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
454
98. Khóa 8 Bài 1 Chương Văn Thù - TT. Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên 98. Khóa 8 Bài 1 Chương Văn Thù - TT. Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
342
97. CĐ Mười Món Ma Về Thức  Ấm - TT. Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) 97. CĐ Mười Món Ma Về Thức Ấm - TT. Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
579
96. CĐ Mười Món Ma Về Hành  Ấm - TT. Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên 96. CĐ Mười Món Ma Về Hành Ấm - TT. Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
381
Tâm Từ Ba La Mật Tâm Từ Ba La Mật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
864
95.CĐ Mười Món Ma Về Tưởng Ấm - TT. Thích Thiện Xuân 95.CĐ Mười Món Ma Về Tưởng Ấm - TT. Thích Thiện Xuân
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
583
94.CĐ Mười Món Ma Về Thọ Ấm - TT. Thích Thiện Xuân 94.CĐ Mười Món Ma Về Thọ Ấm - TT. Thích Thiện Xuân
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
487
Tứ Thập Nhị Chương (Phần 20 Và 21) Tứ Thập Nhị Chương (Phần 20 Và 21)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
584
Ứng hóa thân Quan Âm Ứng hóa thân Quan Âm
Tác giả: Thích Thiện Xuân
943
Mười nền tảng của đức tin Mười nền tảng của đức tin
Tác giả: Thích Thiện Xuân
672
Tuệ (Duy Tuệ Thị Nghiệp) Tuệ (Duy Tuệ Thị Nghiệp)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,946
Tứ Nhiếp Pháp (Giảng Tại Quan Âm Tu Viện) Tứ Nhiếp Pháp (Giảng Tại Quan Âm Tu Viện)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
851
Kết Kết
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,030
Kinh Chuyển Pháp Luân Kinh Chuyển Pháp Luân
Tác giả: Thích Thiện Xuân
848
Năng Lượng Năng Lượng
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,067
93.CĐ Phật Dạy Trì Chú Lăng Nghiêm P4 - TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) 93.CĐ Phật Dạy Trì Chú Lăng Nghiêm P4 - TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
663
92. CĐ Phật Dạy Trì Chú Lăng Nghiêm P3 - TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) 92. CĐ Phật Dạy Trì Chú Lăng Nghiêm P3 - TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
436
91. CĐ Phật Dạy Trì Chú Lăng Nghiêm P2 - TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) 91. CĐ Phật Dạy Trì Chú Lăng Nghiêm P2 - TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
426
90.CĐ Phật Dạy Trì Chú Lăng Nghiêm P1 - TT.Thích Thiện Xuân 90.CĐ Phật Dạy Trì Chú Lăng Nghiêm P1 - TT.Thích Thiện Xuân
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
584
Lấy Trí Tuệ Làm Sự Nghiệp Lấy Trí Tuệ Làm Sự Nghiệp
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,481
Mơ
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,426
Đợi Đợi
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,589
Tứ Thập Nhị Chương (Phần 19) Tứ Thập Nhị Chương (Phần 19)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
854
Tứ Thập Nhị Chương (Phần 18) Tứ Thập Nhị Chương (Phần 18)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
573
Trang thứ 2 của 10