Thành viên

Nhớ tôi

Thích Thiện Xuân

Có tất cả 566 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Kinh Đại Điển Tôn (Phần 2: Nam Truyền) Kinh Đại Điển Tôn (Phần 2: Nam Truyền)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
250
Pháp Số Pháp Số
Tác giả: Thích Thiện Xuân
668
Kinh Thanh Tịnh (Phần 2) Kinh Thanh Tịnh (Phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
214
Suy Tư Suy Tư
Tác giả: Thích Thiện Xuân
883
110. Lớp Học Giáo Lý - Khóa 9 Bài 1 - LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP (Phần 2) - TG: TT. Thích Thiện Xuân 110. Lớp Học Giáo Lý - Khóa 9 Bài 1 - LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP (Phần 2) - TG: TT. Thích Thiện Xuân
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
460
109. Lớp Học Giáo Lý Khóa 9 Bài 1 - LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP (Phần 1) - TG: TT. Thích Thiện Xuân 26/2 109. Lớp Học Giáo Lý Khóa 9 Bài 1 - LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP (Phần 1) - TG: TT. Thích Thiện Xuân 26/2
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
295
108. Lớp Học Giáo Lý Khóa 8 Bài 12 Chương Hiền Thiện Thủ - TT. Thích Thiện Xuân 108. Lớp Học Giáo Lý Khóa 8 Bài 12 Chương Hiền Thiện Thủ - TT. Thích Thiện Xuân
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
198
107.Khóa 8 Bài 11 - Phần Khải Thỉnh Của Bồ Tát Viên Giác - TG: TT. Thích Thiện Xuân 21-1 Bính Thân 107.Khóa 8 Bài 11 - Phần Khải Thỉnh Của Bồ Tát Viên Giác - TG: TT. Thích Thiện Xuân 21-1 Bính Thân
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
337
Định Định
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,465
Bản Năng Bản Lề Bản Lãnh Bản Năng Bản Lề Bản Lãnh
Tác giả: Thích Thiện Xuân
380
Kinh Thanh Tịnh Kinh Thanh Tịnh
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,366
Tri Ân Tri Ân
Tác giả: Thích Thiện Xuân
441
Phúc Phúc
Tác giả: Thích Thiện Xuân
686
Vấn đáp Phật Pháp Vấn đáp Phật Pháp
Tác giả: Thích Thiện Xuân
764
Kinh Pháp Cú Kinh Pháp Cú
Tác giả: Thích Thiện Xuân
672
Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 9) Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 9)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
272
Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 8) Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 8)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
256
Vượt Khổ Vượt Khổ
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,048
Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Kỳ 7) Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Kỳ 7)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
861
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Kỳ 4 Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Kỳ 4
Tác giả: Thích Thiện Xuân
256
Giác Ngộ (Phần 9) Giác Ngộ (Phần 9)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
236
Phật học phổ thông (Khóa 1,bài 4: Quy y tam bảo) Phật học phổ thông (Khóa 1,bài 4: Quy y tam bảo)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
322
Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 6) Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 6)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
212
Duyên Phật Duyên Phật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
424
Kinh Đại Bát NIết Bàn (Phần 5) Kinh Đại Bát NIết Bàn (Phần 5)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
243
Ân Thầy Tổ Ân Thầy Tổ
Tác giả: Thích Thiện Xuân
363
Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 3) Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
235
Kinh Đại Bát Niết Bàn - Phần 2 Kinh Đại Bát Niết Bàn - Phần 2
Tác giả: Thích Thiện Xuân
214
Kinh Đại Bát Niết Bàn - Phần 1 Kinh Đại Bát Niết Bàn - Phần 1
Tác giả: Thích Thiện Xuân
305
Tinh Tấn Niệm Phật Tinh Tấn Niệm Phật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
545
Kỷ Niệm 20 Năm Vào Đạo Kỷ Niệm 20 Năm Vào Đạo
Tác giả: Thích Thiện Xuân
383
Nghiệp Nghiệp
Tác giả: Thích Thiện Xuân
628
Kinh Đại Bổn 3 Kinh Đại Bổn 3
Tác giả: Thích Thiện Xuân
217
Kinh Đại Bổn 2 Kinh Đại Bổn 2
Tác giả: Thích Thiện Xuân
246
Kinh Đại Bổn 1 Kinh Đại Bổn 1
Tác giả: Thích Thiện Xuân
251
Sáu Căn Sáu Căn
Tác giả: Thích Thiện Xuân
902
Vô Vi Vô Vi
Tác giả: Thích Thiện Xuân
511
Tâm Tốt Là Tâm Phật Tâm Tốt Là Tâm Phật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
478
Kinh Kiên Cố Kinh Kiên Cố
Tác giả: Thích Thiện Xuân
829
Kinh Lô Già Kinh Lô Già
Tác giả: Thích Thiện Xuân
413
Giác Ngộ 2: Ngũ Giới Giác Ngộ 2: Ngũ Giới
Tác giả: Thích Thiện Xuân
333
Giác Ngộ 1: Tam Quy Giác Ngộ 1: Tam Quy
Tác giả: Thích Thiện Xuân
296
Mới Mới
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,510
Kinh A Ma Trú Kinh A Ma Trú
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,066
Kinh Sa Môn Quả, bài 6 Kinh Sa Môn Quả, bài 6
Tác giả: Thích Thiện Xuân
363
Kinh Sa Môn Quả, bài 6 Kinh Sa Môn Quả, bài 6
Tác giả: Thích Thiện Xuân
317
Hẹn Hẹn
Tác giả: Thích Thiện Xuân
851
Đạo Phật Đạo Phật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
466
Chuyển Chuyển
Tác giả: Thích Thiện Xuân
509
Phương Tiện (Chùa Quang Minh - USA) Phương Tiện (Chùa Quang Minh - USA)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
729
Trang thứ 2 của 12