Thành viên

Nhớ tôi

Thích Thiện Xuân

Có tất cả 553 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Giác Ngộ (Phần 9) Giác Ngộ (Phần 9)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
162
Phật học phổ thông (Khóa 1,bài 4: Quy y tam bảo) Phật học phổ thông (Khóa 1,bài 4: Quy y tam bảo)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
262
Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 6) Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 6)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
153
Duyên Phật Duyên Phật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
328
Kinh Đại Bát NIết Bàn (Phần 5) Kinh Đại Bát NIết Bàn (Phần 5)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
182
Ân Thầy Tổ Ân Thầy Tổ
Tác giả: Thích Thiện Xuân
284
Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 3) Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
180
Kinh Đại Bát Niết Bàn - Phần 2 Kinh Đại Bát Niết Bàn - Phần 2
Tác giả: Thích Thiện Xuân
150
Kinh Đại Bát Niết Bàn - Phần 1 Kinh Đại Bát Niết Bàn - Phần 1
Tác giả: Thích Thiện Xuân
229
Tinh Tấn Niệm Phật Tinh Tấn Niệm Phật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
454
Kỷ Niệm 20 Năm Vào Đạo Kỷ Niệm 20 Năm Vào Đạo
Tác giả: Thích Thiện Xuân
298
Nghiệp Nghiệp
Tác giả: Thích Thiện Xuân
520
Kinh Đại Bổn 3 Kinh Đại Bổn 3
Tác giả: Thích Thiện Xuân
181
Kinh Đại Bổn 2 Kinh Đại Bổn 2
Tác giả: Thích Thiện Xuân
203
Kinh Đại Bổn 1 Kinh Đại Bổn 1
Tác giả: Thích Thiện Xuân
202
Sáu Căn Sáu Căn
Tác giả: Thích Thiện Xuân
750
Vô Vi Vô Vi
Tác giả: Thích Thiện Xuân
425
Tâm Tốt Là Tâm Phật Tâm Tốt Là Tâm Phật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
398
Kinh Kiên Cố Kinh Kiên Cố
Tác giả: Thích Thiện Xuân
778
Kinh Lô Già Kinh Lô Già
Tác giả: Thích Thiện Xuân
359
Giác Ngộ 2: Ngũ Giới Giác Ngộ 2: Ngũ Giới
Tác giả: Thích Thiện Xuân
268
Giác Ngộ 1: Tam Quy Giác Ngộ 1: Tam Quy
Tác giả: Thích Thiện Xuân
238
Mới Mới
Tác giả: Thích Thiện Xuân
737
Kinh A Ma Trú Kinh A Ma Trú
Tác giả: Thích Thiện Xuân
979
Kinh Sa Môn Quả, bài 6 Kinh Sa Môn Quả, bài 6
Tác giả: Thích Thiện Xuân
315
Kinh Sa Môn Quả, bài 6 Kinh Sa Môn Quả, bài 6
Tác giả: Thích Thiện Xuân
276
Hẹn Hẹn
Tác giả: Thích Thiện Xuân
767
Đạo Phật Đạo Phật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
411
Chuyển Chuyển
Tác giả: Thích Thiện Xuân
434
Phương Tiện (Chùa Quang Minh - USA) Phương Tiện (Chùa Quang Minh - USA)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
638
Nghi Thức Tụng Niệm (Sydney - Úc Châu 2016) Nghi Thức Tụng Niệm (Sydney - Úc Châu 2016)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
412
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần07) Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần07)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
425
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 08) Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 08)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
219
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 09) Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 09)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
196
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 10) Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 10)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
195
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 11) Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 11)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
187
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 1) Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
803
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 2) Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
590
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 3) Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
528
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 4) Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 4)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
372
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 5) Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 5)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
556
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 6) Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 6)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
369
Sáu Căn Thông Minh Sáu Căn Thông Minh
Tác giả: Thích Thiện Xuân
750
Hạnh Nguyện tại chùa Quang Minh, Mỹ Hạnh Nguyện tại chùa Quang Minh, Mỹ
Tác giả: Thích Thiện Xuân
438
Tu viện Linh Thứu trao nhà Từ Thiện ở Cà Mau năm 2016 Tu viện Linh Thứu trao nhà Từ Thiện ở Cà Mau năm 2016
Tác giả: Thích Thiện Xuân
466
Kinh Người Áo Trắng Kinh Người Áo Trắng
Tác giả: Thích Thiện Xuân
753
Tấm Lòng Người Con Phật Tấm Lòng Người Con Phật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
565
Xây Xây
Tác giả: Thích Thiện Xuân
677
Đua Đua
Tác giả: Thích Thiện Xuân
656
Phúc Phúc
Tác giả: Thích Thiện Xuân
642
Trang thứ 2 của 12