Thành viên

Nhớ tôi

Thích Thiện Xuân

Có tất cả 579 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Kinh Phúng Tụng (Tụng phẩm 1) Kinh Phúng Tụng (Tụng phẩm 1)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
184
Kinh Đế Thích Sở Vấn (Phần cuối) (Trường Bộ Kinh) Kinh Đế Thích Sở Vấn (Phần cuối) (Trường Bộ Kinh)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
485
Hạnh nguyện Hạnh nguyện
Tác giả: Thích Thiện Xuân
641
Kinh Sở Thích Vấn (Trường Bộ Kinh) Kinh Sở Thích Vấn (Trường Bộ Kinh)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
225
Tâm Từ Tâm Từ
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,029
Đổi Mới Đổi Mới
Tác giả: Thích Thiện Xuân
499
Nhìn Ra Thế Giới Nhìn Ra Thế Giới
Tác giả: Thích Thiện Xuân
513
Giảng trực tiếp Kinh Tưởng (Trường Bộ Kinh) Giảng trực tiếp Kinh Tưởng (Trường Bộ Kinh)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
286
Kinh Hoan Hỷ (Trường Bộ Kinh) Kinh Hoan Hỷ (Trường Bộ Kinh)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
344
Kinh Người Áo Trắng Kinh Người Áo Trắng
Tác giả: Thích Thiện Xuân
372
Di Lặc Bồ Tát Di Lặc Bồ Tát
Tác giả: Thích Thiện Xuân
883
Kinh Đại Hội (Bắc truyền) Kinh Đại Hội (Bắc truyền)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
202
Kinh Đại Thiện Kiến Vương Kinh Đại Thiện Kiến Vương
Tác giả: Thích Thiện Xuân
231
Kinh Đại Điển Tôn (Phần 2: Nam Truyền) Kinh Đại Điển Tôn (Phần 2: Nam Truyền)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
267
Pháp Số Pháp Số
Tác giả: Thích Thiện Xuân
707
Kinh Thanh Tịnh (Phần 2) Kinh Thanh Tịnh (Phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
232
Suy Tư Suy Tư
Tác giả: Thích Thiện Xuân
920
110. Lớp Học Giáo Lý - Khóa 9 Bài 1 - LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP (Phần 2) - TG: TT. Thích Thiện Xuân 110. Lớp Học Giáo Lý - Khóa 9 Bài 1 - LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP (Phần 2) - TG: TT. Thích Thiện Xuân
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
480
109. Lớp Học Giáo Lý Khóa 9 Bài 1 - LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP (Phần 1) - TG: TT. Thích Thiện Xuân 26/2 109. Lớp Học Giáo Lý Khóa 9 Bài 1 - LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP (Phần 1) - TG: TT. Thích Thiện Xuân 26/2
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
319
108. Lớp Học Giáo Lý Khóa 8 Bài 12 Chương Hiền Thiện Thủ - TT. Thích Thiện Xuân 108. Lớp Học Giáo Lý Khóa 8 Bài 12 Chương Hiền Thiện Thủ - TT. Thích Thiện Xuân
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
213
107.Khóa 8 Bài 11 - Phần Khải Thỉnh Của Bồ Tát Viên Giác - TG: TT. Thích Thiện Xuân 21-1 Bính Thân 107.Khóa 8 Bài 11 - Phần Khải Thỉnh Của Bồ Tát Viên Giác - TG: TT. Thích Thiện Xuân 21-1 Bính Thân
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
357
Định Định
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,498
Bản Năng Bản Lề Bản Lãnh Bản Năng Bản Lề Bản Lãnh
Tác giả: Thích Thiện Xuân
405
Kinh Thanh Tịnh Kinh Thanh Tịnh
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,392
Tri Ân Tri Ân
Tác giả: Thích Thiện Xuân
473
Phúc Phúc
Tác giả: Thích Thiện Xuân
725
Vấn đáp Phật Pháp Vấn đáp Phật Pháp
Tác giả: Thích Thiện Xuân
789
Kinh Pháp Cú Kinh Pháp Cú
Tác giả: Thích Thiện Xuân
706
Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 9) Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 9)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
292
Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 8) Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 8)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
286
Vượt Khổ Vượt Khổ
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,082
Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Kỳ 7) Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Kỳ 7)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
909
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Kỳ 4 Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Kỳ 4
Tác giả: Thích Thiện Xuân
273
Giác Ngộ (Phần 9) Giác Ngộ (Phần 9)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
251
Phật học phổ thông (Khóa 1,bài 4: Quy y tam bảo) Phật học phổ thông (Khóa 1,bài 4: Quy y tam bảo)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
337
Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 6) Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 6)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
232
Duyên Phật Duyên Phật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
454
Kinh Đại Bát NIết Bàn (Phần 5) Kinh Đại Bát NIết Bàn (Phần 5)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
256
Ân Thầy Tổ Ân Thầy Tổ
Tác giả: Thích Thiện Xuân
386
Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 3) Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
244
Kinh Đại Bát Niết Bàn - Phần 2 Kinh Đại Bát Niết Bàn - Phần 2
Tác giả: Thích Thiện Xuân
226
Kinh Đại Bát Niết Bàn - Phần 1 Kinh Đại Bát Niết Bàn - Phần 1
Tác giả: Thích Thiện Xuân
318
Tinh Tấn Niệm Phật Tinh Tấn Niệm Phật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
573
Kỷ Niệm 20 Năm Vào Đạo Kỷ Niệm 20 Năm Vào Đạo
Tác giả: Thích Thiện Xuân
404
Nghiệp Nghiệp
Tác giả: Thích Thiện Xuân
665
Kinh Đại Bổn 3 Kinh Đại Bổn 3
Tác giả: Thích Thiện Xuân
231
Kinh Đại Bổn 2 Kinh Đại Bổn 2
Tác giả: Thích Thiện Xuân
263
Kinh Đại Bổn 1 Kinh Đại Bổn 1
Tác giả: Thích Thiện Xuân
268
Sáu Căn Sáu Căn
Tác giả: Thích Thiện Xuân
938
Vô Vi Vô Vi
Tác giả: Thích Thiện Xuân
542
Trang thứ 2 của 12