Thành viên

Nhớ tôi

Thích Pháp Hòa

Có tất cả 682 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Bài Pháp Đầu Tiên (Kỳ 1) Bài Pháp Đầu Tiên (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,800
12 Hạnh Nguyện Quán Âm 12 Hạnh Nguyện Quán Âm
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,650
Xưng Tán Đức Thế Tôn Xưng Tán Đức Thế Tôn
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,271
Chín Chữ Cao Dày Chín Chữ Cao Dày
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,567
Tu Tâm Dưỡng Tánh Tu Tâm Dưỡng Tánh
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,912
Quán Âm Quán Âm
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,841
Trái Tim Từ Bi Trái Tim Từ Bi
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,633
Tam Tự Quy Tam Tự Quy
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,559
Hương Vân Hương Vân
Tác giả: Thích Pháp Hòa
920
Sống Trọn Vẹn Sống Trọn Vẹn
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,067
Phật Hay Ma Phật Hay Ma
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,134
Cúng Dường Pháp Tối Thắng Cúng Dường Pháp Tối Thắng
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,077
Tịnh Nguyện Tịnh Độ (Kỳ 2) Tịnh Nguyện Tịnh Độ (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
741
Một Niệm Tròn Sáng Một Niệm Tròn Sáng
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,186
Tịnh Nguyện Tịnh Độ (Kỳ 1) Tịnh Nguyện Tịnh Độ (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,036
Sắc Hương Mỹ Vị Sắc Hương Mỹ Vị
Tác giả: Thích Pháp Hòa
944
Đôi Vai Gánh Vác Đôi Vai Gánh Vác
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,112
Độ Sanh Như Ấp Trứng (Kỳ 2) Độ Sanh Như Ấp Trứng (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
518
Duyên Nợ Duyên Nợ
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,657
Độ Sanh Như Ấp Trứng (Kỳ 1) Độ Sanh Như Ấp Trứng (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
827
Sám Hối Tiến Tu (Kỳ 2) Sám Hối Tiến Tu (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
892
Sám Hối Tiến Tu (Kỳ 1) Sám Hối Tiến Tu (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,437
Món Quà Cuối Năm Món Quà Cuối Năm
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,275
Biết Chướng, Vượt Chướng (Vấn Đáp 1 Và 2) Biết Chướng, Vượt Chướng (Vấn Đáp 1 Và 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
3,239
Phương Châm Học Đạo Phương Châm Học Đạo
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,251
Sống Đơn Giản Sống Đơn Giản
Tác giả: Thích Pháp Hòa
6,187
Năm Chướng Của Ngũ Căn Năm Chướng Của Ngũ Căn
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,402
Lễ Của Nghĩa Tình Lễ Của Nghĩa Tình
Tác giả: Thích Pháp Hòa
976
Phản Quan Tự Kỷ (Kỳ 2) Phản Quan Tự Kỷ (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
663
Phản Quan Tự Kỷ (Kỳ 1) Phản Quan Tự Kỷ (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,004
Nhiều Lần Khuyên Nhủ Nhiều Lần Khuyên Nhủ
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,043
Vì Sao Tu Không Tiến (Kỳ 2) Vì Sao Tu Không Tiến (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,053
Sám Khể Thủ (Kỳ 4) Sám Khể Thủ (Kỳ 4)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
753
Sám Khể Thủ (Kỳ 3) Sám Khể Thủ (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
549
Sám Khể Thủ (Kỳ 2) Sám Khể Thủ (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
631
Rùa Và Cá Rùa Và Cá
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,763
Vì Sao Tu Không Tiến (Kỳ 1) Vì Sao Tu Không Tiến (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,966
Ý Nghĩa Lễ Phật (Trọn Bài, 1 Phần) Ý Nghĩa Lễ Phật (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
836
Giữ Hạnh Phúc Gia Đình Giữ Hạnh Phúc Gia Đình
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,563
Ta Bà Diệu Nghĩa Ta Bà Diệu Nghĩa
Tác giả: Thích Pháp Hòa
593
Dưỡng Tâm Không Thoái Chuyển Dưỡng Tâm Không Thoái Chuyển
Tác giả: Thích Pháp Hòa
762
Tám Pháp Biện Tài Tám Pháp Biện Tài
Tác giả: Thích Pháp Hòa
674
Sám Khể Thủ (Kỳ 1) Sám Khể Thủ (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
953
Sen Nở Đài Giác Ngộ Sen Nở Đài Giác Ngộ
Tác giả: Thích Pháp Hòa
771
An Hòa Nhập Chúng An Hòa Nhập Chúng
Tác giả: Thích Pháp Hòa
937
Phát Thệ Nguyện - Tu Phước Trí - Làm Hồi Hướng Phát Thệ Nguyện - Tu Phước Trí - Làm Hồi Hướng
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,136
Ý Nghĩa Hành Hương Ý Nghĩa Hành Hương
Tác giả: Thích Pháp Hòa
950
Kinh Tâm Hoang Vu Kinh Tâm Hoang Vu
Tác giả: Thích Pháp Hòa
529
Lễ Sám Hối Lễ Sám Hối
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,010
Kinh Bách Dụ (Trọn Bài, 15 Phần) Kinh Bách Dụ (Trọn Bài, 15 Phần)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,792
Trang thứ 2 của 14