Thành viên

Nhớ tôi

Thích Pháp Hòa

Có tất cả 686 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Trang Nghiêm Tự Thân (Kỳ 1) Trang Nghiêm Tự Thân (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,524
Hạnh Báo Ân Hạnh Báo Ân
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,798
Bài Pháp Đầu Tiên (Kỳ 2) Bài Pháp Đầu Tiên (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,135
Năm Mới Ta Cũng Mới Năm Mới Ta Cũng Mới
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,992
Bài Pháp Đầu Tiên (Kỳ 1) Bài Pháp Đầu Tiên (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,821
12 Hạnh Nguyện Quán Âm 12 Hạnh Nguyện Quán Âm
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,695
Xưng Tán Đức Thế Tôn Xưng Tán Đức Thế Tôn
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,296
Chín Chữ Cao Dày Chín Chữ Cao Dày
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,579
Tu Tâm Dưỡng Tánh Tu Tâm Dưỡng Tánh
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,968
Quán Âm Quán Âm
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,874
Trái Tim Từ Bi Trái Tim Từ Bi
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,672
Tam Tự Quy Tam Tự Quy
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,589
Hương Vân Hương Vân
Tác giả: Thích Pháp Hòa
931
Sống Trọn Vẹn Sống Trọn Vẹn
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,094
Phật Hay Ma Phật Hay Ma
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,157
Cúng Dường Pháp Tối Thắng Cúng Dường Pháp Tối Thắng
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,092
Tịnh Nguyện Tịnh Độ (Kỳ 2) Tịnh Nguyện Tịnh Độ (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
750
Một Niệm Tròn Sáng Một Niệm Tròn Sáng
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,196
Tịnh Nguyện Tịnh Độ (Kỳ 1) Tịnh Nguyện Tịnh Độ (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,049
Sắc Hương Mỹ Vị Sắc Hương Mỹ Vị
Tác giả: Thích Pháp Hòa
950
Đôi Vai Gánh Vác Đôi Vai Gánh Vác
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,123
Độ Sanh Như Ấp Trứng (Kỳ 2) Độ Sanh Như Ấp Trứng (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
523
Duyên Nợ Duyên Nợ
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,694
Độ Sanh Như Ấp Trứng (Kỳ 1) Độ Sanh Như Ấp Trứng (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
832
Sám Hối Tiến Tu (Kỳ 2) Sám Hối Tiến Tu (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
905
Sám Hối Tiến Tu (Kỳ 1) Sám Hối Tiến Tu (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,460
Món Quà Cuối Năm Món Quà Cuối Năm
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,286
Biết Chướng, Vượt Chướng (Vấn Đáp 1 Và 2) Biết Chướng, Vượt Chướng (Vấn Đáp 1 Và 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
3,299
Phương Châm Học Đạo Phương Châm Học Đạo
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,260
Sống Đơn Giản Sống Đơn Giản
Tác giả: Thích Pháp Hòa
6,354
Năm Chướng Của Ngũ Căn Năm Chướng Của Ngũ Căn
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,422
Lễ Của Nghĩa Tình Lễ Của Nghĩa Tình
Tác giả: Thích Pháp Hòa
984
Phản Quan Tự Kỷ (Kỳ 2) Phản Quan Tự Kỷ (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
669
Phản Quan Tự Kỷ (Kỳ 1) Phản Quan Tự Kỷ (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,017
Nhiều Lần Khuyên Nhủ Nhiều Lần Khuyên Nhủ
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,050
Vì Sao Tu Không Tiến (Kỳ 2) Vì Sao Tu Không Tiến (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,058
Sám Khể Thủ (Kỳ 4) Sám Khể Thủ (Kỳ 4)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
762
Sám Khể Thủ (Kỳ 3) Sám Khể Thủ (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
564
Sám Khể Thủ (Kỳ 2) Sám Khể Thủ (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
638
Rùa Và Cá Rùa Và Cá
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,781
Vì Sao Tu Không Tiến (Kỳ 1) Vì Sao Tu Không Tiến (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,975
Ý Nghĩa Lễ Phật (Trọn Bài, 1 Phần) Ý Nghĩa Lễ Phật (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
849
Giữ Hạnh Phúc Gia Đình Giữ Hạnh Phúc Gia Đình
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,588
Ta Bà Diệu Nghĩa Ta Bà Diệu Nghĩa
Tác giả: Thích Pháp Hòa
601
Dưỡng Tâm Không Thoái Chuyển Dưỡng Tâm Không Thoái Chuyển
Tác giả: Thích Pháp Hòa
777
Tám Pháp Biện Tài Tám Pháp Biện Tài
Tác giả: Thích Pháp Hòa
691
Sám Khể Thủ (Kỳ 1) Sám Khể Thủ (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
970
Sen Nở Đài Giác Ngộ Sen Nở Đài Giác Ngộ
Tác giả: Thích Pháp Hòa
781
An Hòa Nhập Chúng An Hòa Nhập Chúng
Tác giả: Thích Pháp Hòa
946
Phát Thệ Nguyện - Tu Phước Trí - Làm Hồi Hướng Phát Thệ Nguyện - Tu Phước Trí - Làm Hồi Hướng
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,148
Trang thứ 2 của 14