Thành viên

Nhớ tôi

Thích Pháp Hòa

Có tất cả 692 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Những Niềm Vui Những Niềm Vui
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,306
Kinh Ví Dụ Tấm Vải Kinh Ví Dụ Tấm Vải
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,121
Kinh Ngưu Giác Lâm Kinh Ngưu Giác Lâm
Tác giả: Thích Pháp Hòa
825
Lời Khấn Nguyện Lời Khấn Nguyện
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,934
Trang Nghiêm Tự Thân (Kỳ 2) Trang Nghiêm Tự Thân (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,208
Tam Phẩm Đệ Tử Tam Phẩm Đệ Tử
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,171
Trang Nghiêm Tự Thân (Kỳ 1) Trang Nghiêm Tự Thân (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,626
Hạnh Báo Ân Hạnh Báo Ân
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,855
Bài Pháp Đầu Tiên (Kỳ 2) Bài Pháp Đầu Tiên (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,205
Năm Mới Ta Cũng Mới Năm Mới Ta Cũng Mới
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,109
Bài Pháp Đầu Tiên (Kỳ 1) Bài Pháp Đầu Tiên (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,932
12 Hạnh Nguyện Quán Âm 12 Hạnh Nguyện Quán Âm
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,812
Xưng Tán Đức Thế Tôn Xưng Tán Đức Thế Tôn
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,360
Chín Chữ Cao Dày Chín Chữ Cao Dày
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,656
Tu Tâm Dưỡng Tánh Tu Tâm Dưỡng Tánh
Tác giả: Thích Pháp Hòa
3,169
Quán Âm Quán Âm
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,943
Trái Tim Từ Bi Trái Tim Từ Bi
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,813
Tam Tự Quy Tam Tự Quy
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,690
Hương Vân Hương Vân
Tác giả: Thích Pháp Hòa
974
Sống Trọn Vẹn Sống Trọn Vẹn
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,185
Phật Hay Ma Phật Hay Ma
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,227
Cúng Dường Pháp Tối Thắng Cúng Dường Pháp Tối Thắng
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,144
Tịnh Nguyện Tịnh Độ (Kỳ 2) Tịnh Nguyện Tịnh Độ (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
787
Một Niệm Tròn Sáng Một Niệm Tròn Sáng
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,232
Tịnh Nguyện Tịnh Độ (Kỳ 1) Tịnh Nguyện Tịnh Độ (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,091
Sắc Hương Mỹ Vị Sắc Hương Mỹ Vị
Tác giả: Thích Pháp Hòa
993
Đôi Vai Gánh Vác Đôi Vai Gánh Vác
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,165
Độ Sanh Như Ấp Trứng (Kỳ 2) Độ Sanh Như Ấp Trứng (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
550
Duyên Nợ Duyên Nợ
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,872
Độ Sanh Như Ấp Trứng (Kỳ 1) Độ Sanh Như Ấp Trứng (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
879
Sám Hối Tiến Tu (Kỳ 2) Sám Hối Tiến Tu (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
956
Sám Hối Tiến Tu (Kỳ 1) Sám Hối Tiến Tu (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,542
Món Quà Cuối Năm Món Quà Cuối Năm
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,325
Biết Chướng, Vượt Chướng (Vấn Đáp 1 Và 2) Biết Chướng, Vượt Chướng (Vấn Đáp 1 Và 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
3,515
Phương Châm Học Đạo Phương Châm Học Đạo
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,303
Sống Đơn Giản Sống Đơn Giản
Tác giả: Thích Pháp Hòa
7,086
Năm Chướng Của Ngũ Căn Năm Chướng Của Ngũ Căn
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,479
Lễ Của Nghĩa Tình Lễ Của Nghĩa Tình
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,025
Phản Quan Tự Kỷ (Kỳ 2) Phản Quan Tự Kỷ (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
698
Phản Quan Tự Kỷ (Kỳ 1) Phản Quan Tự Kỷ (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,060
Nhiều Lần Khuyên Nhủ Nhiều Lần Khuyên Nhủ
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,085
Vì Sao Tu Không Tiến (Kỳ 2) Vì Sao Tu Không Tiến (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,094
Sám Khể Thủ (Kỳ 4) Sám Khể Thủ (Kỳ 4)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
786
Sám Khể Thủ (Kỳ 3) Sám Khể Thủ (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
594
Sám Khể Thủ (Kỳ 2) Sám Khể Thủ (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
670
Rùa Và Cá Rùa Và Cá
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,843
Vì Sao Tu Không Tiến (Kỳ 1) Vì Sao Tu Không Tiến (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,044
Ý Nghĩa Lễ Phật (Trọn Bài, 1 Phần) Ý Nghĩa Lễ Phật (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
906
Giữ Hạnh Phúc Gia Đình Giữ Hạnh Phúc Gia Đình
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,663
Ta Bà Diệu Nghĩa Ta Bà Diệu Nghĩa
Tác giả: Thích Pháp Hòa
628
Trang thứ 2 của 14