Thành viên

Nhớ tôi

Thích Pháp Hòa

Có tất cả 936 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Tâm Sạch Phật Hiện Tiền Tâm Sạch Phật Hiện Tiền
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,903
Giới Là Người Thầy Suốt Đời Giới Là Người Thầy Suốt Đời
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,353
Sen Phóng Hào Quang Sen Phóng Hào Quang
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,144
Giấc Ngủ An Lành Giấc Ngủ An Lành
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,806
Đất Lành Gieo Hạt Tốt (Kỳ 2) Đất Lành Gieo Hạt Tốt (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,390
Đất Lành Gieo Hạt Tốt (Kỳ 1) Đất Lành Gieo Hạt Tốt (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,918
Tổn Thất Của Đời Người Tổn Thất Của Đời Người
Tác giả: Thích Pháp Hòa
3,758
Ý Nghĩa Lễ Hằng Thuận (Giảng Tại Chùa Huệ Quang) Ý Nghĩa Lễ Hằng Thuận (Giảng Tại Chùa Huệ Quang)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,471
Mười Pháp Qua Bờ Mười Pháp Qua Bờ
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,722
Kinh Đoạn Giảm Kinh Đoạn Giảm
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,601
Tấm Lòng Cho Nhau (Vấn Đáp) Tấm Lòng Cho Nhau (Vấn Đáp)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,722
Hoàn Cảnh Nào Cũng Tu Hoàn Cảnh Nào Cũng Tu
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,060
Kinh Song Tầm Kinh Song Tầm
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,357
Tôi Muốn Hạnh Phúc Tôi Muốn Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,141
Thiện Căn Phước Đức Nhân Duyên Thiện Căn Phước Đức Nhân Duyên
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,790
An Trú Trong Hiện Tại (Vấn Đáp) An Trú Trong Hiện Tại (Vấn Đáp)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,639
Ý Nghĩa Tu Bát Quan Trai Ý Nghĩa Tu Bát Quan Trai
Tác giả: Thích Pháp Hòa
949
Thiện Tri Thức Thiện Tri Thức
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,091
Niệm Chết Niệm Chết
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,398
Biết Lo Xa Biết Lo Xa
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,002
Dâng Hoa Cúng Phật Dâng Hoa Cúng Phật
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,292
Hoàn Cảnh Nào Cũng Tu Hoàn Cảnh Nào Cũng Tu
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,913
Bậc Phước Điền Bậc Phước Điền
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,181
Huân Tu (Vấn Đáp) Huân Tu (Vấn Đáp)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,607
Thính Pháp Văn Kinh Thính Pháp Văn Kinh
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,084
Hạnh Phúc Của Người Phật Tử Hạnh Phúc Của Người Phật Tử
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,532
Lưỡi Kiếm Văn Thù Lưỡi Kiếm Văn Thù
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,441
Huân Tu Huân Tu
Tác giả: Thích Pháp Hòa
891
Chế Ngự Buông Lung Chế Ngự Buông Lung
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,372
Trí Sanh Nạn Giảm Trí Sanh Nạn Giảm
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,864
Người Khó Ước Lượng Người Khó Ước Lượng
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,052
Mưa Thấm Đất Tâm Mưa Thấm Đất Tâm
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,213
Chuyển Tam Nhiễm Thành Tam Đức Chuyển Tam Nhiễm Thành Tam Đức
Tác giả: Thích Pháp Hòa
3,790
Ý Nghĩa Lễ Hằng Thuận Ý Nghĩa Lễ Hằng Thuận
Tác giả: Thích Pháp Hòa
781
Biết Lo Xa Biết Lo Xa
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,282
Quy Y Tam Bảo, Thọ Trì Ngũ Giới, Thọ Trì Thập Thiện Quy Y Tam Bảo, Thọ Trì Ngũ Giới, Thọ Trì Thập Thiện
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,090
Trí Lực Của Như Lai (Phần 2) Trí Lực Của Như Lai (Phần 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
970
Trí Lực Của Như Lai (Phần 1) Trí Lực Của Như Lai (Phần 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,280
Mồi Đèn Tiếp Lửa Mồi Đèn Tiếp Lửa
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,214
Kinh Gò Mối Kinh Gò Mối
Tác giả: Thích Pháp Hòa
881
Tôn Kính Pháp Bảo Tôn Kính Pháp Bảo
Tác giả: Thích Pháp Hòa
991
Những điều cần biết trong cổng chùa Những điều cần biết trong cổng chùa
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,777
Tôn Kính Pháp Bảo Tôn Kính Pháp Bảo
Tác giả: Thích Pháp Hòa
838
Ca khúc: Lòng Mẹ - Trình bày: Thầy Pháp Hoà Ca khúc: Lòng Mẹ - Trình bày: Thầy Pháp Hoà
Tác giả: Thích Pháp Hòa
3,384
Thần Tài Và Thổ Địa Thần Tài Và Thổ Địa
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,908
Sự Kiện Đời Người Sự Kiện Đời Người
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,503
Cúng Dường Trai Tăng Cúng Dường Trai Tăng
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,794
Xuất Gia Tại Gia Xuất Gia Tại Gia
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,010
Đấng Mâu Ni Cao Đẹp (Phần 3) Đấng Mâu Ni Cao Đẹp (Phần 3)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
999
Đấng Mâu Ni Cao Đẹp (Phần 2) Đấng Mâu Ni Cao Đẹp (Phần 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
769
Trang thứ 2 của 19