Thành viên

Nhớ tôi

Thích Pháp Hòa

Có tất cả 916 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Dâng Hoa Cúng Phật Dâng Hoa Cúng Phật
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,211
Hoàn Cảnh Nào Cũng Tu Hoàn Cảnh Nào Cũng Tu
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,842
Bậc Phước Điền Bậc Phước Điền
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,093
Huân Tu (Vấn Đáp) Huân Tu (Vấn Đáp)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,550
Thính Pháp Văn Kinh Thính Pháp Văn Kinh
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,002
Hạnh Phúc Của Người Phật Tử Hạnh Phúc Của Người Phật Tử
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,424
Lưỡi Kiếm Văn Thù Lưỡi Kiếm Văn Thù
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,370
Huân Tu Huân Tu
Tác giả: Thích Pháp Hòa
831
Chế Ngự Buông Lung Chế Ngự Buông Lung
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,281
Trí Sanh Nạn Giảm Trí Sanh Nạn Giảm
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,800
Người Khó Ước Lượng Người Khó Ước Lượng
Tác giả: Thích Pháp Hòa
925
Mưa Thấm Đất Tâm Mưa Thấm Đất Tâm
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,148
Chuyển Tam Nhiễm Thành Tam Đức Chuyển Tam Nhiễm Thành Tam Đức
Tác giả: Thích Pháp Hòa
3,717
Ý Nghĩa Lễ Hằng Thuận Ý Nghĩa Lễ Hằng Thuận
Tác giả: Thích Pháp Hòa
705
Biết Lo Xa Biết Lo Xa
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,221
Quy Y Tam Bảo, Thọ Trì Ngũ Giới, Thọ Trì Thập Thiện Quy Y Tam Bảo, Thọ Trì Ngũ Giới, Thọ Trì Thập Thiện
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,027
Trí Lực Của Như Lai (Phần 2) Trí Lực Của Như Lai (Phần 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
894
Trí Lực Của Như Lai (Phần 1) Trí Lực Của Như Lai (Phần 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,191
Mồi Đèn Tiếp Lửa Mồi Đèn Tiếp Lửa
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,142
Kinh Gò Mối Kinh Gò Mối
Tác giả: Thích Pháp Hòa
823
Tôn Kính Pháp Bảo Tôn Kính Pháp Bảo
Tác giả: Thích Pháp Hòa
911
Những điều cần biết trong cổng chùa Những điều cần biết trong cổng chùa
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,685
Tôn Kính Pháp Bảo Tôn Kính Pháp Bảo
Tác giả: Thích Pháp Hòa
780
Ca khúc: Lòng Mẹ - Trình bày: Thầy Pháp Hoà Ca khúc: Lòng Mẹ - Trình bày: Thầy Pháp Hoà
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,882
Thần Tài Và Thổ Địa Thần Tài Và Thổ Địa
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,792
Sự Kiện Đời Người Sự Kiện Đời Người
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,414
Cúng Dường Trai Tăng Cúng Dường Trai Tăng
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,709
Xuất Gia Tại Gia Xuất Gia Tại Gia
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,917
Đấng Mâu Ni Cao Đẹp (Phần 3) Đấng Mâu Ni Cao Đẹp (Phần 3)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
962
Đấng Mâu Ni Cao Đẹp (Phần 2) Đấng Mâu Ni Cao Đẹp (Phần 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
718
Đấng Mâu Ni Cao Đẹp (Phần 1) Đấng Mâu Ni Cao Đẹp (Phần 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,392
Pháp Môn Không Hai (Phần 2) Pháp Môn Không Hai (Phần 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
825
Pháp Môn Không Hai (Phần 1) Pháp Môn Không Hai (Phần 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,157
Cộng Trú Đồng Tu Cộng Trú Đồng Tu
Tác giả: Thích Pháp Hòa
820
Truyền Tâm Ấn Truyền Tâm Ấn
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,272
Tu Gieo Duyên Tu Gieo Duyên
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,543
Cội Phước Cội Phước
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,077
Phẩm Chất Người Cận Sự (Kỳ 2) Phẩm Chất Người Cận Sự (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
723
Phẩm Chất Người Cận Sự (Kỳ 1) Phẩm Chất Người Cận Sự (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
729
Phật Pháp Vấn Đáp (2013) Phật Pháp Vấn Đáp (2013)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,883
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Lâm Tỳ Ni) Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Lâm Tỳ Ni)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,354
Trả Lời Vấn Đáp Trả Lời Vấn Đáp
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,193
Chiêm Bao Điềm Lành Và Ác Mộng Chiêm Bao Điềm Lành Và Ác Mộng
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,018
Tấm Lòng Từ Bi Tấm Lòng Từ Bi
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,593
Mùa Xuân Di Lặc Mùa Xuân Di Lặc
Tác giả: Thích Pháp Hòa
607
Chí Nguyện Siêu Việt (Kỳ 1) Chí Nguyện Siêu Việt (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
962
Chí Nguyện Siêu Việt (Kỳ 2) Chí Nguyện Siêu Việt (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
655
Tụng Sám Pháp Đại Bi Tụng Sám Pháp Đại Bi
Tác giả: Thích Pháp Hòa
3,462
Khó Khăn Của Người Tu Khó Khăn Của Người Tu
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,023
Bảy Đóa Sen Vàng Nâng Gót Tịnh Bảy Đóa Sen Vàng Nâng Gót Tịnh
Tác giả: Thích Pháp Hòa
759
Trang thứ 2 của 19