Thành viên

Nhớ tôi

Thích Pháp Hòa

Có tất cả 864 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Chí Nguyện Siêu Việt (Kỳ 3) Chí Nguyện Siêu Việt (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
932
Đền Ơn Tín Thí Đền Ơn Tín Thí
Tác giả: Thích Pháp Hòa
944
Sanh Tử Tương Tức Sanh Tử Tương Tức
Tác giả: Thích Pháp Hòa
929
Hạnh Bất Khinh Hạnh Bất Khinh
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,001
Phẩm Chất Người Cận Sự (Pháp Thoại Và Vấn Đáp) Phẩm Chất Người Cận Sự (Pháp Thoại Và Vấn Đáp)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,083
Muốn Tu Phải Học Muốn Tu Phải Học
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,174
Phật Tổ (Pháp Đàm) Phật Tổ (Pháp Đàm)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
973
Tùy Nghiệp Thọ Sanh (Vấn Đáp) Tùy Nghiệp Thọ Sanh (Vấn Đáp)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,710
Biết Chướng Vượt Chướng (Vấn Đáp) (Trọn Bài, 1 Phần) Biết Chướng Vượt Chướng (Vấn Đáp) (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,684
Biết Chướng Vượt Chướng (Pháp Thoại) Biết Chướng Vượt Chướng (Pháp Thoại)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,347
Kể Chuyện Năm Mùi Kể Chuyện Năm Mùi
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,483
Pháp Hạnh Người Niệm Phật (Phần 2) Pháp Hạnh Người Niệm Phật (Phần 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,287
Pháp Hạnh Người Niệm Phật (Phần 1) Pháp Hạnh Người Niệm Phật (Phần 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,672
Cam Lồ Rịn Nhuận, Sen Phóng Hào Quang Cam Lồ Rịn Nhuận, Sen Phóng Hào Quang
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,276
Uyển Chuyển Để Tiến Tu (Vấn Đáp) Uyển Chuyển Để Tiến Tu (Vấn Đáp)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,333
Chuyển Tam Nhiễm Thành Tam Đức Chuyển Tam Nhiễm Thành Tam Đức
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,598
Khái Niệm Xuất Gia Gieo Duyên Khái Niệm Xuất Gia Gieo Duyên
Tác giả: Thích Pháp Hòa
929
Bần Nữ Bố Thí Bần Nữ Bố Thí
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,060
Con Đường Tỏa Sáng Con Đường Tỏa Sáng
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,262
Phẩm Chất Người Cận Sự: Giải đáp thắc mắc Phẩm Chất Người Cận Sự: Giải đáp thắc mắc
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,338
Có Phật Pháp Sẽ Có Biện Pháp Có Phật Pháp Sẽ Có Biện Pháp
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,446
Phẩm Chất Người Cận Sự Phẩm Chất Người Cận Sự
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,022
Đừng Để Bếp Nguội Lạnh Đừng Để Bếp Nguội Lạnh
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,617
Kinh Phật Dạy Kinh Phật Dạy
Tác giả: Thích Pháp Hòa
955
Quy Y Vô Thượng (Kỳ 4) Quy Y Vô Thượng (Kỳ 4)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
712
Quy Y Vô Thượng (Kỳ 3) Quy Y Vô Thượng (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
698
Quy Y Vô Thượng (Kỳ 2) Quy Y Vô Thượng (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
742
Nghi Thức Đấp Y và Nhận Bát - Hướng dẫn cho Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên Nghi Thức Đấp Y và Nhận Bát - Hướng dẫn cho Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên
Tác giả: Thích Pháp Hòa
676
Quy Y Vô Thượng (Kỳ 1) Quy Y Vô Thượng (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,210
Bảy Bước Tiến Tu Bảy Bước Tiến Tu
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,580
Đưa Cũ Đón Mới Đưa Cũ Đón Mới
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,447
Ổn Định Đời Sống Ổn Định Đời Sống
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,390
Tâm An Vạn Sự An Tâm An Vạn Sự An
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,550
Chướng Ngại của Người Tu Chướng Ngại của Người Tu
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,592
Một Ngày Hai Thiện Nghiệp Một Ngày Hai Thiện Nghiệp
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,483
Chùa Đất Phật Vàng Chùa Đất Phật Vàng
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,339
Đức Tướng Như Lai Đức Tướng Như Lai
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,154
Kinh Hết Phiền Não Kinh Hết Phiền Não
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,530
Tụng Sám Hối Sáu Căn Tụng Sám Hối Sáu Căn
Tác giả: Thích Pháp Hòa
5,785
Tụng 48 Lời Nguyện Của Đức Phật A Di Đà Tụng 48 Lời Nguyện Của Đức Phật A Di Đà
Tác giả: Thích Pháp Hòa
5,111
Hạnh Nguyện Người Tại Gia Hạnh Nguyện Người Tại Gia
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,666
Điều Khó Được Điều Khó Được
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,426
Giới Thiệu Kinh Lăng Nghiêm Giới Thiệu Kinh Lăng Nghiêm
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,085
Biết Dụng Phước Biết Dụng Phước
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,424
Khổ Hạnh Ni Khổ Hạnh Ni
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,165
Trì Tụng Chú Đại Bi (Tiếng Việt) Trì Tụng Chú Đại Bi (Tiếng Việt)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
5,807
Tụng Kinh Phổ Môn Tụng Kinh Phổ Môn
Tác giả: Thích Pháp Hòa
3,117
Tụng Kinh A Di Đà Tụng Kinh A Di Đà
Tác giả: Thích Pháp Hòa
3,270
Tràng Hoa Đại Nguyện (Trọn Bài, 5 Phần) Tràng Hoa Đại Nguyện (Trọn Bài, 5 Phần)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,690
Người Phụ Nữ Thành Công Người Phụ Nữ Thành Công
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,091
Trang thứ 2 của 18