Thành viên

Nhớ tôi

Thích Pháp Hòa

Có tất cả 650 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Sám Khể Thủ (Kỳ 4) Sám Khể Thủ (Kỳ 4)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
628
Sám Khể Thủ (Kỳ 3) Sám Khể Thủ (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
442
Sám Khể Thủ (Kỳ 2) Sám Khể Thủ (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
480
Rùa Và Cá Rùa Và Cá
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,531
Vì Sao Tu Không Tiến (Kỳ 1) Vì Sao Tu Không Tiến (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,622
Ý Nghĩa Lễ Phật (Trọn Bài, 1 Phần) Ý Nghĩa Lễ Phật (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
670
Giữ Hạnh Phúc Gia Đình Giữ Hạnh Phúc Gia Đình
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,187
Ta Bà Diệu Nghĩa Ta Bà Diệu Nghĩa
Tác giả: Thích Pháp Hòa
453
Dưỡng Tâm Không Thoái Chuyển Dưỡng Tâm Không Thoái Chuyển
Tác giả: Thích Pháp Hòa
617
Tám Pháp Biện Tài Tám Pháp Biện Tài
Tác giả: Thích Pháp Hòa
517
Sám Khể Thủ (Kỳ 1) Sám Khể Thủ (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
708
Sen Nở Đài Giác Ngộ Sen Nở Đài Giác Ngộ
Tác giả: Thích Pháp Hòa
587
An Hòa Nhập Chúng An Hòa Nhập Chúng
Tác giả: Thích Pháp Hòa
762
Phát Thệ Nguyện - Tu Phước Trí - Làm Hồi Hướng Phát Thệ Nguyện - Tu Phước Trí - Làm Hồi Hướng
Tác giả: Thích Pháp Hòa
905
Ý Nghĩa Hành Hương Ý Nghĩa Hành Hương
Tác giả: Thích Pháp Hòa
778
Kinh Tâm Hoang Vu Kinh Tâm Hoang Vu
Tác giả: Thích Pháp Hòa
419
Lễ Sám Hối Lễ Sám Hối
Tác giả: Thích Pháp Hòa
742
Kinh Bách Dụ (Trọn Bài, 15 Phần) Kinh Bách Dụ (Trọn Bài, 15 Phần)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,164
Nước Từ Rửa Sạch Oan Khiên (Kỳ 34) Nước Từ Rửa Sạch Oan Khiên (Kỳ 34)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
484
Nước Từ Rửa Sạch Oan Khiên (Kỳ 33) Nước Từ Rửa Sạch Oan Khiên (Kỳ 33)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
351
Nước Từ Rửa Sạch Oan Khiên (Kỳ 32) Nước Từ Rửa Sạch Oan Khiên (Kỳ 32)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
429
Hộ Quốc An Dân (Giảng Tháng 10, 2013) (Kỳ 3) Hộ Quốc An Dân (Giảng Tháng 10, 2013) (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
330
Hộ Quốc An Dân (Giảng Tháng 10, 2013) (Kỳ 2) Hộ Quốc An Dân (Giảng Tháng 10, 2013) (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
240
Hộ Quốc An Dân (Giảng Tháng 10, 2013) (Kỳ 1) Hộ Quốc An Dân (Giảng Tháng 10, 2013) (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
354
Lễ Bái Thanh Tịnh (Kỳ 2) Lễ Bái Thanh Tịnh (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
438
Lễ Bái Thanh Tịnh (Kỳ 1) Lễ Bái Thanh Tịnh (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
693
Rửa Tâm Rửa Tâm
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,781
Vạn Phước Vạn Phước
Tác giả: Thích Pháp Hòa
773
Tâm Quang Tâm Quang
Tác giả: Thích Pháp Hòa
573
Nước Từ Rửa Sạch Oan Khiên (Kỳ 31) Nước Từ Rửa Sạch Oan Khiên (Kỳ 31)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
458
Nước Từ Rửa Sạch Oan Khiên (Kỳ 30) Nước Từ Rửa Sạch Oan Khiên (Kỳ 30)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
399
Live Simple Live Simple
Tác giả: Thích Pháp Hòa
288
Nước Từ Rửa Sạch Oan Khiên (Kỳ 29) Nước Từ Rửa Sạch Oan Khiên (Kỳ 29)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
411
Nước Từ Rửa Sạch Oan Khiên (Kỳ 28) Nước Từ Rửa Sạch Oan Khiên (Kỳ 28)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
429
Nước Từ Rửa Sạch Oan Khiên (Kỳ 27) Nước Từ Rửa Sạch Oan Khiên (Kỳ 27)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
444
Quy Tắc Vàng Quy Tắc Vàng
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,325
Ăn Mặc Ăn Mặc
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,806
Đạo Tràng Lý Tưởng Đạo Tràng Lý Tưởng
Tác giả: Thích Pháp Hòa
642
Tâm Cung Kính Tâm Cung Kính
Tác giả: Thích Pháp Hòa
887
Bần Nữ Bố Thí Bần Nữ Bố Thí
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,065
Nước Từ Rửa Sạch Oan Khiên (Kỳ 26) Nước Từ Rửa Sạch Oan Khiên (Kỳ 26)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
503
Tám Phương Châm Cho Người Học Đạo Tám Phương Châm Cho Người Học Đạo
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,845
Phật Pháp Vấn Đáp (Tại Tu Viện Huyền Quang, 2013) (Kỳ 2) Phật Pháp Vấn Đáp (Tại Tu Viện Huyền Quang, 2013) (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,219
Gương Hiếu Hạnh Gương Hiếu Hạnh
Tác giả: Thích Pháp Hòa
777
Hộ Quốc An Dân (Kỳ 2) Hộ Quốc An Dân (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
415
Hộ Quốc An Dân (Kỳ 1) Hộ Quốc An Dân (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
436
Phật Pháp Vấn Đáp (Tại Tu Viện Huyền Quang, 2013) (Kỳ 1) Phật Pháp Vấn Đáp (Tại Tu Viện Huyền Quang, 2013) (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,160
Rỗng Tâm Rỗng Tâm
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,333
Nhặt Từng Chiếc Lá Nhặt Từng Chiếc Lá
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,674
Cleansing Our Mind Cleansing Our Mind
Tác giả: Thích Pháp Hòa
420
Trang thứ 2 của 13