Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nhật Từ

Có tất cả 1575 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Hoa sen chánh pháp Hoa sen chánh pháp
Tác giả: Thích Nhật Từ
267
Hài hòa thân tâm sống đời hạnh phúc Hài hòa thân tâm sống đời hạnh phúc
Tác giả: Thích Nhật Từ
332
Giữ lửa hạnh phúc gia đình Giữ lửa hạnh phúc gia đình
Tác giả: Thích Nhật Từ
328
Giải phóng khổ đau Giải phóng khổ đau
Tác giả: Thích Nhật Từ
588
Đạo đức và văn hóa của cái miệng Đạo đức và văn hóa của cái miệng
Tác giả: Thích Nhật Từ
630
Cốt lõi của đạo Phật Cốt lõi của đạo Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
483
Con ngoan trò giỏi: Trách nhiệm của cha mẹ và con cái Con ngoan trò giỏi: Trách nhiệm của cha mẹ và con cái
Tác giả: Thích Nhật Từ
276
Chữ tâm và y đức Chữ tâm và y đức
Tác giả: Thích Nhật Từ
260
Chết và tái sinh trong đạo Phật Chết và tái sinh trong đạo Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
460
Hôn nhân đồng tính: Bình đẳng trước tình yêu Hôn nhân đồng tính: Bình đẳng trước tình yêu
Tác giả: Thích Nhật Từ
206
Vấn đáp: Các cấp giới phẩm, Long cung và ngài Long Thọ, niềm tin trong đạo Phật, lạm dụng danh xưng Vấn đáp: Các cấp giới phẩm, Long cung và ngài Long Thọ, niềm tin trong đạo Phật, lạm dụng danh xưng
Tác giả: Thích Nhật Từ
697
Vấn đáp: Tự tử và tái sinh, Vô Tận Ý và Vô Úy Bồ Tát, hiến xác - nội tạng, đào tạo Tăng tài, thức Al Vấn đáp: Tự tử và tái sinh, Vô Tận Ý và Vô Úy Bồ Tát, hiến xác - nội tạng, đào tạo Tăng tài, thức Al
Tác giả: Thích Nhật Từ
600
Vấn đáp: Bát Chánh Đạo và giải thoát, học Phật học và thế học, năm việc Đại Thiên, an cư, các loại n Vấn đáp: Bát Chánh Đạo và giải thoát, học Phật học và thế học, năm việc Đại Thiên, an cư, các loại n
Tác giả: Thích Nhật Từ
596
Phụng sự Tam Bảo Phụng sự Tam Bảo
Tác giả: Thích Nhật Từ
564
Phàm làm việc gì nên nghĩ đến kết quả Phàm làm việc gì nên nghĩ đến kết quả
Tác giả: Thích Nhật Từ
772
Không thấy không nghe và không nói Không thấy không nghe và không nói
Tác giả: Thích Nhật Từ
823
Đừng bỏ mồi bắt bóng Đừng bỏ mồi bắt bóng
Tác giả: Thích Nhật Từ
438
Vượt qua nỗi đau mất mát người thân Vượt qua nỗi đau mất mát người thân
Tác giả: Thích Nhật Từ
431
Sự thật về ngoại cảm và cõi âm Sự thật về ngoại cảm và cõi âm
Tác giả: Thích Nhật Từ
2,354
Tự tại trước thị phi Tự tại trước thị phi
Tác giả: Thích Nhật Từ
971
Sau khi chết con người tái sanh về đâu Sau khi chết con người tái sanh về đâu
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,290
Sự nghiệp trong tầm tay Sự nghiệp trong tầm tay
Tác giả: Thích Nhật Từ
638
Đất, nước, lửa, gió, mặt trời và mặt trăng Đất, nước, lửa, gió, mặt trời và mặt trăng
Tác giả: Thích Nhật Từ
523
Các ngộ nhận về phước báu Các ngộ nhận về phước báu
Tác giả: Thích Nhật Từ
799
Tha lực và tự lực Tha lực và tự lực
Tác giả: Thích Nhật Từ
993
Nói không với thị phi Nói không với thị phi
Tác giả: Thích Nhật Từ
865
Báo hiếu từ những việc nhỏ nhặt Báo hiếu từ những việc nhỏ nhặt
Tác giả: Thích Nhật Từ
805
9 điều không nên làm đối với cha mẹ 9 điều không nên làm đối với cha mẹ
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,043
Dẫn nhập Triết học Phật giáo (2014) 06: Bản chất của đạo đức học Phật giáo Dẫn nhập Triết học Phật giáo (2014) 06: Bản chất của đạo đức học Phật giáo
Tác giả: Thích Nhật Từ
356
Dẫn nhập Triết học Phật giáo (2014) 04: Ba giai đoạn triết học Ấn giáo Dẫn nhập Triết học Phật giáo (2014) 04: Ba giai đoạn triết học Ấn giáo
Tác giả: Thích Nhật Từ
263
Vấn đáp: Khóa học Phật pháp cho người tại gia, các thuận duyên để xuất gia, người xuất gia tại phươn Vấn đáp: Khóa học Phật pháp cho người tại gia, các thuận duyên để xuất gia, người xuất gia tại phươn
Tác giả: Thích Nhật Từ
539
Vấn đáp: Hôn nhân khác tôn giáo, tụng kinh hằng ngày, bảo vệ Phật pháp, niệm Phật, Đức Phật và phát Vấn đáp: Hôn nhân khác tôn giáo, tụng kinh hằng ngày, bảo vệ Phật pháp, niệm Phật, Đức Phật và phát
Tác giả: Thích Nhật Từ
466
Vấn đáp: Giới sát sinh đối với thực vật, ăn chay trong đời sống hằng ngày, 6 thời khóa niệm, chuông Vấn đáp: Giới sát sinh đối với thực vật, ăn chay trong đời sống hằng ngày, 6 thời khóa niệm, chuông
Tác giả: Thích Nhật Từ
486
Cuộc đời là vô thường Cuộc đời là vô thường
Tác giả: Thích Nhật Từ
861
Cởi trói tâm khỏi khổ đau Cởi trói tâm khỏi khổ đau
Tác giả: Thích Nhật Từ
640
Vấn đáp: Tái sinh và ngoại cảm, Phật tại tâm, văn hóa ứng xử trong đạo Phật, mơ thấy người thân đã m Vấn đáp: Tái sinh và ngoại cảm, Phật tại tâm, văn hóa ứng xử trong đạo Phật, mơ thấy người thân đã m
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,041
Vượt qua cơn phiền giận Vượt qua cơn phiền giận
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,117
Vấn đáp: Phật Thích Ca và Phật Bà, gõ mõ khi tụng kinh, pháp môn niệm Phật, tự lực và tha lực Vấn đáp: Phật Thích Ca và Phật Bà, gõ mõ khi tụng kinh, pháp môn niệm Phật, tự lực và tha lực
Tác giả: Thích Nhật Từ
620
Vấn đáp: Pháp môn niệm Phật, lễ hằng thuận, hòa đồng tôn giáo, đạo Phật và ý thức hệ chính trị Vấn đáp: Pháp môn niệm Phật, lễ hằng thuận, hòa đồng tôn giáo, đạo Phật và ý thức hệ chính trị
Tác giả: Thích Nhật Từ
663
Vấn đáp: Giá trị của vô thường, chuyển hóa cơn giận, chồng cờ bạc, đời sống vợ chồng Vấn đáp: Giá trị của vô thường, chuyển hóa cơn giận, chồng cờ bạc, đời sống vợ chồng
Tác giả: Thích Nhật Từ
417
Vấn đáp: Nhân quả là có thật, Phật A Di Đà có thật hay không, nghề chăn nuôi đánh bắt, vong linh tha Vấn đáp: Nhân quả là có thật, Phật A Di Đà có thật hay không, nghề chăn nuôi đánh bắt, vong linh tha
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,064
Tư duy tích cực để hạnh phúc hơn Tư duy tích cực để hạnh phúc hơn
Tác giả: Thích Nhật Từ
487
Công đức niệm Phật Công đức niệm Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,512
Cuộc đời Đức Phật Thích Ca Cuộc đời Đức Phật Thích Ca
Tác giả: Thích Nhật Từ
814
Năm dục lạc Năm dục lạc
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,316
Vấn đáp: Chỉ đọc 1 kinh, tu thập cẩm, tái sinh theo nghiệp, Nam tông, Bắc tông và Khất sĩ Vấn đáp: Chỉ đọc 1 kinh, tu thập cẩm, tái sinh theo nghiệp, Nam tông, Bắc tông và Khất sĩ
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,517
Làm chủ tâm lý mùa thi Làm chủ tâm lý mùa thi
Tác giả: Thích Nhật Từ
566
Giải phóng căng thẳng để sống hạnh phúc Giải phóng căng thẳng để sống hạnh phúc
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,182
Khởi Tín Luận 02: Quy kính Tam Bảo Khởi Tín Luận 02: Quy kính Tam Bảo
Tác giả: Thích Nhật Từ
413
Dẫn nhập Triết học Phật giáo (2014) 02: Tổng quan về Nguyên thủy và Đại thừa Dẫn nhập Triết học Phật giáo (2014) 02: Tổng quan về Nguyên thủy và Đại thừa
Tác giả: Thích Nhật Từ
467
Trang thứ 2 của 32