Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nhật Từ

Có tất cả 3056 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Vấn đáp: Làm thế nào để niệm Phật đạt được nhất tâm bất loạn ? Vấn đáp: Làm thế nào để niệm Phật đạt được nhất tâm bất loạn ?
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,224
Vấn đáp: Nghe kinh và thuyết pháp trong đời sống hằng ngày như thế nào? Vấn đáp: Nghe kinh và thuyết pháp trong đời sống hằng ngày như thế nào?
Tác giả: Thích Nhật Từ
130
Vấn đáp: Vũ trụ luận Phật giáo Vấn đáp: Vũ trụ luận Phật giáo
Tác giả: Thích Nhật Từ
689
Vấn đáp: Lý giải hình tượng người nữ trong Kinh Dược Sư, Bình đẳng giới Vấn đáp: Lý giải hình tượng người nữ trong Kinh Dược Sư, Bình đẳng giới
Tác giả: Thích Nhật Từ
316
Vấn đáp: Khái niệm Chân Thiện Mỹ trong Phật giáo Vấn đáp: Khái niệm Chân Thiện Mỹ trong Phật giáo
Tác giả: Thích Nhật Từ
924
Vấn đáp: Tính thiện trong bản chất con người Vấn đáp: Tính thiện trong bản chất con người
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,054
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa giới Bồ tát tại gia và xuất gia Vấn đáp: Sự khác nhau giữa giới Bồ tát tại gia và xuất gia
Tác giả: Thích Nhật Từ
604
Vấn đáp: Phải làm gì khi căng thẳng trong công việc Vấn đáp: Phải làm gì khi căng thẳng trong công việc
Tác giả: Thích Nhật Từ
217
Những điều người già nên biết Những điều người già nên biết
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,389
Vấn đáp: Giải thích về thế giới Tây phương cực lạc Vấn đáp: Giải thích về thế giới Tây phương cực lạc
Tác giả: Thích Nhật Từ
649
Vấn đáp: Hiện tượng Phật và Bồ tát nhập vào con người là có thật hay không ? | Thích Nhật Từ Vấn đáp: Hiện tượng Phật và Bồ tát nhập vào con người là có thật hay không ? | Thích Nhật Từ
Tác giả: Thích Nhật Từ
639
Vấn đáp: Hỗ trợ người thân lúc lâm chung Vấn đáp: Hỗ trợ người thân lúc lâm chung
Tác giả: Thích Nhật Từ
272
Vấn đáp: Các ấn thế của Đức Phật Vấn đáp: Các ấn thế của Đức Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
217
Vấn đáp: Niệm Phật A Di Đà Vấn đáp: Niệm Phật A Di Đà
Tác giả: Thích Nhật Từ
657
Vấn đáp: Niệm danh hiệu Phật như thế nào ? Vấn đáp: Niệm danh hiệu Phật như thế nào ?
Tác giả: Thích Nhật Từ
696
Vấn đáp: Ý nghĩa Chuyển Pháp Luân Vấn đáp: Ý nghĩa Chuyển Pháp Luân
Tác giả: Thích Nhật Từ
577
Vấn đáp: Phật Hoàng Trần Nhân Tông Vấn đáp: Phật Hoàng Trần Nhân Tông
Tác giả: Thích Nhật Từ
212
Vấn đáp: Cốt lõi của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Vấn đáp: Cốt lõi của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
Tác giả: Thích Nhật Từ
236
Vấn đáp: Phân biệt Ngụy Kinh và Chân Kinh Vấn đáp: Phân biệt Ngụy Kinh và Chân Kinh
Tác giả: Thích Nhật Từ
174
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa cách thờ phượng của 3 miền Vấn đáp: Sự khác nhau giữa cách thờ phượng của 3 miền
Tác giả: Thích Nhật Từ
165
Vấn đáp: Hình thức an táng Vấn đáp: Hình thức an táng
Tác giả: Thích Nhật Từ
548
Vấn đáp: Các danh xưng trong Phật giáo Vấn đáp: Các danh xưng trong Phật giáo
Tác giả: Thích Nhật Từ
689
Tháo mở gút mắc Tháo mở gút mắc
Tác giả: Thích Nhật Từ
699
Vấn đáp: Hướng dẫn độ người thân theo Phật Pháp Vấn đáp: Hướng dẫn độ người thân theo Phật Pháp
Tác giả: Thích Nhật Từ
590
Vấn đáp: Có nên hiến mô tạng sau khi chết Vấn đáp: Có nên hiến mô tạng sau khi chết
Tác giả: Thích Nhật Từ
169
Vấn đáp: Nhân duyên và quả Vấn đáp: Nhân duyên và quả
Tác giả: Thích Nhật Từ
770
Gia đình, xã hội và tâm linh Gia đình, xã hội và tâm linh
Tác giả: Thích Nhật Từ
86
Nhiên đăng cầu phúc Nhiên đăng cầu phúc
Tác giả: Thích Nhật Từ
91
Từ yêu mến đạo Phật đến trở thành Phật tử Từ yêu mến đạo Phật đến trở thành Phật tử
Tác giả: Thích Nhật Từ
676
Phật tích Kushinagar Phật tích Kushinagar
Tác giả: Thích Nhật Từ
414
Vấn đáp: Chân lý Tứ Thánh Đế Vấn đáp: Chân lý Tứ Thánh Đế
Tác giả: Thích Nhật Từ
795
Vấn đáp: Khái niệm Tham trong Phật giáo, Xem ngày lành tháng tốt Vấn đáp: Khái niệm Tham trong Phật giáo, Xem ngày lành tháng tốt
Tác giả: Thích Nhật Từ
102
Vấn đáp: Pháp khí Phật cụ Vấn đáp: Pháp khí Phật cụ
Tác giả: Thích Nhật Từ
114
Vấn đáp: Cấu trúc sinh học giới tính, Ý nghĩa của dụng cụ khi thỉnh rước hòa thượng ( bê,tích,lọng) Vấn đáp: Cấu trúc sinh học giới tính, Ý nghĩa của dụng cụ khi thỉnh rước hòa thượng ( bê,tích,lọng)
Tác giả: Thích Nhật Từ
86
Vấn đáp: Tình thương của cha Vấn đáp: Tình thương của cha
Tác giả: Thích Nhật Từ
73
Vấn đáp: Tình yêu tuổi cập kê ( tuổi mới lớn ) Vấn đáp: Tình yêu tuổi cập kê ( tuổi mới lớn )
Tác giả: Thích Nhật Từ
63
Hạnh phúc khi gặp đạo Phật Hạnh phúc khi gặp đạo Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
513
Vấn đáp: Giấc mơ và những dự tri ( tiên tri ) Vấn đáp: Giấc mơ và những dự tri ( tiên tri )
Tác giả: Thích Nhật Từ
304
Vấn đáp: Lịch sử đức Phật Vấn đáp: Lịch sử đức Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
880
Vấn đáp: Hiến tạng - Hiến xác Vấn đáp: Hiến tạng - Hiến xác
Tác giả: Thích Nhật Từ
789
Vấn đáp: Tu thiền tịnh Vấn đáp: Tu thiền tịnh
Tác giả: Thích Nhật Từ
278
Vấn đáp: Phật tích tại Ấn Độ Vấn đáp: Phật tích tại Ấn Độ
Tác giả: Thích Nhật Từ
191
Vấn đáp: Tính tương đối giữa tội và phước trong đạo Phật và luật pháp Vấn đáp: Tính tương đối giữa tội và phước trong đạo Phật và luật pháp
Tác giả: Thích Nhật Từ
660
Mê tín - Chánh tín Mê tín - Chánh tín
Tác giả: Thích Nhật Từ
675
Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng
Tác giả: Thích Nhật Từ
465
Vấn đáp: Lạy Phật như thế nào ? Vấn đáp: Lạy Phật như thế nào ?
Tác giả: Thích Nhật Từ
208
Vấn đáp: Thờ Phật theo không gian nội thất trong nhà Vấn đáp: Thờ Phật theo không gian nội thất trong nhà
Tác giả: Thích Nhật Từ
133
Vấn đáp: Sự khác nhau trong văn bản học về kinh điển Vấn đáp: Sự khác nhau trong văn bản học về kinh điển
Tác giả: Thích Nhật Từ
87
Đừng khổ đau vì chuyện thị phi Đừng khổ đau vì chuyện thị phi
Tác giả: Thích Nhật Từ
700
Vấn đáp: Bài học biết ơn và đền ơn của Bồ Tát Quan Thế Âm Vấn đáp: Bài học biết ơn và đền ơn của Bồ Tát Quan Thế Âm
Tác giả: Thích Nhật Từ
113
Trang thứ 2 của 62