Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nhật Từ

Có tất cả 1750 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Vấn đáp: Khái niệm Bất niệm và Tự niệm Vấn đáp: Khái niệm Bất niệm và Tự niệm
Tác giả: Thích Nhật Từ
144
Vấn đáp: Hiểu cho đúng về văn hóa cúng tổ tiên theo Phật giáo Vấn đáp: Hiểu cho đúng về văn hóa cúng tổ tiên theo Phật giáo
Tác giả: Thích Nhật Từ
193
Vấn đáp: Hướng dẫn thực tập buông xã Vấn đáp: Hướng dẫn thực tập buông xã
Tác giả: Thích Nhật Từ
212
Phương pháp tu học tịnh độ tông của đạo Phật gốc Phương pháp tu học tịnh độ tông của đạo Phật gốc
Tác giả: Thích Nhật Từ
348
Khái niệm linh hồn tái sinh, tái sinh Khái niệm linh hồn tái sinh, tái sinh
Tác giả: Thích Nhật Từ
293
Khái niệm Chấp có, Chấp không Khái niệm Chấp có, Chấp không
Tác giả: Thích Nhật Từ
189
Hướng dẫn cách cúng cho hương linh theo Phật giáo Hướng dẫn cách cúng cho hương linh theo Phật giáo
Tác giả: Thích Nhật Từ
256
Vấn đáp: Khái niệm ý nghĩa hộ niệm-trợ niệm,hiến xác-hiến tạng,chuyển duy tâm thức Vấn đáp: Khái niệm ý nghĩa hộ niệm-trợ niệm,hiến xác-hiến tạng,chuyển duy tâm thức
Tác giả: Thích Nhật Từ
217
Vấn đáp: Công đức cúng dường phù hợp với chánh pháp Vấn đáp: Công đức cúng dường phù hợp với chánh pháp
Tác giả: Thích Nhật Từ
248
Vấn đáp: Nhân quả tái sinh, bệnh tưởng tượng Vấn đáp: Nhân quả tái sinh, bệnh tưởng tượng
Tác giả: Thích Nhật Từ
240
Vấn đáp: Hướng dẫn thực tập ăn cơm chánh niệm Vấn đáp: Hướng dẫn thực tập ăn cơm chánh niệm
Tác giả: Thích Nhật Từ
148
Vấn đáp: Hiểu cho đúng về hương linh Vấn đáp: Hiểu cho đúng về hương linh
Tác giả: Thích Nhật Từ
103
Vấn đáp: Hướng dẫn vượt qua nỗi sợ ma Vấn đáp: Hướng dẫn vượt qua nỗi sợ ma
Tác giả: Thích Nhật Từ
488
Vấn đáp: Giải thoát của người Phật tử, cầu siêu cho tổ tiên Vấn đáp: Giải thoát của người Phật tử, cầu siêu cho tổ tiên
Tác giả: Thích Nhật Từ
141
Vấn đáp: Khái niệm thần giao cách cảm Vấn đáp: Khái niệm thần giao cách cảm
Tác giả: Thích Nhật Từ
141
Vấn đáp: Khái niệm quy luật tái sinh Vấn đáp: Khái niệm quy luật tái sinh
Tác giả: Thích Nhật Từ
138
Vấn đáp: Khái niệm và ý nghĩa của tha lực và tự lực Vấn đáp: Khái niệm và ý nghĩa của tha lực và tự lực
Tác giả: Thích Nhật Từ
93
Vấn đáp: Sự tái sinh của vị lạt ma Vấn đáp: Sự tái sinh của vị lạt ma
Tác giả: Thích Nhật Từ
103
Vấn đáp: Văn hóa cúng sao giải hạn Vấn đáp: Văn hóa cúng sao giải hạn
Tác giả: Thích Nhật Từ
121
Nghề nhà hàng ăn mặn Nghề nhà hàng ăn mặn
Tác giả: Thích Nhật Từ
550
Chức năng ý nghĩa của tụng thần chú Chức năng ý nghĩa của tụng thần chú
Tác giả: Thích Nhật Từ
536
Tính cân bằng trong tái sinh Tính cân bằng trong tái sinh
Tác giả: Thích Nhật Từ
237
Khái niệm Mật tông và Thiên Thai tông Khái niệm Mật tông và Thiên Thai tông
Tác giả: Thích Nhật Từ
199
Khái niệm Thân-Trung-Ấm Khái niệm Thân-Trung-Ấm
Tác giả: Thích Nhật Từ
211
Địa ngục có thật hay không? Địa ngục có thật hay không?
Tác giả: Thích Nhật Từ
315
Có nên cúng dỗ hằng năm Có nên cúng dỗ hằng năm
Tác giả: Thích Nhật Từ
355
Hướng dẫn ứng xử để hài hòa như nước trong cuộc sống Hướng dẫn ứng xử để hài hòa như nước trong cuộc sống
Tác giả: Thích Nhật Từ
147
Phương pháp phân biệt đúng chánh pháp Phương pháp phân biệt đúng chánh pháp
Tác giả: Thích Nhật Từ
168
Hiểu cho đúng về giá trị tụng thần chú theo tinh thần đạo Phật Hiểu cho đúng về giá trị tụng thần chú theo tinh thần đạo Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
173
Phước báu sức khỏe và tuổi thọ Phước báu sức khỏe và tuổi thọ
Tác giả: Thích Nhật Từ
160
Ý nghĩa các thần tướng đức Phật, niệm Bồ Tát Quan Thế Âm Ý nghĩa các thần tướng đức Phật, niệm Bồ Tát Quan Thế Âm
Tác giả: Thích Nhật Từ
201
Đầu thai theo nhân quả Đầu thai theo nhân quả
Tác giả: Thích Nhật Từ
195
Chết đi về đâu? Chết đi về đâu?
Tác giả: Thích Nhật Từ
290
Nguồn gốc của con người theo kinh điển Phật giáo Nguồn gốc của con người theo kinh điển Phật giáo
Tác giả: Thích Nhật Từ
198
Những ngộ nhận về nổi khổ niềm đau Những ngộ nhận về nổi khổ niềm đau
Tác giả: Thích Nhật Từ
131
Phong tục văn hóa bán khoán con cho chùa Phong tục văn hóa bán khoán con cho chùa
Tác giả: Thích Nhật Từ
106
Hiểu cho đúng về tái sanh và cảnh giới tái sanh, nội dung giấc mơ Hiểu cho đúng về tái sanh và cảnh giới tái sanh, nội dung giấc mơ
Tác giả: Thích Nhật Từ
149
Hướng dẫn bố trí không gian thờ Phật Hướng dẫn bố trí không gian thờ Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
114
Hướng dẫn lựa chọn tôn giáo, thờ Phật Hướng dẫn lựa chọn tôn giáo, thờ Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
77
Vấn đáp: Khái niệm Phật hóa gia đình Vấn đáp: Khái niệm Phật hóa gia đình
Tác giả: Thích Nhật Từ
56
Vấn đáp: Niệm Phật một cách cực đoan Vấn đáp: Niệm Phật một cách cực đoan
Tác giả: Thích Nhật Từ
137
Vấn đáp: Khái niệm và ý nghĩa niệm Phật vãng sanh Vấn đáp: Khái niệm và ý nghĩa niệm Phật vãng sanh
Tác giả: Thích Nhật Từ
97
Tịnh độ nhân gian Tịnh độ nhân gian
Tác giả: Thích Nhật Từ
194
Hành xứ và thân cận xứ Hành xứ và thân cận xứ
Tác giả: Thích Nhật Từ
105
Từ bi nguyện Từ bi nguyện
Tác giả: Thích Nhật Từ
207
Giải phóng khổ đau - 10/04/2015 Giải phóng khổ đau - 10/04/2015
Tác giả: Thích Nhật Từ
435
Hạnh phúc - 05/2004 Hạnh phúc - 05/2004
Tác giả: Thích Nhật Từ
211
Loại hình thói quen - 05/2004 Loại hình thói quen - 05/2004
Tác giả: Thích Nhật Từ
133
Tuổi thọ thói quen - 05/2004 Tuổi thọ thói quen - 05/2004
Tác giả: Thích Nhật Từ
118
Thành kiến thói quen - 05/2014 Thành kiến thói quen - 05/2014
Tác giả: Thích Nhật Từ
132
Trang thứ 2 của 35