Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nhật Từ

Có tất cả 2836 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Vấn đáp: Thế nào là tâm linh ? Vấn đáp: Thế nào là tâm linh ?
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,003
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa Tâm trong Bắc tông và Nam tông Vấn đáp: Sự khác nhau giữa Tâm trong Bắc tông và Nam tông
Tác giả: Thích Nhật Từ
244
Vấn đáp: Có nên sử dụng biện pháp trợ tử Vấn đáp: Có nên sử dụng biện pháp trợ tử
Tác giả: Thích Nhật Từ
191
Vấn đáp: Tình huống tài sản không chân chính được cúng dường Vấn đáp: Tình huống tài sản không chân chính được cúng dường
Tác giả: Thích Nhật Từ
184
Vấn đáp: Nghiệp lực có đi theo người đã tạo nghiệp sát hay không? Vấn đáp: Nghiệp lực có đi theo người đã tạo nghiệp sát hay không?
Tác giả: Thích Nhật Từ
213
Vân đáp: Tại sao đức Phật không giới thiệu những cõi Phật khác trong kinh Pháp Hoa Vân đáp: Tại sao đức Phật không giới thiệu những cõi Phật khác trong kinh Pháp Hoa
Tác giả: Thích Nhật Từ
178
Vấn đáp: Giải thích “Dầu cho tạo tội hơn núi cả.Chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng” Vấn đáp: Giải thích “Dầu cho tạo tội hơn núi cả.Chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng”
Tác giả: Thích Nhật Từ
195
Sách nói: Để Gió Cuốn Đi (trọn quyển) Sách nói: Để Gió Cuốn Đi (trọn quyển)
Tác giả: Thích Nhật Từ
788
Sách nói: Chìa khóa hạnh phúc gia đình (trọn quyển) Sách nói: Chìa khóa hạnh phúc gia đình (trọn quyển)
Tác giả: Thích Nhật Từ
732
Vấn đáp: Những pháp môn của Phật giáo Vấn đáp: Những pháp môn của Phật giáo
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,137
Vấn đáp: Giới luật Phật giáo Vấn đáp: Giới luật Phật giáo
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,039
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa Nam tông và Bắc tông Vấn đáp: Sự khác nhau giữa Nam tông và Bắc tông
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,266
Vấn đáp: Duyên nghiệp và Kết quả Vấn đáp: Duyên nghiệp và Kết quả
Tác giả: Thích Nhật Từ
241
Vấn đáp: Thế nào là Kinh phát triển và Kinh điển nguyên thủy Vấn đáp: Thế nào là Kinh phát triển và Kinh điển nguyên thủy
Tác giả: Thích Nhật Từ
122
Vấn đáp: Quan niệm thoát sanh tử luân hồi trong Phật giáo Vấn đáp: Quan niệm thoát sanh tử luân hồi trong Phật giáo
Tác giả: Thích Nhật Từ
144
Vấn đáp: Vai trò của Phật giáo trong giáo dục mần non Vấn đáp: Vai trò của Phật giáo trong giáo dục mần non
Tác giả: Thích Nhật Từ
81
Vấn đáp: Làm thế nào giữ giới 5 điều đạo đức Vấn đáp: Làm thế nào giữ giới 5 điều đạo đức
Tác giả: Thích Nhật Từ
109
Vấn đáp: Làm thế nào cho người chết được siêu thoát Vấn đáp: Làm thế nào cho người chết được siêu thoát
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,475
Vấn đáp: Quan niệm sống Biết đủ là đủ-Biết thiếu là thiếu Vấn đáp: Quan niệm sống Biết đủ là đủ-Biết thiếu là thiếu
Tác giả: Thích Nhật Từ
236
Vấn đáp: Ứng xử khi bị vu khống Vấn đáp: Ứng xử khi bị vu khống
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,285
Vấn đáp: Tôn giáo và chính trị, Nghiệp vu khống Vấn đáp: Tôn giáo và chính trị, Nghiệp vu khống
Tác giả: Thích Nhật Từ
197
Vấn đáp: Sự khác nhau học thuyết tái sanh đạo Phật và tôn giáo khác Vấn đáp: Sự khác nhau học thuyết tái sanh đạo Phật và tôn giáo khác
Tác giả: Thích Nhật Từ
188
Vấn đáp: Ứng xử với người bạn đạo tu khác pháp môn Vấn đáp: Ứng xử với người bạn đạo tu khác pháp môn
Tác giả: Thích Nhật Từ
110
Vấn đáp: Pháp môn và phương pháp tu tập của TT.Thích Nhật Từ Vấn đáp: Pháp môn và phương pháp tu tập của TT.Thích Nhật Từ
Tác giả: Thích Nhật Từ
134
Vấn đáp: Phân biệt ước muốn và lòng tham, An trú tâm Vấn đáp: Phân biệt ước muốn và lòng tham, An trú tâm
Tác giả: Thích Nhật Từ
312
Vấn đáp: Phương pháp gớp ý xây dựng Vấn đáp: Phương pháp gớp ý xây dựng
Tác giả: Thích Nhật Từ
188
Vấn đáp: Sự khác nhau của sự tùy hỷ công đức và sự a dua Vấn đáp: Sự khác nhau của sự tùy hỷ công đức và sự a dua
Tác giả: Thích Nhật Từ
182
Vấn đáp: Làm cách nào nhận biết người chân tu Vấn đáp: Làm cách nào nhận biết người chân tu
Tác giả: Thích Nhật Từ
219
Vấn đáp: Gieo duyên tốt xấu trong cuộc sống Vấn đáp: Gieo duyên tốt xấu trong cuộc sống
Tác giả: Thích Nhật Từ
146
Vấn đáp: Khái niệm Duyên trong đạo Phật Vấn đáp: Khái niệm Duyên trong đạo Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
131
Vấn đáp: Pháp môn nào là số một Vấn đáp: Pháp môn nào là số một
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,500
Vấn đáp: Xá lợi Phật và các vị Bồ tát, Cận tử nghiệp Vấn đáp: Xá lợi Phật và các vị Bồ tát, Cận tử nghiệp
Tác giả: Thích Nhật Từ
82
Vấn đáp: Sau khi chết con người đi về đâu? Vấn đáp: Sau khi chết con người đi về đâu?
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,514
Sách nói: Sống Vui Sống Khỏe (trọn quyển) Sách nói: Sống Vui Sống Khỏe (trọn quyển)
Tác giả: Thích Nhật Từ
491
Vấn đáp: Có pháp môn cao hoặc thấp hay không Vấn đáp: Có pháp môn cao hoặc thấp hay không
Tác giả: Thích Nhật Từ
186
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa pháp môn Đại thừa và Tiểu thừa Vấn đáp: Sự khác nhau giữa pháp môn Đại thừa và Tiểu thừa
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,655
Vấn đáp: Có nên tin vào phong thủy địa lý khi chôn cất người thân đã mất Vấn đáp: Có nên tin vào phong thủy địa lý khi chôn cất người thân đã mất
Tác giả: Thích Nhật Từ
179
Vấn đáp: Tâm làm công quả, Đỗ nghiệp Vấn đáp: Tâm làm công quả, Đỗ nghiệp
Tác giả: Thích Nhật Từ
175
Vấn đáp: Tâm cúng dường Vấn đáp: Tâm cúng dường
Tác giả: Thích Nhật Từ
144
Vấn đáp: Điều kiện gì khiến nhiều người đến với đạo Thiên Chúa giáo Vấn đáp: Điều kiện gì khiến nhiều người đến với đạo Thiên Chúa giáo
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,754
Vấn đáp: Thế nào là việc thiện ác? Yếu tố hành động thiện ác Vấn đáp: Thế nào là việc thiện ác? Yếu tố hành động thiện ác
Tác giả: Thích Nhật Từ
99
Vấn đáp: Giải quyết gốc rể của vấn nạn trong đời sống | Thích Nhật Từ Vấn đáp: Giải quyết gốc rể của vấn nạn trong đời sống | Thích Nhật Từ
Tác giả: Thích Nhật Từ
2,002
Vấn đáp: Những hiểu lầm về Đức Phật Thích Ca lịch sử Vấn đáp: Những hiểu lầm về Đức Phật Thích Ca lịch sử
Tác giả: Thích Nhật Từ
209
Vấn đáp: Triết lý họa và phúc của Nho giáo Vấn đáp: Triết lý họa và phúc của Nho giáo
Tác giả: Thích Nhật Từ
146
Vấn đáp: Năng lực ngoại cảm Vấn đáp: Năng lực ngoại cảm
Tác giả: Thích Nhật Từ
163
Vấn đáp: Có nên mời giảng sư về nhà thuyết pháp Vấn đáp: Có nên mời giảng sư về nhà thuyết pháp
Tác giả: Thích Nhật Từ
142
Vấn đáp: Hướng dẫn thiền quán nhận biết thức thứ 7 và 8 Vấn đáp: Hướng dẫn thiền quán nhận biết thức thứ 7 và 8
Tác giả: Thích Nhật Từ
133
Vấn đáp: Mê tín dị đoan khi đi xuất gia Vấn đáp: Mê tín dị đoan khi đi xuất gia
Tác giả: Thích Nhật Từ
121
Vấn đáp: Văn hóa phúng điếu trong tang lễ Vấn đáp: Văn hóa phúng điếu trong tang lễ
Tác giả: Thích Nhật Từ
118
Vấn đáp: Giới trẻ trong đạo Phật Vấn đáp: Giới trẻ trong đạo Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
152
Trang thứ 2 của 57