Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nhật Từ

Có tất cả 1453 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Vấn đáp: Tu tập theo Tịnh Độ thế nào cho đúng Vấn đáp: Tu tập theo Tịnh Độ thế nào cho đúng
Tác giả: Thích Nhật Từ
133
Vấn đáp: Cảnh giới địa ngục Vấn đáp: Cảnh giới địa ngục
Tác giả: Thích Nhật Từ
98
Vấn đáp: Tướng lưỡi rộng dài Vấn đáp: Tướng lưỡi rộng dài
Tác giả: Thích Nhật Từ
87
Vấn đáp: Cách hộ niệm và tống táng Vấn đáp: Cách hộ niệm và tống táng
Tác giả: Thích Nhật Từ
69
Vấn đáp: Cúng rượu thịt, tục đốt vàng mã Vấn đáp: Cúng rượu thịt, tục đốt vàng mã
Tác giả: Thích Nhật Từ
108
Vấn đáp: Quan điểm của Phật giáo về ngoại cảm Vấn đáp: Quan điểm của Phật giáo về ngoại cảm
Tác giả: Thích Nhật Từ
86
Vấn đáp: Các dòng Phật giáo mới du nhập vào Việt Nam Vấn đáp: Các dòng Phật giáo mới du nhập vào Việt Nam
Tác giả: Thích Nhật Từ
92
Dẫn nhập Triết học PG (2014) 02: Tổng quan về Nguyên thủy và Đại thừa Dẫn nhập Triết học PG (2014) 02: Tổng quan về Nguyên thủy và Đại thừa
Tác giả: Thích Nhật Từ
176
Vấn đáp: Niệm Phật nghĩa là gì ? Vấn đáp: Niệm Phật nghĩa là gì ?
Tác giả: Thích Nhật Từ
265
Vấn đáp: Đạo Phật duy tâm hay duy vật Vấn đáp: Đạo Phật duy tâm hay duy vật
Tác giả: Thích Nhật Từ
176
Vấn đáp: Cách thờ Phật thế nào cho đúng ? Vấn đáp: Cách thờ Phật thế nào cho đúng ?
Tác giả: Thích Nhật Từ
243
Vấn đáp: Hồi hướng - hộ niệm cho người đã mất Vấn đáp: Hồi hướng - hộ niệm cho người đã mất
Tác giả: Thích Nhật Từ
155
Vấn đáp: Văn hóa đám tang và thoại tướng vãng sanh Vấn đáp: Văn hóa đám tang và thoại tướng vãng sanh
Tác giả: Thích Nhật Từ
201
Vấn đáp: Ngoại cảm và việc tìm mộ Vấn đáp: Ngoại cảm và việc tìm mộ
Tác giả: Thích Nhật Từ
162
Vấn đáp: Mơ thấy người thân đã mất Vấn đáp: Mơ thấy người thân đã mất
Tác giả: Thích Nhật Từ
182
Vấn đáp: Mơ thấy người cha đã mất trở về Vấn đáp: Mơ thấy người cha đã mất trở về
Tác giả: Thích Nhật Từ
136
Vấn đáp: Thoát khỏi những giấc mơ Vấn đáp: Thoát khỏi những giấc mơ
Tác giả: Thích Nhật Từ
61
Vấn đáp: Mơ nhiều lần cùng một nội dung Vấn đáp: Mơ nhiều lần cùng một nội dung
Tác giả: Thích Nhật Từ
78
Vấn đáp: Vượt qua bệnh mất ngủ Vấn đáp: Vượt qua bệnh mất ngủ
Tác giả: Thích Nhật Từ
122
Vấn đáp: Thấy hiện tượng lạ sau khi thức giấc Vấn đáp: Thấy hiện tượng lạ sau khi thức giấc
Tác giả: Thích Nhật Từ
84
Vấn đáp: Ý nghĩa trì tụng chú Đạ Bi Vấn đáp: Ý nghĩa trì tụng chú Đạ Bi
Tác giả: Thích Nhật Từ
203
Vấn đáp: Ngộ nhận về Tùy Duyên Bất Biến Vấn đáp: Ngộ nhận về Tùy Duyên Bất Biến
Tác giả: Thích Nhật Từ
119
Vấn đáp: Niềm tin vào Đại Thừa Vấn đáp: Niềm tin vào Đại Thừa
Tác giả: Thích Nhật Từ
67
Vấn đáp: Thu hút Phật tử đi chùa , cầu siêu theo kinh Địa Tạng Vấn đáp: Thu hút Phật tử đi chùa , cầu siêu theo kinh Địa Tạng
Tác giả: Thích Nhật Từ
108
Vấn đáp: Kinh nghiệm đi du học cho Tăng Ni Vấn đáp: Kinh nghiệm đi du học cho Tăng Ni
Tác giả: Thích Nhật Từ
49
Vấn đáp: Giới sát sanh đối với Phật tử tại gia Vấn đáp: Giới sát sanh đối với Phật tử tại gia
Tác giả: Thích Nhật Từ
152
Vấn đáp: Tăng Ni hiện nay nên du học ở nước nào Vấn đáp: Tăng Ni hiện nay nên du học ở nước nào
Tác giả: Thích Nhật Từ
73
Vấn đáp: Học Kinh gì, Niêm hoa vi tiếu, tu học, viết kinh Đại thừa, phá thai Vấn đáp: Học Kinh gì, Niêm hoa vi tiếu, tu học, viết kinh Đại thừa, phá thai
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,947
Vấn đáp: Niệm Phật thành Phật, ban hộ niệm, cúng thất, tầng trời Vấn đáp: Niệm Phật thành Phật, ban hộ niệm, cúng thất, tầng trời
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,613
Đạo làm con Đạo làm con
Tác giả: Thích Nhật Từ
901
Đạo Phật cứu đời Đạo Phật cứu đời
Tác giả: Thích Nhật Từ
807
Đi chùa, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh và tu trì Đi chùa, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh và tu trì
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,182
Kinh Trường bộ 08 - Kinh Ca-diếp Sư tử hống – Khổ hạnh và Phật hạnh Kinh Trường bộ 08 - Kinh Ca-diếp Sư tử hống – Khổ hạnh và Phật hạnh
Tác giả: Thích Nhật Từ
455
Kinh Trường bộ 14 – Kinh Đại bổn – Thân thế và đạo nghiệp của bảy đức Phật Kinh Trường bộ 14 – Kinh Đại bổn – Thân thế và đạo nghiệp của bảy đức Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
411
Kinh Trường bộ 18 - Kinh Xa-ni-sa – Cảnh giới tái sinh sau khi chết Kinh Trường bộ 18 - Kinh Xa-ni-sa – Cảnh giới tái sinh sau khi chết
Tác giả: Thích Nhật Từ
735
Những điều người kinh doanh nên biết Những điều người kinh doanh nên biết
Tác giả: Thích Nhật Từ
875
Thực phẩm của Phật tử tại gia Thực phẩm của Phật tử tại gia
Tác giả: Thích Nhật Từ
757
Vấn đáp: Ma và địa ngục, linh hồn có không ? Vấn đáp: Ma và địa ngục, linh hồn có không ?
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,246
Vấn đáp: Tam pháp ấn, vô ngã, quy y và đối thoại tôn giáo Vấn đáp: Tam pháp ấn, vô ngã, quy y và đối thoại tôn giáo
Tác giả: Thích Nhật Từ
558
Vấn đáp: Thần thông, vô sư trí, sở tri chướng, Ni đoàn và xây Chùa to Vấn đáp: Thần thông, vô sư trí, sở tri chướng, Ni đoàn và xây Chùa to
Tác giả: Thích Nhật Từ
527
Vấn đáp: Chư Thiên trong đạo Phật, sau khi chết Vấn đáp: Chư Thiên trong đạo Phật, sau khi chết
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,451
Phật Pháp nhiệm màu Phật Pháp nhiệm màu
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,007
Giữ gìn sức khỏe để sống hạnh phúc Giữ gìn sức khỏe để sống hạnh phúc
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,022
Cõi âm Cõi âm
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,015
Chất lượng cuộc sống Chất lượng cuộc sống
Tác giả: Thích Nhật Từ
646
Bảy điều suy niệm Bảy điều suy niệm
Tác giả: Thích Nhật Từ
531
Vượt qua bệnh chấp ngã Vượt qua bệnh chấp ngã
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,278
Vấn đáp: Công đức cúng dường, hương linh siêu thoát Vấn đáp: Công đức cúng dường, hương linh siêu thoát
Tác giả: Thích Nhật Từ
979
Kinh nghiệm hoằng pháp của Đức Phật (29/06/2014) Kinh nghiệm hoằng pháp của Đức Phật (29/06/2014)
Tác giả: Thích Nhật Từ
477
Kinh Trường bộ 13: Kinh Tam minh – Thiên đường không có thật Kinh Trường bộ 13: Kinh Tam minh – Thiên đường không có thật
Tác giả: Thích Nhật Từ
534
Trang thứ 2 của 30