Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nhật Từ

Có tất cả 1471 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Vấn đáp: Có nên chạy trốn khỏi hiện tại khổ đau, chán nản Vấn đáp: Có nên chạy trốn khỏi hiện tại khổ đau, chán nản
Tác giả: Thích Nhật Từ
171
Vấn đáp: Thọ trì Bát Quan Trai giới, mục đích niệm Phật Vấn đáp: Thọ trì Bát Quan Trai giới, mục đích niệm Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
236
Vấn đáp: Ngộ nhận về Quan Âm Thị Kính Vấn đáp: Ngộ nhận về Quan Âm Thị Kính
Tác giả: Thích Nhật Từ
259
Vấn đáp: Chuyển hóa cảm xúc Vấn đáp: Chuyển hóa cảm xúc
Tác giả: Thích Nhật Từ
215
Vấn đáp: Thú nuôi và lòng từ bi Vấn đáp: Thú nuôi và lòng từ bi
Tác giả: Thích Nhật Từ
195
Vấn đáp: Tiêu chí vãng sanh Vấn đáp: Tiêu chí vãng sanh
Tác giả: Thích Nhật Từ
342
Vấn đáp: Điều kiện vãng sanh Vấn đáp: Điều kiện vãng sanh
Tác giả: Thích Nhật Từ
223
Vấn đáp: Phát nguyện và phát Bồ Đề tâm Vấn đáp: Phát nguyện và phát Bồ Đề tâm
Tác giả: Thích Nhật Từ
154
Vấn đáp: Vượt qua mặc cảm giới tính Vấn đáp: Vượt qua mặc cảm giới tính
Tác giả: Thích Nhật Từ
132
Vấn đáp: Nghe kinh thời hiện đại Vấn đáp: Nghe kinh thời hiện đại
Tác giả: Thích Nhật Từ
240
Vấn đáp: Giải nghĩa chữ Không Vấn đáp: Giải nghĩa chữ Không
Tác giả: Thích Nhật Từ
219
Vấn đáp: Thuyết luân hồi trong đạo Phật Vấn đáp: Thuyết luân hồi trong đạo Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
295
Vấn đáp: Cầu siêu có cần tụng kinh Địa Tạng Vấn đáp: Cầu siêu có cần tụng kinh Địa Tạng
Tác giả: Thích Nhật Từ
212
Vấn đáp: Giáo dục con cái hư hỏng Vấn đáp: Giáo dục con cái hư hỏng
Tác giả: Thích Nhật Từ
195
Vấn đáp: Mục đích học Triết học Phật giáo, Hoằng pháp qua đám tang Vấn đáp: Mục đích học Triết học Phật giáo, Hoằng pháp qua đám tang
Tác giả: Thích Nhật Từ
132
Vấn đáp: Mâu thuẩn khái niệm A La Hán, phiến quân IS Vấn đáp: Mâu thuẩn khái niệm A La Hán, phiến quân IS
Tác giả: Thích Nhật Từ
158
Vấn đáp: Nghi thức Đại Bi Thập Chú, giáo dục khích lệ, trị ma nhập Vấn đáp: Nghi thức Đại Bi Thập Chú, giáo dục khích lệ, trị ma nhập
Tác giả: Thích Nhật Từ
175
Vấn đáp: Phật giáo và đa thần giáo Vấn đáp: Phật giáo và đa thần giáo
Tác giả: Thích Nhật Từ
139
Vấn đáp: Tu tập theo Tịnh Độ thế nào cho đúng Vấn đáp: Tu tập theo Tịnh Độ thế nào cho đúng
Tác giả: Thích Nhật Từ
177
Vấn đáp: Cảnh giới địa ngục Vấn đáp: Cảnh giới địa ngục
Tác giả: Thích Nhật Từ
174
Vấn đáp: Tướng lưỡi rộng dài Vấn đáp: Tướng lưỡi rộng dài
Tác giả: Thích Nhật Từ
123
Vấn đáp: Cách hộ niệm và tống táng Vấn đáp: Cách hộ niệm và tống táng
Tác giả: Thích Nhật Từ
117
Vấn đáp: Cúng rượu thịt, tục đốt vàng mã Vấn đáp: Cúng rượu thịt, tục đốt vàng mã
Tác giả: Thích Nhật Từ
142
Vấn đáp: Quan điểm của Phật giáo về ngoại cảm Vấn đáp: Quan điểm của Phật giáo về ngoại cảm
Tác giả: Thích Nhật Từ
139
Vấn đáp: Các dòng Phật giáo mới du nhập vào Việt Nam Vấn đáp: Các dòng Phật giáo mới du nhập vào Việt Nam
Tác giả: Thích Nhật Từ
137
Dẫn nhập Triết học PG (2014) 02: Tổng quan về Nguyên thủy và Đại thừa Dẫn nhập Triết học PG (2014) 02: Tổng quan về Nguyên thủy và Đại thừa
Tác giả: Thích Nhật Từ
208
Vấn đáp: Niệm Phật nghĩa là gì ? Vấn đáp: Niệm Phật nghĩa là gì ?
Tác giả: Thích Nhật Từ
313
Vấn đáp: Đạo Phật duy tâm hay duy vật Vấn đáp: Đạo Phật duy tâm hay duy vật
Tác giả: Thích Nhật Từ
222
Vấn đáp: Cách thờ Phật thế nào cho đúng ? Vấn đáp: Cách thờ Phật thế nào cho đúng ?
Tác giả: Thích Nhật Từ
306
Vấn đáp: Hồi hướng - hộ niệm cho người đã mất Vấn đáp: Hồi hướng - hộ niệm cho người đã mất
Tác giả: Thích Nhật Từ
212
Vấn đáp: Văn hóa đám tang và thoại tướng vãng sanh Vấn đáp: Văn hóa đám tang và thoại tướng vãng sanh
Tác giả: Thích Nhật Từ
255
Vấn đáp: Ngoại cảm và việc tìm mộ Vấn đáp: Ngoại cảm và việc tìm mộ
Tác giả: Thích Nhật Từ
199
Vấn đáp: Mơ thấy người thân đã mất Vấn đáp: Mơ thấy người thân đã mất
Tác giả: Thích Nhật Từ
236
Vấn đáp: Mơ thấy người cha đã mất trở về Vấn đáp: Mơ thấy người cha đã mất trở về
Tác giả: Thích Nhật Từ
184
Vấn đáp: Thoát khỏi những giấc mơ Vấn đáp: Thoát khỏi những giấc mơ
Tác giả: Thích Nhật Từ
92
Vấn đáp: Mơ nhiều lần cùng một nội dung Vấn đáp: Mơ nhiều lần cùng một nội dung
Tác giả: Thích Nhật Từ
107
Vấn đáp: Vượt qua bệnh mất ngủ Vấn đáp: Vượt qua bệnh mất ngủ
Tác giả: Thích Nhật Từ
167
Vấn đáp: Thấy hiện tượng lạ sau khi thức giấc Vấn đáp: Thấy hiện tượng lạ sau khi thức giấc
Tác giả: Thích Nhật Từ
136
Vấn đáp: Ý nghĩa trì tụng chú Đạ Bi Vấn đáp: Ý nghĩa trì tụng chú Đạ Bi
Tác giả: Thích Nhật Từ
300
Vấn đáp: Ngộ nhận về Tùy Duyên Bất Biến Vấn đáp: Ngộ nhận về Tùy Duyên Bất Biến
Tác giả: Thích Nhật Từ
163
Vấn đáp: Niềm tin vào Đại Thừa Vấn đáp: Niềm tin vào Đại Thừa
Tác giả: Thích Nhật Từ
109
Vấn đáp: Thu hút Phật tử đi chùa , cầu siêu theo kinh Địa Tạng Vấn đáp: Thu hút Phật tử đi chùa , cầu siêu theo kinh Địa Tạng
Tác giả: Thích Nhật Từ
153
Vấn đáp: Kinh nghiệm đi du học cho Tăng Ni Vấn đáp: Kinh nghiệm đi du học cho Tăng Ni
Tác giả: Thích Nhật Từ
86
Vấn đáp: Giới sát sanh đối với Phật tử tại gia Vấn đáp: Giới sát sanh đối với Phật tử tại gia
Tác giả: Thích Nhật Từ
230
Vấn đáp: Tăng Ni hiện nay nên du học ở nước nào Vấn đáp: Tăng Ni hiện nay nên du học ở nước nào
Tác giả: Thích Nhật Từ
111
Vấn đáp: Học Kinh gì, Niêm hoa vi tiếu, tu học, viết kinh Đại thừa, phá thai Vấn đáp: Học Kinh gì, Niêm hoa vi tiếu, tu học, viết kinh Đại thừa, phá thai
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,995
Vấn đáp: Niệm Phật thành Phật, ban hộ niệm, cúng thất, tầng trời Vấn đáp: Niệm Phật thành Phật, ban hộ niệm, cúng thất, tầng trời
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,692
Đạo làm con Đạo làm con
Tác giả: Thích Nhật Từ
945
Đạo Phật cứu đời Đạo Phật cứu đời
Tác giả: Thích Nhật Từ
867
Đi chùa, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh và tu trì Đi chùa, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh và tu trì
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,243
Trang thứ 2 của 30