Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nhật Từ

Có tất cả 1483 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Vấn đáp: Các cấp độ của hạnh phúc Vấn đáp: Các cấp độ của hạnh phúc
Tác giả: Thích Nhật Từ
367
Vấn đáp: Báo hiếu cha mẹ đã quá vãng Vấn đáp: Báo hiếu cha mẹ đã quá vãng
Tác giả: Thích Nhật Từ
445
Vấn đáp: Ý nghĩa con số 108 trong đạo Phật Vấn đáp: Ý nghĩa con số 108 trong đạo Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
489
Vấn đáp: Phương pháp hồi hướng công đức Vấn đáp: Phương pháp hồi hướng công đức
Tác giả: Thích Nhật Từ
402
Vấn đáp: Dâng sao giải hạn, đốt tiền vàng mã đúng hay sai Vấn đáp: Dâng sao giải hạn, đốt tiền vàng mã đúng hay sai
Tác giả: Thích Nhật Từ
332
Vấn đáp: Hồi hướng cho cha mẹ, người thân đã mất Vấn đáp: Hồi hướng cho cha mẹ, người thân đã mất
Tác giả: Thích Nhật Từ
333
Vấn đáp: Nghiệp quả của sự sát sinh - bình đẳng về mạng sống Vấn đáp: Nghiệp quả của sự sát sinh - bình đẳng về mạng sống
Tác giả: Thích Nhật Từ
446
Vấn đáp: Khác nhau giữa việc đọc kinh và trì tụng thần chú Vấn đáp: Khác nhau giữa việc đọc kinh và trì tụng thần chú
Tác giả: Thích Nhật Từ
498
Vấn đáp: Nghiệp quả nặng nhẹ trong sự sát sinh Vấn đáp: Nghiệp quả nặng nhẹ trong sự sát sinh
Tác giả: Thích Nhật Từ
299
Vấn đáp: Tinh tấn trong đạo Phật và siêng năng của thế gian Vấn đáp: Tinh tấn trong đạo Phật và siêng năng của thế gian
Tác giả: Thích Nhật Từ
201
Vấn đáp: Làm cách nào để tâm được định tĩnh Vấn đáp: Làm cách nào để tâm được định tĩnh
Tác giả: Thích Nhật Từ
477
Vấn đáp: Văn hóa y phục khi đến chùa của người Phật tử Vấn đáp: Văn hóa y phục khi đến chùa của người Phật tử
Tác giả: Thích Nhật Từ
255
Vấn đáp: Có nên chạy trốn khỏi hiện tại khổ đau, chán nản Vấn đáp: Có nên chạy trốn khỏi hiện tại khổ đau, chán nản
Tác giả: Thích Nhật Từ
283
Vấn đáp: Thọ trì Bát Quan Trai giới, mục đích niệm Phật Vấn đáp: Thọ trì Bát Quan Trai giới, mục đích niệm Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
320
Vấn đáp: Ngộ nhận về Quan Âm Thị Kính Vấn đáp: Ngộ nhận về Quan Âm Thị Kính
Tác giả: Thích Nhật Từ
342
Vấn đáp: Chuyển hóa cảm xúc Vấn đáp: Chuyển hóa cảm xúc
Tác giả: Thích Nhật Từ
306
Vấn đáp: Thú nuôi và lòng từ bi Vấn đáp: Thú nuôi và lòng từ bi
Tác giả: Thích Nhật Từ
292
Vấn đáp: Tiêu chí vãng sanh Vấn đáp: Tiêu chí vãng sanh
Tác giả: Thích Nhật Từ
419
Vấn đáp: Điều kiện vãng sanh Vấn đáp: Điều kiện vãng sanh
Tác giả: Thích Nhật Từ
302
Vấn đáp: Phát nguyện và phát Bồ Đề tâm Vấn đáp: Phát nguyện và phát Bồ Đề tâm
Tác giả: Thích Nhật Từ
218
Vấn đáp: Vượt qua mặc cảm giới tính Vấn đáp: Vượt qua mặc cảm giới tính
Tác giả: Thích Nhật Từ
200
Vấn đáp: Nghe kinh thời hiện đại Vấn đáp: Nghe kinh thời hiện đại
Tác giả: Thích Nhật Từ
339
Vấn đáp: Giải nghĩa chữ Không Vấn đáp: Giải nghĩa chữ Không
Tác giả: Thích Nhật Từ
301
Vấn đáp: Thuyết luân hồi trong đạo Phật Vấn đáp: Thuyết luân hồi trong đạo Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
393
Vấn đáp: Cầu siêu có cần tụng kinh Địa Tạng Vấn đáp: Cầu siêu có cần tụng kinh Địa Tạng
Tác giả: Thích Nhật Từ
330
Vấn đáp: Giáo dục con cái hư hỏng Vấn đáp: Giáo dục con cái hư hỏng
Tác giả: Thích Nhật Từ
290
Vấn đáp: Mục đích học Triết học Phật giáo, Hoằng pháp qua đám tang Vấn đáp: Mục đích học Triết học Phật giáo, Hoằng pháp qua đám tang
Tác giả: Thích Nhật Từ
200
Vấn đáp: Mâu thuẩn khái niệm A La Hán, phiến quân IS Vấn đáp: Mâu thuẩn khái niệm A La Hán, phiến quân IS
Tác giả: Thích Nhật Từ
236
Vấn đáp: Nghi thức Đại Bi Thập Chú, giáo dục khích lệ, trị ma nhập Vấn đáp: Nghi thức Đại Bi Thập Chú, giáo dục khích lệ, trị ma nhập
Tác giả: Thích Nhật Từ
274
Vấn đáp: Phật giáo và đa thần giáo Vấn đáp: Phật giáo và đa thần giáo
Tác giả: Thích Nhật Từ
220
Vấn đáp: Tu tập theo Tịnh Độ thế nào cho đúng Vấn đáp: Tu tập theo Tịnh Độ thế nào cho đúng
Tác giả: Thích Nhật Từ
286
Vấn đáp: Cảnh giới địa ngục Vấn đáp: Cảnh giới địa ngục
Tác giả: Thích Nhật Từ
273
Vấn đáp: Tướng lưỡi rộng dài Vấn đáp: Tướng lưỡi rộng dài
Tác giả: Thích Nhật Từ
185
Vấn đáp: Cách hộ niệm và tống táng Vấn đáp: Cách hộ niệm và tống táng
Tác giả: Thích Nhật Từ
203
Vấn đáp: Cúng rượu thịt, tục đốt vàng mã Vấn đáp: Cúng rượu thịt, tục đốt vàng mã
Tác giả: Thích Nhật Từ
244
Vấn đáp: Quan điểm của Phật giáo về ngoại cảm Vấn đáp: Quan điểm của Phật giáo về ngoại cảm
Tác giả: Thích Nhật Từ
224
Vấn đáp: Các dòng Phật giáo mới du nhập vào Việt Nam Vấn đáp: Các dòng Phật giáo mới du nhập vào Việt Nam
Tác giả: Thích Nhật Từ
215
Dẫn nhập Triết học PG (2014) 02: Tổng quan về Nguyên thủy và Đại thừa Dẫn nhập Triết học PG (2014) 02: Tổng quan về Nguyên thủy và Đại thừa
Tác giả: Thích Nhật Từ
280
Vấn đáp: Niệm Phật nghĩa là gì ? Vấn đáp: Niệm Phật nghĩa là gì ?
Tác giả: Thích Nhật Từ
384
Vấn đáp: Đạo Phật duy tâm hay duy vật Vấn đáp: Đạo Phật duy tâm hay duy vật
Tác giả: Thích Nhật Từ
314
Vấn đáp: Cách thờ Phật thế nào cho đúng ? Vấn đáp: Cách thờ Phật thế nào cho đúng ?
Tác giả: Thích Nhật Từ
393
Vấn đáp: Hồi hướng - hộ niệm cho người đã mất Vấn đáp: Hồi hướng - hộ niệm cho người đã mất
Tác giả: Thích Nhật Từ
289
Vấn đáp: Văn hóa đám tang và thoại tướng vãng sanh Vấn đáp: Văn hóa đám tang và thoại tướng vãng sanh
Tác giả: Thích Nhật Từ
355
Vấn đáp: Ngoại cảm và việc tìm mộ Vấn đáp: Ngoại cảm và việc tìm mộ
Tác giả: Thích Nhật Từ
277
Vấn đáp: Mơ thấy người thân đã mất Vấn đáp: Mơ thấy người thân đã mất
Tác giả: Thích Nhật Từ
352
Vấn đáp: Mơ thấy người cha đã mất trở về Vấn đáp: Mơ thấy người cha đã mất trở về
Tác giả: Thích Nhật Từ
341
Vấn đáp: Thoát khỏi những giấc mơ Vấn đáp: Thoát khỏi những giấc mơ
Tác giả: Thích Nhật Từ
163
Vấn đáp: Mơ nhiều lần cùng một nội dung Vấn đáp: Mơ nhiều lần cùng một nội dung
Tác giả: Thích Nhật Từ
178
Vấn đáp: Vượt qua bệnh mất ngủ Vấn đáp: Vượt qua bệnh mất ngủ
Tác giả: Thích Nhật Từ
554
Vấn đáp: Thấy hiện tượng lạ sau khi thức giấc Vấn đáp: Thấy hiện tượng lạ sau khi thức giấc
Tác giả: Thích Nhật Từ
217
Trang thứ 2 của 30