Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nhật Từ

Có tất cả 2746 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa thân thể vật lý Ma quỷ, Chư thiên và Phật Vấn đáp: Sự khác nhau giữa thân thể vật lý Ma quỷ, Chư thiên và Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,597
Vấn đáp: Tâm thức và giới tính trong quá trình tái sinh Vấn đáp: Tâm thức và giới tính trong quá trình tái sinh
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,514
Vấn đáp: Hồi hướng công đức như thế nào? Vấn đáp: Hồi hướng công đức như thế nào?
Tác giả: Thích Nhật Từ
375
Vấn đáp: Văn hóa tập quán cúng kiến xuất xứ từ Trung Quốc Vấn đáp: Văn hóa tập quán cúng kiến xuất xứ từ Trung Quốc
Tác giả: Thích Nhật Từ
206
Vấn đáp: Có nên cúng theo sở thích ẩm thực người đã khuất Vấn đáp: Có nên cúng theo sở thích ẩm thực người đã khuất
Tác giả: Thích Nhật Từ
195
Vấn đáp: Phương pháp khuyên người thân nên cúng chay Vấn đáp: Phương pháp khuyên người thân nên cúng chay
Tác giả: Thích Nhật Từ
178
Vấn đáp: Tâm lý thành kiến khi người thân đi chùa Vấn đáp: Tâm lý thành kiến khi người thân đi chùa
Tác giả: Thích Nhật Từ
139
Vấn đáp: Tình huống nên nói hay im lặng, Tu trong việc làm bếp ở chùa Vấn đáp: Tình huống nên nói hay im lặng, Tu trong việc làm bếp ở chùa
Tác giả: Thích Nhật Từ
188
Vấn đáp: Làm thế nào hàng phục tâm lý ngã mạn , an trú tâm lý cống cao Vấn đáp: Làm thế nào hàng phục tâm lý ngã mạn , an trú tâm lý cống cao
Tác giả: Thích Nhật Từ
201
Vấn đáp: Lễ lạy Phật Vấn đáp: Lễ lạy Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
261
Vấn đáp: Phương pháp quán niệm hơi thở Vấn đáp: Phương pháp quán niệm hơi thở
Tác giả: Thích Nhật Từ
182
Vấn đáp: Tình cảm và sự lo lắng của cha mẹ Vấn đáp: Tình cảm và sự lo lắng của cha mẹ
Tác giả: Thích Nhật Từ
141
Vấn đáp: Bước đi và đích đến trên cuộc đời Vấn đáp: Bước đi và đích đến trên cuộc đời
Tác giả: Thích Nhật Từ
213
Vấn đáp: Lễ mai táng theo truyền thống Phật giáo Vấn đáp: Lễ mai táng theo truyền thống Phật giáo
Tác giả: Thích Nhật Từ
2,088
Vấn đáp: Con người xuất hiện trên thế gian có phải do nghiệp Vấn đáp: Con người xuất hiện trên thế gian có phải do nghiệp
Tác giả: Thích Nhật Từ
247
Vấn đáp: Thái độ tu tập thong dong Vấn đáp: Thái độ tu tập thong dong
Tác giả: Thích Nhật Từ
162
Vấn đáp: Giấc mơ tiên tri và thần thông Vấn đáp: Giấc mơ tiên tri và thần thông
Tác giả: Thích Nhật Từ
149
Vấn đáp: Phương tiện thiện xảo Vấn đáp: Phương tiện thiện xảo
Tác giả: Thích Nhật Từ
146
Vấn đáp: Văn hóa mê tín dị đoan Vấn đáp: Văn hóa mê tín dị đoan
Tác giả: Thích Nhật Từ
195
Vấn đáp: Bất định, Kiết sử Vấn đáp: Bất định, Kiết sử
Tác giả: Thích Nhật Từ
107
Vấn đáp: Tại sao khi tái sanh không còn ký ức về tiền kiếp Vấn đáp: Tại sao khi tái sanh không còn ký ức về tiền kiếp
Tác giả: Thích Nhật Từ
239
Vấn đáp: Vượt qua bản ngã (ngã si, ngã kiến, ngã mạn) Vấn đáp: Vượt qua bản ngã (ngã si, ngã kiến, ngã mạn)
Tác giả: Thích Nhật Từ
133
Vấn đáp: Đời sống tu sĩ, Để trở thành tu sĩ Vấn đáp: Đời sống tu sĩ, Để trở thành tu sĩ
Tác giả: Thích Nhật Từ
250
Vấn đá: Giới luật chùa tăng và ni Vấn đá: Giới luật chùa tăng và ni
Tác giả: Thích Nhật Từ
230
Vấn đáp: Học thuyết về tuổi thọ Vấn đáp: Học thuyết về tuổi thọ
Tác giả: Thích Nhật Từ
183
Vấn đáp: Chứng đắc đạo quả Vấn đáp: Chứng đắc đạo quả
Tác giả: Thích Nhật Từ
166
Vấn đáp: Vượt qua sự sợ hãi Vấn đáp: Vượt qua sự sợ hãi
Tác giả: Thích Nhật Từ
305
Vấn đáp: Qui trình giải thoát khỏi tái sanh luân hồi Vấn đáp: Qui trình giải thoát khỏi tái sanh luân hồi
Tác giả: Thích Nhật Từ
289
Vấn đáp: Qui trình 12 nhân duyên Vấn đáp: Qui trình 12 nhân duyên
Tác giả: Thích Nhật Từ
208
Vấn đáp: Giáo dục bằng nhân quả luân hồi Vấn đáp: Giáo dục bằng nhân quả luân hồi
Tác giả: Thích Nhật Từ
160
Vấn đáp: Ứng xử khi bị xúc phạm Vấn đáp: Ứng xử khi bị xúc phạm
Tác giả: Thích Nhật Từ
213
Vấn đáp: Sự cạnh tranh trong kinh doanh Vấn đáp: Sự cạnh tranh trong kinh doanh
Tác giả: Thích Nhật Từ
109
Vấn đáp: Tâm sân hận Vấn đáp: Tâm sân hận
Tác giả: Thích Nhật Từ
133
Vấn đáp: Ăn chay và thực phẩm tam tịnh nhục Vấn đáp: Ăn chay và thực phẩm tam tịnh nhục
Tác giả: Thích Nhật Từ
185
Vấn đáp: Bản chất của nhân quả Vấn đáp: Bản chất của nhân quả
Tác giả: Thích Nhật Từ
3,061
Vấn đáp: Ăn chay vì sức khỏe Vấn đáp: Ăn chay vì sức khỏe
Tác giả: Thích Nhật Từ
93
Vấn đáp: Nghiệp sát côn trùng (ruồi,muỗi) Vấn đáp: Nghiệp sát côn trùng (ruồi,muỗi)
Tác giả: Thích Nhật Từ
310
Vấn đáp: Lương tâm Phật tính Vấn đáp: Lương tâm Phật tính
Tác giả: Thích Nhật Từ
117
Vấn đáp: Nghiệp sát trong thí nghiệm y khoa, tinh thần đạo đức y khoa Vấn đáp: Nghiệp sát trong thí nghiệm y khoa, tinh thần đạo đức y khoa
Tác giả: Thích Nhật Từ
104
Vấn đáp: Tịnh độ trong tại nhân gian Vấn đáp: Tịnh độ trong tại nhân gian
Tác giả: Thích Nhật Từ
107
Vấn đáp: Bố thí và Phóng sanh, Lịch sử ăn chay - ăn mặn của nhà sư Vấn đáp: Bố thí và Phóng sanh, Lịch sử ăn chay - ăn mặn của nhà sư
Tác giả: Thích Nhật Từ
141
Vấn đáp: Phương pháp nhiếp tâm trong trì thần chú Vấn đáp: Phương pháp nhiếp tâm trong trì thần chú
Tác giả: Thích Nhật Từ
280
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa Phật giáo và các tôn giáo khác Vấn đáp: Sự khác nhau giữa Phật giáo và các tôn giáo khác
Tác giả: Thích Nhật Từ
3,425
Vấn đáp: Bản chất và mục đích ra đời của Đức Phật Vấn đáp: Bản chất và mục đích ra đời của Đức Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
146
Vấn đáp: Giáo dục Phật giáo và 9 nhân duyên Vấn đáp: Giáo dục Phật giáo và 9 nhân duyên
Tác giả: Thích Nhật Từ
211
Vấn đáp: Duy tâm và duy vật trong đạo Phật Vấn đáp: Duy tâm và duy vật trong đạo Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
235
Vấn đáp: Thực hành Pháp, Tiêu chuẩn của giảng sư Vấn đáp: Thực hành Pháp, Tiêu chuẩn của giảng sư
Tác giả: Thích Nhật Từ
127
Vấn đáp: Nước Thích Ca bị diệt vong Vấn đáp: Nước Thích Ca bị diệt vong
Tác giả: Thích Nhật Từ
149
Vấn đáp: Nạo phá thai Vấn đáp: Nạo phá thai
Tác giả: Thích Nhật Từ
264
Vấn đáp: Có nên gọi hồn người chết và cầu siêu cúng thất Vấn đáp: Có nên gọi hồn người chết và cầu siêu cúng thất
Tác giả: Thích Nhật Từ
4,121
Trang thứ 2 của 55