Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nhật Từ

Có tất cả 2544 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Vấn đáp: Sự khác nhau giấc mơ và báo mộng Vấn đáp: Sự khác nhau giấc mơ và báo mộng
Tác giả: Thích Nhật Từ
307
Vấn đáp: Phương pháp nuôi dạy con cái Vấn đáp: Phương pháp nuôi dạy con cái
Tác giả: Thích Nhật Từ
219
Vấn đáp: Cảnh giới bị đoạ ở địa ngục có thật hay không Vấn đáp: Cảnh giới bị đoạ ở địa ngục có thật hay không
Tác giả: Thích Nhật Từ
235
Vấn đáp: Hiện tượng thức tái sinh của người chết Vấn đáp: Hiện tượng thức tái sinh của người chết
Tác giả: Thích Nhật Từ
164
Vấn đáp: Hiện tượng mơ thấy người thân đã chết có đồng nghĩa là chưa tái sinh hay không? Vấn đáp: Hiện tượng mơ thấy người thân đã chết có đồng nghĩa là chưa tái sinh hay không?
Tác giả: Thích Nhật Từ
157
Vấn đáp: Giữ gìn văn hoá dân tộc ở hải ngoại Vấn đáp: Giữ gìn văn hoá dân tộc ở hải ngoại
Tác giả: Thích Nhật Từ
75
Vấn đáp: Thờ cúng tổ tiên Vấn đáp: Thờ cúng tổ tiên
Tác giả: Thích Nhật Từ
219
Vấn đáp: Nhân quả nghiệp sát kinh doanh nhà hàng thực phẩm mặn Vấn đáp: Nhân quả nghiệp sát kinh doanh nhà hàng thực phẩm mặn
Tác giả: Thích Nhật Từ
226
Vấn đáp: Hiểu cho đúng về tụng kinh cầu siêu Vấn đáp: Hiểu cho đúng về tụng kinh cầu siêu
Tác giả: Thích Nhật Từ
171
Vấn đáp: Phât tử chọn đường tu đúng chánh pháp Vấn đáp: Phât tử chọn đường tu đúng chánh pháp
Tác giả: Thích Nhật Từ
175
Vấn đáp: Người Phật tử Việt Nam thuần tuý Vấn đáp: Người Phật tử Việt Nam thuần tuý
Tác giả: Thích Nhật Từ
97
Vấn đáp: Mê tín dự đoan trong xã hội Vấn đáp: Mê tín dự đoan trong xã hội
Tác giả: Thích Nhật Từ
213
Vấn đáp: Phương pháp chuyển nghiệp Vấn đáp: Phương pháp chuyển nghiệp
Tác giả: Thích Nhật Từ
208
Vấn đáp: Hướng dẫn người thân theo đạo Phật Vấn đáp: Hướng dẫn người thân theo đạo Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
91
Vấn đáp: Người có trí tuệ Vấn đáp: Người có trí tuệ
Tác giả: Thích Nhật Từ
139
Vấn đáp: Tu tập bái xám Vấn đáp: Tu tập bái xám
Tác giả: Thích Nhật Từ
96
Vấn đáp:  Từ bỏ mê tín Vấn đáp: Từ bỏ mê tín
Tác giả: Thích Nhật Từ
100
Vấn đáp: Phương pháp tu tập theo truyền thống đạo Phật nguyên thủy Vấn đáp: Phương pháp tu tập theo truyền thống đạo Phật nguyên thủy
Tác giả: Thích Nhật Từ
85
Vấn đáp: Hiện tượng chết sống lại, cảnh giới địa ngục Vấn đáp: Hiện tượng chết sống lại, cảnh giới địa ngục
Tác giả: Thích Nhật Từ
128
Vấn đáp: Nghi thức Tịnh độ Vấn đáp: Nghi thức Tịnh độ
Tác giả: Thích Nhật Từ
161
Vấn đáp: Hành xử với người có đời sống thực vật, Có nên an tử - trợ tử Vấn đáp: Hành xử với người có đời sống thực vật, Có nên an tử - trợ tử
Tác giả: Thích Nhật Từ
131
Vấn đáp: Văn hóa thắp nhang Vấn đáp: Văn hóa thắp nhang
Tác giả: Thích Nhật Từ
160
Vấn đáp: Có nên thờ hài cốt tại nhà Vấn đáp: Có nên thờ hài cốt tại nhà
Tác giả: Thích Nhật Từ
145
Vấn đáp: Tái sinh, Địa ngục, Linh hồn, Hồn ma Vấn đáp: Tái sinh, Địa ngục, Linh hồn, Hồn ma
Tác giả: Thích Nhật Từ
157
Vấn đáp: Tánh không, Chân không, Vô ngã Vấn đáp: Tánh không, Chân không, Vô ngã
Tác giả: Thích Nhật Từ
105
Vấn đáp: Giới Bồ tát Vấn đáp: Giới Bồ tát
Tác giả: Thích Nhật Từ
93
Vấn đáp: Độ người bạn đời Vấn đáp: Độ người bạn đời
Tác giả: Thích Nhật Từ
299
Vấn đáp: Tuổi hạn (49 và 53 tuổi) Vấn đáp: Tuổi hạn (49 và 53 tuổi)
Tác giả: Thích Nhật Từ
400
Vấn đáp: Con gái có nên thờ cha mẹ ruột tại gia đình Vấn đáp: Con gái có nên thờ cha mẹ ruột tại gia đình
Tác giả: Thích Nhật Từ
221
Vấn đáp: Phật tử có nên tụng công phu khuya Vấn đáp: Phật tử có nên tụng công phu khuya
Tác giả: Thích Nhật Từ
179
Vấn đáp: Cúng thí thực cô hồn Vấn đáp: Cúng thí thực cô hồn
Tác giả: Thích Nhật Từ
180
Vấn đáp: Ý nghĩa mặc áo tràng Vấn đáp: Ý nghĩa mặc áo tràng
Tác giả: Thích Nhật Từ
151
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa Cúng dường và Cúng dường pháp Vấn đáp: Sự khác nhau giữa Cúng dường và Cúng dường pháp
Tác giả: Thích Nhật Từ
106
Vấn đáp: Viết sớ cầu an , cầu siêu Vấn đáp: Viết sớ cầu an , cầu siêu
Tác giả: Thích Nhật Từ
264
Vấn đáp: Mật tông Vấn đáp: Mật tông
Tác giả: Thích Nhật Từ
264
Vấn đáp: Nhân quả của người lính Vấn đáp: Nhân quả của người lính
Tác giả: Thích Nhật Từ
199
Vấn đáp: Nhân quả nhiều đời Vấn đáp: Nhân quả nhiều đời
Tác giả: Thích Nhật Từ
232
Vấn đáp: Công đức cúng dường Vấn đáp: Công đức cúng dường
Tác giả: Thích Nhật Từ
172
Kinh Trung Bộ 56 (Kinh Upali) - Độ người khác đạo (17/12/2006) Kinh Trung Bộ 56 (Kinh Upali) - Độ người khác đạo (17/12/2006)
Tác giả: Thích Nhật Từ
115
Đối thoại triết học 6: Nhân quả không sai (16/12/2006) Đối thoại triết học 6: Nhân quả không sai (16/12/2006)
Tác giả: Thích Nhật Từ
252
Kinh Trung Bộ 55 (Kinh Jivaka) - Văn hóa ẩm thực (10/12/2006) Kinh Trung Bộ 55 (Kinh Jivaka) - Văn hóa ẩm thực (10/12/2006)
Tác giả: Thích Nhật Từ
69
Kinh Trung Bộ 47 (Kinh Tư Sát) - Vì sao theo Phật (08/10/2006) Kinh Trung Bộ 47 (Kinh Tư Sát) - Vì sao theo Phật (08/10/2006)
Tác giả: Thích Nhật Từ
85
Kinh Trung Bộ 45 (Tiểu Kinh Pháp Hành) - Khổ đau và hạnh phúc (24/09/2006) Kinh Trung Bộ 45 (Tiểu Kinh Pháp Hành) - Khổ đau và hạnh phúc (24/09/2006)
Tác giả: Thích Nhật Từ
70
Đối thoại triết học 5: Hạt giống và điều kiện (08/12/2006) Đối thoại triết học 5: Hạt giống và điều kiện (08/12/2006)
Tác giả: Thích Nhật Từ
65
Triết lý qua ngụ ngôn con chó A Triết lý qua ngụ ngôn con chó A
Tác giả: Thích Nhật Từ
92
Vấn đáp: Kinh điển dành cho từng độ tuổi | Thích Nhật Từ Vấn đáp: Kinh điển dành cho từng độ tuổi | Thích Nhật Từ
Tác giả: Thích Nhật Từ
133
Vấn đáp: Vai trò của giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phát triển đạo Phật Vấn đáp: Vai trò của giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phát triển đạo Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
94
Vấn đáp: Vesak Liên Hiệp Quốc 2014 Việt Nam, Đạo Phật nguyên thủy Vấn đáp: Vesak Liên Hiệp Quốc 2014 Việt Nam, Đạo Phật nguyên thủy
Tác giả: Thích Nhật Từ
75
Vấn đáp: Phật dạy về tình yêu, từ bỏ nghiện game, hôn nhân đồng tính Vấn đáp: Phật dạy về tình yêu, từ bỏ nghiện game, hôn nhân đồng tính
Tác giả: Thích Nhật Từ
223
Vấn đáp: Phương pháp vượt qua nóng giận, cầu nguyện, hôn nhân đồng tính Vấn đáp: Phương pháp vượt qua nóng giận, cầu nguyện, hôn nhân đồng tính
Tác giả: Thích Nhật Từ
245
Trang thứ 2 của 51