Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nhật Từ

Có tất cả 1501 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Vấn đáp: Câu thần chú và Mật tông Vấn đáp: Câu thần chú và Mật tông
Tác giả: Thích Nhật Từ
763
Vấn đáp: Đức Phật lịch sử và đức Phật tôn giáo Vấn đáp: Đức Phật lịch sử và đức Phật tôn giáo
Tác giả: Thích Nhật Từ
551
Vấn đáp: Ý nghĩa của câu: Phật pháp là pháp bất định Vấn đáp: Ý nghĩa của câu: Phật pháp là pháp bất định
Tác giả: Thích Nhật Từ
423
Vấn đáp: Có hay không thế giới cực lạc và các cõi trời Vấn đáp: Có hay không thế giới cực lạc và các cõi trời
Tác giả: Thích Nhật Từ
938
Vấn đáp: Ngạ quỷ trong tâm và trong cảnh giới ngạ quỷ Vấn đáp: Ngạ quỷ trong tâm và trong cảnh giới ngạ quỷ
Tác giả: Thích Nhật Từ
602
Vấn đáp: Hộ niệm có mùi hương thơm là được vãng sanh có đúng hay không Vấn đáp: Hộ niệm có mùi hương thơm là được vãng sanh có đúng hay không
Tác giả: Thích Nhật Từ
554
Vấn đáp: Văn hóa ăn chay, Thiền trong Phật giáo Vấn đáp: Văn hóa ăn chay, Thiền trong Phật giáo
Tác giả: Thích Nhật Từ
496
Vấn đáp: Thiền chữa bệnh và bệnh nan y Vấn đáp: Thiền chữa bệnh và bệnh nan y
Tác giả: Thích Nhật Từ
583
Vấn đáp: Mật chú và ấn thủ Vấn đáp: Mật chú và ấn thủ
Tác giả: Thích Nhật Từ
448
Vấn đáp: Tại sao gọi là Thiện nam - Tín nữ Vấn đáp: Tại sao gọi là Thiện nam - Tín nữ
Tác giả: Thích Nhật Từ
490
Vấn đáp: Phân biệt chánh niệm và chánh định, phân biệt đắc đạo và chưa đắc đạo Vấn đáp: Phân biệt chánh niệm và chánh định, phân biệt đắc đạo và chưa đắc đạo
Tác giả: Thích Nhật Từ
462
Vấn đáp: Ăn chay thế nào cho đúng phương pháp Vấn đáp: Ăn chay thế nào cho đúng phương pháp
Tác giả: Thích Nhật Từ
617
Vấn đáp: Thờ Bồ Tát Quan Âm và tụng kinh tại nhà Vấn đáp: Thờ Bồ Tát Quan Âm và tụng kinh tại nhà
Tác giả: Thích Nhật Từ
673
Vấn đáp: Thờ Phật tại nhà thế nào cho đúng Vấn đáp: Thờ Phật tại nhà thế nào cho đúng
Tác giả: Thích Nhật Từ
460
Vấn đáp: Phân biệt độc thân và cô đơn Vấn đáp: Phân biệt độc thân và cô đơn
Tác giả: Thích Nhật Từ
696
Vấn đáp: Hóa giải những xung đột trong gia đình Vấn đáp: Hóa giải những xung đột trong gia đình
Tác giả: Thích Nhật Từ
772
Vấn đáp: Hôn nhân và phụng sự Phật pháp Vấn đáp: Hôn nhân và phụng sự Phật pháp
Tác giả: Thích Nhật Từ
454
Vấn đáp: Vượt qua tuyệt vọng để có hạnh phúc Vấn đáp: Vượt qua tuyệt vọng để có hạnh phúc
Tác giả: Thích Nhật Từ
664
Vấn đáp: Các cấp độ của hạnh phúc Vấn đáp: Các cấp độ của hạnh phúc
Tác giả: Thích Nhật Từ
398
Vấn đáp: Báo hiếu cha mẹ đã quá vãng Vấn đáp: Báo hiếu cha mẹ đã quá vãng
Tác giả: Thích Nhật Từ
493
Vấn đáp: Ý nghĩa con số 108 trong đạo Phật Vấn đáp: Ý nghĩa con số 108 trong đạo Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
519
Vấn đáp: Phương pháp hồi hướng công đức Vấn đáp: Phương pháp hồi hướng công đức
Tác giả: Thích Nhật Từ
443
Vấn đáp: Dâng sao giải hạn, đốt tiền vàng mã đúng hay sai Vấn đáp: Dâng sao giải hạn, đốt tiền vàng mã đúng hay sai
Tác giả: Thích Nhật Từ
381
Vấn đáp: Hồi hướng cho cha mẹ, người thân đã mất Vấn đáp: Hồi hướng cho cha mẹ, người thân đã mất
Tác giả: Thích Nhật Từ
368
Vấn đáp: Nghiệp quả của sự sát sinh - bình đẳng về mạng sống Vấn đáp: Nghiệp quả của sự sát sinh - bình đẳng về mạng sống
Tác giả: Thích Nhật Từ
485
Vấn đáp: Khác nhau giữa việc đọc kinh và trì tụng thần chú Vấn đáp: Khác nhau giữa việc đọc kinh và trì tụng thần chú
Tác giả: Thích Nhật Từ
555
Vấn đáp: Nghiệp quả nặng nhẹ trong sự sát sinh Vấn đáp: Nghiệp quả nặng nhẹ trong sự sát sinh
Tác giả: Thích Nhật Từ
447
Vấn đáp: Tinh tấn trong đạo Phật và siêng năng của thế gian Vấn đáp: Tinh tấn trong đạo Phật và siêng năng của thế gian
Tác giả: Thích Nhật Từ
224
Vấn đáp: Làm cách nào để tâm được định tĩnh Vấn đáp: Làm cách nào để tâm được định tĩnh
Tác giả: Thích Nhật Từ
514
Vấn đáp: Văn hóa y phục khi đến chùa của người Phật tử Vấn đáp: Văn hóa y phục khi đến chùa của người Phật tử
Tác giả: Thích Nhật Từ
297
Vấn đáp: Có nên chạy trốn khỏi hiện tại khổ đau, chán nản Vấn đáp: Có nên chạy trốn khỏi hiện tại khổ đau, chán nản
Tác giả: Thích Nhật Từ
389
Vấn đáp: Thọ trì Bát Quan Trai giới, mục đích niệm Phật Vấn đáp: Thọ trì Bát Quan Trai giới, mục đích niệm Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
346
Vấn đáp: Ngộ nhận về Quan Âm Thị Kính Vấn đáp: Ngộ nhận về Quan Âm Thị Kính
Tác giả: Thích Nhật Từ
390
Vấn đáp: Chuyển hóa cảm xúc Vấn đáp: Chuyển hóa cảm xúc
Tác giả: Thích Nhật Từ
334
Vấn đáp: Thú nuôi và lòng từ bi Vấn đáp: Thú nuôi và lòng từ bi
Tác giả: Thích Nhật Từ
311
Vấn đáp: Tiêu chí vãng sanh Vấn đáp: Tiêu chí vãng sanh
Tác giả: Thích Nhật Từ
450
Vấn đáp: Điều kiện vãng sanh Vấn đáp: Điều kiện vãng sanh
Tác giả: Thích Nhật Từ
325
Vấn đáp: Phát nguyện và phát Bồ Đề tâm Vấn đáp: Phát nguyện và phát Bồ Đề tâm
Tác giả: Thích Nhật Từ
241
Vấn đáp: Vượt qua mặc cảm giới tính Vấn đáp: Vượt qua mặc cảm giới tính
Tác giả: Thích Nhật Từ
216
Vấn đáp: Nghe kinh thời hiện đại Vấn đáp: Nghe kinh thời hiện đại
Tác giả: Thích Nhật Từ
377
Vấn đáp: Giải nghĩa chữ Không Vấn đáp: Giải nghĩa chữ Không
Tác giả: Thích Nhật Từ
331
Vấn đáp: Thuyết luân hồi trong đạo Phật Vấn đáp: Thuyết luân hồi trong đạo Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
426
Vấn đáp: Cầu siêu có cần tụng kinh Địa Tạng Vấn đáp: Cầu siêu có cần tụng kinh Địa Tạng
Tác giả: Thích Nhật Từ
368
Vấn đáp: Giáo dục con cái hư hỏng Vấn đáp: Giáo dục con cái hư hỏng
Tác giả: Thích Nhật Từ
430
Vấn đáp: Mục đích học Triết học Phật giáo, Hoằng pháp qua đám tang Vấn đáp: Mục đích học Triết học Phật giáo, Hoằng pháp qua đám tang
Tác giả: Thích Nhật Từ
223
Vấn đáp: Mâu thuẩn khái niệm A La Hán, phiến quân IS Vấn đáp: Mâu thuẩn khái niệm A La Hán, phiến quân IS
Tác giả: Thích Nhật Từ
261
Vấn đáp: Nghi thức Đại Bi Thập Chú, giáo dục khích lệ, trị ma nhập Vấn đáp: Nghi thức Đại Bi Thập Chú, giáo dục khích lệ, trị ma nhập
Tác giả: Thích Nhật Từ
305
Vấn đáp: Phật giáo và đa thần giáo Vấn đáp: Phật giáo và đa thần giáo
Tác giả: Thích Nhật Từ
244
Vấn đáp: Tu tập theo Tịnh Độ thế nào cho đúng Vấn đáp: Tu tập theo Tịnh Độ thế nào cho đúng
Tác giả: Thích Nhật Từ
323
Vấn đáp: Cảnh giới địa ngục Vấn đáp: Cảnh giới địa ngục
Tác giả: Thích Nhật Từ
311
Trang thứ 2 của 31