Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nhật Từ

Có tất cả 1537 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Vấn đáp: Pháp môn niệm Phật, lễ hằng thuận, hòa đồng tôn giáo, đạo Phật và ý thức hệ chính trị Vấn đáp: Pháp môn niệm Phật, lễ hằng thuận, hòa đồng tôn giáo, đạo Phật và ý thức hệ chính trị
Tác giả: Thích Nhật Từ
601
Vấn đáp: Giá trị của vô thường, chuyển hóa cơn giận, chồng cờ bạc, đời sống vợ chồng Vấn đáp: Giá trị của vô thường, chuyển hóa cơn giận, chồng cờ bạc, đời sống vợ chồng
Tác giả: Thích Nhật Từ
357
Vấn đáp: Nhân quả là có thật, Phật A Di Đà có thật hay không, nghề chăn nuôi đánh bắt, vong linh tha Vấn đáp: Nhân quả là có thật, Phật A Di Đà có thật hay không, nghề chăn nuôi đánh bắt, vong linh tha
Tác giả: Thích Nhật Từ
962
Tư duy tích cực để hạnh phúc hơn Tư duy tích cực để hạnh phúc hơn
Tác giả: Thích Nhật Từ
401
Công đức niệm Phật Công đức niệm Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,426
Cuộc đời Đức Phật Thích Ca Cuộc đời Đức Phật Thích Ca
Tác giả: Thích Nhật Từ
738
Năm dục lạc Năm dục lạc
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,241
Vấn đáp: Chỉ đọc 1 kinh, tu thập cẩm, tái sinh theo nghiệp, Nam tông, Bắc tông và Khất sĩ Vấn đáp: Chỉ đọc 1 kinh, tu thập cẩm, tái sinh theo nghiệp, Nam tông, Bắc tông và Khất sĩ
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,433
Làm chủ tâm lý mùa thi Làm chủ tâm lý mùa thi
Tác giả: Thích Nhật Từ
508
Giải phóng căng thẳng để sống hạnh phúc Giải phóng căng thẳng để sống hạnh phúc
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,065
Khởi Tín Luận 02: Quy kính Tam Bảo Khởi Tín Luận 02: Quy kính Tam Bảo
Tác giả: Thích Nhật Từ
350
Dẫn nhập Triết học Phật giáo (2014) 02: Tổng quan về Nguyên thủy và Đại thừa Dẫn nhập Triết học Phật giáo (2014) 02: Tổng quan về Nguyên thủy và Đại thừa
Tác giả: Thích Nhật Từ
413
Những điều nên biết về đạo Phật Những điều nên biết về đạo Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
753
Những ngộ nhận về Đức Phật Những ngộ nhận về Đức Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
431
Khởi Tín Luận 03: Tám mục đích của Phật Pháp Khởi Tín Luận 03: Tám mục đích của Phật Pháp
Tác giả: Thích Nhật Từ
284
Bảy lý do tiếp tục theo đạo Phật Bảy lý do tiếp tục theo đạo Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
478
Vấn đáp: dòng họ Thích Ca Vấn đáp: dòng họ Thích Ca
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,078
Vấn đáp: Xá lợi Bồ tát Thích Quảng Đức Vấn đáp: Xá lợi Bồ tát Thích Quảng Đức
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,056
Vấn đáp: tướng tóc xoăn của Phật Vấn đáp: tướng tóc xoăn của Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
973
Vấn đáp: Sau khi chết Vấn đáp: Sau khi chết
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,157
Vấn đáp: chư thiên trong đạo Phật Vấn đáp: chư thiên trong đạo Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
747
Vấn đáp: Kỹ năng buông xã để được hạnh phúc Vấn đáp: Kỹ năng buông xã để được hạnh phúc
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,164
Vấn đáp: Tùy duyên bất biến, niềm tin Đại Thừa, thu hút Phật tử, cầu siêu trong kinh Địa Tạng Vấn đáp: Tùy duyên bất biến, niềm tin Đại Thừa, thu hút Phật tử, cầu siêu trong kinh Địa Tạng
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,325
Vấn đáp: Mục đích học Triết học Phật giáo, hoằng pháp qua đám tang, mâu thuẩn khái niệm A La Hán Vấn đáp: Mục đích học Triết học Phật giáo, hoằng pháp qua đám tang, mâu thuẩn khái niệm A La Hán
Tác giả: Thích Nhật Từ
863
Vấn đáp: Cảnh giới địa ngục trong đạo Phật Vấn đáp: Cảnh giới địa ngục trong đạo Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,282
Hoằng pháp trong bối cảnh toàn cầu hóa Hoằng pháp trong bối cảnh toàn cầu hóa
Tác giả: Thích Nhật Từ
584
Trái tim dũng cảm Trái tim dũng cảm
Tác giả: Thích Nhật Từ
600
Xa lìa mộng tưởng điên đảo Xa lìa mộng tưởng điên đảo
Tác giả: Thích Nhật Từ
740
Những ngộ nhận nên tránh đối với đạo Phật Những ngộ nhận nên tránh đối với đạo Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
883
Vấn Đáp: Duyên Nợ, Giới Uống Rượu Vấn Đáp: Duyên Nợ, Giới Uống Rượu
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,491
Kinh Lăng Già 02: Buông Vọng Tưởng Và Chấp Thủ Kinh Lăng Già 02: Buông Vọng Tưởng Và Chấp Thủ
Tác giả: Thích Nhật Từ
790
Đạo Phật Từ Tín Ngưỡng Đến Tâm Linh Đạo Phật Từ Tín Ngưỡng Đến Tâm Linh
Tác giả: Thích Nhật Từ
722
Vấn đáp: Để Cha Mẹ Thấu Hiểu, làm sao để học giỏi Vấn đáp: Để Cha Mẹ Thấu Hiểu, làm sao để học giỏi
Tác giả: Thích Nhật Từ
664
Tết Thiếu Nhi Và Tết Tăng Sĩ Tết Thiếu Nhi Và Tết Tăng Sĩ
Tác giả: Thích Nhật Từ
324
Vấn đáp: Lý giải hiện tượng lưu xá lợi Vấn đáp: Lý giải hiện tượng lưu xá lợi
Tác giả: Thích Nhật Từ
952
Vấn đáp: Về lương y Võ Hoàng Yên Vấn đáp: Về lương y Võ Hoàng Yên
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,320
Vấn đáp: Câu thần chú và Mật tông Vấn đáp: Câu thần chú và Mật tông
Tác giả: Thích Nhật Từ
829
Vấn đáp: Đức Phật lịch sử và đức Phật tôn giáo Vấn đáp: Đức Phật lịch sử và đức Phật tôn giáo
Tác giả: Thích Nhật Từ
586
Vấn đáp: Ý nghĩa của câu: Phật pháp là pháp bất định Vấn đáp: Ý nghĩa của câu: Phật pháp là pháp bất định
Tác giả: Thích Nhật Từ
459
Vấn đáp: Có hay không thế giới cực lạc và các cõi trời Vấn đáp: Có hay không thế giới cực lạc và các cõi trời
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,003
Vấn đáp: Ngạ quỷ trong tâm và trong cảnh giới ngạ quỷ Vấn đáp: Ngạ quỷ trong tâm và trong cảnh giới ngạ quỷ
Tác giả: Thích Nhật Từ
642
Vấn đáp: Hộ niệm có mùi hương thơm là được vãng sanh có đúng hay không Vấn đáp: Hộ niệm có mùi hương thơm là được vãng sanh có đúng hay không
Tác giả: Thích Nhật Từ
595
Vấn đáp: Văn hóa ăn chay, Thiền trong Phật giáo Vấn đáp: Văn hóa ăn chay, Thiền trong Phật giáo
Tác giả: Thích Nhật Từ
531
Vấn đáp: Thiền chữa bệnh và bệnh nan y Vấn đáp: Thiền chữa bệnh và bệnh nan y
Tác giả: Thích Nhật Từ
629
Vấn đáp: Mật chú và ấn thủ Vấn đáp: Mật chú và ấn thủ
Tác giả: Thích Nhật Từ
491
Vấn đáp: Tại sao gọi là Thiện nam - Tín nữ Vấn đáp: Tại sao gọi là Thiện nam - Tín nữ
Tác giả: Thích Nhật Từ
531
Vấn đáp: Phân biệt chánh niệm và chánh định, phân biệt đắc đạo và chưa đắc đạo Vấn đáp: Phân biệt chánh niệm và chánh định, phân biệt đắc đạo và chưa đắc đạo
Tác giả: Thích Nhật Từ
520
Vấn đáp: Ăn chay thế nào cho đúng phương pháp Vấn đáp: Ăn chay thế nào cho đúng phương pháp
Tác giả: Thích Nhật Từ
661
Vấn đáp: Thờ Bồ Tát Quan Âm và tụng kinh tại nhà Vấn đáp: Thờ Bồ Tát Quan Âm và tụng kinh tại nhà
Tác giả: Thích Nhật Từ
737
Vấn đáp: Thờ Phật tại nhà thế nào cho đúng Vấn đáp: Thờ Phật tại nhà thế nào cho đúng
Tác giả: Thích Nhật Từ
496
Trang thứ 2 của 31