Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nhật Từ

Có tất cả 2285 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Vấn đáp: Đốt thân cúng dường Vấn đáp: Đốt thân cúng dường
Tác giả: Thích Nhật Từ
76
Vấn đáp: Tiềm năng làm Phật | Thích Nhật Từ Vấn đáp: Tiềm năng làm Phật | Thích Nhật Từ
Tác giả: Thích Nhật Từ
47
Triết lý và ứng dụng của Phật Pháp Triết lý và ứng dụng của Phật Pháp
Tác giả: Thích Nhật Từ
66
Vấn đáp: Giải thích Ban phúc và Giáng họa Vấn đáp: Giải thích Ban phúc và Giáng họa
Tác giả: Thích Nhật Từ
184
Vấn đáp: Giải thích Tích môn và Bổn môn Vấn đáp: Giải thích Tích môn và Bổn môn
Tác giả: Thích Nhật Từ
108
Vấn đáp: Giải thích Vấn đáp: Giải thích " nhân duyên tốt lớn " | Thích Nhật Từ
Tác giả: Thích Nhật Từ
113
Vấn đáp: Tiêu chí vãng sanh cực lạc Vấn đáp: Tiêu chí vãng sanh cực lạc
Tác giả: Thích Nhật Từ
82
Vấn đáp: Cúng 49 ngày Vấn đáp: Cúng 49 ngày
Tác giả: Thích Nhật Từ
187
Vấn đáp: Cách lập bàn thờ trong nhà Vấn đáp: Cách lập bàn thờ trong nhà
Tác giả: Thích Nhật Từ
152
Vấn đáp: Nhân quả trong 1 hành động Vấn đáp: Nhân quả trong 1 hành động
Tác giả: Thích Nhật Từ
125
Vấn đáp: Chuông trống bát nhã Vấn đáp: Chuông trống bát nhã
Tác giả: Thích Nhật Từ
76
Vấn đáp: Sáu thời khóa niệm Vấn đáp: Sáu thời khóa niệm
Tác giả: Thích Nhật Từ
63
Vấn đáp: Ăn chay trong đời sống hằng ngày Vấn đáp: Ăn chay trong đời sống hằng ngày
Tác giả: Thích Nhật Từ
105
Vấn đáp: Giới sát sinh đối với thực vật Vấn đáp: Giới sát sinh đối với thực vật
Tác giả: Thích Nhật Từ
76
Vấn đáp: Cúng tổ tiên Vấn đáp: Cúng tổ tiên
Tác giả: Thích Nhật Từ
119
Vấn đáp: Nhân quả của đạo Phật Vấn đáp: Nhân quả của đạo Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
96
Vấn đáp: Bồ Tát sợ nhân , chúng sanh sợ quả Vấn đáp: Bồ Tát sợ nhân , chúng sanh sợ quả
Tác giả: Thích Nhật Từ
82
Vấn đáp: Cách thờ di ảnh và bát hương Vấn đáp: Cách thờ di ảnh và bát hương
Tác giả: Thích Nhật Từ
111
Vấn đáp: Quy y Tam Bảo Vấn đáp: Quy y Tam Bảo
Tác giả: Thích Nhật Từ
52
Vấn đáp: Người xuất gia tại phương tây ( hải ngoại ) Vấn đáp: Người xuất gia tại phương tây ( hải ngoại )
Tác giả: Thích Nhật Từ
56
Vấn đáp: Các thuận duyên để xuất gia Vấn đáp: Các thuận duyên để xuất gia
Tác giả: Thích Nhật Từ
53
Vấn đáp: Khóa học Phật pháp dành cho người tại gia Vấn đáp: Khóa học Phật pháp dành cho người tại gia
Tác giả: Thích Nhật Từ
53
Tiêu thụ chánh niệm để bảo vệ môi trường Tiêu thụ chánh niệm để bảo vệ môi trường
Tác giả: Thích Nhật Từ
97
Bắt chước Đức Phật Bắt chước Đức Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
203
Đóng góp của Đức Phật cho nhân loại Đóng góp của Đức Phật cho nhân loại
Tác giả: Thích Nhật Từ
66
Vấn đáp: Ái dục Vấn đáp: Ái dục
Tác giả: Thích Nhật Từ
171
Vấn đáp: Kinh Địa Mẫu không phải kinh Phật Vấn đáp: Kinh Địa Mẫu không phải kinh Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
97
Vấn đáp: Giới trẻ hải ngoại đi chùa Vấn đáp: Giới trẻ hải ngoại đi chùa
Tác giả: Thích Nhật Từ
69
Vấn đáp: Áo nhật bình của tu sĩ Việt Nam Vấn đáp: Áo nhật bình của tu sĩ Việt Nam
Tác giả: Thích Nhật Từ
68
Vấn đáp: Kinh Phật cho người tại gia Vấn đáp: Kinh Phật cho người tại gia
Tác giả: Thích Nhật Từ
73
Vấn đáp: Các cấp độ thiền Vấn đáp: Các cấp độ thiền
Tác giả: Thích Nhật Từ
71
Vấn đáp: Đạo tràng làm từ thiện Vấn đáp: Đạo tràng làm từ thiện
Tác giả: Thích Nhật Từ
55
Vấn đáp: Thức Alaya Vấn đáp: Thức Alaya
Tác giả: Thích Nhật Từ
66
Vấn đáp: Nền tảng đức tin Vấn đáp: Nền tảng đức tin
Tác giả: Thích Nhật Từ
193
Vấn đáp: Thùng công đức Vấn đáp: Thùng công đức
Tác giả: Thích Nhật Từ
232
Vấn đáp: Nghiệp sát sinh và chiến tranh cứu quốc Vấn đáp: Nghiệp sát sinh và chiến tranh cứu quốc
Tác giả: Thích Nhật Từ
201
Vấn đáp: Quy luật Sinh-Lão-Bệnh-Chết, văn hóa thắp hương và dâng sớ Vấn đáp: Quy luật Sinh-Lão-Bệnh-Chết, văn hóa thắp hương và dâng sớ
Tác giả: Thích Nhật Từ
2,770
Vấn đáp: Khái quát triết học Phật giáo Vấn đáp: Khái quát triết học Phật giáo
Tác giả: Thích Nhật Từ
119
Vấn đáp: Mơ thấy người thân đã mất Vấn đáp: Mơ thấy người thân đã mất
Tác giả: Thích Nhật Từ
416
Vấn đáp: Ngoại cảm tìm mộ Vấn đáp: Ngoại cảm tìm mộ
Tác giả: Thích Nhật Từ
250
Vấn đáp: Ứng xử của người Phật tử trong lễ tang Vấn đáp: Ứng xử của người Phật tử trong lễ tang
Tác giả: Thích Nhật Từ
234
Vấn đáp: Hồi hướng, hộ niệm cho người đã mất Vấn đáp: Hồi hướng, hộ niệm cho người đã mất
Tác giả: Thích Nhật Từ
143
Vấn đáp: Thờ Phật như thế nào ? Vấn đáp: Thờ Phật như thế nào ?
Tác giả: Thích Nhật Từ
282
Vấn đáp: Xem tướng - coi tuổi Vấn đáp: Xem tướng - coi tuổi
Tác giả: Thích Nhật Từ
677
Vấn đáp: Tứ diệu đế Vấn đáp: Tứ diệu đế
Tác giả: Thích Nhật Từ
162
Vấn đáp: Cách đặt tên pháp danh Vấn đáp: Cách đặt tên pháp danh
Tác giả: Thích Nhật Từ
143
Vấn đáp: Giấc mơ không có thật Vấn đáp: Giấc mơ không có thật
Tác giả: Thích Nhật Từ
85
Vấn đáp: Giải thích Vấn đáp: Giải thích " Tuỳ Duyên Bất Biến "
Tác giả: Thích Nhật Từ
83
Vấn đáp: Nên tụng kinh nào cho người chết Vấn đáp: Nên tụng kinh nào cho người chết
Tác giả: Thích Nhật Từ
142
Vấn đáp: Doanh nhân và Phật giáo Vấn đáp: Doanh nhân và Phật giáo
Tác giả: Thích Nhật Từ
176
Trang thứ 2 của 46