Thành viên

Nhớ tôi

Thích Giác Hạnh

Có tất cả 176 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Công Đức Niệm Phật (Giảng Tại Chùa Trừng Thủy) Công Đức Niệm Phật (Giảng Tại Chùa Trừng Thủy)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,358
Hiện Tướng Vãng Sanh Hiện Tướng Vãng Sanh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,669
Những Chuyện Tâm Linh (Giảng Tại Chùa Trừng Thủy) Những Chuyện Tâm Linh (Giảng Tại Chùa Trừng Thủy)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,924
Họa Tùng Khẩu Xuất (Giảng Tại Chùa Trừng Thủy) Họa Tùng Khẩu Xuất (Giảng Tại Chùa Trừng Thủy)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,740
Hiếu Trong Đạo Phật Hiếu Trong Đạo Phật
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,655
Tài Sản Không Mất (Giảng Tại Chùa Trừng Thủy) Tài Sản Không Mất (Giảng Tại Chùa Trừng Thủy)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,011
Tâm sự mùa Vu Lan Tâm sự mùa Vu Lan
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,587
Nhân quả Nhân quả
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,648
Họa Tùng Khẩu Xuất (Giảng Tại Ni Viện Long Hoa) Họa Tùng Khẩu Xuất (Giảng Tại Ni Viện Long Hoa)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,783
Sự Thù Thắng Của Pháp Môn Tịnh Độ Sự Thù Thắng Của Pháp Môn Tịnh Độ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,571
Nhân Thừa Phật Giáo Nhân Thừa Phật Giáo
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,211
Mẫu Chuyện Linh Cảm Mẫu Chuyện Linh Cảm
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,312
Nhân Duyên Tái Sanh (Trọn Bài, 1 Phần) Nhân Duyên Tái Sanh (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
5,206
Những Mẩu Chuyện Qua Chuyến Hoằng Pháp Tại Úc Châu (Rất Hay) Những Mẩu Chuyện Qua Chuyến Hoằng Pháp Tại Úc Châu (Rất Hay)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
6,089
Những Câu Chuyện Tâm Linh (Kỳ 4) Những Câu Chuyện Tâm Linh (Kỳ 4)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
12,955
Người Nội Trợ Tu Bồ Tát Đạo Người Nội Trợ Tu Bồ Tát Đạo
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,009
Vu Lan Thắng Hội Vu Lan Thắng Hội
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,147
An Cư Kiết Hạ An Cư Kiết Hạ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,216
Tìm Cho Mình Một Hướng Đi Tìm Cho Mình Một Hướng Đi
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,527
Ai Làm Cho Ta Khổ Ai Làm Cho Ta Khổ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,426
Những Câu Chuyện Tâm Linh (Kỳ 3) Những Câu Chuyện Tâm Linh (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
13,350
Chữ Tài Và Chữ Tâm Chữ Tài Và Chữ Tâm
Tác giả: Thích Giác Hạnh
9,913
Cơ Duyên Cơ Duyên
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,280
Chuyện Âm Phủ Chuyện Âm Phủ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
5,539
Phật Đản Sanh Phật Đản Sanh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,810
Tu Nhân Làm Người Tu Nhân Làm Người
Tác giả: Thích Giác Hạnh
5,205
Đạo Đức Nhà Phật Đạo Đức Nhà Phật
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,724
Công Đức Của Pháp Bố Thí Công Đức Của Pháp Bố Thí
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,256
Giới Tướng (Trọn Bài, 1 Phần) Giới Tướng (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,329
Mẩu Chuyện Linh Cảm Mẩu Chuyện Linh Cảm
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,638
Tâm Sanh Các Pháp Sanh Tâm Sanh Các Pháp Sanh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,412
Khai Tâm Khai Tâm
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,240
Căn Bản Về Pháp Môn Tịnh Độ Căn Bản Về Pháp Môn Tịnh Độ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,251
Vài Câu Chuyện Về Đạo Lý Vài Câu Chuyện Về Đạo Lý
Tác giả: Thích Giác Hạnh
7,484
Nhân Duyên Niệm Phật Nhân Duyên Niệm Phật
Tác giả: Thích Giác Hạnh
6,259
Mẫu Chuyện Linh Cảm Mẫu Chuyện Linh Cảm
Tác giả: Thích Giác Hạnh
8,527
Thiên Đường Và Địa Ngục Thiên Đường Và Địa Ngục
Tác giả: Thích Giác Hạnh
5,751
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Giác Hạnh
6,246
Phước Và Tội Phước Và Tội
Tác giả: Thích Giác Hạnh
5,506
Tạ Đàn Dược Sư Tạ Đàn Dược Sư
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,075
Nghĩa Mầu Của Vu Lan Nghĩa Mầu Của Vu Lan
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,552
Những Câu Chuyện Tâm Linh Những Câu Chuyện Tâm Linh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
16,805
Tâm Linh Gắn Liền Với Đời Sống Con Người Tâm Linh Gắn Liền Với Đời Sống Con Người
Tác giả: Thích Giác Hạnh
11,289
Nói Dễ Mà Làm Thì Khó Nói Dễ Mà Làm Thì Khó
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,039
Phật Dạy Bốn Pháp Tu Cho Cư Sĩ Phật Dạy Bốn Pháp Tu Cho Cư Sĩ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
6,336
Tài Sản Không Bao Giờ Mất (Giảng Tại Chùa Pháp Thường) Tài Sản Không Bao Giờ Mất (Giảng Tại Chùa Pháp Thường)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,294
Chọn Pháp Tu Thời Mạt Pháp Chọn Pháp Tu Thời Mạt Pháp
Tác giả: Thích Giác Hạnh
5,584
Chữ Hiếu Trong Tinh Thần Nhà Phật Chữ Hiếu Trong Tinh Thần Nhà Phật
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,284
Công Đức Niệm Phật (Giảng Tại Niệm Phật Đường Hoằng Pháp) Công Đức Niệm Phật (Giảng Tại Niệm Phật Đường Hoằng Pháp)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
5,249
Hoằng Pháp và Hộ Pháp Hoằng Pháp và Hộ Pháp
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,262
Trang thứ 2 của 4