Thành viên

Nhớ tôi

Thích Giác Hạnh

Có tất cả 145 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Tâm Sanh Các Pháp Sanh Tâm Sanh Các Pháp Sanh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,969
Khai Tâm Khai Tâm
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,830
Căn Bản Về Pháp Môn Tịnh Độ Căn Bản Về Pháp Môn Tịnh Độ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,838
Vài Câu Chuyện Về Đạo Lý Vài Câu Chuyện Về Đạo Lý
Tác giả: Thích Giác Hạnh
6,899
Nhân Duyên Niệm Phật Nhân Duyên Niệm Phật
Tác giả: Thích Giác Hạnh
5,787
Mẫu Chuyện Linh Cảm Mẫu Chuyện Linh Cảm
Tác giả: Thích Giác Hạnh
7,776
Thiên Đường Và Địa Ngục Thiên Đường Và Địa Ngục
Tác giả: Thích Giác Hạnh
5,108
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Giác Hạnh
5,650
Phước Và Tội Phước Và Tội
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,990
Tạ Đàn Dược Sư Tạ Đàn Dược Sư
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,725
Nghĩa Mầu Của Vu Lan Nghĩa Mầu Của Vu Lan
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,173
Những Câu Chuyện Tâm Linh Những Câu Chuyện Tâm Linh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
14,419
Tâm Linh Gắn Liền Với Đời Sống Con Người Tâm Linh Gắn Liền Với Đời Sống Con Người
Tác giả: Thích Giác Hạnh
10,191
Nói Dễ Mà Làm Thì Khó Nói Dễ Mà Làm Thì Khó
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,502
Phật Dạy Bốn Pháp Tu Cho Cư Sĩ Phật Dạy Bốn Pháp Tu Cho Cư Sĩ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
5,789
Tài Sản Không Bao Giờ Mất (Giảng Tại Chùa Pháp Thường) Tài Sản Không Bao Giờ Mất (Giảng Tại Chùa Pháp Thường)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,778
Chọn Pháp Tu Thời Mạt Pháp Chọn Pháp Tu Thời Mạt Pháp
Tác giả: Thích Giác Hạnh
5,158
Chữ Hiếu Trong Tinh Thần Nhà Phật Chữ Hiếu Trong Tinh Thần Nhà Phật
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,855
Công Đức Niệm Phật (Giảng Tại Niệm Phật Đường Hoằng Pháp) Công Đức Niệm Phật (Giảng Tại Niệm Phật Đường Hoằng Pháp)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,276
Hoằng Pháp và Hộ Pháp Hoằng Pháp và Hộ Pháp
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,873
Lời Phát Nguyện Của Vân Thê Đại Sư Lời Phát Nguyện Của Vân Thê Đại Sư
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,511
Lợi Ích Của Sự Hộ Niệm Cho Người Lâm Chung Lợi Ích Của Sự Hộ Niệm Cho Người Lâm Chung
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,758
Sáu nghĩa thù thắng của Tam Bảo Sáu nghĩa thù thắng của Tam Bảo
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,420
Người nội trợ tu Bồ-tát đạo Người nội trợ tu Bồ-tát đạo
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,800
Tâm Linh Sự Mầu Nhiệm Tâm Linh Sự Mầu Nhiệm
Tác giả: Thích Giác Hạnh
25,311
Đức Tin Của Người Phật Tử Đức Tin Của Người Phật Tử
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,723
Tâm Bệnh Thân Bệnh Tâm Bệnh Thân Bệnh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
7,309
Sau Khi Chết Đi Về Đâu? Sau Khi Chết Đi Về Đâu?
Tác giả: Thích Giác Hạnh
8,872
Sách Tấn Tu Học Sách Tấn Tu Học
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,544
Hiếu Ân Hiếu Ân
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,756
Căn Bản Của Tịnh Độ Căn Bản Của Tịnh Độ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,480
Sáu Nghĩa Thù Thắng Của Tam Bảo Sáu Nghĩa Thù Thắng Của Tam Bảo
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,128
Mầu Nhiệm Của Pháp Môn Niệm Phật (Giảng tại Chùa Vô Ưu) (Có Phụ Đề) Mầu Nhiệm Của Pháp Môn Niệm Phật (Giảng tại Chùa Vô Ưu) (Có Phụ Đề)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
9,513
Nghi Vấn Tịnh Độ Nghi Vấn Tịnh Độ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,843
Quyết Định Vãng Sanh Quyết Định Vãng Sanh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
7,971
Bảy Phương Pháp Bố Thí Bảy Phương Pháp Bố Thí
Tác giả: Thích Giác Hạnh
8,624
Lời Phát Nguyện Của Vân Thê Đại Sư Lời Phát Nguyện Của Vân Thê Đại Sư
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,963
Công Đức Pháp Bố Thí Công Đức Pháp Bố Thí
Tác giả: Thích Giác Hạnh
6,628
Thân phận con người Thân phận con người
Tác giả: Thích Giác Hạnh
5,595
16 điềm chiêm bao của vua Ba-tư-nặc 16 điềm chiêm bao của vua Ba-tư-nặc
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,230
Sự Thù Thắng Của Tam Bảo Sự Thù Thắng Của Tam Bảo
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,135
Phật Pháp Phổ Thông Phật Pháp Phổ Thông
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,088
Giới Hạnh Người Tu Giới Hạnh Người Tu
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,168
Hình Tượng Của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Hình Tượng Của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,072
Sự Nhiệm Mầu Của Pháp Môn Niệm Phật Sự Nhiệm Mầu Của Pháp Môn Niệm Phật
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,475
Giới tướng Giới tướng
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,204
Hành Giả Niệm Phật và Chướng Duyên Hành Giả Niệm Phật và Chướng Duyên
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,412
Năm rồng nói chuyện rồng Năm rồng nói chuyện rồng
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,540
Câu Phật Hiệu Cứu Được Uổng Tử Câu Phật Hiệu Cứu Được Uổng Tử
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,814
Bị Ung Thư Máu Niệm Phật Chỉ Một Tháng Rưỡi Biết Trước Ngày Vãng Sanh Bị Ung Thư Máu Niệm Phật Chỉ Một Tháng Rưỡi Biết Trước Ngày Vãng Sanh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,627
Trang thứ 2 của 3