Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Tính

Có tất cả 127 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Ai Cũng Là Phật Ai Cũng Là Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
1,250
Trâu Ơi Trâu Ơi
Tác giả: Thích Chân Tính
1,247
Tình Thương Cao Cả Tình Thương Cao Cả
Tác giả: Thích Chân Tính
1,125
Đừng Để Tâm Nhỏ Hẹp Đừng Để Tâm Nhỏ Hẹp
Tác giả: Thích Chân Tính
2,085
Nuôi Dưỡng Thân Tâm Nuôi Dưỡng Thân Tâm
Tác giả: Thích Chân Tính
1,306
Buông Xuống Buông Xuống
Tác giả: Thích Chân Tính
2,144
Mười hai lời nguyện niệm Phật Mười hai lời nguyện niệm Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
5,462
Oai nghi của người tu Phật thất Oai nghi của người tu Phật thất
Tác giả: Thích Chân Tính
2,211
Lễ quy y Tam Bảo - Phần 1 Lễ quy y Tam Bảo - Phần 1
Tác giả: Thích Chân Tính
2,481
Lễ quy y Tam Bảo - Phần 2: Tám điều cần biết của người Phật tử sau khi Quy y Lễ quy y Tam Bảo - Phần 2: Tám điều cần biết của người Phật tử sau khi Quy y
Tác giả: Thích Chân Tính
3,205
Ăn chay niệm Phật, làm lành tránh dữ Ăn chay niệm Phật, làm lành tránh dữ
Tác giả: Thích Chân Tính
3,273
Sở trường người xuất gia Sở trường người xuất gia
Tác giả: Thích Chân Tính
1,236
Hoằng Pháp Viên Hoằng Pháp Viên
Tác giả: Thích Chân Tính
1,330
Về Thăm Đất Phật 1/4 Về Thăm Đất Phật 1/4
Tác giả: Thích Chân Tính
2,516
Về Thăm Đất Phật 2/4 Về Thăm Đất Phật 2/4
Tác giả: Thích Chân Tính
2,247
Về Thăm Đất Phật 3/4 Về Thăm Đất Phật 3/4
Tác giả: Thích Chân Tính
1,583
Về Thăm Đất Phật 4/4 Về Thăm Đất Phật 4/4
Tác giả: Thích Chân Tính
2,211
Bậc Đại Nhân Bậc Đại Nhân
Tác giả: Thích Chân Tính
983
Dân hòa nước mạnh Dân hòa nước mạnh
Tác giả: Thích Chân Tính
915
Khó vẫn làm được Khó vẫn làm được
Tác giả: Thích Chân Tính
1,222
Nơi kết nối tin yêu Nơi kết nối tin yêu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,156
Thường Hành Chánh Niệm Thường Hành Chánh Niệm
Tác giả: Thích Chân Tính
1,276
Cám ơn vô thường Cám ơn vô thường
Tác giả: Thích Chân Tính
1,955
Quán sát âm thanh Quán sát âm thanh
Tác giả: Thích Chân Tính
1,134
Buông xuống Buông xuống
Tác giả: Thích Chân Tính
1,261
Nuôi dưỡng thân tâm Nuôi dưỡng thân tâm
Tác giả: Thích Chân Tính
1,811
Tình thương cao cả Tình thương cao cả
Tác giả: Thích Chân Tính
1,013
Tổn thất lớn nhât Tổn thất lớn nhât
Tác giả: Thích Chân Tính
1,174
Xuân đời Xuân đời
Tác giả: Thích Chân Tính
1,368
Hoằng pháp tại New Zealand và Australia Hoằng pháp tại New Zealand và Australia
Tác giả: Thích Chân Tính
1,332
Mắt thương nhìn đời Mắt thương nhìn đời
Tác giả: Thích Chân Tính
2,354
Tiến trình An cư - Tự tứ - Vu lan Tiến trình An cư - Tự tứ - Vu lan
Tác giả: Thích Chân Tính
1,039
Lời nguyện đầu năm Lời nguyện đầu năm
Tác giả: Thích Chân Tính
2,944
Dư Âm - Trọn bài Dư Âm - Trọn bài
Tác giả: Thích Chân Tính
1,333
Khó Vẫn Làm Được Khó Vẫn Làm Được
Tác giả: Thích Chân Tính
913
Hoằng pháp lợi sinh Hoằng pháp lợi sinh
Tác giả: Thích Chân Tính
1,082
Ánh sáng Phật pháp kỳ 3 - Thượng tọa Thích Chân Tính Ánh sáng Phật pháp kỳ 3 - Thượng tọa Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
4,444
Biết lỗi nên sửa - TT. Thích Chân Tính Biết lỗi nên sửa - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
984
Họa phúc khôn lường - TT.Thích Chân Tính Họa phúc khôn lường - TT.Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,608
Ai Cũng Là Phật - TT. Thích Chân Tính Ai Cũng Là Phật - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
903
Bảy pháp đoạn trừ phiền não - TT. Thích Chân Tính Bảy pháp đoạn trừ phiền não - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
2,312
Bốn phương pháp cảm hóa lòng người - TT. Thích Chân Tính Bốn phương pháp cảm hóa lòng người - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,548
Cao nguyên thánh địa - TT. Thích Chân Tính Cao nguyên thánh địa - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
923
Chuyển hóa khổ đau - TT. Thích Chân Tính Chuyển hóa khổ đau - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,824
Con Phật con ma - TT. Thích Chân Tính Con Phật con ma - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,424
Cúng dường - TT. Thích Chân Tính Cúng dường - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,350
Đẹp người đẹp nết Đẹp người đẹp nết
Tác giả: Thích Chân Tính
1,803
Điều kiện sanh về lạc quốc - TT. Thích Chân Tính Điều kiện sanh về lạc quốc - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,464
Đi về đâu - TT.Thích Chân Tính giảng Đi về đâu - TT.Thích Chân Tính giảng
Tác giả: Thích Chân Tính
1,135
Đường về cội giác - TT. Thích Chân Tính giảng Đường về cội giác - TT. Thích Chân Tính giảng
Tác giả: Thích Chân Tính
1,988
Trang thứ 2 của 3