Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Tính

Có tất cả 127 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Ai Cũng Là Phật Ai Cũng Là Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
1,256
Trâu Ơi Trâu Ơi
Tác giả: Thích Chân Tính
1,258
Tình Thương Cao Cả Tình Thương Cao Cả
Tác giả: Thích Chân Tính
1,135
Đừng Để Tâm Nhỏ Hẹp Đừng Để Tâm Nhỏ Hẹp
Tác giả: Thích Chân Tính
2,111
Nuôi Dưỡng Thân Tâm Nuôi Dưỡng Thân Tâm
Tác giả: Thích Chân Tính
1,316
Buông Xuống Buông Xuống
Tác giả: Thích Chân Tính
2,154
Mười hai lời nguyện niệm Phật Mười hai lời nguyện niệm Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
5,505
Oai nghi của người tu Phật thất Oai nghi của người tu Phật thất
Tác giả: Thích Chân Tính
2,245
Lễ quy y Tam Bảo - Phần 1 Lễ quy y Tam Bảo - Phần 1
Tác giả: Thích Chân Tính
2,502
Lễ quy y Tam Bảo - Phần 2: Tám điều cần biết của người Phật tử sau khi Quy y Lễ quy y Tam Bảo - Phần 2: Tám điều cần biết của người Phật tử sau khi Quy y
Tác giả: Thích Chân Tính
3,226
Ăn chay niệm Phật, làm lành tránh dữ Ăn chay niệm Phật, làm lành tránh dữ
Tác giả: Thích Chân Tính
3,290
Sở trường người xuất gia Sở trường người xuất gia
Tác giả: Thích Chân Tính
1,243
Hoằng Pháp Viên Hoằng Pháp Viên
Tác giả: Thích Chân Tính
1,338
Về Thăm Đất Phật 1/4 Về Thăm Đất Phật 1/4
Tác giả: Thích Chân Tính
2,534
Về Thăm Đất Phật 2/4 Về Thăm Đất Phật 2/4
Tác giả: Thích Chân Tính
2,277
Về Thăm Đất Phật 3/4 Về Thăm Đất Phật 3/4
Tác giả: Thích Chân Tính
1,592
Về Thăm Đất Phật 4/4 Về Thăm Đất Phật 4/4
Tác giả: Thích Chân Tính
2,222
Bậc Đại Nhân Bậc Đại Nhân
Tác giả: Thích Chân Tính
988
Dân hòa nước mạnh Dân hòa nước mạnh
Tác giả: Thích Chân Tính
929
Khó vẫn làm được Khó vẫn làm được
Tác giả: Thích Chân Tính
1,230
Nơi kết nối tin yêu Nơi kết nối tin yêu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,164
Thường Hành Chánh Niệm Thường Hành Chánh Niệm
Tác giả: Thích Chân Tính
1,282
Cám ơn vô thường Cám ơn vô thường
Tác giả: Thích Chân Tính
1,968
Quán sát âm thanh Quán sát âm thanh
Tác giả: Thích Chân Tính
1,142
Buông xuống Buông xuống
Tác giả: Thích Chân Tính
1,271
Nuôi dưỡng thân tâm Nuôi dưỡng thân tâm
Tác giả: Thích Chân Tính
1,821
Tình thương cao cả Tình thương cao cả
Tác giả: Thích Chân Tính
1,019
Tổn thất lớn nhât Tổn thất lớn nhât
Tác giả: Thích Chân Tính
1,189
Xuân đời Xuân đời
Tác giả: Thích Chân Tính
1,380
Hoằng pháp tại New Zealand và Australia Hoằng pháp tại New Zealand và Australia
Tác giả: Thích Chân Tính
1,346
Mắt thương nhìn đời Mắt thương nhìn đời
Tác giả: Thích Chân Tính
2,369
Tiến trình An cư - Tự tứ - Vu lan Tiến trình An cư - Tự tứ - Vu lan
Tác giả: Thích Chân Tính
1,048
Lời nguyện đầu năm Lời nguyện đầu năm
Tác giả: Thích Chân Tính
2,957
Dư Âm - Trọn bài Dư Âm - Trọn bài
Tác giả: Thích Chân Tính
1,337
Khó Vẫn Làm Được Khó Vẫn Làm Được
Tác giả: Thích Chân Tính
919
Hoằng pháp lợi sinh Hoằng pháp lợi sinh
Tác giả: Thích Chân Tính
1,093
Ánh sáng Phật pháp kỳ 3 - Thượng tọa Thích Chân Tính Ánh sáng Phật pháp kỳ 3 - Thượng tọa Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
4,466
Biết lỗi nên sửa - TT. Thích Chân Tính Biết lỗi nên sửa - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
997
Họa phúc khôn lường - TT.Thích Chân Tính Họa phúc khôn lường - TT.Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,616
Ai Cũng Là Phật - TT. Thích Chân Tính Ai Cũng Là Phật - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
914
Bảy pháp đoạn trừ phiền não - TT. Thích Chân Tính Bảy pháp đoạn trừ phiền não - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
2,326
Bốn phương pháp cảm hóa lòng người - TT. Thích Chân Tính Bốn phương pháp cảm hóa lòng người - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,557
Cao nguyên thánh địa - TT. Thích Chân Tính Cao nguyên thánh địa - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
930
Chuyển hóa khổ đau - TT. Thích Chân Tính Chuyển hóa khổ đau - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,839
Con Phật con ma - TT. Thích Chân Tính Con Phật con ma - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,439
Cúng dường - TT. Thích Chân Tính Cúng dường - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,359
Đẹp người đẹp nết Đẹp người đẹp nết
Tác giả: Thích Chân Tính
1,819
Điều kiện sanh về lạc quốc - TT. Thích Chân Tính Điều kiện sanh về lạc quốc - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,475
Đi về đâu - TT.Thích Chân Tính giảng Đi về đâu - TT.Thích Chân Tính giảng
Tác giả: Thích Chân Tính
1,143
Đường về cội giác - TT. Thích Chân Tính giảng Đường về cội giác - TT. Thích Chân Tính giảng
Tác giả: Thích Chân Tính
2,009
Trang thứ 2 của 3