Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Tính

Có tất cả 133 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Họa Phước Khôn Lường Họa Phước Khôn Lường
Tác giả: Thích Chân Tính
2,495
Bế Mạc Ban Hộ Niệm Toàn Quốc Bế Mạc Ban Hộ Niệm Toàn Quốc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,525
Soi Đường Ta Đi Soi Đường Ta Đi
Tác giả: Thích Chân Tính
1,649
Con Đường Hạnh Phúc Con Đường Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,799
Ai Cũng Là Phật Ai Cũng Là Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
1,429
Trâu Ơi Trâu Ơi
Tác giả: Thích Chân Tính
1,443
Tình Thương Cao Cả Tình Thương Cao Cả
Tác giả: Thích Chân Tính
1,324
Đừng Để Tâm Nhỏ Hẹp Đừng Để Tâm Nhỏ Hẹp
Tác giả: Thích Chân Tính
2,312
Nuôi Dưỡng Thân Tâm Nuôi Dưỡng Thân Tâm
Tác giả: Thích Chân Tính
1,513
Buông Xuống Buông Xuống
Tác giả: Thích Chân Tính
2,395
Mười hai lời nguyện niệm Phật Mười hai lời nguyện niệm Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
6,328
Oai nghi của người tu Phật thất Oai nghi của người tu Phật thất
Tác giả: Thích Chân Tính
2,623
Lễ quy y Tam Bảo - Phần 1 Lễ quy y Tam Bảo - Phần 1
Tác giả: Thích Chân Tính
2,836
Lễ quy y Tam Bảo - Phần 2: Tám điều cần biết của người Phật tử sau khi Quy y Lễ quy y Tam Bảo - Phần 2: Tám điều cần biết của người Phật tử sau khi Quy y
Tác giả: Thích Chân Tính
3,678
Ăn chay niệm Phật, làm lành tránh dữ Ăn chay niệm Phật, làm lành tránh dữ
Tác giả: Thích Chân Tính
3,644
Sở trường người xuất gia Sở trường người xuất gia
Tác giả: Thích Chân Tính
1,449
Hoằng Pháp Viên Hoằng Pháp Viên
Tác giả: Thích Chân Tính
1,541
Về Thăm Đất Phật 1/4 Về Thăm Đất Phật 1/4
Tác giả: Thích Chân Tính
2,919
Về Thăm Đất Phật 2/4 Về Thăm Đất Phật 2/4
Tác giả: Thích Chân Tính
2,714
Về Thăm Đất Phật 3/4 Về Thăm Đất Phật 3/4
Tác giả: Thích Chân Tính
1,816
Về Thăm Đất Phật 4/4 Về Thăm Đất Phật 4/4
Tác giả: Thích Chân Tính
2,520
Bậc Đại Nhân Bậc Đại Nhân
Tác giả: Thích Chân Tính
1,183
Dân hòa nước mạnh Dân hòa nước mạnh
Tác giả: Thích Chân Tính
1,148
Khó vẫn làm được Khó vẫn làm được
Tác giả: Thích Chân Tính
1,413
Nơi kết nối tin yêu Nơi kết nối tin yêu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,366
Thường Hành Chánh Niệm Thường Hành Chánh Niệm
Tác giả: Thích Chân Tính
1,529
Cám ơn vô thường Cám ơn vô thường
Tác giả: Thích Chân Tính
2,387
Quán sát âm thanh Quán sát âm thanh
Tác giả: Thích Chân Tính
1,373
Buông xuống Buông xuống
Tác giả: Thích Chân Tính
1,470
Nuôi dưỡng thân tâm Nuôi dưỡng thân tâm
Tác giả: Thích Chân Tính
2,159
Tình thương cao cả Tình thương cao cả
Tác giả: Thích Chân Tính
1,185
Tổn thất lớn nhât Tổn thất lớn nhât
Tác giả: Thích Chân Tính
1,398
Xuân đời Xuân đời
Tác giả: Thích Chân Tính
1,566
Hoằng pháp tại New Zealand và Australia Hoằng pháp tại New Zealand và Australia
Tác giả: Thích Chân Tính
1,567
Mắt thương nhìn đời Mắt thương nhìn đời
Tác giả: Thích Chân Tính
2,724
Tiến trình An cư - Tự tứ - Vu lan Tiến trình An cư - Tự tứ - Vu lan
Tác giả: Thích Chân Tính
1,243
Lời nguyện đầu năm Lời nguyện đầu năm
Tác giả: Thích Chân Tính
3,209
Dư Âm - Trọn bài Dư Âm - Trọn bài
Tác giả: Thích Chân Tính
1,528
Khó Vẫn Làm Được Khó Vẫn Làm Được
Tác giả: Thích Chân Tính
1,099
Hoằng pháp lợi sinh Hoằng pháp lợi sinh
Tác giả: Thích Chân Tính
1,278
Ánh sáng Phật pháp kỳ 3 - Thượng tọa Thích Chân Tính Ánh sáng Phật pháp kỳ 3 - Thượng tọa Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
5,062
Biết lỗi nên sửa - TT. Thích Chân Tính Biết lỗi nên sửa - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,173
Họa phúc khôn lường - TT.Thích Chân Tính Họa phúc khôn lường - TT.Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,850
Ai Cũng Là Phật - TT. Thích Chân Tính Ai Cũng Là Phật - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,070
Bảy pháp đoạn trừ phiền não - TT. Thích Chân Tính Bảy pháp đoạn trừ phiền não - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
2,694
Bốn phương pháp cảm hóa lòng người - TT. Thích Chân Tính Bốn phương pháp cảm hóa lòng người - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,805
Cao nguyên thánh địa - TT. Thích Chân Tính Cao nguyên thánh địa - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,104
Chuyển hóa khổ đau - TT. Thích Chân Tính Chuyển hóa khổ đau - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
2,162
Con Phật con ma - TT. Thích Chân Tính Con Phật con ma - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,704
Cúng dường - TT. Thích Chân Tính Cúng dường - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,641
Trang thứ 2 của 3