Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Tính

Có tất cả 140 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Sen Nở Trời Âu Sen Nở Trời Âu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,632
Người Được Ái Mộ Người Được Ái Mộ
Tác giả: Thích Chân Tính
1,715
Trọn Kiếp Con Người Trọn Kiếp Con Người
Tác giả: Thích Chân Tính
2,695
Du Hóa Du Hóa
Tác giả: Thích Chân Tính
2,118
Lợi ích của sự cướng dường và quy y tam bảo Lợi ích của sự cướng dường và quy y tam bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
3,263
Biết Bến Nào Trong ? Biết Bến Nào Trong ?
Tác giả: Thích Chân Tính
3,307
Cư Sĩ Cấp Cô Độc Cư Sĩ Cấp Cô Độc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,927
Họa Phước Khôn Lường Họa Phước Khôn Lường
Tác giả: Thích Chân Tính
2,571
Bế Mạc Ban Hộ Niệm Toàn Quốc Bế Mạc Ban Hộ Niệm Toàn Quốc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,577
Soi Đường Ta Đi Soi Đường Ta Đi
Tác giả: Thích Chân Tính
1,693
Con Đường Hạnh Phúc Con Đường Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,856
Ai Cũng Là Phật Ai Cũng Là Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
1,474
Trâu Ơi Trâu Ơi
Tác giả: Thích Chân Tính
1,477
Tình Thương Cao Cả Tình Thương Cao Cả
Tác giả: Thích Chân Tính
1,357
Đừng Để Tâm Nhỏ Hẹp Đừng Để Tâm Nhỏ Hẹp
Tác giả: Thích Chân Tính
2,361
Nuôi Dưỡng Thân Tâm Nuôi Dưỡng Thân Tâm
Tác giả: Thích Chân Tính
1,551
Buông Xuống Buông Xuống
Tác giả: Thích Chân Tính
2,460
Mười hai lời nguyện niệm Phật Mười hai lời nguyện niệm Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
6,493
Oai nghi của người tu Phật thất Oai nghi của người tu Phật thất
Tác giả: Thích Chân Tính
2,742
Lễ quy y Tam Bảo - Phần 1 Lễ quy y Tam Bảo - Phần 1
Tác giả: Thích Chân Tính
2,924
Lễ quy y Tam Bảo - Phần 2: Tám điều cần biết của người Phật tử sau khi Quy y Lễ quy y Tam Bảo - Phần 2: Tám điều cần biết của người Phật tử sau khi Quy y
Tác giả: Thích Chân Tính
3,793
Ăn chay niệm Phật, làm lành tránh dữ Ăn chay niệm Phật, làm lành tránh dữ
Tác giả: Thích Chân Tính
3,729
Sở trường người xuất gia Sở trường người xuất gia
Tác giả: Thích Chân Tính
1,493
Hoằng Pháp Viên Hoằng Pháp Viên
Tác giả: Thích Chân Tính
1,584
Về Thăm Đất Phật 1/4 Về Thăm Đất Phật 1/4
Tác giả: Thích Chân Tính
3,009
Về Thăm Đất Phật 2/4 Về Thăm Đất Phật 2/4
Tác giả: Thích Chân Tính
2,812
Về Thăm Đất Phật 3/4 Về Thăm Đất Phật 3/4
Tác giả: Thích Chân Tính
1,871
Về Thăm Đất Phật 4/4 Về Thăm Đất Phật 4/4
Tác giả: Thích Chân Tính
2,600
Bậc Đại Nhân Bậc Đại Nhân
Tác giả: Thích Chân Tính
1,219
Dân hòa nước mạnh Dân hòa nước mạnh
Tác giả: Thích Chân Tính
1,192
Khó vẫn làm được Khó vẫn làm được
Tác giả: Thích Chân Tính
1,466
Nơi kết nối tin yêu Nơi kết nối tin yêu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,409
Thường Hành Chánh Niệm Thường Hành Chánh Niệm
Tác giả: Thích Chân Tính
1,591
Cám ơn vô thường Cám ơn vô thường
Tác giả: Thích Chân Tính
2,555
Quán sát âm thanh Quán sát âm thanh
Tác giả: Thích Chân Tính
1,438
Buông xuống Buông xuống
Tác giả: Thích Chân Tính
1,511
Nuôi dưỡng thân tâm Nuôi dưỡng thân tâm
Tác giả: Thích Chân Tính
2,221
Tình thương cao cả Tình thương cao cả
Tác giả: Thích Chân Tính
1,218
Tổn thất lớn nhât Tổn thất lớn nhât
Tác giả: Thích Chân Tính
1,433
Xuân đời Xuân đời
Tác giả: Thích Chân Tính
1,619
Hoằng pháp tại New Zealand và Australia Hoằng pháp tại New Zealand và Australia
Tác giả: Thích Chân Tính
1,630
Mắt thương nhìn đời Mắt thương nhìn đời
Tác giả: Thích Chân Tính
2,809
Tiến trình An cư - Tự tứ - Vu lan Tiến trình An cư - Tự tứ - Vu lan
Tác giả: Thích Chân Tính
1,284
Lời nguyện đầu năm Lời nguyện đầu năm
Tác giả: Thích Chân Tính
3,267
Dư Âm - Trọn bài Dư Âm - Trọn bài
Tác giả: Thích Chân Tính
1,560
Khó Vẫn Làm Được Khó Vẫn Làm Được
Tác giả: Thích Chân Tính
1,132
Hoằng pháp lợi sinh Hoằng pháp lợi sinh
Tác giả: Thích Chân Tính
1,319
Ánh sáng Phật pháp kỳ 3 - Thượng tọa Thích Chân Tính Ánh sáng Phật pháp kỳ 3 - Thượng tọa Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
5,212
Biết lỗi nên sửa - TT. Thích Chân Tính Biết lỗi nên sửa - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,212
Họa phúc khôn lường - TT.Thích Chân Tính Họa phúc khôn lường - TT.Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,904
Trang thứ 2 của 3