Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Tính

Có tất cả 179 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Nhân Duyên Nhân Duyên
Tác giả: Thích Chân Tính
2,034
Tâm tình với bạn trẻ Tâm tình với bạn trẻ
Tác giả: Thích Chân Tính
1,520
Khéo Biết Tâm Mình Khéo Biết Tâm Mình
Tác giả: Thích Chân Tính
3,056
Hồi Đầu Hồi Đầu
Tác giả: Thích Chân Tính
2,166
Vững Tiến Vững Tiến
Tác giả: Thích Chân Tính
1,800
Bước Chân Tỉnh Thức Bước Chân Tỉnh Thức
Tác giả: Thích Chân Tính
1,748
Gió Thổi Trúc Lay Gió Thổi Trúc Lay
Tác giả: Thích Chân Tính
2,326
Niềm Tin Tam Bảo Niềm Tin Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
1,986
Hoằng Đạo Hoằng Đạo
Tác giả: Thích Chân Tính
1,761
Mừng xuân Mậu Tý 2008 Mừng xuân Mậu Tý 2008
Tác giả: Thích Chân Tính
1,387
Mừng Phật Đản Mừng Phật Đản
Tác giả: Thích Chân Tính
1,510
Chủ Nhân Của Nghiệp Chủ Nhân Của Nghiệp
Tác giả: Thích Chân Tính
2,711
Học và Tu Học và Tu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,992
Lợi Ích An Lạc Lợi Ích An Lạc
Tác giả: Thích Chân Tính
2,479
Vô Thường (Giảng Tại Chùa Chánh Kiến, Bạc Liêu) Vô Thường (Giảng Tại Chùa Chánh Kiến, Bạc Liêu)
Tác giả: Thích Chân Tính
2,923
Tìm Chốn Tu Thân Tìm Chốn Tu Thân
Tác giả: Thích Chân Tính
2,975
Tiếng Chuông Cảnh Giác Tiếng Chuông Cảnh Giác
Tác giả: Thích Chân Tính
4,047
Công Đức Pháp Thí Công Đức Pháp Thí
Tác giả: Thích Chân Tính
2,672
Thọ Trì Tịnh Giới Thọ Trì Tịnh Giới
Tác giả: Thích Chân Tính
2,296
Ăn Chay, Niệm Phật, Làm Lành Tránh Dữ Ăn Chay, Niệm Phật, Làm Lành Tránh Dữ
Tác giả: Thích Chân Tính
7,314
Pháp Thoại (Giảng Tại Canada, 2012) Pháp Thoại (Giảng Tại Canada, 2012)
Tác giả: Thích Chân Tính
2,697
Vô Thường (Giảng Tại Chùa Long Viễn, Vĩnh Long) Vô Thường (Giảng Tại Chùa Long Viễn, Vĩnh Long)
Tác giả: Thích Chân Tính
3,668
Đời Người Đời Người
Tác giả: Thích Chân Tính
9,011
Vì Sao Quy Y Phật Vì Sao Quy Y Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
2,804
Luân Hồi Thật Đáng Sợ Luân Hồi Thật Đáng Sợ
Tác giả: Thích Chân Tính
6,797
Tu liều mạng Tu liều mạng
Tác giả: Thích Chân Tính
2,666
Giai cấp Giai cấp
Tác giả: Thích Chân Tính
1,885
Ngày mai nếu Ngày mai nếu
Tác giả: Thích Chân Tính
3,555
Bổn Phận Tu Học Phật Bổn Phận Tu Học Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
2,647
Hai Đời Vui Hai Đời Vui
Tác giả: Thích Chân Tính
3,098
Học Sinh Đến Chùa Học Sinh Đến Chùa
Tác giả: Thích Chân Tính
2,722
Nhạc Đạo Vào Đời Nhạc Đạo Vào Đời
Tác giả: Thích Chân Tính
3,496
Lễ Quy Y Tam Bảo Lễ Quy Y Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
3,375
5 Báu Khó Tìm 5 Báu Khó Tìm
Tác giả: Thích Chân Tính
3,412
Cao Nguyên Thánh Địa Cao Nguyên Thánh Địa
Tác giả: Thích Chân Tính
2,816
Ý Nghĩa 12 Lời Nguyện Niệm Phật Ý Nghĩa 12 Lời Nguyện Niệm Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
4,219
Phật Pháp Cứu Đời Tôi Phật Pháp Cứu Đời Tôi
Tác giả: Thích Chân Tính
4,978
Pháp Thoại (tại Chùa Đại Bi) Pháp Thoại (tại Chùa Đại Bi)
Tác giả: Thích Chân Tính
2,367
Sen Nở Trời Âu Sen Nở Trời Âu
Tác giả: Thích Chân Tính
2,078
Người Được Ái Mộ Người Được Ái Mộ
Tác giả: Thích Chân Tính
2,160
Trọn Kiếp Con Người Trọn Kiếp Con Người
Tác giả: Thích Chân Tính
3,302
Du Hóa Du Hóa
Tác giả: Thích Chân Tính
2,746
Lợi ích của sự cướng dường và quy y tam bảo Lợi ích của sự cướng dường và quy y tam bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
4,140
Biết Bến Nào Trong ? Biết Bến Nào Trong ?
Tác giả: Thích Chân Tính
4,122
Cư Sĩ Cấp Cô Độc Cư Sĩ Cấp Cô Độc
Tác giả: Thích Chân Tính
2,382
Họa Phước Khôn Lường Họa Phước Khôn Lường
Tác giả: Thích Chân Tính
3,270
Bế Mạc Ban Hộ Niệm Toàn Quốc Bế Mạc Ban Hộ Niệm Toàn Quốc
Tác giả: Thích Chân Tính
2,024
Soi Đường Ta Đi Soi Đường Ta Đi
Tác giả: Thích Chân Tính
2,100
Con Đường Hạnh Phúc Con Đường Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Chân Tính
2,374
Ai Cũng Là Phật Ai Cũng Là Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
1,876
Trang thứ 2 của 4