Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Tính

Có tất cả 148 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Học Sinh Đến Chùa Học Sinh Đến Chùa
Tác giả: Thích Chân Tính
2,340
Nhạc Đạo Vào Đời Nhạc Đạo Vào Đời
Tác giả: Thích Chân Tính
3,067
Lễ Quy Y Tam Bảo Lễ Quy Y Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
2,834
5 Báu Khó Tìm 5 Báu Khó Tìm
Tác giả: Thích Chân Tính
2,992
Cao Nguyên Thánh Địa Cao Nguyên Thánh Địa
Tác giả: Thích Chân Tính
2,297
Ý Nghĩa 12 Lời Nguyện Niệm Phật Ý Nghĩa 12 Lời Nguyện Niệm Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
3,750
Phật Pháp Cứu Đời Tôi Phật Pháp Cứu Đời Tôi
Tác giả: Thích Chân Tính
4,553
Pháp Thoại (tại Chùa Đại Bi) Pháp Thoại (tại Chùa Đại Bi)
Tác giả: Thích Chân Tính
2,063
Sen Nở Trời Âu Sen Nở Trời Âu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,821
Người Được Ái Mộ Người Được Ái Mộ
Tác giả: Thích Chân Tính
1,917
Trọn Kiếp Con Người Trọn Kiếp Con Người
Tác giả: Thích Chân Tính
2,986
Du Hóa Du Hóa
Tác giả: Thích Chân Tính
2,428
Lợi ích của sự cướng dường và quy y tam bảo Lợi ích của sự cướng dường và quy y tam bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
3,745
Biết Bến Nào Trong ? Biết Bến Nào Trong ?
Tác giả: Thích Chân Tính
3,695
Cư Sĩ Cấp Cô Độc Cư Sĩ Cấp Cô Độc
Tác giả: Thích Chân Tính
2,157
Họa Phước Khôn Lường Họa Phước Khôn Lường
Tác giả: Thích Chân Tính
2,895
Bế Mạc Ban Hộ Niệm Toàn Quốc Bế Mạc Ban Hộ Niệm Toàn Quốc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,776
Soi Đường Ta Đi Soi Đường Ta Đi
Tác giả: Thích Chân Tính
1,892
Con Đường Hạnh Phúc Con Đường Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Chân Tính
2,098
Ai Cũng Là Phật Ai Cũng Là Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
1,688
Trâu Ơi Trâu Ơi
Tác giả: Thích Chân Tính
1,726
Tình Thương Cao Cả Tình Thương Cao Cả
Tác giả: Thích Chân Tính
1,610
Đừng Để Tâm Nhỏ Hẹp Đừng Để Tâm Nhỏ Hẹp
Tác giả: Thích Chân Tính
2,646
Nuôi Dưỡng Thân Tâm Nuôi Dưỡng Thân Tâm
Tác giả: Thích Chân Tính
1,786
Buông Xuống Buông Xuống
Tác giả: Thích Chân Tính
2,715
Mười hai lời nguyện niệm Phật Mười hai lời nguyện niệm Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
7,310
Oai nghi của người tu Phật thất Oai nghi của người tu Phật thất
Tác giả: Thích Chân Tính
3,142
Lễ quy y Tam Bảo - Phần 1 Lễ quy y Tam Bảo - Phần 1
Tác giả: Thích Chân Tính
3,323
Lễ quy y Tam Bảo - Phần 2: Tám điều cần biết của người Phật tử sau khi Quy y Lễ quy y Tam Bảo - Phần 2: Tám điều cần biết của người Phật tử sau khi Quy y
Tác giả: Thích Chân Tính
4,343
Ăn chay niệm Phật, làm lành tránh dữ Ăn chay niệm Phật, làm lành tránh dữ
Tác giả: Thích Chân Tính
4,193
Sở trường người xuất gia Sở trường người xuất gia
Tác giả: Thích Chân Tính
1,757
Hoằng Pháp Viên Hoằng Pháp Viên
Tác giả: Thích Chân Tính
1,812
Về Thăm Đất Phật 1/4 Về Thăm Đất Phật 1/4
Tác giả: Thích Chân Tính
3,335
Về Thăm Đất Phật 2/4 Về Thăm Đất Phật 2/4
Tác giả: Thích Chân Tính
3,239
Về Thăm Đất Phật 3/4 Về Thăm Đất Phật 3/4
Tác giả: Thích Chân Tính
2,100
Về Thăm Đất Phật 4/4 Về Thăm Đất Phật 4/4
Tác giả: Thích Chân Tính
2,965
Bậc Đại Nhân Bậc Đại Nhân
Tác giả: Thích Chân Tính
1,425
Dân hòa nước mạnh Dân hòa nước mạnh
Tác giả: Thích Chân Tính
1,380
Khó vẫn làm được Khó vẫn làm được
Tác giả: Thích Chân Tính
1,675
Nơi kết nối tin yêu Nơi kết nối tin yêu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,592
Thường Hành Chánh Niệm Thường Hành Chánh Niệm
Tác giả: Thích Chân Tính
1,866
Cám ơn vô thường Cám ơn vô thường
Tác giả: Thích Chân Tính
3,200
Quán sát âm thanh Quán sát âm thanh
Tác giả: Thích Chân Tính
1,673
Buông xuống Buông xuống
Tác giả: Thích Chân Tính
1,707
Nuôi dưỡng thân tâm Nuôi dưỡng thân tâm
Tác giả: Thích Chân Tính
2,495
Tình thương cao cả Tình thương cao cả
Tác giả: Thích Chân Tính
1,390
Tổn thất lớn nhât Tổn thất lớn nhât
Tác giả: Thích Chân Tính
1,675
Xuân đời Xuân đời
Tác giả: Thích Chân Tính
1,841
Hoằng pháp tại New Zealand và Australia Hoằng pháp tại New Zealand và Australia
Tác giả: Thích Chân Tính
1,903
Mắt thương nhìn đời Mắt thương nhìn đời
Tác giả: Thích Chân Tính
3,270
Trang thứ 2 của 3