Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Tính

Có tất cả 175 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Vững Tiến Vững Tiến
Tác giả: Thích Chân Tính
1,778
Bước Chân Tỉnh Thức Bước Chân Tỉnh Thức
Tác giả: Thích Chân Tính
1,710
Gió Thổi Trúc Lay Gió Thổi Trúc Lay
Tác giả: Thích Chân Tính
2,305
Niềm Tin Tam Bảo Niềm Tin Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
1,964
Hoằng Đạo Hoằng Đạo
Tác giả: Thích Chân Tính
1,734
Mừng xuân Mậu Tý 2008 Mừng xuân Mậu Tý 2008
Tác giả: Thích Chân Tính
1,368
Mừng Phật Đản Mừng Phật Đản
Tác giả: Thích Chân Tính
1,490
Chủ Nhân Của Nghiệp Chủ Nhân Của Nghiệp
Tác giả: Thích Chân Tính
2,687
Học và Tu Học và Tu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,971
Lợi Ích An Lạc Lợi Ích An Lạc
Tác giả: Thích Chân Tính
2,463
Vô Thường (Giảng Tại Chùa Chánh Kiến, Bạc Liêu) Vô Thường (Giảng Tại Chùa Chánh Kiến, Bạc Liêu)
Tác giả: Thích Chân Tính
2,898
Tìm Chốn Tu Thân Tìm Chốn Tu Thân
Tác giả: Thích Chân Tính
2,949
Tiếng Chuông Cảnh Giác Tiếng Chuông Cảnh Giác
Tác giả: Thích Chân Tính
4,027
Công Đức Pháp Thí Công Đức Pháp Thí
Tác giả: Thích Chân Tính
2,646
Thọ Trì Tịnh Giới Thọ Trì Tịnh Giới
Tác giả: Thích Chân Tính
2,268
Ăn Chay, Niệm Phật, Làm Lành Tránh Dữ Ăn Chay, Niệm Phật, Làm Lành Tránh Dữ
Tác giả: Thích Chân Tính
7,264
Pháp Thoại (Giảng Tại Canada, 2012) Pháp Thoại (Giảng Tại Canada, 2012)
Tác giả: Thích Chân Tính
2,671
Vô Thường (Giảng Tại Chùa Long Viễn, Vĩnh Long) Vô Thường (Giảng Tại Chùa Long Viễn, Vĩnh Long)
Tác giả: Thích Chân Tính
3,616
Đời Người Đời Người
Tác giả: Thích Chân Tính
8,931
Vì Sao Quy Y Phật Vì Sao Quy Y Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
2,775
Luân Hồi Thật Đáng Sợ Luân Hồi Thật Đáng Sợ
Tác giả: Thích Chân Tính
6,747
Tu liều mạng Tu liều mạng
Tác giả: Thích Chân Tính
2,647
Giai cấp Giai cấp
Tác giả: Thích Chân Tính
1,864
Ngày mai nếu Ngày mai nếu
Tác giả: Thích Chân Tính
3,525
Bổn Phận Tu Học Phật Bổn Phận Tu Học Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
2,616
Hai Đời Vui Hai Đời Vui
Tác giả: Thích Chân Tính
3,075
Học Sinh Đến Chùa Học Sinh Đến Chùa
Tác giả: Thích Chân Tính
2,691
Nhạc Đạo Vào Đời Nhạc Đạo Vào Đời
Tác giả: Thích Chân Tính
3,474
Lễ Quy Y Tam Bảo Lễ Quy Y Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
3,332
5 Báu Khó Tìm 5 Báu Khó Tìm
Tác giả: Thích Chân Tính
3,380
Cao Nguyên Thánh Địa Cao Nguyên Thánh Địa
Tác giả: Thích Chân Tính
2,787
Ý Nghĩa 12 Lời Nguyện Niệm Phật Ý Nghĩa 12 Lời Nguyện Niệm Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
4,168
Phật Pháp Cứu Đời Tôi Phật Pháp Cứu Đời Tôi
Tác giả: Thích Chân Tính
4,952
Pháp Thoại (tại Chùa Đại Bi) Pháp Thoại (tại Chùa Đại Bi)
Tác giả: Thích Chân Tính
2,349
Sen Nở Trời Âu Sen Nở Trời Âu
Tác giả: Thích Chân Tính
2,060
Người Được Ái Mộ Người Được Ái Mộ
Tác giả: Thích Chân Tính
2,141
Trọn Kiếp Con Người Trọn Kiếp Con Người
Tác giả: Thích Chân Tính
3,277
Du Hóa Du Hóa
Tác giả: Thích Chân Tính
2,720
Lợi ích của sự cướng dường và quy y tam bảo Lợi ích của sự cướng dường và quy y tam bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
4,099
Biết Bến Nào Trong ? Biết Bến Nào Trong ?
Tác giả: Thích Chân Tính
4,087
Cư Sĩ Cấp Cô Độc Cư Sĩ Cấp Cô Độc
Tác giả: Thích Chân Tính
2,363
Họa Phước Khôn Lường Họa Phước Khôn Lường
Tác giả: Thích Chân Tính
3,236
Bế Mạc Ban Hộ Niệm Toàn Quốc Bế Mạc Ban Hộ Niệm Toàn Quốc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,997
Soi Đường Ta Đi Soi Đường Ta Đi
Tác giả: Thích Chân Tính
2,079
Con Đường Hạnh Phúc Con Đường Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Chân Tính
2,344
Ai Cũng Là Phật Ai Cũng Là Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
1,867
Trâu Ơi Trâu Ơi
Tác giả: Thích Chân Tính
1,916
Tình Thương Cao Cả Tình Thương Cao Cả
Tác giả: Thích Chân Tính
1,829
Đừng Để Tâm Nhỏ Hẹp Đừng Để Tâm Nhỏ Hẹp
Tác giả: Thích Chân Tính
2,863
Nuôi Dưỡng Thân Tâm Nuôi Dưỡng Thân Tâm
Tác giả: Thích Chân Tính
1,973
Trang thứ 2 của 4