Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Tính

Có tất cả 143 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Ý Nghĩa 12 Lời Nguyện Niệm Phật Ý Nghĩa 12 Lời Nguyện Niệm Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
3,567
Phật Pháp Cứu Đời Tôi Phật Pháp Cứu Đời Tôi
Tác giả: Thích Chân Tính
4,322
Pháp Thoại (tại Chùa Đại Bi) Pháp Thoại (tại Chùa Đại Bi)
Tác giả: Thích Chân Tính
1,957
Sen Nở Trời Âu Sen Nở Trời Âu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,727
Người Được Ái Mộ Người Được Ái Mộ
Tác giả: Thích Chân Tính
1,833
Trọn Kiếp Con Người Trọn Kiếp Con Người
Tác giả: Thích Chân Tính
2,840
Du Hóa Du Hóa
Tác giả: Thích Chân Tính
2,290
Lợi ích của sự cướng dường và quy y tam bảo Lợi ích của sự cướng dường và quy y tam bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
3,551
Biết Bến Nào Trong ? Biết Bến Nào Trong ?
Tác giả: Thích Chân Tính
3,476
Cư Sĩ Cấp Cô Độc Cư Sĩ Cấp Cô Độc
Tác giả: Thích Chân Tính
2,057
Họa Phước Khôn Lường Họa Phước Khôn Lường
Tác giả: Thích Chân Tính
2,749
Bế Mạc Ban Hộ Niệm Toàn Quốc Bế Mạc Ban Hộ Niệm Toàn Quốc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,682
Soi Đường Ta Đi Soi Đường Ta Đi
Tác giả: Thích Chân Tính
1,796
Con Đường Hạnh Phúc Con Đường Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,991
Ai Cũng Là Phật Ai Cũng Là Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
1,593
Trâu Ơi Trâu Ơi
Tác giả: Thích Chân Tính
1,598
Tình Thương Cao Cả Tình Thương Cao Cả
Tác giả: Thích Chân Tính
1,504
Đừng Để Tâm Nhỏ Hẹp Đừng Để Tâm Nhỏ Hẹp
Tác giả: Thích Chân Tính
2,538
Nuôi Dưỡng Thân Tâm Nuôi Dưỡng Thân Tâm
Tác giả: Thích Chân Tính
1,670
Buông Xuống Buông Xuống
Tác giả: Thích Chân Tính
2,597
Mười hai lời nguyện niệm Phật Mười hai lời nguyện niệm Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
6,873
Oai nghi của người tu Phật thất Oai nghi của người tu Phật thất
Tác giả: Thích Chân Tính
2,958
Lễ quy y Tam Bảo - Phần 1 Lễ quy y Tam Bảo - Phần 1
Tác giả: Thích Chân Tính
3,126
Lễ quy y Tam Bảo - Phần 2: Tám điều cần biết của người Phật tử sau khi Quy y Lễ quy y Tam Bảo - Phần 2: Tám điều cần biết của người Phật tử sau khi Quy y
Tác giả: Thích Chân Tính
4,102
Ăn chay niệm Phật, làm lành tránh dữ Ăn chay niệm Phật, làm lành tránh dữ
Tác giả: Thích Chân Tính
3,974
Sở trường người xuất gia Sở trường người xuất gia
Tác giả: Thích Chân Tính
1,632
Hoằng Pháp Viên Hoằng Pháp Viên
Tác giả: Thích Chân Tính
1,700
Về Thăm Đất Phật 1/4 Về Thăm Đất Phật 1/4
Tác giả: Thích Chân Tính
3,184
Về Thăm Đất Phật 2/4 Về Thăm Đất Phật 2/4
Tác giả: Thích Chân Tính
3,059
Về Thăm Đất Phật 3/4 Về Thăm Đất Phật 3/4
Tác giả: Thích Chân Tính
1,993
Về Thăm Đất Phật 4/4 Về Thăm Đất Phật 4/4
Tác giả: Thích Chân Tính
2,808
Bậc Đại Nhân Bậc Đại Nhân
Tác giả: Thích Chân Tính
1,342
Dân hòa nước mạnh Dân hòa nước mạnh
Tác giả: Thích Chân Tính
1,302
Khó vẫn làm được Khó vẫn làm được
Tác giả: Thích Chân Tính
1,578
Nơi kết nối tin yêu Nơi kết nối tin yêu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,510
Thường Hành Chánh Niệm Thường Hành Chánh Niệm
Tác giả: Thích Chân Tính
1,729
Cám ơn vô thường Cám ơn vô thường
Tác giả: Thích Chân Tính
2,914
Quán sát âm thanh Quán sát âm thanh
Tác giả: Thích Chân Tính
1,573
Buông xuống Buông xuống
Tác giả: Thích Chân Tính
1,616
Nuôi dưỡng thân tâm Nuôi dưỡng thân tâm
Tác giả: Thích Chân Tính
2,361
Tình thương cao cả Tình thương cao cả
Tác giả: Thích Chân Tính
1,308
Tổn thất lớn nhât Tổn thất lớn nhât
Tác giả: Thích Chân Tính
1,560
Xuân đời Xuân đời
Tác giả: Thích Chân Tính
1,736
Hoằng pháp tại New Zealand và Australia Hoằng pháp tại New Zealand và Australia
Tác giả: Thích Chân Tính
1,757
Mắt thương nhìn đời Mắt thương nhìn đời
Tác giả: Thích Chân Tính
3,045
Tiến trình An cư - Tự tứ - Vu lan Tiến trình An cư - Tự tứ - Vu lan
Tác giả: Thích Chân Tính
1,409
Lời nguyện đầu năm Lời nguyện đầu năm
Tác giả: Thích Chân Tính
3,416
Dư Âm - Trọn bài Dư Âm - Trọn bài
Tác giả: Thích Chân Tính
1,668
Khó Vẫn Làm Được Khó Vẫn Làm Được
Tác giả: Thích Chân Tính
1,253
Hoằng pháp lợi sinh Hoằng pháp lợi sinh
Tác giả: Thích Chân Tính
1,449
Trang thứ 2 của 3