Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Tính

Có tất cả 162 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Tiếng Chuông Cảnh Giác Tiếng Chuông Cảnh Giác
Tác giả: Thích Chân Tính
3,731
Công Đức Pháp Thí Công Đức Pháp Thí
Tác giả: Thích Chân Tính
2,481
Thọ Trì Tịnh Giới Thọ Trì Tịnh Giới
Tác giả: Thích Chân Tính
2,048
Ăn Chay, Niệm Phật, Làm Lành Tránh Dữ Ăn Chay, Niệm Phật, Làm Lành Tránh Dữ
Tác giả: Thích Chân Tính
6,845
Pháp Thoại (Giảng Tại Canada, 2012) Pháp Thoại (Giảng Tại Canada, 2012)
Tác giả: Thích Chân Tính
2,440
Vô Thường (Giảng Tại Chùa Long Viễn, Vĩnh Long) Vô Thường (Giảng Tại Chùa Long Viễn, Vĩnh Long)
Tác giả: Thích Chân Tính
3,335
Đời Người Đời Người
Tác giả: Thích Chân Tính
8,436
Vì Sao Quy Y Phật Vì Sao Quy Y Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
2,544
Luân Hồi Thật Đáng Sợ Luân Hồi Thật Đáng Sợ
Tác giả: Thích Chân Tính
6,375
Tu liều mạng Tu liều mạng
Tác giả: Thích Chân Tính
2,464
Giai cấp Giai cấp
Tác giả: Thích Chân Tính
1,737
Ngày mai nếu Ngày mai nếu
Tác giả: Thích Chân Tính
3,328
Bổn Phận Tu Học Phật Bổn Phận Tu Học Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
2,418
Hai Đời Vui Hai Đời Vui
Tác giả: Thích Chân Tính
2,827
Học Sinh Đến Chùa Học Sinh Đến Chùa
Tác giả: Thích Chân Tính
2,443
Nhạc Đạo Vào Đời Nhạc Đạo Vào Đời
Tác giả: Thích Chân Tính
3,243
Lễ Quy Y Tam Bảo Lễ Quy Y Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
3,031
5 Báu Khó Tìm 5 Báu Khó Tìm
Tác giả: Thích Chân Tính
3,128
Cao Nguyên Thánh Địa Cao Nguyên Thánh Địa
Tác giả: Thích Chân Tính
2,495
Ý Nghĩa 12 Lời Nguyện Niệm Phật Ý Nghĩa 12 Lời Nguyện Niệm Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
3,885
Phật Pháp Cứu Đời Tôi Phật Pháp Cứu Đời Tôi
Tác giả: Thích Chân Tính
4,734
Pháp Thoại (tại Chùa Đại Bi) Pháp Thoại (tại Chùa Đại Bi)
Tác giả: Thích Chân Tính
2,176
Sen Nở Trời Âu Sen Nở Trời Âu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,896
Người Được Ái Mộ Người Được Ái Mộ
Tác giả: Thích Chân Tính
2,007
Trọn Kiếp Con Người Trọn Kiếp Con Người
Tác giả: Thích Chân Tính
3,083
Du Hóa Du Hóa
Tác giả: Thích Chân Tính
2,553
Lợi ích của sự cướng dường và quy y tam bảo Lợi ích của sự cướng dường và quy y tam bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
3,877
Biết Bến Nào Trong ? Biết Bến Nào Trong ?
Tác giả: Thích Chân Tính
3,835
Cư Sĩ Cấp Cô Độc Cư Sĩ Cấp Cô Độc
Tác giả: Thích Chân Tính
2,249
Họa Phước Khôn Lường Họa Phước Khôn Lường
Tác giả: Thích Chân Tính
3,023
Bế Mạc Ban Hộ Niệm Toàn Quốc Bế Mạc Ban Hộ Niệm Toàn Quốc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,847
Soi Đường Ta Đi Soi Đường Ta Đi
Tác giả: Thích Chân Tính
1,969
Con Đường Hạnh Phúc Con Đường Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Chân Tính
2,172
Ai Cũng Là Phật Ai Cũng Là Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
1,770
Trâu Ơi Trâu Ơi
Tác giả: Thích Chân Tính
1,812
Tình Thương Cao Cả Tình Thương Cao Cả
Tác giả: Thích Chân Tính
1,692
Đừng Để Tâm Nhỏ Hẹp Đừng Để Tâm Nhỏ Hẹp
Tác giả: Thích Chân Tính
2,727
Nuôi Dưỡng Thân Tâm Nuôi Dưỡng Thân Tâm
Tác giả: Thích Chân Tính
1,868
Buông Xuống Buông Xuống
Tác giả: Thích Chân Tính
2,781
Mười hai lời nguyện niệm Phật Mười hai lời nguyện niệm Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
7,554
Oai nghi của người tu Phật thất Oai nghi của người tu Phật thất
Tác giả: Thích Chân Tính
3,277
Lễ quy y Tam Bảo - Phần 1 Lễ quy y Tam Bảo - Phần 1
Tác giả: Thích Chân Tính
3,471
Lễ quy y Tam Bảo - Phần 2: Tám điều cần biết của người Phật tử sau khi Quy y Lễ quy y Tam Bảo - Phần 2: Tám điều cần biết của người Phật tử sau khi Quy y
Tác giả: Thích Chân Tính
4,505
Ăn chay niệm Phật, làm lành tránh dữ Ăn chay niệm Phật, làm lành tránh dữ
Tác giả: Thích Chân Tính
4,326
Sở trường người xuất gia Sở trường người xuất gia
Tác giả: Thích Chân Tính
1,839
Hoằng Pháp Viên Hoằng Pháp Viên
Tác giả: Thích Chân Tính
1,884
Về Thăm Đất Phật 1/4 Về Thăm Đất Phật 1/4
Tác giả: Thích Chân Tính
3,455
Về Thăm Đất Phật 2/4 Về Thăm Đất Phật 2/4
Tác giả: Thích Chân Tính
3,427
Về Thăm Đất Phật 3/4 Về Thăm Đất Phật 3/4
Tác giả: Thích Chân Tính
2,193
Về Thăm Đất Phật 4/4 Về Thăm Đất Phật 4/4
Tác giả: Thích Chân Tính
3,092
Trang thứ 2 của 4