Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Tính

Có tất cả 118 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Lễ quy y Tam Bảo - Phần 2: Tám điều cần biết của người Phật tử sau khi Quy y Lễ quy y Tam Bảo - Phần 2: Tám điều cần biết của người Phật tử sau khi Quy y
Tác giả: Thích Chân Tính
2,781
Ăn chay niệm Phật, làm lành tránh dữ Ăn chay niệm Phật, làm lành tránh dữ
Tác giả: Thích Chân Tính
2,871
Sở trường người xuất gia Sở trường người xuất gia
Tác giả: Thích Chân Tính
1,123
Hoằng Pháp Viên Hoằng Pháp Viên
Tác giả: Thích Chân Tính
1,113
Về Thăm Đất Phật 1/4 Về Thăm Đất Phật 1/4
Tác giả: Thích Chân Tính
2,177
Về Thăm Đất Phật 2/4 Về Thăm Đất Phật 2/4
Tác giả: Thích Chân Tính
1,809
Về Thăm Đất Phật 3/4 Về Thăm Đất Phật 3/4
Tác giả: Thích Chân Tính
1,346
Về Thăm Đất Phật 4/4 Về Thăm Đất Phật 4/4
Tác giả: Thích Chân Tính
1,875
Bậc Đại Nhân Bậc Đại Nhân
Tác giả: Thích Chân Tính
869
Dân hòa nước mạnh Dân hòa nước mạnh
Tác giả: Thích Chân Tính
778
Khó vẫn làm được Khó vẫn làm được
Tác giả: Thích Chân Tính
1,089
Nơi kết nối tin yêu Nơi kết nối tin yêu
Tác giả: Thích Chân Tính
986
Thường Hành Chánh Niệm Thường Hành Chánh Niệm
Tác giả: Thích Chân Tính
1,137
Cám ơn vô thường Cám ơn vô thường
Tác giả: Thích Chân Tính
1,546
Quán sát âm thanh Quán sát âm thanh
Tác giả: Thích Chân Tính
987
Buông xuống Buông xuống
Tác giả: Thích Chân Tính
1,115
Nuôi dưỡng thân tâm Nuôi dưỡng thân tâm
Tác giả: Thích Chân Tính
1,544
Tình thương cao cả Tình thương cao cả
Tác giả: Thích Chân Tính
896
Tổn thất lớn nhât Tổn thất lớn nhât
Tác giả: Thích Chân Tính
988
Xuân đời Xuân đời
Tác giả: Thích Chân Tính
1,187
Hoằng pháp tại New Zealand và Australia Hoằng pháp tại New Zealand và Australia
Tác giả: Thích Chân Tính
1,126
Mắt thương nhìn đời Mắt thương nhìn đời
Tác giả: Thích Chân Tính
1,957
Tiến trình An cư - Tự tứ - Vu lan Tiến trình An cư - Tự tứ - Vu lan
Tác giả: Thích Chân Tính
903
Lời nguyện đầu năm Lời nguyện đầu năm
Tác giả: Thích Chân Tính
2,764
Dư Âm - Trọn bài Dư Âm - Trọn bài
Tác giả: Thích Chân Tính
1,188
Khó Vẫn Làm Được Khó Vẫn Làm Được
Tác giả: Thích Chân Tính
790
Hoằng pháp lợi sinh Hoằng pháp lợi sinh
Tác giả: Thích Chân Tính
951
Ánh sáng Phật pháp kỳ 3 - Thượng tọa Thích Chân Tính Ánh sáng Phật pháp kỳ 3 - Thượng tọa Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
3,719
Biết lỗi nên sửa - TT. Thích Chân Tính Biết lỗi nên sửa - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
850
Họa phúc khôn lường - TT.Thích Chân Tính Họa phúc khôn lường - TT.Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,433
Ai Cũng Là Phật - TT. Thích Chân Tính Ai Cũng Là Phật - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
786
Bảy pháp đoạn trừ phiền não - TT. Thích Chân Tính Bảy pháp đoạn trừ phiền não - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,991
Bốn phương pháp cảm hóa lòng người - TT. Thích Chân Tính Bốn phương pháp cảm hóa lòng người - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,326
Cao nguyên thánh địa - TT. Thích Chân Tính Cao nguyên thánh địa - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
777
Chuyển hóa khổ đau - TT. Thích Chân Tính Chuyển hóa khổ đau - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,540
Con Phật con ma - TT. Thích Chân Tính Con Phật con ma - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,199
Cúng dường - TT. Thích Chân Tính Cúng dường - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,171
Đẹp người đẹp nết Đẹp người đẹp nết
Tác giả: Thích Chân Tính
1,512
Điều kiện sanh về lạc quốc - TT. Thích Chân Tính Điều kiện sanh về lạc quốc - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,267
Đi về đâu - TT.Thích Chân Tính giảng Đi về đâu - TT.Thích Chân Tính giảng
Tác giả: Thích Chân Tính
944
Đường về cội giác - TT. Thích Chân Tính giảng Đường về cội giác - TT. Thích Chân Tính giảng
Tác giả: Thích Chân Tính
1,665
Gương xưa - TT. Thích Chân Tính Gương xưa - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
750
Hoài niệm Ân sư - TT. Thích Chân Tính Hoài niệm Ân sư - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
955
Lưu Dấu - TT. Thích Chân Tính Lưu Dấu - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
656
Mục đích đến chùa - TT. Thích Chân Tính Mục đích đến chùa - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,215
Người chăn bò - TT. Thích Chân Tính Người chăn bò - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
996
Người điêu khắc tượng - TT.Thích Chân Tính Người điêu khắc tượng - TT.Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,044
Người Phật tử tại gia - TT. Thích Chân Tính Người Phật tử tại gia - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,975
Người trẻ cần niệm Phật - TT. Thích Chân Tính Người trẻ cần niệm Phật - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,808
Nhìn Lại - TT. Thích Chân Tính Nhìn Lại - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
943
Trang thứ 2 của 3