Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Tính

Có tất cả 140 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Sen Nở Trời Âu Sen Nở Trời Âu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,652
Người Được Ái Mộ Người Được Ái Mộ
Tác giả: Thích Chân Tính
1,740
Trọn Kiếp Con Người Trọn Kiếp Con Người
Tác giả: Thích Chân Tính
2,732
Du Hóa Du Hóa
Tác giả: Thích Chân Tính
2,168
Lợi ích của sự cướng dường và quy y tam bảo Lợi ích của sự cướng dường và quy y tam bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
3,349
Biết Bến Nào Trong ? Biết Bến Nào Trong ?
Tác giả: Thích Chân Tính
3,362
Cư Sĩ Cấp Cô Độc Cư Sĩ Cấp Cô Độc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,963
Họa Phước Khôn Lường Họa Phước Khôn Lường
Tác giả: Thích Chân Tính
2,619
Bế Mạc Ban Hộ Niệm Toàn Quốc Bế Mạc Ban Hộ Niệm Toàn Quốc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,610
Soi Đường Ta Đi Soi Đường Ta Đi
Tác giả: Thích Chân Tính
1,725
Con Đường Hạnh Phúc Con Đường Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,896
Ai Cũng Là Phật Ai Cũng Là Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
1,507
Trâu Ơi Trâu Ơi
Tác giả: Thích Chân Tính
1,506
Tình Thương Cao Cả Tình Thương Cao Cả
Tác giả: Thích Chân Tính
1,393
Đừng Để Tâm Nhỏ Hẹp Đừng Để Tâm Nhỏ Hẹp
Tác giả: Thích Chân Tính
2,407
Nuôi Dưỡng Thân Tâm Nuôi Dưỡng Thân Tâm
Tác giả: Thích Chân Tính
1,575
Buông Xuống Buông Xuống
Tác giả: Thích Chân Tính
2,504
Mười hai lời nguyện niệm Phật Mười hai lời nguyện niệm Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
6,603
Oai nghi của người tu Phật thất Oai nghi của người tu Phật thất
Tác giả: Thích Chân Tính
2,805
Lễ quy y Tam Bảo - Phần 1 Lễ quy y Tam Bảo - Phần 1
Tác giả: Thích Chân Tính
2,981
Lễ quy y Tam Bảo - Phần 2: Tám điều cần biết của người Phật tử sau khi Quy y Lễ quy y Tam Bảo - Phần 2: Tám điều cần biết của người Phật tử sau khi Quy y
Tác giả: Thích Chân Tính
3,887
Ăn chay niệm Phật, làm lành tránh dữ Ăn chay niệm Phật, làm lành tránh dữ
Tác giả: Thích Chân Tính
3,791
Sở trường người xuất gia Sở trường người xuất gia
Tác giả: Thích Chân Tính
1,524
Hoằng Pháp Viên Hoằng Pháp Viên
Tác giả: Thích Chân Tính
1,612
Về Thăm Đất Phật 1/4 Về Thăm Đất Phật 1/4
Tác giả: Thích Chân Tính
3,061
Về Thăm Đất Phật 2/4 Về Thăm Đất Phật 2/4
Tác giả: Thích Chân Tính
2,890
Về Thăm Đất Phật 3/4 Về Thăm Đất Phật 3/4
Tác giả: Thích Chân Tính
1,912
Về Thăm Đất Phật 4/4 Về Thăm Đất Phật 4/4
Tác giả: Thích Chân Tính
2,643
Bậc Đại Nhân Bậc Đại Nhân
Tác giả: Thích Chân Tính
1,253
Dân hòa nước mạnh Dân hòa nước mạnh
Tác giả: Thích Chân Tính
1,226
Khó vẫn làm được Khó vẫn làm được
Tác giả: Thích Chân Tính
1,498
Nơi kết nối tin yêu Nơi kết nối tin yêu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,438
Thường Hành Chánh Niệm Thường Hành Chánh Niệm
Tác giả: Thích Chân Tính
1,615
Cám ơn vô thường Cám ơn vô thường
Tác giả: Thích Chân Tính
2,648
Quán sát âm thanh Quán sát âm thanh
Tác giả: Thích Chân Tính
1,481
Buông xuống Buông xuống
Tác giả: Thích Chân Tính
1,547
Nuôi dưỡng thân tâm Nuôi dưỡng thân tâm
Tác giả: Thích Chân Tính
2,267
Tình thương cao cả Tình thương cao cả
Tác giả: Thích Chân Tính
1,240
Tổn thất lớn nhât Tổn thất lớn nhât
Tác giả: Thích Chân Tính
1,464
Xuân đời Xuân đời
Tác giả: Thích Chân Tính
1,657
Hoằng pháp tại New Zealand và Australia Hoằng pháp tại New Zealand và Australia
Tác giả: Thích Chân Tính
1,664
Mắt thương nhìn đời Mắt thương nhìn đời
Tác giả: Thích Chân Tính
2,869
Tiến trình An cư - Tự tứ - Vu lan Tiến trình An cư - Tự tứ - Vu lan
Tác giả: Thích Chân Tính
1,315
Lời nguyện đầu năm Lời nguyện đầu năm
Tác giả: Thích Chân Tính
3,310
Dư Âm - Trọn bài Dư Âm - Trọn bài
Tác giả: Thích Chân Tính
1,587
Khó Vẫn Làm Được Khó Vẫn Làm Được
Tác giả: Thích Chân Tính
1,162
Hoằng pháp lợi sinh Hoằng pháp lợi sinh
Tác giả: Thích Chân Tính
1,350
Ánh sáng Phật pháp kỳ 3 - Thượng tọa Thích Chân Tính Ánh sáng Phật pháp kỳ 3 - Thượng tọa Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
5,311
Biết lỗi nên sửa - TT. Thích Chân Tính Biết lỗi nên sửa - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,243
Họa phúc khôn lường - TT.Thích Chân Tính Họa phúc khôn lường - TT.Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,952
Trang thứ 2 của 3