Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Tính

Có tất cả 163 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Tìm Chốn Tu Thân Tìm Chốn Tu Thân
Tác giả: Thích Chân Tính
2,773
Tiếng Chuông Cảnh Giác Tiếng Chuông Cảnh Giác
Tác giả: Thích Chân Tính
3,786
Công Đức Pháp Thí Công Đức Pháp Thí
Tác giả: Thích Chân Tính
2,516
Thọ Trì Tịnh Giới Thọ Trì Tịnh Giới
Tác giả: Thích Chân Tính
2,102
Ăn Chay, Niệm Phật, Làm Lành Tránh Dữ Ăn Chay, Niệm Phật, Làm Lành Tránh Dữ
Tác giả: Thích Chân Tính
6,924
Pháp Thoại (Giảng Tại Canada, 2012) Pháp Thoại (Giảng Tại Canada, 2012)
Tác giả: Thích Chân Tính
2,477
Vô Thường (Giảng Tại Chùa Long Viễn, Vĩnh Long) Vô Thường (Giảng Tại Chùa Long Viễn, Vĩnh Long)
Tác giả: Thích Chân Tính
3,384
Đời Người Đời Người
Tác giả: Thích Chân Tính
8,537
Vì Sao Quy Y Phật Vì Sao Quy Y Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
2,583
Luân Hồi Thật Đáng Sợ Luân Hồi Thật Đáng Sợ
Tác giả: Thích Chân Tính
6,441
Tu liều mạng Tu liều mạng
Tác giả: Thích Chân Tính
2,490
Giai cấp Giai cấp
Tác giả: Thích Chân Tính
1,758
Ngày mai nếu Ngày mai nếu
Tác giả: Thích Chân Tính
3,365
Bổn Phận Tu Học Phật Bổn Phận Tu Học Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
2,447
Hai Đời Vui Hai Đời Vui
Tác giả: Thích Chân Tính
2,870
Học Sinh Đến Chùa Học Sinh Đến Chùa
Tác giả: Thích Chân Tính
2,473
Nhạc Đạo Vào Đời Nhạc Đạo Vào Đời
Tác giả: Thích Chân Tính
3,285
Lễ Quy Y Tam Bảo Lễ Quy Y Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
3,095
5 Báu Khó Tìm 5 Báu Khó Tìm
Tác giả: Thích Chân Tính
3,167
Cao Nguyên Thánh Địa Cao Nguyên Thánh Địa
Tác giả: Thích Chân Tính
2,527
Ý Nghĩa 12 Lời Nguyện Niệm Phật Ý Nghĩa 12 Lời Nguyện Niệm Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
3,927
Phật Pháp Cứu Đời Tôi Phật Pháp Cứu Đời Tôi
Tác giả: Thích Chân Tính
4,774
Pháp Thoại (tại Chùa Đại Bi) Pháp Thoại (tại Chùa Đại Bi)
Tác giả: Thích Chân Tính
2,207
Sen Nở Trời Âu Sen Nở Trời Âu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,918
Người Được Ái Mộ Người Được Ái Mộ
Tác giả: Thích Chân Tính
2,028
Trọn Kiếp Con Người Trọn Kiếp Con Người
Tác giả: Thích Chân Tính
3,113
Du Hóa Du Hóa
Tác giả: Thích Chân Tính
2,578
Lợi ích của sự cướng dường và quy y tam bảo Lợi ích của sự cướng dường và quy y tam bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
3,913
Biết Bến Nào Trong ? Biết Bến Nào Trong ?
Tác giả: Thích Chân Tính
3,870
Cư Sĩ Cấp Cô Độc Cư Sĩ Cấp Cô Độc
Tác giả: Thích Chân Tính
2,267
Họa Phước Khôn Lường Họa Phước Khôn Lường
Tác giả: Thích Chân Tính
3,060
Bế Mạc Ban Hộ Niệm Toàn Quốc Bế Mạc Ban Hộ Niệm Toàn Quốc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,873
Soi Đường Ta Đi Soi Đường Ta Đi
Tác giả: Thích Chân Tính
1,999
Con Đường Hạnh Phúc Con Đường Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Chân Tính
2,198
Ai Cũng Là Phật Ai Cũng Là Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
1,786
Trâu Ơi Trâu Ơi
Tác giả: Thích Chân Tính
1,835
Tình Thương Cao Cả Tình Thương Cao Cả
Tác giả: Thích Chân Tính
1,715
Đừng Để Tâm Nhỏ Hẹp Đừng Để Tâm Nhỏ Hẹp
Tác giả: Thích Chân Tính
2,748
Nuôi Dưỡng Thân Tâm Nuôi Dưỡng Thân Tâm
Tác giả: Thích Chân Tính
1,890
Buông Xuống Buông Xuống
Tác giả: Thích Chân Tính
2,804
Mười hai lời nguyện niệm Phật Mười hai lời nguyện niệm Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
7,610
Oai nghi của người tu Phật thất Oai nghi của người tu Phật thất
Tác giả: Thích Chân Tính
3,315
Lễ quy y Tam Bảo - Phần 1 Lễ quy y Tam Bảo - Phần 1
Tác giả: Thích Chân Tính
3,511
Lễ quy y Tam Bảo - Phần 2: Tám điều cần biết của người Phật tử sau khi Quy y Lễ quy y Tam Bảo - Phần 2: Tám điều cần biết của người Phật tử sau khi Quy y
Tác giả: Thích Chân Tính
4,554
Ăn chay niệm Phật, làm lành tránh dữ Ăn chay niệm Phật, làm lành tránh dữ
Tác giả: Thích Chân Tính
4,361
Sở trường người xuất gia Sở trường người xuất gia
Tác giả: Thích Chân Tính
1,871
Hoằng Pháp Viên Hoằng Pháp Viên
Tác giả: Thích Chân Tính
1,899
Về Thăm Đất Phật 1/4 Về Thăm Đất Phật 1/4
Tác giả: Thích Chân Tính
3,492
Về Thăm Đất Phật 2/4 Về Thăm Đất Phật 2/4
Tác giả: Thích Chân Tính
3,461
Về Thăm Đất Phật 3/4 Về Thăm Đất Phật 3/4
Tác giả: Thích Chân Tính
2,215
Trang thứ 2 của 4