Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Tính

Có tất cả 124 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Đừng Để Tâm Nhỏ Hẹp Đừng Để Tâm Nhỏ Hẹp
Tác giả: Thích Chân Tính
2,051
Nuôi Dưỡng Thân Tâm Nuôi Dưỡng Thân Tâm
Tác giả: Thích Chân Tính
1,277
Buông Xuống Buông Xuống
Tác giả: Thích Chân Tính
2,095
Mười hai lời nguyện niệm Phật Mười hai lời nguyện niệm Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
5,280
Oai nghi của người tu Phật thất Oai nghi của người tu Phật thất
Tác giả: Thích Chân Tính
2,127
Lễ quy y Tam Bảo - Phần 1 Lễ quy y Tam Bảo - Phần 1
Tác giả: Thích Chân Tính
2,427
Lễ quy y Tam Bảo - Phần 2: Tám điều cần biết của người Phật tử sau khi Quy y Lễ quy y Tam Bảo - Phần 2: Tám điều cần biết của người Phật tử sau khi Quy y
Tác giả: Thích Chân Tính
3,135
Ăn chay niệm Phật, làm lành tránh dữ Ăn chay niệm Phật, làm lành tránh dữ
Tác giả: Thích Chân Tính
3,215
Sở trường người xuất gia Sở trường người xuất gia
Tác giả: Thích Chân Tính
1,216
Hoằng Pháp Viên Hoằng Pháp Viên
Tác giả: Thích Chân Tính
1,291
Về Thăm Đất Phật 1/4 Về Thăm Đất Phật 1/4
Tác giả: Thích Chân Tính
2,457
Về Thăm Đất Phật 2/4 Về Thăm Đất Phật 2/4
Tác giả: Thích Chân Tính
2,172
Về Thăm Đất Phật 3/4 Về Thăm Đất Phật 3/4
Tác giả: Thích Chân Tính
1,537
Về Thăm Đất Phật 4/4 Về Thăm Đất Phật 4/4
Tác giả: Thích Chân Tính
2,161
Bậc Đại Nhân Bậc Đại Nhân
Tác giả: Thích Chân Tính
963
Dân hòa nước mạnh Dân hòa nước mạnh
Tác giả: Thích Chân Tính
878
Khó vẫn làm được Khó vẫn làm được
Tác giả: Thích Chân Tính
1,199
Nơi kết nối tin yêu Nơi kết nối tin yêu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,127
Thường Hành Chánh Niệm Thường Hành Chánh Niệm
Tác giả: Thích Chân Tính
1,257
Cám ơn vô thường Cám ơn vô thường
Tác giả: Thích Chân Tính
1,891
Quán sát âm thanh Quán sát âm thanh
Tác giả: Thích Chân Tính
1,111
Buông xuống Buông xuống
Tác giả: Thích Chân Tính
1,231
Nuôi dưỡng thân tâm Nuôi dưỡng thân tâm
Tác giả: Thích Chân Tính
1,780
Tình thương cao cả Tình thương cao cả
Tác giả: Thích Chân Tính
993
Tổn thất lớn nhât Tổn thất lớn nhât
Tác giả: Thích Chân Tính
1,132
Xuân đời Xuân đời
Tác giả: Thích Chân Tính
1,333
Hoằng pháp tại New Zealand và Australia Hoằng pháp tại New Zealand và Australia
Tác giả: Thích Chân Tính
1,295
Mắt thương nhìn đời Mắt thương nhìn đời
Tác giả: Thích Chân Tính
2,292
Tiến trình An cư - Tự tứ - Vu lan Tiến trình An cư - Tự tứ - Vu lan
Tác giả: Thích Chân Tính
1,011
Lời nguyện đầu năm Lời nguyện đầu năm
Tác giả: Thích Chân Tính
2,916
Dư Âm - Trọn bài Dư Âm - Trọn bài
Tác giả: Thích Chân Tính
1,306
Khó Vẫn Làm Được Khó Vẫn Làm Được
Tác giả: Thích Chân Tính
890
Hoằng pháp lợi sinh Hoằng pháp lợi sinh
Tác giả: Thích Chân Tính
1,056
Ánh sáng Phật pháp kỳ 3 - Thượng tọa Thích Chân Tính Ánh sáng Phật pháp kỳ 3 - Thượng tọa Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
4,326
Biết lỗi nên sửa - TT. Thích Chân Tính Biết lỗi nên sửa - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
957
Họa phúc khôn lường - TT.Thích Chân Tính Họa phúc khôn lường - TT.Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,579
Ai Cũng Là Phật - TT. Thích Chân Tính Ai Cũng Là Phật - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
876
Bảy pháp đoạn trừ phiền não - TT. Thích Chân Tính Bảy pháp đoạn trừ phiền não - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
2,262
Bốn phương pháp cảm hóa lòng người - TT. Thích Chân Tính Bốn phương pháp cảm hóa lòng người - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,512
Cao nguyên thánh địa - TT. Thích Chân Tính Cao nguyên thánh địa - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
902
Chuyển hóa khổ đau - TT. Thích Chân Tính Chuyển hóa khổ đau - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,769
Con Phật con ma - TT. Thích Chân Tính Con Phật con ma - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,383
Cúng dường - TT. Thích Chân Tính Cúng dường - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,322
Đẹp người đẹp nết Đẹp người đẹp nết
Tác giả: Thích Chân Tính
1,746
Điều kiện sanh về lạc quốc - TT. Thích Chân Tính Điều kiện sanh về lạc quốc - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,432
Đi về đâu - TT.Thích Chân Tính giảng Đi về đâu - TT.Thích Chân Tính giảng
Tác giả: Thích Chân Tính
1,091
Đường về cội giác - TT. Thích Chân Tính giảng Đường về cội giác - TT. Thích Chân Tính giảng
Tác giả: Thích Chân Tính
1,937
Gương xưa - TT. Thích Chân Tính Gương xưa - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
853
Hoài niệm Ân sư - TT. Thích Chân Tính Hoài niệm Ân sư - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,074
Lưu Dấu - TT. Thích Chân Tính Lưu Dấu - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
782
Trang thứ 2 của 3