Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Tính

Có tất cả 124 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Đừng Để Tâm Nhỏ Hẹp Đừng Để Tâm Nhỏ Hẹp
Tác giả: Thích Chân Tính
2,036
Nuôi Dưỡng Thân Tâm Nuôi Dưỡng Thân Tâm
Tác giả: Thích Chân Tính
1,265
Buông Xuống Buông Xuống
Tác giả: Thích Chân Tính
2,068
Mười hai lời nguyện niệm Phật Mười hai lời nguyện niệm Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
5,173
Oai nghi của người tu Phật thất Oai nghi của người tu Phật thất
Tác giả: Thích Chân Tính
2,082
Lễ quy y Tam Bảo - Phần 1 Lễ quy y Tam Bảo - Phần 1
Tác giả: Thích Chân Tính
2,402
Lễ quy y Tam Bảo - Phần 2: Tám điều cần biết của người Phật tử sau khi Quy y Lễ quy y Tam Bảo - Phần 2: Tám điều cần biết của người Phật tử sau khi Quy y
Tác giả: Thích Chân Tính
3,093
Ăn chay niệm Phật, làm lành tránh dữ Ăn chay niệm Phật, làm lành tránh dữ
Tác giả: Thích Chân Tính
3,180
Sở trường người xuất gia Sở trường người xuất gia
Tác giả: Thích Chân Tính
1,205
Hoằng Pháp Viên Hoằng Pháp Viên
Tác giả: Thích Chân Tính
1,266
Về Thăm Đất Phật 1/4 Về Thăm Đất Phật 1/4
Tác giả: Thích Chân Tính
2,418
Về Thăm Đất Phật 2/4 Về Thăm Đất Phật 2/4
Tác giả: Thích Chân Tính
2,145
Về Thăm Đất Phật 3/4 Về Thăm Đất Phật 3/4
Tác giả: Thích Chân Tính
1,511
Về Thăm Đất Phật 4/4 Về Thăm Đất Phật 4/4
Tác giả: Thích Chân Tính
2,120
Bậc Đại Nhân Bậc Đại Nhân
Tác giả: Thích Chân Tính
954
Dân hòa nước mạnh Dân hòa nước mạnh
Tác giả: Thích Chân Tính
870
Khó vẫn làm được Khó vẫn làm được
Tác giả: Thích Chân Tính
1,192
Nơi kết nối tin yêu Nơi kết nối tin yêu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,119
Thường Hành Chánh Niệm Thường Hành Chánh Niệm
Tác giả: Thích Chân Tính
1,244
Cám ơn vô thường Cám ơn vô thường
Tác giả: Thích Chân Tính
1,857
Quán sát âm thanh Quán sát âm thanh
Tác giả: Thích Chân Tính
1,102
Buông xuống Buông xuống
Tác giả: Thích Chân Tính
1,220
Nuôi dưỡng thân tâm Nuôi dưỡng thân tâm
Tác giả: Thích Chân Tính
1,764
Tình thương cao cả Tình thương cao cả
Tác giả: Thích Chân Tính
982
Tổn thất lớn nhât Tổn thất lớn nhât
Tác giả: Thích Chân Tính
1,122
Xuân đời Xuân đời
Tác giả: Thích Chân Tính
1,324
Hoằng pháp tại New Zealand và Australia Hoằng pháp tại New Zealand và Australia
Tác giả: Thích Chân Tính
1,263
Mắt thương nhìn đời Mắt thương nhìn đời
Tác giả: Thích Chân Tính
2,255
Tiến trình An cư - Tự tứ - Vu lan Tiến trình An cư - Tự tứ - Vu lan
Tác giả: Thích Chân Tính
1,003
Lời nguyện đầu năm Lời nguyện đầu năm
Tác giả: Thích Chân Tính
2,904
Dư Âm - Trọn bài Dư Âm - Trọn bài
Tác giả: Thích Chân Tính
1,300
Khó Vẫn Làm Được Khó Vẫn Làm Được
Tác giả: Thích Chân Tính
877
Hoằng pháp lợi sinh Hoằng pháp lợi sinh
Tác giả: Thích Chân Tính
1,042
Ánh sáng Phật pháp kỳ 3 - Thượng tọa Thích Chân Tính Ánh sáng Phật pháp kỳ 3 - Thượng tọa Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
4,243
Biết lỗi nên sửa - TT. Thích Chân Tính Biết lỗi nên sửa - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
945
Họa phúc khôn lường - TT.Thích Chân Tính Họa phúc khôn lường - TT.Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,560
Ai Cũng Là Phật - TT. Thích Chân Tính Ai Cũng Là Phật - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
868
Bảy pháp đoạn trừ phiền não - TT. Thích Chân Tính Bảy pháp đoạn trừ phiền não - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
2,232
Bốn phương pháp cảm hóa lòng người - TT. Thích Chân Tính Bốn phương pháp cảm hóa lòng người - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,491
Cao nguyên thánh địa - TT. Thích Chân Tính Cao nguyên thánh địa - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
890
Chuyển hóa khổ đau - TT. Thích Chân Tính Chuyển hóa khổ đau - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,748
Con Phật con ma - TT. Thích Chân Tính Con Phật con ma - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,366
Cúng dường - TT. Thích Chân Tính Cúng dường - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,305
Đẹp người đẹp nết Đẹp người đẹp nết
Tác giả: Thích Chân Tính
1,725
Điều kiện sanh về lạc quốc - TT. Thích Chân Tính Điều kiện sanh về lạc quốc - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,412
Đi về đâu - TT.Thích Chân Tính giảng Đi về đâu - TT.Thích Chân Tính giảng
Tác giả: Thích Chân Tính
1,075
Đường về cội giác - TT. Thích Chân Tính giảng Đường về cội giác - TT. Thích Chân Tính giảng
Tác giả: Thích Chân Tính
1,896
Gương xưa - TT. Thích Chân Tính Gương xưa - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
844
Hoài niệm Ân sư - TT. Thích Chân Tính Hoài niệm Ân sư - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,058
Lưu Dấu - TT. Thích Chân Tính Lưu Dấu - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
770
Trang thứ 2 của 3