Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Tính

Có tất cả 120 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Oai nghi của người tu Phật thất Oai nghi của người tu Phật thất
Tác giả: Thích Chân Tính
1,866
Lễ quy y Tam Bảo - Phần 1 Lễ quy y Tam Bảo - Phần 1
Tác giả: Thích Chân Tính
2,176
Lễ quy y Tam Bảo - Phần 2: Tám điều cần biết của người Phật tử sau khi Quy y Lễ quy y Tam Bảo - Phần 2: Tám điều cần biết của người Phật tử sau khi Quy y
Tác giả: Thích Chân Tính
2,810
Ăn chay niệm Phật, làm lành tránh dữ Ăn chay niệm Phật, làm lành tránh dữ
Tác giả: Thích Chân Tính
2,895
Sở trường người xuất gia Sở trường người xuất gia
Tác giả: Thích Chân Tính
1,128
Hoằng Pháp Viên Hoằng Pháp Viên
Tác giả: Thích Chân Tính
1,123
Về Thăm Đất Phật 1/4 Về Thăm Đất Phật 1/4
Tác giả: Thích Chân Tính
2,197
Về Thăm Đất Phật 2/4 Về Thăm Đất Phật 2/4
Tác giả: Thích Chân Tính
1,836
Về Thăm Đất Phật 3/4 Về Thăm Đất Phật 3/4
Tác giả: Thích Chân Tính
1,357
Về Thăm Đất Phật 4/4 Về Thăm Đất Phật 4/4
Tác giả: Thích Chân Tính
1,894
Bậc Đại Nhân Bậc Đại Nhân
Tác giả: Thích Chân Tính
875
Dân hòa nước mạnh Dân hòa nước mạnh
Tác giả: Thích Chân Tính
783
Khó vẫn làm được Khó vẫn làm được
Tác giả: Thích Chân Tính
1,099
Nơi kết nối tin yêu Nơi kết nối tin yêu
Tác giả: Thích Chân Tính
991
Thường Hành Chánh Niệm Thường Hành Chánh Niệm
Tác giả: Thích Chân Tính
1,143
Cám ơn vô thường Cám ơn vô thường
Tác giả: Thích Chân Tính
1,563
Quán sát âm thanh Quán sát âm thanh
Tác giả: Thích Chân Tính
994
Buông xuống Buông xuống
Tác giả: Thích Chân Tính
1,121
Nuôi dưỡng thân tâm Nuôi dưỡng thân tâm
Tác giả: Thích Chân Tính
1,552
Tình thương cao cả Tình thương cao cả
Tác giả: Thích Chân Tính
901
Tổn thất lớn nhât Tổn thất lớn nhât
Tác giả: Thích Chân Tính
1,002
Xuân đời Xuân đời
Tác giả: Thích Chân Tính
1,195
Hoằng pháp tại New Zealand và Australia Hoằng pháp tại New Zealand và Australia
Tác giả: Thích Chân Tính
1,135
Mắt thương nhìn đời Mắt thương nhìn đời
Tác giả: Thích Chân Tính
1,982
Tiến trình An cư - Tự tứ - Vu lan Tiến trình An cư - Tự tứ - Vu lan
Tác giả: Thích Chân Tính
909
Lời nguyện đầu năm Lời nguyện đầu năm
Tác giả: Thích Chân Tính
2,773
Dư Âm - Trọn bài Dư Âm - Trọn bài
Tác giả: Thích Chân Tính
1,201
Khó Vẫn Làm Được Khó Vẫn Làm Được
Tác giả: Thích Chân Tính
798
Hoằng pháp lợi sinh Hoằng pháp lợi sinh
Tác giả: Thích Chân Tính
956
Ánh sáng Phật pháp kỳ 3 - Thượng tọa Thích Chân Tính Ánh sáng Phật pháp kỳ 3 - Thượng tọa Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
3,760
Biết lỗi nên sửa - TT. Thích Chân Tính Biết lỗi nên sửa - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
858
Họa phúc khôn lường - TT.Thích Chân Tính Họa phúc khôn lường - TT.Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,443
Ai Cũng Là Phật - TT. Thích Chân Tính Ai Cũng Là Phật - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
791
Bảy pháp đoạn trừ phiền não - TT. Thích Chân Tính Bảy pháp đoạn trừ phiền não - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
2,008
Bốn phương pháp cảm hóa lòng người - TT. Thích Chân Tính Bốn phương pháp cảm hóa lòng người - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,336
Cao nguyên thánh địa - TT. Thích Chân Tính Cao nguyên thánh địa - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
792
Chuyển hóa khổ đau - TT. Thích Chân Tính Chuyển hóa khổ đau - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,557
Con Phật con ma - TT. Thích Chân Tính Con Phật con ma - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,211
Cúng dường - TT. Thích Chân Tính Cúng dường - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,179
Đẹp người đẹp nết Đẹp người đẹp nết
Tác giả: Thích Chân Tính
1,525
Điều kiện sanh về lạc quốc - TT. Thích Chân Tính Điều kiện sanh về lạc quốc - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,279
Đi về đâu - TT.Thích Chân Tính giảng Đi về đâu - TT.Thích Chân Tính giảng
Tác giả: Thích Chân Tính
951
Đường về cội giác - TT. Thích Chân Tính giảng Đường về cội giác - TT. Thích Chân Tính giảng
Tác giả: Thích Chân Tính
1,684
Gương xưa - TT. Thích Chân Tính Gương xưa - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
757
Hoài niệm Ân sư - TT. Thích Chân Tính Hoài niệm Ân sư - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
963
Lưu Dấu - TT. Thích Chân Tính Lưu Dấu - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
663
Mục đích đến chùa - TT. Thích Chân Tính Mục đích đến chùa - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,233
Người chăn bò - TT. Thích Chân Tính Người chăn bò - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,003
Người điêu khắc tượng - TT.Thích Chân Tính Người điêu khắc tượng - TT.Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,050
Người Phật tử tại gia - TT. Thích Chân Tính Người Phật tử tại gia - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,987
Trang thứ 2 của 3