Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Tính

Có tất cả 142 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Phật Pháp Cứu Đời Tôi Phật Pháp Cứu Đời Tôi
Tác giả: Thích Chân Tính
4,181
Pháp Thoại (tại Chùa Đại Bi) Pháp Thoại (tại Chùa Đại Bi)
Tác giả: Thích Chân Tính
1,876
Sen Nở Trời Âu Sen Nở Trời Âu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,673
Người Được Ái Mộ Người Được Ái Mộ
Tác giả: Thích Chân Tính
1,766
Trọn Kiếp Con Người Trọn Kiếp Con Người
Tác giả: Thích Chân Tính
2,762
Du Hóa Du Hóa
Tác giả: Thích Chân Tính
2,204
Lợi ích của sự cướng dường và quy y tam bảo Lợi ích của sự cướng dường và quy y tam bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
3,415
Biết Bến Nào Trong ? Biết Bến Nào Trong ?
Tác giả: Thích Chân Tính
3,397
Cư Sĩ Cấp Cô Độc Cư Sĩ Cấp Cô Độc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,995
Họa Phước Khôn Lường Họa Phước Khôn Lường
Tác giả: Thích Chân Tính
2,656
Bế Mạc Ban Hộ Niệm Toàn Quốc Bế Mạc Ban Hộ Niệm Toàn Quốc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,633
Soi Đường Ta Đi Soi Đường Ta Đi
Tác giả: Thích Chân Tính
1,743
Con Đường Hạnh Phúc Con Đường Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,925
Ai Cũng Là Phật Ai Cũng Là Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
1,526
Trâu Ơi Trâu Ơi
Tác giả: Thích Chân Tính
1,526
Tình Thương Cao Cả Tình Thương Cao Cả
Tác giả: Thích Chân Tính
1,418
Đừng Để Tâm Nhỏ Hẹp Đừng Để Tâm Nhỏ Hẹp
Tác giả: Thích Chân Tính
2,446
Nuôi Dưỡng Thân Tâm Nuôi Dưỡng Thân Tâm
Tác giả: Thích Chân Tính
1,595
Buông Xuống Buông Xuống
Tác giả: Thích Chân Tính
2,529
Mười hai lời nguyện niệm Phật Mười hai lời nguyện niệm Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
6,683
Oai nghi của người tu Phật thất Oai nghi của người tu Phật thất
Tác giả: Thích Chân Tính
2,857
Lễ quy y Tam Bảo - Phần 1 Lễ quy y Tam Bảo - Phần 1
Tác giả: Thích Chân Tính
3,026
Lễ quy y Tam Bảo - Phần 2: Tám điều cần biết của người Phật tử sau khi Quy y Lễ quy y Tam Bảo - Phần 2: Tám điều cần biết của người Phật tử sau khi Quy y
Tác giả: Thích Chân Tính
3,941
Ăn chay niệm Phật, làm lành tránh dữ Ăn chay niệm Phật, làm lành tránh dữ
Tác giả: Thích Chân Tính
3,841
Sở trường người xuất gia Sở trường người xuất gia
Tác giả: Thích Chân Tính
1,546
Hoằng Pháp Viên Hoằng Pháp Viên
Tác giả: Thích Chân Tính
1,635
Về Thăm Đất Phật 1/4 Về Thăm Đất Phật 1/4
Tác giả: Thích Chân Tính
3,099
Về Thăm Đất Phật 2/4 Về Thăm Đất Phật 2/4
Tác giả: Thích Chân Tính
2,955
Về Thăm Đất Phật 3/4 Về Thăm Đất Phật 3/4
Tác giả: Thích Chân Tính
1,943
Về Thăm Đất Phật 4/4 Về Thăm Đất Phật 4/4
Tác giả: Thích Chân Tính
2,695
Bậc Đại Nhân Bậc Đại Nhân
Tác giả: Thích Chân Tính
1,279
Dân hòa nước mạnh Dân hòa nước mạnh
Tác giả: Thích Chân Tính
1,247
Khó vẫn làm được Khó vẫn làm được
Tác giả: Thích Chân Tính
1,515
Nơi kết nối tin yêu Nơi kết nối tin yêu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,456
Thường Hành Chánh Niệm Thường Hành Chánh Niệm
Tác giả: Thích Chân Tính
1,643
Cám ơn vô thường Cám ơn vô thường
Tác giả: Thích Chân Tính
2,739
Quán sát âm thanh Quán sát âm thanh
Tác giả: Thích Chân Tính
1,502
Buông xuống Buông xuống
Tác giả: Thích Chân Tính
1,565
Nuôi dưỡng thân tâm Nuôi dưỡng thân tâm
Tác giả: Thích Chân Tính
2,298
Tình thương cao cả Tình thương cao cả
Tác giả: Thích Chân Tính
1,261
Tổn thất lớn nhât Tổn thất lớn nhât
Tác giả: Thích Chân Tính
1,492
Xuân đời Xuân đời
Tác giả: Thích Chân Tính
1,678
Hoằng pháp tại New Zealand và Australia Hoằng pháp tại New Zealand và Australia
Tác giả: Thích Chân Tính
1,690
Mắt thương nhìn đời Mắt thương nhìn đời
Tác giả: Thích Chân Tính
2,921
Tiến trình An cư - Tự tứ - Vu lan Tiến trình An cư - Tự tứ - Vu lan
Tác giả: Thích Chân Tính
1,338
Lời nguyện đầu năm Lời nguyện đầu năm
Tác giả: Thích Chân Tính
3,343
Dư Âm - Trọn bài Dư Âm - Trọn bài
Tác giả: Thích Chân Tính
1,610
Khó Vẫn Làm Được Khó Vẫn Làm Được
Tác giả: Thích Chân Tính
1,189
Hoằng pháp lợi sinh Hoằng pháp lợi sinh
Tác giả: Thích Chân Tính
1,382
Ánh sáng Phật pháp kỳ 3 - Thượng tọa Thích Chân Tính Ánh sáng Phật pháp kỳ 3 - Thượng tọa Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
5,382
Trang thứ 2 của 3