Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Tính

Có tất cả 167 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Mừng Phật Đản Mừng Phật Đản
Tác giả: Thích Chân Tính
1,392
Chủ Nhân Của Nghiệp Chủ Nhân Của Nghiệp
Tác giả: Thích Chân Tính
2,549
Học và Tu Học và Tu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,857
Lợi Ích An Lạc Lợi Ích An Lạc
Tác giả: Thích Chân Tính
2,358
Vô Thường (Giảng Tại Chùa Chánh Kiến, Bạc Liêu) Vô Thường (Giảng Tại Chùa Chánh Kiến, Bạc Liêu)
Tác giả: Thích Chân Tính
2,757
Tìm Chốn Tu Thân Tìm Chốn Tu Thân
Tác giả: Thích Chân Tính
2,809
Tiếng Chuông Cảnh Giác Tiếng Chuông Cảnh Giác
Tác giả: Thích Chân Tính
3,831
Công Đức Pháp Thí Công Đức Pháp Thí
Tác giả: Thích Chân Tính
2,539
Thọ Trì Tịnh Giới Thọ Trì Tịnh Giới
Tác giả: Thích Chân Tính
2,129
Ăn Chay, Niệm Phật, Làm Lành Tránh Dữ Ăn Chay, Niệm Phật, Làm Lành Tránh Dữ
Tác giả: Thích Chân Tính
6,982
Pháp Thoại (Giảng Tại Canada, 2012) Pháp Thoại (Giảng Tại Canada, 2012)
Tác giả: Thích Chân Tính
2,504
Vô Thường (Giảng Tại Chùa Long Viễn, Vĩnh Long) Vô Thường (Giảng Tại Chùa Long Viễn, Vĩnh Long)
Tác giả: Thích Chân Tính
3,419
Đời Người Đời Người
Tác giả: Thích Chân Tính
8,616
Vì Sao Quy Y Phật Vì Sao Quy Y Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
2,613
Luân Hồi Thật Đáng Sợ Luân Hồi Thật Đáng Sợ
Tác giả: Thích Chân Tính
6,500
Tu liều mạng Tu liều mạng
Tác giả: Thích Chân Tính
2,512
Giai cấp Giai cấp
Tác giả: Thích Chân Tính
1,772
Ngày mai nếu Ngày mai nếu
Tác giả: Thích Chân Tính
3,390
Bổn Phận Tu Học Phật Bổn Phận Tu Học Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
2,473
Hai Đời Vui Hai Đời Vui
Tác giả: Thích Chân Tính
2,950
Học Sinh Đến Chùa Học Sinh Đến Chùa
Tác giả: Thích Chân Tính
2,510
Nhạc Đạo Vào Đời Nhạc Đạo Vào Đời
Tác giả: Thích Chân Tính
3,312
Lễ Quy Y Tam Bảo Lễ Quy Y Tam Bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
3,135
5 Báu Khó Tìm 5 Báu Khó Tìm
Tác giả: Thích Chân Tính
3,213
Cao Nguyên Thánh Địa Cao Nguyên Thánh Địa
Tác giả: Thích Chân Tính
2,553
Ý Nghĩa 12 Lời Nguyện Niệm Phật Ý Nghĩa 12 Lời Nguyện Niệm Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
3,968
Phật Pháp Cứu Đời Tôi Phật Pháp Cứu Đời Tôi
Tác giả: Thích Chân Tính
4,803
Pháp Thoại (tại Chùa Đại Bi) Pháp Thoại (tại Chùa Đại Bi)
Tác giả: Thích Chân Tính
2,227
Sen Nở Trời Âu Sen Nở Trời Âu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,936
Người Được Ái Mộ Người Được Ái Mộ
Tác giả: Thích Chân Tính
2,050
Trọn Kiếp Con Người Trọn Kiếp Con Người
Tác giả: Thích Chân Tính
3,140
Du Hóa Du Hóa
Tác giả: Thích Chân Tính
2,596
Lợi ích của sự cướng dường và quy y tam bảo Lợi ích của sự cướng dường và quy y tam bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
3,945
Biết Bến Nào Trong ? Biết Bến Nào Trong ?
Tác giả: Thích Chân Tính
3,889
Cư Sĩ Cấp Cô Độc Cư Sĩ Cấp Cô Độc
Tác giả: Thích Chân Tính
2,277
Họa Phước Khôn Lường Họa Phước Khôn Lường
Tác giả: Thích Chân Tính
3,090
Bế Mạc Ban Hộ Niệm Toàn Quốc Bế Mạc Ban Hộ Niệm Toàn Quốc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,892
Soi Đường Ta Đi Soi Đường Ta Đi
Tác giả: Thích Chân Tính
2,010
Con Đường Hạnh Phúc Con Đường Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Chân Tính
2,224
Ai Cũng Là Phật Ai Cũng Là Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
1,796
Trâu Ơi Trâu Ơi
Tác giả: Thích Chân Tính
1,850
Tình Thương Cao Cả Tình Thương Cao Cả
Tác giả: Thích Chân Tính
1,734
Đừng Để Tâm Nhỏ Hẹp Đừng Để Tâm Nhỏ Hẹp
Tác giả: Thích Chân Tính
2,768
Nuôi Dưỡng Thân Tâm Nuôi Dưỡng Thân Tâm
Tác giả: Thích Chân Tính
1,903
Buông Xuống Buông Xuống
Tác giả: Thích Chân Tính
2,821
Mười hai lời nguyện niệm Phật Mười hai lời nguyện niệm Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
7,661
Oai nghi của người tu Phật thất Oai nghi của người tu Phật thất
Tác giả: Thích Chân Tính
3,342
Lễ quy y Tam Bảo - Phần 1 Lễ quy y Tam Bảo - Phần 1
Tác giả: Thích Chân Tính
3,532
Lễ quy y Tam Bảo - Phần 2: Tám điều cần biết của người Phật tử sau khi Quy y Lễ quy y Tam Bảo - Phần 2: Tám điều cần biết của người Phật tử sau khi Quy y
Tác giả: Thích Chân Tính
4,590
Ăn chay niệm Phật, làm lành tránh dữ Ăn chay niệm Phật, làm lành tránh dữ
Tác giả: Thích Chân Tính
4,393
Trang thứ 2 của 4