Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Tính

Có tất cả 144 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Cao Nguyên Thánh Địa Cao Nguyên Thánh Địa
Tác giả: Thích Chân Tính
2,211
Ý Nghĩa 12 Lời Nguyện Niệm Phật Ý Nghĩa 12 Lời Nguyện Niệm Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
3,649
Phật Pháp Cứu Đời Tôi Phật Pháp Cứu Đời Tôi
Tác giả: Thích Chân Tính
4,412
Pháp Thoại (tại Chùa Đại Bi) Pháp Thoại (tại Chùa Đại Bi)
Tác giả: Thích Chân Tính
1,991
Sen Nở Trời Âu Sen Nở Trời Âu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,769
Người Được Ái Mộ Người Được Ái Mộ
Tác giả: Thích Chân Tính
1,863
Trọn Kiếp Con Người Trọn Kiếp Con Người
Tác giả: Thích Chân Tính
2,899
Du Hóa Du Hóa
Tác giả: Thích Chân Tính
2,337
Lợi ích của sự cướng dường và quy y tam bảo Lợi ích của sự cướng dường và quy y tam bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
3,642
Biết Bến Nào Trong ? Biết Bến Nào Trong ?
Tác giả: Thích Chân Tính
3,605
Cư Sĩ Cấp Cô Độc Cư Sĩ Cấp Cô Độc
Tác giả: Thích Chân Tính
2,095
Họa Phước Khôn Lường Họa Phước Khôn Lường
Tác giả: Thích Chân Tính
2,812
Bế Mạc Ban Hộ Niệm Toàn Quốc Bế Mạc Ban Hộ Niệm Toàn Quốc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,725
Soi Đường Ta Đi Soi Đường Ta Đi
Tác giả: Thích Chân Tính
1,835
Con Đường Hạnh Phúc Con Đường Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Chân Tính
2,035
Ai Cũng Là Phật Ai Cũng Là Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
1,636
Trâu Ơi Trâu Ơi
Tác giả: Thích Chân Tính
1,655
Tình Thương Cao Cả Tình Thương Cao Cả
Tác giả: Thích Chân Tính
1,545
Đừng Để Tâm Nhỏ Hẹp Đừng Để Tâm Nhỏ Hẹp
Tác giả: Thích Chân Tính
2,580
Nuôi Dưỡng Thân Tâm Nuôi Dưỡng Thân Tâm
Tác giả: Thích Chân Tính
1,718
Buông Xuống Buông Xuống
Tác giả: Thích Chân Tính
2,648
Mười hai lời nguyện niệm Phật Mười hai lời nguyện niệm Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
6,999
Oai nghi của người tu Phật thất Oai nghi của người tu Phật thất
Tác giả: Thích Chân Tính
3,024
Lễ quy y Tam Bảo - Phần 1 Lễ quy y Tam Bảo - Phần 1
Tác giả: Thích Chân Tính
3,202
Lễ quy y Tam Bảo - Phần 2: Tám điều cần biết của người Phật tử sau khi Quy y Lễ quy y Tam Bảo - Phần 2: Tám điều cần biết của người Phật tử sau khi Quy y
Tác giả: Thích Chân Tính
4,212
Ăn chay niệm Phật, làm lành tránh dữ Ăn chay niệm Phật, làm lành tránh dữ
Tác giả: Thích Chân Tính
4,059
Sở trường người xuất gia Sở trường người xuất gia
Tác giả: Thích Chân Tính
1,689
Hoằng Pháp Viên Hoằng Pháp Viên
Tác giả: Thích Chân Tính
1,754
Về Thăm Đất Phật 1/4 Về Thăm Đất Phật 1/4
Tác giả: Thích Chân Tính
3,237
Về Thăm Đất Phật 2/4 Về Thăm Đất Phật 2/4
Tác giả: Thích Chân Tính
3,130
Về Thăm Đất Phật 3/4 Về Thăm Đất Phật 3/4
Tác giả: Thích Chân Tính
2,043
Về Thăm Đất Phật 4/4 Về Thăm Đất Phật 4/4
Tác giả: Thích Chân Tính
2,872
Bậc Đại Nhân Bậc Đại Nhân
Tác giả: Thích Chân Tính
1,374
Dân hòa nước mạnh Dân hòa nước mạnh
Tác giả: Thích Chân Tính
1,335
Khó vẫn làm được Khó vẫn làm được
Tác giả: Thích Chân Tính
1,613
Nơi kết nối tin yêu Nơi kết nối tin yêu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,542
Thường Hành Chánh Niệm Thường Hành Chánh Niệm
Tác giả: Thích Chân Tính
1,786
Cám ơn vô thường Cám ơn vô thường
Tác giả: Thích Chân Tính
3,023
Quán sát âm thanh Quán sát âm thanh
Tác giả: Thích Chân Tính
1,606
Buông xuống Buông xuống
Tác giả: Thích Chân Tính
1,646
Nuôi dưỡng thân tâm Nuôi dưỡng thân tâm
Tác giả: Thích Chân Tính
2,405
Tình thương cao cả Tình thương cao cả
Tác giả: Thích Chân Tính
1,333
Tổn thất lớn nhât Tổn thất lớn nhât
Tác giả: Thích Chân Tính
1,602
Xuân đời Xuân đời
Tác giả: Thích Chân Tính
1,762
Hoằng pháp tại New Zealand và Australia Hoằng pháp tại New Zealand và Australia
Tác giả: Thích Chân Tính
1,824
Mắt thương nhìn đời Mắt thương nhìn đời
Tác giả: Thích Chân Tính
3,135
Tiến trình An cư - Tự tứ - Vu lan Tiến trình An cư - Tự tứ - Vu lan
Tác giả: Thích Chân Tính
1,449
Lời nguyện đầu năm Lời nguyện đầu năm
Tác giả: Thích Chân Tính
3,459
Dư Âm - Trọn bài Dư Âm - Trọn bài
Tác giả: Thích Chân Tính
1,701
Khó Vẫn Làm Được Khó Vẫn Làm Được
Tác giả: Thích Chân Tính
1,281
Trang thứ 2 của 3