Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Tính

Có tất cả 136 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Lợi ích của sự cướng dường và quy y tam bảo Lợi ích của sự cướng dường và quy y tam bảo
Tác giả: Thích Chân Tính
3,204
Biết Bến Nào Trong ? Biết Bến Nào Trong ?
Tác giả: Thích Chân Tính
3,262
Cư Sĩ Cấp Cô Độc Cư Sĩ Cấp Cô Độc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,901
Họa Phước Khôn Lường Họa Phước Khôn Lường
Tác giả: Thích Chân Tính
2,526
Bế Mạc Ban Hộ Niệm Toàn Quốc Bế Mạc Ban Hộ Niệm Toàn Quốc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,543
Soi Đường Ta Đi Soi Đường Ta Đi
Tác giả: Thích Chân Tính
1,669
Con Đường Hạnh Phúc Con Đường Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,827
Ai Cũng Là Phật Ai Cũng Là Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
1,447
Trâu Ơi Trâu Ơi
Tác giả: Thích Chân Tính
1,462
Tình Thương Cao Cả Tình Thương Cao Cả
Tác giả: Thích Chân Tính
1,343
Đừng Để Tâm Nhỏ Hẹp Đừng Để Tâm Nhỏ Hẹp
Tác giả: Thích Chân Tính
2,336
Nuôi Dưỡng Thân Tâm Nuôi Dưỡng Thân Tâm
Tác giả: Thích Chân Tính
1,528
Buông Xuống Buông Xuống
Tác giả: Thích Chân Tính
2,419
Mười hai lời nguyện niệm Phật Mười hai lời nguyện niệm Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
6,391
Oai nghi của người tu Phật thất Oai nghi của người tu Phật thất
Tác giả: Thích Chân Tính
2,666
Lễ quy y Tam Bảo - Phần 1 Lễ quy y Tam Bảo - Phần 1
Tác giả: Thích Chân Tính
2,866
Lễ quy y Tam Bảo - Phần 2: Tám điều cần biết của người Phật tử sau khi Quy y Lễ quy y Tam Bảo - Phần 2: Tám điều cần biết của người Phật tử sau khi Quy y
Tác giả: Thích Chân Tính
3,716
Ăn chay niệm Phật, làm lành tránh dữ Ăn chay niệm Phật, làm lành tránh dữ
Tác giả: Thích Chân Tính
3,677
Sở trường người xuất gia Sở trường người xuất gia
Tác giả: Thích Chân Tính
1,469
Hoằng Pháp Viên Hoằng Pháp Viên
Tác giả: Thích Chân Tính
1,562
Về Thăm Đất Phật 1/4 Về Thăm Đất Phật 1/4
Tác giả: Thích Chân Tính
2,961
Về Thăm Đất Phật 2/4 Về Thăm Đất Phật 2/4
Tác giả: Thích Chân Tính
2,756
Về Thăm Đất Phật 3/4 Về Thăm Đất Phật 3/4
Tác giả: Thích Chân Tính
1,836
Về Thăm Đất Phật 4/4 Về Thăm Đất Phật 4/4
Tác giả: Thích Chân Tính
2,548
Bậc Đại Nhân Bậc Đại Nhân
Tác giả: Thích Chân Tính
1,197
Dân hòa nước mạnh Dân hòa nước mạnh
Tác giả: Thích Chân Tính
1,165
Khó vẫn làm được Khó vẫn làm được
Tác giả: Thích Chân Tính
1,432
Nơi kết nối tin yêu Nơi kết nối tin yêu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,388
Thường Hành Chánh Niệm Thường Hành Chánh Niệm
Tác giả: Thích Chân Tính
1,556
Cám ơn vô thường Cám ơn vô thường
Tác giả: Thích Chân Tính
2,466
Quán sát âm thanh Quán sát âm thanh
Tác giả: Thích Chân Tính
1,401
Buông xuống Buông xuống
Tác giả: Thích Chân Tính
1,488
Nuôi dưỡng thân tâm Nuôi dưỡng thân tâm
Tác giả: Thích Chân Tính
2,182
Tình thương cao cả Tình thương cao cả
Tác giả: Thích Chân Tính
1,199
Tổn thất lớn nhât Tổn thất lớn nhât
Tác giả: Thích Chân Tính
1,413
Xuân đời Xuân đời
Tác giả: Thích Chân Tính
1,585
Hoằng pháp tại New Zealand và Australia Hoằng pháp tại New Zealand và Australia
Tác giả: Thích Chân Tính
1,608
Mắt thương nhìn đời Mắt thương nhìn đời
Tác giả: Thích Chân Tính
2,764
Tiến trình An cư - Tự tứ - Vu lan Tiến trình An cư - Tự tứ - Vu lan
Tác giả: Thích Chân Tính
1,256
Lời nguyện đầu năm Lời nguyện đầu năm
Tác giả: Thích Chân Tính
3,231
Dư Âm - Trọn bài Dư Âm - Trọn bài
Tác giả: Thích Chân Tính
1,543
Khó Vẫn Làm Được Khó Vẫn Làm Được
Tác giả: Thích Chân Tính
1,109
Hoằng pháp lợi sinh Hoằng pháp lợi sinh
Tác giả: Thích Chân Tính
1,293
Ánh sáng Phật pháp kỳ 3 - Thượng tọa Thích Chân Tính Ánh sáng Phật pháp kỳ 3 - Thượng tọa Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
5,134
Biết lỗi nên sửa - TT. Thích Chân Tính Biết lỗi nên sửa - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,187
Họa phúc khôn lường - TT.Thích Chân Tính Họa phúc khôn lường - TT.Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,869
Ai Cũng Là Phật - TT. Thích Chân Tính Ai Cũng Là Phật - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,083
Bảy pháp đoạn trừ phiền não - TT. Thích Chân Tính Bảy pháp đoạn trừ phiền não - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
2,743
Bốn phương pháp cảm hóa lòng người - TT. Thích Chân Tính Bốn phương pháp cảm hóa lòng người - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,827
Cao nguyên thánh địa - TT. Thích Chân Tính Cao nguyên thánh địa - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,124
Trang thứ 2 của 3