Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Tính

Có tất cả 123 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Nuôi Dưỡng Thân Tâm Nuôi Dưỡng Thân Tâm
Tác giả: Thích Chân Tính
1,234
Buông Xuống Buông Xuống
Tác giả: Thích Chân Tính
2,022
Mười hai lời nguyện niệm Phật Mười hai lời nguyện niệm Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
5,002
Oai nghi của người tu Phật thất Oai nghi của người tu Phật thất
Tác giả: Thích Chân Tính
2,013
Lễ quy y Tam Bảo - Phần 1 Lễ quy y Tam Bảo - Phần 1
Tác giả: Thích Chân Tính
2,343
Lễ quy y Tam Bảo - Phần 2: Tám điều cần biết của người Phật tử sau khi Quy y Lễ quy y Tam Bảo - Phần 2: Tám điều cần biết của người Phật tử sau khi Quy y
Tác giả: Thích Chân Tính
3,025
Ăn chay niệm Phật, làm lành tránh dữ Ăn chay niệm Phật, làm lành tránh dữ
Tác giả: Thích Chân Tính
3,108
Sở trường người xuất gia Sở trường người xuất gia
Tác giả: Thích Chân Tính
1,182
Hoằng Pháp Viên Hoằng Pháp Viên
Tác giả: Thích Chân Tính
1,231
Về Thăm Đất Phật 1/4 Về Thăm Đất Phật 1/4
Tác giả: Thích Chân Tính
2,359
Về Thăm Đất Phật 2/4 Về Thăm Đất Phật 2/4
Tác giả: Thích Chân Tính
2,062
Về Thăm Đất Phật 3/4 Về Thăm Đất Phật 3/4
Tác giả: Thích Chân Tính
1,462
Về Thăm Đất Phật 4/4 Về Thăm Đất Phật 4/4
Tác giả: Thích Chân Tính
2,050
Bậc Đại Nhân Bậc Đại Nhân
Tác giả: Thích Chân Tính
928
Dân hòa nước mạnh Dân hòa nước mạnh
Tác giả: Thích Chân Tính
852
Khó vẫn làm được Khó vẫn làm được
Tác giả: Thích Chân Tính
1,173
Nơi kết nối tin yêu Nơi kết nối tin yêu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,092
Thường Hành Chánh Niệm Thường Hành Chánh Niệm
Tác giả: Thích Chân Tính
1,223
Cám ơn vô thường Cám ơn vô thường
Tác giả: Thích Chân Tính
1,778
Quán sát âm thanh Quán sát âm thanh
Tác giả: Thích Chân Tính
1,083
Buông xuống Buông xuống
Tác giả: Thích Chân Tính
1,201
Nuôi dưỡng thân tâm Nuôi dưỡng thân tâm
Tác giả: Thích Chân Tính
1,713
Tình thương cao cả Tình thương cao cả
Tác giả: Thích Chân Tính
967
Tổn thất lớn nhât Tổn thất lớn nhât
Tác giả: Thích Chân Tính
1,099
Xuân đời Xuân đời
Tác giả: Thích Chân Tính
1,280
Hoằng pháp tại New Zealand và Australia Hoằng pháp tại New Zealand và Australia
Tác giả: Thích Chân Tính
1,230
Mắt thương nhìn đời Mắt thương nhìn đời
Tác giả: Thích Chân Tính
2,194
Tiến trình An cư - Tự tứ - Vu lan Tiến trình An cư - Tự tứ - Vu lan
Tác giả: Thích Chân Tính
985
Lời nguyện đầu năm Lời nguyện đầu năm
Tác giả: Thích Chân Tính
2,880
Dư Âm - Trọn bài Dư Âm - Trọn bài
Tác giả: Thích Chân Tính
1,282
Khó Vẫn Làm Được Khó Vẫn Làm Được
Tác giả: Thích Chân Tính
862
Hoằng pháp lợi sinh Hoằng pháp lợi sinh
Tác giả: Thích Chân Tính
1,020
Ánh sáng Phật pháp kỳ 3 - Thượng tọa Thích Chân Tính Ánh sáng Phật pháp kỳ 3 - Thượng tọa Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
4,111
Biết lỗi nên sửa - TT. Thích Chân Tính Biết lỗi nên sửa - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
922
Họa phúc khôn lường - TT.Thích Chân Tính Họa phúc khôn lường - TT.Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,532
Ai Cũng Là Phật - TT. Thích Chân Tính Ai Cũng Là Phật - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
848
Bảy pháp đoạn trừ phiền não - TT. Thích Chân Tính Bảy pháp đoạn trừ phiền não - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
2,163
Bốn phương pháp cảm hóa lòng người - TT. Thích Chân Tính Bốn phương pháp cảm hóa lòng người - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,462
Cao nguyên thánh địa - TT. Thích Chân Tính Cao nguyên thánh địa - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
867
Chuyển hóa khổ đau - TT. Thích Chân Tính Chuyển hóa khổ đau - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,709
Con Phật con ma - TT. Thích Chân Tính Con Phật con ma - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,329
Cúng dường - TT. Thích Chân Tính Cúng dường - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,270
Đẹp người đẹp nết Đẹp người đẹp nết
Tác giả: Thích Chân Tính
1,664
Điều kiện sanh về lạc quốc - TT. Thích Chân Tính Điều kiện sanh về lạc quốc - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,381
Đi về đâu - TT.Thích Chân Tính giảng Đi về đâu - TT.Thích Chân Tính giảng
Tác giả: Thích Chân Tính
1,037
Đường về cội giác - TT. Thích Chân Tính giảng Đường về cội giác - TT. Thích Chân Tính giảng
Tác giả: Thích Chân Tính
1,832
Gương xưa - TT. Thích Chân Tính Gương xưa - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
820
Hoài niệm Ân sư - TT. Thích Chân Tính Hoài niệm Ân sư - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,033
Lưu Dấu - TT. Thích Chân Tính Lưu Dấu - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
755
Mục đích đến chùa - TT. Thích Chân Tính Mục đích đến chùa - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,339
Trang thứ 2 của 3