Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Tính

Có tất cả 132 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Bế Mạc Ban Hộ Niệm Toàn Quốc Bế Mạc Ban Hộ Niệm Toàn Quốc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,484
Soi Đường Ta Đi Soi Đường Ta Đi
Tác giả: Thích Chân Tính
1,601
Con Đường Hạnh Phúc Con Đường Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Chân Tính
1,759
Ai Cũng Là Phật Ai Cũng Là Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
1,399
Trâu Ơi Trâu Ơi
Tác giả: Thích Chân Tính
1,407
Tình Thương Cao Cả Tình Thương Cao Cả
Tác giả: Thích Chân Tính
1,289
Đừng Để Tâm Nhỏ Hẹp Đừng Để Tâm Nhỏ Hẹp
Tác giả: Thích Chân Tính
2,272
Nuôi Dưỡng Thân Tâm Nuôi Dưỡng Thân Tâm
Tác giả: Thích Chân Tính
1,480
Buông Xuống Buông Xuống
Tác giả: Thích Chân Tính
2,342
Mười hai lời nguyện niệm Phật Mười hai lời nguyện niệm Phật
Tác giả: Thích Chân Tính
6,179
Oai nghi của người tu Phật thất Oai nghi của người tu Phật thất
Tác giả: Thích Chân Tính
2,548
Lễ quy y Tam Bảo - Phần 1 Lễ quy y Tam Bảo - Phần 1
Tác giả: Thích Chân Tính
2,772
Lễ quy y Tam Bảo - Phần 2: Tám điều cần biết của người Phật tử sau khi Quy y Lễ quy y Tam Bảo - Phần 2: Tám điều cần biết của người Phật tử sau khi Quy y
Tác giả: Thích Chân Tính
3,587
Ăn chay niệm Phật, làm lành tránh dữ Ăn chay niệm Phật, làm lành tránh dữ
Tác giả: Thích Chân Tính
3,594
Sở trường người xuất gia Sở trường người xuất gia
Tác giả: Thích Chân Tính
1,396
Hoằng Pháp Viên Hoằng Pháp Viên
Tác giả: Thích Chân Tính
1,504
Về Thăm Đất Phật 1/4 Về Thăm Đất Phật 1/4
Tác giả: Thích Chân Tính
2,823
Về Thăm Đất Phật 2/4 Về Thăm Đất Phật 2/4
Tác giả: Thích Chân Tính
2,626
Về Thăm Đất Phật 3/4 Về Thăm Đất Phật 3/4
Tác giả: Thích Chân Tính
1,759
Về Thăm Đất Phật 4/4 Về Thăm Đất Phật 4/4
Tác giả: Thích Chân Tính
2,447
Bậc Đại Nhân Bậc Đại Nhân
Tác giả: Thích Chân Tính
1,134
Dân hòa nước mạnh Dân hòa nước mạnh
Tác giả: Thích Chân Tính
1,102
Khó vẫn làm được Khó vẫn làm được
Tác giả: Thích Chân Tính
1,376
Nơi kết nối tin yêu Nơi kết nối tin yêu
Tác giả: Thích Chân Tính
1,339
Thường Hành Chánh Niệm Thường Hành Chánh Niệm
Tác giả: Thích Chân Tính
1,481
Cám ơn vô thường Cám ơn vô thường
Tác giả: Thích Chân Tính
2,295
Quán sát âm thanh Quán sát âm thanh
Tác giả: Thích Chân Tính
1,327
Buông xuống Buông xuống
Tác giả: Thích Chân Tính
1,423
Nuôi dưỡng thân tâm Nuôi dưỡng thân tâm
Tác giả: Thích Chân Tính
2,089
Tình thương cao cả Tình thương cao cả
Tác giả: Thích Chân Tính
1,150
Tổn thất lớn nhât Tổn thất lớn nhât
Tác giả: Thích Chân Tính
1,348
Xuân đời Xuân đời
Tác giả: Thích Chân Tính
1,522
Hoằng pháp tại New Zealand và Australia Hoằng pháp tại New Zealand và Australia
Tác giả: Thích Chân Tính
1,524
Mắt thương nhìn đời Mắt thương nhìn đời
Tác giả: Thích Chân Tính
2,644
Tiến trình An cư - Tự tứ - Vu lan Tiến trình An cư - Tự tứ - Vu lan
Tác giả: Thích Chân Tính
1,202
Lời nguyện đầu năm Lời nguyện đầu năm
Tác giả: Thích Chân Tính
3,157
Dư Âm - Trọn bài Dư Âm - Trọn bài
Tác giả: Thích Chân Tính
1,494
Khó Vẫn Làm Được Khó Vẫn Làm Được
Tác giả: Thích Chân Tính
1,066
Hoằng pháp lợi sinh Hoằng pháp lợi sinh
Tác giả: Thích Chân Tính
1,249
Ánh sáng Phật pháp kỳ 3 - Thượng tọa Thích Chân Tính Ánh sáng Phật pháp kỳ 3 - Thượng tọa Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
4,952
Biết lỗi nên sửa - TT. Thích Chân Tính Biết lỗi nên sửa - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,146
Họa phúc khôn lường - TT.Thích Chân Tính Họa phúc khôn lường - TT.Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,805
Ai Cũng Là Phật - TT. Thích Chân Tính Ai Cũng Là Phật - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,049
Bảy pháp đoạn trừ phiền não - TT. Thích Chân Tính Bảy pháp đoạn trừ phiền não - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
2,619
Bốn phương pháp cảm hóa lòng người - TT. Thích Chân Tính Bốn phương pháp cảm hóa lòng người - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,756
Cao nguyên thánh địa - TT. Thích Chân Tính Cao nguyên thánh địa - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,072
Chuyển hóa khổ đau - TT. Thích Chân Tính Chuyển hóa khổ đau - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
2,117
Con Phật con ma - TT. Thích Chân Tính Con Phật con ma - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,647
Cúng dường - TT. Thích Chân Tính Cúng dường - TT. Thích Chân Tính
Tác giả: Thích Chân Tính
1,584
Đẹp người đẹp nết Đẹp người đẹp nết
Tác giả: Thích Chân Tính
2,041
Trang thứ 2 của 3