Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Quang

Có tất cả 199 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Làm Phước Không Dễ Làm Phước Không Dễ
Tác giả: Thích Chân Quang
7,176
Ở hiền gặp lành Ở hiền gặp lành
Tác giả: Thích Chân Quang
12,723
Ý nghĩa hoa sen Ý nghĩa hoa sen
Tác giả: Thích Chân Quang
4,826
Niềm tin và trí tuệ Niềm tin và trí tuệ
Tác giả: Thích Chân Quang
5,981
Hoằng pháp 01: Khái niệm Hoằng pháp 01: Khái niệm
Tác giả: Thích Chân Quang
2,706
Lửa Lửa
Tác giả: Thích Chân Quang
3,778
Người Với Người Người Với Người
Tác giả: Thích Chân Quang
6,613
Tịnh Độ giữa nhân gian Tịnh Độ giữa nhân gian
Tác giả: Thích Chân Quang
3,665
Cơ hội cho cuộc sống Cơ hội cho cuộc sống
Tác giả: Thích Chân Quang
5,357
Đời sống tinh thần của người cao tuổi Đời sống tinh thần của người cao tuổi
Tác giả: Thích Chân Quang
3,338
Kinh Pháp Cú: Hãy tự làm hòn đảo Kinh Pháp Cú: Hãy tự làm hòn đảo
Tác giả: Thích Chân Quang
4,628
Sự liên kết xã hội Sự liên kết xã hội
Tác giả: Thích Chân Quang
2,298
Tại sao theo Đạo Phật Tại sao theo Đạo Phật
Tác giả: Thích Chân Quang
3,694
Nương tựa chính mình - Pháp cú 49 Nương tựa chính mình - Pháp cú 49
Tác giả: Thích Chân Quang
3,379
Tu không chấp pháp môn Tu không chấp pháp môn
Tác giả: Thích Chân Quang
3,233
Phục chấn Thiền phong Phục chấn Thiền phong
Tác giả: Thích Chân Quang
2,211
Tu thế nào cho đúng Tu thế nào cho đúng
Tác giả: Thích Chân Quang
6,081
Ví phỏng cuộc đời không bằng phẳng cả Ví phỏng cuộc đời không bằng phẳng cả
Tác giả: Thích Chân Quang
4,056
Cấu trúc bản ngã Cấu trúc bản ngã
Tác giả: Thích Chân Quang
5,916
Hoa sen mọc lên từ lửa Hoa sen mọc lên từ lửa
Tác giả: Thích Chân Quang
2,706
Sự giấu mặt của luật nhân quả Sự giấu mặt của luật nhân quả
Tác giả: Thích Chân Quang
5,945
Tu hành có nhiều nghĩa Tu hành có nhiều nghĩa
Tác giả: Thích Chân Quang
3,206
Giới Hương Giới Hương
Tác giả: Thích Chân Quang
2,427
Lý tưởng hoằng pháp Lý tưởng hoằng pháp
Tác giả: Thích Chân Quang
1,563
Chính Ta Còn Không Có Chính Ta Còn Không Có
Tác giả: Thích Chân Quang
4,184
Công đức của Thánh Công đức của Thánh
Tác giả: Thích Chân Quang
3,123
Có thực mới vực được đạo Có thực mới vực được đạo
Tác giả: Thích Chân Quang
3,135
Đời sống tinh thần của người cao tuổi Đời sống tinh thần của người cao tuổi
Tác giả: Thích Chân Quang
2,492
Thần Thánh tối cao Thần Thánh tối cao
Tác giả: Thích Chân Quang
3,271
Ta là ai Ta là ai
Tác giả: Thích Chân Quang
7,568
Văn hóa làng quê Văn hóa làng quê
Tác giả: Thích Chân Quang
2,249
Giữ gìn đạo tâm cho nhau Giữ gìn đạo tâm cho nhau
Tác giả: Thích Chân Quang
2,298
Phước no đủ Phước no đủ
Tác giả: Thích Chân Quang
4,528
Phước bất khả hưởng tận Phước bất khả hưởng tận
Tác giả: Thích Chân Quang
4,587
Kính Phật trọng Tăng Kính Phật trọng Tăng
Tác giả: Thích Chân Quang
2,223
Tiến trình niệm Phật Tiến trình niệm Phật
Tác giả: Thích Chân Quang
3,960
Con đường kinh doanh Con đường kinh doanh
Tác giả: Thích Chân Quang
4,776
Người phụng sự Người phụng sự
Tác giả: Thích Chân Quang
2,519
Thường Bất Khinh Thường Bất Khinh
Tác giả: Thích Chân Quang
2,852
Tôn kính Phật bằng trí tuệ Tôn kính Phật bằng trí tuệ
Tác giả: Thích Chân Quang
3,761
Nhân quả sâu xa Nhân quả sâu xa
Tác giả: Thích Chân Quang
9,236
Biết lỗi chính mình Biết lỗi chính mình
Tác giả: Thích Chân Quang
5,409
Kinh Pháp Cú 43: Oan ức Kinh Pháp Cú 43: Oan ức
Tác giả: Thích Chân Quang
8,640
Những tầng bậc tu chứng Những tầng bậc tu chứng
Tác giả: Thích Chân Quang
3,872
Đền Phủ Mẫu Thánh Đền Phủ Mẫu Thánh
Tác giả: Thích Chân Quang
3,050
Nước mắt đại dương Nước mắt đại dương
Tác giả: Thích Chân Quang
3,458
Ý nghĩa cầu siêu Ý nghĩa cầu siêu
Tác giả: Thích Chân Quang
6,307
32 tướng tốt của đức Phật 32 tướng tốt của đức Phật
Tác giả: Thích Chân Quang
4,026
Tâm lý đạo đức: Hạnh Chân Thật Tâm lý đạo đức: Hạnh Chân Thật
Tác giả: Thích Chân Quang
4,663
Tâm lý đạo đức: Bình đẳng Tâm lý đạo đức: Bình đẳng
Tác giả: Thích Chân Quang
2,406
Trang thứ 2 của 4