Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Quang

Có tất cả 195 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Ý nghĩa hoa sen Ý nghĩa hoa sen
Tác giả: Thích Chân Quang
4,457
Niềm tin và trí tuệ Niềm tin và trí tuệ
Tác giả: Thích Chân Quang
5,653
Hoằng pháp 01: Khái niệm Hoằng pháp 01: Khái niệm
Tác giả: Thích Chân Quang
2,508
Lửa Lửa
Tác giả: Thích Chân Quang
3,551
Người Với Người Người Với Người
Tác giả: Thích Chân Quang
6,113
Tịnh Độ giữa nhân gian Tịnh Độ giữa nhân gian
Tác giả: Thích Chân Quang
3,457
Cầu an đầu năm Cầu an đầu năm
Tác giả: Thích Chân Quang
3,804
Cơ hội cho cuộc sống Cơ hội cho cuộc sống
Tác giả: Thích Chân Quang
4,998
Đời sống tinh thần của người cao tuổi Đời sống tinh thần của người cao tuổi
Tác giả: Thích Chân Quang
3,158
Kinh Pháp Cú: Hãy tự làm hòn đảo Kinh Pháp Cú: Hãy tự làm hòn đảo
Tác giả: Thích Chân Quang
4,102
Sự liên kết xã hội Sự liên kết xã hội
Tác giả: Thích Chân Quang
2,161
Tại sao theo Đạo Phật Tại sao theo Đạo Phật
Tác giả: Thích Chân Quang
3,519
Chỗ nương tựa chân thật Chỗ nương tựa chân thật
Tác giả: Thích Chân Quang
3,181
Tu không chấp pháp môn Tu không chấp pháp môn
Tác giả: Thích Chân Quang
3,032
Phục chấn Thiền phong Phục chấn Thiền phong
Tác giả: Thích Chân Quang
2,043
Tu thế nào cho đúng Tu thế nào cho đúng
Tác giả: Thích Chân Quang
5,458
Ví phỏng cuộc đời không bằng phẳng cả Ví phỏng cuộc đời không bằng phẳng cả
Tác giả: Thích Chân Quang
3,758
Cấu trúc bản ngã Cấu trúc bản ngã
Tác giả: Thích Chân Quang
5,565
Hoa sen mọc lên từ lửa Hoa sen mọc lên từ lửa
Tác giả: Thích Chân Quang
2,490
Sự giấu mặt của luật nhân quả Sự giấu mặt của luật nhân quả
Tác giả: Thích Chân Quang
5,339
Tu hành có nhiều nghĩa Tu hành có nhiều nghĩa
Tác giả: Thích Chân Quang
2,889
Giới Hương Giới Hương
Tác giả: Thích Chân Quang
2,227
Lý tưởng hoằng pháp Lý tưởng hoằng pháp
Tác giả: Thích Chân Quang
1,400
Chính Ta Còn Không Có Chính Ta Còn Không Có
Tác giả: Thích Chân Quang
3,803
Công đức của Thánh Công đức của Thánh
Tác giả: Thích Chân Quang
2,704
Có thực mới vực được đạo Có thực mới vực được đạo
Tác giả: Thích Chân Quang
2,908
Đời sống tinh thần của người cao tuổi Đời sống tinh thần của người cao tuổi
Tác giả: Thích Chân Quang
2,246
Thần Thánh tối cao Thần Thánh tối cao
Tác giả: Thích Chân Quang
2,966
Ta là ai Ta là ai
Tác giả: Thích Chân Quang
6,899
Văn hóa làng quê Văn hóa làng quê
Tác giả: Thích Chân Quang
1,978
Giữ gìn đạo tâm cho nhau Giữ gìn đạo tâm cho nhau
Tác giả: Thích Chân Quang
2,061
Phước no đủ Phước no đủ
Tác giả: Thích Chân Quang
4,121
Phước bất khả hưởng tận Phước bất khả hưởng tận
Tác giả: Thích Chân Quang
4,089
Kính Phật trọng Tăng Kính Phật trọng Tăng
Tác giả: Thích Chân Quang
2,005
Tiến trình niệm Phật Tiến trình niệm Phật
Tác giả: Thích Chân Quang
3,695
Con đường kinh doanh Con đường kinh doanh
Tác giả: Thích Chân Quang
4,162
Người phụng sự Người phụng sự
Tác giả: Thích Chân Quang
2,274
Thường Bất Khinh Thường Bất Khinh
Tác giả: Thích Chân Quang
2,662
Tôn kính Phật bằng trí tuệ Tôn kính Phật bằng trí tuệ
Tác giả: Thích Chân Quang
3,468
Nhân quả sâu xa Nhân quả sâu xa
Tác giả: Thích Chân Quang
8,454
Biết lỗi chính mình Biết lỗi chính mình
Tác giả: Thích Chân Quang
4,956
Kinh Pháp Cú: Chết oan Kinh Pháp Cú: Chết oan
Tác giả: Thích Chân Quang
7,324
Những tầng bậc tu chứng Những tầng bậc tu chứng
Tác giả: Thích Chân Quang
3,484
Đền Phủ Mẫu Thánh Đền Phủ Mẫu Thánh
Tác giả: Thích Chân Quang
2,816
Nước mắt đại dương Nước mắt đại dương
Tác giả: Thích Chân Quang
3,166
Ý nghĩa cầu siêu Ý nghĩa cầu siêu
Tác giả: Thích Chân Quang
5,807
32 tướng tốt của đức Phật 32 tướng tốt của đức Phật
Tác giả: Thích Chân Quang
3,766
Tâm lý đạo đức: Hạnh Chân Thật Tâm lý đạo đức: Hạnh Chân Thật
Tác giả: Thích Chân Quang
4,089
Tâm lý đạo đức: Bình đẳng Tâm lý đạo đức: Bình đẳng
Tác giả: Thích Chân Quang
2,213
Tâm lý đạo đức: Nóng nảy Tâm lý đạo đức: Nóng nảy
Tác giả: Thích Chân Quang
5,965
Trang thứ 2 của 4