Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Quang

Có tất cả 415 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Mảnh đất tâm - Pháp Cú 18 Mảnh đất tâm - Pháp Cú 18
Tác giả: Thích Chân Quang
122
Nghiệp của thân - Pháp Cú 17 Nghiệp của thân - Pháp Cú 17
Tác giả: Thích Chân Quang
179
Bảy lần xuất gia - Pháp Cú 16 Bảy lần xuất gia - Pháp Cú 16
Tác giả: Thích Chân Quang
106
Tâm rong ruổi - Pháp Cú 15 Tâm rong ruổi - Pháp Cú 15
Tác giả: Thích Chân Quang
119
Người đọc được tâm - Pháp Cú 14 Người đọc được tâm - Pháp Cú 14
Tác giả: Thích Chân Quang
146
Vui thích không phóng dật - Pháp Cú 13 Vui thích không phóng dật - Pháp Cú 13
Tác giả: Thích Chân Quang
143
Thiên Chủ - Pháp Cú 12 Thiên Chủ - Pháp Cú 12
Tác giả: Thích Chân Quang
66
Tuấn mã - Pháp Cú 11 Tuấn mã - Pháp Cú 11
Tác giả: Thích Chân Quang
63
Bước lên đỉnh núi cao - Pháp Cú 10 Bước lên đỉnh núi cao - Pháp Cú 10
Tác giả: Thích Chân Quang
60
Người sống có nghĩa tình - Pháp Cú 9 Người sống có nghĩa tình - Pháp Cú 9
Tác giả: Thích Chân Quang
109
Đừng làm kẻ chăn bò thuê - Pháp Cú 8 Đừng làm kẻ chăn bò thuê - Pháp Cú 8
Tác giả: Thích Chân Quang
71
Vấn đề tính dục - Pháp Cú 6 Vấn đề tính dục - Pháp Cú 6
Tác giả: Thích Chân Quang
96
Tưởng là đúng - Pháp Cú 5 Tưởng là đúng - Pháp Cú 5
Tác giả: Thích Chân Quang
93
Quán bất tịnh - Pháp Cú 4 Quán bất tịnh - Pháp Cú 4
Tác giả: Thích Chân Quang
185
Sự Lựa Chọn Thông Minh Sự Lựa Chọn Thông Minh
Tác giả: Thích Chân Quang
154
Tổ ấm gia đình ngày nay Tổ ấm gia đình ngày nay
Tác giả: Thích Chân Quang
256
Thế kỷ của tâm linh Thế kỷ của tâm linh
Tác giả: Thích Chân Quang
286
Ý nghĩa của tự do theo luật nhân quả Ý nghĩa của tự do theo luật nhân quả
Tác giả: Thích Chân Quang
635
Sự khác nhau giữa phước đức và công đức Sự khác nhau giữa phước đức và công đức
Tác giả: Thích Chân Quang
278
Nhân quả của sự nổi tiếng Nhân quả của sự nổi tiếng
Tác giả: Thích Chân Quang
430
Triết lý về âm dương Triết lý về âm dương
Tác giả: Thích Chân Quang
173
Bí Quyết Thông Minh và Học Giỏi Bí Quyết Thông Minh và Học Giỏi
Tác giả: Thích Chân Quang
190
Những ca khúc hay nhất Những ca khúc hay nhất
Tác giả: Thích Chân Quang
1,692
Tranh cãi - Pháp Cú 3 Tranh cãi - Pháp Cú 3
Tác giả: Thích Chân Quang
173
Hiềm hận - Pháp Cú 2 Hiềm hận - Pháp Cú 2
Tác giả: Thích Chân Quang
144
Tâm làm chủ - Pháp Cú 1 Tâm làm chủ - Pháp Cú 1
Tác giả: Thích Chân Quang
216
Đời sau còn nhiều hơn - Pháp Cú 7 Đời sau còn nhiều hơn - Pháp Cú 7
Tác giả: Thích Chân Quang
99
Nhân quả khó khăn Nhân quả khó khăn
Tác giả: Thích Chân Quang
158
Người xuất gia và công phu tu tập Người xuất gia và công phu tu tập
Tác giả: Thích Chân Quang
165
Một số trường hợp đắc đạo Một số trường hợp đắc đạo
Tác giả: Thích Chân Quang
203
Rừng ơi_Karaoke New Rừng ơi_Karaoke New
Tác giả: Thích Chân Quang
352
Đôi cánh của người xuất gia Đôi cánh của người xuất gia
Tác giả: Thích Chân Quang
143
Dịch Cân Kinh (Phất Thủ Liễu Pháp) _ Thiền tôn Phật Quang Dịch Cân Kinh (Phất Thủ Liễu Pháp) _ Thiền tôn Phật Quang
Tác giả: Thích Chân Quang
650
Hôn nhân Hôn nhân
Tác giả: Thích Chân Quang
185
Kiêu Mạn Vô Hình Kiêu Mạn Vô Hình
Tác giả: Thích Chân Quang
383
Qúa Khứ Và Vị Lai Qúa Khứ Và Vị Lai
Tác giả: Thích Chân Quang
478
Hãy đến với nhau Hãy đến với nhau
Tác giả: Thích Chân Quang
624
Tứ Diệu Đế - Đạo Đế Tứ Diệu Đế - Đạo Đế
Tác giả: Thích Chân Quang
1,770
Tứ Diệu Đế - Diệt Đế Tứ Diệu Đế - Diệt Đế
Tác giả: Thích Chân Quang
1,109
Tứ Diệu Đế - Tập Đế Tứ Diệu Đế - Tập Đế
Tác giả: Thích Chân Quang
914
Tứ Diệu Đế - Khổ Đế Tứ Diệu Đế - Khổ Đế
Tác giả: Thích Chân Quang
1,207
Thay Đổi Nghi Lễ Để Phát Triển Đạo Phật Thay Đổi Nghi Lễ Để Phát Triển Đạo Phật
Tác giả: Thích Chân Quang
1,325
Tứ Chúng Đồng Tu Tứ Chúng Đồng Tu
Tác giả: Thích Chân Quang
936
Khóa sinh hoạt hè 2015 Khóa sinh hoạt hè 2015
Tác giả: Thích Chân Quang
1,070
Cuộc nói chuyện với đoàn làm phim Cuộc nói chuyện với đoàn làm phim "Phật Hoàng Trần Nhân Tông"
Tác giả: Thích Chân Quang
1,072
Rừng ơi Rừng ơi
Tác giả: Thích Chân Quang
1,366
Kinh Kim Cang 20/20 Kinh Kim Cang 20/20
Tác giả: Thích Chân Quang
1,544
Kinh Kim Cang 19/20 Kinh Kim Cang 19/20
Tác giả: Thích Chân Quang
975
Kinh Kim Cang 18/20 Kinh Kim Cang 18/20
Tác giả: Thích Chân Quang
842
Kinh Kim Cang 17/20 Kinh Kim Cang 17/20
Tác giả: Thích Chân Quang
818
Trang thứ 2 của 9