Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Quang

Có tất cả 199 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Làm Phước Không Dễ Làm Phước Không Dễ
Tác giả: Thích Chân Quang
7,001
Ở hiền gặp lành Ở hiền gặp lành
Tác giả: Thích Chân Quang
12,375
Ý nghĩa hoa sen Ý nghĩa hoa sen
Tác giả: Thích Chân Quang
4,654
Niềm tin và trí tuệ Niềm tin và trí tuệ
Tác giả: Thích Chân Quang
5,814
Hoằng pháp 01: Khái niệm Hoằng pháp 01: Khái niệm
Tác giả: Thích Chân Quang
2,627
Lửa Lửa
Tác giả: Thích Chân Quang
3,673
Người Với Người Người Với Người
Tác giả: Thích Chân Quang
6,359
Tịnh Độ giữa nhân gian Tịnh Độ giữa nhân gian
Tác giả: Thích Chân Quang
3,568
Cầu an đầu năm Cầu an đầu năm
Tác giả: Thích Chân Quang
3,896
Cơ hội cho cuộc sống Cơ hội cho cuộc sống
Tác giả: Thích Chân Quang
5,244
Đời sống tinh thần của người cao tuổi Đời sống tinh thần của người cao tuổi
Tác giả: Thích Chân Quang
3,257
Kinh Pháp Cú: Hãy tự làm hòn đảo Kinh Pháp Cú: Hãy tự làm hòn đảo
Tác giả: Thích Chân Quang
4,408
Sự liên kết xã hội Sự liên kết xã hội
Tác giả: Thích Chân Quang
2,227
Tại sao theo Đạo Phật Tại sao theo Đạo Phật
Tác giả: Thích Chân Quang
3,611
Chỗ nương tựa chân thật Chỗ nương tựa chân thật
Tác giả: Thích Chân Quang
3,273
Tu không chấp pháp môn Tu không chấp pháp môn
Tác giả: Thích Chân Quang
3,154
Phục chấn Thiền phong Phục chấn Thiền phong
Tác giả: Thích Chân Quang
2,136
Tu thế nào cho đúng Tu thế nào cho đúng
Tác giả: Thích Chân Quang
5,820
Ví phỏng cuộc đời không bằng phẳng cả Ví phỏng cuộc đời không bằng phẳng cả
Tác giả: Thích Chân Quang
3,914
Cấu trúc bản ngã Cấu trúc bản ngã
Tác giả: Thích Chân Quang
5,712
Hoa sen mọc lên từ lửa Hoa sen mọc lên từ lửa
Tác giả: Thích Chân Quang
2,593
Sự giấu mặt của luật nhân quả Sự giấu mặt của luật nhân quả
Tác giả: Thích Chân Quang
5,707
Tu hành có nhiều nghĩa Tu hành có nhiều nghĩa
Tác giả: Thích Chân Quang
3,050
Giới Hương Giới Hương
Tác giả: Thích Chân Quang
2,342
Lý tưởng hoằng pháp Lý tưởng hoằng pháp
Tác giả: Thích Chân Quang
1,472
Chính Ta Còn Không Có Chính Ta Còn Không Có
Tác giả: Thích Chân Quang
4,008
Công đức của Thánh Công đức của Thánh
Tác giả: Thích Chân Quang
2,973
Có thực mới vực được đạo Có thực mới vực được đạo
Tác giả: Thích Chân Quang
3,042
Đời sống tinh thần của người cao tuổi Đời sống tinh thần của người cao tuổi
Tác giả: Thích Chân Quang
2,383
Thần Thánh tối cao Thần Thánh tối cao
Tác giả: Thích Chân Quang
3,139
Ta là ai Ta là ai
Tác giả: Thích Chân Quang
7,289
Văn hóa làng quê Văn hóa làng quê
Tác giả: Thích Chân Quang
2,144
Giữ gìn đạo tâm cho nhau Giữ gìn đạo tâm cho nhau
Tác giả: Thích Chân Quang
2,215
Phước no đủ Phước no đủ
Tác giả: Thích Chân Quang
4,375
Phước bất khả hưởng tận Phước bất khả hưởng tận
Tác giả: Thích Chân Quang
4,422
Kính Phật trọng Tăng Kính Phật trọng Tăng
Tác giả: Thích Chân Quang
2,144
Tiến trình niệm Phật Tiến trình niệm Phật
Tác giả: Thích Chân Quang
3,839
Con đường kinh doanh Con đường kinh doanh
Tác giả: Thích Chân Quang
4,487
Người phụng sự Người phụng sự
Tác giả: Thích Chân Quang
2,415
Thường Bất Khinh Thường Bất Khinh
Tác giả: Thích Chân Quang
2,766
Tôn kính Phật bằng trí tuệ Tôn kính Phật bằng trí tuệ
Tác giả: Thích Chân Quang
3,609
Nhân quả sâu xa Nhân quả sâu xa
Tác giả: Thích Chân Quang
8,977
Biết lỗi chính mình Biết lỗi chính mình
Tác giả: Thích Chân Quang
5,199
Kinh Pháp Cú: Chết oan Kinh Pháp Cú: Chết oan
Tác giả: Thích Chân Quang
8,185
Những tầng bậc tu chứng Những tầng bậc tu chứng
Tác giả: Thích Chân Quang
3,685
Đền Phủ Mẫu Thánh Đền Phủ Mẫu Thánh
Tác giả: Thích Chân Quang
2,946
Nước mắt đại dương Nước mắt đại dương
Tác giả: Thích Chân Quang
3,335
Ý nghĩa cầu siêu Ý nghĩa cầu siêu
Tác giả: Thích Chân Quang
6,118
32 tướng tốt của đức Phật 32 tướng tốt của đức Phật
Tác giả: Thích Chân Quang
3,930
Tâm lý đạo đức: Hạnh Chân Thật Tâm lý đạo đức: Hạnh Chân Thật
Tác giả: Thích Chân Quang
4,412
Trang thứ 2 của 4