Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Quang

Có tất cả 201 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Làm Phước Không Dễ Làm Phước Không Dễ
Tác giả: Thích Chân Quang
7,039
Ở hiền gặp lành Ở hiền gặp lành
Tác giả: Thích Chân Quang
12,446
Ý nghĩa hoa sen Ý nghĩa hoa sen
Tác giả: Thích Chân Quang
4,690
Niềm tin và trí tuệ Niềm tin và trí tuệ
Tác giả: Thích Chân Quang
5,843
Hoằng pháp 01: Khái niệm Hoằng pháp 01: Khái niệm
Tác giả: Thích Chân Quang
2,638
Lửa Lửa
Tác giả: Thích Chân Quang
3,687
Người Với Người Người Với Người
Tác giả: Thích Chân Quang
6,406
Tịnh Độ giữa nhân gian Tịnh Độ giữa nhân gian
Tác giả: Thích Chân Quang
3,588
Cầu an đầu năm Cầu an đầu năm
Tác giả: Thích Chân Quang
3,918
Cơ hội cho cuộc sống Cơ hội cho cuộc sống
Tác giả: Thích Chân Quang
5,265
Đời sống tinh thần của người cao tuổi Đời sống tinh thần của người cao tuổi
Tác giả: Thích Chân Quang
3,277
Kinh Pháp Cú: Hãy tự làm hòn đảo Kinh Pháp Cú: Hãy tự làm hòn đảo
Tác giả: Thích Chân Quang
4,452
Sự liên kết xã hội Sự liên kết xã hội
Tác giả: Thích Chân Quang
2,246
Tại sao theo Đạo Phật Tại sao theo Đạo Phật
Tác giả: Thích Chân Quang
3,627
Chỗ nương tựa chân thật Chỗ nương tựa chân thật
Tác giả: Thích Chân Quang
3,283
Tu không chấp pháp môn Tu không chấp pháp môn
Tác giả: Thích Chân Quang
3,171
Phục chấn Thiền phong Phục chấn Thiền phong
Tác giả: Thích Chân Quang
2,151
Tu thế nào cho đúng Tu thế nào cho đúng
Tác giả: Thích Chân Quang
5,876
Ví phỏng cuộc đời không bằng phẳng cả Ví phỏng cuộc đời không bằng phẳng cả
Tác giả: Thích Chân Quang
3,940
Cấu trúc bản ngã Cấu trúc bản ngã
Tác giả: Thích Chân Quang
5,761
Hoa sen mọc lên từ lửa Hoa sen mọc lên từ lửa
Tác giả: Thích Chân Quang
2,609
Sự giấu mặt của luật nhân quả Sự giấu mặt của luật nhân quả
Tác giả: Thích Chân Quang
5,763
Tu hành có nhiều nghĩa Tu hành có nhiều nghĩa
Tác giả: Thích Chân Quang
3,082
Giới Hương Giới Hương
Tác giả: Thích Chân Quang
2,358
Lý tưởng hoằng pháp Lý tưởng hoằng pháp
Tác giả: Thích Chân Quang
1,489
Chính Ta Còn Không Có Chính Ta Còn Không Có
Tác giả: Thích Chân Quang
4,050
Công đức của Thánh Công đức của Thánh
Tác giả: Thích Chân Quang
3,001
Có thực mới vực được đạo Có thực mới vực được đạo
Tác giả: Thích Chân Quang
3,058
Đời sống tinh thần của người cao tuổi Đời sống tinh thần của người cao tuổi
Tác giả: Thích Chân Quang
2,414
Thần Thánh tối cao Thần Thánh tối cao
Tác giả: Thích Chân Quang
3,157
Ta là ai Ta là ai
Tác giả: Thích Chân Quang
7,337
Văn hóa làng quê Văn hóa làng quê
Tác giả: Thích Chân Quang
2,160
Giữ gìn đạo tâm cho nhau Giữ gìn đạo tâm cho nhau
Tác giả: Thích Chân Quang
2,229
Phước no đủ Phước no đủ
Tác giả: Thích Chân Quang
4,396
Phước bất khả hưởng tận Phước bất khả hưởng tận
Tác giả: Thích Chân Quang
4,453
Kính Phật trọng Tăng Kính Phật trọng Tăng
Tác giả: Thích Chân Quang
2,159
Tiến trình niệm Phật Tiến trình niệm Phật
Tác giả: Thích Chân Quang
3,863
Con đường kinh doanh Con đường kinh doanh
Tác giả: Thích Chân Quang
4,540
Người phụng sự Người phụng sự
Tác giả: Thích Chân Quang
2,447
Thường Bất Khinh Thường Bất Khinh
Tác giả: Thích Chân Quang
2,785
Tôn kính Phật bằng trí tuệ Tôn kính Phật bằng trí tuệ
Tác giả: Thích Chân Quang
3,640
Nhân quả sâu xa Nhân quả sâu xa
Tác giả: Thích Chân Quang
9,030
Biết lỗi chính mình Biết lỗi chính mình
Tác giả: Thích Chân Quang
5,230
Kinh Pháp Cú: Chết oan Kinh Pháp Cú: Chết oan
Tác giả: Thích Chân Quang
8,268
Những tầng bậc tu chứng Những tầng bậc tu chứng
Tác giả: Thích Chân Quang
3,720
Đền Phủ Mẫu Thánh Đền Phủ Mẫu Thánh
Tác giả: Thích Chân Quang
2,971
Nước mắt đại dương Nước mắt đại dương
Tác giả: Thích Chân Quang
3,358
Ý nghĩa cầu siêu Ý nghĩa cầu siêu
Tác giả: Thích Chân Quang
6,161
32 tướng tốt của đức Phật 32 tướng tốt của đức Phật
Tác giả: Thích Chân Quang
3,954
Tâm lý đạo đức: Hạnh Chân Thật Tâm lý đạo đức: Hạnh Chân Thật
Tác giả: Thích Chân Quang
4,448
Trang thứ 2 của 5