Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tiến

Có tất cả 628 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Cũ mới chỉ là tương đối Cũ mới chỉ là tương đối
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,685
Đâu là tổ ấm Đâu là tổ ấm
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,437
Đức Phật Đản Sanh: Hiện thực và huyền thoại Đức Phật Đản Sanh: Hiện thực và huyền thoại
Tác giả: Thích Phước Tiến
13,975
Đức Phật là ai Đức Phật là ai
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,294
Đức tin trong đạo Phật Đức tin trong đạo Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,869
Giá trị đời người Giá trị đời người
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,072
Giải Thoát Là Gì? Giải Thoát Là Gì?
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,999
Hãy nói lời yêu thương Hãy nói lời yêu thương
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,442
Hổ thẹn: Nhân cách con người Hổ thẹn: Nhân cách con người
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,373
Hòa thuận là nguồn hạnh phúc Hòa thuận là nguồn hạnh phúc
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,396
Hôn nhân và ly dị Hôn nhân và ly dị
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,558
Ngũ uẩn: Pháp tu căn bản Ngũ uẩn: Pháp tu căn bản
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,140
Nhân quả: Bài học ngàn đời - phần 1/2 Nhân quả: Bài học ngàn đời - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
14,879
Nhân quả: Bài học ngàn đời - phần 2/2 Nhân quả: Bài học ngàn đời - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
38,433
Nhớ ơn - Trả ơn Nhớ ơn - Trả ơn
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,571
Nối lại thâm tình Nối lại thâm tình
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,469
Thiên đàng, địa ngục - Pháp đàm Thiên đàng, địa ngục - Pháp đàm
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,817
Phật pháp vấn đáp 02 Phật pháp vấn đáp 02
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,651
Phật pháp vấn đáp Phật pháp vấn đáp
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,754
Sống tiết kiệm Sống tiết kiệm
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,867
Tại sao chúng ta sợ chết Tại sao chúng ta sợ chết
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,939
Tâm hạnh người tu Tâm hạnh người tu
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,455
Tập đời sống thích nghi Tập đời sống thích nghi
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,542
Tập làm chủ bát phong Tập làm chủ bát phong
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,834
Tham ái là nguyên nhân đau khổ Tham ái là nguyên nhân đau khổ
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,532
Thần thông trong đạo Phật Thần thông trong đạo Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,316
Thiện ác Thiện ác
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,586
Tìm hiểu Kinh Suy Đồi Tìm hiểu Kinh Suy Đồi
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,510
Tình người tâm Phật Tình người tâm Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,862
Trọng nghĩa khinh tài Trọng nghĩa khinh tài
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,761
Tu xuất gia, tu tại gia Tu xuất gia, tu tại gia
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,920
Vầng trăng ảnh dụ Vầng trăng ảnh dụ
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,491
Vô thường: Một vài nhận định Vô thường: Một vài nhận định
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,075
Ý nghĩa Phật thành đạo Ý nghĩa Phật thành đạo
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,794
Giá trị đồng tiền Giá trị đồng tiền
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,220
Giá Trị Lời Nguyền - trọn bài Giá Trị Lời Nguyền - trọn bài
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,945
Giá Trị Một Đời Người - Phần 1/2 Giá Trị Một Đời Người - Phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
10,286
Giá Trị Một Đời Người - Phần 2/2 Giá Trị Một Đời Người - Phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,392
Nhìn đời bằng nghiệp cảm - Phần 01 Nhìn đời bằng nghiệp cảm - Phần 01
Tác giả: Thích Phước Tiến
12,587
Nhìn đời bằng nghiệp cảm - Phần 02 Nhìn đời bằng nghiệp cảm - Phần 02
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,974
Giá trị thời gian Giá trị thời gian
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,198
Làm Thế Nào Để Trở Thành Phật Tử - Trọn bài Làm Thế Nào Để Trở Thành Phật Tử - Trọn bài
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,667
Nghiệp là bạn đồng hành Nghiệp là bạn đồng hành
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,708
Nhẫn Nhục Giải Oan Khiên Nhẫn Nhục Giải Oan Khiên
Tác giả: Thích Phước Tiến
8,466
Phát Tâm Bồ Đề - Trọn bài Phát Tâm Bồ Đề - Trọn bài
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,033
Sau Khi Chết Chúng Ta còn Lại Gì Sau Khi Chết Chúng Ta còn Lại Gì
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,090
Tại Sao Chúng Phải Tu Theo Phật - Trọn bài Tại Sao Chúng Phải Tu Theo Phật - Trọn bài
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,828
Ý nghĩa tuần chung thất - trọn bài Ý nghĩa tuần chung thất - trọn bài
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,363
Tài Sản Là Của 5 Nhà - trọn bài Tài Sản Là Của 5 Nhà - trọn bài
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,557
Thiên Thần Của Con - Trọn bài Thiên Thần Của Con - Trọn bài
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,500
Trang thứ 11 của 13