Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tiến

Có tất cả 605 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Tập làm chủ bát phong Tập làm chủ bát phong
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,665
Tham ái là nguyên nhân đau khổ Tham ái là nguyên nhân đau khổ
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,377
Thần thông trong đạo Phật Thần thông trong đạo Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,057
Thiện ác Thiện ác
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,469
Tìm hiểu Kinh Suy Đồi Tìm hiểu Kinh Suy Đồi
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,380
Tình người tâm Phật Tình người tâm Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,689
Trọng nghĩa khinh tài Trọng nghĩa khinh tài
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,626
Tu xuất gia, tu tại gia Tu xuất gia, tu tại gia
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,755
Vầng trăng ảnh dụ Vầng trăng ảnh dụ
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,364
Vô thường: Một vài nhận định Vô thường: Một vài nhận định
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,953
Ý nghĩa Phật thành đạo Ý nghĩa Phật thành đạo
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,590
Giá trị đồng tiền Giá trị đồng tiền
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,074
Giá Trị Lời Nguyền - trọn bài Giá Trị Lời Nguyền - trọn bài
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,788
Giá Trị Một Đời Người - Phần 1/2 Giá Trị Một Đời Người - Phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
9,847
Giá Trị Một Đời Người - Phần 2/2 Giá Trị Một Đời Người - Phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,077
Nhìn đời bằng nghiệp cảm - Phần 01 Nhìn đời bằng nghiệp cảm - Phần 01
Tác giả: Thích Phước Tiến
12,112
Nhìn đời bằng nghiệp cảm - Phần 02 Nhìn đời bằng nghiệp cảm - Phần 02
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,803
Giá trị thời gian Giá trị thời gian
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,013
Làm Thế Nào Để Trở Thành Phật Tử - Trọn bài Làm Thế Nào Để Trở Thành Phật Tử - Trọn bài
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,527
Nghiệp là bạn đồng hành Nghiệp là bạn đồng hành
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,576
Nhẫn Nhục Giải Oan Khiên Nhẫn Nhục Giải Oan Khiên
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,420
Phát Tâm Bồ Đề - Trọn bài Phát Tâm Bồ Đề - Trọn bài
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,850
Sau Khi Chết Chúng Ta còn Lại Gì Sau Khi Chết Chúng Ta còn Lại Gì
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,718
Tại Sao Chúng Phải Tu Theo Phật - Trọn bài Tại Sao Chúng Phải Tu Theo Phật - Trọn bài
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,683
Ý nghĩa tuần chung thất - trọn bài Ý nghĩa tuần chung thất - trọn bài
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,152
Tài Sản Là Của 5 Nhà - trọn bài Tài Sản Là Của 5 Nhà - trọn bài
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,363
Thiên Thần Của Con - Trọn bài Thiên Thần Của Con - Trọn bài
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,423
Tìm Hiểu Về Xá Lợi Phật và Hoa Mạn Đà La Tìm Hiểu Về Xá Lợi Phật và Hoa Mạn Đà La
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,416
Tu Mau Kẻo Trễ - Trọn bài Tu Mau Kẻo Trễ - Trọn bài
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,706
Bông Hồng Dâng Mẹ 1/2 Bông Hồng Dâng Mẹ 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,178
Bông Hồng Dâng Mẹ 2/2 Bông Hồng Dâng Mẹ 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,283
Đạo Làm Người Đạo Làm Người
Tác giả: Thích Phước Tiến
9,511
Bông Hồng Dâng Cha 1/2 Bông Hồng Dâng Cha 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,703
Bông Hồng Dâng Cha 2/2 Bông Hồng Dâng Cha 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,067
48 Lời Nguyện Của Đức Phật A Di Đà 1/2 48 Lời Nguyện Của Đức Phật A Di Đà 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,375
48 Lời Nguyện Của Đức Phật A Di Đà 2/2 48 Lời Nguyện Của Đức Phật A Di Đà 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,532
Trở Lại Thiên Đường Trở Lại Thiên Đường
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,837
Đạo Phật -Một Góc Nhìn 1/2 Đạo Phật -Một Góc Nhìn 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,914
Đổi Đời 1/2 Đổi Đời 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
29,222
Đổi Đời 2/2 Đổi Đời 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
13,493
Đạo Phật- Một Góc Nhìn 2/2 Đạo Phật- Một Góc Nhìn 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,811
Ai làm chủ vận mệnh chúng ta Ai làm chủ vận mệnh chúng ta
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,361
Một Ngày An Lạc: Kỳ 013: Bản Chất Của Trí Tuệ - phần 2 - Thích Phước Tiến Một Ngày An Lạc: Kỳ 013: Bản Chất Của Trí Tuệ - phần 2 - Thích Phước Tiến
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,832
Tình Yêu Hạnh Phúc và Oan Trái Tình Yêu Hạnh Phúc và Oan Trái
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,296
Chánh tín và mê tín 02 - ĐĐ. Thích Phước Tiến Chánh tín và mê tín 02 - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,530
Chánh tín và mê tín 01 - ĐĐ. Thích Phước Tiến Chánh tín và mê tín 01 - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,899
Chánh báo và Y báo  - ĐĐ. Thích Phước Tiến Chánh báo và Y báo - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,343
Hạnh Nguyện Bồ tát Quán Thế Âm - ĐĐ.Thích Phước Tiến Hạnh Nguyện Bồ tát Quán Thế Âm - ĐĐ.Thích Phước Tiến
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,301
Lòng Chung Thủy - ĐĐ. Thích Phước Tiến Lòng Chung Thủy - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,229
Pháp Phương Tiện Pháp Phương Tiện
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,554
Trang thứ 11 của 13