Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tiến

Có tất cả 777 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Phước Đức Xây Chùa Phước Đức Xây Chùa
Tác giả: Thích Phước Tiến
19,808
Phật Pháp Vấn Đáp 15 Phật Pháp Vấn Đáp 15
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,248
Cuộc Đời Dưới Cái Nhìn Kẻ Mê Người Ngộ Cuộc Đời Dưới Cái Nhìn Kẻ Mê Người Ngộ
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,284
Hạnh Phúc Trong Tầm Tay Hạnh Phúc Trong Tầm Tay
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,854
Ăn Chay và Ăn Mặn Ăn Chay và Ăn Mặn
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,212
Làm Mới Tự Thân Làm Mới Tự Thân
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,666
Ngũ Uẩn Pháp Tu Căn Bản Ngũ Uẩn Pháp Tu Căn Bản
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,626
Lục Độ Ba La Mật Lục Độ Ba La Mật
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,413
Kinh Trung Bộ Trích Giảng -  Sợ Hãi Và Khiếp Đảm (Số 4) Kinh Trung Bộ Trích Giảng - Sợ Hãi Và Khiếp Đảm (Số 4)
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,999
Lược Sử Đức Phật A Di Đà Lược Sử Đức Phật A Di Đà
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,235
Tịnh Độ Con Đường Tu Tắt Tịnh Độ Con Đường Tu Tắt
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,162
Niềm Tin Tịnh Độ Niềm Tin Tịnh Độ
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,374
Tu Là Giác Ngộ Khổ Đau Tu Là Giác Ngộ Khổ Đau
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,846
Đối Trị Phiền Não Đối Trị Phiền Não
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,114
48 Lời Nguyện Của Đức Phật A Di Đà 48 Lời Nguyện Của Đức Phật A Di Đà
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,734
Phật Pháp Nhiệm Mầu Phật Pháp Nhiệm Mầu
Tác giả: Thích Phước Tiến
23,634
Đừng Dễ Tha Thứ Mình Đừng Dễ Tha Thứ Mình
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,996
Phật pháp vấn đáp 11 Phật pháp vấn đáp 11
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,167
Phật pháp vấn đáp 09 Phật pháp vấn đáp 09
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,826
Đời còn gì đâu em Đời còn gì đâu em
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,797
Phật pháp vấn đáp 10 Phật pháp vấn đáp 10
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,273
Kinh Nghiệm Người Giàu Kinh Nghiệm Người Giàu
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,747
Ý Nghĩa Sống Độc Thân Ý Nghĩa Sống Độc Thân
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,415
Gian Nan Lửa Thử Vàng Gian Nan Lửa Thử Vàng
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,932
Cuộc Đua Không Người Chiến Thắng Cuộc Đua Không Người Chiến Thắng
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,642
Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 14) Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 14)
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,102
Vì Sao Tôi Ăn Chay Vì Sao Tôi Ăn Chay
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,814
Làm Bạn Với Ma Làm Bạn Với Ma
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,792
Đường Về Cõi Phật Đường Về Cõi Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,951
Vượt Qua Phương Tiện Vượt Qua Phương Tiện
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,749
Lục Độ Ba La Mật Lục Độ Ba La Mật
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,985
Đổ nghiệp là gì Đổ nghiệp là gì
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,211
Nợ Đời Nợ Đời
Tác giả: Thích Phước Tiến
45,636
Lời Tâm Sự Lời Tâm Sự
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,530
Tại Sao Chúng Ta Tu Theo Phật Tại Sao Chúng Ta Tu Theo Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,348
Phật Quốc Ký Sự Phật Quốc Ký Sự
Tác giả: Thích Phước Tiến
8,514
Nhận Thức Phật Giáo Nhận Thức Phật Giáo
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,457
Nghiệp Và Định Mệnh Nghiệp Và Định Mệnh
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,497
Cần Có Một Tấm Lòng Cần Có Một Tấm Lòng
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,577
Vô Thường Một Vài Nhận Định Vô Thường Một Vài Nhận Định
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,142
Đạo Phật Hiện Thực Đạo Phật Hiện Thực
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,932
Đạo lý thầy trò Đạo lý thầy trò
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,544
Đi Tìm Chốn Bình An Đi Tìm Chốn Bình An
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,506
Phật Ở Trong Ta Phật Ở Trong Ta
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,435
Đổi Đời Đổi Đời
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,291
Tam Quy Ngũ Giới Tam Quy Ngũ Giới
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,955
Niệm Phật Phương Pháp Giữ Chánh Niệm Niệm Phật Phương Pháp Giữ Chánh Niệm
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,538
Bốn Pháp Nương Tựa Bốn Pháp Nương Tựa
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,880
Âu Cũng Là Số Phận Âu Cũng Là Số Phận
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,116
Bệnh Nỗi Lo Và Niềm Đau Bệnh Nỗi Lo Và Niềm Đau
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,539
Trang thứ 11 của 16