Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tiến

Có tất cả 700 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Đường Về Cõi Phật Đường Về Cõi Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,775
Vượt Qua Phương Tiện Vượt Qua Phương Tiện
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,546
Lục Độ Ba La Mật Lục Độ Ba La Mật
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,757
Đổ nghiệp là gì Đổ nghiệp là gì
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,842
Nợ Đời Nợ Đời
Tác giả: Thích Phước Tiến
44,258
Lời Tâm Sự Lời Tâm Sự
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,369
Tại Sao Chúng Ta Tu Theo Phật Tại Sao Chúng Ta Tu Theo Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,145
Phật Quốc Ký Sự Phật Quốc Ký Sự
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,828
Nhận Thức Phật Giáo Nhận Thức Phật Giáo
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,295
Nghiệp Và Định Mệnh Nghiệp Và Định Mệnh
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,153
Cần Có Một Tấm Lòng Cần Có Một Tấm Lòng
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,445
Vô Thường Một Vài Nhận Định Vô Thường Một Vài Nhận Định
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,974
Đạo Phật Hiện Thực Đạo Phật Hiện Thực
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,736
Đạo lý thầy trò Đạo lý thầy trò
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,395
Đi Tìm Chốn Bình An Đi Tìm Chốn Bình An
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,239
Phật Ở Trong Ta Phật Ở Trong Ta
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,293
Đổi Đời Đổi Đời
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,040
Tam Quy Ngũ Giới Tam Quy Ngũ Giới
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,696
Niệm Phật Phương Pháp Giữ Chánh Niệm Niệm Phật Phương Pháp Giữ Chánh Niệm
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,392
Bốn Pháp Nương Tựa Bốn Pháp Nương Tựa
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,742
Âu Cũng Là Số Phận Âu Cũng Là Số Phận
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,865
Bệnh Nỗi Lo Và Niềm Đau Bệnh Nỗi Lo Và Niềm Đau
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,335
Tính Thiện Trong Ta Tính Thiện Trong Ta
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,340
Làm Phước Làm Phước
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,910
Hãy Tự Mình Thắp Đuốc Lên Mà Đi Hãy Tự Mình Thắp Đuốc Lên Mà Đi
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,237
Phật Dạy Bốn Điều Vui Phật Dạy Bốn Điều Vui
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,074
Phật Ơi Con Biết Khổ Rồi Phật Ơi Con Biết Khổ Rồi
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,312
Lối rẽ cuộc đời Lối rẽ cuộc đời
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,857
Thiên Tai Và Động Đất Thiên Tai Và Động Đất
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,208
Đời Là Một Giấc Mộng Đời Là Một Giấc Mộng
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,464
Phá Thai Và Nghiệp Lực Phá Thai Và Nghiệp Lực
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,394
Xin Cho Tôi Được Bình Yên Xin Cho Tôi Được Bình Yên
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,875
Vì Sao Tôi Đau Khổ Vì Sao Tôi Đau Khổ
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,783
Pháp Thoại Và Lễ Quy Y Cho Nhân Viên Khách Sạn Angella Pháp Thoại Và Lễ Quy Y Cho Nhân Viên Khách Sạn Angella
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,469
Những đức tính cần thiết của hoằng pháp viên Những đức tính cần thiết của hoằng pháp viên
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,244
Một ngày an lạc Một ngày an lạc
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,168
Trái đất này là của chúng ta Trái đất này là của chúng ta
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,410
Tìm hiểu sự hình thành thế giới và con người Tìm hiểu sự hình thành thế giới và con người
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,312
Hành Trang Cho Ngày Cuối Hành Trang Cho Ngày Cuối
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,810
Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 13) Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 13)
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,369
Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 11) Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 11)
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,445
Phương Pháp Đoạn Trừ Lậu Hoặc Phương Pháp Đoạn Trừ Lậu Hoặc
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,221
Lược Sử Đức Phật Thích Ca Từ Thành Đạo Đến Nhập Niết Bàn Lược Sử Đức Phật Thích Ca Từ Thành Đạo Đến Nhập Niết Bàn
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,790
Ăn Chay - Sức Khỏe Và Môi Trường Ăn Chay - Sức Khỏe Và Môi Trường
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,976
Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,428
Kinh Ví Dụ Con Rắn Kinh Ví Dụ Con Rắn
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,770
Bồ Tát Giữa Đời Thường Bồ Tát Giữa Đời Thường
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,544
Bệnh! Nỗi Lo Và Niềm Đau Bệnh! Nỗi Lo Và Niềm Đau
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,117
Họa Phúc Khó Lường Họa Phúc Khó Lường
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,265
Vài Đặc Điểm Của Bộ Kinh A Di Đà Vài Đặc Điểm Của Bộ Kinh A Di Đà
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,939
Trang thứ 10 của 14