Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tiến

Có tất cả 689 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Vô Thường Một Vài Nhận Định Vô Thường Một Vài Nhận Định
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,918
Đạo Phật Hiện Thực Đạo Phật Hiện Thực
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,678
Đạo lý thầy trò Đạo lý thầy trò
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,361
Đi Tìm Chốn Bình An Đi Tìm Chốn Bình An
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,183
Phật Ở Trong Ta Phật Ở Trong Ta
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,269
Đổi Đời Đổi Đời
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,975
Tam Quy Ngũ Giới Tam Quy Ngũ Giới
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,640
Niệm Phật Phương Pháp Giữ Chánh Niệm Niệm Phật Phương Pháp Giữ Chánh Niệm
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,356
Bốn Pháp Nương Tựa Bốn Pháp Nương Tựa
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,700
Âu Cũng Là Số Phận Âu Cũng Là Số Phận
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,791
Bệnh Nỗi Lo Và Niềm Đau Bệnh Nỗi Lo Và Niềm Đau
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,280
Tính Thiện Trong Ta Tính Thiện Trong Ta
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,271
Làm Phước Làm Phước
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,855
Hãy Tự Mình Thắp Đuốc Lên Mà Đi Hãy Tự Mình Thắp Đuốc Lên Mà Đi
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,196
Phật Dạy Bốn Điều Vui Phật Dạy Bốn Điều Vui
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,031
Phật Ơi Con Biết Khổ Rồi Phật Ơi Con Biết Khổ Rồi
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,255
Lối rẽ cuộc đời Lối rẽ cuộc đời
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,808
Thiên Tai Và Động Đất Thiên Tai Và Động Đất
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,171
Đời Là Một Giấc Mộng Đời Là Một Giấc Mộng
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,386
Phá Thai Và Nghiệp Lực Phá Thai Và Nghiệp Lực
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,282
Xin Cho Tôi Được Bình Yên Xin Cho Tôi Được Bình Yên
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,824
Vì Sao Tôi Đau Khổ Vì Sao Tôi Đau Khổ
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,659
Pháp Thoại Và Lễ Quy Y Cho Nhân Viên Khách Sạn Angella Pháp Thoại Và Lễ Quy Y Cho Nhân Viên Khách Sạn Angella
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,408
Những đức tính cần thiết của hoằng pháp viên Những đức tính cần thiết của hoằng pháp viên
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,219
Một ngày an lạc Một ngày an lạc
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,100
Trái đất này là của chúng ta Trái đất này là của chúng ta
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,395
Tìm hiểu sự hình thành thế giới và con người Tìm hiểu sự hình thành thế giới và con người
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,242
Hành Trang Cho Ngày Cuối Hành Trang Cho Ngày Cuối
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,769
Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 13) Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 13)
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,303
Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 11) Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 11)
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,353
Phương Pháp Đoạn Trừ Lậu Hoặc Phương Pháp Đoạn Trừ Lậu Hoặc
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,172
Lược Sử Đức Phật Thích Ca Từ Thành Đạo Đến Nhập Niết Bàn Lược Sử Đức Phật Thích Ca Từ Thành Đạo Đến Nhập Niết Bàn
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,717
Ăn Chay - Sức Khỏe Và Môi Trường Ăn Chay - Sức Khỏe Và Môi Trường
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,891
Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,342
Kinh Ví Dụ Con Rắn Kinh Ví Dụ Con Rắn
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,699
Bồ Tát Giữa Đời Thường Bồ Tát Giữa Đời Thường
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,470
Bệnh! Nỗi Lo Và Niềm Đau Bệnh! Nỗi Lo Và Niềm Đau
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,055
Họa Phúc Khó Lường Họa Phúc Khó Lường
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,199
Vài Đặc Điểm Của Bộ Kinh A Di Đà Vài Đặc Điểm Của Bộ Kinh A Di Đà
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,900
Cũ Và Mới Chỉ Là Tương Đối Cũ Và Mới Chỉ Là Tương Đối
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,459
Đạo Phật Một Góc Nhìn Đạo Phật Một Góc Nhìn
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,710
Bát Chánh Đạo Con Đường Giác Ngộ Bát Chánh Đạo Con Đường Giác Ngộ
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,672
Xuất Gia Gieo Duyên Xuất Gia Gieo Duyên
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,342
Nhận Thức Phật Giáo Nhận Thức Phật Giáo
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,575
Đạo Phật Là Đạo Giác Ngộ Đạo Phật Là Đạo Giác Ngộ
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,014
Giáo Pháp Ngược Dòng Giáo Pháp Ngược Dòng
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,787
Tâm Hạnh Của Người Tu Tâm Hạnh Của Người Tu
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,243
Thời Mạt Pháp Thời Mạt Pháp
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,880
Nuôi Dạy Con Thời Hiện Đại Nuôi Dạy Con Thời Hiện Đại
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,575
Bồ Tát Giữa Chợ Đời Bồ Tát Giữa Chợ Đời
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,323
Trang thứ 10 của 14