Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tiến

Có tất cả 882 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Kinh Pháp Bảo Đàn (Phần 1) Kinh Pháp Bảo Đàn (Phần 1)
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,922
Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn (Phần 1) Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn (Phần 1)
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,339
Ý Nghĩa Cuộc Đời Ý Nghĩa Cuộc Đời
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,433
Chúng Ta Nên Thực Hành Giáo Pháp Chúng Ta Nên Thực Hành Giáo Pháp
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,333
Ngọn Lửa Từ Bi Ngọn Lửa Từ Bi
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,326
Đức Phật Của Chúng Ta Đức Phật Của Chúng Ta
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,518
Chỉ Có Một Con Đường Chỉ Có Một Con Đường
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,071
Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 18) Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 18)
Tác giả: Thích Phước Tiến
9,428
Có Thực Mới Vực Được Đạo Có Thực Mới Vực Được Đạo
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,526
Quy Y Những Điều Cần Biết Quy Y Những Điều Cần Biết
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,211
Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 17) Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 17)
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,654
Chia Sẻ Phật Pháp Chia Sẻ Phật Pháp
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,911
Nhìn Lại Một Mùa Xuân Nhìn Lại Một Mùa Xuân
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,394
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 1) Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 1)
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,115
Tu Theo Phật Có Khó Không (Rất Hay) Tu Theo Phật Có Khó Không (Rất Hay)
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,443
Phật pháp vấn đáp - Kỳ 16 Phật pháp vấn đáp - Kỳ 16
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,779
Niệm Phật Nhất Tâm Niệm Phật Nhất Tâm
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,578
Nếu Thời Gian Trở Lại Nếu Thời Gian Trở Lại
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,152
Lòng Tri Ân Lòng Tri Ân
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,658
Lễ hằng thuận Lễ hằng thuận
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,921
Kinh Pháp Cú - Phẩm A La Hán Kinh Pháp Cú - Phẩm A La Hán
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,066
Đưa Đạo Vào Đời (Rất Hay) Đưa Đạo Vào Đời (Rất Hay)
Tác giả: Thích Phước Tiến
8,171
Đạo Phật, Tôn Giáo Và Tín Ngưỡng Đạo Phật, Tôn Giáo Và Tín Ngưỡng
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,940
Chúc Xuân (2013) Chúc Xuân (2013)
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,636
Phương Pháp Đoạn Trừ Lậu Hoặc (Kinh Trung Bộ) (Trọn Bài, 1 Phần) Phương Pháp Đoạn Trừ Lậu Hoặc (Kinh Trung Bộ) (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,709
Thiền, Yoga Và Sức Khỏe Thiền, Yoga Và Sức Khỏe
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,153
Giới Luật Là Nền Tảng Giải Thoát Giới Luật Là Nền Tảng Giải Thoát
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,479
Phóng Sanh - Cách Thức Ban Tặng Sự Sống Phóng Sanh - Cách Thức Ban Tặng Sự Sống
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,414
Thiền Tịnh Song Tu Thiền Tịnh Song Tu
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,072
Không Gì Là Tuyệt Đối Không Gì Là Tuyệt Đối
Tác giả: Thích Phước Tiến
12,559
Phá Chấp Mê Lầm Phá Chấp Mê Lầm
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,204
Không Ai Muốn Mình Nghèo Không Ai Muốn Mình Nghèo
Tác giả: Thích Phước Tiến
11,602
Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán) Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,877
Tu Học Tu Học
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,608
Về Với Phật Về Với Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,602
Ở Hiền Gặp Lành (Rất Hay) Ở Hiền Gặp Lành (Rất Hay)
Tác giả: Thích Phước Tiến
31,511
Đời Vay Trả (Trọn Bài, 1 Phần) Đời Vay Trả (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Phước Tiến
15,378
Phát Bồ Đề Tâm Phát Bồ Đề Tâm
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,063
Hoa Sen Trong Bùn Hoa Sen Trong Bùn
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,181
Đâu Là Chân Lý Đâu Là Chân Lý
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,142
Thiện Và Ác Thiện Và Ác
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,562
Tu Phước Tu Huệ Tu Phước Tu Huệ
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,995
Tứ Diệu Đế Tứ Diệu Đế
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,308
Tìm Hiểu Đặc Điểm Kinh A Di Đà Tìm Hiểu Đặc Điểm Kinh A Di Đà
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,006
Đặc Tính Của Đạo Phật Đặc Tính Của Đạo Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,791
Trải Rộng Từ Tâm Trải Rộng Từ Tâm
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,865
Biến Ước Mơ Thành Sự Thật Biến Ước Mơ Thành Sự Thật
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,298
Hố Sâu Ngăn Cách Hố Sâu Ngăn Cách
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,601
Tội Và Phước Tội Và Phước
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,581
Dòng Nghiệp Chướng Dòng Nghiệp Chướng
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,017
Trang thứ 10 của 18