Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tiến

Có tất cả 889 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Thân Phận Mồ Côi Thân Phận Mồ Côi
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,501
Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn (Phần 2) Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn (Phần 2)
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,393
Kinh Tương Ưng Bộ (Kinh Số 5) - Phẩm Kinh Khúc Gỗ Trôi Sông Kinh Tương Ưng Bộ (Kinh Số 5) - Phẩm Kinh Khúc Gỗ Trôi Sông
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,730
Tu Thân Và Tu Tâm Tu Thân Và Tu Tâm
Tác giả: Thích Phước Tiến
8,968
Kinh Pháp Bảo Đàn (Phần 2) Kinh Pháp Bảo Đàn (Phần 2)
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,297
Khắc Phục Lỗi Lầm Khắc Phục Lỗi Lầm
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,185
Kinh Pháp Bảo Đàn (Phần 1) Kinh Pháp Bảo Đàn (Phần 1)
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,036
Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn (Phần 1) Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn (Phần 1)
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,415
Ý Nghĩa Cuộc Đời Ý Nghĩa Cuộc Đời
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,493
Chúng Ta Nên Thực Hành Giáo Pháp Chúng Ta Nên Thực Hành Giáo Pháp
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,362
Ngọn Lửa Từ Bi Ngọn Lửa Từ Bi
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,366
Đức Phật Của Chúng Ta Đức Phật Của Chúng Ta
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,540
Chỉ Có Một Con Đường Chỉ Có Một Con Đường
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,122
Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 18) Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 18)
Tác giả: Thích Phước Tiến
9,524
Có Thực Mới Vực Được Đạo Có Thực Mới Vực Được Đạo
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,594
Quy Y Những Điều Cần Biết Quy Y Những Điều Cần Biết
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,255
Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 17) Phật Pháp Vấn Đáp (Kỳ 17)
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,719
Chia Sẻ Phật Pháp Chia Sẻ Phật Pháp
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,942
Nhìn Lại Một Mùa Xuân Nhìn Lại Một Mùa Xuân
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,423
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 1) Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 1)
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,199
Tu Theo Phật Có Khó Không (Rất Hay) Tu Theo Phật Có Khó Không (Rất Hay)
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,533
Phật pháp vấn đáp - Kỳ 16 Phật pháp vấn đáp - Kỳ 16
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,835
Niệm Phật Nhất Tâm Niệm Phật Nhất Tâm
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,642
Nếu Thời Gian Trở Lại Nếu Thời Gian Trở Lại
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,210
Lòng Tri Ân Lòng Tri Ân
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,694
Lễ hằng thuận Lễ hằng thuận
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,964
Kinh Pháp Cú - Phẩm A La Hán Kinh Pháp Cú - Phẩm A La Hán
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,108
Đưa Đạo Vào Đời (Rất Hay) Đưa Đạo Vào Đời (Rất Hay)
Tác giả: Thích Phước Tiến
8,233
Đạo Phật, Tôn Giáo Và Tín Ngưỡng Đạo Phật, Tôn Giáo Và Tín Ngưỡng
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,992
Chúc Xuân (2013) Chúc Xuân (2013)
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,685
Phương Pháp Đoạn Trừ Lậu Hoặc (Kinh Trung Bộ) (Trọn Bài, 1 Phần) Phương Pháp Đoạn Trừ Lậu Hoặc (Kinh Trung Bộ) (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,758
Thiền, Yoga Và Sức Khỏe Thiền, Yoga Và Sức Khỏe
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,218
Giới Luật Là Nền Tảng Giải Thoát Giới Luật Là Nền Tảng Giải Thoát
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,528
Phóng Sanh - Cách Thức Ban Tặng Sự Sống Phóng Sanh - Cách Thức Ban Tặng Sự Sống
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,481
Thiền Tịnh Song Tu Thiền Tịnh Song Tu
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,136
Không Gì Là Tuyệt Đối Không Gì Là Tuyệt Đối
Tác giả: Thích Phước Tiến
12,647
Phá Chấp Mê Lầm Phá Chấp Mê Lầm
Tác giả: Thích Phước Tiến
7,279
Không Ai Muốn Mình Nghèo Không Ai Muốn Mình Nghèo
Tác giả: Thích Phước Tiến
11,690
Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán) Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,914
Tu Học Tu Học
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,658
Về Với Phật Về Với Phật
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,655
Ở Hiền Gặp Lành (Rất Hay) Ở Hiền Gặp Lành (Rất Hay)
Tác giả: Thích Phước Tiến
31,767
Đời Vay Trả (Trọn Bài, 1 Phần) Đời Vay Trả (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Phước Tiến
15,499
Phát Bồ Đề Tâm Phát Bồ Đề Tâm
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,135
Hoa Sen Trong Bùn Hoa Sen Trong Bùn
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,225
Đâu Là Chân Lý Đâu Là Chân Lý
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,215
Thiện Và Ác Thiện Và Ác
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,613
Tu Phước Tu Huệ Tu Phước Tu Huệ
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,079
Tứ Diệu Đế Tứ Diệu Đế
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,353
Tìm Hiểu Đặc Điểm Kinh A Di Đà Tìm Hiểu Đặc Điểm Kinh A Di Đà
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,044
Trang thứ 10 của 18