Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Giác

Có tất cả 34 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Còn Đâu Ngày Ấy (Những Ca Khúc Phật Giáo) (Rất Hay) Còn Đâu Ngày Ấy (Những Ca Khúc Phật Giáo) (Rất Hay)
Tác giả: Thích Chân Giác
23,392
Năm Nguyên Tắc Sống Năm Nguyên Tắc Sống
Tác giả: Thích Chân Giác
11,134
Chú Tiểu Ngây Thơ Chú Tiểu Ngây Thơ
Tác giả: Thích Chân Giác
10,668
Những điều kỳ lạ của Đức Thế Tôn Những điều kỳ lạ của Đức Thế Tôn
Tác giả: Thích Chân Giác
7,450
Nhất Tâm Niệm Phật Nhất Tâm Niệm Phật
Tác giả: Thích Chân Giác
7,789
Tình ca Vu Lan: Phận mồ côi Tình ca Vu Lan: Phận mồ côi
Tác giả: Thích Chân Giác
4,815
Tình người viễn xứ Tình người viễn xứ
Tác giả: Thích Chân Giác
3,392
Còn đâu ngày ấy Còn đâu ngày ấy
Tác giả: Thích Chân Giác
4,826
Tình ca Vu Lan: Tình mẹ Tình ca Vu Lan: Tình mẹ
Tác giả: Thích Chân Giác
3,841
Vòng Xoay Nhân Quả Vòng Xoay Nhân Quả
Tác giả: Thích Chân Giác
3,203
Ánh Sáng Chân Lý 3: Luật Nhân Quả Ánh Sáng Chân Lý 3: Luật Nhân Quả
Tác giả: Thích Chân Giác
2,803
Ánh sáng chân lý 2: Bố thí và Cúng dường Ánh sáng chân lý 2: Bố thí và Cúng dường
Tác giả: Thích Chân Giác
2,199
Tình ca Vu Lan: Lời sám hối muộn màng Tình ca Vu Lan: Lời sám hối muộn màng
Tác giả: Thích Chân Giác
3,394
Chắp Tay Niệm Phật Di Đà Chắp Tay Niệm Phật Di Đà
Tác giả: Thích Chân Giác
3,052
Chân Tâm Chân Tâm
Tác giả: Thích Chân Giác
4,204
Tình ca Vu Lan: Tình người viễn xứ Tình ca Vu Lan: Tình người viễn xứ
Tác giả: Thích Chân Giác
4,539
Tình ca Vu Lan: Nỗi niềm hoa hồng trắng Tình ca Vu Lan: Nỗi niềm hoa hồng trắng
Tác giả: Thích Chân Giác
3,164
Tình ca Vu Lan: Giác ngộ Tình ca Vu Lan: Giác ngộ
Tác giả: Thích Chân Giác
3,908
Ánh sáng chân lý 01: Chánh Tín Ánh sáng chân lý 01: Chánh Tín
Tác giả: Thích Chân Giác
2,577
Thập tự Di Đà Thập tự Di Đà
Tác giả: Thích Chân Giác - Tiểu Ngư
4,323
Tình ca Vu Lan: Thức tỉnh Tình ca Vu Lan: Thức tỉnh
Tác giả: Thích Chân Giác
4,020
Hỷ Xả Hỷ Xả
Tác giả: Thích Chân Giác
3,035
Con Đường Chân Lý Con Đường Chân Lý
Tác giả: Thích Chân Giác
2,987
Nhất Tâm Niệm Phật Nhất Tâm Niệm Phật
Tác giả: Thích Chân Giác
3,252
Pháp Thân Bồ Tát Pháp Thân Bồ Tát
Tác giả: Thích Chân Giác
2,564
Dấu Chân Tổ Đạt Ma Dấu Chân Tổ Đạt Ma
Tác giả: Thích Chân Giác
3,714
Tình ca Vu Lan: Cha tôi Tình ca Vu Lan: Cha tôi
Tác giả: Thích Chân Giác
2,968
Trái Tim Ngài Địa Tạng Trái Tim Ngài Địa Tạng
Tác giả: Thích Chân Giác
2,281
Công Đức Của Sự Bố Thí Và Cúng Dường Công Đức Của Sự Bố Thí Và Cúng Dường
Tác giả: Thích Chân Giác
3,393
Ánh Sáng Chân Lý 4: Uế Độ Và Tịnh Độ Ánh Sáng Chân Lý 4: Uế Độ Và Tịnh Độ
Tác giả: Thích Chân Giác
1,906
5 Nguyên Tắc Sống 5 Nguyên Tắc Sống
Tác giả: Thích Chân Giác
4,340
Tình ca Vu Lan: Ngôi sao mẹ Tình ca Vu Lan: Ngôi sao mẹ
Tác giả: Thích Chân Giác
2,134
Việc trọng đại trong đời người Việc trọng đại trong đời người
Tác giả: Thích Chân Giác
331
Tình ca Vu Lan: Di ảnh Tình ca Vu Lan: Di ảnh
Tác giả: Thích Chân Giác
2,328
Tình ca Vu Lan: Ước mơ của mẹ Tình ca Vu Lan: Ước mơ của mẹ
Tác giả: Thích Chân Giác
2,949
Trang thứ 1 của 1