Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Giác

Có tất cả 33 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Còn Đâu Ngày Ấy (Những Ca Khúc Phật Giáo) (Rất Hay) Còn Đâu Ngày Ấy (Những Ca Khúc Phật Giáo) (Rất Hay)
Tác giả: Thích Chân Giác
15,867
Năm Nguyên Tắc Sống Năm Nguyên Tắc Sống
Tác giả: Thích Chân Giác
7,422
Chú Tiểu Ngây Thơ Chú Tiểu Ngây Thơ
Tác giả: Thích Chân Giác
6,711
Nhất Tâm Niệm Phật Nhất Tâm Niệm Phật
Tác giả: Thích Chân Giác
6,217
Những điều kỳ lạ của Đức Thế Tôn Những điều kỳ lạ của Đức Thế Tôn
Tác giả: Thích Chân Giác
4,526
Tình ca Vu Lan: Phận mồ côi Tình ca Vu Lan: Phận mồ côi
Tác giả: Thích Chân Giác
3,376
Tình người viễn xứ Tình người viễn xứ
Tác giả: Thích Chân Giác
1,978
Còn đâu ngày ấy Còn đâu ngày ấy
Tác giả: Thích Chân Giác
2,898
Tình ca Vu Lan: Tình mẹ Tình ca Vu Lan: Tình mẹ
Tác giả: Thích Chân Giác
2,548
Ánh Sáng Chân Lý 3: Luật Nhân Quả Ánh Sáng Chân Lý 3: Luật Nhân Quả
Tác giả: Thích Chân Giác
1,489
Ánh sáng chân lý 2: Bố thí và Cúng dường Ánh sáng chân lý 2: Bố thí và Cúng dường
Tác giả: Thích Chân Giác
1,227
Tình ca Vu Lan: Lời sám hối muộn màng Tình ca Vu Lan: Lời sám hối muộn màng
Tác giả: Thích Chân Giác
2,265
Chân Tâm Chân Tâm
Tác giả: Thích Chân Giác
2,348
Tình ca Vu Lan: Tình người viễn xứ Tình ca Vu Lan: Tình người viễn xứ
Tác giả: Thích Chân Giác
2,704
Tình ca Vu Lan: Giác ngộ Tình ca Vu Lan: Giác ngộ
Tác giả: Thích Chân Giác
2,624
Vòng Xoay Nhân Quả Vòng Xoay Nhân Quả
Tác giả: Thích Chân Giác
1,767
Tình ca Vu Lan: Nỗi niềm hoa hồng trắng Tình ca Vu Lan: Nỗi niềm hoa hồng trắng
Tác giả: Thích Chân Giác
2,174
Thập tự Di Đà Thập tự Di Đà
Tác giả: Thích Chân Giác - Tiểu Ngư
2,663
Chắp Tay Niệm Phật Di Đà Chắp Tay Niệm Phật Di Đà
Tác giả: Thích Chân Giác
1,561
Con Đường Chân Lý Con Đường Chân Lý
Tác giả: Thích Chân Giác
1,405
Pháp Thân Bồ Tát Pháp Thân Bồ Tát
Tác giả: Thích Chân Giác
1,463
Tình ca Vu Lan: Thức tỉnh Tình ca Vu Lan: Thức tỉnh
Tác giả: Thích Chân Giác
2,814
Ánh sáng chân lý 01: Chánh Tín Ánh sáng chân lý 01: Chánh Tín
Tác giả: Thích Chân Giác
1,522
Hỷ Xả Hỷ Xả
Tác giả: Thích Chân Giác
1,512
Tình ca Vu Lan: Cha tôi Tình ca Vu Lan: Cha tôi
Tác giả: Thích Chân Giác
1,981
Công Đức Của Sự Bố Thí Và Cúng Dường Công Đức Của Sự Bố Thí Và Cúng Dường
Tác giả: Thích Chân Giác
1,663
Dấu Chân Tổ Đạt Ma Dấu Chân Tổ Đạt Ma
Tác giả: Thích Chân Giác
2,277
Nhất Tâm Niệm Phật Nhất Tâm Niệm Phật
Tác giả: Thích Chân Giác
1,653
5 Nguyên Tắc Sống 5 Nguyên Tắc Sống
Tác giả: Thích Chân Giác
2,890
Ánh Sáng Chân Lý 4: Uế Độ Và Tịnh Độ Ánh Sáng Chân Lý 4: Uế Độ Và Tịnh Độ
Tác giả: Thích Chân Giác
937
Tình ca Vu Lan: Di ảnh Tình ca Vu Lan: Di ảnh
Tác giả: Thích Chân Giác
1,492
Trái Tim Ngài Địa Tạng Trái Tim Ngài Địa Tạng
Tác giả: Thích Chân Giác
1,011
Tình ca Vu Lan: Ước mơ của mẹ Tình ca Vu Lan: Ước mơ của mẹ
Tác giả: Thích Chân Giác
1,941
Tình ca Vu Lan: Ngôi sao mẹ Tình ca Vu Lan: Ngôi sao mẹ
Tác giả: Thích Chân Giác
1,367
Trang thứ 1 của 1