Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Giác

Có tất cả 33 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Còn Đâu Ngày Ấy (Những Ca Khúc Phật Giáo) (Rất Hay) Còn Đâu Ngày Ấy (Những Ca Khúc Phật Giáo) (Rất Hay)
Tác giả: Thích Chân Giác
18,256
Năm Nguyên Tắc Sống Năm Nguyên Tắc Sống
Tác giả: Thích Chân Giác
8,481
Chú Tiểu Ngây Thơ Chú Tiểu Ngây Thơ
Tác giả: Thích Chân Giác
7,676
Những điều kỳ lạ của Đức Thế Tôn Những điều kỳ lạ của Đức Thế Tôn
Tác giả: Thích Chân Giác
5,266
Nhất Tâm Niệm Phật Nhất Tâm Niệm Phật
Tác giả: Thích Chân Giác
7,315
Tình ca Vu Lan: Phận mồ côi Tình ca Vu Lan: Phận mồ côi
Tác giả: Thích Chân Giác
3,723
Tình người viễn xứ Tình người viễn xứ
Tác giả: Thích Chân Giác
2,260
Còn đâu ngày ấy Còn đâu ngày ấy
Tác giả: Thích Chân Giác
3,313
Tình ca Vu Lan: Tình mẹ Tình ca Vu Lan: Tình mẹ
Tác giả: Thích Chân Giác
2,814
Ánh Sáng Chân Lý 3: Luật Nhân Quả Ánh Sáng Chân Lý 3: Luật Nhân Quả
Tác giả: Thích Chân Giác
1,743
Ánh sáng chân lý 2: Bố thí và Cúng dường Ánh sáng chân lý 2: Bố thí và Cúng dường
Tác giả: Thích Chân Giác
1,419
Tình ca Vu Lan: Lời sám hối muộn màng Tình ca Vu Lan: Lời sám hối muộn màng
Tác giả: Thích Chân Giác
2,488
Chân Tâm Chân Tâm
Tác giả: Thích Chân Giác
2,877
Tình ca Vu Lan: Tình người viễn xứ Tình ca Vu Lan: Tình người viễn xứ
Tác giả: Thích Chân Giác
3,036
Tình ca Vu Lan: Giác ngộ Tình ca Vu Lan: Giác ngộ
Tác giả: Thích Chân Giác
2,935
Vòng Xoay Nhân Quả Vòng Xoay Nhân Quả
Tác giả: Thích Chân Giác
2,113
Tình ca Vu Lan: Nỗi niềm hoa hồng trắng Tình ca Vu Lan: Nỗi niềm hoa hồng trắng
Tác giả: Thích Chân Giác
2,404
Chắp Tay Niệm Phật Di Đà Chắp Tay Niệm Phật Di Đà
Tác giả: Thích Chân Giác
1,944
Ánh sáng chân lý 01: Chánh Tín Ánh sáng chân lý 01: Chánh Tín
Tác giả: Thích Chân Giác
1,746
Thập tự Di Đà Thập tự Di Đà
Tác giả: Thích Chân Giác - Tiểu Ngư
3,066
Hỷ Xả Hỷ Xả
Tác giả: Thích Chân Giác
1,909
Con Đường Chân Lý Con Đường Chân Lý
Tác giả: Thích Chân Giác
1,863
Pháp Thân Bồ Tát Pháp Thân Bồ Tát
Tác giả: Thích Chân Giác
1,717
Tình ca Vu Lan: Thức tỉnh Tình ca Vu Lan: Thức tỉnh
Tác giả: Thích Chân Giác
3,121
Tình ca Vu Lan: Cha tôi Tình ca Vu Lan: Cha tôi
Tác giả: Thích Chân Giác
2,209
Công Đức Của Sự Bố Thí Và Cúng Dường Công Đức Của Sự Bố Thí Và Cúng Dường
Tác giả: Thích Chân Giác
2,085
Dấu Chân Tổ Đạt Ma Dấu Chân Tổ Đạt Ma
Tác giả: Thích Chân Giác
2,667
Nhất Tâm Niệm Phật Nhất Tâm Niệm Phật
Tác giả: Thích Chân Giác
2,045
5 Nguyên Tắc Sống 5 Nguyên Tắc Sống
Tác giả: Thích Chân Giác
3,217
Ánh Sáng Chân Lý 4: Uế Độ Và Tịnh Độ Ánh Sáng Chân Lý 4: Uế Độ Và Tịnh Độ
Tác giả: Thích Chân Giác
1,136
Tình ca Vu Lan: Di ảnh Tình ca Vu Lan: Di ảnh
Tác giả: Thích Chân Giác
1,672
Trái Tim Ngài Địa Tạng Trái Tim Ngài Địa Tạng
Tác giả: Thích Chân Giác
1,378
Tình ca Vu Lan: Ước mơ của mẹ Tình ca Vu Lan: Ước mơ của mẹ
Tác giả: Thích Chân Giác
2,149
Tình ca Vu Lan: Ngôi sao mẹ Tình ca Vu Lan: Ngôi sao mẹ
Tác giả: Thích Chân Giác
1,510
Trang thứ 1 của 1