Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Giác

Có tất cả 34 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Còn Đâu Ngày Ấy (Những Ca Khúc Phật Giáo) (Rất Hay) Còn Đâu Ngày Ấy (Những Ca Khúc Phật Giáo) (Rất Hay)
Tác giả: Thích Chân Giác
22,871
Năm Nguyên Tắc Sống Năm Nguyên Tắc Sống
Tác giả: Thích Chân Giác
10,882
Chú Tiểu Ngây Thơ Chú Tiểu Ngây Thơ
Tác giả: Thích Chân Giác
10,319
Những điều kỳ lạ của Đức Thế Tôn Những điều kỳ lạ của Đức Thế Tôn
Tác giả: Thích Chân Giác
7,253
Nhất Tâm Niệm Phật Nhất Tâm Niệm Phật
Tác giả: Thích Chân Giác
7,620
Tình ca Vu Lan: Phận mồ côi Tình ca Vu Lan: Phận mồ côi
Tác giả: Thích Chân Giác
4,692
Tình người viễn xứ Tình người viễn xứ
Tác giả: Thích Chân Giác
3,241
Còn đâu ngày ấy Còn đâu ngày ấy
Tác giả: Thích Chân Giác
4,631
Tình ca Vu Lan: Tình mẹ Tình ca Vu Lan: Tình mẹ
Tác giả: Thích Chân Giác
3,729
Vòng Xoay Nhân Quả Vòng Xoay Nhân Quả
Tác giả: Thích Chân Giác
3,063
Ánh Sáng Chân Lý 3: Luật Nhân Quả Ánh Sáng Chân Lý 3: Luật Nhân Quả
Tác giả: Thích Chân Giác
2,672
Ánh sáng chân lý 2: Bố thí và Cúng dường Ánh sáng chân lý 2: Bố thí và Cúng dường
Tác giả: Thích Chân Giác
2,095
Tình ca Vu Lan: Lời sám hối muộn màng Tình ca Vu Lan: Lời sám hối muộn màng
Tác giả: Thích Chân Giác
3,297
Chắp Tay Niệm Phật Di Đà Chắp Tay Niệm Phật Di Đà
Tác giả: Thích Chân Giác
2,924
Chân Tâm Chân Tâm
Tác giả: Thích Chân Giác
4,089
Tình ca Vu Lan: Tình người viễn xứ Tình ca Vu Lan: Tình người viễn xứ
Tác giả: Thích Chân Giác
4,360
Tình ca Vu Lan: Nỗi niềm hoa hồng trắng Tình ca Vu Lan: Nỗi niềm hoa hồng trắng
Tác giả: Thích Chân Giác
3,056
Tình ca Vu Lan: Giác ngộ Tình ca Vu Lan: Giác ngộ
Tác giả: Thích Chân Giác
3,777
Thập tự Di Đà Thập tự Di Đà
Tác giả: Thích Chân Giác - Tiểu Ngư
4,217
Tình ca Vu Lan: Thức tỉnh Tình ca Vu Lan: Thức tỉnh
Tác giả: Thích Chân Giác
3,914
Ánh sáng chân lý 01: Chánh Tín Ánh sáng chân lý 01: Chánh Tín
Tác giả: Thích Chân Giác
2,477
Con Đường Chân Lý Con Đường Chân Lý
Tác giả: Thích Chân Giác
2,851
Hỷ Xả Hỷ Xả
Tác giả: Thích Chân Giác
2,905
Nhất Tâm Niệm Phật Nhất Tâm Niệm Phật
Tác giả: Thích Chân Giác
3,130
Pháp Thân Bồ Tát Pháp Thân Bồ Tát
Tác giả: Thích Chân Giác
2,467
Dấu Chân Tổ Đạt Ma Dấu Chân Tổ Đạt Ma
Tác giả: Thích Chân Giác
3,607
Trái Tim Ngài Địa Tạng Trái Tim Ngài Địa Tạng
Tác giả: Thích Chân Giác
2,165
Tình ca Vu Lan: Cha tôi Tình ca Vu Lan: Cha tôi
Tác giả: Thích Chân Giác
2,869
Công Đức Của Sự Bố Thí Và Cúng Dường Công Đức Của Sự Bố Thí Và Cúng Dường
Tác giả: Thích Chân Giác
3,256
Ánh Sáng Chân Lý 4: Uế Độ Và Tịnh Độ Ánh Sáng Chân Lý 4: Uế Độ Và Tịnh Độ
Tác giả: Thích Chân Giác
1,803
5 Nguyên Tắc Sống 5 Nguyên Tắc Sống
Tác giả: Thích Chân Giác
4,214
Tình ca Vu Lan: Ngôi sao mẹ Tình ca Vu Lan: Ngôi sao mẹ
Tác giả: Thích Chân Giác
2,045
Tình ca Vu Lan: Di ảnh Tình ca Vu Lan: Di ảnh
Tác giả: Thích Chân Giác
2,254
Tình ca Vu Lan: Ước mơ của mẹ Tình ca Vu Lan: Ước mơ của mẹ
Tác giả: Thích Chân Giác
2,833
Việc trọng đại trong đời người Việc trọng đại trong đời người
Tác giả: Thích Chân Giác
251
Trang thứ 1 của 1