Thành viên

Nhớ tôi

VTC

Có tất cả 29 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Chùa Từ Hiếu nơi lưu dấu thời gian Chùa Từ Hiếu nơi lưu dấu thời gian
Tác giả: VTC
812
Chùa Keo Thái Bình Chùa Keo Thái Bình
Tác giả: VTC
673
Chùa Bổ Đà và Kinh Phật Cổ 1080i HDTV Chùa Bổ Đà và Kinh Phật Cổ 1080i HDTV
Tác giả: VTC
932
Chùa Hương điểm đến du lịch ngày khai hội Chùa Hương điểm đến du lịch ngày khai hội
Tác giả: VTC
886
Chùa Tây Phương - độc đáo kiến trúc điêu khắc cổ Chùa Tây Phương - độc đáo kiến trúc điêu khắc cổ
Tác giả: VTC
1,103
Chùa Phật Tích - Danh lam văn hóa tôn giáo Chùa Phật Tích - Danh lam văn hóa tôn giáo
Tác giả: VTC
938
Chùa Keo Thái Bình - Nét đẹp ngàn xưa Chùa Keo Thái Bình - Nét đẹp ngàn xưa
Tác giả: VTC
942
Chùa Giác Lâm - Ngôi cổ tự xưa nhất Sài thành Chùa Giác Lâm - Ngôi cổ tự xưa nhất Sài thành
Tác giả: VTC
1,346
Nước non ngàn dặm: Đất Phật Tây Phương Nước non ngàn dặm: Đất Phật Tây Phương
Tác giả: VTC
1,410
Phim tài liệu: Đạo pháp dân tộc Phim tài liệu: Đạo pháp dân tộc
Tác giả: VTC
1,301
Thiền trong kiến trúc và không gian chùa Huế Thiền trong kiến trúc và không gian chùa Huế
Tác giả: VTC
1,188
Khám phá chùa Thầy ( Quốc Oai, Hà Nội) Khám phá chùa Thầy ( Quốc Oai, Hà Nội)
Tác giả: VTC
1,643
Thánh địa Lâm Tỳ Ni Thánh địa Lâm Tỳ Ni
Tác giả: VTC
1,423
Phong tục lễ chùa Phong tục lễ chùa
Tác giả: VTC
1,261
Hồ sơ văn hoá Việt: Chùa Chuông - Đệ nhất danh thắng phố Hiến Hồ sơ văn hoá Việt: Chùa Chuông - Đệ nhất danh thắng phố Hiến
Tác giả: VTC
1,339
Hồ sơ văn hoá Việt: Chùa Hưng Long Hồ sơ văn hoá Việt: Chùa Hưng Long
Tác giả: VTC
1,211
Hồ sơ văn hoá Việt: Chùa Báo Ân (Hưng Yên) Hồ sơ văn hoá Việt: Chùa Báo Ân (Hưng Yên)
Tác giả: VTC
1,463
Nước non ngàn dặm: Chùa Hương Hà Tĩnh Nước non ngàn dặm: Chùa Hương Hà Tĩnh
Tác giả: VTC
1,201
Hồ sơ văn hoá Việt: Chùa Tế Xuyên Hồ sơ văn hoá Việt: Chùa Tế Xuyên
Tác giả: VTC
569
Chùa Nôm Chùa Nôm
Tác giả: VTC
647
Tháp cổ Bình Sơn Tháp cổ Bình Sơn
Tác giả: VTC
1,053
Chùa Khmer Sóc Trăng Chùa Khmer Sóc Trăng
Tác giả: VTC
751
Chùa Keo Thái Bình Chùa Keo Thái Bình
Tác giả: VTC
1,484
Bức tượng Vua cõng Phật Bức tượng Vua cõng Phật
Tác giả: VTC
754
Chùa Đậu Chùa Đậu
Tác giả: VTC
1,388
Chùa Bút Tháp Chùa Bút Tháp
Tác giả: VTC
2,086
Bâng Khuâng Chùa Mía (Sùng Nghiêm Tự) Bâng Khuâng Chùa Mía (Sùng Nghiêm Tự)
Tác giả: VTC
1,693
Bảy kỳ quan thế giới Phật giáo - VTC thuyết minh tiếng Việt Bảy kỳ quan thế giới Phật giáo - VTC thuyết minh tiếng Việt
Tác giả: VTC
4,898
Thanh Tịnh Chùa Am Vãi Thanh Tịnh Chùa Am Vãi
Tác giả: VTC
2,597
Trang thứ 1 của 1