Thành viên

Nhớ tôi

Thích Chân Quang

Có tất cả 585 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Người gõ đầu lâu - Pháp Cú 88 Người gõ đầu lâu - Pháp Cú 88
Tác giả: Thích Chân Quang
639
Sức mạnh của tập khí - Pháp Cú 85 Sức mạnh của tập khí - Pháp Cú 85
Tác giả: Thích Chân Quang
428
Nơi không còn trợ lại - Pháp Cú 86 Nơi không còn trợ lại - Pháp Cú 86
Tác giả: Thích Chân Quang
366
Đường đạo đường đời Đường đạo đường đời
Tác giả: Thích Chân Quang
1,122
Phía sau hạnh phúc Phía sau hạnh phúc
Tác giả: Thích Chân Quang
5,493
Tham Vấn 1 Tham Vấn 1
Tác giả: Thích Chân Quang
2,787
Góp nhặt cát đá 4 Góp nhặt cát đá 4
Tác giả: Thích Chân Quang
1,335
Góp nhặt cát đá 3 Góp nhặt cát đá 3
Tác giả: Thích Chân Quang
1,026
Góp nhặt cát đá 2 Góp nhặt cát đá 2
Tác giả: Thích Chân Quang
1,030
Góp nhặt cát đá 1 Góp nhặt cát đá 1
Tác giả: Thích Chân Quang
2,128
Luật nhân quả 3 Luật nhân quả 3
Tác giả: Thích Chân Quang
1,982
Luật nhân quả 2 Luật nhân quả 2
Tác giả: Thích Chân Quang
1,895
Luật nhân quả 1 Luật nhân quả 1
Tác giả: Thích Chân Quang
3,301
Bát Nhã Ba La Mật ( Sai biệt trí ) Bát Nhã Ba La Mật ( Sai biệt trí )
Tác giả: Thích Chân Quang
1,714
Bát Nhã Ba La Mật ( Căn bản trí ) Bát Nhã Ba La Mật ( Căn bản trí )
Tác giả: Thích Chân Quang
1,740
Thiền định Ba la mật Thiền định Ba la mật
Tác giả: Thích Chân Quang
2,197
Tinh tấn Ba la mật Tinh tấn Ba la mật
Tác giả: Thích Chân Quang
1,265
Trì giới và Nhẫn nhục Trì giới và Nhẫn nhục
Tác giả: Thích Chân Quang
1,786
Bố thí và Trì giới Bố thí và Trì giới
Tác giả: Thích Chân Quang
1,694
Khái niệm về bố thí Khái niệm về bố thí
Tác giả: Thích Chân Quang
1,718
Tu là đi ngược dòng đời Tu là đi ngược dòng đời
Tác giả: Thích Chân Quang
2,157
Coi vậy chứ không phải của mình Coi vậy chứ không phải của mình
Tác giả: Thích Chân Quang
2,216
Hiểu một bậc Thánh - Bản chất tâm hồn Hiểu một bậc Thánh - Bản chất tâm hồn
Tác giả: Thích Chân Quang
1,581
Tu dưỡng nội tâm an tĩnh tâm hồn Tu dưỡng nội tâm an tĩnh tâm hồn
Tác giả: Thích Chân Quang
1,862
Nơi trở về đích thực Nơi trở về đích thực
Tác giả: Thích Chân Quang
1,462
Dùng sức mạnh tâm linh để phát triển nền kinh tế Quốc Gia Dùng sức mạnh tâm linh để phát triển nền kinh tế Quốc Gia
Tác giả: Thích Chân Quang
1,416
Để dành phước cho những việc lớn hơn Để dành phước cho những việc lớn hơn
Tác giả: Thích Chân Quang
1,734
Cẩn thận và liều lĩnh Cẩn thận và liều lĩnh
Tác giả: Thích Chân Quang
1,575
Cái gì cũng vừa chừng Cái gì cũng vừa chừng
Tác giả: Thích Chân Quang
1,541
Vì sao ta phải tu Thiền Vì sao ta phải tu Thiền
Tác giả: Thích Chân Quang
1,597
Cõi bình an Cõi bình an
Tác giả: Thích Chân Quang
1,417
Đạo đức trang phục Đạo đức trang phục
Tác giả: Thích Chân Quang
1,498
Dẫu xây chín đợt Phù Đồ Dẫu xây chín đợt Phù Đồ
Tác giả: Thích Chân Quang
1,220
Giác ngộ Giác ngộ
Tác giả: Thích Chân Quang
1,685
Kẻ ngu có ích gì - Pháp Cú 82 Kẻ ngu có ích gì - Pháp Cú 82
Tác giả: Thích Chân Quang
1,647
Hãy tự phòng hộ chính mình - Pháp Cú 81 Hãy tự phòng hộ chính mình - Pháp Cú 81
Tác giả: Thích Chân Quang
1,330
Sự tương quan giữa các chi phần trong Bát Chánh Đạo Sự tương quan giữa các chi phần trong Bát Chánh Đạo
Tác giả: Thích Chân Quang
1,488
Hiểu lầm Hiểu lầm
Tác giả: Thích Chân Quang
1,983
Kỷ sở bất dục Kỷ sở bất dục
Tác giả: Thích Chân Quang
1,442
Tâm làm chủ Tâm làm chủ
Tác giả: Thích Chân Quang
1,816
Tâm niệm và Hành vi Tâm niệm và Hành vi
Tác giả: Thích Chân Quang
1,400
Nấu cơm thiền Nấu cơm thiền
Tác giả: Thích Chân Quang
2,234
Phía sau hạnh phúc Phía sau hạnh phúc
Tác giả: Thích Chân Quang
3,015
Kết duyên lành với chúng sinh Kết duyên lành với chúng sinh
Tác giả: Thích Chân Quang
2,348
Minh triết tối thượng Minh triết tối thượng
Tác giả: Thích Chân Quang
1,906
Trang thứ 1 của 12