Thành viên

Nhớ tôi

Thanh Ngân

Có tất cả 52 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Hồi Hướng Hồi Hướng
Tác giả: Thanh Ngân
2,153
Thầy Là Niềm Tin Thầy Là Niềm Tin
Tác giả: Thanh Ngân
1,587
Em Đi Chùa Hương (Tân Cổ) Em Đi Chùa Hương (Tân Cổ)
Tác giả: Thanh Ngân
1,697
Tâm Sự Người Cài Hoa Trắng Tâm Sự Người Cài Hoa Trắng
Tác giả: Thanh Ngân
1,572
Niềm An Vui Niềm An Vui
Tác giả: Thanh Ngân
1,655
Bông Hồng Cài Áo Bông Hồng Cài Áo
Tác giả: Thanh Ngân
1,403
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thanh Ngân
1,500
Mừng Tuổi Mẹ Mừng Tuổi Mẹ
Tác giả: Thanh Ngân
1,322
Tìm Mẹ Tìm Mẹ
Tác giả: Thanh Ngân
1,374
Mẹ Từ Bi Mẹ Từ Bi
Tác giả: Thanh Ngân
1,786
Nguyện Về Tây Phương Nguyện Về Tây Phương
Tác giả: Thanh Ngân
1,424
Ơn Nghĩa Sinh Thành Ơn Nghĩa Sinh Thành
Tác giả: Thanh Ngân
1,314
Nhớ Cha Nhớ Cha
Tác giả: Thanh Ngân
1,326
Lạy Phật Quan Âm Lạy Phật Quan Âm
Tác giả: Thanh Ngân
1,516
Tuyển Tập Ca Cổ Phật Giáo Việt Nam Tuyển Tập Ca Cổ Phật Giáo Việt Nam
Tác giả: Thanh Ngân
17,206
Liên Khúc Nhạc Phật Giáo Liên Khúc Nhạc Phật Giáo
Tác giả: Thanh Ngân
7,772
Thuyền Trăng Thuyền Trăng
Tác giả: Thanh Ngân
13,163
Đường về phật pháp Đường về phật pháp
Tác giả: Thanh Ngân
3,990
Buổi Tọa Đàm Phật Pháp (Tâm Tình Nghệ Sĩ Thanh Ngân) Buổi Tọa Đàm Phật Pháp (Tâm Tình Nghệ Sĩ Thanh Ngân)
Tác giả: Thanh Ngân
5,380
Bao La Lòng Mẹ Bao La Lòng Mẹ
Tác giả: Thanh Ngân
2,932
Âm nhạc - Thuyền trăng - Thanh Ngân Âm nhạc - Thuyền trăng - Thanh Ngân
Tác giả: Thanh Ngân
3,164
Ân đức sinh thành Ân đức sinh thành
Tác giả: Thanh Ngân
4,132
Bao la tình mẹ - NS Thanh Ngân Bao la tình mẹ - NS Thanh Ngân
Tác giả: Thanh Ngân
5,187
Công ơn cha mẹ - NS Thanh Ngân Công ơn cha mẹ - NS Thanh Ngân
Tác giả: Thanh Ngân
6,496
Mùa thu nhớ mẹ - NS Thanh Ngân Mùa thu nhớ mẹ - NS Thanh Ngân
Tác giả: Thanh Ngân
3,880
Thắm đượm tình cha - NS Thanh Ngân Thắm đượm tình cha - NS Thanh Ngân
Tác giả: Thanh Ngân
5,411
Tình mẹ con - NS Thanh Ngân Tình mẹ con - NS Thanh Ngân
Tác giả: Thanh Ngân
4,031
Vu Lan nhớ mẹ - NS Thanh Ngân Vu Lan nhớ mẹ - NS Thanh Ngân
Tác giả: Thanh Ngân
6,400
Cảnh khổ vô thường - NS Thanh Ngân Cảnh khổ vô thường - NS Thanh Ngân
Tác giả: Thanh Ngân
4,664
Cuộc đời đức Phật - NS Thanh Ngân Cuộc đời đức Phật - NS Thanh Ngân
Tác giả: Thanh Ngân
6,492
Hành trang về cõi Phật - NS Thanh Ngân Hành trang về cõi Phật - NS Thanh Ngân
Tác giả: Thanh Ngân
4,169
Mẹ hiền Quán Thế Âm - Thanh Ngân Mẹ hiền Quán Thế Âm - Thanh Ngân
Tác giả: Thanh Ngân
7,810
Nhất tâm niệm Phật - Thanh Ngân Nhất tâm niệm Phật - Thanh Ngân
Tác giả: Thanh Ngân
5,489
Suối nguồn từ bi - Thanh Ngân Suối nguồn từ bi - Thanh Ngân
Tác giả: Thanh Ngân
6,269
Thành tâm sám hối - Thanh Ngân Thành tâm sám hối - Thanh Ngân
Tác giả: Thanh Ngân
9,221
Bồ đề tâm pháp - Thanh Ngân Bồ đề tâm pháp - Thanh Ngân
Tác giả: Thanh Ngân
5,078
Chiếu soi lặng lẽ - Thanh Ngân Chiếu soi lặng lẽ - Thanh Ngân
Tác giả: Thanh Ngân
3,771
Sám hối lục căn - Thanh Ngân Sám hối lục căn - Thanh Ngân
Tác giả: Thanh Ngân
11,295
Thân tâm mộng huyễn - Thanh Ngân Thân tâm mộng huyễn - Thanh Ngân
Tác giả: Thanh Ngân
4,690
Thiền Tịnh song tu - Thanh Ngân Thiền Tịnh song tu - Thanh Ngân
Tác giả: Thanh Ngân
7,212
Tĩnh lặng đêm trắng - Thanh Ngân Tĩnh lặng đêm trắng - Thanh Ngân
Tác giả: Thanh Ngân
4,850
Trang nghiêm Tịnh Độ - Thanh Ngân Trang nghiêm Tịnh Độ - Thanh Ngân
Tác giả: Thanh Ngân
4,285
Tâm sự người cài hoa trắng Tâm sự người cài hoa trắng
Tác giả: Thanh Ngân
2,636
Ân Ðức Sinh thành - Thanh Ngân Ân Ðức Sinh thành - Thanh Ngân
Tác giả: Thanh Ngân
2,910
Bao La Lòng Mẹ - Thanh Ngân Bao La Lòng Mẹ - Thanh Ngân
Tác giả: Thanh Ngân
4,514
Công ơn cha mẹ - Thanh Ngân Công ơn cha mẹ - Thanh Ngân
Tác giả: Thanh Ngân
8,414
Cuộc đời đức Phật Cuộc đời đức Phật
Tác giả: Thanh Ngân
7,164
Mùa Thu Nhớ mẹ - Thanh Ngân Mùa Thu Nhớ mẹ - Thanh Ngân
Tác giả: Thanh Ngân
3,870
Mẹ hiền Quan Âm Mẹ hiền Quan Âm
Tác giả: Thanh Ngân
6,403
Vu Lan nhớ mẹ - Thanh Ngân Vu Lan nhớ mẹ - Thanh Ngân
Tác giả: Thanh Ngân
9,446
Trang thứ 1 của 2