Thành viên

Nhớ tôi

Thích Viên Trí

Có tất cả 74 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Lý tưởng sống Lý tưởng sống
Tác giả: Thích Viên Trí
39
Bồ tát hạnh: Hạnh nguyện Phổ Hiền Bồ tát hạnh: Hạnh nguyện Phổ Hiền
Tác giả: Thích Viên Trí
35
Sự quan trọng An Cư Kiết Hạ Sự quan trọng An Cư Kiết Hạ
Tác giả: Thích Viên Trí
41
Con Đường Giác Ngộ 2 Con Đường Giác Ngộ 2
Tác giả: Thích Viên Trí
114
Con Đường Giác Ngộ 1 Con Đường Giác Ngộ 1
Tác giả: Thích Viên Trí
132
Vượt Qua Bệnh Khổ 1 Vượt Qua Bệnh Khổ 1
Tác giả: Thích Viên Trí
130
Ý Nghĩa Và Giá Trị Của Pháp Môn Tịnh Độ Ý Nghĩa Và Giá Trị Của Pháp Môn Tịnh Độ
Tác giả: Thích Viên Trí
111
Thực hành Hạnh Quán Thế Âm Thực hành Hạnh Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Viên Trí
90
Cuộc đời đức Phật - Phần 2 Cuộc đời đức Phật - Phần 2
Tác giả: Thích Viên Trí
61
Cuộc đời đức Phật - Phần 1 Cuộc đời đức Phật - Phần 1
Tác giả: Thích Viên Trí
78
Quy Luật Nhân Quả Quy Luật Nhân Quả
Tác giả: Thích Viên Trí
108
Mục Đích Học Phật Mục Đích Học Phật
Tác giả: Thích Viên Trí
60
Thờ Phật - Lễ Phật - Cúng Phật Thờ Phật - Lễ Phật - Cúng Phật
Tác giả: Thích Viên Trí
63
Hạnh Khiêm Nhẫn Hạnh Khiêm Nhẫn
Tác giả: Thích Viên Trí
54
Nếp Sống Ở Đời Nếp Sống Ở Đời
Tác giả: Thích Viên Trí
37
Lễ Phật Và Cầu An Lễ Phật Và Cầu An
Tác giả: Thích Viên Trí
34
Năm Nguyên Tắc Đạo Đức Năm Nguyên Tắc Đạo Đức
Tác giả: Thích Viên Trí
42
Tìm Chốn Tu Thân Tìm Chốn Tu Thân
Tác giả: Thích Viên Trí
36
Hạnh Phổ Hiền Hạnh Phổ Hiền
Tác giả: Thích Viên Trí
27
Quay Về Nương Tựa Quay Về Nương Tựa
Tác giả: Thích Viên Trí
29
Bổn Phận Người Phật Tử Bổn Phận Người Phật Tử
Tác giả: Thích Viên Trí
28
Con Đường Diệt Khổ - Phần 1 Con Đường Diệt Khổ - Phần 1
Tác giả: Thích Viên Trí
38
Con Đường Diệt Khổ - Phần 2 Con Đường Diệt Khổ - Phần 2
Tác giả: Thích Viên Trí
29
Giải Thoát Khổ Đau Giải Thoát Khổ Đau
Tác giả: Thích Viên Trí
40
Công Ơn Cha Mẹ Công Ơn Cha Mẹ
Tác giả: Thích Viên Trí
21
Tứ Diệu Đế: Tại sao chúng ta khổ - Phần 2 Tứ Diệu Đế: Tại sao chúng ta khổ - Phần 2
Tác giả: Thích Viên Trí
27
Tứ vô lượng tâm: Tâm từ, tâm bi Tứ vô lượng tâm: Tâm từ, tâm bi
Tác giả: Thích Viên Trí
30
Tứ vô lượng tâm: Tâm hỷ - tâm xả Tứ vô lượng tâm: Tâm hỷ - tâm xả
Tác giả: Thích Viên Trí
45
Quy luật nhân quả Quy luật nhân quả
Tác giả: Thích Viên Trí
41
Để Sống Có Giá Trị - Chùa Hoằng Pháp - Khóa Tu Mùa Hè 2016 Để Sống Có Giá Trị - Chùa Hoằng Pháp - Khóa Tu Mùa Hè 2016
Tác giả: Thích Viên Trí
495
Cảm Niệm Ân Nghĩa Sinh Thành Cảm Niệm Ân Nghĩa Sinh Thành
Tác giả: Thích Viên Trí
238
Kinh Trung Bộ - Kinh Ưu Ba Ly. MP3 Kinh Trung Bộ - Kinh Ưu Ba Ly. MP3
Tác giả: Thích Nhật Từ,Thích Viên Trí
780
Kinh trung Bộ - Đại kinh khu rừng sừng bò Kinh trung Bộ - Đại kinh khu rừng sừng bò
Tác giả: Thích Nhật Từ,Thích Viên Trí
240
Kinh Trung Bộ - Kinh trạm xe. MP3 Kinh Trung Bộ - Kinh trạm xe. MP3
Tác giả: Thích Nhật Từ,Thích Viên Trí
206
Kinh Trung Bộ - Kinh ví dụ cái cưa. MP3 Kinh Trung Bộ - Kinh ví dụ cái cưa. MP3
Tác giả: Thích Viên Trí,Thích Trí Siêu
242
Kinh Trung Bộ - Kinh khu rừng. MP3 Kinh Trung Bộ - Kinh khu rừng. MP3
Tác giả: Thích Nhật Từ,Thích Viên Trí
225
Kinh trung bộ - Đại kinh khổ uẩn Kinh trung bộ - Đại kinh khổ uẩn
Tác giả: Thích Nhật Từ,Thích Viên Trí
279
Hiểu biết để yêu thương - Giảng tại Đà Nẵng -  01-11-2015 Hiểu biết để yêu thương - Giảng tại Đà Nẵng - 01-11-2015
Tác giả: Thích Viên Trí
523
Hiểu biết để yêu thương Hiểu biết để yêu thương
Tác giả: Thích Viên Trí
397
Thực Tập Hạnh Bồ Tát Thực Tập Hạnh Bồ Tát
Tác giả: Thích Viên Trí
1,469
Sự Hy Sinh Thầm Lặng Sự Hy Sinh Thầm Lặng
Tác giả: Thích Viên Trí
1,085
Uống Nước Nhớ Nguồn Uống Nước Nhớ Nguồn
Tác giả: Thích Viên Trí
815
10 Hạnh Phổ Hiền 10 Hạnh Phổ Hiền
Tác giả: Thích Viên Trí
1,122
Nghệ Thuật Buông Xả Nghệ Thuật Buông Xả
Tác giả: Thích Viên Trí
1,196
Giá Trị Thực Tiễn Qua Đời Sống Của Đức Phật Giá Trị Thực Tiễn Qua Đời Sống Của Đức Phật
Tác giả: Thích Viên Trí
1,005
Ý nghĩa xuất gia Ý nghĩa xuất gia
Tác giả: Thích Viên Trí
780
Thực Tập Hạnh Phổ Hiền Thực Tập Hạnh Phổ Hiền
Tác giả: Thích Viên Trí
907
Đi Tìm Bồ Tát Quan Thế Âm Đi Tìm Bồ Tát Quan Thế Âm
Tác giả: Thích Viên Trí
1,570
Ngôi chùa trong đời sống người Việt Ngôi chùa trong đời sống người Việt
Tác giả: Thích Viên Trí
1,101
Bạn là ai ? Bạn là ai ?
Tác giả: Thích Viên Trí
1,268
Trang thứ 1 của 2