Thành viên

Nhớ tôi

Thích Viên Minh

Có tất cả 347 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Pháp Đàm Vấn Đáp - tại Melbourne, Úc (13.11.2016) Pháp Đàm Vấn Đáp - tại Melbourne, Úc (13.11.2016)
Tác giả: Thích Viên Minh
273
Pháp Đàm Vấn Đáp 3 Pháp Đàm Vấn Đáp 3
Tác giả: Thích Viên Minh
150
Pháp Đàm Vấn Đáp 2 Pháp Đàm Vấn Đáp 2
Tác giả: Thích Viên Minh
121
Pháp Đàm Vấn Đáp 1 Pháp Đàm Vấn Đáp 1
Tác giả: Thích Viên Minh
156
Hướng Dẫn Thiền Hướng Dẫn Thiền
Tác giả: Thích Viên Minh
168
Trở Về Lại Với Chính Mình Trở Về Lại Với Chính Mình
Tác giả: Thích Viên Minh
166
Mỗi người có một sinh nghiệp nên phải tự học ra bài học của chính mình Mỗi người có một sinh nghiệp nên phải tự học ra bài học của chính mình
Tác giả: Thích Viên Minh
183
Đến Đi- Như Lai Đến Đi- Như Lai
Tác giả: Thích Viên Minh
89
Giảng các đoạn nói về Niết-bàn trong Kinh Phật Tự Thuyết (Udana, Chương 8) Giảng các đoạn nói về Niết-bàn trong Kinh Phật Tự Thuyết (Udana, Chương 8)
Tác giả: Thích Viên Minh
77
Thế giới ảo và Thực - Ngũ uẩn giai không Thế giới ảo và Thực - Ngũ uẩn giai không
Tác giả: Thích Viên Minh
105
Trí tuệ của Đạo Phật giảng tại Thiền Viện Minh Quang Sydney (20-12-2015) Trí tuệ của Đạo Phật giảng tại Thiền Viện Minh Quang Sydney (20-12-2015)
Tác giả: Thích Viên Minh
112
Dạy Kinh Tụng Pali ( Quy Y Tam Bảo - Tán Dương Phật) Dạy Kinh Tụng Pali ( Quy Y Tam Bảo - Tán Dương Phật)
Tác giả: Thích Viên Minh
66
Minh Hay Vô Minh Minh Hay Vô Minh
Tác giả: Thích Viên Minh
219
Đâu là Luân hồi sinh tử - Đâu là Giải thoát Niết-bàn Đâu là Luân hồi sinh tử - Đâu là Giải thoát Niết-bàn
Tác giả: Thích Viên Minh
283
Thiền trong đời sống (Phần 02) Thiền trong đời sống (Phần 02)
Tác giả: Thích Viên Minh
130
Thiền trong đời sống (Phần 01) Thiền trong đời sống (Phần 01)
Tác giả: Thích Viên Minh
184
Ehipassiko - Thiền không phương pháp Ehipassiko - Thiền không phương pháp
Tác giả: Thích Viên Minh
185
Thực Tại Hiện Tiền -Trở lại Bát Nhã Tâm Kinh (Phần 2) Thực Tại Hiện Tiền -Trở lại Bát Nhã Tâm Kinh (Phần 2)
Tác giả: Thích Viên Minh
205
Thực Tại Hiện Tiền -Trở lại Bát Nhã Tâm Kinh (Phần 1) Thực Tại Hiện Tiền -Trở lại Bát Nhã Tâm Kinh (Phần 1)
Tác giả: Thích Viên Minh
249
Cốt Lõi Đạo Phật Cốt Lõi Đạo Phật
Tác giả: Thích Viên Minh
234
Từ chân đế đến Tục đế Từ chân đế đến Tục đế
Tác giả: Thích Viên Minh
166
Sự đồng nhất giữa các tông phái Sự đồng nhất giữa các tông phái
Tác giả: Thích Viên Minh
98
Thiền định - Thiền tuệ Thiền định - Thiền tuệ
Tác giả: Thích Viên Minh
162
Thực tánh pháp - Chế định pháp Thực tánh pháp - Chế định pháp
Tác giả: Thích Viên Minh
109
10 Ba la mật 10 Ba la mật
Tác giả: Thích Viên Minh
122
Sống Trong Thực Tại Sống Trong Thực Tại
Tác giả: Thích Viên Minh
701
Kinh Nghiệm Thiền Quán Kinh Nghiệm Thiền Quán
Tác giả: Thích Viên Minh
120
Thực Tại Hiện Tiền Thực Tại Hiện Tiền
Tác giả: Thích Viên Minh
125
Con Đường Hạnh Phúc – HT Viên Minh & Trần Minh Tài Con Đường Hạnh Phúc – HT Viên Minh & Trần Minh Tài
Tác giả: Thích Viên Minh và Trần Minh Tài
279
Thấy tức là Tu Thấy tức là Tu
Tác giả: Thích Viên Minh
143
Kinh Điển Và Cái Thực - Sống Trọn Vẹn Kinh Điển Và Cái Thực - Sống Trọn Vẹn
Tác giả: Thích Viên Minh
111
Học Đạo quý vô tâm Học Đạo quý vô tâm
Tác giả: Thích Viên Minh
92
Niệm Pháp - Hỏi đáp về Chánh mạng - Thất Giác Chi - Ba loại thế giới Niệm Pháp - Hỏi đáp về Chánh mạng - Thất Giác Chi - Ba loại thế giới
Tác giả: Thích Viên Minh
99
Hỏi đáp về Như lý tác ý - Sự thực và Kinh sách - Hành Tứ niệm xứ ... Hỏi đáp về Như lý tác ý - Sự thực và Kinh sách - Hành Tứ niệm xứ ...
Tác giả: Thích Viên Minh
94
Học và hành Vi Diệu Pháp Học và hành Vi Diệu Pháp
Tác giả: Thích Viên Minh
106
Thiền là sống trọn vẹn tỉnh thức với bản mệnh của mình Thiền là sống trọn vẹn tỉnh thức với bản mệnh của mình
Tác giả: Thích Viên Minh
110
Đâu là Luân hồi sinh tử - Đâu là Giải thoát Niết bàn Đâu là Luân hồi sinh tử - Đâu là Giải thoát Niết bàn
Tác giả: Thích Viên Minh
89
Cốt Lõi Chung Cốt Lõi Chung
Tác giả: Thích Viên Minh
96
Chỉ Cần Buông Cái Ta Ảo Tưởng Chỉ Cần Buông Cái Ta Ảo Tưởng
Tác giả: Thích Viên Minh
139
Thiền Minh Sát (9) Thiền Minh Sát (9)
Tác giả: HT. Thích Viên Minh
251
Thiền Minh Sát (8) Thiền Minh Sát (8)
Tác giả: HT. Thích Viên Minh
204
Thiền Minh Sát (7) Thiền Minh Sát (7)
Tác giả: HT. Thích Viên Minh
141
Thiền Minh Sát (6) Thiền Minh Sát (6)
Tác giả: HT. Thích Viên Minh
118
Thiền Minh Sát (5) Thiền Minh Sát (5)
Tác giả: HT. Thích Viên Minh
128
Thiền Minh Sát (4) Thiền Minh Sát (4)
Tác giả: HT. Thích Viên Minh
135
Thiền Minh Sát (3) Thiền Minh Sát (3)
Tác giả: HT. Thích Viên Minh
141
Thiền Minh Sát (2) Thiền Minh Sát (2)
Tác giả: HT. Thích Viên Minh
179
Thiền Minh Sát  (1) Thiền Minh Sát (1)
Tác giả: HT. Thích Viên Minh
245
Tính đơn giản (nguyên lý) và đa dạng (vận dụng) của Thiền - Hỏi đáp Tính đơn giản (nguyên lý) và đa dạng (vận dụng) của Thiền - Hỏi đáp
Tác giả: HT. Thích Viên Minh
167
Học và Hành - Chọn lựa - Sự thực chỉ Thấy thôi - Sống Đạo Học và Hành - Chọn lựa - Sự thực chỉ Thấy thôi - Sống Đạo
Tác giả: HT. Thích Viên Minh
167
Trang thứ 1 của 7