Thành viên

Nhớ tôi

Thích Viên Giác

Có tất cả 57 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Tình Đời Ý Đạo Tình Đời Ý Đạo
Tác giả: Thích Viên Giác
54
Đạo Từ Tri Ân Ngày Nhà Giáo Đạo Từ Tri Ân Ngày Nhà Giáo
Tác giả: Thích Viên Giác
90
Những Giá Trị Của Lòng Tôn Kính Những Giá Trị Của Lòng Tôn Kính
Tác giả: Thích Viên Giác
71
Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo
Tác giả: Thích Viên Giác
64
Giá Trị Phật Giáo Cho Gia Đình Phật Tử Giá Trị Phật Giáo Cho Gia Đình Phật Tử
Tác giả: Thích Viên Giác
54
Lời Nói Chân Thật Lời Nói Chân Thật
Tác giả: Thích Viên Giác
72
Những Người Đáng Được Tuyên Dương Trong Đạo Phật Những Người Đáng Được Tuyên Dương Trong Đạo Phật
Tác giả: Thích Viên Giác
60
Lễ Vu Lan 2015 Lễ Vu Lan 2015
Tác giả: Thích Viên Giác
42
Phẩm Chất và Đời Sống Tâm Linh Phật Giáo Phẩm Chất và Đời Sống Tâm Linh Phật Giáo
Tác giả: Thích Viên Giác
78
Giáo Dục Đệ Tử Giáo Dục Đệ Tử
Tác giả: Thích Viên Giác
39
Thọ giới Thọ giới
Tác giả: Thích Viên Giác
68
Đi tìm hạnh phúc trong tâm Đi tìm hạnh phúc trong tâm
Tác giả: Thích Viên Giác
39
Nghệ Thuật Giáo Hóa Nghệ Thuật Giáo Hóa
Tác giả: Thích Viên Giác
49
Đạo Vợ Chồng Đạo Vợ Chồng
Tác giả: Thích Viên Giác
67
Lòng Trung Thành Lòng Trung Thành
Tác giả: Thích Viên Giác
52
Thanh Niên Phật Tử Thanh Niên Phật Tử
Tác giả: Thích Viên Giác
47
An Tịnh Nội Tâm An Tịnh Nội Tâm
Tác giả: Thích Viên Giác
118
Nghe Pháp và Truyền Bá Chánh Pháp Nghe Pháp và Truyền Bá Chánh Pháp
Tác giả: Thích Viên Giác
224
Ý nghĩa của sự cúng dường Ý nghĩa của sự cúng dường
Tác giả: Thích Viên Giác
223
Lắng Nghe Lắng Nghe
Tác giả: Thích Viên Giác
184
Ứng Dụng Bát Chánh Đạo Vào Cuộc Sống - Chất lượng cuộc sống kỳ 101 Ứng Dụng Bát Chánh Đạo Vào Cuộc Sống - Chất lượng cuộc sống kỳ 101
Tác giả: Thích Viên Giác
194
Nghệ Thuật Giáo Hóa Nghệ Thuật Giáo Hóa
Tác giả: Thích Viên Giác
114
Biết Mình Biết Mình
Tác giả: Thích Viên Giác
284
Mối quan hệ giữa Tướng và Tâm Mối quan hệ giữa Tướng và Tâm
Tác giả: Thích Viên Giác
546
Nhớ Phật Nhớ Phật
Tác giả: Thích Viên Giác
381
Lễ Khánh Thành Chùa Từ Tân Lễ Khánh Thành Chùa Từ Tân
Tác giả: Thích Viên Giác
244
Tâm Linh Vững Chãi Tâm Linh Vững Chãi
Tác giả: Thích Viên Giác
274
Sự Ra Đi Vĩ Đại Sự Ra Đi Vĩ Đại
Tác giả: Thích Viên Giác
212
Ý Nghĩa Quy Y Tam Bảo Ý Nghĩa Quy Y Tam Bảo
Tác giả: Thích Viên Giác
205
Bồ Tát Giả Danh Bồ Tát Giả Danh
Tác giả: Thích Viên Giác
240
Lợi ích cho mình cho người Lợi ích cho mình cho người
Tác giả: Thích Viên Giác
242
Thiền Trà Hương Vân - Phật Đản 2560 Thiền Trà Hương Vân - Phật Đản 2560
Tác giả: Thích Viên Giác
196
Bạn Đồng Hành Bạn Đồng Hành
Tác giả: Thích Viên Giác
218
Vẻ Đẹp Người Phụ Nữ Vẻ Đẹp Người Phụ Nữ
Tác giả: Thích Viên Giác
220
Giá trị của sự Thành Thật trong công việc Giá trị của sự Thành Thật trong công việc
Tác giả: Thích Viên Giác
181
Công đức của sự tri ân Đức Phật Công đức của sự tri ân Đức Phật
Tác giả: Thích Viên Giác
181
Thiền Trà - Con của Phật Thiền Trà - Con của Phật
Tác giả: Thích Viên Giác
202
Sự phát nguyện của người Phật tử Sự phát nguyện của người Phật tử
Tác giả: Thích Viên Giác
184
Đi tìm người thương Đi tìm người thương
Tác giả: Thích Viên Giác
198
Tự Chủ Tự Chủ
Tác giả: Thích Viên Giác
214
Giá trị Phật giáo cho gia đình Phật tử Giá trị Phật giáo cho gia đình Phật tử
Tác giả: Thích Viên Giác
666
Lễ Vu Lan Lễ Vu Lan
Tác giả: Thích Viên Giác
619
CLCS KỲ 87 - Đề tài: Giá trị thực sự của cầu nguyện. CLCS KỲ 87 - Đề tài: Giá trị thực sự của cầu nguyện.
Tác giả: Thích Viên Giác
1,102
Giá trị của sự tu tập Giá trị của sự tu tập
Tác giả: Thích Viên Giác
945
Giá trị của Văn hóa Phật giáo trong cuộc sống hiện đại Giá trị của Văn hóa Phật giáo trong cuộc sống hiện đại
Tác giả: Thích Viên Giác
890
Hạnh Nguyện Quán Thế Âm Hạnh Nguyện Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Viên Giác
1,210
An tĩnh nội tâm An tĩnh nội tâm
Tác giả: Thích Viên Giác
1,243
Lời nói chân thật Lời nói chân thật
Tác giả: Thích Viên Giác
1,081
Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo
Tác giả: Thích Viên Giác
854
Vô sân Vô sân
Tác giả: Thích Viên Giác
1,139
Trang thứ 1 của 2