Thành viên

Nhớ tôi

Thích Trí Chơn

Có tất cả 130 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Phương Trời Thong Dong 6 Phương Trời Thong Dong 6
Tác giả: TT. Thích Trí Chơn
180
Vun bồi Phật chất trong đời sống doanh nhân Vun bồi Phật chất trong đời sống doanh nhân
Tác giả: Thích Trí Chơn
137
Sống Trọn Vẹn Một Ngày Sống Trọn Vẹn Một Ngày
Tác giả: Thích Trí Chơn
271
Hạnh Khất Sĩ Hạnh Khất Sĩ
Tác giả: Thích Trí Chơn
138
Giới đức - Tâm đức - Tuệ đức Giới đức - Tâm đức - Tuệ đức
Tác giả: Thích Trí Chơn
134
Chánh niệm trong giao tiếp Chánh niệm trong giao tiếp
Tác giả: Thích Trí Chơn
163
Pháp đàm, Tham vấn Khóa tu Sống tỉnh Thức lần 3 Pháp đàm, Tham vấn Khóa tu Sống tỉnh Thức lần 3
Tác giả: Thích Trí Chơn
93
Dòng Sông Quê Hương Dòng Sông Quê Hương
Tác giả: Thích Trí Chơn
123
Chánh niệm trong công việc và dưỡng thân Chánh niệm trong công việc và dưỡng thân
Tác giả: Thích Trí Chơn
110
Bài pháp thoại đầu năm Bính Thân 2016 Bài pháp thoại đầu năm Bính Thân 2016
Tác giả: Thích Trí Chơn
86
Hội thảo: Phép lạ của sự tỉnh thức Hội thảo: Phép lạ của sự tỉnh thức
Tác giả: Thích Trí Chơn
95
Năm Chữ H Năm Chữ H
Tác giả: Thích Trí Chơn
101
Chén Trà Hiền Như Chén Trà Hiền Như
Tác giả: Thích Trí Chơn
67
Chỉ bảy bước thôi Chỉ bảy bước thôi
Tác giả: Thích Trí Chơn
77
Mở rộng tình thương Mở rộng tình thương
Tác giả: Thích Trí Chơn
89
Ba chữ T Ba chữ T
Tác giả: Thích Trí Chơn
95
Những trái tim Phật bên kia đại dương Những trái tim Phật bên kia đại dương
Tác giả: Thích Trí Chơn
80
Mục Kiền Liên: Khúc bi tráng trong thiên Phật sử Mục Kiền Liên: Khúc bi tráng trong thiên Phật sử
Tác giả: Thích Trí Chơn
66
Tâm lành dẫn lối Tâm lành dẫn lối
Tác giả: Thích Trí Chơn
103
Pháp đàm, tham vấn - Khóa tu sống tỉnh thức lần 9 Pháp đàm, tham vấn - Khóa tu sống tỉnh thức lần 9
Tác giả: Thích Trí Chơn
68
Thiền Trà Đêm Thu Thiền Trà Đêm Thu
Tác giả: Thích Trí Chơn
70
Sống Cho Trọn Chữ Người Sống Cho Trọn Chữ Người
Tác giả: Thích Trí Chơn
136
Đức Phật Nói Gì Về Phụ Nữ Đức Phật Nói Gì Về Phụ Nữ
Tác giả: Thích Trí Chơn
111
Phước Báu Do Mình Phước Báu Do Mình
Tác giả: Thích Trí Chơn
131
Đâu Là Chốn Bình An Đâu Là Chốn Bình An
Tác giả: Thích Trí Chơn
83
Bão lũ cuộc đời Bão lũ cuộc đời
Tác giả: Thích Trí Chơn
82
Bài Kinh Cái Cưa Bài Kinh Cái Cưa
Tác giả: Thích Trí Chơn
312
Thời pháp buổi lễ Tự tứ tại chùa Quảng Đức Thời pháp buổi lễ Tự tứ tại chùa Quảng Đức
Tác giả: Thích Trí Chơn
270
Thời pháp buổi lễ Tự tứ tại chùa Vĩnh Phước Thời pháp buổi lễ Tự tứ tại chùa Vĩnh Phước
Tác giả: Thích Trí Chơn
220
Trí và thức Trí và thức
Tác giả: Thích Trí Chơn
357
Phẩm Chất Của Tình Yêu Phẩm Chất Của Tình Yêu
Tác giả: Thích Trí Chơn
255
Năm Tâm Bồ Đề Năm Tâm Bồ Đề
Tác giả: Thích Trí Chơn
352
Khóa Tu Mùa Hè 2013- Nghĩa Nặng Tình Sâu Khóa Tu Mùa Hè 2013- Nghĩa Nặng Tình Sâu
Tác giả: Thích Trí Chơn
278
Đạo Lý Và Tình Người Nơi Đức Phật Đạo Lý Và Tình Người Nơi Đức Phật
Tác giả: Thích Trí Chơn
400
Rừng Xưa Rừng Xưa
Tác giả: Thích Trí Chơn
315
Cảnh Giới Tự Tâm Sinh Cảnh Giới Tự Tâm Sinh
Tác giả: Thích Trí Chơn
463
Nhân Định Thắng Thiên Nhân Định Thắng Thiên
Tác giả: Thích Trí Chơn
419
Nhìn Mầm Đã Thấy Hoa Nhìn Mầm Đã Thấy Hoa
Tác giả: Thích Trí Chơn
355
Duyên Hội Ngộ Duyên Hội Ngộ
Tác giả: Thích Trí Chơn
340
Khóa 82_Cho Trọn Chữ Người Khóa 82_Cho Trọn Chữ Người
Tác giả: Thích Trí Chơn
480
Hạnh phúc bây giờ Hạnh phúc bây giờ
Tác giả: Thích Trí Chơn
619
Tâm Từ Bi Tâm Từ Bi
Tác giả: Thích Trí Chơn
524
Bốn Món Linh Diệu Bốn Món Linh Diệu
Tác giả: Thích Trí Chơn
407
Đức tướng và đức tánh của Thế Tôn Đức tướng và đức tánh của Thế Tôn
Tác giả: Thích Trí Chơn
404
Đức tướng và đức tánh của Thế Tôn Đức tướng và đức tánh của Thế Tôn
Tác giả: Thích Trí Chơn
235
Nương Pháp Tu Hành Nương Pháp Tu Hành
Tác giả: Thích Trí Chơn
621
Lời Chúc Đầu Xuân Lời Chúc Đầu Xuân
Tác giả: Thích Trí Chơn
506
Chất Liệu Hoằng Pháp Của Người Cư Sĩ Chất Liệu Hoằng Pháp Của Người Cư Sĩ
Tác giả: Thích Trí Chơn
912
Năm Tâm Bồ Đề Năm Tâm Bồ Đề
Tác giả: Thích Trí Chơn
1,018
Công Hạnh Bồ Tát Quán Thế Âm Công Hạnh Bồ Tát Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Trí Chơn
664
Trang thứ 1 của 3