Thành viên

Nhớ tôi

Thích Trí Đức

Có tất cả 55 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Ý Nghĩa Ngày Vía Phật A Di Đà Ý Nghĩa Ngày Vía Phật A Di Đà
Tác giả: Thích Trí Đức
124
Ý Nghĩa Câu Niệm Phật Ý Nghĩa Câu Niệm Phật
Tác giả: Thích Trí Đức
68
Pháp Môn Tịnh Độ Pháp Môn Tịnh Độ
Tác giả: Thích Trí Đức
582
Tịnh Độ Tịnh Độ
Tác giả: Thích Trí Đức
1,168
Trở Về Chơn Tâm Trở Về Chơn Tâm
Tác giả: Thích Trí Đức
1,316
Sự Duyên Thông Tuyệt Đối Giữa Thiền Và Tịnh Độ Sự Duyên Thông Tuyệt Đối Giữa Thiền Và Tịnh Độ
Tác giả: Thích Trí Đức
1,049
Pháp Thoại Về Tịnh Độ (Kỳ 7) Pháp Thoại Về Tịnh Độ (Kỳ 7)
Tác giả: Thích Trí Đức
1,191
Niệm Phật, Pháp Môn Bất Khả Tư Nghì Niệm Phật, Pháp Môn Bất Khả Tư Nghì
Tác giả: Thích Trí Đức
1,619
Pháp Thoại Tịnh Độ (Giảng Tại Mỹ Quốc, 18/5/2013) Pháp Thoại Tịnh Độ (Giảng Tại Mỹ Quốc, 18/5/2013)
Tác giả: Thích Trí Đức
2,935
Pháp Thoại (Giảng Tại Texas, Mỹ Quốc, 2013) Pháp Thoại (Giảng Tại Texas, Mỹ Quốc, 2013)
Tác giả: Thích Trí Đức
4,503
Pháp Thoại Tịnh Độ (Giảng Tại Florida, Mỹ Quốc) Pháp Thoại Tịnh Độ (Giảng Tại Florida, Mỹ Quốc)
Tác giả: Thích Trí Đức
5,484
Giới Thiệu Pháp Môn Tịnh Độ (Trọn Bài, 2 Phần) Giới Thiệu Pháp Môn Tịnh Độ (Trọn Bài, 2 Phần)
Tác giả: Thích Trí Đức
1,591
Pháp Thoại (2013) Pháp Thoại (2013)
Tác giả: Thích Trí Đức
1,452
Khai Thị Tịnh Độ (Kỳ 4) Khai Thị Tịnh Độ (Kỳ 4)
Tác giả: Thích Trí Đức
1,327
Khai Thị Tịnh Độ (Kỳ 3) Khai Thị Tịnh Độ (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Trí Đức
1,388
Khai Thị Tịnh Độ (Kỳ 2) Khai Thị Tịnh Độ (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Trí Đức
1,767
Khai Thị Tịnh Độ (Kỳ 1) Khai Thị Tịnh Độ (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Trí Đức
1,776
Đới Nghiệp Vãng Sanh Đới Nghiệp Vãng Sanh
Tác giả: Thích Trí Đức
1,357
Khóa Tu Và Pháp Thoại Khóa Tu Và Pháp Thoại
Tác giả: Thích Trí Đức
991
Pháp Thoại Về Tịnh Độ (Kỳ 6) Pháp Thoại Về Tịnh Độ (Kỳ 6)
Tác giả: Thích Trí Đức
1,418
Pháp Thoại Về Tịnh Độ (Kỳ 5) Pháp Thoại Về Tịnh Độ (Kỳ 5)
Tác giả: Thích Trí Đức
1,152
Pháp Thoại Về Tịnh Độ (Kỳ 4) Pháp Thoại Về Tịnh Độ (Kỳ 4)
Tác giả: Thích Trí Đức
1,141
Pháp Thoại Về Tịnh Độ (Kỳ 2) Pháp Thoại Về Tịnh Độ (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Trí Đức
1,511
Tịnh Nghiệp Tam Phước (Kỳ 1) Tịnh Nghiệp Tam Phước (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Trí Đức
2,158
Pháp Đàm Pháp Đàm
Tác giả: Thích Trí Đức
1,606
Những Lời Khai Thị Của Các Tổ Về Tịnh Độ Những Lời Khai Thị Của Các Tổ Về Tịnh Độ
Tác giả: Thích Trí Đức
3,898
Niệm Phật Tự Tại Vãng Sanh (2012) (Trọn Bài, 6 Phần) Niệm Phật Tự Tại Vãng Sanh (2012) (Trọn Bài, 6 Phần)
Tác giả: Thích Trí Đức
5,619
Trực Chỉ Tây Phương (Kỳ 2) Trực Chỉ Tây Phương (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Trí Đức
3,263
Niệm Phật Tự Tại Vãng Sanh (Trọn Bài, 4 Phần) (Rất Hay) Niệm Phật Tự Tại Vãng Sanh (Trọn Bài, 4 Phần) (Rất Hay)
Tác giả: Thích Trí Đức
8,020
Nhìn Thấu Buông Xả Nhìn Thấu Buông Xả
Tác giả: Thích Trí Đức
4,557
Trực Chỉ Tây Phương (Kỳ 1) Trực Chỉ Tây Phương (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Trí Đức
4,231
Huyền Nghĩa Kinh A Di Đà (Trọn Bài, 2 Phần) Huyền Nghĩa Kinh A Di Đà (Trọn Bài, 2 Phần)
Tác giả: Thích Trí Đức
2,418
Tâm Pháp Bất Khả Tư Nghì (Trọn Bài, 2 Phần) Tâm Pháp Bất Khả Tư Nghì (Trọn Bài, 2 Phần)
Tác giả: Thích Trí Đức
2,279
Pháp Môn Tịnh Độ (1 Phần) Pháp Môn Tịnh Độ (1 Phần)
Tác giả: Thích Trí Đức
1,903
Khai Thị (Mới, 2011) Khai Thị (Mới, 2011)
Tác giả: Thích Trí Đức
1,468
Phương Pháp Niệm Phật Phương Pháp Niệm Phật
Tác giả: Thích Trí Đức
2,252
Bất Khả Tư Nghì Của Pháp Môn Tịnh Độ Bất Khả Tư Nghì Của Pháp Môn Tịnh Độ
Tác giả: Thích Trí Đức
1,535
Pháp Thoại (Mới, 9/2011) Pháp Thoại (Mới, 9/2011)
Tác giả: Thích Trí Đức
2,014
Điểm Chính Và Sự Hành Trì Pháp Môn Tịnh Độ Điểm Chính Và Sự Hành Trì Pháp Môn Tịnh Độ
Tác giả: Thích Trí Đức
1,582
Pháp Thoại Tại Chùa Bát Nhã (2010) Pháp Thoại Tại Chùa Bát Nhã (2010)
Tác giả: Thích Trí Đức
1,392
Viên Mãn Thiện Căn Phước Đức Nhân Duyên Viên Mãn Thiện Căn Phước Đức Nhân Duyên
Tác giả: Thích Trí Đức
1,728
Tịnh Độ Tam Phước Tịnh Độ Tam Phước
Tác giả: Thích Trí Đức
3,743
Khai Thị (Phần 3) Khai Thị (Phần 3)
Tác giả: Thích Trí Đức
2,307
Khai Thị (Phần 2) Khai Thị (Phần 2)
Tác giả: Thích Trí Đức
2,053
Khai Thị (Phần 1) Khai Thị (Phần 1)
Tác giả: Thích Trí Đức
2,090
Giới Thiệu Pháp Môn Tịnh Độ Giới Thiệu Pháp Môn Tịnh Độ
Tác giả: Thích Trí Đức
4,393
Pháp Thoại Về Tịnh Độ Pháp Thoại Về Tịnh Độ
Tác giả: Thích Trí Đức
3,081
Hoa Khai Kiến Phật Hoa Khai Kiến Phật
Tác giả: Thích Trí Đức
3,996
Niệm Phật - Đốn Siêu Thập Địa 01/15 - Trọn bộ (15 phần) Niệm Phật - Đốn Siêu Thập Địa 01/15 - Trọn bộ (15 phần)
Tác giả: Thích Trí Đức
3,051
Niệm Phật: Tâm Pháp Bất Khả Tư Nghì (Phần 1) Niệm Phật: Tâm Pháp Bất Khả Tư Nghì (Phần 1)
Tác giả: Thích Trí Đức
3,348
Trang thứ 1 của 2