Thành viên

Nhớ tôi

Thích Thiện Xuân

Có tất cả 588 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Ngũ Minh Ngũ Minh
Tác giả: Thích Thiện Xuân
129
Lễ Đón Nhận Bằng Kỷ Lục Việt Nam Tượng Phật A Di Đà Bằng Gỗ Chiên Đàn Cao Nhất Việt Nam. Lễ Đón Nhận Bằng Kỷ Lục Việt Nam Tượng Phật A Di Đà Bằng Gỗ Chiên Đàn Cao Nhất Việt Nam.
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
321
134. KHÓA X-XI: Luận Đại Thừa Khởi Tín lược giải - bài 7 - phần 2 134. KHÓA X-XI: Luận Đại Thừa Khởi Tín lược giải - bài 7 - phần 2
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
117
Chữ Khởi (Trong Pháp Duyên Khởi) Chữ Khởi (Trong Pháp Duyên Khởi)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
178
Chữ Đức Chữ Đức
Tác giả: Thích Thiện Xuân
464
Chữ Đồng Chữ Đồng
Tác giả: Thích Thiện Xuân
163
Lễ Tưởng Niệm Lần Thứ 80 Thân Sinh Cố Đại Lão Hòa Thượng và Kỷ Niệm 29 Năm Nhận Nhiệm Vụ Trụ Trì. Lễ Tưởng Niệm Lần Thứ 80 Thân Sinh Cố Đại Lão Hòa Thượng và Kỷ Niệm 29 Năm Nhận Nhiệm Vụ Trụ Trì.
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
95
Quà Tặng Từ Đức Phật Quà Tặng Từ Đức Phật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
233
Hào Quang Hào Quang
Tác giả: Thích Thiện Xuân
164
Tu Ngắn Tu Ngắn
Tác giả: Thích Thiện Xuân
168
Chữ Khởi Trong Đạo Phật Chữ Khởi Trong Đạo Phật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
99
133. LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI - BÀI 7. TG: TT. Thích Thiện Xuân 133. LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI - BÀI 7. TG: TT. Thích Thiện Xuân
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
58
132. LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢ BÀI 6 .TG: TT: THÍCH THIỆN XUÂN. 132. LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢ BÀI 6 .TG: TT: THÍCH THIỆN XUÂN.
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
57
131. LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI - BÀI 5. TG: TT. Thích Thiện Xuân 131. LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI - BÀI 5. TG: TT. Thích Thiện Xuân
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
52
130. LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI - BÀI 4. TG: TT. Thích Thiện Xuân 130. LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI - BÀI 4. TG: TT. Thích Thiện Xuân
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
36
129. KHÓA X -XI – Luận Đại Thừa Khởi Tín Dịch Nghĩa Và Lược Giải Bài  2 -TT. THÍCH THIỆN XUÂN 129. KHÓA X -XI – Luận Đại Thừa Khởi Tín Dịch Nghĩa Và Lược Giải Bài 2 -TT. THÍCH THIỆN XUÂN
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
39
128. KHÓA X -XI – Luận Đại Thừa Khởi Tín Dịch Nghĩa Và Lược Giải Bài 1 - Phần 2 -TT. THÍCH THIỆN XUÂ 128. KHÓA X -XI – Luận Đại Thừa Khởi Tín Dịch Nghĩa Và Lược Giải Bài 1 - Phần 2 -TT. THÍCH THIỆN XUÂ
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
53
127. LỚP HỌC GIÁO LÝ. LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI - BÀI 3. TG: TT: THÍCH THIỆN XU 127. LỚP HỌC GIÁO LÝ. LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI - BÀI 3. TG: TT: THÍCH THIỆN XU
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
49
126. Ý Nghĩa Mùa Vu Lan 2016 - TT. Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh- Đồng Tháp) 126. Ý Nghĩa Mùa Vu Lan 2016 - TT. Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh- Đồng Tháp)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
58
125. KHÓA X -XI – BÀI 1: Luận Đại Thừa Khởi Tín Dịch Nghĩa Và Lược Giải Phần 1-TT. THÍCH THIỆN XUÂN. 125. KHÓA X -XI – BÀI 1: Luận Đại Thừa Khởi Tín Dịch Nghĩa Và Lược Giải Phần 1-TT. THÍCH THIỆN XUÂN.
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
54
124. CĐ: QUYẾT TÂM NIỆM PHẬT. TG: TT: THÍCH THIỆN XUÂN. NGÀY MÙNG 7 THÁNG 6 NĂM BÍNH THÂN. 124. CĐ: QUYẾT TÂM NIỆM PHẬT. TG: TT: THÍCH THIỆN XUÂN. NGÀY MÙNG 7 THÁNG 6 NĂM BÍNH THÂN.
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
56
Cho Em Xin Sám Hối Cho Em Xin Sám Hối
Tác giả: Thích Thiện Xuân
532
Khó Khó
Tác giả: Thích Thiện Xuân
135
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Tựa Thứ 1 - Phẩm Phương Tiện Thứ 2 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Tựa Thứ 1 - Phẩm Phương Tiện Thứ 2
Tác giả: Thích Thiện Xuân
371
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Dược Thảo Dụ Thứ 5 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Dược Thảo Dụ Thứ 5
Tác giả: Thích Thiện Xuân
204
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Thọ Ký Thứ 6 - Phẩm Hóa Thành Dụ Thứ 7 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Thọ Ký Thứ 6 - Phẩm Hóa Thành Dụ Thứ 7
Tác giả: Thích Thiện Xuân
179
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Thọ Học - Vô Học Nhân Ký Thứ 9 - Phẩm Pháp Sư Thứ 10 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Thọ Học - Vô Học Nhân Ký Thứ 9 - Phẩm Pháp Sư Thứ 10
Tác giả: Thích Thiện Xuân
153
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Hiện Bảo Tháp Thứ 11 - Phẩm Đề Bà Đạt Đa Thứ 12 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Hiện Bảo Tháp Thứ 11 - Phẩm Đề Bà Đạt Đa Thứ 12
Tác giả: Thích Thiện Xuân
153
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Trì Thứ 13 - Phẩm An Lạc Hạnh Thứ 14 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Trì Thứ 13 - Phẩm An Lạc Hạnh Thứ 14
Tác giả: Thích Thiện Xuân
173
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Phân Biệt Công Đức Thứ 17 - Phẩm Tùy Hỹ Công Đức Thứ 18 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Phân Biệt Công Đức Thứ 17 - Phẩm Tùy Hỹ Công Đức Thứ 18
Tác giả: Thích Thiện Xuân
139
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa -  Phẩm Như Lai Thần Lực Thứ 21 - Phẩm Chúc Lụy Thứ 22 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Như Lai Thần Lực Thứ 21 - Phẩm Chúc Lụy Thứ 22
Tác giả: Thích Thiện Xuân
114
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Thứ 25 - Phẩm Đà La Ni Thứ 26 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Thứ 25 - Phẩm Đà La Ni Thứ 26
Tác giả: Thích Thiện Xuân
148
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Tổng Kết) Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Tổng Kết)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
163
Mối Liên Hệ Mối Liên Hệ
Tác giả: Thích Thiện Xuân
188
Thực Tập Thực Tập
Tác giả: Thích Thiện Xuân
153
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (phẩm 27-28) Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (phẩm 27-28)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
216
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (phẩm 23-24) Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (phẩm 23-24)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
144
Pháp Hoa vấn đáp Pháp Hoa vấn đáp
Tác giả: Thích Thiện Xuân
284
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (phẩm 15-16) Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (phẩm 15-16)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
146
Niệm an lạc Niệm an lạc
Tác giả: Thích Thiện Xuân
291
Bất Thoái Bất Thoái
Tác giả: Thích Thiện Xuân
508
Ba chữ Bản Ba chữ Bản
Tác giả: Thích Thiện Xuân
372
Bất Thoái Bất Thoái
Tác giả: Thích Thiện Xuân
384
Ru Ru
Tác giả: Thích Thiện Xuân
503
10 điều trói buộc 10 điều trói buộc
Tác giả: Thích Thiện Xuân
614
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa  Phẩm 21 & 22 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 21 & 22
Tác giả: Thích Thiện Xuân
382
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm 23-24 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm 23-24
Tác giả: Thích Thiện Xuân
269
123. Kinh Di Giáo - Chương 8 - Chương 9 - Chương 10 - CHÙA ĐỨC LONG - TG: TT. Thích Thiện Xuân 123. Kinh Di Giáo - Chương 8 - Chương 9 - Chương 10 - CHÙA ĐỨC LONG - TG: TT. Thích Thiện Xuân
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
515
122. Kinh Di Giáo Chương 5,6,7 - TT. Thích Thiện Xuân TG Trường Hạ Chùa Đức Long (Lai Vung - ĐT) 122. Kinh Di Giáo Chương 5,6,7 - TT. Thích Thiện Xuân TG Trường Hạ Chùa Đức Long (Lai Vung - ĐT)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
1,144
121. Kinh Di Giáo Chương 3,4 - TT. Thích Thiện Xuân TG Trường Hạ Chùa Đức Long (Lai Vung - Đồng Tháp 121. Kinh Di Giáo Chương 3,4 - TT. Thích Thiện Xuân TG Trường Hạ Chùa Đức Long (Lai Vung - Đồng Tháp
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
468
Trang thứ 1 của 12