Thành viên

Nhớ tôi

Thích Thiện Xuân

Có tất cả 415 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Ngón Tay Chỉ Trăng (Kỳ 1) Ngón Tay Chỉ Trăng (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
750
Duyên Duyên
Tác giả: Thích Thiện Xuân
655
Giác Ngộ Trở Về Chính Mình Giác Ngộ Trở Về Chính Mình
Tác giả: Thích Thiện Xuân
758
Bảy Đóa Hoa Sen Vi Diệu Bảy Đóa Hoa Sen Vi Diệu
Tác giả: Thích Thiện Xuân
402
Trở Về Tìm Lại Chính Mình Trở Về Tìm Lại Chính Mình
Tác giả: Thích Thiện Xuân
748
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Phần 24) Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Phần 24)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
525
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Phần 23) Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Phần 23)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
251
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Phần 22) Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Phần 22)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
219
99. Khóa 8 Bài 2 Chương Phổ Hiền - TT. Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên 99. Khóa 8 Bài 2 Chương Phổ Hiền - TT. Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
273
98. Khóa 8 Bài 1 Chương Văn Thù - TT. Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên 98. Khóa 8 Bài 1 Chương Văn Thù - TT. Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
201
97. CĐ Mười Món Ma Về Thức  Ấm - TT. Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) 97. CĐ Mười Món Ma Về Thức Ấm - TT. Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
374
96. CĐ Mười Món Ma Về Hành  Ấm - TT. Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên 96. CĐ Mười Món Ma Về Hành Ấm - TT. Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
238
Tâm Từ Ba La Mật Tâm Từ Ba La Mật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
593
95.CĐ Mười Món Ma Về Tưởng Ấm - TT. Thích Thiện Xuân 95.CĐ Mười Món Ma Về Tưởng Ấm - TT. Thích Thiện Xuân
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
412
94.CĐ Mười Món Ma Về Thọ Ấm - TT. Thích Thiện Xuân 94.CĐ Mười Món Ma Về Thọ Ấm - TT. Thích Thiện Xuân
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
315
Tứ Thập Nhị Chương (Phần 20 Và 21) Tứ Thập Nhị Chương (Phần 20 Và 21)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
394
Ứng hóa thân Quan Âm Ứng hóa thân Quan Âm
Tác giả: Thích Thiện Xuân
742
Mười nền tảng của đức tin Mười nền tảng của đức tin
Tác giả: Thích Thiện Xuân
491
Tuệ (Duy Tuệ Thị Nghiệp) Tuệ (Duy Tuệ Thị Nghiệp)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,736
Tứ Nhiếp Pháp Tứ Nhiếp Pháp
Tác giả: Thích Thiện Xuân
629
Kết Kết
Tác giả: Thích Thiện Xuân
865
Kinh Chuyển Pháp Luân Kinh Chuyển Pháp Luân
Tác giả: Thích Thiện Xuân
690
Năng Lượng Năng Lượng
Tác giả: Thích Thiện Xuân
770
93.CĐ Phật Dạy Trì Chú Lăng Nghiêm P4 - TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) 93.CĐ Phật Dạy Trì Chú Lăng Nghiêm P4 - TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
523
92. CĐ Phật Dạy Trì Chú Lăng Nghiêm P3 - TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) 92. CĐ Phật Dạy Trì Chú Lăng Nghiêm P3 - TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
309
91. CĐ Phật Dạy Trì Chú Lăng Nghiêm P2 - TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) 91. CĐ Phật Dạy Trì Chú Lăng Nghiêm P2 - TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
293
90.CĐ Phật Dạy Trì Chú Lăng Nghiêm P1 - TT.Thích Thiện Xuân 90.CĐ Phật Dạy Trì Chú Lăng Nghiêm P1 - TT.Thích Thiện Xuân
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
390
Lấy Trí Tuệ Làm Sự Nghiệp Lấy Trí Tuệ Làm Sự Nghiệp
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,237
Mơ
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,186
Đợi Đợi
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,361
Tứ Thập Nhị Chương (Phần 19) Tứ Thập Nhị Chương (Phần 19)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
649
Tứ Thập Nhị Chương (Phần 18) Tứ Thập Nhị Chương (Phần 18)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
439
Tứ Thập Nhị Chương (Phần 17) Tứ Thập Nhị Chương (Phần 17)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
339
Tứ Thập Nhị Chương (Phần 16) Tứ Thập Nhị Chương (Phần 16)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
314
Tứ Thập Nhị Chương (Phần 15) Tứ Thập Nhị Chương (Phần 15)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
363
Tứ Thập Nhị Chương (Phần 14) Tứ Thập Nhị Chương (Phần 14)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
474
Thờ Phật Cúng Phật Lạy Phật Thờ Phật Cúng Phật Lạy Phật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
752
Nghiệp (Giảng Tại Chùa Bửu Quang) Nghiệp (Giảng Tại Chùa Bửu Quang)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,239
Giác Ngộ (Kỳ 7) - Nội Lực Giác Ngộ (Kỳ 7) - Nội Lực
Tác giả: Thích Thiện Xuân
556
Người Người
Tác giả: Thích Thiện Xuân
869
89. Phật Bảo Ngài Văn Thù Lựa Pháp Tu Viên Thông P2- TT. Thích Thiện Xuân - Chùa Hồng Liên 89. Phật Bảo Ngài Văn Thù Lựa Pháp Tu Viên Thông P2- TT. Thích Thiện Xuân - Chùa Hồng Liên
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
316
Hãy Tự Soi Gương Chính Mình Hãy Tự Soi Gương Chính Mình
Tác giả: Thích Thiện Xuân
637
88. Phật Bảo Ngài Văn Thù Lựa Pháp Tu Viên Thông P1- TT. Thích Thiện Xuân - Chùa Hồng Liên 88. Phật Bảo Ngài Văn Thù Lựa Pháp Tu Viên Thông P1- TT. Thích Thiện Xuân - Chùa Hồng Liên
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
430
Ngu Ngu
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,044
Hoa Sen Trong Ao Tù Hoa Sen Trong Ao Tù
Tác giả: Thích Thiện Xuân
461
Chấp Chấp
Tác giả: Thích Thiện Xuân
691
Nghiệp Báo Sai Biệt Nghiệp Báo Sai Biệt
Tác giả: Thích Thiện Xuân
700
87. Ngài A Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông P7 TT Thích Thiện Xuân 87. Ngài A Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông P7 TT Thích Thiện Xuân
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
370
86. Ngài A Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông P6 TT Thích Thiện Xuân 86. Ngài A Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông P6 TT Thích Thiện Xuân
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
316
Khổ Hạnh Khổ Hạnh
Tác giả: Thích Thiện Xuân
2,197
Trang thứ 1 của 9