Thành viên

Nhớ tôi

Thích Thiện Xuân

Có tất cả 474 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Hạnh Nguyện tại chùa Quang Minh, Mỹ Hạnh Nguyện tại chùa Quang Minh, Mỹ
Tác giả: Thích Thiện Xuân
147
Tu viện Linh Thứu trao nhà Từ Thiện ở Cà Mau năm 2016 Tu viện Linh Thứu trao nhà Từ Thiện ở Cà Mau năm 2016
Tác giả: Thích Thiện Xuân
111
Kinh Người Áo Trắng Kinh Người Áo Trắng
Tác giả: Thích Thiện Xuân
343
Tấm Lòng Người Con Phật Tấm Lòng Người Con Phật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
217
Xây Xây
Tác giả: Thích Thiện Xuân
240
Đua Đua
Tác giả: Thích Thiện Xuân
327
Phúc Phúc
Tác giả: Thích Thiện Xuân
203
Bát Đại Nhân Giác Bát Đại Nhân Giác
Tác giả: Thích Thiện Xuân
130
Thiện Thiện
Tác giả: Thích Thiện Xuân
135
Bậc Thang Bậc Thang
Tác giả: Thích Thiện Xuân
139
Sáu Pháp Thành Tựu - Sử Dụng Thời Gian Sáu Pháp Thành Tựu - Sử Dụng Thời Gian
Tác giả: Thích Thiện Xuân
128
Nương Tựa Nương Tựa
Tác giả: Thích Thiện Xuân
514
Tâm Từ P2 Tâm Từ P2
Tác giả: Thích Thiện Xuân
195
Tâm Từ P.2 Tâm Từ P.2
Tác giả: Thích Thiện Xuân
102
Tâm Từ P.1 Tâm Từ P.1
Tác giả: Thích Thiện Xuân
384
Bảo Hộ Tâm Bảo Hộ Tâm
Tác giả: Thích Thiện Xuân
415
Tu Ở Nhà Như Thế Nào Tu Ở Nhà Như Thế Nào
Tác giả: Thích Thiện Xuân
964
Nghiệp Nghiệp
Tác giả: Thích Thiện Xuân
471
Nhớ Đời Nhớ Đời
Tác giả: Thích Thiện Xuân
555
Bàn Tay Bàn Tay
Tác giả: Thích Thiện Xuân
641
Giác Ngộ (Kỳ 6) - Huân Tập Giác Ngộ (Kỳ 6) - Huân Tập
Tác giả: Thích Thiện Xuân
450
Dễ Thương Dễ Thương
Tác giả: Thích Thiện Xuân
556
Duyên Phật Duyên Phật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
638
Kinh Pháp Cú - Phẩm Tinh Cần (Câu 25) Kinh Pháp Cú - Phẩm Tinh Cần (Câu 25)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
390
Giá Trị Bình Đẳng Trong Đạo Phật Giá Trị Bình Đẳng Trong Đạo Phật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
251
106. Khóa 8 Bài 8 Chương Biện Âm 106. Khóa 8 Bài 8 Chương Biện Âm
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
162
105. Khóa 8 Bài 7 Chương Oai Đức Tự Tại 105. Khóa 8 Bài 7 Chương Oai Đức Tự Tại
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
124
104. Khóa 8 Bài 6 Chương Thanh Tịnh Tuệ 104. Khóa 8 Bài 6 Chương Thanh Tịnh Tuệ
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
104
103. Khóa 8 Bài 4 Chương Kim Cang Tạng (P2) 103. Khóa 8 Bài 4 Chương Kim Cang Tạng (P2)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
110
102. Khóa 8 Bài 4 Chương Kim Cang Tạng (P1) 102. Khóa 8 Bài 4 Chương Kim Cang Tạng (P1)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
133
Mừng Khánh Tuế Ân Sư - Kỷ Niệm 28 Năm TT. Thích Thiện Xuân  Nhận Nhiệm Vụ Trụ Trì Mừng Khánh Tuế Ân Sư - Kỷ Niệm 28 Năm TT. Thích Thiện Xuân Nhận Nhiệm Vụ Trụ Trì
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
283
Kinh Pháp Cú Kinh Pháp Cú
Tác giả: Thích Thiện Xuân
308
Phúc Phúc
Tác giả: Thích Thiện Xuân
442
Bát quan trai Nghiệp P1  - Chùa Bửu Quang 10 05 2015 Bát quan trai Nghiệp P1 - Chùa Bửu Quang 10 05 2015
Tác giả: Thích Thiện Xuân
579
Bát quan trai Nghiệp P2  - Chùa Bửu Quang 10 05 2015 Bát quan trai Nghiệp P2 - Chùa Bửu Quang 10 05 2015
Tác giả: Thích Thiện Xuân
474
Chủ Đề Hành Trình Về Đất Phật - TT. Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) Chủ Đề Hành Trình Về Đất Phật - TT. Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
599
Di Lặc Bồ Tát Di Lặc Bồ Tát
Tác giả: Thích Thiện Xuân
529
Gốc Gốc
Tác giả: Thích Thiện Xuân
598
Phước Duyên Phước Duyên
Tác giả: Thích Thiện Xuân
646
Tứ Nhiếp Pháp (Giảng Tại Chùa Quan Thế Âm, 2015) Tứ Nhiếp Pháp (Giảng Tại Chùa Quan Thế Âm, 2015)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
367
Chánh Chánh
Tác giả: Thích Thiện Xuân
574
Pháp Thoại (2015) Pháp Thoại (2015)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
682
Vấn Đáp Vấn Đáp
Tác giả: Thích Thiện Xuân
836
Ngũ Trược Ngũ Trược
Tác giả: Thích Thiện Xuân
269
Số Số
Tác giả: Thích Thiện Xuân
601
Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Kỳ 3) Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
454
Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Kỳ 2) Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
327
Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Kỳ 1) Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
979
Ngũ Thừa Ngũ Thừa
Tác giả: Thích Thiện Xuân
390
Giác Ngộ (Kỳ 9) - Đạo Phật Giác Ngộ (Kỳ 9) - Đạo Phật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
318
Trang thứ 1 của 10