Thành viên

Nhớ tôi

Thích Thiện Xuân

Có tất cả 406 videos
Tiêu đề video Lượt xem
95.CĐ Mười Món Ma Về Tưởng Ấm - TT. Thích Thiện Xuân 95.CĐ Mười Món Ma Về Tưởng Ấm - TT. Thích Thiện Xuân
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
224
94.CĐ Mười Món Ma Về Thọ Ấm - TT. Thích Thiện Xuân 94.CĐ Mười Món Ma Về Thọ Ấm - TT. Thích Thiện Xuân
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
161
Tứ Thập Nhị Chương (Phần 20 Và 21) Tứ Thập Nhị Chương (Phần 20 Và 21)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
193
Ứng hóa thân Quan Âm Ứng hóa thân Quan Âm
Tác giả: Thích Thiện Xuân
496
Mười nền tảng của đức tin Mười nền tảng của đức tin
Tác giả: Thích Thiện Xuân
216
Tuệ (Duy Tuệ Thị Nghiệp) Tuệ (Duy Tuệ Thị Nghiệp)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
188
Tứ Nhiếp Pháp Tứ Nhiếp Pháp
Tác giả: Thích Thiện Xuân
428
Kết Kết
Tác giả: Thích Thiện Xuân
653
Kinh Chuyển Pháp Luân Kinh Chuyển Pháp Luân
Tác giả: Thích Thiện Xuân
489
Năng Lượng Năng Lượng
Tác giả: Thích Thiện Xuân
499
93.CĐ Phật Dạy Trì Chú Lăng Nghiêm P4 - TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) 93.CĐ Phật Dạy Trì Chú Lăng Nghiêm P4 - TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
262
92. CĐ Phật Dạy Trì Chú Lăng Nghiêm P3 - TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) 92. CĐ Phật Dạy Trì Chú Lăng Nghiêm P3 - TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
195
91. CĐ Phật Dạy Trì Chú Lăng Nghiêm P2 - TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) 91. CĐ Phật Dạy Trì Chú Lăng Nghiêm P2 - TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
186
90.CĐ Phật Dạy Trì Chú Lăng Nghiêm P1 - TT.Thích Thiện Xuân 90.CĐ Phật Dạy Trì Chú Lăng Nghiêm P1 - TT.Thích Thiện Xuân
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
236
Lấy Trí Tuệ Làm Sự Nghiệp Lấy Trí Tuệ Làm Sự Nghiệp
Tác giả: Thích Thiện Xuân
969
Mơ
Tác giả: Thích Thiện Xuân
883
Đợi Đợi
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,118
Tứ Thập Nhị Chương (Phần 19) Tứ Thập Nhị Chương (Phần 19)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
496
Tứ Thập Nhị Chương (Phần 18) Tứ Thập Nhị Chương (Phần 18)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
334
Tứ Thập Nhị Chương (Phần 17) Tứ Thập Nhị Chương (Phần 17)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
243
Tứ Thập Nhị Chương (Phần 16) Tứ Thập Nhị Chương (Phần 16)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
207
Tứ Thập Nhị Chương (Phần 15) Tứ Thập Nhị Chương (Phần 15)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
239
Tứ Thập Nhị Chương (Phần 14) Tứ Thập Nhị Chương (Phần 14)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
333
Thờ Phật Cúng Phật Lạy Phật Thờ Phật Cúng Phật Lạy Phật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
543
Nghiệp (Giảng Tại Chùa Bửu Quang) Nghiệp (Giảng Tại Chùa Bửu Quang)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
992
Giác Ngộ (Kỳ 7) - Nội Lực Giác Ngộ (Kỳ 7) - Nội Lực
Tác giả: Thích Thiện Xuân
409
Người Người
Tác giả: Thích Thiện Xuân
679
89. Phật Bảo Ngài Văn Thù Lựa Pháp Tu Viên Thông P2- TT. Thích Thiện Xuân - Chùa Hồng Liên 89. Phật Bảo Ngài Văn Thù Lựa Pháp Tu Viên Thông P2- TT. Thích Thiện Xuân - Chùa Hồng Liên
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
241
Hãy Tự Soi Gương Chính Mình Hãy Tự Soi Gương Chính Mình
Tác giả: Thích Thiện Xuân
477
88. Phật Bảo Ngài Văn Thù Lựa Pháp Tu Viên Thông P1- TT. Thích Thiện Xuân - Chùa Hồng Liên 88. Phật Bảo Ngài Văn Thù Lựa Pháp Tu Viên Thông P1- TT. Thích Thiện Xuân - Chùa Hồng Liên
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
335
Ngu Ngu
Tác giả: Thích Thiện Xuân
744
Hoa Sen Trong Ao Tù Hoa Sen Trong Ao Tù
Tác giả: Thích Thiện Xuân
322
Chấp Chấp
Tác giả: Thích Thiện Xuân
516
Nghiệp Báo Sai Biệt Nghiệp Báo Sai Biệt
Tác giả: Thích Thiện Xuân
523
87. Ngài A Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông P7 TT Thích Thiện Xuân 87. Ngài A Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông P7 TT Thích Thiện Xuân
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
278
86. Ngài A Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông P6 TT Thích Thiện Xuân 86. Ngài A Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông P6 TT Thích Thiện Xuân
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
232
Khổ Hạnh Khổ Hạnh
Tác giả: Thích Thiện Xuân
712
Sự tích Hoa Hồng Sự tích Hoa Hồng
Tác giả: Thích Thiện Xuân
689
85. Ngài A Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông P5 TT Thích Thiện Xuân 85. Ngài A Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông P5 TT Thích Thiện Xuân
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
287
84.Ngài A Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông P4 TT Thích Thiện Xuân 84.Ngài A Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông P4 TT Thích Thiện Xuân
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
258
Giác Ngộ (Kỳ 3) Giác Ngộ (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
415
Giác Ngộ (Kỳ 1) Giác Ngộ (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
702
Tu Tài, Sắc, Danh, Thực, Thùy Tu Tài, Sắc, Danh, Thực, Thùy
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,287
Giác Ngộ Góc Độ Thời Gian Giác Ngộ Góc Độ Thời Gian
Tác giả: Thích Thiện Xuân
827
83.Ngài A Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông P3 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên 83.Ngài A Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông P3 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
360
82.Ngài A Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông P2 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên 82.Ngài A Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông P2 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
282
Tinh Tấn Tu Hành Tinh Tấn Tu Hành
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
574
81. Ngài A Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông P1 TT Thích Thiện Xuân 81. Ngài A Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông P1 TT Thích Thiện Xuân
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
481
80. Ngài A Nan Hỏi Phật 80. Ngài A Nan Hỏi Phật " Trói Cột Ở Chỗ Nào Và Làm Sao Mở Được - TT Thích Thiện Xuân
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
480
Chịu Không Nổi Chịu Không Nổi
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,177
Trang thứ 1 của 9