Thành viên

Nhớ tôi

Thích Thiện Xuân

Có tất cả 590 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Nương Phật Hạnh Phúc Ra Sao Nương Phật Hạnh Phúc Ra Sao
Tác giả: Thích Thiện Xuân
321
Sơ Luợc Lịch Sử Ấn Độ Sơ Luợc Lịch Sử Ấn Độ
Tác giả: Thích Thiện Xuân
229
Chuẩn Bị Hành Trang Chuẩn Bị Hành Trang
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
568
Lễ Quy Y Tam Bảo Lễ Vu Lan Lễ Quy Y Tam Bảo Lễ Vu Lan
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
372
Ý Nghĩa Lễ Vu Lan Ý Nghĩa Lễ Vu Lan
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
155
Tứ Tin Tấn Pháp Tứ Tin Tấn Pháp
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
195
Tu Là Tìm Lại Nguồn Vui Tu Là Tìm Lại Nguồn Vui
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
231
Báo Đức Ân Sư Báo Đức Ân Sư
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
119
Ngũ Minh Ngũ Minh
Tác giả: Thích Thiện Xuân
265
Lễ Đón Nhận Bằng Kỷ Lục Việt Nam Tượng Phật A Di Đà Bằng Gỗ Chiên Đàn Cao Nhất Việt Nam. Lễ Đón Nhận Bằng Kỷ Lục Việt Nam Tượng Phật A Di Đà Bằng Gỗ Chiên Đàn Cao Nhất Việt Nam.
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
429
134. KHÓA X-XI: Luận Đại Thừa Khởi Tín lược giải - bài 7 - phần 2 134. KHÓA X-XI: Luận Đại Thừa Khởi Tín lược giải - bài 7 - phần 2
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
150
Chữ Khởi (Trong Pháp Duyên Khởi) Chữ Khởi (Trong Pháp Duyên Khởi)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
289
Chữ Đức Chữ Đức
Tác giả: Thích Thiện Xuân
588
Chữ Đồng Chữ Đồng
Tác giả: Thích Thiện Xuân
236
Lễ Tưởng Niệm Lần Thứ 80 Thân Sinh Cố Đại Lão Hòa Thượng và Kỷ Niệm 29 Năm Nhận Nhiệm Vụ Trụ Trì. Lễ Tưởng Niệm Lần Thứ 80 Thân Sinh Cố Đại Lão Hòa Thượng và Kỷ Niệm 29 Năm Nhận Nhiệm Vụ Trụ Trì.
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
135
Quà Tặng Từ Đức Phật Quà Tặng Từ Đức Phật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
296
Hào Quang Hào Quang
Tác giả: Thích Thiện Xuân
261
Tu Ngắn Tu Ngắn
Tác giả: Thích Thiện Xuân
251
Chữ Khởi Trong Đạo Phật Chữ Khởi Trong Đạo Phật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
147
133. LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI - BÀI 7. TG: TT. Thích Thiện Xuân 133. LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI - BÀI 7. TG: TT. Thích Thiện Xuân
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
97
132. LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢ BÀI 6 .TG: TT: THÍCH THIỆN XUÂN. 132. LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢ BÀI 6 .TG: TT: THÍCH THIỆN XUÂN.
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
87
131. LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI - BÀI 5. TG: TT. Thích Thiện Xuân 131. LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI - BÀI 5. TG: TT. Thích Thiện Xuân
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
87
130. LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI - BÀI 4. TG: TT. Thích Thiện Xuân 130. LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI - BÀI 4. TG: TT. Thích Thiện Xuân
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
64
129. KHÓA X -XI – Luận Đại Thừa Khởi Tín Dịch Nghĩa Và Lược Giải Bài  2 -TT. THÍCH THIỆN XUÂN 129. KHÓA X -XI – Luận Đại Thừa Khởi Tín Dịch Nghĩa Và Lược Giải Bài 2 -TT. THÍCH THIỆN XUÂN
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
70
128. KHÓA X -XI – Luận Đại Thừa Khởi Tín Dịch Nghĩa Và Lược Giải Bài 1 - Phần 2 -TT. THÍCH THIỆN XUÂ 128. KHÓA X -XI – Luận Đại Thừa Khởi Tín Dịch Nghĩa Và Lược Giải Bài 1 - Phần 2 -TT. THÍCH THIỆN XUÂ
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
89
127. LỚP HỌC GIÁO LÝ. LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI - BÀI 3. TG: TT: THÍCH THIỆN XU 127. LỚP HỌC GIÁO LÝ. LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI - BÀI 3. TG: TT: THÍCH THIỆN XU
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
85
126. Ý Nghĩa Mùa Vu Lan 2016 - TT. Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh- Đồng Tháp) 126. Ý Nghĩa Mùa Vu Lan 2016 - TT. Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh- Đồng Tháp)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
91
125. KHÓA X -XI – BÀI 1: Luận Đại Thừa Khởi Tín Dịch Nghĩa Và Lược Giải Phần 1-TT. THÍCH THIỆN XUÂN. 125. KHÓA X -XI – BÀI 1: Luận Đại Thừa Khởi Tín Dịch Nghĩa Và Lược Giải Phần 1-TT. THÍCH THIỆN XUÂN.
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
95
124. CĐ: QUYẾT TÂM NIỆM PHẬT. TG: TT: THÍCH THIỆN XUÂN. NGÀY MÙNG 7 THÁNG 6 NĂM BÍNH THÂN. 124. CĐ: QUYẾT TÂM NIỆM PHẬT. TG: TT: THÍCH THIỆN XUÂN. NGÀY MÙNG 7 THÁNG 6 NĂM BÍNH THÂN.
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
105
Cho Em Xin Sám Hối Cho Em Xin Sám Hối
Tác giả: Thích Thiện Xuân
635
Khó Khó
Tác giả: Thích Thiện Xuân
189
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Tựa Thứ 1 - Phẩm Phương Tiện Thứ 2 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Tựa Thứ 1 - Phẩm Phương Tiện Thứ 2
Tác giả: Thích Thiện Xuân
450
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Dược Thảo Dụ Thứ 5 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Dược Thảo Dụ Thứ 5
Tác giả: Thích Thiện Xuân
251
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Thọ Ký Thứ 6 - Phẩm Hóa Thành Dụ Thứ 7 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Thọ Ký Thứ 6 - Phẩm Hóa Thành Dụ Thứ 7
Tác giả: Thích Thiện Xuân
222
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Thọ Học - Vô Học Nhân Ký Thứ 9 - Phẩm Pháp Sư Thứ 10 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Thọ Học - Vô Học Nhân Ký Thứ 9 - Phẩm Pháp Sư Thứ 10
Tác giả: Thích Thiện Xuân
195
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Hiện Bảo Tháp Thứ 11 - Phẩm Đề Bà Đạt Đa Thứ 12 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Hiện Bảo Tháp Thứ 11 - Phẩm Đề Bà Đạt Đa Thứ 12
Tác giả: Thích Thiện Xuân
200
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Trì Thứ 13 - Phẩm An Lạc Hạnh Thứ 14 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Trì Thứ 13 - Phẩm An Lạc Hạnh Thứ 14
Tác giả: Thích Thiện Xuân
234
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Phân Biệt Công Đức Thứ 17 - Phẩm Tùy Hỹ Công Đức Thứ 18 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Phân Biệt Công Đức Thứ 17 - Phẩm Tùy Hỹ Công Đức Thứ 18
Tác giả: Thích Thiện Xuân
183
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa -  Phẩm Như Lai Thần Lực Thứ 21 - Phẩm Chúc Lụy Thứ 22 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Như Lai Thần Lực Thứ 21 - Phẩm Chúc Lụy Thứ 22
Tác giả: Thích Thiện Xuân
162
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Thứ 25 - Phẩm Đà La Ni Thứ 26 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Thứ 25 - Phẩm Đà La Ni Thứ 26
Tác giả: Thích Thiện Xuân
202
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Tổng Kết) Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Tổng Kết)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
211
Mối Liên Hệ Mối Liên Hệ
Tác giả: Thích Thiện Xuân
224
Thực Tập Thực Tập
Tác giả: Thích Thiện Xuân
195
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (phẩm 27-28) Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (phẩm 27-28)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
276
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (phẩm 23-24) Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (phẩm 23-24)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
173
Pháp Hoa vấn đáp Pháp Hoa vấn đáp
Tác giả: Thích Thiện Xuân
342
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (phẩm 15-16) Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (phẩm 15-16)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
180
Niệm an lạc Niệm an lạc
Tác giả: Thích Thiện Xuân
358
Bất Thoái Bất Thoái
Tác giả: Thích Thiện Xuân
576
Ba chữ Bản Ba chữ Bản
Tác giả: Thích Thiện Xuân
427
Trang thứ 1 của 12