Thành viên

Nhớ tôi

Thích Thiện Xuân

Có tất cả 407 videos
Tiêu đề video Lượt xem
99. Khóa 8 Bài 2 Chương Phổ Hiền - TT. Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên 99. Khóa 8 Bài 2 Chương Phổ Hiền - TT. Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
153
98. Khóa 8 Bài 1 Chương Văn Thù - TT. Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên 98. Khóa 8 Bài 1 Chương Văn Thù - TT. Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
122
97. CĐ Mười Món Ma Về Thức  Ấm - TT. Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) 97. CĐ Mười Món Ma Về Thức Ấm - TT. Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
269
96. CĐ Mười Món Ma Về Hành  Ấm - TT. Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên 96. CĐ Mười Món Ma Về Hành Ấm - TT. Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
169
Tâm Từ Ba La Mật Tâm Từ Ba La Mật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
357
95.CĐ Mười Món Ma Về Tưởng Ấm - TT. Thích Thiện Xuân 95.CĐ Mười Món Ma Về Tưởng Ấm - TT. Thích Thiện Xuân
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
343
94.CĐ Mười Món Ma Về Thọ Ấm - TT. Thích Thiện Xuân 94.CĐ Mười Món Ma Về Thọ Ấm - TT. Thích Thiện Xuân
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
258
Tứ Thập Nhị Chương (Phần 20 Và 21) Tứ Thập Nhị Chương (Phần 20 Và 21)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
312
Ứng hóa thân Quan Âm Ứng hóa thân Quan Âm
Tác giả: Thích Thiện Xuân
653
Mười nền tảng của đức tin Mười nền tảng của đức tin
Tác giả: Thích Thiện Xuân
376
Tuệ (Duy Tuệ Thị Nghiệp) Tuệ (Duy Tuệ Thị Nghiệp)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
309
Tứ Nhiếp Pháp Tứ Nhiếp Pháp
Tác giả: Thích Thiện Xuân
537
Kết Kết
Tác giả: Thích Thiện Xuân
771
Kinh Chuyển Pháp Luân Kinh Chuyển Pháp Luân
Tác giả: Thích Thiện Xuân
592
Năng Lượng Năng Lượng
Tác giả: Thích Thiện Xuân
637
93.CĐ Phật Dạy Trì Chú Lăng Nghiêm P4 - TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) 93.CĐ Phật Dạy Trì Chú Lăng Nghiêm P4 - TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
444
92. CĐ Phật Dạy Trì Chú Lăng Nghiêm P3 - TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) 92. CĐ Phật Dạy Trì Chú Lăng Nghiêm P3 - TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
257
91. CĐ Phật Dạy Trì Chú Lăng Nghiêm P2 - TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) 91. CĐ Phật Dạy Trì Chú Lăng Nghiêm P2 - TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
240
90.CĐ Phật Dạy Trì Chú Lăng Nghiêm P1 - TT.Thích Thiện Xuân 90.CĐ Phật Dạy Trì Chú Lăng Nghiêm P1 - TT.Thích Thiện Xuân
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
307
Lấy Trí Tuệ Làm Sự Nghiệp Lấy Trí Tuệ Làm Sự Nghiệp
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,116
Mơ
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,034
Đợi Đợi
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,265
Tứ Thập Nhị Chương (Phần 19) Tứ Thập Nhị Chương (Phần 19)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
574
Tứ Thập Nhị Chương (Phần 18) Tứ Thập Nhị Chương (Phần 18)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
382
Tứ Thập Nhị Chương (Phần 17) Tứ Thập Nhị Chương (Phần 17)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
291
Tứ Thập Nhị Chương (Phần 16) Tứ Thập Nhị Chương (Phần 16)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
251
Tứ Thập Nhị Chương (Phần 15) Tứ Thập Nhị Chương (Phần 15)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
289
Tứ Thập Nhị Chương (Phần 14) Tứ Thập Nhị Chương (Phần 14)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
395
Thờ Phật Cúng Phật Lạy Phật Thờ Phật Cúng Phật Lạy Phật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
656
Nghiệp (Giảng Tại Chùa Bửu Quang) Nghiệp (Giảng Tại Chùa Bửu Quang)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,101
Giác Ngộ (Kỳ 7) - Nội Lực Giác Ngộ (Kỳ 7) - Nội Lực
Tác giả: Thích Thiện Xuân
481
Người Người
Tác giả: Thích Thiện Xuân
774
89. Phật Bảo Ngài Văn Thù Lựa Pháp Tu Viên Thông P2- TT. Thích Thiện Xuân - Chùa Hồng Liên 89. Phật Bảo Ngài Văn Thù Lựa Pháp Tu Viên Thông P2- TT. Thích Thiện Xuân - Chùa Hồng Liên
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
279
Hãy Tự Soi Gương Chính Mình Hãy Tự Soi Gương Chính Mình
Tác giả: Thích Thiện Xuân
561
88. Phật Bảo Ngài Văn Thù Lựa Pháp Tu Viên Thông P1- TT. Thích Thiện Xuân - Chùa Hồng Liên 88. Phật Bảo Ngài Văn Thù Lựa Pháp Tu Viên Thông P1- TT. Thích Thiện Xuân - Chùa Hồng Liên
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
382
Ngu Ngu
Tác giả: Thích Thiện Xuân
897
Hoa Sen Trong Ao Tù Hoa Sen Trong Ao Tù
Tác giả: Thích Thiện Xuân
384
Chấp Chấp
Tác giả: Thích Thiện Xuân
602
Nghiệp Báo Sai Biệt Nghiệp Báo Sai Biệt
Tác giả: Thích Thiện Xuân
602
87. Ngài A Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông P7 TT Thích Thiện Xuân 87. Ngài A Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông P7 TT Thích Thiện Xuân
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
319
86. Ngài A Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông P6 TT Thích Thiện Xuân 86. Ngài A Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông P6 TT Thích Thiện Xuân
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
271
Khổ Hạnh Khổ Hạnh
Tác giả: Thích Thiện Xuân
2,061
Sự tích Hoa Hồng Sự tích Hoa Hồng
Tác giả: Thích Thiện Xuân
769
85. Ngài A Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông P5 TT Thích Thiện Xuân 85. Ngài A Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông P5 TT Thích Thiện Xuân
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
326
84.Ngài A Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông P4 TT Thích Thiện Xuân 84.Ngài A Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông P4 TT Thích Thiện Xuân
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
298
Giác Ngộ (Kỳ 3) Giác Ngộ (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
490
Giác Ngộ (Kỳ 1) Giác Ngộ (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
778
Tu Tài, Sắc, Danh, Thực, Thùy Tu Tài, Sắc, Danh, Thực, Thùy
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,459
Giác Ngộ Góc Độ Thời Gian Giác Ngộ Góc Độ Thời Gian
Tác giả: Thích Thiện Xuân
887
83.Ngài A Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông P3 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên 83.Ngài A Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông P3 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
405
Trang thứ 1 của 9