Thành viên

Nhớ tôi

Thích Thiện Thuận

Có tất cả 424 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Đường Về Rừng Xiêm Gai (Phần 1) Đường Về Rừng Xiêm Gai (Phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
416
Ý nghĩa của sự tụng kinh Ý nghĩa của sự tụng kinh
Tác giả: Thích Thiện Thuận
317
Chú Tiểu Và Dạ Xoa Chú Tiểu Và Dạ Xoa
Tác giả: Thích Thiện Thuận
537
Bài Kinh Phân Biệt Bố Thí Bài Kinh Phân Biệt Bố Thí
Tác giả: Thích Thiện Thuận
777
Vì Sao Ta Khổ (Trọn Bài, 1 Phần) Vì Sao Ta Khổ (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,109
Mười Quy Chuẩn Của Người Học Phật (Phần Cuối) Mười Quy Chuẩn Của Người Học Phật (Phần Cuối)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
511
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Phần 5) Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Phần 5)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
411
Mười Quy Chuẩn Của Người Học Phật (Phần 3) Mười Quy Chuẩn Của Người Học Phật (Phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
573
Mười Quy Chuẩn Của Người Học Phật (Phần 2) Mười Quy Chuẩn Của Người Học Phật (Phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
572
Canh Bạc Cuộc Đời Canh Bạc Cuộc Đời
Tác giả: Thích Thiện Thuận - Thích Hạnh Bảo
1,813
Tư Cách Người Học Phật (Phần 1) Tư Cách Người Học Phật (Phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,304
Dấu Ấn Cuộc Đời Dấu Ấn Cuộc Đời
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,961
Suy Ngẫm Về Cuộc Đời Suy Ngẫm Về Cuộc Đời
Tác giả: Thích Thiện Thuận
4,400
Mười Quy Chuẩn Đạo Đức Của Người Phật Tử Mười Quy Chuẩn Đạo Đức Của Người Phật Tử
Tác giả: Thích Thiện Thuận
2,589
Kỳ Kiết Tập Kinh Điển Lần Thứ 3 Kỳ Kiết Tập Kinh Điển Lần Thứ 3
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,060
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Phần 4) Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Phần 4)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
983
Tạo Dựng Công Đức Tạo Dựng Công Đức
Tác giả: Thích Thiện Thuận
3,402
Ý Nghĩa Tụng Kinh Ý Nghĩa Tụng Kinh
Tác giả: Thích Thiện Thuận
2,931
Quà Cho Người Ra Đi Quà Cho Người Ra Đi
Tác giả: Thích Thiện Thuận
3,117
Lần Kiết Tập Kinh Điển (Kỳ 2) Lần Kiết Tập Kinh Điển (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,211
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Phần 3) Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
928
Kỳ Kiết Tập Kinh Điển Lần Thứ 1 Kỳ Kiết Tập Kinh Điển Lần Thứ 1
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,858
Cơ Hội Của Người Học Phật Cơ Hội Của Người Học Phật
Tác giả: Thích Thiện Thuận
2,643
Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Phần 10) Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Phần 10)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,468
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Phần 2) Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,372
Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Phần 9) Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Phần 9)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,341
Kết Nối Yêu Thương Kết Nối Yêu Thương
Tác giả: Thích Thiện Thuận
3,195
Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Phần 8) Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Phần 8)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,479
Tôn Giả Nhiếp Ma Đằng Và Tôn Giả Trúc Pháp Lan Tôn Giả Nhiếp Ma Đằng Và Tôn Giả Trúc Pháp Lan
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,735
Bắt Đầu Và Kết Thúc Bắt Đầu Và Kết Thúc
Tác giả: Thích Thiện Thuận
5,499
Nơi Tình Yêu Bắt Đầu Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
Tác giả: Thích Thiện Thuận
3,273
Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Phần 7) Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Phần 7)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,349
Thân Người Khó Được Thân Người Khó Được
Tác giả: Thích Thiện Thuận
3,999
Đại lễ Vu Lan 2013 tại Viện Chuyên Tu: Một đời ru con Đại lễ Vu Lan 2013 tại Viện Chuyên Tu: Một đời ru con
Tác giả: Thích Thiện Thuận
8,964
Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Phần 6) Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Phần 6)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,754
Giới Luật Trong Đạo Phật Giới Luật Trong Đạo Phật
Tác giả: Thích Thiện Thuận
2,756
Lòng Người Xuất Gia Lòng Người Xuất Gia
Tác giả: Thích Thiện Thuận
3,251
Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Phần 5) Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Phần 5)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
2,035
Tấm Lòng Người Xa Xứ Tấm Lòng Người Xa Xứ
Tác giả: Thích Thiện Thuận
2,837
Bài Kinh Điềm Lành (Phần 4) Bài Kinh Điềm Lành (Phần 4)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,384
Tấm Lòng Của Biển Tấm Lòng Của Biển
Tác giả: Thích Thiện Thuận
3,524
Lòng Hổ Thẹn Lòng Hổ Thẹn
Tác giả: Thích Thiện Thuận
3,673
Tám Pháp Thế Gian Tám Pháp Thế Gian
Tác giả: Thích Thiện Thuận
2,499
Niềm Tin Đúng Đắn Niềm Tin Đúng Đắn
Tác giả: Thích Thiện Thuận
2,501
Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Phần 4) Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Phần 4)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,890
Lỗi Tại Ai Lỗi Tại Ai
Tác giả: Thích Thiện Thuận
4,219
Bậc Thầy Vĩ Đại Bậc Thầy Vĩ Đại
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,879
Bước Chân Vô Ưu (Trọn Bài, 1 Phần) Bước Chân Vô Ưu (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,782
Cánh Cửa Đã Khép (Trọn Bài, 1 Phần) Cánh Cửa Đã Khép (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,957
Bể Ái Nghìn Trùng (Trọn Bài, 1 Phần) Bể Ái Nghìn Trùng (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Thiện Thuận
1,842
Trang thứ 1 của 9