Thành viên

Nhớ tôi

Thích Thiện Pháp

Có tất cả 110 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm 26,27,28,29 Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm 26,27,28,29
Tác giả: Thích Thiện Pháp
211
Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm 30 - Phần 2 Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm 30 - Phần 2
Tác giả: Thích Thiện Pháp
198
Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm 30 - Phần 1 Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm 30 - Phần 1
Tác giả: Thích Thiện Pháp
169
Chánh nhân vãng sanh Chánh nhân vãng sanh
Tác giả: Thích Thiện Pháp
278
Phẩm thứ 24 Kinh Vô Lượng Thọ Phẩm thứ 24 Kinh Vô Lượng Thọ
Tác giả: Thích Thiện Pháp
225
Siêu thế huy hữu Siêu thế huy hữu
Tác giả: Thích Thiện Pháp
256
Suối ao công đức Suối ao công đức
Tác giả: Thích Thiện Pháp
220
Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm 16 Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm 16
Tác giả: Thích Thiện Pháp
360
Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm 14 Và 15 Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm 14 Và 15
Tác giả: Thích Thiện Pháp
321
Đường Vào Tịnh Độ Đường Vào Tịnh Độ
Tác giả: Thích Thiện Pháp
350
Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm 13: Thọ Mạng Vô Lượng Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm 13: Thọ Mạng Vô Lượng
Tác giả: Thích Thiện Pháp
327
Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm 12: Ánh Sáng Chiếu Khắp Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm 12: Ánh Sáng Chiếu Khắp
Tác giả: Thích Thiện Pháp
395
Kinh Vô Lượng Thọ (Phẩm 9 - 11) Kinh Vô Lượng Thọ (Phẩm 9 - 11)
Tác giả: Thích Thiện Pháp
372
Kinh Vô Lượng Thọ (Phẩm 7 Và 8) Kinh Vô Lượng Thọ (Phẩm 7 Và 8)
Tác giả: Thích Thiện Pháp
382
Kinh Vô Lượng Thọ - Hạnh Nguyện 25 - 31 Kinh Vô Lượng Thọ - Hạnh Nguyện 25 - 31
Tác giả: Thích Thiện Pháp
451
Kinh Vô Lượng Thọ - Hạnh Nguyện 19 - 24 Kinh Vô Lượng Thọ - Hạnh Nguyện 19 - 24
Tác giả: Thích Thiện Pháp
414
Kinh Vô Lượng Thọ - Hạnh Nguyện 1, 2 Và 17, 18 Kinh Vô Lượng Thọ - Hạnh Nguyện 1, 2 Và 17, 18
Tác giả: Thích Thiện Pháp
473
Giảng Kinh Vô Lượng Thọ (Phẩm 1 Và 2) Giảng Kinh Vô Lượng Thọ (Phẩm 1 Và 2)
Tác giả: Thích Thiện Pháp
880
Khai Thị Phật Thất (Lần Thứ 36) Khai Thị Phật Thất (Lần Thứ 36)
Tác giả: Thích Thiện Pháp
700
Hạnh Nguyện 25 - 31 Của Đức Phật A Di Đà Hạnh Nguyện 25 - 31 Của Đức Phật A Di Đà
Tác giả: Thích Thiện Pháp
580
Hạnh Nguyện 21, 22, 23, 24 Của Đức Phật A Di Đà Hạnh Nguyện 21, 22, 23, 24 Của Đức Phật A Di Đà
Tác giả: Thích Thiện Pháp
498
Hạnh Nguyện 17, 18, 19, 20 Của Đức Phật A Di Đà Hạnh Nguyện 17, 18, 19, 20 Của Đức Phật A Di Đà
Tác giả: Thích Thiện Pháp
530
Khai Thị Phật Thất (Lần Thứ 35) Khai Thị Phật Thất (Lần Thứ 35)
Tác giả: Thích Thiện Pháp
508
Then Chốt Kinh Vô Lượng Thọ Then Chốt Kinh Vô Lượng Thọ
Tác giả: Thích Thiện Pháp
1,000
Đề Tựa Kinh Vô Lượng Thọ Đề Tựa Kinh Vô Lượng Thọ
Tác giả: Thích Thiện Pháp
804
Tích Công Lũy Đức (Kỳ 2) Tích Công Lũy Đức (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Thiện Pháp
899
Khai thị Phật Thất khóa 32 Khai thị Phật Thất khóa 32
Tác giả: Thích Thiện Pháp
799
Tích Công Lũy Đức (Kỳ 1) Tích Công Lũy Đức (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Thiện Pháp
850
Hạnh Nguyện 21 Đến 24 Của Đức Phật A Di Đà Hạnh Nguyện 21 Đến 24 Của Đức Phật A Di Đà
Tác giả: Thích Thiện Pháp
916
Hạnh Nguyện 19 Và 20 Của Đức Phật A Di Đà Hạnh Nguyện 19 Và 20 Của Đức Phật A Di Đà
Tác giả: Thích Thiện Pháp
844
Nhân Tu Vãng Sanh Nhân Tu Vãng Sanh
Tác giả: Thích Thiện Pháp
994
Phật Pháp Vấn Đáp Phật Pháp Vấn Đáp
Tác giả: Thích Thiện Pháp
1,191
Công Đức Niệm Phật Công Đức Niệm Phật
Tác giả: Thích Thiện Pháp
1,061
Bước Chân Tỉnh Giác Bước Chân Tỉnh Giác
Tác giả: Thích Thiện Pháp
969
Niệm Phật Cầu Sanh Tịnh Độ Niệm Phật Cầu Sanh Tịnh Độ
Tác giả: Thích Thiện Pháp
1,303
Khai Thị Phật Thất (Lần Thứ 30) Khai Thị Phật Thất (Lần Thứ 30)
Tác giả: Thích Thiện Pháp
970
Pháp môn dễ tu Pháp môn dễ tu
Tác giả: Thích Thiện Pháp
933
Khai Thị Phật Thất (Lần Thứ 29) Khai Thị Phật Thất (Lần Thứ 29)
Tác giả: Thích Thiện Pháp
952
Trang Nghiêm Tịnh Độ Trang Nghiêm Tịnh Độ
Tác giả: Thích Thiện Pháp
951
Khai Thị Phật Thất (Lần Thứ 28) Khai Thị Phật Thất (Lần Thứ 28)
Tác giả: Thích Thiện Pháp
1,022
Ích Lợi Của Sự Niệm Phật Ích Lợi Của Sự Niệm Phật
Tác giả: Thích Thiện Pháp
1,593
Khai Thị Phật Thất (Lần Thứ 27) Khai Thị Phật Thất (Lần Thứ 27)
Tác giả: Thích Thiện Pháp
1,008
Niệm Phật Thuần Túy Niệm Phật Thuần Túy
Tác giả: Thích Thiện Pháp
1,134
Tiêu Chuẩn Vãng Sanh Tiêu Chuẩn Vãng Sanh
Tác giả: Thích Thiện Pháp
1,326
Khai Thị Phật Thất (Lần Thứ 26) Khai Thị Phật Thất (Lần Thứ 26)
Tác giả: Thích Thiện Pháp
1,215
Kinh Vô Lượng Thọ (Phẩm Thứ 25) Kinh Vô Lượng Thọ (Phẩm Thứ 25)
Tác giả: Thích Thiện Pháp
1,189
Khai Thị Phật Thất Khai Thị Phật Thất
Tác giả: Thích Thiện Pháp
985
Liên Tông Thập Tam Tổ (Phần 8) Liên Tông Thập Tam Tổ (Phần 8)
Tác giả: Thích Thiện Pháp
1,140
Liên Tông Thập Tam Tổ (Phần 7) Liên Tông Thập Tam Tổ (Phần 7)
Tác giả: Thích Thiện Pháp
990
Liên Tông Thập Tam Tổ (Phần 6) Liên Tông Thập Tam Tổ (Phần 6)
Tác giả: Thích Thiện Pháp
885
Trang thứ 1 của 3