Thành viên

Nhớ tôi

Thích Thiện Hữu

Có tất cả 314 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Pháp thoại: NĂM DẬU NÓI CHUYỆN GÀ Pháp thoại: NĂM DẬU NÓI CHUYỆN GÀ
Tác giả: Thích Thiện Hữu
752
Pháp thoại: CŨ MỚI Pháp thoại: CŨ MỚI
Tác giả: Thích Thiện Hữu
100
Pháp thoại: MẠNH YẾU Pháp thoại: MẠNH YẾU
Tác giả: Thích Thiện Hữu
130
Đúng Sai Đúng Sai
Tác giả: Thích Thiện Hữu
341
Giàu Nghèo Giàu Nghèo
Tác giả: Thích Thiện Hữu
514
Dọn Mình Ra Đi Dọn Mình Ra Đi
Tác giả: Thích Thiện Hữu
212
Pháp thoại: ĐÚNG SAI Pháp thoại: ĐÚNG SAI
Tác giả: Thích Thiện Hữu
132
Pháp thoại: GIÀU NGHÈO Pháp thoại: GIÀU NGHÈO
Tác giả: Thích Thiện Hữu
167
Đẹp Xấu Đẹp Xấu
Tác giả: Thích Thiện Hữu
138
Dọn mình ra đi Dọn mình ra đi
Tác giả: Thích Thiện Hữu
130
Pháp thoại: NỀN TẢNG ĐỨC TIN Pháp thoại: NỀN TẢNG ĐỨC TIN
Tác giả: Thích Thiện Hữu
124
Pháp thoại: ĐÀ LA NI Pháp thoại: ĐÀ LA NI
Tác giả: Thích Thiện Hữu
202
Tình bạn Tình bạn
Tác giả: Thích Thiện Hữu
82
Pháp thoại: PHỤ NỮ TRONG LÒNG SỬ VIỆT Pháp thoại: PHỤ NỮ TRONG LÒNG SỬ VIỆT
Tác giả: Thích Thiện Hữu
181
Pháp thoại: PHẬT GIÁO THỜI KỲ TIỀN LÊ Pháp thoại: PHẬT GIÁO THỜI KỲ TIỀN LÊ
Tác giả: Thích Thiện Hữu
167
Pháp thoại: DƯỚI HAI TRIỀU ĐẠI Pháp thoại: DƯỚI HAI TRIỀU ĐẠI
Tác giả: Thích Thiện Hữu
131
Chuyển lục tặc thành lục thông Chuyển lục tặc thành lục thông
Tác giả: Thích Thiện Hữu
110
Người biết tu Người biết tu
Tác giả: Thích Thiện Hữu
121
Bỏ thù nhà Bỏ thù nhà
Tác giả: Thích Thiện Hữu
104
Cổ nhạc Phật giáo: LƯU DANH VẠN KIẾP Cổ nhạc Phật giáo: LƯU DANH VẠN KIẾP
Tác giả: Thích Thiện Hữu
1,751
Cổ nhạc Phật giáo: TIẾNG CA TÂM PHẬT Cổ nhạc Phật giáo: TIẾNG CA TÂM PHẬT
Tác giả: Thích Thiện Hữu
1,222
Cổ nhạc Phật giáo: PHẬT HOÀNG VIỆT NAM Cổ nhạc Phật giáo: PHẬT HOÀNG VIỆT NAM
Tác giả: Thích Thiện Hữu
562
Cổ nhạc Phật giáo: ÁO VẢI TRUYỀN LƯU Cổ nhạc Phật giáo: ÁO VẢI TRUYỀN LƯU
Tác giả: Thích Thiện Hữu
423
Cổ nhạc Phật giáo: VẠN LẦN TIẾC THƯƠNG Cổ nhạc Phật giáo: VẠN LẦN TIẾC THƯƠNG
Tác giả: Thích Thiện Hữu
351
Cổ nhạc Phật giáo: NGÀN NĂM VẪN CÒN (karaoke) Cổ nhạc Phật giáo: NGÀN NĂM VẪN CÒN (karaoke)
Tác giả: Thích Thiện Hữu
598
Cổ nhạc Phật giáo: NGƯỜI LÁI ĐÒ NĂM XƯA (karaoke) Cổ nhạc Phật giáo: NGƯỜI LÁI ĐÒ NĂM XƯA (karaoke)
Tác giả: Thích Thiện Hữu
587
Cổ nhạc Phật giáo: CÒN ĐÂY ÁO PHẬT CƠM CHÙA (karaoke) Cổ nhạc Phật giáo: CÒN ĐÂY ÁO PHẬT CƠM CHÙA (karaoke)
Tác giả: Thích Thiện Hữu
425
Cổ nhạc Phật giáo: MUÔN ĐỜI KHẮC GHI (karaoke) Cổ nhạc Phật giáo: MUÔN ĐỜI KHẮC GHI (karaoke)
Tác giả: Thích Thiện Hữu
308
Cổ nhạc Phật giáo: ÂN ĐỨC CAO VỜI (karaoke) Cổ nhạc Phật giáo: ÂN ĐỨC CAO VỜI (karaoke)
Tác giả: Thích Thiện Hữu
634
Cổ nhạc Phật giáo: TÂY PHƯƠNG HUYỀN DIỆU (karaoke) Cổ nhạc Phật giáo: TÂY PHƯƠNG HUYỀN DIỆU (karaoke)
Tác giả: Thích Thiện Hữu
683
Cổ nhạc Phật giáo: HƯƠNG SEN TỎA NGÁT (karaoke) Cổ nhạc Phật giáo: HƯƠNG SEN TỎA NGÁT (karaoke)
Tác giả: Thích Thiện Hữu
409
Cổ nhạc Phật giáo: TRÙNG KHƠI ĐIỆU HÁT (karaoke) Cổ nhạc Phật giáo: TRÙNG KHƠI ĐIỆU HÁT (karaoke)
Tác giả: Thích Thiện Hữu
167
Cổ nhạc Phật giáo: CỰC LẠC NGÀN HOA (karaoke) Cổ nhạc Phật giáo: CỰC LẠC NGÀN HOA (karaoke)
Tác giả: Thích Thiện Hữu
326
Cổ nhạc Phật giáo: KHÚC CA CHÂN THƯỜNG (karaoke) Cổ nhạc Phật giáo: KHÚC CA CHÂN THƯỜNG (karaoke)
Tác giả: Thích Thiện Hữu
285
Cổ nhạc Phật giáo: ĐÓA HOA KHÔNG SẮC (karaoke) Cổ nhạc Phật giáo: ĐÓA HOA KHÔNG SẮC (karaoke)
Tác giả: Thích Thiện Hữu
253
Cổ nhạc Phật giáo: CHỈ CÂU NHẤT NIỆM (karaoke) Cổ nhạc Phật giáo: CHỈ CÂU NHẤT NIỆM (karaoke)
Tác giả: Thích Thiện Hữu
239
Pháp thoại: Thần Thông Không Qua Nghiệp Lực Pháp thoại: Thần Thông Không Qua Nghiệp Lực
Tác giả: Thích Thiện Hữu
271
TÌNH THIÊN THU (karaoke) TÌNH THIÊN THU (karaoke)
Tác giả: Thích Thiện Hữu
357
Pháp thoại: Duyên Đẹp Pháp thoại: Duyên Đẹp
Tác giả: Thích Thiện Hữu
242
Cổ nhạc Phật giáo: ƠN CHA NGHĨA MẸ (karaoke) Cổ nhạc Phật giáo: ƠN CHA NGHĨA MẸ (karaoke)
Tác giả: Thích Thiện Hữu
439
Cổ nhạc Phật giáo: LỆ TRÀN KÍNH DÂNG (karaoke) Cổ nhạc Phật giáo: LỆ TRÀN KÍNH DÂNG (karaoke)
Tác giả: Thích Thiện Hữu
233
Cổ nhạc Phật giáo: NGUYÊN SƠ TÌNH MẸ (karaoke) Cổ nhạc Phật giáo: NGUYÊN SƠ TÌNH MẸ (karaoke)
Tác giả: Thích Thiện Hữu
220
Cổ nhạc Phật giáo: LỜI SÁM HỐI MUỘN MÀNG (karaoke) Cổ nhạc Phật giáo: LỜI SÁM HỐI MUỘN MÀNG (karaoke)
Tác giả: Thích Thiện Hữu
363
Cổ nhạc Phật giáo: THĂM MẸ (karaoke) Cổ nhạc Phật giáo: THĂM MẸ (karaoke)
Tác giả: Thích Thiện Hữu
197
Cổ nhạc Phật giáo: SỎI ĐÁ ĐAU THƯƠNG (karaoke) Cổ nhạc Phật giáo: SỎI ĐÁ ĐAU THƯƠNG (karaoke)
Tác giả: Thích Thiện Hữu
189
Cổ nhạc Phật giáo: NGẬP TRÀN GIÁ BĂNG (karaoke) Cổ nhạc Phật giáo: NGẬP TRÀN GIÁ BĂNG (karaoke)
Tác giả: Thích Thiện Hữu
167
Cổ nhạc Phật giáo: XIN MẸ AN LÒNG (karaoke) Cổ nhạc Phật giáo: XIN MẸ AN LÒNG (karaoke)
Tác giả: Thích Thiện Hữu
1,993
Cổ nhạc Phật giáo: MẸ VIỆT NAM ƠI! (karaoke) Cổ nhạc Phật giáo: MẸ VIỆT NAM ƠI! (karaoke)
Tác giả: Thích Thiện Hữu
783
Bài hát: TỈNH GIẤC Bài hát: TỈNH GIẤC
Tác giả: Thích Thiện Hữu
364
Bổn Phận Làm Cha Mẹ Bổn Phận Làm Cha Mẹ
Tác giả: Thích Thiện Hữu
182
Trang thứ 1 của 7