Thành viên

Nhớ tôi

Thích Thông Triết

Có tất cả 58 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Bổn Nguyện Và Sự Linh Ứng Của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát Bổn Nguyện Và Sự Linh Ứng Của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát
Tác giả: Thích Thông Triết
372
Đoạn Trừ Tam Độc Đoạn Trừ Tam Độc
Tác giả: Thích Thông Triết
288
Danh Lợi Thế Gian Danh Lợi Thế Gian
Tác giả: Thích Thông Triết
305
Công Đức Của Người Xuất Gia Công Đức Của Người Xuất Gia
Tác giả: Thích Thông Triết
162
Con Người Chân Thật Con Người Chân Thật
Tác giả: Thích Thông Triết
224
Nồi Cơm Khổng Tử Nồi Cơm Khổng Tử
Tác giả: Thích Thông Triết
309
Đời Người Ngắn Ngủi Đời Người Ngắn Ngủi
Tác giả: Thích Thông Triết
405
Pháp Thoại (2016) Pháp Thoại (2016)
Tác giả: Thích Thông Triết
297
Phật Pháp Vấn Đáp Phật Pháp Vấn Đáp
Tác giả: Thích Thông Triết
646
Căn Bản Phiền Não Căn Bản Phiền Não
Tác giả: Thích Thông Triết
564
Bên Kia Cuộc Sống (Phần 2) Bên Kia Cuộc Sống (Phần 2)
Tác giả: Thích Thông Triết
416
Kinh Trường Thọ Diệt Tội Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Tác giả: Thích Thông Triết
307
Công Đức Quy Y Phật Công Đức Quy Y Phật
Tác giả: Thích Thông Triết
224
Kinh Di Giáo (Phần 3) - Chế Tâm Kinh Di Giáo (Phần 3) - Chế Tâm
Tác giả: Thích Thông Triết
294
Tu Trong Bận Rộn Tu Trong Bận Rộn
Tác giả: Thích Thông Triết
396
Bên Kia Cuộc Sống (Phần 1) Bên Kia Cuộc Sống (Phần 1)
Tác giả: Thích Thông Triết
1,666
Tuyển Tập Pháp Thoại Tuyển Tập Pháp Thoại
Tác giả: Thích Thông Triết
782
Cốt Lõi Giải Thoát Cốt Lõi Giải Thoát
Tác giả: Thích Thông Triết
848
Chư Thiên Hỏi Phật Chư Thiên Hỏi Phật
Tác giả: Thích Thông Triết
513
Biết Tu Hết Tội Không? Biết Tu Hết Tội Không?
Tác giả: Thích Thông Triết
529
Sám Hối Có Hết Tội Không? Sám Hối Có Hết Tội Không?
Tác giả: Thích Thông Triết
498
Phật Pháp Căn Bản Phật Pháp Căn Bản
Tác giả: Thích Thông Triết
331
Niệm Phật Đúng Pháp Niệm Phật Đúng Pháp
Tác giả: Thích Thông Triết
765
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Địa Tạng) Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Địa Tạng)
Tác giả: Thích Thông Triết
679
Kinh 42 Chương - Chương 36 Kinh 42 Chương - Chương 36
Tác giả: Thích Thông Triết
869
Pháp Thoại (Giảng Tại Úc Châu) Pháp Thoại (Giảng Tại Úc Châu)
Tác giả: Thích Thông Triết
1,163
Biết Rõ Đường Đi Biết Rõ Đường Đi
Tác giả: Thích Thông Triết
1,547
Câu Chuyện Linh Ứng Của Bồ Tát Địa Tạng Và Các Hương Linh Thờ Tại Chùa Câu Chuyện Linh Ứng Của Bồ Tát Địa Tạng Và Các Hương Linh Thờ Tại Chùa
Tác giả: Thích Thông Triết
2,818
Giải Nghi Về Nhân Quả Giải Nghi Về Nhân Quả
Tác giả: Thích Thông Triết
926
Phật Đản Sanh - Công Đức Tắm Phật Phật Đản Sanh - Công Đức Tắm Phật
Tác giả: Thích Thông Triết
908
Sơ Lược Về Ngày Phật Đản Sanh Sơ Lược Về Ngày Phật Đản Sanh
Tác giả: Thích Thông Triết
828
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Kỳ 9) Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Kỳ 9)
Tác giả: Thích Thông Triết
722
Kinh Thập Thiện (Kỳ 1) Kinh Thập Thiện (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Thông Triết
1,388
Thiền Tập Thiền Tập
Tác giả: Thích Thông Triết
773
Pháp Thoại (Giảng Tại Hiền Như Tịnh Thất, Tháng 3 Năm 2015) Pháp Thoại (Giảng Tại Hiền Như Tịnh Thất, Tháng 3 Năm 2015)
Tác giả: Thích Thông Triết
998
Tứ Niệm Xứ Tứ Niệm Xứ
Tác giả: Thích Thông Triết
856
Khuyến Tu Khuyến Tu
Tác giả: Thích Thông Triết
803
Giáo lý cứu cánh Giáo lý cứu cánh
Tác giả: Thích Thông Triết
634
Pháp Thoại (Giảng Tại Hiền Như Tịnh Thất, Tháng 12 Năm 2014) Pháp Thoại (Giảng Tại Hiền Như Tịnh Thất, Tháng 12 Năm 2014)
Tác giả: Thích Thông Triết
1,294
Thiền Là Gì Thiền Là Gì
Tác giả: Thích Thông Triết
1,231
Khúc Gỗ Trôi Sông Khúc Gỗ Trôi Sông
Tác giả: Thích Thông Triết
1,004
Quả Báo Trong Lục Đạo Quả Báo Trong Lục Đạo
Tác giả: Thích Thông Triết
2,052
Nhân quả ba đời Nhân quả ba đời
Tác giả: Thích Thông Triết
1,353
Thập Thiện Nghiệp (Kỳ 2) Thập Thiện Nghiệp (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Thông Triết
1,438
Chết Có Đáng Sợ Không (Trọn Bài, 1 Phần) Chết Có Đáng Sợ Không (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Thông Triết
1,475
Cốt Lõi Giải Thoát Cốt Lõi Giải Thoát
Tác giả: Thích Thông Triết
3,931
Bảy Bước An Lạc Bảy Bước An Lạc
Tác giả: Thích Thông Triết
1,244
Mê Và Ngộ Mê Và Ngộ
Tác giả: Thích Thông Triết
1,778
Chết Có Đáng Sợ Không Chết Có Đáng Sợ Không
Tác giả: Thích Thông Triết
2,668
Phật Pháp Căn Bản Phật Pháp Căn Bản
Tác giả: Thích Thông Triết
3,547
Trang thứ 1 của 2