Thành viên

Nhớ tôi

Thích Thông Phương

Có tất cả 60 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Năm điều tin chắc Năm điều tin chắc
Tác giả: Thích Thông Phương
211
Khóa tu trở lại tâm bình thuờng Khóa tu trở lại tâm bình thuờng
Tác giả: Thích Thông Phương
263
Sân khấu cuộc đời và trình pháp Sân khấu cuộc đời và trình pháp
Tác giả: Thích Thông Phương
252
Ta là những cái gì không phải là ta Ta là những cái gì không phải là ta
Tác giả: Thích Thông Phương
249
Tu là chuyển hóa Tu là chuyển hóa
Tác giả: Thích Thông Phương
553
Cái thấy của ta là sai lầm Cái thấy của ta là sai lầm
Tác giả: Thích Thông Phương
545
Xuân vẫn là đây Xuân vẫn là đây
Tác giả: Thích Thông Phương
399
Cho cái y ăn cơm Cho cái y ăn cơm
Tác giả: Thích Thông Phương
348
Kinh Lăng Nghiêm giảng giải Kinh Lăng Nghiêm giảng giải
Tác giả: Thích Thông Phương
3,681
Ở đâu có ta, ở đó có đau khổ Ở đâu có ta, ở đó có đau khổ
Tác giả: Thích Thông Phương
956
Chuyển hóa nghịch cảnh Chuyển hóa nghịch cảnh
Tác giả: Thích Thông Phương
786
Chết - Sống Chết - Sống
Tác giả: Thích Thông Phương
943
Sân Hận, Sức Công Phá Đáng Sợ Sân Hận, Sức Công Phá Đáng Sợ
Tác giả: Thích Thông Phương
1,017
Nhắn Cho Những Người Khách Trọ Nhắn Cho Những Người Khách Trọ
Tác giả: Thích Thông Phương
627
Giác Ngộ Ngay Đời Này Giác Ngộ Ngay Đời Này
Tác giả: Thích Thông Phương
725
Hãy Sống Tốt Cho Ngày Hôm Nay Hãy Sống Tốt Cho Ngày Hôm Nay
Tác giả: Thích Thông Phương
761
Ý Nghĩa Tích Cực Của Vô Thường Ý Nghĩa Tích Cực Của Vô Thường
Tác giả: Thích Thông Phương
1,037
Ý Nghĩa Của Sự Cho Đi Ý Nghĩa Của Sự Cho Đi
Tác giả: Thích Thông Phương
711
Sống Không Hận Thù Sống Không Hận Thù
Tác giả: Thích Thông Phương
643
Chớ tự khinh mình Chớ tự khinh mình
Tác giả: Thích Thông Phương
621
Giải Trừ Bản Ngã Giải Trừ Bản Ngã
Tác giả: Thích Thông Phương
3,382
Kinh Kim Cang Kinh Kim Cang
Tác giả: Thích Thông Phương
2,595
Nguồn gốc của Đạo Phật Nguồn gốc của Đạo Phật
Tác giả: Thích Thông Phương
1,620
Lễ tất niên 2012 Lễ tất niên 2012
Tác giả: Thích Thông Phương
1,212
Hãy quý tiếc hiện tại Hãy quý tiếc hiện tại
Tác giả: Thích Thông Phương
1,493
Vô thường là chân lý của thế gian Vô thường là chân lý của thế gian
Tác giả: Thích Thông Phương
1,498
Thân bệnh tâm bệnh Thân bệnh tâm bệnh
Tác giả: Thích Thông Phương
1,277
Tất cả đang chuyển biến để trở thành Tất cả đang chuyển biến để trở thành
Tác giả: Thích Thông Phương
1,029
Nguồn Gốc Của Đạo Phật Nguồn Gốc Của Đạo Phật
Tác giả: Thích Thông Phương
1,648
Ứng dụng lý nhân duyên vào cuộc sống Ứng dụng lý nhân duyên vào cuộc sống
Tác giả: Thích Thông Phương
1,667
Sống Chết Sống Chết
Tác giả: Thích Thông Phương
12,074
Ý nghĩa Thọ Giới Bồ Tát Ý nghĩa Thọ Giới Bồ Tát
Tác giả: Thích Thông Phương
1,835
Những Thời Pháp Thoại tại Bồ Đề Đạo Tràng Những Thời Pháp Thoại tại Bồ Đề Đạo Tràng
Tác giả: Thích Thông Phương
2,538
Lòng từ bi Lòng từ bi
Tác giả: Thích Thông Phương
1,624
Tập nghĩ tốt cho người Tập nghĩ tốt cho người
Tác giả: Thích Thông Phương
1,580
Thừa Kế Nghiệp Thừa Kế Nghiệp
Tác giả: Thích Thông Phương
2,068
Giác Ngộ Về Nhân Quả Vô Thường Giác Ngộ Về Nhân Quả Vô Thường
Tác giả: Thích Thông Phương
1,978
Tam huệ học Tam huệ học
Tác giả: Thích Thông Phương
1,278
Thế gian vô thường Thế gian vô thường
Tác giả: Thích Thông Phương
1,571
Cái biết sáng ngời muôn thuở Cái biết sáng ngời muôn thuở
Tác giả: Thích Thông Phương
1,263
Thiền là sống ngay thực tại Thiền là sống ngay thực tại
Tác giả: Thích Thông Phương
2,711
Yếu chỉ Tâm kinh Bát Nhã Yếu chỉ Tâm kinh Bát Nhã
Tác giả: Thích Thông Phương
2,493
Niệm về cái chết - 1/2 Niệm về cái chết - 1/2
Tác giả: Thích Thông Phương
1,201
Niệm về cái chết - 2/2 Niệm về cái chết - 2/2
Tác giả: Thích Thông Phương
1,438
Đức tàm quý ( Hổ thẹn ) Đức tàm quý ( Hổ thẹn )
Tác giả: Thích Thông Phương
1,104
Ý nghĩa Phật ra đời Ý nghĩa Phật ra đời
Tác giả: Thích Thông Phương
11,571
Ý nghĩa sám hối sáu căn Ý nghĩa sám hối sáu căn
Tác giả: Thích Thông Phương
2,184
Oán hận nên giải không nên kết Oán hận nên giải không nên kết
Tác giả: Thích Thông Phương
1,521
Bậc Đại thắng, đại hùng, đại lực Bậc Đại thắng, đại hùng, đại lực
Tác giả: Thích Thông Phương
1,169
Uống nước nhớ nguồn Uống nước nhớ nguồn
Tác giả: Thích Thông Phương
1,247
Trang thứ 1 của 2