Thành viên

Nhớ tôi

Thích Thông Phương

Có tất cả 60 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Năm điều tin chắc Năm điều tin chắc
Tác giả: Thích Thông Phương
165
Khóa tu trở lại tâm bình thuờng Khóa tu trở lại tâm bình thuờng
Tác giả: Thích Thông Phương
221
Sân khấu cuộc đời và trình pháp Sân khấu cuộc đời và trình pháp
Tác giả: Thích Thông Phương
213
Ta là những cái gì không phải là ta Ta là những cái gì không phải là ta
Tác giả: Thích Thông Phương
203
Tu là chuyển hóa Tu là chuyển hóa
Tác giả: Thích Thông Phương
512
Cái thấy của ta là sai lầm Cái thấy của ta là sai lầm
Tác giả: Thích Thông Phương
500
Xuân vẫn là đây Xuân vẫn là đây
Tác giả: Thích Thông Phương
367
Cho cái y ăn cơm Cho cái y ăn cơm
Tác giả: Thích Thông Phương
311
Kinh Lăng Nghiêm giảng giải Kinh Lăng Nghiêm giảng giải
Tác giả: Thích Thông Phương
3,349
Ở đâu có ta, ở đó có đau khổ Ở đâu có ta, ở đó có đau khổ
Tác giả: Thích Thông Phương
905
Chuyển hóa nghịch cảnh Chuyển hóa nghịch cảnh
Tác giả: Thích Thông Phương
758
Chết - Sống Chết - Sống
Tác giả: Thích Thông Phương
896
Sân Hận, Sức Công Phá Đáng Sợ Sân Hận, Sức Công Phá Đáng Sợ
Tác giả: Thích Thông Phương
962
Nhắn Cho Những Người Khách Trọ Nhắn Cho Những Người Khách Trọ
Tác giả: Thích Thông Phương
585
Giác Ngộ Ngay Đời Này Giác Ngộ Ngay Đời Này
Tác giả: Thích Thông Phương
697
Hãy Sống Tốt Cho Ngày Hôm Nay Hãy Sống Tốt Cho Ngày Hôm Nay
Tác giả: Thích Thông Phương
718
Ý Nghĩa Tích Cực Của Vô Thường Ý Nghĩa Tích Cực Của Vô Thường
Tác giả: Thích Thông Phương
971
Ý Nghĩa Của Sự Cho Đi Ý Nghĩa Của Sự Cho Đi
Tác giả: Thích Thông Phương
663
Sống Không Hận Thù Sống Không Hận Thù
Tác giả: Thích Thông Phương
614
Chớ tự khinh mình Chớ tự khinh mình
Tác giả: Thích Thông Phương
597
Giải Trừ Bản Ngã Giải Trừ Bản Ngã
Tác giả: Thích Thông Phương
3,277
Kinh Kim Cang Kinh Kim Cang
Tác giả: Thích Thông Phương
2,503
Nguồn gốc của Đạo Phật Nguồn gốc của Đạo Phật
Tác giả: Thích Thông Phương
1,581
Lễ tất niên 2012 Lễ tất niên 2012
Tác giả: Thích Thông Phương
1,185
Hãy quý tiếc hiện tại Hãy quý tiếc hiện tại
Tác giả: Thích Thông Phương
1,466
Vô thường là chân lý của thế gian Vô thường là chân lý của thế gian
Tác giả: Thích Thông Phương
1,471
Thân bệnh tâm bệnh Thân bệnh tâm bệnh
Tác giả: Thích Thông Phương
1,244
Tất cả đang chuyển biến để trở thành Tất cả đang chuyển biến để trở thành
Tác giả: Thích Thông Phương
1,004
Nguồn Gốc Của Đạo Phật Nguồn Gốc Của Đạo Phật
Tác giả: Thích Thông Phương
1,605
Ứng dụng lý nhân duyên vào cuộc sống Ứng dụng lý nhân duyên vào cuộc sống
Tác giả: Thích Thông Phương
1,639
Sống Chết Sống Chết
Tác giả: Thích Thông Phương
11,922
Ý nghĩa Thọ Giới Bồ Tát Ý nghĩa Thọ Giới Bồ Tát
Tác giả: Thích Thông Phương
1,792
Những Thời Pháp Thoại tại Bồ Đề Đạo Tràng Những Thời Pháp Thoại tại Bồ Đề Đạo Tràng
Tác giả: Thích Thông Phương
2,452
Lòng từ bi Lòng từ bi
Tác giả: Thích Thông Phương
1,588
Tập nghĩ tốt cho người Tập nghĩ tốt cho người
Tác giả: Thích Thông Phương
1,552
Thừa Kế Nghiệp Thừa Kế Nghiệp
Tác giả: Thích Thông Phương
2,016
Giác Ngộ Về Nhân Quả Vô Thường Giác Ngộ Về Nhân Quả Vô Thường
Tác giả: Thích Thông Phương
1,944
Tam huệ học Tam huệ học
Tác giả: Thích Thông Phương
1,254
Thế gian vô thường Thế gian vô thường
Tác giả: Thích Thông Phương
1,538
Cái biết sáng ngời muôn thuở Cái biết sáng ngời muôn thuở
Tác giả: Thích Thông Phương
1,232
Thiền là sống ngay thực tại Thiền là sống ngay thực tại
Tác giả: Thích Thông Phương
2,627
Yếu chỉ Tâm kinh Bát Nhã Yếu chỉ Tâm kinh Bát Nhã
Tác giả: Thích Thông Phương
2,428
Niệm về cái chết - 1/2 Niệm về cái chết - 1/2
Tác giả: Thích Thông Phương
1,192
Niệm về cái chết - 2/2 Niệm về cái chết - 2/2
Tác giả: Thích Thông Phương
1,408
Đức tàm quý ( Hổ thẹn ) Đức tàm quý ( Hổ thẹn )
Tác giả: Thích Thông Phương
1,098
Ý nghĩa Phật ra đời Ý nghĩa Phật ra đời
Tác giả: Thích Thông Phương
11,529
Ý nghĩa sám hối sáu căn Ý nghĩa sám hối sáu căn
Tác giả: Thích Thông Phương
2,115
Oán hận nên giải không nên kết Oán hận nên giải không nên kết
Tác giả: Thích Thông Phương
1,479
Bậc Đại thắng, đại hùng, đại lực Bậc Đại thắng, đại hùng, đại lực
Tác giả: Thích Thông Phương
1,160
Uống nước nhớ nguồn Uống nước nhớ nguồn
Tác giả: Thích Thông Phương
1,219
Trang thứ 1 của 2