Thành viên

Nhớ tôi

Thích Thông Phương

Có tất cả 56 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Tu là chuyển hóa Tu là chuyển hóa
Tác giả: Thích Thông Phương
404
Cái thấy của ta là sai lầm Cái thấy của ta là sai lầm
Tác giả: Thích Thông Phương
379
Xuân vẫn là đây Xuân vẫn là đây
Tác giả: Thích Thông Phương
244
Cho cái y ăn cơm Cho cái y ăn cơm
Tác giả: Thích Thông Phương
230
Kinh Lăng Nghiêm giảng giải Kinh Lăng Nghiêm giảng giải
Tác giả: Thích Thông Phương
2,520
Ở đâu có ta, ở đó có đau khổ Ở đâu có ta, ở đó có đau khổ
Tác giả: Thích Thông Phương
721
Chuyển hóa nghịch cảnh Chuyển hóa nghịch cảnh
Tác giả: Thích Thông Phương
653
Chết - Sống Chết - Sống
Tác giả: Thích Thông Phương
744
Sân Hận, Sức Công Phá Đáng Sợ Sân Hận, Sức Công Phá Đáng Sợ
Tác giả: Thích Thông Phương
785
Nhắn Cho Những Người Khách Trọ Nhắn Cho Những Người Khách Trọ
Tác giả: Thích Thông Phương
513
Giác Ngộ Ngay Đời Này Giác Ngộ Ngay Đời Này
Tác giả: Thích Thông Phương
583
Hãy Sống Tốt Cho Ngày Hôm Nay Hãy Sống Tốt Cho Ngày Hôm Nay
Tác giả: Thích Thông Phương
597
Ý Nghĩa Tích Cực Của Vô Thường Ý Nghĩa Tích Cực Của Vô Thường
Tác giả: Thích Thông Phương
796
Ý Nghĩa Của Sự Cho Đi Ý Nghĩa Của Sự Cho Đi
Tác giả: Thích Thông Phương
545
Sống Không Hận Thù Sống Không Hận Thù
Tác giả: Thích Thông Phương
515
Chớ tự khinh mình Chớ tự khinh mình
Tác giả: Thích Thông Phương
530
Giải Trừ Bản Ngã Giải Trừ Bản Ngã
Tác giả: Thích Thông Phương
3,070
Kinh Kim Cang Kinh Kim Cang
Tác giả: Thích Thông Phương
2,288
Nguồn gốc của Đạo Phật Nguồn gốc của Đạo Phật
Tác giả: Thích Thông Phương
1,452
Lễ tất niên 2012 Lễ tất niên 2012
Tác giả: Thích Thông Phương
1,115
Hãy quý tiếc hiện tại Hãy quý tiếc hiện tại
Tác giả: Thích Thông Phương
1,351
Vô thường là chân lý của thế gian Vô thường là chân lý của thế gian
Tác giả: Thích Thông Phương
1,377
Thân bệnh tâm bệnh Thân bệnh tâm bệnh
Tác giả: Thích Thông Phương
1,159
Tất cả đang chuyển biến để trở thành Tất cả đang chuyển biến để trở thành
Tác giả: Thích Thông Phương
931
Nguồn Gốc Của Đạo Phật Nguồn Gốc Của Đạo Phật
Tác giả: Thích Thông Phương
1,483
Ứng dụng lý nhân duyên vào cuộc sống Ứng dụng lý nhân duyên vào cuộc sống
Tác giả: Thích Thông Phương
1,530
Sống Chết Sống Chết
Tác giả: Thích Thông Phương
11,428
Ý nghĩa Thọ Giới Bồ Tát Ý nghĩa Thọ Giới Bồ Tát
Tác giả: Thích Thông Phương
1,638
Những Thời Pháp Thoại tại Bồ Đề Đạo Tràng Những Thời Pháp Thoại tại Bồ Đề Đạo Tràng
Tác giả: Thích Thông Phương
2,307
Lòng từ bi Lòng từ bi
Tác giả: Thích Thông Phương
1,502
Tập nghĩ tốt cho người Tập nghĩ tốt cho người
Tác giả: Thích Thông Phương
1,465
Thừa Kế Nghiệp Thừa Kế Nghiệp
Tác giả: Thích Thông Phương
1,879
Giác Ngộ Về Nhân Quả Vô Thường Giác Ngộ Về Nhân Quả Vô Thường
Tác giả: Thích Thông Phương
1,847
Tam huệ học Tam huệ học
Tác giả: Thích Thông Phương
1,170
Thế gian vô thường Thế gian vô thường
Tác giả: Thích Thông Phương
1,433
Cái biết sáng ngời muôn thuở Cái biết sáng ngời muôn thuở
Tác giả: Thích Thông Phương
1,127
Thiền là sống ngay thực tại Thiền là sống ngay thực tại
Tác giả: Thích Thông Phương
2,414
Yếu chỉ Tâm kinh Bát Nhã Yếu chỉ Tâm kinh Bát Nhã
Tác giả: Thích Thông Phương
2,251
Niệm về cái chết - 1/2 Niệm về cái chết - 1/2
Tác giả: Thích Thông Phương
1,153
Niệm về cái chết - 2/2 Niệm về cái chết - 2/2
Tác giả: Thích Thông Phương
1,336
Đức tàm quý ( Hổ thẹn ) Đức tàm quý ( Hổ thẹn )
Tác giả: Thích Thông Phương
1,060
Ý nghĩa Phật ra đời Ý nghĩa Phật ra đời
Tác giả: Thích Thông Phương
11,422
Ý nghĩa sám hối sáu căn Ý nghĩa sám hối sáu căn
Tác giả: Thích Thông Phương
1,935
Oán hận nên giải không nên kết Oán hận nên giải không nên kết
Tác giả: Thích Thông Phương
1,387
Bậc Đại thắng, đại hùng, đại lực Bậc Đại thắng, đại hùng, đại lực
Tác giả: Thích Thông Phương
1,117
Uống nước nhớ nguồn Uống nước nhớ nguồn
Tác giả: Thích Thông Phương
1,125
Chết - Sống Chết - Sống
Tác giả: Thích Thông Phương
1,851
Chân lý bình đẳng Chân lý bình đẳng
Tác giả: Thích Thông Phương
1,276
Tâm sanh các pháp sanh Tâm sanh các pháp sanh
Tác giả: Thích Thông Phương
1,291
Tu là chuyển một cái nhìn - 2/2 Tu là chuyển một cái nhìn - 2/2
Tác giả: Thích Thông Phương
1,716
Trang thứ 1 của 2