Thành viên

Nhớ tôi

Thích Thông Phương

Có tất cả 59 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Khóa tu trở lại tâm bình thuờng Khóa tu trở lại tâm bình thuờng
Tác giả: Thích Thông Phương
144
Sân khấu cuộc đời và trình pháp Sân khấu cuộc đời và trình pháp
Tác giả: Thích Thông Phương
151
Ta là những cái gì không phải là ta Ta là những cái gì không phải là ta
Tác giả: Thích Thông Phương
144
Tu là chuyển hóa Tu là chuyển hóa
Tác giả: Thích Thông Phương
456
Cái thấy của ta là sai lầm Cái thấy của ta là sai lầm
Tác giả: Thích Thông Phương
426
Xuân vẫn là đây Xuân vẫn là đây
Tác giả: Thích Thông Phương
307
Cho cái y ăn cơm Cho cái y ăn cơm
Tác giả: Thích Thông Phương
269
Kinh Lăng Nghiêm giảng giải Kinh Lăng Nghiêm giảng giải
Tác giả: Thích Thông Phương
2,871
Ở đâu có ta, ở đó có đau khổ Ở đâu có ta, ở đó có đau khổ
Tác giả: Thích Thông Phương
802
Chuyển hóa nghịch cảnh Chuyển hóa nghịch cảnh
Tác giả: Thích Thông Phương
692
Chết - Sống Chết - Sống
Tác giả: Thích Thông Phương
805
Sân Hận, Sức Công Phá Đáng Sợ Sân Hận, Sức Công Phá Đáng Sợ
Tác giả: Thích Thông Phương
846
Nhắn Cho Những Người Khách Trọ Nhắn Cho Những Người Khách Trọ
Tác giả: Thích Thông Phương
543
Giác Ngộ Ngay Đời Này Giác Ngộ Ngay Đời Này
Tác giả: Thích Thông Phương
636
Hãy Sống Tốt Cho Ngày Hôm Nay Hãy Sống Tốt Cho Ngày Hôm Nay
Tác giả: Thích Thông Phương
653
Ý Nghĩa Tích Cực Của Vô Thường Ý Nghĩa Tích Cực Của Vô Thường
Tác giả: Thích Thông Phương
865
Ý Nghĩa Của Sự Cho Đi Ý Nghĩa Của Sự Cho Đi
Tác giả: Thích Thông Phương
593
Sống Không Hận Thù Sống Không Hận Thù
Tác giả: Thích Thông Phương
550
Chớ tự khinh mình Chớ tự khinh mình
Tác giả: Thích Thông Phương
567
Giải Trừ Bản Ngã Giải Trừ Bản Ngã
Tác giả: Thích Thông Phương
3,158
Kinh Kim Cang Kinh Kim Cang
Tác giả: Thích Thông Phương
2,382
Nguồn gốc của Đạo Phật Nguồn gốc của Đạo Phật
Tác giả: Thích Thông Phương
1,499
Lễ tất niên 2012 Lễ tất niên 2012
Tác giả: Thích Thông Phương
1,144
Hãy quý tiếc hiện tại Hãy quý tiếc hiện tại
Tác giả: Thích Thông Phương
1,412
Vô thường là chân lý của thế gian Vô thường là chân lý của thế gian
Tác giả: Thích Thông Phương
1,418
Thân bệnh tâm bệnh Thân bệnh tâm bệnh
Tác giả: Thích Thông Phương
1,202
Tất cả đang chuyển biến để trở thành Tất cả đang chuyển biến để trở thành
Tác giả: Thích Thông Phương
965
Nguồn Gốc Của Đạo Phật Nguồn Gốc Của Đạo Phật
Tác giả: Thích Thông Phương
1,532
Ứng dụng lý nhân duyên vào cuộc sống Ứng dụng lý nhân duyên vào cuộc sống
Tác giả: Thích Thông Phương
1,575
Sống Chết Sống Chết
Tác giả: Thích Thông Phương
11,642
Ý nghĩa Thọ Giới Bồ Tát Ý nghĩa Thọ Giới Bồ Tát
Tác giả: Thích Thông Phương
1,704
Những Thời Pháp Thoại tại Bồ Đề Đạo Tràng Những Thời Pháp Thoại tại Bồ Đề Đạo Tràng
Tác giả: Thích Thông Phương
2,373
Lòng từ bi Lòng từ bi
Tác giả: Thích Thông Phương
1,543
Tập nghĩ tốt cho người Tập nghĩ tốt cho người
Tác giả: Thích Thông Phương
1,508
Thừa Kế Nghiệp Thừa Kế Nghiệp
Tác giả: Thích Thông Phương
1,935
Giác Ngộ Về Nhân Quả Vô Thường Giác Ngộ Về Nhân Quả Vô Thường
Tác giả: Thích Thông Phương
1,885
Tam huệ học Tam huệ học
Tác giả: Thích Thông Phương
1,203
Thế gian vô thường Thế gian vô thường
Tác giả: Thích Thông Phương
1,480
Cái biết sáng ngời muôn thuở Cái biết sáng ngời muôn thuở
Tác giả: Thích Thông Phương
1,175
Thiền là sống ngay thực tại Thiền là sống ngay thực tại
Tác giả: Thích Thông Phương
2,492
Yếu chỉ Tâm kinh Bát Nhã Yếu chỉ Tâm kinh Bát Nhã
Tác giả: Thích Thông Phương
2,324
Niệm về cái chết - 1/2 Niệm về cái chết - 1/2
Tác giả: Thích Thông Phương
1,180
Niệm về cái chết - 2/2 Niệm về cái chết - 2/2
Tác giả: Thích Thông Phương
1,368
Đức tàm quý ( Hổ thẹn ) Đức tàm quý ( Hổ thẹn )
Tác giả: Thích Thông Phương
1,085
Ý nghĩa Phật ra đời Ý nghĩa Phật ra đời
Tác giả: Thích Thông Phương
11,467
Ý nghĩa sám hối sáu căn Ý nghĩa sám hối sáu căn
Tác giả: Thích Thông Phương
2,007
Oán hận nên giải không nên kết Oán hận nên giải không nên kết
Tác giả: Thích Thông Phương
1,426
Bậc Đại thắng, đại hùng, đại lực Bậc Đại thắng, đại hùng, đại lực
Tác giả: Thích Thông Phương
1,142
Uống nước nhớ nguồn Uống nước nhớ nguồn
Tác giả: Thích Thông Phương
1,167
Chết - Sống Chết - Sống
Tác giả: Thích Thông Phương
1,892
Trang thứ 1 của 2