Thành viên

Nhớ tôi

Thích Tâm Đức

Có tất cả 162 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Dừng Lại Dừng Lại
Tác giả: Thích Tâm Đức
649
Quán thân trên thân Quán thân trên thân
Tác giả: Thích Tâm Đức
324
Chánh pháp Thiền Chánh pháp Thiền
Tác giả: Thích Tâm Đức
317
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh - phẩm thứ 16: Như Lai Thọ Lượng Diệu Pháp Liên Hoa Kinh - phẩm thứ 16: Như Lai Thọ Lượng
Tác giả: Thích Tâm Đức
422
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 13: Trì Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 13: Trì
Tác giả: Thích Tâm Đức
390
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 15: Tùng địa dõng xuất Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 15: Tùng địa dõng xuất
Tác giả: Thích Tâm Đức
285
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 14: An Lạc Hạnh Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 14: An Lạc Hạnh
Tác giả: Thích Tâm Đức
265
Không làm, không ăn Không làm, không ăn
Tác giả: Thích Tâm Đức
465
Bốn loại nhận thức Bốn loại nhận thức
Tác giả: Thích Tâm Đức
378
Trong bàn tay định mệnh Trong bàn tay định mệnh
Tác giả: Thích Tâm Đức
340
Dạo mát nửa đêm Dạo mát nửa đêm
Tác giả: Thích Tâm Đức
438
Im lặng của bậc thánh Im lặng của bậc thánh
Tác giả: Thích Tâm Đức
424
Thiền đi Thiền đi
Tác giả: Thích Tâm Đức
600
Thiền lạy Thiền lạy
Tác giả: Thích Tâm Đức
551
Tim tôi bừng cháy như lửa Tim tôi bừng cháy như lửa
Tác giả: Thích Tâm Đức
285
Khổ và Hết Khổ Khổ và Hết Khổ
Tác giả: Thích Tâm Đức
765
Con lừa Con lừa
Tác giả: Thích Tâm Đức
530
Đất Đất
Tác giả: Thích Tâm Đức
1,768
Chiếc thuyền Chiếc thuyền
Tác giả: Thích Tâm Đức
770
Tính nhân quả trong kinh A Di Đà Tính nhân quả trong kinh A Di Đà
Tác giả: Thích Tâm Đức
1,713
Chấp trì Danh hiệu A Di Đà - MANASIKARA Chấp trì Danh hiệu A Di Đà - MANASIKARA
Tác giả: Thích Tâm Đức
584
Bóng dáng của Niết Bàn Bóng dáng của Niết Bàn
Tác giả: Thích Tâm Đức
592
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 12: ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 12: ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA
Tác giả: Thích Tâm Đức
582
Một tách trà Một tách trà
Tác giả: Thích Tâm Đức
883
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 11: Hiện Bửu Tháp Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 11: Hiện Bửu Tháp
Tác giả: Thích Tâm Đức
577
Sát sanh Sát sanh
Tác giả: Thích Tâm Đức
577
Ý niệm và thực tại trong Thiền Phật giáo Ý niệm và thực tại trong Thiền Phật giáo
Tác giả: Thích Tâm Đức
593
Thiền chiếc đũa trui Thiền chiếc đũa trui
Tác giả: Thích Tâm Đức
717
Một dụ ngôn Một dụ ngôn
Tác giả: Thích Tâm Đức
591
Thiền trong mỗi phút Thiền trong mỗi phút
Tác giả: Thích Tâm Đức
917
Pháp Sư Pháp Sư
Tác giả: Thích Tâm Đức
794
Thọ Học Vô Học Nhân Ký Thọ Học Vô Học Nhân Ký
Tác giả: Thích Tâm Đức
622
Hiện Bửu Tháp Hiện Bửu Tháp
Tác giả: Thích Tâm Đức
566
Thân khổ, tâm không khổ Thân khổ, tâm không khổ
Tác giả: Thích Tâm Đức
825
Cuộc đối thoại mặc cả chỗ ở Cuộc đối thoại mặc cả chỗ ở
Tác giả: Thích Tâm Đức
718
Ý nghĩa của thiền là gì? Ý nghĩa của thiền là gì?
Tác giả: Thích Tâm Đức
1,276
Thời để chết Thời để chết
Tác giả: Thích Tâm Đức
827
Tri kiến và lậu hoặc Tri kiến và lậu hoặc
Tác giả: Thích Tâm Đức
679
Niết Bàn không ở đâu cả Niết Bàn không ở đâu cả
Tác giả: Thích Tâm Đức
951
5 Thiền chi 5 Thiền chi
Tác giả: Thích Tâm Đức
826
Đối thoại thiền Đối thoại thiền
Tác giả: Thích Tâm Đức
821
Kinh Xà Dụ Kinh Xà Dụ
Tác giả: Thích Tâm Đức
901
An Trú Tầm An Trú Tầm
Tác giả: Thích Tâm Đức
723
Âm thanh của một bàn tay Âm thanh của một bàn tay
Tác giả: Thích Tâm Đức
784
Một ông Phật Một ông Phật
Tác giả: Thích Tâm Đức
650
Hỏi đáp sau thuyết giảng kinh Pháp Cú Hỏi đáp sau thuyết giảng kinh Pháp Cú
Tác giả: Thích Tâm Đức
1,131
Chớ bảo Xuân tàn hoa rụng hết Chớ bảo Xuân tàn hoa rụng hết
Tác giả: Thích Tâm Đức
960
Sự phát đạt chân thật Sự phát đạt chân thật
Tác giả: Thích Tâm Đức
637
Không có gì hiện hữu Không có gì hiện hữu
Tác giả: Thích Tâm Đức
745
Lá thư cho người hấp hối Lá thư cho người hấp hối
Tác giả: Thích Tâm Đức
1,030
Trang thứ 1 của 4