Thành viên

Nhớ tôi

Thích Tâm Đức

Có tất cả 162 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Dừng Lại Dừng Lại
Tác giả: Thích Tâm Đức
555
Quán thân trên thân Quán thân trên thân
Tác giả: Thích Tâm Đức
267
Chánh pháp Thiền Chánh pháp Thiền
Tác giả: Thích Tâm Đức
279
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh - phẩm thứ 16: Như Lai Thọ Lượng Diệu Pháp Liên Hoa Kinh - phẩm thứ 16: Như Lai Thọ Lượng
Tác giả: Thích Tâm Đức
379
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 13: Trì Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 13: Trì
Tác giả: Thích Tâm Đức
349
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 15: Tùng địa dõng xuất Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 15: Tùng địa dõng xuất
Tác giả: Thích Tâm Đức
245
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 14: An Lạc Hạnh Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 14: An Lạc Hạnh
Tác giả: Thích Tâm Đức
226
Không làm, không ăn Không làm, không ăn
Tác giả: Thích Tâm Đức
415
Bốn loại nhận thức Bốn loại nhận thức
Tác giả: Thích Tâm Đức
323
Trong bàn tay định mệnh Trong bàn tay định mệnh
Tác giả: Thích Tâm Đức
300
Dạo mát nửa đêm Dạo mát nửa đêm
Tác giả: Thích Tâm Đức
395
Im lặng của bậc thánh Im lặng của bậc thánh
Tác giả: Thích Tâm Đức
386
Thiền đi Thiền đi
Tác giả: Thích Tâm Đức
547
Thiền lạy Thiền lạy
Tác giả: Thích Tâm Đức
494
Tim tôi bừng cháy như lửa Tim tôi bừng cháy như lửa
Tác giả: Thích Tâm Đức
266
Khổ và Hết Khổ Khổ và Hết Khổ
Tác giả: Thích Tâm Đức
718
Con lừa Con lừa
Tác giả: Thích Tâm Đức
505
Đất Đất
Tác giả: Thích Tâm Đức
1,726
Chiếc thuyền Chiếc thuyền
Tác giả: Thích Tâm Đức
740
Tính nhân quả trong kinh A Di Đà Tính nhân quả trong kinh A Di Đà
Tác giả: Thích Tâm Đức
1,682
Chấp trì Danh hiệu A Di Đà - MANASIKARA Chấp trì Danh hiệu A Di Đà - MANASIKARA
Tác giả: Thích Tâm Đức
558
Bóng dáng của Niết Bàn Bóng dáng của Niết Bàn
Tác giả: Thích Tâm Đức
565
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 12: ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 12: ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA
Tác giả: Thích Tâm Đức
545
Một tách trà Một tách trà
Tác giả: Thích Tâm Đức
849
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 11: Hiện Bửu Tháp Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 11: Hiện Bửu Tháp
Tác giả: Thích Tâm Đức
550
Sát sanh Sát sanh
Tác giả: Thích Tâm Đức
548
Ý niệm và thực tại trong Thiền Phật giáo Ý niệm và thực tại trong Thiền Phật giáo
Tác giả: Thích Tâm Đức
567
Thiền chiếc đũa trui Thiền chiếc đũa trui
Tác giả: Thích Tâm Đức
691
Một dụ ngôn Một dụ ngôn
Tác giả: Thích Tâm Đức
565
Thiền trong mỗi phút Thiền trong mỗi phút
Tác giả: Thích Tâm Đức
889
Pháp Sư Pháp Sư
Tác giả: Thích Tâm Đức
763
Thọ Học Vô Học Nhân Ký Thọ Học Vô Học Nhân Ký
Tác giả: Thích Tâm Đức
602
Hiện Bửu Tháp Hiện Bửu Tháp
Tác giả: Thích Tâm Đức
547
Thân khổ, tâm không khổ Thân khổ, tâm không khổ
Tác giả: Thích Tâm Đức
790
Cuộc đối thoại mặc cả chỗ ở Cuộc đối thoại mặc cả chỗ ở
Tác giả: Thích Tâm Đức
698
Ý nghĩa của thiền là gì? Ý nghĩa của thiền là gì?
Tác giả: Thích Tâm Đức
1,225
Thời để chết Thời để chết
Tác giả: Thích Tâm Đức
803
Tri kiến và lậu hoặc Tri kiến và lậu hoặc
Tác giả: Thích Tâm Đức
657
Niết Bàn không ở đâu cả Niết Bàn không ở đâu cả
Tác giả: Thích Tâm Đức
923
5 Thiền chi 5 Thiền chi
Tác giả: Thích Tâm Đức
800
Đối thoại thiền Đối thoại thiền
Tác giả: Thích Tâm Đức
796
Kinh Xà Dụ Kinh Xà Dụ
Tác giả: Thích Tâm Đức
876
An Trú Tầm An Trú Tầm
Tác giả: Thích Tâm Đức
704
Âm thanh của một bàn tay Âm thanh của một bàn tay
Tác giả: Thích Tâm Đức
749
Một ông Phật Một ông Phật
Tác giả: Thích Tâm Đức
634
Hỏi đáp sau thuyết giảng kinh Pháp Cú Hỏi đáp sau thuyết giảng kinh Pháp Cú
Tác giả: Thích Tâm Đức
1,103
Chớ bảo Xuân tàn hoa rụng hết Chớ bảo Xuân tàn hoa rụng hết
Tác giả: Thích Tâm Đức
933
Sự phát đạt chân thật Sự phát đạt chân thật
Tác giả: Thích Tâm Đức
619
Không có gì hiện hữu Không có gì hiện hữu
Tác giả: Thích Tâm Đức
728
Lá thư cho người hấp hối Lá thư cho người hấp hối
Tác giả: Thích Tâm Đức
990
Trang thứ 1 của 4