Thành viên

Nhớ tôi

Thích Tâm Đức

Có tất cả 162 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Dừng Lại Dừng Lại
Tác giả: Thích Tâm Đức
440
Quán thân trên thân Quán thân trên thân
Tác giả: Thích Tâm Đức
173
Chánh pháp Thiền Chánh pháp Thiền
Tác giả: Thích Tâm Đức
190
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh - phẩm thứ 16: Như Lai Thọ Lượng Diệu Pháp Liên Hoa Kinh - phẩm thứ 16: Như Lai Thọ Lượng
Tác giả: Thích Tâm Đức
296
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 13: Trì Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 13: Trì
Tác giả: Thích Tâm Đức
265
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 15: Tùng địa dõng xuất Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 15: Tùng địa dõng xuất
Tác giả: Thích Tâm Đức
170
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 14: An Lạc Hạnh Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 14: An Lạc Hạnh
Tác giả: Thích Tâm Đức
161
Không làm, không ăn Không làm, không ăn
Tác giả: Thích Tâm Đức
321
Bốn loại nhận thức Bốn loại nhận thức
Tác giả: Thích Tâm Đức
246
Trong bàn tay định mệnh Trong bàn tay định mệnh
Tác giả: Thích Tâm Đức
225
Dạo mát nửa đêm Dạo mát nửa đêm
Tác giả: Thích Tâm Đức
335
Im lặng của bậc thánh Im lặng của bậc thánh
Tác giả: Thích Tâm Đức
318
Thiền đi Thiền đi
Tác giả: Thích Tâm Đức
463
Thiền lạy Thiền lạy
Tác giả: Thích Tâm Đức
411
Tim tôi bừng cháy như lửa Tim tôi bừng cháy như lửa
Tác giả: Thích Tâm Đức
218
Khổ và Hết Khổ Khổ và Hết Khổ
Tác giả: Thích Tâm Đức
609
Con lừa Con lừa
Tác giả: Thích Tâm Đức
451
Đất Đất
Tác giả: Thích Tâm Đức
1,663
Chiếc thuyền Chiếc thuyền
Tác giả: Thích Tâm Đức
668
Tính nhân quả trong kinh A Di Đà Tính nhân quả trong kinh A Di Đà
Tác giả: Thích Tâm Đức
1,629
Chấp trì Danh hiệu A Di Đà - MANASIKARA Chấp trì Danh hiệu A Di Đà - MANASIKARA
Tác giả: Thích Tâm Đức
508
Bóng dáng của Niết Bàn Bóng dáng của Niết Bàn
Tác giả: Thích Tâm Đức
512
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 12: ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 12: ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA
Tác giả: Thích Tâm Đức
482
Một tách trà Một tách trà
Tác giả: Thích Tâm Đức
785
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 11: Hiện Bửu Tháp Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 11: Hiện Bửu Tháp
Tác giả: Thích Tâm Đức
489
Sát sanh Sát sanh
Tác giả: Thích Tâm Đức
477
Ý niệm và thực tại trong Thiền Phật giáo Ý niệm và thực tại trong Thiền Phật giáo
Tác giả: Thích Tâm Đức
510
Thiền chiếc đũa trui Thiền chiếc đũa trui
Tác giả: Thích Tâm Đức
623
Một dụ ngôn Một dụ ngôn
Tác giả: Thích Tâm Đức
522
Thiền trong mỗi phút Thiền trong mỗi phút
Tác giả: Thích Tâm Đức
816
Pháp Sư Pháp Sư
Tác giả: Thích Tâm Đức
704
Thọ Học Vô Học Nhân Ký Thọ Học Vô Học Nhân Ký
Tác giả: Thích Tâm Đức
553
Hiện Bửu Tháp Hiện Bửu Tháp
Tác giả: Thích Tâm Đức
500
Thân khổ, tâm không khổ Thân khổ, tâm không khổ
Tác giả: Thích Tâm Đức
723
Cuộc đối thoại mặc cả chỗ ở Cuộc đối thoại mặc cả chỗ ở
Tác giả: Thích Tâm Đức
648
Ý nghĩa của thiền là gì? Ý nghĩa của thiền là gì?
Tác giả: Thích Tâm Đức
1,135
Thời để chết Thời để chết
Tác giả: Thích Tâm Đức
754
Tri kiến và lậu hoặc Tri kiến và lậu hoặc
Tác giả: Thích Tâm Đức
619
Niết Bàn không ở đâu cả Niết Bàn không ở đâu cả
Tác giả: Thích Tâm Đức
875
5 Thiền chi 5 Thiền chi
Tác giả: Thích Tâm Đức
737
Đối thoại thiền Đối thoại thiền
Tác giả: Thích Tâm Đức
743
Kinh Xà Dụ Kinh Xà Dụ
Tác giả: Thích Tâm Đức
812
An Trú Tầm An Trú Tầm
Tác giả: Thích Tâm Đức
651
Âm thanh của một bàn tay Âm thanh của một bàn tay
Tác giả: Thích Tâm Đức
694
Một ông Phật Một ông Phật
Tác giả: Thích Tâm Đức
593
Hỏi đáp sau thuyết giảng kinh Pháp Cú Hỏi đáp sau thuyết giảng kinh Pháp Cú
Tác giả: Thích Tâm Đức
1,039
Chớ bảo Xuân tàn hoa rụng hết Chớ bảo Xuân tàn hoa rụng hết
Tác giả: Thích Tâm Đức
873
Sự phát đạt chân thật Sự phát đạt chân thật
Tác giả: Thích Tâm Đức
575
Không có gì hiện hữu Không có gì hiện hữu
Tác giả: Thích Tâm Đức
679
Lá thư cho người hấp hối Lá thư cho người hấp hối
Tác giả: Thích Tâm Đức
900
Trang thứ 1 của 4