Thành viên

Nhớ tôi

Thích Tâm Đức

Có tất cả 162 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Dừng Lại Dừng Lại
Tác giả: Thích Tâm Đức
340
Quán thân trên thân Quán thân trên thân
Tác giả: Thích Tâm Đức
109
Chánh pháp Thiền Chánh pháp Thiền
Tác giả: Thích Tâm Đức
137
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh - phẩm thứ 16: Như Lai Thọ Lượng Diệu Pháp Liên Hoa Kinh - phẩm thứ 16: Như Lai Thọ Lượng
Tác giả: Thích Tâm Đức
230
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 13: Trì Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 13: Trì
Tác giả: Thích Tâm Đức
210
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 15: Tùng địa dõng xuất Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 15: Tùng địa dõng xuất
Tác giả: Thích Tâm Đức
118
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 14: An Lạc Hạnh Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 14: An Lạc Hạnh
Tác giả: Thích Tâm Đức
108
Không làm, không ăn Không làm, không ăn
Tác giả: Thích Tâm Đức
249
Bốn loại nhận thức Bốn loại nhận thức
Tác giả: Thích Tâm Đức
197
Trong bàn tay định mệnh Trong bàn tay định mệnh
Tác giả: Thích Tâm Đức
163
Dạo mát nửa đêm Dạo mát nửa đêm
Tác giả: Thích Tâm Đức
295
Im lặng của bậc thánh Im lặng của bậc thánh
Tác giả: Thích Tâm Đức
265
Thiền đi Thiền đi
Tác giả: Thích Tâm Đức
403
Thiền lạy Thiền lạy
Tác giả: Thích Tâm Đức
339
Tim tôi bừng cháy như lửa Tim tôi bừng cháy như lửa
Tác giả: Thích Tâm Đức
185
Khổ và Hết Khổ Khổ và Hết Khổ
Tác giả: Thích Tâm Đức
552
Con lừa Con lừa
Tác giả: Thích Tâm Đức
416
Đất Đất
Tác giả: Thích Tâm Đức
1,617
Chiếc thuyền Chiếc thuyền
Tác giả: Thích Tâm Đức
624
Tính nhân quả trong kinh A Di Đà Tính nhân quả trong kinh A Di Đà
Tác giả: Thích Tâm Đức
1,584
Chấp trì Danh hiệu A Di Đà - MANASIKARA Chấp trì Danh hiệu A Di Đà - MANASIKARA
Tác giả: Thích Tâm Đức
473
Bóng dáng của Niết Bàn Bóng dáng của Niết Bàn
Tác giả: Thích Tâm Đức
469
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 12: ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 12: ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA
Tác giả: Thích Tâm Đức
434
Một tách trà Một tách trà
Tác giả: Thích Tâm Đức
736
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 11: Hiện Bửu Tháp Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 11: Hiện Bửu Tháp
Tác giả: Thích Tâm Đức
440
Sát sanh Sát sanh
Tác giả: Thích Tâm Đức
429
Ý niệm và thực tại trong Thiền Phật giáo Ý niệm và thực tại trong Thiền Phật giáo
Tác giả: Thích Tâm Đức
473
Thiền chiếc đũa trui Thiền chiếc đũa trui
Tác giả: Thích Tâm Đức
584
Một dụ ngôn Một dụ ngôn
Tác giả: Thích Tâm Đức
485
Thiền trong mỗi phút Thiền trong mỗi phút
Tác giả: Thích Tâm Đức
770
Pháp Sư Pháp Sư
Tác giả: Thích Tâm Đức
657
Thọ Học Vô Học Nhân Ký Thọ Học Vô Học Nhân Ký
Tác giả: Thích Tâm Đức
510
Hiện Bửu Tháp Hiện Bửu Tháp
Tác giả: Thích Tâm Đức
458
Thân khổ, tâm không khổ Thân khổ, tâm không khổ
Tác giả: Thích Tâm Đức
682
Cuộc đối thoại mặc cả chỗ ở Cuộc đối thoại mặc cả chỗ ở
Tác giả: Thích Tâm Đức
611
Ý nghĩa của thiền là gì? Ý nghĩa của thiền là gì?
Tác giả: Thích Tâm Đức
1,071
Thời để chết Thời để chết
Tác giả: Thích Tâm Đức
716
Tri kiến và lậu hoặc Tri kiến và lậu hoặc
Tác giả: Thích Tâm Đức
594
Niết Bàn không ở đâu cả Niết Bàn không ở đâu cả
Tác giả: Thích Tâm Đức
844
5 Thiền chi 5 Thiền chi
Tác giả: Thích Tâm Đức
699
Đối thoại thiền Đối thoại thiền
Tác giả: Thích Tâm Đức
719
Kinh Xà Dụ Kinh Xà Dụ
Tác giả: Thích Tâm Đức
769
An Trú Tầm An Trú Tầm
Tác giả: Thích Tâm Đức
609
Âm thanh của một bàn tay Âm thanh của một bàn tay
Tác giả: Thích Tâm Đức
655
Một ông Phật Một ông Phật
Tác giả: Thích Tâm Đức
567
Hỏi đáp sau thuyết giảng kinh Pháp Cú Hỏi đáp sau thuyết giảng kinh Pháp Cú
Tác giả: Thích Tâm Đức
978
Chớ bảo Xuân tàn hoa rụng hết Chớ bảo Xuân tàn hoa rụng hết
Tác giả: Thích Tâm Đức
822
Sự phát đạt chân thật Sự phát đạt chân thật
Tác giả: Thích Tâm Đức
545
Không có gì hiện hữu Không có gì hiện hữu
Tác giả: Thích Tâm Đức
645
Lá thư cho người hấp hối Lá thư cho người hấp hối
Tác giả: Thích Tâm Đức
852
Trang thứ 1 của 4